Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2021-09-17 13:03
Dokumento numeris:A320-1227/21(2.3.1.46E-MTA):
Genėti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, liepos 13 cm; pušų 24,28 cm skersmens (prie 78 namo); trumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, pušies 14 cm; apatines šakas, kadagių 12,12 cm skersmens (prie 64 namo).
prie S. Stanevičiaus g. 64, 78 namų,
2021-09-17 11:46
Dokumento numeris:A320-1223/21(2.3.1.46-MTA):
Genėti, retinti lajas, liepų 31,32,32 cm; klevo 32 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 39,
2021-09-02 07:59
Dokumento numeris:A320-1167/21(2.3.1.46E-MTA):
Nupjauti kelio įrengimo zonoje augančias, pravažiavimui trukdančias, pušis 15,14,8 cm skersmens.
K. Bradūno g. 51,
2021-08-06 07:11
Dokumento numeris:A320-1085/21(2.3.1.46E-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą, vinkšnos 55 cm; lengvinti lają, atlikti redukciją, ievos 32 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 26, 28,
2021-06-09 09:58
Dokumento numeris:A320-955/21(2.3.1.20-MTA):
Genėti skubos tvarka, lengvinti lają, trumpinti šakas palinkusias link vaikų žaidimo aikštelės, pašalinti sausas šakas, nupjauti skilusią šaką, tuopos 68 cm skersmens.
prie Stanevičiaus g. 11/13 namų,
2021-05-20 14:29
Dokumento numeris:A320-867/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą, pušų 16, 25, 21 cm skersmens.
Žadeikos g. 10,
2021-05-12 06:57
Dokumento numeris:A320-823/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti iš namo pamato augančią kaukazinę slyvą 11,20 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 102,
2021-05-06 15:08
Dokumento numeris:A320-797/21(2.3.1.20-MTA):
Pagal poreikį atlikti Duonos Kalno g. 16 sklype augančių medžių sanitarinį genėjimą. Pastaba: genėjimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams bei turint galiojančią ornitologo pažymą arba po rugpjūčio 1 d.
Duonos Kalno g. 16,
2021-05-03 13:07
Dokumento numeris:A320-790/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų, palinkusių link namo fasado bei langų, trumpinimą, ievos 14 cm; uosialapių klevų 21,14 cm; trešnės 25 cm; šermukšnio 16 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 7,
2021-05-03 13:06
Dokumento numeris:A320-789/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų, palinkusių link namo fasado bei langų, trumpinimą, gudobelės 15,13 cm; genėti trumpinant šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako dalies, ievos 22 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 13-40,
2021-04-28 07:16
Dokumento numeris:A320-715/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti iš namo pamato augančią, šviesą butuose tamsinančią, kaukazinę slyvą 15,15 cm; nupjauti atsikišusią, kamieninę šaką, vyšnios 11 cm skersmens.
S. Nėries g. 9,
2021-03-26 10:07
Dokumento numeris:A320-523/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti skubos tvarka, aplūžusį, nudžiūvusį gluosnį 22 cm; atlikti sanitarinį genėjimą, lajos lengvinimą, gluosnio 38 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 15,
2021-03-26 09:08
Dokumento numeris:A320-518/21(2.3.1.20-MTA):
Vykdyti pavienių, ar grupėje augančių krūmų ir gyvatvorių formavimą, įskaitant avarinį genėjimą - pašalinant išlūžusias šakas, taip pat pagal poreikį šalinti arti namo ar iš jo pamatų užaugusias atžalas, krūmus, bei invazinių rūšių medžius.
seniūnijos ribose,
2021-03-23 13:15
Dokumento numeris:A320-484/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti per arti pamato augantį, pavojų pastato konstrukcijoms keliantį, beržą 14 cm skersmens.
Gedvydžių g. 25,
2021-03-17 19:19
Dokumento numeris:A320-416/21(2.3.1.20-MTA):
Genėti šakas, palinkusias link namo, keliančias pavojų žmonėms ir pastatui, ąžuolo 50 cm skersmens. Darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai.
Dominiškių g. 3 sklype,
2021-02-18 11:31
Dokumento numeris:A320-222/21(2.3.1.20-MTA):
Genėti trumpinti šakas, palinkusias link važiuojamosios kelio dalies bei tvoros, beržų iki 12 cm skersmens.
Lygių g. 12,
2021-02-08 10:05
Dokumento numeris:A320-153/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti šviesą butuose tamsinantį, šermukšnį 7 cm skersmens; likusias šermukšnio atžalas iki 12 cm, pagenėti, trumpinti šakas.
L. Giros g. 72,
2021-02-08 09:58
Dokumento numeris:A320-152/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų trumpinimą, palinkusių link gatvės apšvietimo stulpo bei pėsčiųjų tako, graikinio riešutmedžio 29 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 19-51,
2020-12-04 09:07
Dokumento numeris:A320-1590/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sedulos krūmų sužeminimą, formuojamąjį genėjimą.
L.Giros g. 104,
2020-12-04 07:58
Dokumento numeris:A320-1583/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų trumpinimą, dėl šviesos patekimo į butus, palinkusių link namo fasado bei langų, trešnės 35 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 7,
2020-11-27 07:47
Dokumento numeris:A320-1538/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako, alyvos 8 cm; nupjauti alyvos stagarus 10,8 cm skersmens; pašalinti alyvos atžalas bei šakas, palinkusias link namo fasado, langų.
Fabijoniškių g. 1,
2020-11-27 07:42
Dokumento numeris:A320-1537/20(2.3.1.20-MTA):
Redukuoti 38 cm skersmens uosialapį klevą, apgenint viršutines, šonines, pavojų keliančias, šviesą butuose tamsinančias šakas; nupjauti per arti namo pamato augančią, šviesą butuose tamsinančią kaukazinę slyvą 12 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 64-4,
2020-11-20 19:43
Dokumento numeris:A320-1528/20(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti šaligatvio įrengimo darbams trukdančius, 5 vnt. baltalksnių iki 20 cm skersmens.
B. Krivicko g. 68,
2020-10-15 09:12
Dokumento numeris:A320-1332/20(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis 2020-08- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros darbų priežiūros ir inžinerinių statinių projektų ir projektinių pasiūlymų vertinimo darbo grupės pasitarimo protokolu Nr. A16-721/20(2.1.76E-INF) nupjauti šaligatvio ir dviračių tako įrengimui trukdančius želdinius (tujas), augančias valstybinėje žemėje.
Fabijoniškių g. 6, 8,
2020-10-01 10:15
Dokumento numeris:A320-1256/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti lanksvos krūmų formuojamąjį genėjimą; atlikti sanitarinį genėjimą, pušų 19,29,21,30,22,18,13,14,23,2226,24,28,15 cm; maumedžio 11 cm; eglių 13,8 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 55,
2020-10-01 07:52
Dokumento numeris:A320-1254/20(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti pavojingai palinkusią, pažeistą robiniją 11 cm; nupjauti kriaušės(18 cm) šaką 7 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 11,
2020-10-01 07:45
Dokumento numeris:A320-1253/20(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti džiūstančią tują 11 cm; alyvos, žagrenio, kaukazinės slyvos atžalas iki 8 cm; genėti kaukazinę slyvą 18 cm (pašalinti atžalas, retinti vainiką); atlikti sanitarinį genėjimą eglės 26 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 66,
2020-09-10 09:28
Dokumento numeris:A320-1137/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų palinkusių link namo fasado trumpinimą, formuojamąjį lajos genėjimą, kaukazinės slyvos 13,14 cm skersmens; atlikti formuojamąjį lanksvos krūmų genėjimą.
S. Nėries g. 23,
2020-09-10 08:31
Dokumento numeris:A320-1136/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų trumpinimą, palinkusių link namo fasado bei langų, beržo 26 cm skersmens. Nupjauti nudžiūvusias ir džiūstančias 8 gudobeles ir vyšnią iki 12 cm skersmens.
L. Giros g. 102,
2020-09-10 08:16
Dokumento numeris:A320-1135/20(2.3.1.20-MTA):
Patrumpinti viršūnę, iki 2 aukšto palangės, dėl šviesos patekimo į butus, tujos 14 cm skersmens.
Gedvydžių g. 24,
2020-08-17 12:23
Dokumento numeris:A320-1017/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, pašalinti nuo pėsčiųjų tako dalies.
Fabijoniškių g. 13,
2020-08-13 11:20
Dokumento numeris:A320-998/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, pavojų eismo saugumui keliančias, liepų atžalas iki 8 cm skersmens.
ties išvažiavimu iš Ateities g. 83,
2020-08-13 11:13
Dokumento numeris:A320-997/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti šalia pėsčiųjų tako augančias, praėjimą apsunkinančias robinijas 4, 4 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 12,
2020-08-05 08:45
Dokumento numeris:A320-954/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajų lengvinimą, patrumpinti šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako, ievų 19,24 cm; pjauti su kamieniniu puviniu ievas 27,13 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 13,
2020-07-16 14:31
Dokumento numeris:A320-883/20(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti, trumpinant šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, ąžuolo 26 cm skersmens.
M. Šleževičiaus g. 14,
2020-07-14 11:00
Dokumento numeris:A320-871/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti šakų, palinkusių link pėsčiųjų-dviračių tako, trumpinimą, abipus esamo pėsčiųjų-dviračių tako, atkarpoje nuo S. Stanevičiaus g. 32A iki S. Stanevičiaus g. 106; nuo S. Stanevičiaus g. 106 iki Ateities g., nuo Fabijoniškių g. 2 iki 4; nuo Fabijoniškių g. 6 iki Ateities g.
S. Stanevičiaus g., Fabijoniškių gatvėse,
2020-07-14 10:23
Dokumento numeris:A320-867/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti šakų trumpinimą, palinkusių link namo fasado bei langų, beržo 24 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 60,
2020-07-14 10:20
Dokumento numeris:A320-866/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti užvirtusį ant komunikacijų šulinio, priėjimą prie šulinio apsunkinantį, peraugusį ligustro krūmą.
S. Stanevičiaus g. 45,
2020-06-25 07:04
Dokumento numeris:A320-782/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti, dėl šviesos patekimo į butus, viršūnių trumpinimą, tujų 10,12,12,12,12,15 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 56,
2020-06-17 15:02
Dokumento numeris:A320-757/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą 5 vnt. gluosnių iki 12 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 3A,
2020-06-16 14:36
Dokumento numeris:A320-752/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, nupjauti atžalas bei menkaverčių medžių savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Fabijoniškių seniūnijos ribose,
2020-06-08 07:20
Dokumento numeris:A320-677/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti, palinkusių link pėsčiųjų tako dalies, formuojamąjį krūmų genėjimą.
S. Stanevičiaus g. 54, 56,
2020-05-18 07:50
Dokumento numeris:A320-579/20(2.3.1.20-ŽEL):
Išretinti karaganos krūmus, pašalinti stagarus; nupjauti robinijos savaiminukus, nudžiūvusius lanksvos krūmus, kaukazines slyvas iki 8 cm; nupjauti alyvos atžalas, paliekant stambesnius kamienus.
S.Stanevičiaus g. 8,
2020-05-12 12:32
Dokumento numeris:A320-572/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, saugiam gaisriniam transporto judėjimui trukdančius, kėnius 22,29 cm skersmens.
Ateities g. 17,
2020-04-20 11:51
Dokumento numeris:A320-477/20(2.3.1.20E-ŽEL):
Nupjauti namo renovacijai trukdančias tujas 3 vnt. iki 12 cm skersmens.
Ateities g.17A,
2020-04-16 15:31
Dokumento numeris:A320-467/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį, kaukazinės slyvos 16 cm skersmens, genėjimą, pašalinti šakas, besiremiančias į namo fasadą bei langus.
Fabijoniškių g. 17-57,
2020-04-09 09:50
Dokumento numeris:A320-444/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti saugiam eismui keliančias pavojų menkaverčius medžius ir krūmus iki 12 cm skersmens.
Mykolo Lietuvio gatvėje, ties Salaspilio g.,
2020-04-09 09:32
Dokumento numeris:A320-440/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti skubos tvarka, nudžiūvusį šaltalankį 12 cm skersmens.
S. Nėries g. 13,
2020-04-09 09:30
Dokumento numeris:A320-439/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti skubos tvarka, pavojingai pasvirusią, su puviniu liepą 16 cm, skersmens.
Fabijoniškių g. 75A prie gatvės,
2020-04-07 12:25
Dokumento numeris:A320-424/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti džiūstantį beržą 41 cm skersmens.
Šventeliškių g. 42-10,
2020-03-31 12:51
Dokumento numeris:A320-383/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti tvoros pašalinimo darbams trukdančias, kaukazines slyvas, uosialapius klevus iki 12 cm skersmens.
Vaičaičio g. 45,
2020-03-03 15:19
Dokumento numeris:A320-266/20(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti po orine elektros linija, trumpinant viršūnę, pušies 31 cm; genėti apatines šakas, pušų 18,24,28,16 cm; nupjauti kalnines pušis iki 12 cm skersmens.
Mergelės g. 7,
2020-02-17 10:43
Dokumento numeris:A320-209/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti nudžiūvusią eglę 38 cm skersmens.
L. Giros g. 129,
2020-02-06 12:25
Dokumento numeris:A320-183/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro teritorijos alėjoje prie futbolo aikštelės augančių klevų, liepų sanitarinį genėjimą.
Ateities g. 44,
2020-02-06 11:14
Dokumento numeris:A320-182/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti savaiminukus iki 12 cm skersmens.
Gelgaudo g., sklype kad. Nr.0101/0100:0003,
2020-01-28 07:14
Dokumento numeris:A320-159/20(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako, ievos 33,34 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 11,
2020-01-22 11:07
Dokumento numeris:A320-140/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą ir poliardiravimą, gluosnio 34 cm skersmens.
L. Giros g. 80,
2020-01-22 11:02
Dokumento numeris:A320-139/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti keliančią pavojų, su puviniu, skilusią tuopą 61 cm skersmens.
Ateities g. 44,Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras ir VšĮ Saulužės vaikai teritorijoje
2020-01-22 10:51
Dokumento numeris:A320-138/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti kaukazinę slyvą 9,6,6,4,5 cm skersmens.
S. Nėries g. 11-38,
2020-01-22 08:54
Dokumento numeris:A320-136/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti šviesą butuose tamsinančius uosialapius klevus 5,11 cm; genėti šakas palinkusias link namo fasado bei langų, atlikti poliardiravimą, gluosnio 42 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 10,
2020-01-09 10:47
Dokumento numeris:A320-34/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, aplink visą gyvūnų globos namų teritoriją, palinkusius link tvoros, keliančius pavojų, uosialapius klevus.
L. Giros g. 114,
2020-01-07 08:46
Dokumento numeris:A320-6/20(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti retinant lajas, dėl šviesos patekimo į butus bei šakas palinkusias link namo fasado, langų, klevų 32,28 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 41,
2020-01-07 08:37
Dokumento numeris:A320-5/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti keliančias pavojų eismo saugumui, nudžiūvusias liepas 9,16,10 cm; genėti atlūžusias, sausas šakas bei pašalinti atžalas, liepų 23,24 cm skersmens.
Ateities g. 44,aikštelėje prie Ateities g.
2019-12-13 11:59
Dokumento numeris:A320-2530/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti blindes15,23,21,14,24 cm skersmens.
Gedvydžių g. 18,
2019-11-18 08:47
Dokumento numeris:A320-2288/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį genėjimą, putino, kaulenio, kaukazinių slyvų. Genėti šakas nuo namo fasado, ievos 26, ginalinio klevo 12 cm skersmens. Nupjauti alyvų atžalas, paliekant stambesnius kamienus.
Fabijoniškių g. 25,
2019-11-13 15:28
Dokumento numeris:A320-2262/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti apatines šakas, praretinti lają, liepos 19 cm skersmens.
Gedvydžių g. 23,
2019-11-13 15:22
Dokumento numeris:A320-2261/19(2.3.1.20-ŽEL):
Išlengvinti lają, pašalinti atžalas bei šakas užgožusias ąžuoliuką, palinkusias link namo fasado, uosialapio klevo 36 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 6,
2019-11-06 08:39
Dokumento numeris:A320-2179/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti uosialapio klevo atžalas 10 vnt. nuo 9 iki 16 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 4,
2019-11-06 08:29
Dokumento numeris:A320-2178/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti kaukazinę slyvą 11 cm; beviršūnę užstelbtą pušį 17 cm; genėti retinant lają trešnės 21 cm skersmens. Prie P. Žadeikos g. 14 namo nupjauti, gluosnio 46 cm skersmens, vieną patręšusį kamieną, kitą kamieną poliardiruoti.
P. Žadeikos g. 10, 14,
2019-10-18 14:24
Dokumento numeris:A320-2002/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti keliančius pavojų eismo saugumui gluosnius, blindes iki 12 cm skersmens bei sedulos krūmus.
Mykolo Lietuvio/ Duonos Kalno sankryžoje,
2019-10-18 14:16
Dokumento numeris:A320-2001/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti, sutrumpinant šakas, palinkusias į automobilių stovėjimo aikštelę, gluosnio iki 12 cm skersmens.
S. Nėries g. 109,prie automobilių stovėjimo aikštelės tvoros
2019-10-18 12:39
Dokumento numeris:A320-1995/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pavojų keliančias, blogos sanitarinės būklės ar pasvirimo turinčias b.robinijas Ø27;33cm ir 22vnt ~Ø12cm, nudžiūvusį klevą Ø18cm bei pagenėti b.robiniją Ø44cm.
Didlaukio g. 88 prie parkingo esančiame b.robinijų masyve bei prie gatvės (klevas),
2019-10-18 08:44
Dokumento numeris:A320-1985/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lanksvos krūmų formavimą.
L. Giros g. 78 tarp automobilių stovėjimo aikštelės ir dviračių tako,
2019-10-18 08:25
Dokumento numeris:A320-1983/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, šviesą butuose tamsinančias, vyšnias 7,6,9,7,8 cm skersmens.
L. Giros g. 94,
2019-10-18 08:20
Dokumento numeris:A320-1982/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį genėjimą, baltauogės meškytės krūmų, pašalinant palinkusius link pėsčiųjų tako dalies.
L. Giros g. 98/100,
2019-10-18 08:14
Dokumento numeris:A320-1981/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti sutrumpinant šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, klevo 28 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 39,
2019-10-18 08:08
Dokumento numeris:A320-1980/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti sutrumpinant šakas, palinkusias link namo langų bei fasado, liepos 32 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 1,
2019-10-18 08:01
Dokumento numeris:A320-1978/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti palinkusias virš pėsčiųjų tako dalies, alyvas 7,6,4 cm; atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, pašalinant užgožusius praėjimą, nupjauti robinijų atžalas iki 8 cm skersmens.
Už S. Stanevičiaus g. 2 namo nuo Fabijoniškių g. 1 namo, ir prie džiovyklos,
2019-10-18 07:29
Dokumento numeris:A320-1976/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį lajos genėjimą, obels 24,15 cm; nupjauti kriaušę 16 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 25,
2019-10-17 08:25
Dokumento numeris:A320-1969/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu AN-18.05.15-SP-C-05 pjauti projekte šalinti numatytą, konteinerinės aikštelės Nr. 692 įrengimo darbams trukdantį medį.
S. Stanevičiaus g. 5,
2019-10-15 15:36
Dokumento numeris:A320-1941/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti kaukazines slyvas 13,13 cm skersmens.
S. Nėries g. 27,nuo balkonų pusės
2019-10-14 07:59
Dokumento numeris:A320-1925/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti ant atraminės sienelės augančią, pavojų gyventojų turto saugumui keliančią, blindę 48 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 59,
2019-10-11 07:56
Dokumento numeris:A320-1913/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti sutrumpinant šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, trešnės 30 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 37,
2019-10-09 15:01
Dokumento numeris:A320-1908/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti į langus besiremiančią, šviesą butuose tamsinančią, vyšnią 10 cm skersmens.
L. Giros g. 98,
2019-10-09 14:56
Dokumento numeris:A320-1907/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti per arti namo pamato augančias robinijas 16, 17 cm skersmens.
Gedvydžių g. 4,
2019-10-09 08:42
Dokumento numeris:A320-1891/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti per arti namo pamato augantį, namo konstrukcijas ardantį, uosialapį klevą 36 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 33,
2019-10-09 07:58
Dokumento numeris:A320-1889/19(2.3.1.20-ŽEL):
Išretinti alyvų krūmus, pašalinant atžalas bei paliekant senesnius kamienus; atlikti formuojamąjį lanksvos krūmų genėjimą (aplink visą L. Giros g. 125 namą). Nupjauti klevų atžalas iki 8 cm; pagenėti liepų atžalų iki 12 cm apatines šakas, pačias ploniausias pašalinti; nupjauti nudžiūvusį šermukšnį 18 cm; šalia jo augančias atžalas nupjauti (~20 vnt.) iki 8 cm; pjauti kaukazinę slyvą iki 12 cm; obels atžalas 7,5 cm skersmens ( tarp L. Giros g. ir 121 namo).
L. Giros g. 125, 121,
2019-10-02 09:22
Dokumento numeris:A320-1817/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti skubos tvarka, pasvirusį į važiuojamąją kelio dalį, uosį 21 cm skersmens.
L. Giros g. 7,
2019-09-27 14:25
Dokumento numeris:A320-1799/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą, 17 vnt. nuo 20 iki 30 cm; 15 vnt. blindžių nuo 15 iki 20 cm; 10 vnt. klevų nuo 20 iki 30 cm skersmens.
take, nuo prieš Didlaukio g. 55 esančios automobilių stovėjimo aikštelės link kolegijos,
2019-09-27 10:00
Dokumento numeris:A320-1790/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti nudžiūvusius medžius 24, 21 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 57,prie VŽ ir laiptinės
2019-09-27 09:28
Dokumento numeris:A320-1786/19(2.3.1.20-ŽEL):
Sutrumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, beržo 40 cm skersmens.
S. Nėries g. 11,
2019-09-27 07:40
Dokumento numeris:A320-1784/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti skubos tvarka, lūžtantį gluosnį 26 cm skersmens.
L. Giros g. 80,
2019-09-27 07:34
Dokumento numeris:A320-1783/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti, šakas palinkusias link pėsčiųjų tako, kaukazinės slyvos 18 cm ir iki 12 cm skersmens.
Fabijoniškių g.11,
2019-09-26 10:00
Dokumento numeris:A320-1778/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti trukdančias praėjimui, erškėtrožes.
Tarp 8/10 namo,
2019-09-19 08:57
Dokumento numeris:A320-1726/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti komunikacijų apsaugos zonoje augantį, dvik.klevą 15,20 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 54,
2019-09-19 08:46
Dokumento numeris:A320-1724/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, pastato konstrukcijas ardantį, dvikamienį klevą 17,16 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 78,
2019-09-19 08:30
Dokumento numeris:A320-1722/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti besiremiančią į langus, šviesą butuose tamsinančią, trikamienę ievą 15,12,14 cm; robinijos savaiminukus iki 8 cm skersmens; atlikti formuojamąjį genėjimą ligustro, lanksvos krūmų.
S. Nėries g. 31-30,prie įėjimo ir nuo balkonų pusės
2019-09-13 09:03
Dokumento numeris:A320-1662/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti per arti namo pamato augantį, pavojų namo konstrukcijoms keliantį, kėnį 23 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 53-4,
2019-09-11 07:38
Dokumento numeris:A320-1637/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti apatines šakas, bei palinkusias link namo fasado, langų, ievos 24,26 cm; apatines šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako, ąžuolo 16,31 cm skersmens; pašalinti robinijų atžals iki 12 cm skersmens, kaukazinę slyvą 4 cm; genėti robinijos šakas, palinkusias link automobilių stovėjimo vietų.
S. Stanevičiaus g. 82,
2019-09-05 15:41
Dokumento numeris:A320-1599/19(2.3.1.20-UK2):
Sutrumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, klevo 28 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 21,
2019-08-08 07:14
Dokumento numeris:A320-1426/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti, per arti namo pamato bei langų augantį, šviesą bute tamsinantį, medlievos krūmą. Išgenėti alyvos krūmą, pašalinant palinkusias šakas link lango bei atžalas, paliekant 3 stambesnius kamienus.
S. Stanevičiaus g. 41,
2019-08-07 10:24
Dokumento numeris:A320-1408/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti šviesą butuose tamsinančias, egles 16,14,13,11,11 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 25,
2019-08-06 15:55
Dokumento numeris:A320-1396/19(2.3.1.20-UK2):
Vykdant Vandenio gatvės apšvietimo įrengimo techninį projektą atlikti menkaverčių krūmų ir medžių genėjimą ar kirtimą, pagal poreikį.
Vandenio g.,
2019-08-05 07:37
Dokumento numeris:A320-1367/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu AN-18.05.15-SP-C-05 pjauti projekte šalinti numatytą, konteinerinės aikštelės Nr. 685 įrengimo darbams trukdantį medį.
Fabijoniškių g. 2,
2019-08-01 08:32
Dokumento numeris:A320-1349/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusias blindes Ø20;22cm; Atlikti sanitarinį genėjimą blindėms Ø24;16;15;40;17;14;17cm bei lajų pakėlimą obelims Ø11;10;10;12;8;14;12;13cm.
Didlaukio g. 96 prie namo,
2019-07-29 13:48
Dokumento numeris:A320-1312/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Viešosios erdvės prie P. Žadeikos g. Fabijoniškių seniūnijoje sutvarkymo projektu Nr. VP 18-53 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-181214-01534 šalinti projekto įgyvendinimui trukdančius menkaverčius želdinius.
Žadeikos g. tarp L. Giros g. 86 ir S.Neries g. 15,
2019-07-19 12:55
Dokumento numeris:A320-1267/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti nudžiūvusias, pavirtusias, išlūžusias blindes 13,14 ir iki 12 cm, pašalinti praėjimą užgožusius ligustro krūmus,gluosnių atžalas, drebulės, klevo, blindės, kaukazines slyvos savaiminukus ir nudžiūvusias pušis iki 8 cm; genėti sausas šakas klevų 31,18,23,17,22,17,26,27,19,18,19,25,21,20,21,23,24,26,24,18,19,25,21,20; beržo 16 cm; blindės 23,24,17,16 cm; drebulės 37 cm skersmens.
take, nuo prieš Didlaukio g. 55 esančios automobilių stovėjimo aikštelės link kolegijos,
2019-07-17 08:05
Dokumento numeris:A320-1237/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti, nuotekų vamzdžio keitimui trukdančias, alyvas 13,14 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 7,
2019-07-09 08:53
Dokumento numeris:A320-1160/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti šviesą butuose tamsinantį, gluosnį 40 cm; nudžiūvusią slyvą 14 cm skersmens bei pašalinti slyvos atžalas.
Gedvydžių g. 33,
2019-07-04 08:47
Dokumento numeris:A320-1119/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti formuojamąjį kaulenio, lanksvos, alyvos, erškėtrožės, forzitijos krūmų genėjimą. Nupjauti robinijų ir kitų medžių savaiminukus iki 12 cm skersmens.
L. Giros g. 94,
2019-07-02 09:54
Dokumento numeris:A320-1091/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pastato konstrukcijas ardančius, šviesą patalpose tamsinančius, kėnius 33,34,25,16,25,28, džiūstančius kėnius 28,29 cm skersmens.
S.Stanevičiaus g. 21,L/D "Jovarėlis" teritorijoje
2019-06-19 15:00
Dokumento numeris:A320-1013/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti apdžiūvusius ligustro krūmus, pašalinti atžalas; genėti kaukazinę slyvą 16 cm skersmens.
Didlaukio g. 96,96,88,palei gatvę
2019-06-19 08:36
Dokumento numeris:A320-1003/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti liepą 21 cm skersmens.
prie pėsčiųjų perėjos Fabijoniškių g.,prieš PC IKI
2019-06-18 09:07
Dokumento numeris:A320-992/19(2.3.1.20-UK2):
1. Vykdant gatvės einamąjį remontą, praplatinimą pjauti pasvirusius, darbų vykdymui trukdančius beržus Ø11;16;27cm, drebules Ø17;12;14;12;9cm, slyvą Ø10cm, pušaitę Ø10cm ir apdžiūvusį šermukšnio krūmą bei atlikti sanitarinį genėjimą, lajų pakėlimą beržams Ø30;33;24;19;cm, blindei Ø16cm, pušims Ø64;35;36;44cm, slyvai Ø29;23cm bei drebulėms Ø25;37;27cm; 2. Pjauti eismo saugumui ir matomumui išsukant iš Daubų g. trukdančius klevus Ø24;15;19;10;26;14;8;8;14;4;4;4;3cm, blindes Ø17;26cm, beržą Ø27cm ir pušį Ø12cm.
Šaulio g. atkarpoje nuo Daubų g. iki Lygių g.,
2019-06-05 08:00
Dokumento numeris:A320-909/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti šviesą butuose tamsinančią, fasadą, langus braižančią dvik. kriaušę 11,6 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 35,
2019-05-27 09:12
Dokumento numeris:A320-865/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti palinkusią link langų, keliančią pavojų gyventojų turto saugumui, liepą 13 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 16,
2019-05-27 08:03
Dokumento numeris:A320-858/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti su kamieniniu puviniu, keliančią pavojų vaikų ir gyventojų saugumui, liepą 60 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 19,21,27,29 kiemas, prie vaikų žaidimo aikštelės,
2019-05-27 07:56
Dokumento numeris:A320-857/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti šakas, palinkusias link praėjimo, trešnių 22,16,15,26 cm; šakas, liečiančias, braižančias pastato fasadą bei langus, atlikti formuojamąjį lajos genėjimą, kaukazinės slyvos 17,18,21 cm; nupjauti komunikacijų apsaugos zonoje augančią trikamienę kriaušę 13,13,12 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 45,
2019-05-27 07:43
Dokumento numeris:A320-856/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti šviesą butuose tamsinančias, langus, fasadą braižančias, slyvas 15,12,9 cm; atlikti, liepos 22 cm skersmens, sanitarinį genėjimą.
S. Stanevičiaus g. 11-84,
2019-05-22 08:49
Dokumento numeris:A320-837/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti praėjimą užgožusius, nuo pėsčiųjų tako dalies, alyvos, rožės krūmus.
Fabijoniškių g. 17,
2019-05-16 14:09
Dokumento numeris:A320-818/19(2.3.1.20-UK2):
Dėl šviesos patekimo į butus, išretinti alyvas iki 8 cm; sužeminti paformuoti lanksvos, erškėtrožės, ligustro, forzitijos krūmus. Nupjauti savaiminukus ir kaukazines slyvas iki 8 cm.
L. Giros g. 100-21,
2019-05-16 08:30
Dokumento numeris:A320-815/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti sausas šakas, beržų 27,35,40cm; pušų 30,30cm; drebulių 36,28,38cm skersmens. Pjauti skubos tvarka sausą pušį 12cm; puvinio turintį beržą 26cm; drebulę 13 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 26,
2019-05-14 09:43
Dokumento numeris:A320-806/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti robinijų savaiminukus iki 12 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 1,
2019-05-08 15:35
Dokumento numeris:A320-777/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti šviesą butuose tamsinančias, langus siekiančias, braižančias alyvas 10,9,8,7 cm skersmens. Nupjauti alyvos atžalas, bei pavirtusias aronijos krūmo atžalas, stagarus, praretinti krūmus.
S. Stanevičiaus g. 35,
2019-05-02 12:41
Dokumento numeris:A320-748/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti formuojamąjį genėjimą, pašalinant šakas nuo langų, kaukazinės slyvos 12,10,8 cm. Nupjauti sausuolį 9 cm skersmens.
S. Nėries g. 23,
2019-04-29 07:42
Dokumento numeris:A320-702/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti po žydėjimo, per arti namo pamato augančią, kaukazinę slyvą 22 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 16-73,
2019-04-26 11:00
Dokumento numeris:A320-699/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti šakas, palinkusias link namo, kaukazinių slyvų 13, 15 cm skersmens.
J. Juzeliūno g. 23A,
2019-04-26 09:08
Dokumento numeris:A320-695/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti šviesą butuose tamisinančią, fasadą braižančią, robiniją 33 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 33,
2019-04-15 11:30
Dokumento numeris:A320-626/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti nudžiūvusį beržą 18 cm skersmens.
S. Nėries g. 29/31,
2019-04-15 10:52
Dokumento numeris:A320-624/19(2.3.1.20-UK2):
Išrauti tuopos kelmą, pašalinti atžalas tuopos, liepos 21 cm skersmens.
Rygos g. 3, 5 kieme,
2019-03-28 08:32
Dokumento numeris:A320-502/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti trumpinant visas šakas iki 2-2,5 m ilgio, ąžuolo 25 cm skersmens. Darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai.
Fabijoniškių g. 17,
2019-03-27 09:09
Dokumento numeris:A320-493/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti, pašalinant palinkusias šakas link langų bei fasado, trešnės 16 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 5,
2019-02-26 09:28
Dokumento numeris:A320-292/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti komunikacijų apsaugos zonoje augančią, šviesą butuose tamsinančią robiniją 28 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 22,
2019-02-22 07:18
Dokumento numeris:A320-265/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti sausas šakas, išlengvinti lają, atlikti bandažą, klevo 345 cm; lengvinti lajas, genėti sausas šakas, klevų 55, 67, 24, 33, 56, 147, 26, 35 cm; beržų 56, 37 cm.
Duonos Kalno g. 16, 18,
2019-02-21 15:27
Dokumento numeris:A320-264/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti, siūlių sandarinimui trukdantį, penkialapio vinvyčio vijoklį.
S. Stanevičiaus g. 17-25,
2019-02-20 14:01
Dokumento numeris:A320-262/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti šakas nuo langų ir fasado, obels 24 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 10,
2019-02-14 09:27
Dokumento numeris:A320-221/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti apatines šakas, beržų 25, 24, 33, 25 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 11,
2019-02-05 13:50
Dokumento numeris:A320-164/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančius pavojų gyventojų turto saugumui, skilusį klevą 345cm; pavojingai pasvirusį klevą 55 cm; iš ūkinio pastato pamato augančius klevus 67, 24, 33, 56 cm, turintį puvinio beržą 56, beržą 37 cm; nulūžusiomis viršūnėmis beržus 38, 50 cm skersmens. Genėti sausas šakas, lengvinti lajas, klevų 147, 26, 35 cm skersmens bei nupjauti atžalas.
Duonos Kalno g. 16, 18,sklypuose (Kad.nr.0101/0100:0305, 0101/0100:0229))
2019-01-25 08:50
Dokumento numeris:A320-108/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti šviesą butuose tamsinančią, kaukazinę slyvą 26 cm skersmens bei atžalas iki 8 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 59-38,
2018-12-06 15:45
Dokumento numeris:A320-1953/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti apatines šakas, beržo 30 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 14A,
2018-11-27 09:03
Dokumento numeris:A320-1865/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti retinant lajas dėl šviesos patekimo į butus, liepų 26, 27, 29, 30, 28 cm; šermukšnio 23 cm; kaštono 23 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 39-63,
2018-11-13 14:59
Dokumento numeris:A320-1755/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančias pavojų gyventojų turto saugumui, drebules 35, 34 cm skersmens.
sklype (kad.Nr.0101/0100:1089),
2018-10-18 09:41
Dokumento numeris:A320-1643/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti dėl pėsčiųjų saugumo, uosialapius klevus 5, 9, 13, 11, 8, 10, 10, 11, 13, 14, 13, 12, 15 cm; nudžiūvusius uosialapius klevus 11, 13, 8 cm; liepų atžalas iki 8 cm skersmens. Genėti dėl aplūžusias, sausas bei apatines šakas, liepų 28, 23, 25, 14, 13, 38, 30, 27 cm skersmens bei paformuoti, sužeminti sedulos krūmus.
Ateities g. 44,nuo Ateities g. prie automobilių stovėjimo aikštelės
2018-10-18 07:51
Dokumento numeris:A320-1638/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti šviesą bute tamsinančią vyšnią 12 cm; krūmą bei gluosnio atžalas iki 8 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 17-46,
2018-10-15 09:07
Dokumento numeris:A320-1607/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų namo konstrukcijoms keliančią, kaukazinę slyvą 17, 21 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 14,
2018-10-15 08:55
Dokumento numeris:A320-1606/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti gožiančias egles, beržus, egles, blindes 12, 15, 14, 17, 10 cm skersmens.
V. Mačernio g. 19,
2018-10-15 08:37
Dokumento numeris:A320-1605/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti dėl pėsčiųjų ir eismo saugumo pavojingai palinkusią kriaušę 18 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 11,
2018-10-11 15:28
Dokumento numeris:A320-1596/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti uosialapius klevus 3, 6 cm skersmens. Genėti apatines šakas, palinkusias virš šaligatvio, trešnės 28 cm skersmens.
P. Žadeikos g. 16,
2018-10-11 15:22
Dokumento numeris:A320-1595/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį sedulos krūmą.
L. Giros g. 96,
2018-09-21 07:51
Dokumento numeris:A320-1493/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti per arti namo pamato augančią, fasadą, langus braižančią, eglę 12 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 59-48,
2018-09-18 06:59
Dokumento numeris:A320-1464/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusius bei džiūstančius šaltalankius 7, 11, 14, 8, 15, 22, 13 cm skersmens.
nuo Žadeikos g. pusės prie laiptų link 18 namo,
2018-09-18 06:53
Dokumento numeris:A320-1463/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusius šaltalankius 10, 6, 5 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 92,
2018-09-13 07:15
Dokumento numeris:A320-1439/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį klevą 18 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 45,prie vaikų žaidimo aikštelės
2018-08-16 08:31
Dokumento numeris:A320-1240/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti šviesą butuose tamsinančias, fasadą bei langus braižančias šakas, klevo 33 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 19,
2018-08-16 08:27
Dokumento numeris:A320-1239/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti alyvų atžalas, džiūstančius kadagius 9, 8, 8, 8, 7, 7, 6, 8 cm; kaukazinę slyvą 5 cm skersmens. Atlikti formuojamąjį erškėtrožės, lanksvos krūmų genėjimą, sužeminant bei pašalinant nuo šaligatvio. Genėti apatines šakas nuo šaligatvio eglės 22 cm; pušies 21 cm; kadagių 13, 12, 7, 6 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 73,
2018-08-16 08:19
Dokumento numeris:A320-1238/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti formuojamąjį tujų genėjimą, sužeminant iki 1/3 aukščio.
Fabijoniškių g. 47,
2018-08-07 14:08
Dokumento numeris:A320-1168/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti šaligatvį ardančius uosialapius klevus 19, 13, 35, 21 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 73,
2018-07-24 09:17
Dokumento numeris:A320-1097/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį kaulenio, kaukazinių slyvų , erškėtrožės, balatauogės meškytės, alyvos krūmų genėjimą bei sužeminimą; genėti šakas palinkusias link namo fasado bei langų, beržo 25 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti robinijas 8, 5, 6, 6 cm; alyvos atžalas bie klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 93,
2018-07-24 09:10
Dokumento numeris:A320-1096/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti dėl šviesos patekimo į butus, gyventojų bei jų turto saugumo, iš namo pamato augančią obelį 21 cm; kauk. slyvas 12, 11, 14 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį, obels 21 cm skersmens, genėjimą.
Fabijoniškių g. 63,
2018-07-24 08:58
Dokumento numeris:A320-1094/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas nuo namo fasado bei langų, beržo 31 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 18-56,
2018-07-20 09:42
Dokumento numeris:A320-1084/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti, dviračių taką užgožusias, gluosnio atžalas iki 8 cm skersmens.
Ukmergės g. 341,netoli LIDL
2018-07-20 09:38
Dokumento numeris:A320-1082/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šviesą butuose tamsinančią, fasadą bei langus braižančią robiniją 24 cm; palinkusią į važiuojamąją kelio dalį b. robiniją 8, 13 cm; vyšnią 10 cm; palinkusią ievą 15 cm; kaukazinę slyvą 15, 8 cm; klevo ir robinijos savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, sužeminant.
S. Stanevičiaus g. 12,
2018-07-20 09:21
Dokumento numeris:A320-1079/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šviesą butuose tamsinančias, užgožtas klevo, pušis 16, 7 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinant lają, klevo 21 cm skersmens.
Žadeikos g. 10,
2018-07-20 08:20
Dokumento numeris:A320-1071/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti robinijos atžalas 3, 4 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, sužeminant bei pašalinant nuo praėjimo.
S. Nėries g. 51,
2018-07-20 08:06
Dokumento numeris:A320-1067/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šviesą butuose tamsinančias, fasadą ir langus braižančias, kauk. slyvas 24, 7, 7, 15, 8, 9, 7cm; pavirtusias alyvas3, 5, 5 cm bei alyvų atžalas, erškėtrožės krūmą , klevų savaiminukus iki 8 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 15,
2018-06-28 09:00
Dokumento numeris:A320-885/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. Z16-09-05-VIS, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171212-01936 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius, savaime iš tvoros priaugusius, naujos įrengimui trukdančius uos.klevus Ø24;18cm, liepas Ø12;12;10;12;18;14cm, klevukus Ø9;8;13;10;14;10;12cm, sedulos krūmus bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, žalą darančią, pavojų keliančią eglę Ø38cm.
Visorių g. 12A privačioje teritorijoje,
2018-06-26 12:17
Dokumento numeris:A320-862/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus retinant lajas, liepų 28,28cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 39,
2018-06-19 07:59
Dokumento numeris:A320-806/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti šviesą butuose tamsinančias, per arti namo augančias dygiąsias egles 23, 22 cm skersmens.
Gedvydžių g. 35,
2018-06-11 16:12
Dokumento numeris:A320-756/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. VP16-220-TP-G-SZ pjauti L. Giros gatvės bei šaligatvio rekonstrukcijos darbams trukdančią liepą Ø24.
L. Giros g. atkarpoje nuo Gedvydžių g. iki Krivicko g.,
2018-05-30 10:59
Dokumento numeris:A320-695/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medelius (blindžių, drebulių, baltalksnių, beržiukų, pušaičių, šermukšnių), savaiminius menkaverčius krūmus ir atžalas, bebaigiančius džiūti beržus Ø28;18;27cm, baltalksnius, paliekant vertingus žaliuojančius saugotinus medžius.
Ateities g. privačiome žemės sklype (kad. Nr. 0101/0016:772),
2018-05-29 08:25
Dokumento numeris:A320-678/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliantį pavojų pėsčiųjų saugumui, bebaigiantį nudžiūti beržą 43 cm skersmens.
nuo Fabijoniškių g. 11 link 15 namo,
2018-05-29 07:32
Dokumento numeris:A320-673/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2016/06/01, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171017-01714 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, įvažiavimui į sklypą trukdančią daugiakamienę blindę Ø25;18;36;24;24cm
Ukmergės g. 373,
2018-05-24 13:50
Dokumento numeris:A320-666/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti, dėl šviesos patekimo į butus, retinant lają, klevo 26 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 39,
2018-05-21 07:15
Dokumento numeris:A320-639/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti labai minimaliai apatines šakeles palinkusias link važiuojamosios kelio dalies bei sausas, pašalinti atžalas liepų 21,23,21,27,27,23,21,22,21,29,24,17 cm skersmens.
atkarpoje nuo Fabijoniškių g. 43 iki 61 namo,
2018-05-21 07:06
Dokumento numeris:A320-638/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti dėl šviesos patekimo, komunikacijų apsaugos zonoje bei per arti pastato pamato augančias egles 25,21,31cm, dvik.eglę 17,14 cm skersmens.
Ateities g. 44,Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro teritorijoje
2018-05-18 08:41
Dokumento numeris:A320-630/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį kaulenio krūmų genėjimą, pašalinant nuo praėjimo. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, atlikti lajos redukavimą, susiaurinti lają, ievos 53 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 11,
2018-05-18 07:27
Dokumento numeris:A320-628/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti dėl šviesos patekimo į butą, per arti namo pamato augančią alyvą 3,4 cm, vyšnią 5 cm skersmens, erškėtrožės krūmus.
L.Giros g. 104-4,
2018-05-08 07:09
Dokumento numeris:A320-603/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamajį krūmų nuo pėsčiųjų takų genėjimą seduloms, alyvoms, šaltalankiams bei kitiems krūmams.
Stanevičiaus g. prie 50;73;78;92;98 namų palei pėsčiųjų takus,
2018-03-23 07:56
Dokumento numeris:A320-398/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti braižančias pastato fasadą bei langus, šviesą butuose tamsinančias kaukazines slyvas 18, 11cm; iš namo pamato augančią obelaitę 6 cm skersmens.
S. Nėries g. 51,
2018-03-14 08:25
Dokumento numeris:A320-342/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančias, medlievas 5, 6, 6, 5, 6, 7, 8, 7cm skersmens.
Fabijoniškių g. 65,
2018-03-07 08:06
Dokumento numeris:A320-307/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančias, per arti namo pamatų augančias, ievas 8, 9, 12 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas palinkusias link namo fasado bei langų, pušies 15 cm skersmens.
prie S. Stanevičiaus g. 78, 70 namų,
2018-01-30 10:41
Dokumento numeris:A320-149/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančią robiniją 13 cm bei išlūžusią 11 cm skersmens.
Gedvydžių g. 35,
2018-01-30 07:48
Dokumento numeris:A320-137/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl gyventojų saugumo, apatines šakas bei pašalinti atžalas, liepų 15,21 cm skersmens.
nuo S. Stanevičiaus g. 16 link "Jovaro" stotelės,
2018-01-30 07:25
Dokumento numeris:A320-135/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias bei braižančias pastato fasadą ir langus, beržo 35cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 18,
2018-01-26 09:31
Dokumento numeris:A320-126/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti naujos tvoros statymo darbams trukdančią robiniją 23 cm skersmens bei pašalinti kaukazines slyvas, paformuoti sedulos, lanksvos krūmus. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas liepos 24, ąžuolų 21,30 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 23,
2018-01-26 09:17
Dokumento numeris:A320-124/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti uos. klevus 14,10,10,11 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti nudžiūvusias ir apatines šakas, pušų 29,25,26,13,14,22,24,14,21,17,15,21,21,21,21,22,25,28,11,17,21,18,10,19,11,10,10,16,18,21,25,14,17,23,15 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 23,
2018-01-10 08:08
Dokumento numeris:A320-36/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu bei atsižvelgus į gyventojos prašymą, nupjauti robinijas 12, 8 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 13,
2017-12-29 10:44
Dokumento numeris:A320-2153/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant važiuojamosios dalies pasvirusias, grėsmę keliančias ievas Ø31;28;27;23;24;22;21cm bei sutvarkyti vėjalaužą Ø30cm.
Vandenio ir M. Lietuvio g. sankirta,
2017-12-21 15:34
Dokumento numeris:A320-2143/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Invazinės medžių rūšys (jeigu tokios yra sklype), vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, gali būti šalinamos be atskiro leidimo.
Ateities g. 21C, Vilnius, sklypo ribose (skl. unik. nr. 4400-4622-5365),
2017-11-28 08:50
Dokumento numeris:A320-2046/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, keliančias pavojų eismo saugumui, peraugusias link važiuojamosios kelio dalies uos. klevų 17, 16, 16, 32 cm bei pašalinti uos. klevų atžalas iki 8 cm skersmens.
nuo L.Giros g. 131 link L. Giros g. 114,
2017-10-27 07:49
Dokumento numeris:A320-1941/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170324-00571 bei suderintu Ūkininkų turgaus statybos projektu 1700-TP-LST-1 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, inžinerinių tinklų tiesimui trukdančius, kaštoną 47 cm; dvikamienį uosialapį klevą 58, 32 cm; komunikacijų apsaugos zonoje augantį, dviračių tako tiesimui trukdantį trikamienį uosialapį klevą 31, 29, 23 cm skersmens.
Ukmergės g. 259A,
2017-10-19 08:39
Dokumento numeris:A320-1885/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nudžiūvusią blindę 33cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 28,
2017-10-19 08:23
Dokumento numeris:A320-1884/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš tvoros augančius, pavojų konstrukcijoms keliančius uosialapius klevus 40,10,13,16,10,7cm; kaukazines slyvas 13,12,11,12cm; palinkusį beržą 17cm skersmens.
P. Žadeikos g.2,Vilniaus Fabijoniškių mokyklos teritorije
2017-10-19 07:40
Dokumento numeris:A320-1882/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, užpultą grybinių ligų, nudžiūvusią dvikamienę kriaušę 14, 17 cm skersmens.
S. Nėries g. 29,
2017-10-02 07:49
Dokumento numeris:A320-1785/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti prie Fabijoniškių g.81 namo obels stimburį 7 cm; prie Fabijoniškių g.93 namo išvirtusį gluosnį 9 cm bei iš namo pamato augančią kaukazinę slyvą 21 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 81, 93,
2017-09-28 09:52
Dokumento numeris:A320-1775/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti naujos tvoros tvėrimo darbams trukdančius, uosialapį klevą 12cm; besiremiančias į tvorą baltažiedes robinijas 9,10,11cm; sausus šaltalankius 9,9,8cm; į tvorą įaugusį klevą 14cm; kauk. slyvas 12,15,14,13,10cm; pašalinti sausus šermukšnius 6,5 cm bei atžalas; liepą 5 cm; gluosnio, liepos, robinijos, blindės, gudobelės, obels, šaltalankio, kaukazinės slyvos, uosialapio klevo, paprastojo klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens bei atžalas, dėl mokinių saugumo svarainio krūmus. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas palinkusias link tvoros, pušies 24 cm skersmens. Atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminimą kaulenio, sedulos, pūslenio, forzitijos, alyvos krūmų bei pašalinti bebaigiančius džiūti, praradusius estetinį vaizdą krūmus.
S. Stanevičiaus g. 25,mokyklos teritorijoje
2017-09-21 13:32
Dokumento numeris:A320-1736/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pėsčiųjų tako sutvarkymo darbams trukdančias blindes 26, 27, 20, 40 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 69,
2017-09-19 08:50
Dokumento numeris:A320-1695/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dviračių taką užgožusią, keliančią pavojų dviratininkų saugumui, su puviniu blindę 21cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, nusvirusias virš važiuojamosios dviračių tako dalies, dėl dviratininkų saugumo, blindės 28 cm; drebulės 31cm; eglės 51 cm skersmens.
tarp S. Stanevičiaus g. ir Didlaukio g. esančioje dviračių tako dalyje,
2017-09-18 15:59
Dokumento numeris:A320-1690/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pėsčiųjų taką užgožusius, keliančius pavojų pėsčiųjų saugumui, obels, robinijos savaiminukus iki 8 cm; praėjimą apsunkinančias alyvų atžalas; nudžiūvusį šermukšnį 15 cm skersmens bei pašalinti dėl vaikų saugumo alyvas prie transformatorinės. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas dėl pėsčiųjų saugumo obels 13 cm skersmens. Prie S. Stanevičiaus g. 78 genėti pėsčiųjų taką užgožusias apatines šakas uos. klevo 12 cm; liepų 7, 9 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 63, 65, 69,S. Stanevičiaus g. 78
2017-08-03 16:40
Dokumento numeris:E657-653/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas svarstymas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje II aukšto salėje, 2017 08 24 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus gali teikti raštu arba e-paštu, siųsdami adresu UAB "Eventus Pro" Tauro g. 12, Vilnius. Teikiant pasiūlymus turi būti labai aiškiai, įskaitomai nurodyta: 1. Pareiškėjo vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, e-paštas, telefonas; 2. Pasiūlymo teikimo data; 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Įgaliotas atstovas Domas Kličius, giedre.kliciene@eventuspro.lt, 868510304
Visorių g 12A, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-08-03 15:17
Dokumento numeris:A320-1442/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti langus daužančias, fasadą braižančias medlievas 8,8 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 65-47,nuo balkonų pusės
2017-07-28 07:56
Dokumento numeris:A320-1371/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo fasado augančią, šviesą butuose tamsinančią dvikamienę kaukazinę slyvą 14, 19 cm skersmens.
S. Nėries g. 11,
2017-07-24 15:15
Dokumento numeris:A320-1334/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis statybos leidimu bei techniniu projektu Nr. 1603-TP ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius klevus 29,37,42,45,54 cm ir uos. klevą 42 cm skersmens.
Ukmergės g. 259A,
2017-07-13 13:26
Dokumento numeris:E657-583/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks: Lukiškių g. 5-301, Vilnius Viešo susirinkimo laikas: rugpjūčio mėn. 02 d. 17:30 val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 02 d. (imtinai) visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti el. paštu vitalijus.barstys@erinar.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Erinar" į.k. 302635535, Vitalijus Barštys tel. +37062334445 vitalijus.barstys@erinar.lt
Liubčios g 2, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-06-29 07:55
Dokumento numeris:A320-1213/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros pamato augančius, žalą darančius beržus Ø26;20;21cm.
Vandenio g. 22 palei skypo ribą,
2017-06-27 11:15
Dokumento numeris:E657-535/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. liepos 13 d., 17:00 val. Vilnius, Konstitucijos pr. 3, II aukšto foje.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017 m. liepos 13 d., 17:00 val., Julius Tomaševičius el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907, Vilnius, Kareivių g. 19-176

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arch. Julius Tomaševičius el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907
Dominiškių g 1, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-06-27 07:51
Dokumento numeris:A320-1192/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusias, trukdančias saugiai pėsčiųjų tako eksploatacijai, alyvas 5,5,3cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti pėsčiųjų taką užgožusių lanksvos krūmų pagenėjimą.
1,
2017-06-26 15:21
Dokumento numeris:A320-1186/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusią liepą 18 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 1,prie gatvės arčiau LIDL
2017-06-26 07:59
Dokumento numeris:A320-1180/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu baseino statybos projektu, Salomėjos Nėries g. 45A, Vilniuje, Nr. PRC16-518-TP, statybos leidimu Nr. LNS-01-170316-00490, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: blindes 16, 10, 11, 14, 16, 18, 16, 12, 24, 16, 14, 15, 17, 11, 10, 14, 17, 24, 26, 17, 14, 17, 13, 45, 10, 12, 13, 21, 18, 10, 10, 12, 10, 28, 17, 16, 19, 20, 12, 13, 20, 20, 13, 18, 23, 24, 16, 19, 12, 10, 10, 9, 14, 10, 9, 11, 15, 17, 10, 10, 10, 11, 8 cm skersmens, drebules 18, 18, 12, 15, 8, 11, 12, 12, 16 cm skersmens, beržai 11 ir 15 cm skersmens, taip pat bus šalinami kiti menkaverčiai želdiniai iki 8 cm skersmens.
Salomėjos Nėries g. 45A,
2017-06-23 08:55
Dokumento numeris:E657-525/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks UAB "Projektavimo sprendimai" ofise, adresu Trimitų g. 6-38, Vilniuje, 2017-07-17, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu, adresu Trimitų g. 6-38, Vilniuje, arba el. p. mindaugas@projektavimosprendimai.lt, iki 2017-07-17

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, el. p. mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. Nr. 867444090
Kęsgailų g 2A, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-06-23 08:48
Dokumento numeris:E657-524/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks adresu Trimitų g. 6-38, Vilniuje, UAB "Projektavimo sprendimai" ofise, 2017-07-17 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu UAB "Projektavimo sprendimai" ofise, Trimitų g. 6-38, Vilniuje, arba el. paštu mindaugas@projektavimosprendimai.lt iki 2017-07-17

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, el. p. mindaugas@projektavimosprendimai.lt, tel. 867444090
Kęsgailų g 2, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-06-21 09:29
Dokumento numeris:A320-1159/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusį šaltalankį 10cm skersmens.
S. Stanevičiaus g.52,prie laiptų
2017-06-13 12:58
Dokumento numeris:A320-1114/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. E-1428k-TP-01, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170111-00039 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti nepatenkinamos būklės bei nepageidaujamos rūšies, projekte šalinti numatytus, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius uos.klevus Ø16;16;15;12;14;36;18;15;29;21;36;27;18;14;19;21cm.
Fabijoniškių g. 4A, nuo Ukmergės g. pusės,
2017-06-07 15:21
Dokumento numeris:A320-1080/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, pavojingai pasvirusį beržą 24 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 73,
2017-06-05 07:53
Dokumento numeris:A320-1044/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų saugumui, džiūstantį beržą 35 cm skersmens.
nuo Fabijoniškių g. 15 namo, prie transformatorinės,
2017-05-25 10:31
Dokumento numeris:A320-1012/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų eismo saugumui, pažeistą mechaniniu būdu, pakeltomis šaknimis liepą 10 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 68,prie gatvės
2017-05-22 10:09
Dokumento numeris:A320-972/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl mokinių ir darbuotojų saugumo apatines šakas, liepų 22,10,13cm skersmens, kaukazinių slyvų šakas peraugusias į mokyklos teritoriją, atlikti krūmų formavimą, sužeminimą.
Fabijoniškių g. 23,mokyklos teritorijoje
2017-05-16 07:39
Dokumento numeris:A320-922/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų vaikų saugumui, nudžiūvusius alyvos krūmo stagarus, džiūstančius, praradusius estetinį vaizdą kaulenio krūmus, pavojingai pasvirusią pušį 4 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą kaulenio, sedulos krūmų.
S. Stanevičiaus g. 21,darželio teritorijoje
2017-05-12 17:15
Dokumento numeris:E657-389/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr.3, Vilnius 2017-06-01

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-05-31 info@galarchitektai.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Adomas Šablevičius info@galarchitektai.lt 868512351
Notiškių g 15, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-05-11 08:20
Dokumento numeris:A320-892/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančius, langus bei fasadą braižančius, kaukazinės slyvos savaiminukus iki 8 cm skersmens.
S. Nėries g. 5,
2017-05-11 08:20
Dokumento numeris:A320-892/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančius, langus bei fasadą braižančius, kaukazinės slyvos savaiminukus iki 8 cm skersmens.
S. Nėries g. 5,
2017-05-05 17:13
Dokumento numeris:E657-368/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-05-22 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-05-22 info@galarchitektai.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Adomas Šablevičius info@galarchitektai.lt 868512351
Notiškių g 15, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-04-27 07:41
Dokumento numeris:A320-782/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti prie šilumokaitinės FA 10 augantį, šaknimis žalą pamatų konstrukcijai darantį beržą Ø28cm
Gedvydžių g. 6A,
2017-04-25 08:48
Dokumento numeris:A320-762/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusia viršūne, turintį skilimo beržą 26 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 11,netoli pastotės
2017-04-14 09:58
Dokumento numeris:A320-707/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
S. Stanevičiaus g.,sklype (Kad.nr.0101/0016:772)
2017-04-14 09:26
Dokumento numeris:A320-705/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų namo konstrukcijoms keliančią, pėsčiųjų taką ardančią, fasadą ir langus braižančią, tuopą 60 cm skersmens, su kelmo pašalinimu.
S. Stanevičiaus g. 26, 28,
2017-04-13 16:16
Dokumento numeris:E657-287/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks UAB „Projektų rengimo centras" patalpose, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, 2017-05-05 d. 16.00-17.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2017-05-05d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: info@prc.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV, architektė Toma Kartočienė, el. paštas: toma.kartociene@prc.lt, tel.:8-656-14323
Antano Gelgaudo g 34, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-04-12 08:23
Dokumento numeris:A320-685/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link namo fasado bei langų, šviesą butuose tamsinančias, robinijos 25 cm skersmens.
L. Giros g. 123,
2017-04-10 16:04
Dokumento numeris:E657-267/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks UAB „Projektų rengimo centras" patalpose, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, 2017-04-27 d. 17.00-18.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2017-04-26d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu: info@prc.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV, architektė Toma Kartočienė, el. paštas: toma.kartociene@prc.lt, tel.:8-656-14323
Antano Gelgaudo g 34, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-03-24 07:33
Dokumento numeris:A320-547/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki Ø8cm, vaismedžius, vaiskrūmius, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Liubčios g. 2 privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0100:236),
2017-03-01 17:16
Dokumento numeris:E657-158/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, II . fojė (prie 216 kab.), 2017-03-21 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: UAB "Kubinis metras" Kalvarijų g. 1, Vilnius; El. paštu: jule@kubinismetras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julė Bajorūnaitė, jule@kubinismetras.lt, tel. Nr. 861275288
M. K. Šemetos g 8, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-02-24 17:17
Dokumento numeris:E657-149/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Pulko g.2, Vilnius 2017-03-14 11:00-13:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-03-14 info@galarchitektai.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
PV Adomas Šablevičius info@galarchitektai.lt tel.8 68512351
Notiškių g 15, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-02-15 12:23
Dokumento numeris:E657-126/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017-03-09 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-03-09 d., el. paštu: lauras.paulauskas @gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6-419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas @gmail.com, tel. 868348736
Juliaus Juzeliūno g 23A, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-02-10 08:02
Dokumento numeris:A320-301/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 dėl gyventojų saugumo, genėti šaltalankio krūmus, palinkusius link pėsčiųjų tako.
Fabijoniškių g. 43,
2017-02-06 08:45
Dokumento numeris:A320-253/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies, klevų 17,21,23 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 17,
2017-02-02 15:16
Dokumento numeris:E657-97/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybėje, II a. foje (prie 216 kab.), Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2017-02-27 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-02-24 d. raštu: UAB "Kubinis metras", Kalvarijų g. 1, Vilnius; el. paštu: jule@kubinismetras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julė Bajorūnaitė, jule@kubinismetras.lt, 861275288
M. K. Šemetos g 8, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-01-31 10:43
Dokumento numeris:E657-89/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vokiečių g. 24-12, Vilnius 2017-02-21 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu - Vokiečių g. 24-12, Vilnius El. paštu - dovile@tiksliforma.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jokūbas Fišeris, jokubas@tiksliforma.lt, 868738650
Fabijoniškių g 4, Fabijoniškės, Vilnius,
2017-01-30 09:01
Dokumento numeris:A320-217/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas keliančias pavojų eismo saugumui, liepų 14, 16 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 2,prie gatvės
2017-01-27 14:19
Dokumento numeris:A320-211/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusią į važiuojamąją kelio dalį, inžinierinių tinklų apsaugos zonoje augančią, pavojų eismo saugumui keliančią liepą 22 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 2A,prie šviesoforo
2017-01-27 14:12
Dokumento numeris:A320-210/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusias į važiuojamąją kelio dalį alyvas 2,3,4,2cm, kauk.slyvą 9 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas keliančias pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, kauk. slyvų 12,10,14cm skersmens.
Fabijoniškių g. 1,
2017-01-20 08:44
Dokumento numeris:A320-169/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka nuotekų tinklų apsaugos zonoje augantį, avarijos likvidavimui trukdantį beržą 23cm ir maumedį 14cm skersmens.
Gedvydžių g. 3,
2017-01-10 12:11
Dokumento numeris:A320-91/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, menkavertį uos.klevą 46cm, užstelbtą klevuką 14cm bei ant tinklų savaime užaugusį, menkavertį uos.klevą 17cm skersmens; Atlikti šakų pagenėjimą nuo fasado pušiai 26cm skersmens.
Stanevičiaus g. 100,
2017-01-09 12:00
Dokumento numeris:A320-79/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančias, kaukazines slyvas 16,21 cm; pažeistu kamienu, besiremiančią į balkoną, pasvirusią alyvą 9 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 13-61,iš abiejų namo pusių
2016-12-06 10:34
Dokumento numeris:A320-1440/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti 25 cm skersmens išdžiūvusį uosialapį klevą ir išdžiūvusią 34 cm skersmens liepą. Medžiai randasi šalia automobilių stovėjimo aikštelės ir gali bet kada užvirsti ant žmonių ar statomų automobilių.
Priešais Ateities g. 44, šalia automobilių stovėjimo aikštelės,
2016-11-24 09:20
Dokumento numeris:A320-1373/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, keliančias pavojų eismo saugumui, liepų 15,22 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 106,ties išvažiavimu ir prie kelio ženklo
2016-11-24 09:09
Dokumento numeris:A320-1372/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas dėl šviesos patekimo į butus, retinti lajas liepų 21, 32 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 7,
2016-11-24 07:37
Dokumento numeris:A320-1366/16(2.9.3.19-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas bei braižančias pastato fasadą ir langus, beržo 26 cm skersmens.
Gedvydžių g. 1,
2016-11-14 09:06
Dokumento numeris:A320-1291/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, su kamieniniu puviniu, dvikamienę blindę 21, 26 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 73,
2016-11-14 08:55
Dokumento numeris:A320-1290/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, nudžiūvusį klevą 20cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 7,prie transformatorinės
2016-11-11 15:22
Dokumento numeris:E657-367/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kareivių g. 6-419, Vilnius, 2016-11-25 d. 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2016-11-25 d., el. paštu: lauras.paulauskas @gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6-419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas,   lauras.paulauskas @gmail.com, tel. 868348736
Juliaus Juzeliūno g 23A, Fabijoniškės, Vilnius,
2016-11-07 07:27
Dokumento numeris:A320-1216/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nuvirtusią baltažiedę robiniją 27 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g. 88,
2016-11-07 07:11
Dokumento numeris:A320-1214/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti išvirtusią baltažiedę robiniją 21 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 67,
2016-11-03 08:16
Dokumento numeris:A320-1182/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti komunikacijų apsaugos zonoje augančius, pavojų keliančius uosialapius klevus 11,10,10,12,9,9 ir iki 8 cm skersmens.
Ateities g. 50,nuo Ukmergės g. pusės
2016-10-31 07:27
Dokumento numeris:A320-1172/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dujotiekio apsaugos zonoje augančius, pavojų gyventojų ir tinklų saugumui keliančius, beržą 22 cm skersmens bei kalnines pušis.
S. Stanevičiaus g.,59
2016-10-26 08:00
Dokumento numeris:A320-1135/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, be viršūnės beržo stuobrį 34cm skersmens.
Šaulio/Lygių g, sankirtoje prie gatvės,
2016-10-24 10:58
Dokumento numeris:A320-1119/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai palinkusį, praėjimą užgožusį, šaltalankį 7cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti praėjimą užgožusį, palinkusį alyvos krūmą.
L. Giros g. 98,ties pirma laiptine
2016-10-20 08:51
Dokumento numeris:A320-1102/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų turto saugumui, namo pamatą ardančias kauk. slyvas 8,7,7,7,5,3cm; obelį 10,6,7cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, paformuoti, sužeminti baltauogės meškytės krūmus.
S. Stanevičiaus g.,88
2016-10-17 08:34
Dokumento numeris:A320-1056/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų pėsčiųjų saugumui, pavojingai nulinkusias, su puviniu, užpultas grybinių ligų, bebaigiančias džiūti blindes 28, 27cm skersmens.
S. Stanevičiaus g.,19 prie krepšinio aikštelės
2016-10-17 07:57
Dokumento numeris:A320-1053/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų pėsčiųjų saugumui, praėjimą užgožusią, pavojingai nulinkusią kauk. slyvą 18cm skersmens.
S. Stanevičiaus g.,13 einant link naujos žaidimų aikštelės
2016-10-17 07:30
Dokumento numeris:A320-1052/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, šviesą butuose tamsinantį, maumedį 24 cm skersmens bei kaukazinę slyvą 15 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, braižančias fasadą bei langus, šviesą butuose tamsinančias, ąžuolo 22 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g.,4
2016-09-21 08:51
Dokumento numeris:A320-883/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti viršutines šakas, siekiančias laidus bei užgožusias apšvietimo stulpą, beržo 40 cm skersmens.
Ateities g. 25,
2016-09-21 08:40
Dokumento numeris:A320-882/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas šviesą butuose tamsinančias, siekiančias, braižančias pastato fasadą bei langus, gluosnio 46 cm skersmens.
S. Nėries g. 11,
2016-09-21 08:19
Dokumento numeris:A320-881/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą bute tamsinančias, langus užgožusias, fasadą braižančias, iš namo pamato augančias, kauk. slyvas 18,10,16,16,30 ir iki 8 cm skersmens bei atlikti krūmų formuojamąjį genėjimą.
S. Nėries g. 43,
2016-09-14 08:18
Dokumento numeris:A320-845/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, džiūstantį, turintį puvinio, trik. klevą 33,22,37 cm skersmens.
S. Nėries g. 11,13 kieme,
2016-09-09 14:41
Dokumento numeris:A320-821/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusius medžius guobą 21cm, trešnes 10,12cm, tamsuojančias drebules 25,26,28 cm skersmens.
Ateities g.,51
2016-08-30 13:28
Dokumento numeris:A320-735/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti gluosnius - 8 vnt., kurių skersmuo 8 cm, 2 vnt., kurių skersmuo 10 cm., 2 vnt., kurių skersmuo 14 cm, šalinti menkaverčius krūmynus iki 8 cm skersmens
teritorijoje tarp namų L.Giros g. 90 ir Gedvydžių g. 33 prie vaikų žaidimo aukštelės,
2016-07-15 14:41
Dokumento numeris:A320-588/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, kad užtikrinti eismo saugumą, liepos 21 cm skersmens.
Fabijoniškių g. 2,ties išvažiavimu iš kiemo
2016-07-15 14:34
Dokumento numeris:A320-587/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pėsčiųjų bei eismo saugumui, nudžiūvusį klevą 11cm skersmens.
Fabijoniškių g. 1,
2016-07-01 11:02
Dokumento numeris:A320-512/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. AD 14-015, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150401-00333 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti projekte šalinti numatytus, pastato statyboms trukdančius medžius. Viso kertama 537vnt. medžių (pušys, klevai, liepos, beržai, blindės, šermukšniai, ąžuolai) bei 819vnt. krūmų bei gyvatvorių.
Stanevičiaus g. 2A sklype bei už sklypo ribų,
2016-06-28 12:12
Dokumento numeris:E657-188/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Anreka", Gabijos 38-1, Vilnius, liepos 19 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.p. - dariuss.raila@gmail.com Raštu - UAB "Anreka", Gabijos g. 38-1, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Darius Raila, dariuss.raila@gmail.com , 8 685 39919
Salaspilio g 27, Fabijoniškės, Vilnius,
2016-06-28 11:58
Dokumento numeris:E657-186/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Anreka", Gabijos 38-1, Vilnius, liepos 19 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.p. - dariuss.raila@gmail.com Raštu - UAB "Anreka", Gabijos g. 38-1, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Darius Raila, dariuss.raila@gmail.com , 8 685 39919
Salaspilio g 15, Fabijoniškės, Vilnius,
2016-06-16 15:06
Dokumento numeris:A320-397/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų pastato konstrukcijoms keliančius, per arti pastato pamato augančius, stebėjimo kameras užstojančius beržus 20,17,16 cm, drebulę 17 cm, nudžiūvusią drebulę 24 cm, uos. klevus 9,7 cm, kauk. slyvas 8,9 cm skersmens.
L. Giros g. 129,
2016-06-13 16:20
Dokumento numeris:E657-164/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Anreka", Gabijos 38-1, Vilnius, birželio 28 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.p. - dariuss.raila@gmail.com Raštu - UAB "Anreka", Gabijos g. 38-1, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Darius Raila, dariuss.raila@gmail.com , 8 685 39919
Salaspilio g 27, Fabijoniškės, Vilnius,
2016-06-08 15:36
Dokumento numeris:A320-349/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 3315NI bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160308-00262 pjauti suprojektuoto objekto statybai trukdančius klevus 17;19;48cm, uosius 11;15;23;68cm, liepas 11;13;23cm bei vaismedžius.
Fabijoniškių g. 5D,
2016-06-07 07:24
Dokumento numeris:A320-321/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, vaikų saugumui keliančius pavojų, įaugusius į pušį uos. klevus iki 8 cm skersmens; nupjauti apatines šakas pušies 26 cm skersmens.
Fabijoniškių g.,7 nuo gatvės pusės
2016-05-13 12:59
Dokumento numeris:A320-193/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo augantį, šviesą butuose tamsinantį, klevą 10 cm skersmens.
Fabijoniškių g.,1 prie 3-ios laiptinės
2016-05-10 09:39
Dokumento numeris:A320-170/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti išvirtusius šaltalankius 12, 14 cm skersmens.
S. Stanevičiaus g.,tarp 49 ir 45 namų
2016-05-10 09:18
Dokumento numeris:A320-165/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti išvirtusias blindes 12,15,10,12,8,32,26,24,28 cm; genėti sausas šakas blindžių 23,36 cm skersmens.
S.Neries g.,86
2016-05-09 13:09
Dokumento numeris:A320-149/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusį beržą 39 cm skersmens.
Fabijoniškių g.,tarp 5C ir 15 namų
2016-04-26 14:53
Dokumento numeris:A320-60/16:
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.2. punktu nupjauti vėjavartas ir vėjalaužas, atkarpoje nuo Grindos šunų prieglaudos apie 130 metrų.
L.Giros g.,131 nuo Grindos šunų prieglaudos apie 130metrų link posūkio
2016-04-26 09:21
Dokumento numeris:A320-56/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, atlikti gudobelės gyvatvorės sužeminimą, formavimą.
S. Stanevičiaus g.,24 prie seniūnijos
2016-04-26 09:13
Dokumento numeris:A320-55/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu sutvarkyti nulūžusį beržą 10 cm skersmens.
S. Nėries g.,7
2016-04-26 09:01
Dokumento numeris:A320-53/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45 ir D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančias alyvas 7, 5 ir stuobrius, kauk. slyvas 9, 8 cm skersmens. Genėti kauk. slyvų 15, 12 cm, šakas siekiančias, braižančias pastato fasadą ir langus.
S. Stanevičiaus g.,45