Pranešimas

2021-06-09 09:58

Dokumento numeris:A320-955/21(2.3.1.20-MTA)
Genėti skubos tvarka, lengvinti lają, trumpinti šakas palinkusias link vaikų žaidimo aikštelės, pašalinti sausas šakas, nupjauti skilusią šaką, tuopos 68 cm skersmens.

prie Stanevičiaus g. 11/13 namų,


Dokumentai: