Pranešimas

2020-07-09 10:49

Dokumento numeris: A320-843/20(2.3.1.20-ŽEL)
Šalinti 23, 26, 28 cm skersmens, išdžiuvusius, pavojų keliančius beržus.

Kelmijos Sodų 34-oji g., SB "Berželis" bendro naudojimo žemėje,


Dokumentai: