Pranešimas

2020-01-21 12:29

Dokumento numeris: A320-135/20(2.3.1.20-ŽEL)
Persodinti prie Žirnių gatvės, ties Vikingų g. 3 teritorija, šalia reklaminio pilono augančius, bei jį uždengiančius penkis beržus. Nurodytus medžius sodinti išdėstant tolygiai, nuo kitų želdinių laisvame žemės plote, esančiame kelio dešinėje pusėje, kylat iš Žirnių g. link Vikingų g. (pagal pridedamą schemą).

Šalia Žirnių gatvės, ties Vikingų g. 3 teritorija, suderintoje vietoje,


Dokumentai: