Pranešimas

2021-05-03 14:33

Dokumento numeris:A320-791/21(2.3.1.20-MTA)
Šalinti 27 cm skersmens, statyboms trukdantį beržą, kitus medžius (iki 20 cm skersmens įsikaitinai) tvarkyti savo nuožiūra. Saugotini medžiai gali būti kertami esant galiojančiai ornitologo pažymai, arba po rugpjūčio 1 d.

Kulokiškių g. 6, privačiame sklype,


Dokumentai: