Viešasis transportas + švietimas

Sukūrėme darbo grupę skirtą duomenų analizei ir ja grįstų sprendimų teikimui. Stengsimės daryti šią grupę kuo mažiau darbogrupišką ir kuo labiau produktyvią. Tai darysime mažinant gyvų susitikimų skaičių, ribojant jį iki rezultatų aptarimo ar problemų sprendimų mažesnėse grupelėse.

Darbo grupės veiklos nuostatai

Plačiau apie darbo grupę ir kaip ji veiks - sekančiame įraše, o kol kas pristatau pirmąjį klausimą kurį įvertinsime.

Norime pasižiūrėti į viešąjį transportą per švietimo sistemą. Žinome, kad kamščiai smarkiai padidėja, kai atsiranda studentai, moksleiviai ir darželinukai. Logiška – studentai važinėja į universitetą, moksleivius ir darželinukus tėvai išvežioja ir, tuo pačiu, sukinėjasi per visą miestą kol nusigauna iki darbo ir paskui tą pakartoja vakare.

Kad galėtume atlikti sprendimus šioje temoje, mums reikės tokių (atvirų) duomenų:

 1. Mokinių lankančių valstybines mokyklas skaičius;
 2. Mokinių lankančių privačias mokyklas skaičius – ar įmano išvis paimt;
 3. Vaikų skaičius pagal amžių ir deklaruojamą gyvenamąją vietą;
 4. Darželinukų lankančių valstybinius darželius skaičius;
 5. Darželinukų lankančių privačius darželius skaičius;
 6. Privačių ir valstybinių mokyklų sąrašas su koordinatėmis;
 7. Privačių ir valstybinių darželių sąrašas su koordinatėmis;
 8. Universitetų ir jų fakultetų, kolegijų, profesinių ir kitų aukštojo mokslo įstaigų sąrašas su koordinatėmis;
 9. Bendri gyventojų registro duomenys;
 10. Transporto stotelių su koordinatėmis;
 11. Transporto intensyvumas švietimo įstaigų prieigose piko metu;
 12. Studentų faktinės gyvenamosios vietos – čia turbūt nėra labai realistiškai įmanoma pamatuot, bet pvz. Visai užtektų, jeigu mes žinotume kiek studentų aukštojoj mokosi ir kiek iš jų yra a) deklaravę Vilniuj savivaldybėj ir pan.; b) gyvena bendrabutyje; c) nedeklaravę Vilniuj. Gal pačios aukštosios tą info turės? Tokiu būdu galėtume paprognozuot, kokia jų dalis kasdien važinėja.
 13. Santykis vaikų, kurie ateina į mokyklą patys, atvažiuoja automobiliais ir kuriuos atveža.

Visą surinktą informaciją ir duomenis, nuasmeninę viešinsime, atversime pagal visus standartus ir analizę darysime daugiau jau su viešais duomenimis. Jau matome, kad pakeliui išsiaiškinsime ir šiuos tarpinius uždavinius:

 1. Kiek ir kur žmonių dirba?
 2. Kiek mokyklinio amžiaus vaikų, registruotų Vilniuje, eina į mokyklą?

Tai pasitarnaus iš dalies kaip duomenų integralumo testai, iš kitos dalies - kaip pagalba sprendžiant kitas problemas.

Apie šios grupės pasiekimus ir atradimus nuolat informuosiu, o darbo principus ir komandą, kaip jau minėjau, detaliau pristatysiu sekančiame įraše.

Posted in Duomenų analizės ir sprendimų teikimo darbo grupė on Jan 28, 2016