Pranešimas

2021-04-06 12:50

Dokumento numeris:A320-593/21(2.3.1.20-MTA)
Atsižvelgiant į parengtą, bei suderintą įvažiavimo įrengimo projektą, išduotą statybos leidimą LSNS-01-201001-01185, šalinti projekto įgyvendinimui trukdančias kalnines pušys.

Lenktoji g. 55, iš Latgalių gatvės,


Dokumentai: