Pranešimas

2021-06-29 15:52

Dokumento numeris:A320-1007/21(2.3.1.20E-MTA)
Pagenėti šalia sklypo Valakupių g. 55 augančių 40 ir 32 cm pušų apatines šakas. Namo valdos viduje apgenėti pasvirusio 28 cm klevo šakas nuo namo pusės, kad palengvinti ir prašviesinti medžio lają. Pareiškėjas visus genėjimus atlieka savo lėšomis sertifikuotų arboristų pagalba.

Valakupių g. 55,55


Dokumentai: