Pranešimas

2021-04-06 12:47

Dokumento numeris:A320-592/21(2.3.1.20-MTA)
Šalinti statyboms trukdantį klevą Ø 50 cm., prie sklypo ribos šalinti blogos būklės, stipriai pažeistą centrinio ir išorinio puvinių, kelminėje dalyje su grybiniais pakenkimais, apdegintą klevą Ø 67 cm.

Mūrinės g. 36,


Dokumentai: