Pranešimas

2018-12-28 10:13

Dokumento numeris: A320-2053/18(2.3.1.20-UK2)
Siekiant pagerinti gatves apšviestumą, genėti 73 cm skersmens sidabrinį klevą, pašalinant apšvietimui trukdančias šakas, arčiau stulpo, bei žemiausiai pasvirusias šakas pagenėti, taip pat genėti apšvietimui trukdančias šakas liepoms 52, 52, 40 cm skersmens, pašalinant apšvietimui trukdančias šakas, praretinant ir paformuojant lajas, pašalinant sausas šakas; taip pat atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą likusioms liepoms, 35, 45, 40, 34, 33, 51, 36 cm skersmens.

Šaltinių g. 17, 15, 13; nuo akligatvio iki sankrižos, palei nurodytus namus, prie gatvės,


Dokumentai: