Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2021-09-17 15:37
Dokumento numeris:A320-1233/21(2.3.1.45-MTA):
Atlikti 75 cm skersmens ąžuolo arboristinį lajos genėjimą (formavimą, šakų redukciją, bei sausų šakų šalinimą); apgenėti 43 cm skersmens, arti pastato užaugusį klevą, intensyviau apgenint lają virš stogo, bei nuo namo pusės; šalinti 27 cm skersmens, puvinio pažeistą liepą, be viršūnės, bei 15 cm skersmens, nustelbtą liepą, kuruos kamienas stipriai išpuvęs. Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą kitiems, teritorijoje augantiems medžiams (didžiausia dalimi liepos). Teritorijoje augančius nesaugotinus medžius (tuopas) tvarkyti savo nuožiūra. Genėjimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
Žygimantų g. 8, VRM Medicinos centro teritorijoje,
2021-09-17 11:48
Dokumento numeris:A320-1225/21(2.3.1.46E-MTA):
Genėti, lengvinti lajas, atlikti sanitarinį genėjimą, uosių 41, 36 cm; liepų 38,34 cm skersmens.
Užupio g. 16,
2021-09-10 14:50
Dokumento numeris:A320-1214/21(2.3.1.20E-MTA):
Subačiaus g. 3 vidiniame kieme, savivaldybės žemėje, apgenėti dvikamienio beržo (38,39cm) šakas nuo stogo pusės. Subačiaus g. 5 vidiniame kieme, savivaldybės žemėje (kodinė spyna) apgenėti 53 cm liepos šakas, gulančias ant stogo.
Subačiaus g. 3 kiemas, Subačiaus g. 5 kiemas.,3, 5
2021-09-02 16:12
Dokumento numeris:A320-1177/21(2.3.1.20E-MTA):
Didžioji g.20 vidiniame kieme, savivaldybės žemėje, vadovaujantis arboristo išvada ir KPD derinimu, šalinti pavojingą, su išpuvusiu kamienu ir karkasinėmis šakomis svyruoklinį gluosnį.
Didžioji g.,20
2021-08-26 07:36
Dokumento numeris:A320-1151/21(2.3.1.46-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą 43 cm skersmens klevui.
Olandų g. 1, valstybinėje žemėje,
2021-08-19 13:51
Dokumento numeris:A320-1139/21(2.3.1.46E-MTA):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą uosiams 33 cm, 34 cm, 45 cm, 49 cm, genėti kalninę guobą 13 cm, genėti kaštoną 55 cm, genėti klevą 71 cm skersmens.
Liejyklos g. 4,
2021-08-12 10:45
Dokumento numeris:A320-1112/21(2.3.1.46-MTA):
Genėti 61 cm skersmens liepą, pašalinant sausas šakas, matomumą ribojančias atžalas lajos apačioje, bei paformuoti lają.
Sodų g. 13, prie gatvės,
2021-08-10 12:54
Dokumento numeris:A320-1099/21(2.3.1.45-MTA):
Pagenėti klevo 55 cm skersmens šakas besiremiančias į langus.
Bokšto g. 16,
2021-07-28 13:07
Dokumento numeris:A320-1077/21(2.3.1.46-MTA):
Genėti liepas, kilstelėjant lają, palšinant apatines šakas ir atžalas trukdančias lauko kavinės skiečių išskleidimui.
Vokiečių g. 11, Vilnius, prie lauko kavinės staliukų,
2021-06-28 09:15
Dokumento numeris:A320-1005/21(2.3.1.20E-MTA):
Kultūros ir sporto ministerijos prašymu leidžiama Savičiaus g. 17 sklype, šalia automobilių stovėjimo aikštelės pagenėti 5 klevų (skersmuo 40-50cm)pavojingas ir išdžiūvusias šakas. Pastaba: genėjimo darbus rekomenduojame pradėti po rugpjūčio 1d., nes genintiki šios datos būtina ornitologo pažyma, kad medžiuose neperi paukščiai.
Savičiaus g. 17,17
2021-05-31 11:22
Dokumento numeris:A320-904/21(2.3.1.20E-MTA):
Vadovaujantis A1 tipo požeminių konteinerių aikštelės Nr. 263, A. Volano g. 2 Vilniuje, supaprastintu statybos projektu AN-18.05.15-SP-A-06, šalinti projekto įgyvendinimui trukdančią blogos būklės mažalapę liepą 42 cm skersmens. Medžio pjovimo darbus atliekant nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. reikalinga turėti galiojančią ornitologo pažyma, kad kertamame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių.
A. Volano g. 2,
2021-05-27 10:58
Dokumento numeris:A320-897/21(2.3.1.20E-MTA):
Pjauti daugiakamienį uosialapį klevą užstojantį šviesą ir gadinantį pastato konstrukcijas.
Šv. Stepono g. 13, nuo Raugyklos g. pusės,
2021-05-20 15:00
Dokumento numeris:A320-868/21(2.3.1.20-MTA):
Genėti 21 cm skersmens liepą, pakeliant lają virš pravažiavimo, kadangi šiukšliavežė gali laužyti žemai kabančias šakas; šalinti sausas šakas 24, 23, 27, 32 cm skersmens klevams, bei minimaliai apgenėti šakas galinčias trukdyti konteinerių aptarnavimui, taip pat atlikti sanitarinį genėjimą 27 cm skersmens klevui, bei pašalinti šakas trukdančias apšvietimui; atlikti sanitarinį genėjimą 18, 31 cm skersmens akacijai; šalinti 14 cm skersmens bebaigianti džiūti klevą.
Vanagėlio g. 7, šalia naujai įrengtų atliekų konteinerių,
2021-05-19 13:13
Dokumento numeris:A320-863/21(2.3.1.20E-MTA):
Šalia Subačiaus g. 43, nuo Vitebsko g. pusės pjauti 18 cm vakarinę tują,išlaužytą ir išlankstytą sniegalaužų.
Subačiaus g.,43
2021-05-18 09:39
Dokumento numeris:A320-856/21(2.3.1.20E-MTA):
P. Višinskio g. 26 kieme, privačiame sklype genėti 50cm. paprastąjį klevą, praretinant ir palengvinant medžio lają. Dėl saugumo rekomenduojamas atsišakojančių viršūnių sutvirtinimas (surišimas) tarpusavyje. P.S. kadangi medyje peri paukščiai, genėjimo darbus leidžiama vykdyti nuo rugpjūčio 1d iki kovo 15d.
P.Višinskio g.,26
2021-05-14 08:24
Dokumento numeris:A320-851/21(2.3.1.20E-MTA):
T. Kosčiuškos g. 34 sklype šalinti į gretimą sklypą pavojingai užsvirusį 34 cm uosialapį klevą, 10,10,14,14cm užstelbtus paprastuosius klevus. Genėti 50 cm. parastąjį klevą, paįalinant į pastatą užsvirusią atšaką.
T. Kosciuškos g,34
2021-05-07 10:45
Dokumento numeris:A320-811/21(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis suderintais daugiabučių gyvenamųjų namų Polocko g. 31, Vilniuje statybos projektu ir daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 25, Vilniuje, statybos projektu, bei išduotu statybos leidimu – šalinti projektuose kirsti numatytus, užstatymo, bei darbų zonoje augančius medžius. Nesaugotini ir invazinių rūšių medžiai gali būti tvarkomi savo nuožiūra. Pastaba. Saugotinų medžių kirtimą galima vykdyti turint galiojančią ornitologo pažymą, arba po rugpjūčio 1 d.
Polocko g. 31, Polocko g. 25, sklypuose,
2021-05-07 10:16
Dokumento numeris:A320-808/21(2.3.1.20E-MTA):
Siekiant užtikrinti studentų saugumą,Olandų g. 16, technologijų ir dizaino kolegijos teritorijoje šalinti pavojingą, stipriai į pastatą užlinkusį 44cm beržą. supuvusią 60cm. blindę, baigiančią džiūtipavojingą38 cm. tuopą. Genėti liepas 32,28,30,26,38,36,36,36,40,40,36 cm; paprastuosius klevus 20,22,32,40,40,56cm; pušis70,60cm; beržus 60,70,50,50cm; tuopą 60cm. Darbus vykdant iki rugsėjo 1d turėti setifikuoto ornitologo pažymą, kad medžiuose neperi paukščiai
Olandų g.,16
2021-05-07 10:11
Dokumento numeris:A320-807/21(2.3.1.20E-MTA):
Šv. Stepono g. 27C nugenėti (iki sklypo ribos) iš Punsko g. 31A sklypo stipriai į sklypą užsvirusias ir gadinančias tvorą, keliančias pavojų 3 uosialapio klevo atžalas (16,16,20 cm.), apgenėti uosialpįo klevo (40cm) į sklypą patenkančias šakas.
Šv. Stepono g.,27C
2021-05-07 10:09
Dokumento numeris:A320-806/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Pylimo g. 31A namo apgenėti šalia namo pamatų išaugusį 28 cm uosialapį klevą nuo namo pusės, praretinti lają.
Pylimo g.,31A
2021-05-07 10:02
Dokumento numeris:A320-805/21(2.3.1.20E-MTA):
Šalia Kosčiuškos g. 34, prie spaudos kiosko ir automobilių stovėjimo aikštelės skubiai pjauti 68 cm išdžiūvusį, išpuvusį ir pasvirusį pavojingą klevą, 38 cm išdžiūvusią liepą. Genėti 75 cm. liepą nuo pastato pusės, 50cm. klevą, pašalinant sausa ir ant aikštelės užsvirusias pavojingas šakas.
Šalia Kosciuškos g. 34,
2021-04-28 14:57
Dokumento numeris:A320-752/21(2.3.1.20E-MTA):
Polocko g. 45 kieme šalia vaikų žaidimo aikštelės 40 cm beržui pagenėti apatines šakas ir šakas nuo pastato pusės.
Polocko g.,45
2021-04-28 14:55
Dokumento numeris:A320-751/21(2.3.1.20E-MTA):
Šalia Sluškų g. 7, prie Apaštalinė Nunciatūros Lietuvoje tvoros išgenėti 50 ir 55 cm. guoboms sausas šakas.
Šalia Sluškų g. 7,7
2021-04-22 06:58
Dokumento numeris:A320-704/21(2.3.1.20-MTA):
Pjauti keliančią pavojų gyventojų saugumui, su kelminiu puviniu, blindę 28 cm skersmens.
Pylimo g. 31A,
2021-04-21 14:10
Dokumento numeris:A320-703/21(2.3.1.20E-MTA):
Vilniaus m. lopšelio-darželio ..Gėlynas" teritorijoje Gėlių g. 9A pjauti 12cm užstelbtą klevą, 12 cm,20cm,16cm užsvirusius ginalinius klevus, 64 cm liepą, turinčią didelį atvirą puvinį ir pasvirimą. Genėti 48cm,44cm,48cm paprastuoisius uosius, turinčius pasvirimą, palengvinant jų lają, baltažiedes robinijas 36cm,28cm,28cm, mažalapes liepas36cm,40cm,54 cm, 56cm.
Gėlių g. 9A,
2021-04-16 11:15
Dokumento numeris:A320-678/21(2.3.1.20-MTA):
Šalinti augančius iš tvoros pamato, pažeistus puvinio ir pavojingai palinkusius virš automobilių aikštelės daugiakamienius Uosialapius Klevus Ø 15,12,10,15,20,16,16 cm.
Filaretų g. 42A,
2021-04-14 07:42
Dokumento numeris:A320-654/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti genėjimo darbus, išlengvinant, paformuojant lają, pašalinant sausas šakas 91 cm skersmens blogos būklės gluosniui
Didžioji g. 21, kieme,
2021-04-13 12:48
Dokumento numeris:A320-645/21(2.3.1.20E-MTA):
Labdarių g. 3 kieme, prie 14 buto įėjimo genėti 40cm paprastąjį klevą iš pastato pusės. Apgenėti greta augančio 80cm uosio kamieno atžalas, apatines šakas.
Labdarių g.,3
2021-04-13 12:15
Dokumento numeris:A320-644/21(2.3.1.20E-MTA):
Labdarių g. 3 šalia į ėjimo į 10 butą pjauti menkavertę pavojingą daugiakamienę kaukazinę slyvą, priekelminėje dalyje ženkliai pažeistą puvinio (18, 16, 12, 14 cm).
Labdarių g.,3
2021-04-13 11:44
Dokumento numeris:A320-643/21(2.3.1.20E-MTA):
Vilniaus stačiatikių Šventosio Dvasios vienuolyno teritorijoje pjauti 38 cm beržą atviru išilginiu 3 m kamieno puviniu ir visiškai sutręšusiu kamieno vidumi, keliančiu pavojų vienuolyno gyventojams ir lankytojams.
Vilnius, Aušros Vartų g. 10,
2021-04-13 11:23
Dokumento numeris:A320-642/21(2.3.1.20E-MTA):
Trakų g, 12 kieme pjauti šalia vaikų žaidimo aikštelės augančią 48 cm liepą viršutinėje kamieno dalyje įskilusiu,turinčiu puvinį ir galinčiu plyšti kamienu. Genėti, formuojant saugią kompaktišką lają, šalinant užsvirusias bei laužtas šakas 6 liepas (60, 34, 36, 40, 38, 31 cm) ir 1 uosį (36cm).
Trakų g.,12
2021-04-13 10:59
Dokumento numeris:A320-640/21(2.3.1.20E-MTA):
Subačiaus g. 20 sklypo šiaurinėje pusėje šalia tvoros genėti 30 cm paprastąjį klevą, palengvinant lają iš kamieno pasvirimo pusės.
Subačiaus g.,20
2021-04-13 10:36
Dokumento numeris:A320-639/21(2.3.1.20E-MTA):
Totorių g. 22 sklype šalia 5 buto saikingai apgenėti 70 cm trešnės šakas, užlinkusias virš pastato stogo ir siekiančias priešais esantį pastatą.
Totorių g.,22-5
2021-04-13 10:13
Dokumento numeris:A320-638/21(2.3.1.20E-MTA):
Šv, Kazimiero g. 5A sklype pjauti iš kultūros paveldo pastato pamatų išaugusius ir juos ardančius 2 paprastuosius klevus: 48 cm ir dvikamienį 26, 34 cm.
Šv. Kazimiero g.,5A
2021-04-07 11:11
Dokumento numeris:A320-599/21(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis A1 tipo požeminių konteinerių aikštelės Nr. 263 A. Volano g. 2 Vilniuje, supaprastintu statybos projektu AN-18.05.15-SP-A-06, atlikti projekto įgyvendinimui trukdančio medelio 4 cm skersmens persodinimą nurodytoje schemoje vietoje.
A. Volano g. 2,
2021-04-02 13:30
Dokumento numeris:A320-584/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Žygimantų g. 3 šalia šaligatvio pagenėti nuo apačios trukdančias pėstiesiems šakas: liepos 70cm, 60cm, 59cm, gudobelė 20cm
Žygimantų g.,3
2021-04-02 13:15
Dokumento numeris:A320-582/21(2.3.1.20E-MTA):
Tilto g. 7 keme, siekiant užtikrinti žmonių saugumą genėti: klevus 48 cm, 46cm, 28cm,60cm, liepą 68cm, baltažiedę robiniją 24cm, uosialapį klevą 36cm, kaukazinę slyvą 24 cm
Tilto g.,7
2021-03-29 10:51
Dokumento numeris:A320-550/21(2.3.1.20-MTA):
Vykdyti pavienių, ar grupėje augančių krūmų ir gyvatvorių formavimą, pagal poreikį atlikti želdinių avarinį genėjimą - pašalinant išlūžusias šakas, taip pat, esant poreikiui, šalinti arti namo ar iš jo pamatų užaugusias atžalas, krūmus, bei invazinių rūšių medžius.
seniūnijos teritorijoje, valstybinėje žemėje,
2021-03-25 18:55
Dokumento numeris:A320-507/21(2.3.1.20E-MTA):
Šalai Trakų g. 7 B iš bažnyčios skvero pusės pagenėti šalia pastao augančią 50cm. liepą, pašalinant langus tamsinančias kamieno gyvašakes, patrumpinant šakas prie pastato konstrukcijų.
Trakų g.,7B
2021-03-25 18:24
Dokumento numeris:A320-506/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Pylimo g. 12, šalia kavinės apgenėti 36 cm uosį, pašalinant sausas šakas ir patrumpinant šakas nuo pastato pusės, kad negadintų konstrukcijų.
Pylimo g.,14
2021-03-25 17:29
Dokumento numeris:A320-505/21(2.3.1.20E-MTA):
Vrublevskio g. 6B vidiniame kieme genėti svyruoklio gluosnio (90cm) šakas nuo pastato pusės, patrumpinti apatines šakas.
Vrublevskio g.,6B
2021-03-25 16:39
Dokumento numeris:A320-504/21(2.3.1.20E-MTA):
Pagal suderintą statybos projektą ir statybų leidimą pjauti ant suprojektuotų miesto komunikacijų (kelio) auganti dvikamienį uosį (36,38cm) ir paprastąjį klevą (36cm).
Sodų g.,6
2021-03-25 12:33
Dokumento numeris:A320-502/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Didžioji g. 25,27, iš kiemo pusės šalinti savivaldybės žemėje 26 cm invazinę baltažiedę robiniją. kuri auga 1 m. nuo pamatų, palinkusi į pastatą, į jį, esant vėjui, trinasi ir gadina pastato konstrukcijas.
Didžioji g.,25,27
2021-03-23 11:15
Dokumento numeris:A320-481/21(2.3.1.20E-MTA):
Savivaldybės žemėje šalia Krivių g. 40 šalinti 45 laipsnių kampu į pastatą užsvirusį 50 cm paprastąjį klevą, kelianti didelę grėsmę pastatui ir žmonėms, genėti 40cm paprastąjį klevą, šalinant virš automobilių aikštelės užsvirusias, galinčias lūžti šakas.
Krivių g.,40
2021-03-23 10:46
Dokumento numeris:A320-480/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Malūnų g. 5 pastato (Dailės akademija) savivaldybės žemėje genėti 80cm paprastojo klevo šakas, priartėjusias prie elektros linijos ir pastato
Malūnų g.,5
2021-03-23 09:18
Dokumento numeris:A320-479/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą, lajos formuojamąjį genėjimą, lengvinimą uos. klevo 63 cm, trumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, kaštono 42 cm skersmens.
Pylimo g. 63,
2021-03-16 09:09
Dokumento numeris:A320-395/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti teritorijos sanitarinį valymą, pašalinant blogos sanitarines būkles, išvirtusius, aplūžusius medelius bei krūmus.
Teritorija, tarp Vilnios upės ir Bernardinų kap.,
2021-03-10 08:18
Dokumento numeris:A320-355/21(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis architektūriniu projektu PRI.18-21-PTDP-AR pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstantį beržą 48 cm skersmens.
Klaipėdos g. 9,
2021-03-09 14:11
Dokumento numeris:A320-354/21(2.3.1.20E-MTA):
Šalinti ant Bernardinų tilto per Vilnelę (už turėklų) sužėlusius 2-5 cm. uosialapius klevus (4 vnt), ardančius tilto konstrukciją. (Pranešimas E50-66274/20)
Bernardinų tiltas,
2021-03-09 10:01
Dokumento numeris:A320-353/21(2.3.1.20-MTA):
Pagal poreikį atlikti sanitarinį genėjimą, Bernardinų sode augančių medžių.
Bernardinų sode,
2021-03-04 13:09
Dokumento numeris:A320-326/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Krivių g 8 (Užupio meno inkubatorius) nuo šlaito pusės pjauti 36 cm šalikelėje augančią stipriai į pastatą pasvirusią ir turinčią kamiene puvinį baltažiedę robiniją, genėti šalikelėje augančių 4 robinijų šakas nuo kelio pusės, palengvinant lają (38,36,24,40cm)
Krivių g.,8
2021-03-04 12:52
Dokumento numeris:A320-325/21(2.3.1.20E-MTA):
Kalinausko g. 8 vidiniame kieme genėti 30 ir 40 cm kaštonus, nuo pastato pusės patrumpinant šakas, kad mažiau šlaptų pastato siena.
Kalinausko g.,8
2021-03-03 14:48
Dokumento numeris:A320-323/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, pašalinant šakas, palinkusias link važiuojamosios kelio dalies.
Kruopų g. 7,
2021-03-03 13:25
Dokumento numeris:A320-322/21(2.3.1.20-MTA):
Remiantis atliktos medžių inventorizacijos duomenimis, atlikti sanitarinį genėjimą, kaukazinės slyvos 18 cm; robinijų 53,57,16,16,46,34,58 cm; kaštonų 41,42,53 cm; liepų 25,19,35,26 cm; guobų 29,16,19 cm; klevo 45 cm; skroblo 25 cm skersmens.
Islandijos g. 2 kieme,
2021-03-02 14:10
Dokumento numeris:A320-315/21(2.3.1.20-MTA):
Šalinti virstančią, pavojų keliančią, į gretimą medį atsirėmusią liepą.
Šventaragio slėnyje, Pilių direkcijos teritorijoje priešais Valdovų rumus, Gedimino kalno papedėje,
2021-02-26 15:23
Dokumento numeris:A320-296/21(2.3.1.20E-MTA):
Pagal SIVASA pranešimą Krivių gatvėje ties 34 ir 40 namais pagenėti į važiuojamąją dalį iš pakelės išlindusių ir trukdančių pravažiuoti gyventojusaptarnaujančiam transportui medžių ir krūmų šakas.
Krivių g.,34, 40
2021-02-25 10:51
Dokumento numeris:A320-293/21(2.3.1.20-MTA):
Genėti, retinti, lengvinti lają, pašalinti atžalas, liepos 51 cm skersmens.
Šv. Mikalojaus g. 7 kieme,
2021-02-23 15:26
Dokumento numeris:A320-275/21(2.3.1.20E-MTA):
Prie Užupio meno inkubatoriaus Užupio g. 2a pastato nuo Vilnelės pusės genėti 2 klevų (40,75cm) šakas, užsvirusias ant pastato. Pagenėti 38 cm gluosnio šakas, užsvirusias ant Kristaus skulptūros paupyje. Priešingoje nei Užupio inkubatorius upės pusėje 20 m. ilgio šlaito atkarpoje tarp atitvarų ir upės išgenėti invazinio uosialpio klevo atžalas , trukdančias matomumui į meno inkubatoriaus pusę.
Užupio g.,2a
2021-02-23 14:16
Dokumento numeris:A320-274/21(2.3.1.20E-MTA):
Aikštelėje šalia Krivių g. 8A, pagal projektą įrengiamoje buitinių atliekų aikštelėje šalinti 5vnt. invazinių uosialapių klevų, stipriai nuo atraminės sienutės užlinkusių į aikštelės pusę ir keliančių grėsmę transportui ir žmonėms. (20,26,12,24,16 cm)
Krivių g.,8A
2021-02-23 13:51
Dokumento numeris:A320-273/21(2.3.1.20E-MTA):
Didžioji g. 10 vidiniame kieme genėti prie sienos išaugusio 12 cm. paprastojo klevo šakas nuo pastato pusės. Pastaba: Darbus organizuoja sklypo savininkas.
Didžioji g.,10
2021-02-23 12:03
Dokumento numeris:A320-271/21(2.3.1.20E-MTA):
Rūdninkų g. 14 vidiniame kieme, prie ribos su Rūdninkų g. 14 sklypu, šalia mūrinės tvoros genėti 80 cm tuopą, pakeliant lają ir patrumpinant ant pastato svyrančias, galinčias lūžti, šakas
Rūdninkų g.,14
2021-02-23 11:53
Dokumento numeris:A320-270/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą, lajų lengvinimą, kaštonų 36,34 cm; uosių 23,31,37,36 cm; klevo 26 cm skersmens.
Pylimo g. 14,
2021-02-23 10:52
Dokumento numeris:A320-268/21(2.3.1.20E-MTA):
Olandų g. 50 kieme pašalinti pavojingai nuo šlaito link kelio ir namo stipriai užsvirusį, turintį kamieno puvinį 50 cm pavojingą uosialapį klevą.
Olandų g.,50
2021-02-23 10:31
Dokumento numeris:A320-267/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų, palinkusių link automobilių stovėjimo aikštelės, trumpinimą, uosialapių klevų iki 20 cm skersmens.
Išganytojo g. 4 kieme,
2021-02-23 09:57
Dokumento numeris:A320-266/21(2.3.1.20E-MTA):
Šv. Mykolo g. 9, priešais įėjimą į muziejų, genėti 40cm. paprastąjį klevą, pašalinant sausas ir įskilusias šakas.
Šv. Mykolo g.,9
2021-02-18 11:48
Dokumento numeris:A320-223/21(2.3.1.20-MTA):
Pjauti natūroje ant medžių pažymėtus numeriais, blogos sanitarinės būklės: 2 liepas Nr.186, Nr.202; 3 klevus Nr.205, Nr.171, Nr.183; uosį Nr.161; vaismedį Nr.213; tuopą Nr.138; atlikti likusių pažymėtų medžių sanitarinį genėjimą bei sutvirtinimus dinaminėmis jungtimis.
Bernardinų kapinėse,
2021-02-18 10:57
Dokumento numeris:A320-221/21(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis atlikta želdinių būklės inventorizacija pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų gyventojų bei jų turto saugumui keliantį pavojų, klevą 25 cm; atlikti minmalų lajos retinimą bei sutvirtinimą dinamine jungtimi, kaštono 62 cm skersmens. Darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai.
Subačiaus g. 12,
2021-02-11 09:07
Dokumento numeris:A320-189/21(2.3.1.20-MTA):
Remiantis suderintu Daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 7A, Vilniuje statybos projektu Nr. 2015-P7A-101AS-TP-BD, išduotu statybos leidimu, bei medžių inventorizacijos duomenimis, taip pat atsižvelgiant į 2017-10-10 išduotą, bei suderintą leidimą Nr. A320-1838/17, pjauti sklype augančius, statybos darbams trukdančius, bei blogos būkles, pavojų keliančius medžius.
Polocko g. 7A, sklypo teritorijoje, prie gatvės,
2021-02-10 14:11
Dokumento numeris:A320-183/21(2.3.1.20-MTA):
Pjauti 52 cm skersmens, blogos būklės, (puvinys, žaizdos, džiūvimas, dalis kamieno be žievės), šalia statinių, pavojų kelti galinti klevą.
Aukštaičių g. 25, privačiame sklype,
2021-02-10 14:01
Dokumento numeris:A320-182/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti lajos retinimo, lengvinimo, genėjimo darbus, kaštono 21 cm skersmens.
Pylimo g. 33,
2021-01-11 13:34
Dokumento numeris:A320-27/21(2.3.1.20-MTA):
Siekiant išsaugoti medžius (gali lūžti dėl svorio ir sniego), skubos tvarka genėti 42, 31 cm skersmens uosius, išretinant, išlengvinant lajas.
Vokiečių g. 5, kieme,
2020-12-30 11:52
Dokumento numeris:A320-1702/20(2.3.1.20-MTA):
Atsižvelgiant į gautą prašymą, bei remiantis inventorizacijos duomenimis, šalinti uos. klevą, bei apgenėti geltonąjį žirnmedį (krūmą).
Olnandų g. 19, šalia "Vasaros" st.,
2020-12-30 11:39
Dokumento numeris:A320-1701/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti 44 cm skersmens, šalia esantį reklamos stendą, užstojančią liepą, kilstelėjant, bei paformuojant lają, pašalinant sausas šakas. Taip pat pagenėti šalia augantį krūmą.
Vokiečių g. 18A, (fontanas, medis šalia praėjimo, bei reklaminis stendas tripusis),
2020-12-30 10:41
Dokumento numeris:A320-1699/20(2.3.1.20-MTA):
Atsižvelgiant į UAB "Clear Chanel Lietuva" prašymą (dėl reklamos stendo), bei remiantis atliktos medžių inventorizacijos duomenimis, genėti 49 cm skersmens liepą.
Šventaragio g. prie Odminių skvero (šalia reklamos stendas),
2020-12-05 17:33
Dokumento numeris:A320-1606/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti alyvos krūmą, formuoti, bei atjauninti, pašalinti 16 cm skersmens alyvos kamieną; nuo namo pusės pagenėti lazdyno krūmą, genėti 57 cm skersmens beržą, bei 55 cm skersmens klevą, pagenint šakas virš stogo; šalinti 17, 3, 11 cm skersmens uos klevus, 14 cm skersmens blindę; pjauti (nesant prieštaravimui) arti pastato užaugusias, natūraliam apšvietimui trukdančias tujas, 27, 16, 13, 8, 18, 17 cm skersmens; šalinti 15 cm skersmens, blogos būkles, praėjimui trukdantį žagrenį; genėti 17 cm alyvą virš praėjimo, bei jazmino krūmą, taip pat šalinti atžalas prie pastatų pamatų.
Teatro g. 3, 5, J. Basanavičiaus g. 11 namų kieme,
2020-12-05 13:51
Dokumento numeris:A320-1600/20(2.3.1.20-MTA):
Kirsti blogos sanitarines būkles, pavojingai pasvirusius, bei šviesą užstojančius klevus 29, 31, 20, 27, 20, 27, 35, 23, 27, 22, 18, 26, 26 cm skersmens.
T. Kosciuškos g. 36, Danijos Karalystės ambasados teritorijoje,
2020-12-04 09:04
Dokumento numeris:A320-1589/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti, išlengvinti lajas, trumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, virš automobilių stovėjimo aikštelės, gudobelių 17,19 cm skersmens.
Rūdninkų g. 12,
2020-11-25 13:28
Dokumento numeris:A320-1533/20(2.3.1.20-MTA):
Pjauti džiūstantį beržą 85 cm skersmens.
Švenčionių g. 6,
2020-11-20 15:12
Dokumento numeris:A320-1527/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti tarp Subačiaus g. 87 ir 89 šalia šaligatvio augančius ir į 88 namo pusę pasvirusius 2 klevus (28-40 cm), palengvinant medžio lają iš pasvirimo pusės, sumažinant jiems pavojų virsti.
Subačiaus g.,87, 89
2020-11-18 12:03
Dokumento numeris:A320-1507/20(2.3.1.20-MTA):
Atsižvelgiant į gautą prašymą bei Kultūros paveldo departamento raštą, šalinti šalia vertingų savybių turinčių statinių savaime užaugusį, pavojų kultūros paveldo objektui keliantį, klevą 62 cm skersmens.
Bokšto g. 21,
2020-11-16 15:23
Dokumento numeris:A320-1484/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti 94 cm skersmens baltąją tuopą, atlikti lajos redukciją, šalinti sausas šakas.
Sodų g. 13, prie sklypo ribos,
2020-11-11 13:51
Dokumento numeris:A320-1446/20(2.3.1.20-MTA):
Atsižvelgiant į suderintą paviršinių nuotekų tinklų statybos ir teritorijos Vingrių g., ties istorine Vingrių šaltinių vandenvietės vieta, tvarkomųjų statybos darbų projektą bei išduotą statybos leidimą Nr. LSNS-01-200318-00278, pjauti projekte šalinti numatytus želdinius bei genėti statybos darbams trukdančius medžius bei krūmus.
teritorijoje tarp Mindaugo g. - Vingrių g. ir Vingrių g. - Pylimo g.,
2020-11-05 11:47
Dokumento numeris:A320-1406/20(2.3.1.20-MTA):
Vidiniame namo kieme pjauti 36 cm. su stipriai pažeistu kamienu liepą, turinčią atvirą kamieno puvinį ir keliančią grėsmę gyventojams. Genėti greta augančias 28,32,36,44 cm liepas, pakeliant ir praretinant lajas, tamsinančias gyventojų langus . Genėti 44 cm. netoliese augantį 44 cm paprastąjį klevą, pašalinant virš automobilių aikštelės pasvirusią šaką ir šaką su puviniu.
Subačiaus g.,43, 45A
2020-11-05 11:12
Dokumento numeris:A320-1405/20(2.3.1.20-MTA):
Apgenėti (patrumpinant ir palengvinant lajas) augančius ant šlaito ir pasvirusius link namo 40, 28, 20, 24 cm skersmens keturis uosialapius klevus, kad virtimo atveju nenukentėtų pastatas ir žmonės. Uosialapiai klevai auga ant šlaito tarp namo ir ,,Panoramos" viešbučio automobilių aikštelės.
Pylimo g.,61
2020-10-21 14:17
Dokumento numeris:A320-1368/20(2.3.1.20-MTA):
Pjauti stipriai išpuvusį, tuščiavidurį, pavojų keliantį, 120 cm skersmens gluosnį; pjauti 51, 56 cm skersmens, pasvirusias, puvinio pažeistas, pavojų keliančias akacijas; atlikti lajos lengvinimą, formavimą, bei sanitarinį genėjimą 62 cm skersmens stipriai pasvirusiam uos. klevui; 62 cm skersmens uosiui ir 51 cm klevui atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, 31 cm skersmens klevui šalinti sausas šakas, sutvarkyti išvirtusią karaganos, 11 cm skersmens šaką, surinkti ir išvežti už garažų primėtytas šakas; tvarkyti krūmus (alyvas, ameliankius ir kitus), pašalinant sausus stiebus, palinkusius išlūžusius, taip pat praretinant ir paformuojant juos; prie Tilto g. 27 namo nuo namo pusės pagenėti šakas 51 cm skersmens klevui, šalia augančiam, 44 cm skersmens klevui šalinti sausas šakas, 41 cm skersmens klevą paformuoti, apgenint šakas nuo namo pusės, bei pašalinant sausas šakas.
Žygimantų g. 10 namo kieme, už garažų, bei prie Tilto g. 27 namo,
2020-10-09 14:43
Dokumento numeris:A320-1321/20(2.3.1.20-MTA):
Pjauti ant pastato svyrančią, arti fasado augančią dvikamienę obelį Ø20;19cm; Atlikti sanitarinį lajos bei šakų nuo fasado pagenėjimą klevui Ø66cm ir riešutmedžiui Ø48cm.
Užupio g. 15 kieme,
2020-10-01 17:26
Dokumento numeris:A320-1275/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti lajos stabilizavimo, redukavimo, retinimo bei lengvinimo darbus ąžuolui Ø68cm, tuo sumažinant riziką medžiui skilti, lūžti ar virsti stiprių vėjų metu.
S.Daukanto a. 2 kieme,
2020-09-30 13:31
Dokumento numeris:A320-1250/20(2.3.1.20-MTA):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančius klevus Ø34;32;29cm.
Didžioji g. 28 kieme,
2020-09-24 11:38
Dokumento numeris:A320-1231/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti Vilniaus mieste po oro linijomis L800 iš TR-951_KS11781 ir L-200 iš TR-951_ KS10976 apsaugos zonoje augančių želdinių valymo (kirtimo ar genėjimo) darbus.
Krivių g. ir Paco g. bei Pavasario g. po oro linijomis L800 iš TR-951_KS11781 ir L-200 iš TR-951_ KS10976,
2020-09-10 15:17
Dokumento numeris:A320-1142/20(2.3.1.20-MTA):
Pjauti arti pastato augančias, žalą konstrukcijoms darančias, šviesą užstojančias egles Ø25;28cm.
Gedimino pr. 11 teritorijoje,
2020-09-09 16:53
Dokumento numeris:A320-1133/20(2.3.1.20-MTA):
Pagenėti šakas nuo fasado beržui Ø28cm ir ąžuolui Ø14cm.
Aušros vartų g. 3 kieme,
2020-09-09 16:08
Dokumento numeris:A320-1132/20(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis atlikta Bernardinų kapinių želdinių būklės inventorizacija pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų žmonių bei kapaviečių saugumui keliančius medžius, viso: 42vnt.
Bernardinų kapinėse,
2020-09-09 13:31
Dokumento numeris:A320-1127/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą bei lajos redukavimą tuopai Ø123cm.
Paupio g. 33 prie namo,
2020-09-09 09:59
Dokumento numeris:A320-1121/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą uosiui Ø56cm ir beržui Ø66cm.
Bernardinu g. 6B kieme,
2020-09-08 15:36
Dokumento numeris:A320-1116/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepoms Ø62;48;58cm, klevams Ø34;58cm bei vinkšnai Ø40cm.
Vilniaus g. 18 privačioje teritorijoje,
2020-08-31 10:50
Dokumento numeris:A320-1094/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajų redukciją tuopoms, 1 m ir 85 cm skersmens, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 35 cm skersmens liepai; poliardiruoti 85 cm skersmens gluosnį.
Tilto g. 1A teritorijoje,
2020-08-31 09:43
Dokumento numeris:A320-1093/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atsižvelgiant į vykdomą Reformatų sodo Pylimo g. Vilniuje tvarkymo projektu, remiantis atliktos apžiūros rezultatais, genėti 38 cm skersmens liepą (šalia busimos vaikų žaidimų aikštelės), pašalinant pavojingai atsikišusią kamieno atšaką; šalinti blogos sanitarines būkles šeivamedį, šalinti 34 cm skersmens, šalia įrenginėjamo vandens nutekėjimo lovio augančią, užgožtą liepą; pjauti blogos sanitarines būkles, puvinio, bei grybais pažeistą kaukazinę slyvą, taip pat šalinti lūžusio gluosnio išpuvusį gluosnį.
Pylimo g., Reformatų parko teritorijoje,
2020-08-31 08:55
Dokumento numeris:A320-1092/20(2.3.1.20-ŽEL):
Šalinti 65 cm skersmens išdžiuvusį, puvinio, bei grybais pažeistą, pavojų keliantį beržą, taip pat šalinti šalia užaugusį uosialapio klevo krūmyną (daugiakamienis, 8- 12 cm skersmens).
Teatro g. 5, šalia naujai įrengtų laiptų į Reformatų parką,
2020-08-28 11:36
Dokumento numeris:A320-1090/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti puvinio pažeistą, avarinės būklės, pavojų žmonių, statinių bei transporto saugumui keliančią liepą Ø48cm.
Ligoninės g. 4 priešais esančioje automobilių aikštelėje,
2020-08-28 10:42
Dokumento numeris:A320-1088/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti uosiams Ø35;35cm nudžiūvusias bei į fasada ir stogą besiremiančias šakas
Žvirgždyno g. 4 privačiame žemės sklype,
2020-08-27 10:58
Dokumento numeris:A320-1085/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagal poreikį atlikti sklype augančių medžių sanitarinį formuojamąjį genėjimą.
Pylimo g. 52 teritorijoje,
2020-08-27 08:30
Dokumento numeris:A320-1081/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atsižvelgiant į parengtą Vilniaus senamiesčio (kodas 16073) ir Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių archeologinės vietovės (kodas 25504) teritorijų 2020 m. detaliųjų archeologinių tyrimų Sodų g. 14 projektą, bei išduotą leidimą atlikti detaliosius archeologinius tyrimus Nr. LA-279, šalinti numatytiems darbams trukdančias liepas, 27, 27, 32, 49, 40 cm skersmens.
Sodų g. 14, sklype,
2020-08-18 15:53
Dokumento numeris:A320-1029/20(2.3.1.20-ŽEL):
Išgenėti nudžiūvusias šakas švediniams šermukšniams.
Rudninkų skvere,
2020-08-18 12:58
Dokumento numeris:A320-1026/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajos redukavimą bei suveržimą, pasvirusių šakų pagenėjimą klevui Ø62cm bei nudžiūvusių šakų išgenėjimą uosiui Ø31cm. Genėjimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Krivių g. 4 kieme,
2020-08-17 16:09
Dokumento numeris:A320-1019/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą beržams Ø72;66cm bei kraštovaizdinį krūmų sutvarkymą. Pastaba: genėjimo darbus privalo atlikti kvalifikuoti specialistai/arboristai.
Užupio g. 24 sklype bei už ribos,
2020-08-12 14:34
Dokumento numeris:A320-990/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms Ø48;62;52;53;54cm. Pastaba: genėjimo darbus atlikti kvalifikuotiems/atestuotiems specialistams.
Krivių 2 kieme,
2020-08-12 14:28
Dokumento numeris:A320-989/20(2.3.1.20-ŽEL):
Išgenėti nudžiūvusias šakas ąžuolui Ø74cm.
Baltasis skg. 3A teritorijoje,
2020-08-12 12:28
Dokumento numeris:A320-986/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti nudžiūvusią liepą Ø48cm; Išgenėti nudžiūvusias šakas liepai Ø39cm.
A. Volano g. 2,
2020-08-12 12:16
Dokumento numeris:A320-985/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti nudžiūvusią vinkšną Ø28cm.
Japoniško sodo teritorijoje, nuo Kosciuškos g. 26 pusės,
2020-08-07 12:58
Dokumento numeris:A320-973/20(2.3.1.20E-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą uosialapiui klevui Ø62cm ir klevui Ø56cm, taip pat klevui atlikti lajos suveržimą. Pastaba: genėjimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
Rūdninkų g. 4 kieme,
2020-07-29 17:19
Dokumento numeris:A320-931/20(2.3.1.20-ŽEL):
Skubos tvarka šalinti blogos sanitarinės būklės, puvinių pažeistas tuopas Ø38;48cm
M. Daukšos g. 15 už darželio tvoros,
2020-07-29 10:05
Dokumento numeris:A320-928/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti nudžiūvusį pilkajį kėnį Ø44cm.
Katedros a.,
2020-07-29 09:29
Dokumento numeris:A320-926/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti nudžiūvusį beržą Ø65cm.
Katedros a.,
2020-07-27 17:35
Dokumento numeris:A320-924/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis koreguotu projektu Nr. REN-NS-2019-DP-BD bei išduotu statybos leidimu pjauti projekte šalinti numatytus, statybos užbaigimo darbams trukdančius, nepatenkinamos būklės medžius.
Polocko g. 26 privačiame žemės sklype,
2020-07-27 17:24
Dokumento numeris:A320-923/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančias tuopas Ø72;68;52;74;44cm, liepą Ø36cm, eglę Ø42cm, uos.klevus Ø28;26;28;30cm bei pavojingai pasvirusius, užstelbtus, nudžiuvusius bei neperspektyvius klevus
Subačiaus g. 41 teritorijoje,
2020-07-27 16:54
Dokumento numeris:A320-922/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti džiūstantį, pažeistą puvinio bei grybinių ligų, pasvirimo ant statinio turintį gluosnį Ø32cm.
Bokšto g. 21,
2020-07-17 11:55
Dokumento numeris:A320-887/20(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti 80 cm skersmens liepą, pašalinant stogo konstrukcijas liečiančią, 25 cm skersmens šaką.
Krivių g. 13A, šalia gyvenamojo namo,
2020-07-09 17:17
Dokumento numeris:A320-844/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, baigiantį džiūti, pavojų keliantį beržą Ø82cm.
Žygimantų g. 1 privačioje teritorijoje,
2020-06-17 11:20
Dokumento numeris:A320-756/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą uosiams Ø47;37;32;34;36cm, liepai Ø48cm ir klevui Ø37cm. Pastaba: genėjimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams.
Pylimo g. 6 kieme,
2020-06-15 17:25
Dokumento numeris:A320-745/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti šviesos patekimą į butus užstojančias šakas beržui Ø37cm.
Pylimo g. 11 kieme,
2020-06-10 13:04
Dokumento numeris:A320-705/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu Šilumos tiekimo tinklų ŠK-92130-45 rekonstrukcijos projektu atlikti darbų vykdymui trukdančius krūmų genėjimo/šalinimo bei vaismedžių genėjimo darbus.
Teatro g. 5 kieme,
2020-06-10 12:53
Dokumento numeris:A320-704/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pavojingai svyrantį, grėsmę žmonėms bei statiniams keliantį šermukšnį Ø24cm.
Didžioji g. 25 kieme,
2020-06-10 12:13
Dokumento numeris:A320-699/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu pjauti suprojektuotų statinių statyboms ir projekto vystymui trukdančius želdinius bei atlikti šakų nuo naujai suprojektuoto šviestuvo pagenėjimą klevui Ø74cm.
Kreivasis skg. 4 sklype bei už sklypo ribos,
2020-06-04 10:58
Dokumento numeris:A320-665/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atsižvelgiant į papildomą prašymą, genėti 55 cm skersmens uosį, pašalinant virš stogo užaugusią šaką, bei sausas šakas, taip pat praretinti šakeles, 9 cm skersmens vinkšnai.
Šopeno g. 1A, už namo (privažiavimas iš Gėlių g.),
2020-06-01 16:05
Dokumento numeris:A320-649/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti iš tvoros savaime augančius, menkaverčius uos.klevus Ø32;17cm ir klevukus Ø9;10cm.
Žvirgždyno g. 9 palei tvorą,
2020-04-28 15:17
Dokumento numeris:A320-529/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu projektu bei išduotu statybos leidimu pjauti projekte šalinti numatytą statybos barbams trukdančią liepą Ø63cm.
Bokšto g. 6 nuo Maironio g. pusės,
2020-04-21 11:37
Dokumento numeris:A320-495/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atsižvelgiant į gyventojų prašymą, kirsti šalia namo augantį, seną išsikerojusi krūmą.
Jogailos g. 12, namo kiemo kampe prie pat namo,
2020-04-20 13:50
Dokumento numeris:A320-478/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą uosiui Ø65cm, kaštonams Ø47;67;62cm ir klevui Ø63cm.
Vilniaus g. 32 gimnazijos teritorijoje,
2020-04-09 10:47
Dokumento numeris:A320-448/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti alyvai pavojingai nusvirusias šakas.
Šiltadaržio g. 4 kieme,
2020-04-07 10:28
Dokumento numeris:A320-420/20(2.3.1.20-ŽEL):
Šalinti (pageidautina iškasant su šaknimis, kad būtų galimybė pasodinti kitur) ant vandentiekio augančią, vandentiekio avarijos likvidavimui trukdančią liepą, apie 10 cm skersmens.
Pylimo g. 65, prie gatvės,
2020-03-31 11:57
Dokumento numeris:A320-382/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti pasvirusias šakas uos.klevui Ø38cm.
Pylimo g. 61 kieme,
2020-03-24 14:41
Dokumento numeris:A320-347/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti puvinio pažeistą, grybinių ligų užpultą klevą Ø20cm.
S. Daukanto g. 1 teritorijoje,
2020-03-24 10:23
Dokumento numeris:A320-337/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti, patrumpinti link sklypo pasvirusį dviviršūnį uos.klevą Ø22;24cm.
Paupio g. 3A prie tiltelio,
2020-03-03 09:49
Dokumento numeris:A320-263/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti alyvų krūmus, pritrumpinant ir apgenint nusvirusias, nulinkusias, pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimui trukdančias šakas.
T. Kosciuškos g. 1, upės pusėje, palei šaligatvį, (link Antakalnio, už tilto, kairėje pusėje),
2020-02-25 14:12
Dokumento numeris:A320-242/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti šakas nuo apšvietimo stulpo uos.klevui Ø28cm.
Tilto g. 29 palei šaligatvį,
2020-02-19 14:36
Dokumento numeris:A320-214/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pavirtusį, nesaugotiną uos.klevą Ø18cm bei atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus uos.klevams Ø22;26;20;16;18;14;27cm, klevams Ø18;20;22;22;19;26;18;21;22;14;24;16;25;24;25;26;22;24;36;26;16;14;20;17cm bei klevams Ø92;62cm papildomai atlikti dar ir lajos suveržimus.
Bokšto g. 16,
2020-02-18 16:31
Dokumento numeris:A320-212/20(2.3.1.20-ŽEL):
Šalinti pavojingai pasvirusias, grėsmę, žmonių, transporto bei statinių saugumui keliančias tuopas Ø76;62cm bei atlikti lajų viršūnių redukavimą bei suveržimą tuopoms Ø64;48;56;62cm.
Filaretų g. 3 progimnazijos teritorijoje,
2020-02-13 13:45
Dokumento numeris:A320-202/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepai Ø120cm.
Universiteto g. 3, M. Daukšos kiemelyje, VU teritorijoje,
2020-01-31 14:58
Dokumento numeris:A320-173/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevams Ø52;43;28;43;24;24;18;28cm, slyvoms Ø21;23;23;21;26;24;23;29cm, uos.klevams Ø76;54cm, liepoms Ø47;31;44;46;42cm, uosiui Ø54cm, obelims Ø26;30;26cm, vinkšnai Ø23cm ir kriaušei Ø44cm; Pjauti užstelbtą neperspektyvų klevuką Ø13cm, nudžiūvusį, pažeistą puvinio klevą Ø26cm, iš tvoros augantį uos.klevo savaiminuką Ø8cm bei b.robinijos ir uos.klevų savaimines atžalas.
Tilto g. 7 bendrijos teritorijoje,
2020-01-28 16:03
Dokumento numeris:A320-163/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2L-2019-03 bei išduotu statybos leidimu pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius.
Rasų g. 9 privačiame žemės sklype,
2020-01-23 15:09
Dokumento numeris:A320-148/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti 39 cm skersmens sausą, pavojų žmonėms ir transportui keliančią liepą.
M. Daukšos g. 8, prie gatvės, šalia namo kampo,
2020-01-23 13:49
Dokumento numeris:A320-147/20(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti 80 cm skersmens klevą, nupjaunant šakas virš stogo, paformuojant lają, pašalinant sausas šakas; genėti 50 cm skersmens klevą, pašalinant sausas šakas, pjauti 40 cm skersmens, puvinio pažeistą, pavojingai pasvirusį klevą.
Geležinkelio g. 3, kieme, palei apleistą pastatą,
2020-01-20 15:29
Dokumento numeris:A320-128/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pavojingai link kontaktinių troleibusų laidų, važiuojamosios dalies ir šaligatvio pavirtusius bei blogos būklės, invazinius uos.klevus 52;14cm bei uosius Pjauti pavojingai link kontaktinių troleibusų laidų ir važiuojamosios dalies pavirtusius bei blogos būklės, invazinius uos.klevus23;16cm.
Kosciuškos g. 36 nuo žiedo palei šaligatvį link Žirmūnų tilto,
2020-01-09 12:10
Dokumento numeris:A320-45/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti nudžiūvusių, pažeistų ligų šakų genėjimą liepoms Ø62;63cm.
Vilniaus g. 41 palei gatvę,
2020-01-09 12:06
Dokumento numeris:A320-43/20(2.3.1.20-ŽEL):
Išgenėti nudžiūvusias šakas ąžuolui Ø58cm.
Vilniuas g. 33 prie parkingo aikštelės,
2019-12-19 14:40
Dokumento numeris:A320-2576/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti medžių kirtimo bei tvarkymo darbus pagal atliktą medžių būklės ekspertizę.
Kosciuškos g. 28 teritorijoje,
2019-12-16 15:52
Dokumento numeris:A320-2549/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį lajos genėjimą kaštonams Ø42;37;51cm, klevams 42;48;42;31cm ir uos.klevui Ø46cm bei pašalinti šlaite pavirtusius, nesaugotinus uos.klevus. Genėjimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams.
Polocko g. 7 sklype bei už sklypo šlaite,
2019-12-16 15:34
Dokumento numeris:A320-2548/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis MB "Tyrimai ir projektai" atliktos Daukanto a. 2 tvoros būklės ekspertizės aktu, paprastojo remonto projektu Nr. 102 bei KPD Vilniaus skyriaus neprieštaravimu pjauti tvoros renovacijos darbams trukdančias, žalą darančias liepas Ø28;30cm.
S. Daukanto a. 2 palei tvora, bendrijos teritorijoje,
2019-12-16 15:20
Dokumento numeris:A320-2546/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti šakas nuo fasado bei praretinti lają liepai Ø34cm.
Antokolskio g. 13 kieme,
2019-12-16 15:11
Dokumento numeris:A320-2545/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinius genėjimus bei atžalų pašalinimą liepoms Ø36;37;24;26;47;29;22;44;62;42;37;44cm ir ąžuolams Ø18;30;29;27;20;19;22;28;32;23;18;32;27;27;42;62;26;31;41cm; Pjauti blogos būklės, užstelbtus, neperspektyvius ąžuolus Ø14;13;12cm ir iš pamatų augančią liepą Ø32cm.
Aguonų g. 20 kieme ir prie gatvės,
2019-12-16 14:57
Dokumento numeris:A320-2543/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti iš statinio pamatų augančius, žalą konstrukcijoms darančius uos.klevus Ø14;15cm ir uosius Ø13cm.
Kauno g. 4 kieme,
2019-12-16 14:35
Dokumento numeris:A320-2540/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti arti fasado bei palei praėjimo augančius medlievos krūmus.
Polocko g. 49 prie bromo,
2019-12-16 10:14
Dokumento numeris:A320-2533/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti savaime priaugusius, pasvirimo turinčius klevus Ø16;16;18;10;18cm.
Krivių g. 45 ir 47 šlaite,
2019-12-04 16:08
Dokumento numeris:A320-2460/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti šilumos tiekimo tinklų montavimui trukdančias šakas klevams Ø24;18;18;20;22;8;9cm
Olandų g. 55B prie sklypo ribos,
2019-12-03 15:06
Dokumento numeris:A320-2428/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti iš pastato pamatų savaime išaugusią, žalą pastato konstrukcijoms bei tinklams keliančią slyvą Ø12cm.
Daukšos g. 5 kieme (prie 1-8a butų laiptinės),
2019-12-03 14:58
Dokumento numeris:A320-2427/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti r.žagreniui Ø16cm šakas nuo stogo konstrukcijos, pašalinti į stogą įsirėmusią m.araliją Ø4cm bei pagenėti nuo fasado šakas alyvoms
Pylimo g. 33 kieme,
2019-12-03 14:52
Dokumento numeris:A320-2426/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti klevui Ø54cm šakas nuo pastato fasado.
Plačioji g. 6,
2019-12-03 14:42
Dokumento numeris:A320-2424/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pažeistą puvinio, džiūstančią, pavojų keliančią, kito medžio stipriai stelbiamą liepą Ø35cm.
Šopeno g. 4/Sodų g. sankirta,
2019-12-03 14:35
Dokumento numeris:A320-2423/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti link pastato fasado linkstančias šakas liepoms Ø28;22cm
Klaipėdos g. 4 palei tvorą,
2019-12-03 14:27
Dokumento numeris:A320-2422/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį lajos genėjimą, pagenint apatines šakas bei nudžiūvusią šaką klevui Ø29cm.
Universiteto g. 14 kieme,
2019-12-03 13:24
Dokumento numeris:A320-2417/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį lajos genėjimą, išgenint nudžiūvusias, aplūžusias ir nuo šviestų šakas tuopoms Ø108;107cm.
Maironio g. 14 nuo Vilnelės pusės,
2019-12-03 13:17
Dokumento numeris:A320-2416/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajos suveržimą (bandažą) dviviršūniam klevui Ø66cm.
Filaretų g. 13 privačiame žemės sklype,
2019-12-02 15:03
Dokumento numeris:A320-2410/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą, pašalinant nudžiūvusias, aplūžusias, pavojų lankytojų saugumui keliančias šakas.
Pilių parko teritorijoje, šalia B. Radvilaitės g., Vrublevskio g. ir K. Škirpos al.,
2019-11-29 15:25
Dokumento numeris:A320-2402/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. JPA-2017-05-31 bei išduotu statybos leidimu pjauti jungiamosios gatvės tiesimo darbams trukdančius, projekte šalinti numatytus klevus Ø22;25cm.
Aukštaičių g. 19 teritorijoje,
2019-11-27 15:08
Dokumento numeris:A320-2382/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pavojingai iš šaknų pavirtusį, į pastatą besiremiantį maumedį Ø21cm, pavojingai svyrančią b.robiniją Ø18cm bei nudžiūvusias slyvas Ø13;13;13cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, redukavimą tuopoms Ø90;88;77;72;62;56;56;58;84;65;66;67;76;82;64;62;65;82cm.
Pylimo g. 21B (Pylimo g. ir Naugarduko g. skvere),
2019-11-26 08:13
Dokumento numeris:A320-2352/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti arti pastato sienos ir pamatų augančius, savaiminius, menkaverčius uos.klevus Ø8;10;14;13;6;5;4;5cm bei pašalinti be estetinio vaizdo, menkaverčius alyvų krūmynus ~10m.
Vingrių g. 15 nuo Naugarduko g. 5 Vilniaus kolegijos pusės (prieš vykdant darbus susisiekti su pareiškėju Jurij Vasiljev),
2019-11-21 08:24
Dokumento numeris:A320-2323/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajos poliardiravimą gluosniui Ø84cm. Genėjimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Kosciuškos g. 11 teritorijoje,
2019-11-21 08:17
Dokumento numeris:A320-2322/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų bei šakų nuo fasado pagenėjimus klevams Ø42;31;34;46;34;49;26;28;69;45cm ir b.robinijai Ø44cm; Pjauti pavojingai svyrančias ant gatvės bei aikštelės b.robinijas Ø24;40cm.
Kosciuškos g. 11 palei gatvę,
2019-11-19 15:45
Dokumento numeris:A320-2305/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu Kosciuškos g. 32 gyvenamojo namo griovimo projektu bei išduotu leidimu, pjauti saugiems statinio griovimo darbams trukdančius iš pamatų, arti statinio ar ant pamatų savaime augančius medžius: 11vnt. klevų ir 3vnt. liepų.
Kosciuškos g. 32 privačiame žemės sklype,
2019-11-13 16:53
Dokumento numeris:A320-2266/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti nudžiūvusį trikamienės vinkšnos vieną kamieną Ø22cm.
Kosciuško g. 1 prie įvažiavimo,
2019-11-13 16:31
Dokumento numeris:A320-2265/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti blogos būklės, pavojų keliantį uos.klevą Ø64cm bei arti statinių augančią vinkšną Ø28cm; Pagenėti šakas nuo pastato liepai Ø44cm.
Pylimo g. 59 kieme (prieš vykdant susisiekti),
2019-11-13 16:13
Dokumento numeris:A320-2264/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti menkavertį, savaiminį ant šaligatvio virstantį uos.klevą Ø24;23;22;23;14;15cm ir atžalas bei pašalinti šaligatvį užgožusius šaltalankio krūmus; Pagenėti šakas trikamieniui uos.klevui Ø20;22;24cm.
Krivulės g. 13 iš viršaus palei šaligatvį.,
2019-11-11 16:56
Dokumento numeris:A320-2234/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu A1 tipo požeminių konteinerių aikštelės projektu Nr. AN-18.05.15.SP-A-02 bei išduotu statybos leidimu pjauti projekte šalinti numatytus, konteinerinės aikštelės Nr. 1007 įrengimo darbams trukdančius medžius.
Polocko g. 43,
2019-11-06 10:27
Dokumento numeris:A320-2187/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti iš statinio augantį, į namą pasvirusį uos.klevą Ø34cm bei pašalinti uos.klevo stuobrį Ø28cm.
Paupio g. 3 kieme,
2019-10-22 17:19
Dokumento numeris:A320-2030/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti blogos būklės, pavirtusius uos.klevus Ø21;14;16cm, uosius Ø23;21cm ir liepas Ø24;16cm; Atlikti sanitarinius formuojamuosius genėjimus uos.klevui Ø84cm, kaštonams Ø41;43cm bei tuopoms Ø85;64;51cm(+ viršūnės redukavimas).
Jogailos g. 12 kieme,
2019-10-22 17:13
Dokumento numeris:A320-2029/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą, išgenint nudžiūvusias šakas liepai Ø53cm bei liepai Ø35cm šakas nuo šviestuvo.
Odminių g. 3 priešais esančiame skvere,
2019-10-22 17:09
Dokumento numeris:A320-2028/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajos retinimą, sanitarinį genėjimą bei suveržimą klevui Ø69cm
Pilies g. 9 kieme nuo Skapo g. pusės,
2019-10-22 17:03
Dokumento numeris:A320-2027/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti uos.klevą Ø24cm, pagenėti uos.klevus Ø32;26;22cm bei pašalinti atžalas.
Malūnų g. 3 kieme prie Vilnelės,
2019-10-21 17:47
Dokumento numeris:A320-2017/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą uos.klevui Ø52cm.
Mindaugo g. 14B ties išvažiavimu,
2019-10-21 17:42
Dokumento numeris:A320-2016/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą kaštonams Ø48;52cm.
Šv. Stepono g. 38 kieme,
2019-10-21 17:38
Dokumento numeris:A320-2015/19(2.3.1.20-ŽEL):
Šalinti avarinės būklės, stipriai pažeistą puvinio, pasvirusią liepą Ø56cm.
Bazilijonų g. 3 prie automobių aikštelės,
2019-10-21 17:32
Dokumento numeris:A320-2014/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti arti pastato užaugusį slyvos krūmą.
Pylimo g. 50 palei sieną, uždengtoje duobėje,
2019-10-21 17:25
Dokumento numeris:A320-2013/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti arti pastatų bei praėjimo augančias, menkavertes mandžiūrines aralijas Ø13;10;8;9;10cm bei atžalas.
Raugyklos g. 19 kieme,
2019-10-14 09:49
Dokumento numeris:A320-1927/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti šviesą užstojančias medžių šakas, krūmus bei pašalinti savaiminukus. Darbus atlikti pagal poreikį bei prieš vykdymą susisiekti su pareiškėju, kad parodytų tikslią vietą bei kiekiui
Polocko g. 34D šlaite,
2019-10-11 10:37
Dokumento numeris:A320-1919/19(2.3.1.20-ŽEL):
Skubos tvarka šalinti stipriai puvinio pažeistą, džiūstantį, aplūžusį, pavojų žmonių, pastatų bei transporto saugumui keliantį klevą Ø68cm.
Šopeno g. 8 teritorijoje,
2019-10-08 18:25
Dokumento numeris:A320-1887/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 396-SOD bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-190916-00941 pjauti šilumos tinklų rekonstrukcijai bei naujo šilumos kolektoriaus statybai trukdančius, projekte šalinti numatytus medžius.
Sodų g. 14 privačioje teritorijoje,
2019-10-08 16:52
Dokumento numeris:A320-1881/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti nudžiūvusias, fasadą liečiančias šakas bei atžalas liepoms Ø52;36;56;33;54;44;58;48;54cm
Užupio g. 2 apie pastatą,
2019-10-08 08:50
Dokumento numeris:A320-1874/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį, aplūžusį, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliantį klevą Ø92cm.
Rasų g. 4 kieme,
2019-10-08 08:24
Dokumento numeris:A320-1872/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 71 cm skersmens liepai, bei atlikti kamienų surišimą.
Šv. Stepono g. 32 namo kieme, šalia namo,
2019-10-07 14:57
Dokumento numeris:A320-1865/19(2.3.1.20-ŽEL):
Išpjauti menkavertes, savaime priaugusias uos.klevų atžalas.
Pylimo g. 31A kieme ant atraminės,
2019-10-07 09:06
Dokumento numeris:A320-1852/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų ir šakų nuo fasado genėjimą liepoms Ø38;43;37;40;30;32;34;27;38;38;42;27;52;44;43;44;30;41;42;32;34cm bei vinkšnai Ø28cm; Pašalinti menkaverčius uos.klevų, klevukų ir guobos savaiminukus, slyvų bei kaulenio krūmus.
Kosciuškos g. 1 ir 3 palei gatvę prie pastatų,
2019-10-01 08:58
Dokumento numeris:A320-1807/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti stipriai aplūžusį, pavojų keliantį klevą Ø61cm.
Bernardinų kapinėse,
2019-09-27 09:47
Dokumento numeris:A320-1788/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą, redukavimą gluosniams Ø58;102cm.
Krivių g. 33 kieme,
2019-09-27 09:31
Dokumento numeris:A320-1787/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus uosiams Ø44;38;34;41;41;30;26cm ir liepoms Ø34;34;32cm; Pjauti skylantį, pažeistą puvinio uosį Ø35cm bei iš pamatų augančią, pasvirusią liepą Ø46cm.
Šv. Stepono g. 25 kieme,
2019-09-26 10:08
Dokumento numeris:A320-1779/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus gluosniams Ø42;51cm, beržams Ø44;48cm, kaštonui Ø29cm ir liepoms Ø36;30;35cm; Pjauti pavojingai svyrančią b.robiniją Ø22cm.
Vokiečių g. 1 darželio teritorijoje,
2019-09-24 11:50
Dokumento numeris:A320-1744/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis Pranciškonų g. 2A statinio dalinės ekspertizės aktu Nr. 19-144E pjauti žalą pastato konstrukcijoms darančią, rekonstrukcijos darbams trukdančią liepą Ø34cm.
Pranciškonų g. 2A kieme,
2019-09-24 11:16
Dokumento numeris:A320-1742/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, pakėlimą ar šakų nuo fasado pagenėjimą klevui Ø46cm, liepai Ø31cm ir beržui Ø36cm.
Subačiaus g. 43 kieme nuo laiptinės pusės,
2019-09-24 08:45
Dokumento numeris:A320-1738/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą ąžuolui Ø40cm, uosiui Ø100cm ir beržui Ø32cm.
Universiteto g. 3, VU priklausančioje teritorijoje,
2019-09-18 15:46
Dokumento numeris:A320-1710/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą, lajos formavimą, lengvinimą klevui Ø55cm
Bokšto g. 21 prie tvoros,
2019-09-16 17:06
Dokumento numeris:A320-1686/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti trešnėms Ø36;46cm šakas liečiančias pastato konstrukcijas bei užstojančias šviesą.
Vokiečių g. tarp 16 ir 18 namų,
2019-09-16 16:45
Dokumento numeris:A320-1685/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti lajos pakėlimą, retinimą, sanitarinį genėjimą liepoms Ø36;36;34;30;36;34;32;42cm.
Šaltinių g. 20;22;24;26 palei gatvę,
2019-09-16 16:34
Dokumento numeris:A320-1684/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti kriaušei Ø32cm šakas liečiančias pastato konstrukcijas.
Labdarių g. 3 kieme,
2019-09-16 16:17
Dokumento numeris:A320-1683/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti menkaverčius, savaime išaugusius, nevertingus uosiukus Ø14;12;13;16cm.
Totorių g. 7 kieme,
2019-09-16 15:57
Dokumento numeris:A320-1682/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti liepai Ø58cm šakas trukdančias saugiai vykdyti statybos darbus pagal suderintą projektą bei išduotą leidimą.
Totorių g. 24 kieme, Liejyklos g. 8 savininkų prašymu,
2019-09-16 15:41
Dokumento numeris:A320-1681/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pagenėti nudžiūvusias, nuo fasado šakas bei atlikti lajos redukavimą liepoms Ø34;40;26;28;31;28;42cm ir bandažas.
Radvilaitės g. 5 palei gatvę,
2019-09-13 14:11
Dokumento numeris:A320-1679/19(2.3.1.20-ŽEL):
Skubiai pjauti 77 cm skersmens, avarines būklės, pavojų keliantį gluosnį.
Bazilijonų g. 6A, šalia lauko kavinės,
2019-09-13 12:37
Dokumento numeris:A320-1676/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, šakų nuo pastatų ar sporto aikštyno pagenėjimą klevams Ø50;60;62;58;57;63cm, liepoms Ø40;42;80cm, guobai Ø104cm, kaštonui Ø40cm ir gluosniui Ø117cm.
Aušros vartų g. 23, 23A kieme,
2019-09-13 12:08
Dokumento numeris:A320-1675/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus uosiams Ø53;37;45;32;27cm, uos.klevams Ø74;25;42cm, sidabriniam klevui Ø82;42cm, liepai Ø45cm, ąžuolui Ø52cm, ievai Ø32cm ir beržui Ø32cm; Pjauti nudžiūvusį uosį Ø22cm, iš pamatų augančius uos.klevus Ø10;12cm bei savaimines, menkavertes uos.klevų atžalas.
Užupio g. 7 kieme,
2019-09-13 12:07
Dokumento numeris:A320-1674/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinius genėjimus bei kirtimus blogos būklės, nudžiūvusiems ar pavirtusiems uos.klevams.
Užupio g. 7 palie Vilnelę,
2019-09-12 10:49
Dokumento numeris:A320-1652/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti arboristinius lajos bei kamieno tvarkymo, stabilizavimo, grėsmės likvidavimo darbus klevui 83Øcm.
Žvirgždyno g. 5,
2019-09-12 10:21
Dokumento numeris:A320-1648/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pažeistą puvinio, skylančią, pavojų keliančią liepą Ø36cm.
Trakų g. 12 kieme,
2019-09-06 15:15
Dokumento numeris:A320-1605/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinius, formuojamuosius lajos genėjimus liepai Ø54cm ir tuopai Ø70cm. Tuopai taip pat rekomenduojamas atlikti lajos redukavimas.
Dysnos g. 4 kieme,
2019-09-06 14:34
Dokumento numeris:A320-1604/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos redukavimą, sanitarinį genėjimą tuopai Ø90cm.
Dysnos g. 4 prie gatvės,
2019-09-06 14:22
Dokumento numeris:A320-1603/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti kaštonui Ø52;46cm ir liepai Ø28cm šakas liečiančias stogo konstrukcijas.
Pilies g. 4 kieme,
2019-09-04 16:01
Dokumento numeris:A320-1590/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš pamatų savaime išaugusius, žalą pastatui darančius klevukus Ø12;10;10cm.
Maironio g. 19 prie namo kampo,
2019-09-04 15:39
Dokumento numeris:A320-1589/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti nulaužtą šaką uosiui Ø42cm.
Raugyklos g. 13 kieme,
2019-09-04 15:32
Dokumento numeris:A320-1588/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinius genėjimus uos.klevui 62cm, kaštonui Ø42cm ir ąžuolui Ø52cm.
Pylimo g. 63 kieme,
2019-08-28 11:16
Dokumento numeris:A320-1541/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Daugiabučio gyvenamojo namo Olandų g. 55B, Vilniuje statybos projektu Nr. REN-O55-2018-TP bei išduotu statybos leidimu pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius menkaverčius želdinius.
Olandų g. 55B,
2019-08-28 09:34
Dokumento numeris:A320-1540/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu leidimu atlikti detalius archeologinius tyrimus bei išduotu leidimu aptverti, kasti Nr.AK-1906/42/2019, pjauti projekte šalinti numatytus želdinius.
Sodų g. 14,
2019-08-20 14:07
Dokumento numeris:A320-1516/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti naujai įrengtos požeminės konteinerinės aikštelės aptarnavimui trukdantį, pavirtusį totorinį klevą Ø16cm.
Gedimino pr. 9A prie keliuko,
2019-08-20 10:21
Dokumento numeris:A320-1511/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstančią, pavojų vaikų saugumui keliančią tuopą Ø36cm bei iš tvoros augantį, pavojų keliantį uos.klevą Ø62;30cm; Atlikti lajos pakėlimą liepoms Ø32;48;41cm, kaštonui Ø43cm, šermukšniams Ø18;16;14;16cm ir slyvai Ø30cm.
Lydos g. 5 lopšelio-darželio teritorijoje,
2019-08-20 09:38
Dokumento numeris:A320-1510/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti uosialapiui klevui Ø42cm šakas liečiančias pastato konstrukcijas.
Teatro g. 7 kieme,
2019-08-14 15:39
Dokumento numeris:A320-1492/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinius formuojamuosiu genėjimus 12vnt. klevų "Globosum" formos iki Ø20cm, 4vnt. koloniniams ąžuolams Ø21-30cm ir klevams Ø70;82cm.
S. Daukanto a. 3 teritorijoje,
2019-08-14 11:25
Dokumento numeris:A320-1485/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai svyrančią, arti pastato augančias, grėsmę žmonių bei statinių saugumui keliančią baltąją tuopą Ø64cm, svyrančią link pastato drebulę Ø21cm, klevą 21cm bei užstelbtą neperspektyvią liepą Ø18cm; Atlikti lajos pakėlimą liepoms Ø21;24;21;29;24cm ir lajos retinimą klevams Ø26;27;cm.
Pylimo g. 35 kieme bei Plačioji g. 10,
2019-08-13 16:52
Dokumento numeris:A320-1474/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą šakninio bei kamieninio puvinio, arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią b.robiniją Ø36cm.
Subačiaus g. 43 nuo balkonų pusės,
2019-08-13 16:38
Dokumento numeris:A320-1472/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti liepos stuobrį Ø72cm.
Bernardinų kapinėse,
2019-08-09 09:33
Dokumento numeris:A320-1453/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. REN-NS-2014-09-10-TP bei išduotu statybos leidimu pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius.
Polocko g. 26 privačiame žemės sklype,
2019-08-08 16:40
Dokumento numeris:A320-1445/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos lengvinimą, formavimą uosiui Ø52cm.
Daukšos g. 2 kieme,
2019-08-08 16:34
Dokumento numeris:A320-1444/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiuvusį klevuką Ø14cm bei klevuką Ø14cm vieną iš dvigubo kamieno.
Šv. Stepono g. 24A ir 20B kieme,
2019-08-07 16:10
Dokumento numeris:A320-1420/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevams Ø31;56(+bandažas)cm.
Krivių g. 45 kieme,
2019-08-06 14:18
Dokumento numeris:A320-1391/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevams Ø31;22;28;32;18;31;32;31;28;28;23;28;29;32cm.
Didžioji g. 28 kieme,
2019-08-02 10:46
Dokumento numeris:A320-1364/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos pakėlimą ar šakų nuo fasado pagenėjimą b.robinijoms Ø40;32cm bei esant poreikiui šalinti savaime užaugusias į tvora besiremiančias vinkšnas Ø10;10cm. (Leidimas įsigalios teritorijos valdytojui "Daugiabučio namo Islandijos g. 2 Vilniuje savininkų bendrijai" suderinus leidimą)
Palangos g. 4 (nuo Islandijos g. 2 kiemo pusės),
2019-07-31 13:22
Dokumento numeris:A320-1336/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą gluosniui Ø74cm bei šakas nuo fasado liepoms Ø43;46cm.
Radvilaitės g. 1 prie gatvės ir kieme,
2019-07-29 15:41
Dokumento numeris:A320-1325/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti į pastatą svyrantį daugiakamienės krūminės alyvos kamieną Ø7cm, uos.klevo atžalas bei alyvos atžalas, bei šakas svyrančias ant parkavimo aikštelės.
Vrublevskio g. 6B kieme,
2019-07-29 15:32
Dokumento numeris:A320-1323/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią vinkšną Ø32cm.
Krivių g. 38 už pastato,
2019-07-29 14:46
Dokumento numeris:A320-1317/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nepatenkinamos būklės, pavojingai svyrančius, grėsmę vaikų bei pedagogų saugumui keliančius uosialapius klevus Ø28;26;26;22;23;241cm bei skylantį aplūžusį klevą Ø72cm; Atlikti sanitarinius genėjimus, išgenint nudžiūvusias, pavojų keliančias šakas uosialapiui klevui Ø78cm, gluosniui Ø62cm ir liepai Ø62cm.
Filaretų g. 17 darželio teritorijoje,
2019-07-26 16:33
Dokumento numeris:A320-1309/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią eglę Ø28cm bei pagenėti atžalas tuopai Ø62cm.
Rasų g. 8 prie pataisos namų tvoros,
2019-07-26 16:18
Dokumento numeris:A320-1306/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti arboristinius lajos bei kamieno tvarkymo, stabilizavimo, grėsmės likvidavimo darbus gluosniui Ø77cm.
Bazilijonų g. 6A prie lauko kavinės,
2019-07-26 12:57
Dokumento numeris:A320-1293/19(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti nudžiūvusias šakas, pašalinti atplyšusią atšaką alyvoms Ø12;14;16;16;16cm bei pastatyti atramą.
Vilniaus g. 33,
2019-07-25 08:30
Dokumento numeris:A320-1287/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 40 cm skersmens uosį, pašalinant fasadą gadinančias šakas, paformuojant ir išretinant lają, pašalinant sausas šakas, genėti 55 cm skersmens šalia augančią liepą, praretinant lają, pašalinant atžalas ir sausas šakas.
Šv. Stepono g. 31, kieme, prie namo kampo, kairėje pusėje už vartų,
2019-07-23 15:29
Dokumento numeris:A320-1282/19(2.3.1.20-UK2):
Nurodytoje teritorijoje atlikti teritorijos sanitarinį valymą, išpjaunant ir pašalinant netvarkingai augančius, blogos būkles, menkaverčius, bei invazinės rūšies želdinius, taip pat, pagal poreikį, atlikti likusių želdinių sanitarinius bei formuojamuosius genėjimus.
Vingrių gatvėje, gausiai užžėlusioje teritorijoje, tarp Vingrių g. 5 ir Vingrių g. 9 bei 11A sklypų,
2019-07-19 13:05
Dokumento numeris:A320-1268/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderinto projekto Reformatų sodo Pylimo g. Vilniuje, tvarkymo projekto A laida Nr. VP18.210 bei išduotu rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. RPSP-01-160711-00266 pjauti, genėti bei atlikti arboristinius tvarkymo darbus projekte numatytiems medžiams ir krūmams.
Reformatų sodo tvarkymo projekto vykdymo zonoje,
2019-07-17 09:48
Dokumento numeris:A320-1241/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. PRI.14-11 bei išduotu rašytiniu pritarimu pastato rekonstrukcijai Nr. RPP-01-150601-00563 pjauti projekte šalinti numatytas, rekonstrukcijos bei tinklų klojimo darbams trukdančias b.robinijas Ø48;55cm.
Pylimo g. 4 šalia pastato (Islandijos g. 2 žemės sklype),
2019-07-09 14:37
Dokumento numeris:A320-1171/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti Vilnelės šlaite menkaverčius, savaime priaugusius uos.klevų sąžalynus, klevų, baltalksnių savaiminukus paliekant perspektyvius individus; Taip pat išgenėti nudžiūvusias, avarines medžių šakas.
Aukštaičių g. ir Vilnios tako atkarpoje nuo Maironio g. iki Drujos g.,
2019-07-04 15:54
Dokumento numeris:A320-1133/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti uosiams Ø31;43cm sausas šakas bei uosiui Ø51cm atžalas; Pagenėti sausas nudžiūvusias ar nuo fasado šakas klevams Ø69;41cm, trešnei Ø21cm, slyvai Ø28 bei obeliai Ø32cm; Pjauti nudžiūvusią slyvą Ø26cm.
Liejyklos g. 4 kieme,
2019-07-04 15:35
Dokumento numeris:A320-1132/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusius kėnius Ø21;26cm.
K. Sirvydo skvere,
2019-07-04 14:22
Dokumento numeris:A320-1130/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti stipriai pažeistą puvinio, skilusį, sutrunyjusį, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliantį gluosnį Ø82cm.
Bazilijonų g. 10A privačioje teritorijoje,
2019-07-03 11:02
Dokumento numeris:A320-1106/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti nudžiūvusių šakų išgenėjimą liepai Ø59cm, klevui Ø41cm ir uosiams Ø75;54;70cm.
Filaretų g. 17B privačiame žemės sklype,
2019-06-25 16:00
Dokumento numeris:A320-1062/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį, pažeistą puvinio, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliantį ąžuolą Ø92cm.
Krivių g. 42,
2019-06-25 14:57
Dokumento numeris:A320-1059/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstantį, nulaužtą viršūnę, likusį uos.klevo stuobrį Ø52cm.
Užupio g. 23 kieme (prieš vykstant susisiekti su pareiškėju),
2019-06-25 14:49
Dokumento numeris:A320-1058/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti fasadą liečiančias, nudžiūvusias bei apatines šakas uosiui Ø54cm.
Savičiaus g. 9 kieme,
2019-06-21 08:48
Dokumento numeris:A320-1036/19(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti nudžiūvusias šakas liepoms Ø64;54;64;74cm ir klevui Ø24cm.
Kudirkos aikštėje,
2019-06-19 15:10
Dokumento numeris:A320-1014/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti avarinės būklės, pažeistą puvinio, skilusį ir apdegusį klevą Ø58cm bei atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą klevui Ø105cm, genėjimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams - arboristams.
Pilies g. 24 kieme,
2019-06-19 14:12
Dokumento numeris:A320-1011/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sklypo valymą, pašalinant menkaverčius, savaime užaugusius, nesaugotinus medžius bei krūmus.
Kreivasis skg. 4 privačiame žemės sklype,
2019-06-18 15:49
Dokumento numeris:A320-1000/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos viršūnės redukavimą, sausų šakų išgenėjimą, lajos retinimą bei atžalų pašalinimą gluosniui Ø43cm.
Žemaitijos g. 8 kieme,
2019-06-18 14:23
Dokumento numeris:A320-993/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią liepą Ø43cm
Šv. Stepono g. 3 (nuo Raugyklos g. pusės),
2019-06-14 08:40
Dokumento numeris:A320-976/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamajį genėjimą, lajos redukavimą uos.klevui Ø42cm.
Totorių g. 10 kieme,
2019-06-13 16:27
Dokumento numeris:A320-974/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusius medžius ir krūmus bei atlikti sanitarinius formuojamuosius genėjimus teritorijoje esantiems medžiams (pagal poreikį).
Kosciuškos g. 13 mokyklos teritorijoje,
2019-06-13 16:06
Dokumento numeris:A320-973/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš laiptų augančią, žalą darančią menkavertę kaukazinę slyvą Ø16cm.
Olandų g. 53 bendrijos teritorijoje,
2019-06-12 16:03
Dokumento numeris:A320-964/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš atraminės sienelės savaime užaugusius, menkaverčius, nepatenkinamos būklės klevus Ø21;22;14;16;16;15;45cm, uos.klevus 22;22;24cm bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias, nesaugotinas tujas Ø12;14;10;10;9cm ir egles Ø20;30;31cm.
Sodų g. 6 privačiame žemės sklype,
2019-06-12 15:39
Dokumento numeris:A320-963/19(2.3.1.20-UK2):
Skubiai apgenėti 58 cm skersmens vinkšną, pašalinant sausas, aplūžusias ir pavojų keliančias šakas, paformuojant lają, pritrumpinant viršutines į šonus besiplečiančias šakas.
Teatro g. 3, kitoje gatvės pusėje, šalia Rusų dramos teatro sklypo ribos,
2019-05-31 13:36
Dokumento numeris:A320-888/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. REN-REK-U24-2018-TP bei išduotu pastato rekonstrukcijos leidimu Nr. LRS-01-190411-00054 pjauti projekte šalinti numatytus, rekonstrukcijos darbams trukdančius medžius bei pagenėti beržui šakas nuo pastato fasado bei trukdysiančias rekonstrukcijos darbams.
Užupio g. 24,
2019-05-24 15:23
Dokumento numeris:A320-855/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą b.robinijai Ø64cm bei liepoms Ø24;28;17cm.
Aušros vartų g. 20 kieme,
2019-05-24 08:18
Dokumento numeris:A320-848/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos būklės, invazinius uos.klevus Ø64;62;46cm bei pažeistas puvinio liepas Ø35;34cm; Atlikti sanitarinį genėjimą uosiui Ø44cm.
Užupio g. 21 kieme,
2019-05-20 09:40
Dokumento numeris:A320-821/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. KE17/3-TD-BD bei išduotu rekonstrukcijos leidimu Nr. LRS-01-190429-00067 pjauti projekte šalinti numatytus, šilumos tiekimo tinklų rekonstravimui trukdančius medžius.
Aukštaičių g.- Kūdrų g. (nuo ŠK-92490 iki ŠK06114/1),
2019-05-06 15:24
Dokumento numeris:A320-762/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti žalą tvorai darantį, pavojingai svyrantį uos.klevą Ø48cm bei pagenėti šakas uosiui Ø21;31;34cm.
Palangos g. 4 kieme,
2019-05-03 13:42
Dokumento numeris:A320-755/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. JPA-2017-05-30 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180702-00828 pjauti projekte šalinti numatytus, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, naujų tinklų klojimui bei gatvės tiesimui trukdančius medžius.
Paupio g. 50 palei gatvę,
2019-05-02 07:56
Dokumento numeris:A320-731/19(2.9.1.20-UK2):
Poliardiruoti 85 cm skersmens gluosnį, formuoti lają, šalinti sausas ir aplūžusias šakas.
Didžioji g. 21, kieme,
2019-04-29 10:27
Dokumento numeris:A320-708/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą 18vnt. liepų nuo Ø20cm iki Ø36cm.
Trakų g. 1 kieme,
2019-04-23 15:20
Dokumento numeris:A320-675/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti formuojamąją lajų redukciją pušims Ø4;4;4;4;6;6;6;7;13;19;20cm
Užupio g. 30 šlaite, ne miško žemėje,
2019-04-16 09:38
Dokumento numeris:A320-631/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingo pasvirimo turinčia, blogos sanitarinės būklės liepą Ø38cm.
Švenčionių g. 8 privačiame žemės sklype,
2019-04-11 10:56
Dokumento numeris:A320-592/19(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti sausas šakas uosiams Ø36;35cm bei atlikti lajos suveržimą (bandažą) genimam uosiui Ø36cm.
Pylimo g. 14 teritorijoje,
2019-04-02 14:01
Dokumento numeris:A320-538/19(2.3.1.20-UK2):
Sutvarkyti vėjavartas, vėjalaužas, nupjauti nudžiūvusius bei pavojų keliančius medžius.
Bernardinų kapinėse,
2019-04-01 07:12
Dokumento numeris:A320-514/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 48 cm skersmens liepai.
Pylimo g. 31 namo kieme,
2019-03-21 10:47
Dokumento numeris:A320-434/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančią, atviromis šaknimis, pavojų žmonių, statinių bei eismo saugumui keliančią liepą Ø84cm.
Krivių g. 20 nuo gatvės pusės ant šlaituko prie namo,
2019-03-20 07:46
Dokumento numeris:A320-419/19(2.3.1.20-UK2):
Piliardiruoti 115 cm skersmens gluosnį, maksimaliai sumažinant kamienui keliamą apkrovą; atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 12 cm skersmens liepai.
Pylimo g. 17, prie įvažiavimo į sklypą, bei prie gatvės,
2019-03-19 13:49
Dokumento numeris:A320-417/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti dėl šviesos patekimo į butus, išretinant lajas, liepų 44, 34 cm skersmens.
Žydų g. prie Gaono paminklo,
2019-03-15 15:49
Dokumento numeris:A320-386/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą puvinio, grėsmę keliančią tuopą Ø86cm bei tuopai Ø86cm atlikti sanitarinį genėjimą.
Sluškų g. 7 priešais namą palei Nerį,
2019-03-08 15:23
Dokumento numeris:A320-371/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti šakas liečiančias fasadą bei atžalas liepoms Ø42;48;48;47cm
Paupio g. 13 palei Vilnelę,
2019-03-08 14:54
Dokumento numeris:A320-369/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos formavimą, sanitarinį bei šakų nuo fasado genėjimą beržams Ø24;32;32cm.
Krivių g. 43A-29 nuo pietvakarių pusės,
2019-03-01 08:09
Dokumento numeris:A320-306/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2018/06-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180817-01011 pjauti projekte šalinti numatytą, suprojektuotam įvažiavimui trukdančią liepą Ø41cm.
Visų Šventųjų g. 7 nuo Pylimo g. pusės,
2019-02-28 14:32
Dokumento numeris:A320-302/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu pjauti blogos būklės liepas Ø27;30;25;28;35;44;28cm
Pylimo g. 49 ir Gėlių g. 4,
2019-02-22 15:34
Dokumento numeris:A320-280/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 1607-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-161121-00056 pjauti projekte šalinti numatytus statybos darbams trukdančius klevukus Ø11;9;8;8;17cm
Vingrių g. 12 kieme,
2019-02-22 12:25
Dokumento numeris:A320-273/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti žalą pastato konstrukcijoms darantį vyjoklį, dėl kurio šlampa sienos, galimas pelėsio plitimas.
Universiteto g. 2A kieme,
2019-02-20 08:21
Dokumento numeris:A320-254/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. PJ-18-02-TDP bei išduotu leidimu rekontrukcijai Nr. LRS-01-181105-00225 pjauti projekte šalinti numatytus, rekonstrukcijos darbams trukdančius želdinius.
Pylimo g. 12,
2019-02-18 13:37
Dokumento numeris:A320-238/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. LP-378 (K-2017)-TvDP-SP bei išduotu leidimu atlikti tvarkybos darbus Nr-LPV-8 pjauti Evangelikų reformatų bažnyčios restauravimo darbams trukdantį uosį Ø62cm ir trikamienį klevą Ø16;16;27cm bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos ir šakų nuo fasado genėjimą dvikamieniui klevui Ø62;42cm ir beržui Ø52cm.
Pylimo g. 18 bažnyčios teritorijoje,
2019-02-11 14:23
Dokumento numeris:A320-190/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos redukavimą, retinimą drebulei Ø28cm.
Pylimo g. 60 kieme,
2019-02-11 10:54
Dokumento numeris:A320-185/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 55, 53, 42, 62, 62 cm skersmens tuopas, pakeliant lajas, pašalinant atžalas, bei sausas ir nusvirusias šakas, kurios gali trukdyti autobusų ir kito didesnių gabaritų transporto judėjimui.
Panerių g. 7, nuo autobusų stoties link Mindaugo g., dešinėje pusėje,
2019-01-25 08:08
Dokumento numeris:A320-105/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti tvorą verčiantį, pavojų pėsčiųjų saugumui keliantį, pavojingai palinkusį, uos. klevą 28 cm skersmens.
Drujos g., Zarasų ir Subačiaus g. atkarpoje,
2019-01-24 14:24
Dokumento numeris:A320-98/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą ligų, pavojų keliantį gluosnį Ø86cm, užstelbtus, neperspektyvius ar blogos sanitarinės buklės beržus Ø16;15;16;34;33cm, uos.klevą Ø10cm ir liepą Ø35cm; Atlikti likusių teritorijoje augančių medžių bei krūmų sanitarinį formuojamąjį genėjimą, retinimą ar formavimą.
Daukšos g. 15 darželio teritorijoje,
2019-01-17 14:28
Dokumento numeris:A320-81/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos būkles, pavojų keliančias liepas 46 ir 60 cm sk, ties Sodų g. 15 ir 13; genėti 39, 20, 41 cm skersmens, paformuojant lajas, pašalinant sausas šakas; priešingoje kelio pusėje, šalia, parkavimo aparato, pjauti 49 cm skersmens, puvinio stipriai pažeistą, džiūstantį, pavojų keliantį klevą
Sodų g. nuo 15 iki 9 namo, bei priešais 9 namą, kitoje gatvės pusėje,
2019-01-17 11:58
Dokumento numeris:A320-76/19(2.3.1.20-UK2):
Nuo Tilto g. 13, link katedros genėti sausas šakas 41 cm sk šermukšniui, 26, 31 cm sk gudobelėms, taip pat apgenėti 21, 15, 13, 28 cm sk uos. klevus, pašalinant praėjimui trukdančias bei sausas šakas.
Tilto g. 13, palei gatvę,
2018-12-27 13:53
Dokumento numeris:A320-2051/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos būklės pavojų kelinatį klevą Ø57cm (prie Vanagėlio g. 18) bei žalą statiniui darančius klevus Ø28;48;40;40cm.(prie Vanagėlio g. 11)
Vanagėlio g. ties 11 ir 18,
2018-12-20 10:14
Dokumento numeris:A320-2033/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 25, 25, 18, 17 cm klevus, pašalinant sausas šakas, pjauti 17 ir 8 cm skersmens, stipriai pasvirusius klevus.
Filaretų g. 20, priešais namą palei Olandų g.,
2018-12-20 10:04
Dokumento numeris:A320-2032/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 15 cm skersmens, arti pastato augančią eglę, genėti dvejų kamienų, 21 ir 22 cm skersmens kaštoną, pašalinant sausas šakas, iki 10 proc praretinant lają, taip pat genėti ir 43 cm skersmens klevą, genėti 60 cm skersmens uos. klevą, pašalinant atžalas, išlengvinant lają, pašalinant sausas šakas.
Varpų g. 5, prie namo (Filarėtų g. pusėje) bei ant šlaito, arčiau Olandų g.(uos. klevas),
2018-12-20 09:52
Dokumento numeris:A320-2031/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti palei namą augančią lanksvos krūmų gyvatvorę, palei namą augančią gudobelės krūmų gyvatvorę, iš viso apie 18 m; nupjauti praėjimui trukdančią šaltalankio šaką, apie 8 cm.
Filarėtų g. 12, palei gatvę, bei palei namą link Krivių g. 27 namo,
2018-12-20 09:41
Dokumento numeris:A320-2030/18(2.3.1.20-UK2):
Intensyviai genėti 55 uos. klevą, pakeliant, išretinant ir paformuojant lają, genėti 42 cm skersmens beržą, pašalinant 3 šakas nuo stogo pusės, bei kelias šakas kitoje pusėje, iš apačios. Šalinti iš sandėliukų pamatų užaugusius uos. klevų atžalas.
Paupio g. 5, 5A kieme,
2018-12-18 13:56
Dokumento numeris:A320-2012/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą, retinimą dvikamienei pušiai Ø26;27cm.
Vingrių g. 23 kieme,
2018-12-12 14:53
Dokumento numeris:A320-1981/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti bebaigiančią džiūti tuopą Ø49cm bei šakas nuo fasado beržui Ø32cm.
Šaltinių g. 17 prie namo galo,
2018-12-12 10:21
Dokumento numeris:A320-1980/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą puvinio, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliantį klevą Ø62cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą bei lajos suveržimą beržui Ø63cm ir uosiui Ø32cm; Pagenėti šakas nuo laidų b.robinijai Ø58cm.
Krivių g. 14,
2018-12-10 10:32
Dokumento numeris:A320-1963/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti ant atraminės sienelės savaime užaugusius, invazinės rūšies bei naikintinus uos.klevus Ø12;21;14;21;21;15;24;26;16;26;26;34;18;18;26;16;10;18;26;28;18;14;12;18;16;21;10;10;23;15;14;20cm bei blindes Ø12;8;6;6;29;24cm; Atlikti formuojamąjį lajos genėjimą blindei Ø20;12cm; Poliardiruoti gluosnį Ø75cm; Pašalinti apdžiūvusius, estetinės vertės neturinčius kadagių krūmus. Pastaba: su leidimu supažindinti Vingrių g. 25 namo kiemo bendrasavininkus bei darbus atliktinėti bendru sutarimu.
Vingrių g. 25 sklypo (kad. Nr. 0101/0057:97) vidiniame kieme,
2018-12-04 14:44
Dokumento numeris:A320-1923/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu leidimu atlikti archeologinius tyrimus Nr. LA-162 bei žvalgomųjų archeologinių tyrimų projekto papildymu Nr. 1 pjauti archeologinių tyrimų atlikimui trukdantį beržą Ø38cm.
Pylimo g. 51 teritorijoje,
2018-12-04 08:29
Dokumento numeris:A320-1913/18(2.3.1.30-UK8):
Atlikti sanitarinį genėjimą klevams Ø68;58;68;67;78cm, išgenint sausas, pasvirimo ant pastato turinčias šakas.
L.. Stuokos-Gucevičiaus ir Liejyklos g. sankirtoje esančame skvere, palei Šv. Kryžiaus bažnyčią,
2018-11-27 09:10
Dokumento numeris:A320-1866/18(2.3.1.20-UK2):
Poliardiruoti 83 cm skersmens tuopą, pašalinti sausas šakas.
Mėsinių g. 5, prie gatvės,
2018-11-23 10:42
Dokumento numeris:A320-1846/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš pamatų savaime išaugusius, žalą darančius medelius ir krūmus – uos. klevus, beržiuką ir kt. Medžiai iki 12 cm skersmens.
Žygimantų g. 13 namo kieme,
2018-11-19 13:12
Dokumento numeris:A320-1790/18(2.3.1.20-UK2):
Apkarpyti 17 cm skersmens alyvą, minimaliai pašalinant praėjimui trukdančias šakeles, pjauti 11 cm skersmens, virš praėjimo pasvirusią alyvą, nuo namo pusės bei stogo genėti 32 cm skersmens liepą, bei 62 cm skersmens gluosnį.
M. Antokolskio g. 13, namo aplinkoje,
2018-11-19 12:55
Dokumento numeris:A320-1789/18(2.3.1.20-UK2):
Šalinti tuopos savaiminuką iki 8 cm skersmens, liepos atžalas iki 8 cm skersmens, genėti 23 cm skersmens liepą, genėti 40 cm klevą, pašalinant 3 šakas iš apačios, nuo fasado pusės pagenėti 29 cm skersmens liepą, nuo namo pusės genėti 19 ir 29 cm skersmens liepas, 33 cm skersmens liepą genėti virš stogo, 25, 30 sk. liepoms atlikti sanitarinį genėjimą, pjauti 18 cm skersmens, užstelbtą, neperspektyvią pažeistu kamienu liepą.
Plačioji g. 10, kieme,
2018-11-13 14:10
Dokumento numeris:A320-1751/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sklypo valymą, pašalinant menkaverčius savaime priaugusius, blogos būklės medžius ir krūmus.
Šv. Ignoto g. 9 valstybinėje teritorijoje,
2018-10-31 08:24
Dokumento numeris:A320-1703/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, 60 cm skersmens liepai, augančiai Prancūzijos ambasados teritorijoje.
Švarco g. 1, vidiniame kieme,
2018-10-26 10:38
Dokumento numeris:A320-1694/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai ant statinių palinkusias liepas Ø38;28;30;42cm bei džiūstantį beržą Ø28cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms Ø28;41;51cm, beržui Ø42cm bei kaštonams Ø24;24cm.
Totorių g. 22 privačiame kieme,
2018-10-26 08:24
Dokumento numeris:A320-1687/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti pastato ir pamatų augantį, žalą pastato konstrukcijoms darnatį, savaime užaugusį menkavertį uos.klevą Ø25;22cm.
Bernardinų g. 9 kieme,
2018-10-18 10:54
Dokumento numeris:A320-1649/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą puvinio, džiūstančią, užpultą grybinių ligų liepą 33cm.
Bazilijonų g. 8,
2018-10-16 08:40
Dokumento numeris:A320-1626/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis SĮ Vilniaus planas atlikta želdinių inventorizacija pjauti iš pastato pamatų augantį, pasvirusį, žalą darantį uos.klevą Ø39cm.
Aušros vartų g. 4 kieme,
2018-10-15 14:39
Dokumento numeris:A320-1623/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti praėjimui trukdančius alyvų krūmus.
Krivių g. 19, link mokyklos,
2018-10-09 14:21
Dokumento numeris:A320-1567/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Aukštaičių ir Paupio gatvių rekonstravimo bei magistralinių šilumos tinklų statybos, Vilniaus mieste projektu Nr. AD13-0176-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150126-00090 pjauti Aukštaičių g. rekonstravimui trukdančius, projekte šalinti numatytus medžius bei krūmus.
Aukštaičių g.,
2018-10-08 09:20
Dokumento numeris:A320-1556/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje savaime užaugusias, nesaugotinas, naujų tinklų rekonstrukcijos darbams trukdančius tuopas, beržus, klevus, gluosnius, liepas, uosius, blindes bei invazinės rūšies uos.klevus.
Aukštaičių g. - Paupio g.,
2018-09-27 09:37
Dokumento numeris:A320-1526/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti invazines rūšies uos.klevus Ø10;8;10;9;10;8;10;9;9;9;8;10cm bei virš garažo savaime užaugusius, žala darančius klevus 22;14;14;16;14;16;18cm.
Žiuprionių g. 9,
2018-09-27 07:38
Dokumento numeris:A320-1523/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti apatines šakas trukdančias saugiam pėsčiųjų judėjimui uosiui Ø28;36;34cm, liepai Ø56cm ir sid.klevui Ø56cm.
Šv. Stepono g. 31B palei Punsko g. šaligatvį,
2018-09-26 08:57
Dokumento numeris:A320-1517/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, liepoms Ø70;41;42cm, uosiams Ø48;31cm, beržui Ø44cm, klevams Ø41;43;24;29;27cm, tuopoms Ø81;(62;58;62;64 + bandažas);66cm, gluosniams Ø63;56;72cm bei visiems likusiems progimnazijos teritorijoje esantiems medžiams; Pjauti pavojingai svyrančią tuopą Ø76cm, beržo stuobrį, nudžiūvusius, pavojų keliančius ar invazinės rūšies medžius.
Filaretų g. 3 progimnazijos teritorijoje,
2018-09-20 07:43
Dokumento numeris:A320-1487/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš pamatų augantį, žalą darantį, aplūžusį, pavojų keliantį uosį Ø68cm bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, retinimą, sausų šakų išgenėjimą liepoms Ø49;36;29cm.
Labdarių g. 5 privačioje teritorijoje,
2018-09-17 09:29
Dokumento numeris:A320-1457/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstančius, pažeistus puvinio bei skylimo turinčius trapiuosius gluosnius Ø36;28cm.
Užupio g. 38 šlaite ne miško žemėje,
2018-09-11 10:31
Dokumento numeris:A320-1412/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 48 ir 63 cm skersmens, uos. klevus, stipriai apkarpant (ypač nuo pastato pusės) ir paformuojant lajas, pašalinant sausas šakas, taip pat šalinti uos. klevo savaiminukus augančius prie pastato sienos bei prie tvoros.
Užupio g. 1, už tilto, tarp pastato ir upės,
2018-09-07 14:06
Dokumento numeris:A320-1395/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis parengtu bei suderintu projektu Nr. SP-1, išduotu leidimu tvarkybos darbams Nr. LPV-12 pjauti pastato restauravimo ir kapitalinio remonto darbams trukdančius, projekte šalinti numatytus medžius.
Trakų g. 1 privačioje teritorijoje,
2018-09-07 08:35
Dokumento numeris:A320-1388/18(2.3.1.20-UK2):
Pagal SĮ „Vilniaus planas“ atliktą želdinių inventorizaciją kirsti, genėti ir/ar kitaip tvarkyti želdinius esančius Senamiesčio seniūnijoje.
,
2018-09-07 07:57
Dokumento numeris:A320-1387/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti medžius šalinant sausas šakas, 32, 39, 48 cm skersmens klevams, 41 cm skersmens liepai, 38 cm skersmens eglei, 38 cm skersmens uosiui; pjauti 36 cm skersmens, džiūstantį (virš 50 proc.), pavojų žmonėms bei transportui keliantį klevą.
Šventaragio g. 2, 4, Universiteto g. 14, Katedros pusėje, palei gatvę,
2018-09-06 11:57
Dokumento numeris:A320-1382/18(2.3.1.20-UK2):
Pagal SĮ „Vilniaus planas“ atliktą želdinių inventorizaciją kirsti, genėti ir/ar kitaip tvarkyti želdinius esančius Senamiesčio seniūnijoje.
,
2018-09-06 09:09
Dokumento numeris:A320-1377/18(2.3.1.20-UK2):
Pagal SĮ „Vilniaus planas“ atliktą želdinių inventorizaciją kirsti, genėti ir/ar kitaip tvarkyti želdinius esančius Senamiesčio seniūnijoje.
,
2018-09-05 08:27
Dokumento numeris:A320-1367/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai iš atraminės sienelės į namą pasvirusį uos.klevą Ø28cm bei pagenėti šaką klevui Ø44cm.
Krivių g. 53A,
2018-09-04 14:29
Dokumento numeris:A320-1363/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti apatinių šakų pagenėjimą, trukdančių pėsčiųjų judėjimui 24-iems kaštonams ir 1-am klevui.
S. Daukanto aikštėje,
2018-08-30 12:08
Dokumento numeris:A320-1344/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis atliktos inventorizacijos duomenimis bei atlikus medžio apžiūrą, leidžiamą pjauti 63 cm skersmens, blogos būklės (pažeistas kamienas, drevė, puvinys) baltažiedę robiniją.
Jogailos g. 9, sklype,
2018-08-30 10:12
Dokumento numeris:A320-1340/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nulaužta viršūne, pažeistą puvinio, pavojingą klevą Ø74cm.
Bernardinų kapinėse,
2018-08-28 15:29
Dokumento numeris:A320-1324/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 17/03/31-56AS bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180801-0094 jauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančis medžius.
Žygimantų g. 12,
2018-08-23 07:42
Dokumento numeris:A320-1279/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai pasvirusį, į kitą medį įsirėmusį uosį Ø43cm.
B. Radvilaitės g., Pilių parke prie Skalikų skulptūros,
2018-08-21 07:39
Dokumento numeris:A320-1264/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią keturkamienę vinkšną Ø14;16;12;14cm.
Žvirgždyno g. 20 už sklypo ribos,
2018-08-20 07:25
Dokumento numeris:A320-1256/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti b.robinojos atžalas trukdančias saugiam transporto judėjimui.
Vilniaus g. 33 prie įvažiavimo į SAM,
2018-08-14 14:37
Dokumento numeris:A320-1232/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 39, 20, 20, 15 cm skersmens, pavojų žmonėms bei jų turtui keliančius uos. klevus.
Goštauto g. 4 kieme, šlaito viršuje, arčiau Jakšto gatves,
2018-08-14 08:39
Dokumento numeris:A320-1224/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 91 cm skersmens stipriai pasvirusią tuopą, pašalinant pavojų keliančias, sausas šakas, lengvinti lają, genėti 67 cm skersmens uos. klevą, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą.
Vokiečių g. 2 teritorijoje, arčiau Dysnos ir Rūdninkų g. sankirtos,
2018-08-10 09:59
Dokumento numeris:A320-1213/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš garažų pamatų savaime užaugusius, žalą pastatų konstrukcijoms darančius, menkaverčius, ant tinklų užaugusius uos.klevus Ø24;29cm, blindes Ø38;24;34cm vinkšną Ø46cm bei klevus Ø28;25;19;15;8;27;22;24cm.
Žiupronių g. 9 palei garažus,
2018-08-10 09:48
Dokumento numeris:A320-1212/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. JPA-2017-05-30, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180702-00828 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytus, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, statybos darbams trukdančius medžius.
Paupio g. 50 privačioje teritorijoje,
2018-08-10 09:35
Dokumento numeris:A320-1211/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. JPA-2017-05-31, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180702-00832 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytus, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, statybos darbams trukdančius medžius.
Aukštaičių g. 19 privačioje teritorijoje,
2018-08-10 08:11
Dokumento numeris:A320-1208/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, renovacijos darbams trukdančius uos.klevus Ø14;20;16cm bei atžalas, klevus Ø14;16;15;10cm, ąžuolą Ø20cm bei blogos sanitarinės būklės drebules Ø20;24;16cm, blindes Ø10;18;20cm.
Aukštaičių g. 19 palei Paupio g. ant tinklų,
2018-08-03 07:50
Dokumento numeris:A320-1148/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai į Vilnelę pasvirusius, pažeistus puvinio ar grybinių ligų, išvirtusius uos.klevus Ø30;30;61;65cm bei nudžiūvusias guobas Ø13;19;26;32cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą gluosniams Ø34;33;40cm.
Užupio g. 2 ties "Meno Inkubatoriumi" iš abiejų Vilnelės pusių,
2018-07-30 07:43
Dokumento numeris:A320-1121/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti namo kieme augančią, džiūstančią, 56 cm skersmens vinkšną, pjauti sausą 36 cm skersmens vinkšna, pašalinti 15 ir cm skersmens sausuolius (už namo, nuo stadiono pusės), genėti 31 cm skersmens klevą, nuo fasado, bei šalinti sausas šakas, pjauti iš atraminės sienos išaugusį, 14 cm skersmens uosį, genėti 33 cm skersmens vinkšną, šalinti 12 cm sk. slyvos stuobrį, genėti 78, 57, 85 cm skersmens tuopas, pašalinant sausas, nulinkusias, bei pavojų keliančias šakas.
Lapų g. 6, namo aplinkoje,
2018-07-27 08:59
Dokumento numeris:A320-1113/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. AD/18/01-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-180712-00141 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytus statybos darbams trukdančius medžius bei pašalinti nudžiūvusį klevą Ø67cm.
Rasų g. 4,
2018-07-24 08:59
Dokumento numeris:A320-1095/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 45 cm skersmens, pavojingai pasvirusią, ant avarinių elektros kabelių augančią liepą. Medis trukdo atlikti avarinio elektros kabelio remonto darbus.
Raugyklos g. 21, sklypo pakrašyje,
2018-07-20 09:14
Dokumento numeris:A320-1078/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti 43, 41, 38 cm skersmens, arti griūvančios atraminės sienos augančias tuopas. taip pat pjauti, 46 cm skersmens, šlaito viršuje augantį, stipriai pasvirusį uos. klevą.
Pylimo g. 35, už namų ant šlaito, priejimas iš Aguonų (Aguonų g. 36) gatvės,
2018-07-20 08:39
Dokumento numeris:A320-1073/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 51 cm skersmens palinkusį uosį, pašalinant sausas šakas, lengvinti lają, pjauti 101 ir 103 cm skersmens, puvinio pažeistus, grybinių lygų užpultus, pasvirusius, pavojų keliančius gluosnius.
Subačiaus g. 6, namo kieme,
2018-07-20 08:14
Dokumento numeris:A320-1069/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti, 65, 55, 57 cm skersmens klevus, du iš kurių yra pusiau išdžiuvę, o trečias turi didžiulę drevę bei tuščią išpuvusį kamieną, taip pat visi trys medžiai yra pasvirę, todėl kelia potencialią grėsmę aplinkinėms žmonėms bei jų turtui.
Labdarių g. 3C kieme,
2018-07-20 07:58
Dokumento numeris:A320-1066/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 28, 30, 32, 61, 31, 50, 28 cm skersmens obelys, atliekant sanitarinį formuojamąjį genėjimą, nupjauti 9, 12, cm skersmens pavirtusias alyvų kamienus, šalinti išplitusias alyvų atžalas.
Paupio g. 29A, namo kieme,
2018-07-19 08:22
Dokumento numeris:A320-1041/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 41, 42, 64, 72, 55, 73, 81, 82, 73 cm skersmens liepas, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, paformuojant lajas, atitraukiant šakas nuo stogo.
Užupio g. 2, palei pastatą,
2018-07-17 13:20
Dokumento numeris:A320-1006/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 41 cm skersmens sausą beržą, nuo namo ir stogo pusės genėti 65 cm skersmens uosį, bei pašalinti sausas šakas, 40 ir 42 cm skersmens uosiams šalinti sausas šakas.
Pylimo g. 10/Palangos g. 1 namo kieme,
2018-07-10 08:42
Dokumento numeris:A320-966/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai palinkusį uos. klevą 15 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas pėsčiųjų taką gožiančių, praėjimą apsunkinančių uos. klevo 45 cm; vinkšnų 15, 19, 28, 17 cm; klevo 15 cm skersmens.
Subačiaus g. apžvalgos aikštelėje,
2018-07-04 08:35
Dokumento numeris:A320-945/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų augančius, žalą pastato konstrukcijoms darančius uos.klevus Ø14;14;21cm ir klevą Ø45cm; Pagenėti šakas nuo fasado beržui Ø35cm.
Pylimo g. 51 privačioje teritorijoje,
2018-07-03 14:48
Dokumento numeris:A320-933/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 81 cm skersmens gluosnį, pakeliant bei paformuojant lają, genėti 39 cm skersmens klevą, šalinant šakas nuo pastato pusės, bei suformuojant taisyklingos formos lają.
Gedimino pr. 10, sklypo teritorijoje,
2018-06-28 13:53
Dokumento numeris:A320-896/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į 2018-06-18 NŽT raštą Nr. 49SDŽ-304-(14.49.22), bei į 2018-06-27 VMSA Miesto plėtros departamento raštą A51-53432/18(2.15.1.21-MP2), pjauti tvoros įrengimui trukdančius želdinius: gudobeles 4, 6, 12, 4, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 10, 8, 7, 9, 13, 9, 12, 4, 12, 13, 12, 23, 14, 21, 11, 19, 10, 11, 12, 6, 10, 12, 12 cm; 2 vnt. sedulos krūmų; uos. klevus 40, 25, 71, 35, 35, 28, 31, 17, 29, 14, 35, 85, 25, 10, 25, 16, 18, 10, 12, 9, 23 cm; klevus 14, 21, 18, 28, 36, 10, 11 cm; robinijas 11, 15, 15, 13, 12, 18, 17, 9, 12, 13, 10, 15, 10, 18 cm; džiūstančias, pavojų keliančias liepas 7, 29, 31, 31, 32 cm; menkaverčius krūmus ir robinijos, klevo, vinkšnos, gudobelės, uosialapio klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas liečiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, klevų 35, 31, 38, 21 cm; uosio 35 cm; tuopos 45 cm; slyvų 14, 13, 14, 15 cm skersmens.
M. Daukšos g. 7, perimetru palei mokyklos sklypą,
2018-06-28 10:35
Dokumento numeris:A320-891/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atliktos medžių inventorizacijos duomenimis, pjauti blogos būklės, džiūstančias, puvinio pažeistas liepas, 25 ir 36 cm skersmens.
Pylimo g. 17, prie gatvės,
2018-06-26 07:50
Dokumento numeris:A320-855/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į parengta teritorijos sutvarkymo ir mokinių žaidimo aikštelės įrengimo planą, pjauti beržus, 32, 32, 27, 33 cm skersmens bei blogos būkles, džiūstančią 45 cm skersmens tuopą. Medžiai auga ant požeminių, inžinerinių tinklų (3 iš 5) ir jų apsaugos zonoje.
M. Daukšos g. 7, mokyklos teritorijoje,
2018-06-25 08:48
Dokumento numeris:A320-844/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2 punktais, skubiai pjauti iš pamatų išaugusius, pastatą ardančius beržus, 45 ir 47 cm skersmens, uos. klevą 33 cm skersmens, kaukazines slyvas 16, 23, 12 cm skersmens, obelis 21, 12 cm skersmens (vaismedžiai, vaiskrūmiai gali būti šalinami ir be leidimo).
Žemaitės g. 4, prie pastato pamatų,
2018-06-22 09:14
Dokumento numeris:A320-840/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, balkonų pusėje, pjauti 32, 25, 22 cm skersmens aplūžusias, puvinio pažeistas slyvas, pjauti iš namo pamatų augantį, puvinio pažeistą, pavojų keliantį, 57 cm sk. klevą, pjauti puvinio pažeistą, 75 cm sk. uos. klevą, genėti 27, 26, 21, 45, 29, 46, 19, 32, 29, 21 cm sk. klevus, pašalinant sausas ir žemai nulinkusiais šakas, taip pat 65 cm skersmens uosiui šalinti sausas šakas, genėti 42 cm sk. liepą, išretinant lają, bei atitraukiant nuo fasado; namo priekyje (arčiau Tilto g.) pjauti 26 cm sk., džiūstantį klevą bei 54 cm sk., stipriai pasvirusią, pavojų keliančią liepą, kitai 47 cm skersmens liepai šalinti sausas šakas, apgenėti 25, 25 cm skersmens slyvą, pašalinant aplūžusias ir sausas šakas.
Tilto g. 7 sklypo teritorijoje,
2018-06-21 15:48
Dokumento numeris:A320-836/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 27 cm skersmens sausą obelį, genėti kaštonus, 47, 41, 44, 38, 45, 41 cm skersmens, dėl šviesos patiekimo pakeliant lajas iki 3 m, išretinant, bei pašalinant sausas šakas.
A. Smetonos g. 3, kieme,
2018-06-21 15:30
Dokumento numeris:A320-835/18:
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 91, 105, 64 cm skersmens stiebo ir šaknų puviniu bei grybais pažeistus, pavojų keliančius gluosnius, bei 85 cm skersmens išpuvusią, pavojų keliančią tuopą.
Žygimantų g. 8, VRM medicinos centro teritorijoje,
2018-06-19 07:25
Dokumento numeris:A320-800/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos surišimą 61 cm pušiai, esant poreikiui atlikti šakų genėjimą.
Krivių g. 19, kieme,
2018-06-15 08:34
Dokumento numeris:A320-786/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 81 cm skersmens gluosnį, praėjimui, bei automobilių statimui trukdančią pakeliant lają, pašalinant sausas šakas, genėti 39 cm skersmens klevą, pašalinant kelias, pastatą liečiančias šakas iš apačios, bei iš kitos pusės dėl simetriškumo.
Gedimino g. 10 sklype,
2018-06-15 08:10
Dokumento numeris:A320-782/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2 punktais, pjauti 46 cm skersmens arti pastato augančią ir jo konstrukcijoms kenkiančią, pasvirimo turinčią akaciją.
Gedimino g. 10 sklype,
2018-06-12 07:03
Dokumento numeris:A320-757/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti mokyklos teritorijoje sausas blindes, 20 ir 25 cm skersmens.
Subačiaus g. 41, VšĮ "Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje" teritorijoje,
2018-06-08 07:10
Dokumento numeris:A320-752/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti kaštonui Ø79cm šakas besiremiančias į fasadą ir stogą bei darančias žalą pastato konstrukcijai.
Kėdainių g. 6 kieme,
2018-05-29 15:33
Dokumento numeris:A320-686/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. SMA 16-05, išduotu statybos leidimu Nr. LN-/170817134802714 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pastato renovacijai trukdančią, iš pastato pamatų savaime išaugusią, žalą konstrukcijoms darančią baltažiedę robiniją Ø25cm.
Lydos g. 3,
2018-05-22 10:33
Dokumento numeris:A320-651/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, pakėlimą, retinimą uosiams Ø 64;62cm.
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9,
2018-05-18 13:39
Dokumento numeris:A320-637/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimas 50 vnt. medžių (liepų, klevų, uosių, ąžuolų)
Bernardinų sodo teritorijoje,
2018-05-18 10:08
Dokumento numeris:A320-634/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti 10kV skirstomojo punkto SP-11 augančius, žalą pastatui darančius uosius Ø32;34cm.
Kosciuškos g. 11B,
2018-05-04 09:53
Dokumento numeris:A320-589/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti praėjimui ir pravažiavimui trukdančias uos.klevo Ø32cm šakas bei atžalas ir savaiminukus.
T. Kosciuškos g. 8A palei taką bei Neries šlaite,
2018-05-04 08:46
Dokumento numeris:A320-586/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato pamatų savaime išaugusius, žalą konstrukcijoms darančius uos.klevus Ø13;14cm ir uosius Ø;6;8;8;12;28cm.
Liejyklos g. 4 kieme,
2018-04-30 13:40
Dokumento numeris:A320-572/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis parengtu bei suderintu Žygimantų g. 12A detaliųjų archeologinių tyrinėjimų projektu Nr. LA-16 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti archeologiniams tyrinėjimams trukdančius menkaverčius, savaiminius uos.klevus, vaismedžius, tują Ø26cm bei beržiukus Ø14;16;17cm.
Žygimantų g. 12A privačioje teritorijoje,
2018-04-30 11:23
Dokumento numeris:A320-570/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 bei 10.2. punktais, pjauti 24 ir 19 cm skersmens, arti namo augančius, pasvirusius uos. klevus.
Pylimo g. 31, kieme,
2018-04-30 11:05
Dokumento numeris:A320-569/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2. punktais, pjauti ant sklypų ribos užaugusius uos. klevus, 10, 20, 26, 24, 10, 14, 16, 14, 10, 10, 10, 8, 14, 15, 11, 13, 12, 11 cm skersmens, bei smulkias atžalas.
Polocko g. 9 ir Polocko g. 7, tarp sklypų,
2018-04-30 08:59
Dokumento numeris:A320-566/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš pamatų augantį, tvorą bei garažą laužantį, 53 cm skersmens uos. klevą, genėti 65 cm skersmens uosį, paformuojant bei palengvinant pasvirusio kamieno lają, bei atlikti kamienų suveržimą
Pylimo g. 6A, šalia garažų,
2018-04-27 09:56
Dokumento numeris:A320-562/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į ankščiau UAB "Baltic Vaccine" išduotą leidimą Nr. A320-1838/17(2.3.1.20-UK2), pjauti pjauti prie gatvės augantį, pavojingai pasvirusį, puvinio pažeistą, pavojų žmonėms ir eismo saugumui keliantį klevą, 67 cm skersmens, alyvos krūmą, sklype augantį 18 cm skersmens blogos būkles klevą (lūžusi viršūnė) bei pasvirusius, iš tvoros augančius, puvinio pažeistus uos. klevus 33 ir 29 cm skersmens; vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamojo namo Polocko g. 7a, Vilniuje Nr. 2015-P7A-101AS-TP-BD, bei išduotu statybos leidimu, pjauti projekte šalinti numatyta bei statybos darbams trukdantį, 53 cm skersmens klevą
Polocko g. 7A sklype, kad. Nr. 0101/0042:244,
2018-04-23 08:14
Dokumento numeris:A320-540/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti šaligatvį užgožiančius sedulos bei kitus krūmus, atitraukti nuo praėjimo, bei bendrai paformuoti.
Vitebsko g. 18, priešingoje gatvės pusėje, palei šaligatvį,
2018-04-19 10:21
Dokumento numeris:A320-533/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio ir grybinių ligų, pavojų namų bei žmonių saugumui keliantį klevą Ø58cm.
Baltasis skg. 13 kieme,
2018-04-10 07:06
Dokumento numeris:A320-471/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti 65 cm skersmens klevo lajos retinimą, formavimą, bei sanitarinį genėjimą. (Teritorija aptverta, vartai rakinami, todėl medis nežymėtas).
Geležinkėlio g. 5, namo teritorijos pietrytinėje pusėje,
2018-04-04 08:39
Dokumento numeris:A320-433/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 63 cm skersmens, puvinio pažeistą, pavojų keliantį gluosnį.
Filarėtų g. 14, prie balkonų,
2018-03-23 13:14
Dokumento numeris:A320-406/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Aukštaičių g. 7,10 Vilniuje griovimo projektais Nr. 2014-01-01 ir AD 2013-0150-TP/2, išduotais griovimo projektais Nr. RPP-141003-01076 ir RPP-01-141229-01504 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti tinklų iškėlimo bei statinių griovimo darbams trukdančius, projekte šalinti numatytus medžius.
Aukštaičių g. 7, 10 ir Paupio g. 26,
2018-03-22 13:38
Dokumento numeris:A320-394/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 30 ir 25 cm skersmens džiūstančius, pavojingai pasvirusius beržus, 55 cm skersmens puvinio stipriai pažeistą kriaušę, 35 cm skersmens, blogos būkles gluosnį, 29 cm skersmens seną obelį, bei 40 cm skersmens, stipriai pasvirusį, pavojų keliantį klevą; genėti 110 cm skersmens liepą, intensyviau apgenint šakas nuo stadiono pusės.
Subačiaus g. 41, VšĮ "Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje" teritorijoje,
2018-03-15 09:12
Dokumento numeris:A320-355/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Tilto per Vilnios upę statybos ir teritorijos žemės sklype (kad Nr. 0101/0042:245) Vilniuje tvarkymo projektu REN-RE-P17-KR-2016-TP, statybos leidimu Nr. LSNS-01-160822-00254, pjauti projekte šalinti numatytus ir darbams trukdančius klevus: 4 cm skersmens, 1 vnt.; 5 cm skersmens, 3 vnt.; 6 cm skersmens, 14 vnt.; 7 cm skersmens, 4 vnt.; 8 cm skersmens, 3 vnt.; 9 cm skersmens, 7 vnt.; 10 cm skersmens, 4 vnt.; 11 cm skersmens, 5 vnt.; 12 cm skersmens, 2 vnt.; 13 cm skersmens, 9 vnt.; 14 cm skersmens, 4 vnt.; 15 cm skersmens, 3 vnt.; 16 cm skersmens, 2 vnt.; 17 cm skersmens, 3 vnt.; 19 cm skersmens, 1 vnt.; bei uosius 1,5 cm skersmens ir 2 vnt. po 3,5 cm skersmens.
Polocko g., prie Vilnios upės, sklype, kad Nr. 0101/0042:245, Vilniuje,
2018-03-14 07:52
Dokumento numeris:A320-337/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2 punktais, pjauti ant istorinio pastato likučių (pamatų) savaime priaugusius uos. klevus ir jų krūmus iki 14 cm skersmens, bei 15 klevų, iki 10 cm skersmens.
Liejyklos g. 8, sklype,
2018-03-12 11:46
Dokumento numeris:A320-331/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, siekiant pagerinti natūralų apšviestumą, 75, 65 ir 81 cm skersmens liepoms atlikti lajų išretinimą bei sanitarinį genėjimą.
Polocko g. 2, palei namą, šalia esančiame skvere,
2018-03-08 09:42
Dokumento numeris:A320-324/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą gluosniui Ø36cm, kadangi lūžinėja šakos.
Užupio g. 34 šlaite,
2018-03-08 09:17
Dokumento numeris:A320-323/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 62 cm skersmens uosį, išlengvinant, praretinant ir paformuojant lają, pašalinant sausas šakas, skubiai pjauti 73 cm skersmens džiūstantį, puvinio pažeistą klevą.
Pranciškonų g. 4A kieme ir prie gatvės,
2018-03-07 15:49
Dokumento numeris:A320-322/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 29, 33, 23, 27 cm skersmens, ir uosiui 38 cm skersmens; atlikti lajų redukavimą tuopoms 82, 62, 66, 51, 64, 77 cm skersmens, saugumo sumetimais sužeminant ir paformuojant lajas.
Vokiečių g. 9 bei 11 namų kieme,
2018-02-28 14:12
Dokumento numeris:A320-279/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos retinima, atžalų šalinimą bei lajos suveržimą (bandažą).
Baltasis skg. ir Polocko g. 4 skvere,
2018-02-28 12:45
Dokumento numeris:A320-277/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti teritorijos sutvarkymą, išpjaunant virš namo augančius, pasvirusius, pavojų keliančius pasvirusius medžius, taip pat šalinant neperspektyvius, tankiai, savaime užaugusius medelius ir krūmus, paliekant pavienius vertingesnius, perspektyvesnius egzempliorius; taip pat šalinti apibrėžtoje teritorijoje augančius invazinės rūšies (uos. klevus) medžius.
Polocko g. 52, faktinėje pastato teritorijoje, (pridedama schema),
2018-02-28 12:02
Dokumento numeris:A320-276/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį teritorijos (nurodyta pridedamoje schemoje) išvalymą, pašalinant sausus, išvirtusius, lūžusius ar stipriai pasvirusius medžius, taip pat šalinti neperspektyvius, tankiai, savaime užaugusius medelius ir krūmus, paliekant pavienius vertingesnius, perspektyvesnius medelius arba krūmus.
Subačiaus g. 41, valstybinėje žemėje, pagal pridedamą schemą,
2018-02-08 09:21
Dokumento numeris:A320-201/18(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas, sausuolius, iš statinio augančius medžius bei sutvarkyti vėjavartas, vėjalaužas.
Rasų g. 9 privačiame žemės sklype,
2018-02-06 07:55
Dokumento numeris:A320-189/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, pavirtusius, arti pastato augančius žagrenius Ø14;14;15;12;8;13;10;10;9;8cm, uos.klevus Ø10;14cm, klevukus Ø11;12cm ir slyvą Ø8cm; Pagenėti šakas nuo fasado bei paformuoti lają klevams Ø16;23cm.
Krivių g. 29,
2018-02-05 11:39
Dokumento numeris:A320-182/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, tvarkyti kieme augantį krūmą - atjauninti paformuojant bei sužeminant, nepakenkiant augalo gyvintiems funkcijoms.
Stiklių g. 6, vidiniame kieme,
2018-02-02 07:01
Dokumento numeris:A320-165/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti lūžusį 53 cm skersmens uos. klevą, menkaverčius, išgulusius, pavirtusius, pakibusius uos. klevus 15, 24, 14, 15, 27, 31, 16, 25, 10, 13, 14, 10, 10, 15, 14 cm skersmens,blogos būkles blindes 18, 19, 10, 11 cm skersmens, stipriai pasvirusį gluosnį 33 cm skersmens, bei išgulusius gluosnio kamienus 27 ir 20 cm skersmens, šalinti išvirtusį, sausą uos. klevą 51 cm skersmens, nupjauti aplūžusį uosį 51 cm skersmens, pjauti 46 cm skersmens sausą liepą; genėti 58 cm sk. uosį, pašalinant vieną šaką, kitą virš tvoros lengvinti, šalinti sausas šakas, taip pat genėti 51 cm skersmens uosį, pašalinant sausas šakas.
Krivūlės g. 12, 12A palei sklypa, nuo Paupio gatves pusės, pradedant ties Paupio g. 46,
2018-02-01 14:16
Dokumento numeris:A320-164/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei atsižvelgiant į primygtinus gyventojo reikalavimus, genėti kaštonus 51, 41, 53, 65 cm skersmens, bei klevus 27 ir 34 cm skersmens, atliekant lajų viršūnių redukavimą bei paformavimą, apie 1/5 patrumpinant lajas, taip pat klevams išretinti ir paformuoti lajas; sužeminti ir paformuoti gyvatvorę, apgenėti 38 ir 41 cm skersmens uos. klevus, naujai paformuojant lajas, bei pašalinant atžalas.
Baltasis skg. 3, kieme,
2018-02-01 12:28
Dokumento numeris:A320-163/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei atsižvelgiant į tai, jog ankščiau jau buvo išduotas ir suderintas analogiškas leidimas kitam asmeniui, pjauti 41 cm skersmens sausą liepą, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 41, 41 ir 36 cm skersmens liepoms, pagenėti 49 cm skersmens beržą, šiek tiek pakeliant lają.
Paupio g. 3A, šalia namo,
2018-02-01 11:46
Dokumento numeris:A320-162/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti 67 cm gluosnio lajos poliardiravimą.
Tilto g. 15, kieme,
2018-01-23 08:59
Dokumento numeris:A320-91/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 53 cm skersmens liepai, genėti 71 cm skersmens sidabrinį klevą, pašalinant sausas šakas bei intensyviau apgenėti žemiausiai kabančias šakas (virš tvoros ir nuo Pylimo g.), sidabriniams klevams 43 ir 43 cm skersmens šalinti sausas šakas žemai nusvirusias šakas ir atžalas, intensyviai genėti 64 cm skersmens puvinio pažeistą akaciją, maksimaliai išlengvinant lają bei pašalinant sausas šakas, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 45 cm skersmens liepai.
Vingrių g. 6 kieme (liepa) ir šalia, skverelije,
2017-12-28 14:56
Dokumento numeris:A320-2151/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 43 cm skersmens kriaušę, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą; pjauti 33 cm skersmens puvinio pažeistą, pasvirusią kriaušę bei 18 cm skersmens, arti namo augančią, tamsuojančią eglę.
Varpų g. 1, namo aplinkoje,
2017-12-20 09:30
Dokumento numeris:A320-2134/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti prie pat Aušros Vartų g. 16B pastato ir iš pamatų augančias slyvas 17, 16, 17, 15, 12, 17, 11, 8 cm skersmens, jazmino krūmą 12, 14, 11, 10, 9, 6, 12, 11 cm skersmens ir visas smulkias šakas, uosį 16 cm skersmens, klevus 17, 22, 27, 19 cm skersmens.
Lapų g. 6, prie Aušros Vartų g. 16B pastato sienos,
2017-12-20 08:49
Dokumento numeris:A320-2132/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uos. klevą 24 cm skersmens, šalinti uos. klevo 45 cm skersmens liekanas, pašalinti sužymėtus neperspektyvius medžių savaiminukus ir klevo ataugą, iki 8 cm skersmens, pjauti 31 cm skersmens, puvinio pažeistą klevą, pjauti virš upės pasvirusius, pakibusius uos. klevus 24, 21, 57, 35, 26, 37 cm skersmens, genėti uos. klevus 44, 85 cm skersmens (esant galimybei), redukuoti tuopų 62, 51, 44, 58 cm skersmens lajas ir pašalinti sausas šakas, genėti (lengvinimas bei sausas šakas) bei atlikti lajos surišimą 43 ir 45 cm skersmens klevui, genėti (sausas šakas) klevus 28 ir 34, 31 ir 27, 44, 42, 33 ir 32, 73(šalinti sausas šakas ir lengvinti lają) cm skersmens, genėti kaštonus 45(nupjauti vieną šaką), 46(kelti ir lengvinti lają), 43(nupjauti apatinę, storą šaką bei nugenėti nuo namo ir stogo pusės).
Paupio g. 14, palei upę, ir šalia esančiame parkelije,
2017-12-19 10:49
Dokumento numeris:A320-2127/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius, savaiminius krūmus, medelius bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Filaetų g. 25, žemės sklype kad. Nr. 0101/0042:204 Vilniaus m. k. v.,
2017-12-15 07:48
Dokumento numeris:A320-2111/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 49 cm skersmens klevą, pakeliant lają ir pašalinant šakas nuo stogo pusės, pakelti lajas (2-3 m) 31, 41, 39 cm skersmens beržams, genėti 47 cm skersmens klevą nuo bažnyčios stogo ir sienos pusės; pjauti: 26 cm skersmens arti sienos augančią tują, 12 cm skersmens alyvą, 15 ir 20 cm skersmens senas obelys, 5, 14, 4, 5, 5, 8, 6, 6 cm skersmens ir smulkesnius totorinius klevukus, arti pastato augančius 9 ir 22 cm skersmens beržus, 11 ir 10 cm skersmens tuopas, 5, 5, 5 cm skersmens klevukus.
Savičiaus g. 15, Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios teritorijoje,
2017-12-08 09:14
Dokumento numeris:A320-2088/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 48 cm skersmens liepą, pašalinant apatinė (storesnę, apipjaustytą) šaką, bei apgenėti medį nuo namo ir stogo pusės,taip pat šalinti sausas bei aplūžusias šakas.
Užupio g. 9 namo kieme,
2017-12-08 08:57
Dokumento numeris:A320-2087/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti tują, (apie 17 cm skersmens), gadinančią Lietuvos dailės muziejaus pastato pamatus bei sieną.
Didžioji g. 2, Vilniaus stačiatikių šv. Paraskevės parapijos teritorijoje,
2017-12-08 08:30
Dokumento numeris:A320-2086/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, žalą darančią eglę Ø26cm.
Maironio g. 13 vidiniame kieme,
2017-11-27 08:19
Dokumento numeris:A320-2041/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išpjauti menkavertes, savaime priaugusias uos.klevų atžalas.
Užupio g. 2A palei Vilnelę ties Menų inkubatoriumi,
2017-11-21 08:07
Dokumento numeris:A320-2019/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei atliktos želdinių inventorizavijos duomenimis atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos retinimą, pažeminimą, grėsmę keliančių šakų pašalinimą kaštonui Ø63cm.
Pilies g. 63 kieme,
2017-11-13 11:00
Dokumento numeris:A320-1990/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Aukštaičių ir Paupio gatvių rekonstravimo bei magistralinių šilumos tinklų statybos, Vilniaus mieste projektu Nr. AD13-0176-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150126-00090 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti ant rekonstruojamos šiluminės trasos savaime užaugusius, menkaverčius uosialapius klevus bei kitus medelius ir krūmus.
Aukštaičių g. ir Vilnios tako g., Užupis,
2017-11-09 15:44
Dokumento numeris:A320-1984/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų statiniams ir žmonėms keliančius uos.klevus Ø36;37cm, gluosnį Ø24cm, klevus Ø23;11;12;28;9;9;11;14cm, kriaušę Ø20cm, uosį Ø30cm, ievą Ø18cm ir beržus Ø21;36;68cm. Pagenėti, paformuoti lajas klevams Ø22;24;28cm.
Kosciuškos g. 7 teritorijoje,
2017-11-08 13:08
Dokumento numeris:A320-1978/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pasvirusį, naikintiną uos.klevą Ø62cm, džiūstančius, pasvirusius trapiuosius gluosnius Ø24;38cm, užstelbtus, neperspektyvius klevukus Ø14;12;10;12cm ir guobą Ø16cm; Pjauti pavojingai pasvirusią šaką tuopai Ø72cm bei liepai Ø30cm.
Škirpos al. Vilnelės pakrantės šlaite bei Pilių parke nuo B. Radvilaitės g. pusės,
2017-11-08 07:32
Dokumento numeris:A320-1976/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti uosio savaiminukus iki Ø10cm bei atžalas.
Basanavičiaus g. 14A,
2017-11-06 15:52
Dokumento numeris:A320-1973/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms Ø48;55;52;47;54;58;59;53;45;52;55;47;60;33;42;53;47;45;39;33;52;22;25;38;34;38;42;39;38;34;56;40;54;47;58cm, gudobelėms Ø17;17;15;15;18cm,švediniams šermukšniams Ø18;6;6cm, amūriniam kamšteniui 39cm, klevui Ø58cm, kaštonui Ø31cm ir putino 2vnt.
Lazdynų pelėdos skvere (Bazilijonų, Arklių ir Visų Šventųjų g. sankirtoje),
2017-10-31 10:37
Dokumento numeris:A320-1964/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei atsižvelgiant į faktinių duomenų patikrinimo aktą Nr. A32-2518/17(2.1.15-UK2), saugumo sumetimais atlikti tuopų 88 ir 48 cm skersmens lajų redukavimą, nužeminant iki 1/3 lajos aukščio, bei pašalinant sausas šakas, genėti gluosnį 53 cm skersmens, pašalinant sausas, grėsmę keliančias, paformuojant lają.
Kruopų g. 1C kieme,
2017-10-31 09:59
Dokumento numeris:A320-1962/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei 2017-10-27 faktinių duomenų patikrinimo aktu Nr. A32- 2519 /17(2.1.15-UK2) pjauti arti namo augančią ir šviesą užstojančią 12 cm skersmens eglę, genėti 47 cm skersmens beržą pakeliant lają virš stogo, genėti 71 cm skersmens klevą, pašalinant grėsmę keliančią storą šaką virš stogo, praretinti lają.
Tilto g. 33A, šalia namo,
2017-10-24 14:42
Dokumento numeris:A320-1915/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, nuo Plačioji g. 6, link Raugyklos g. 13 namo garažų genėti medžius: kaštonui 41 cm skersmens, pakelti lają; uosiui 56 cm skersmens, lengvinti lają, šalinti sausas šakas ir atžalas iš apačios; klevui 61 cm skersmens lengvinti lają, genėti šakas nuo stogo pusės ir nuo tvoros; klevui 37 cm skersmens atlikti lajos lengvinimą, pašalinti sausas šakas; prie garažų augantiems uosiams 55 ir 47 cm skersmens, skubiai šalinti sausas, lūžusias, žemai nusvirusias šakas, bei pašalinti stogą užgulusias šakas. Raugyklos g. 23 kieme intensyviai apgenėti po elektros laidais augantį 23 cm skersmens uos. klevą - trumpinti, bei paformuoti lają.
Plačioji g. 6, Raugyklos g. 13 (prie garažų), Raugyklos g. 23 kieme,
2017-10-17 11:21
Dokumento numeris:A320-1872/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, siekiant sumažinti medžių keliamą pavojų, genėti klevus 43, 52, 57, 33 cm skersmens, kaštoną 51 cm skersmens, pašalinant sausas, žemai svyrančias šakas, bei išretinant lajas, apgenėti alyvų bei akacijų krūmus nuo šaligatvio pusės, trukdančius praėjimui, viso apie 10 m, genėti liepas 31, 27, 32, 37, 41, 36, 31 cm skersmens, pakeliant lajas (tik dėl laisvesnio praėjimo), bei pašalinant sausas šakas, intensyviai genėti stipriai puvinio pažeistą liepą, 34 cm skersmens, pašalinant sausas šakas ir kamieno dalį, genėti klevus 67, 73 cm skersmens, pašalinant sausas, pavojų keliančias ir praėjimui trukdančias šakas, genėti akaciją 35 ir 41 cm skersmens, pašalinant apdžiuvusias šakas.
Maironio gatvėje nuo Šv. Onos bažnyčios iki B. Radvilaitės gatvės, abejose kelio pusėse,
2017-10-13 12:50
Dokumento numeris:A320-1857/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubos tvarka pjauti pavojų keliantį, išdžiuvusį 34 cm skersmens šermukšnį.
Didžioji g. 20 namo kieme, įvažiavimas iš Savičiaus gatvės,
2017-10-11 08:34
Dokumento numeris:A320-1845/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti gyventojų bei jų turto saugumui pavojų keliančius (kenkia stogui ir fasadui), iš tvoros augančius, pasvirusius uos. klevus apie 25 ir 23 cm skersmens.
Polocko g. 5 namo kieme,
2017-10-10 16:09
Dokumento numeris:A320-1838/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 18 cm skersmens klevą (lūžusi viršūnė) bei pavirtusius, iš tvoros augančius, puvinio pažeistus uos. klevus 33 ir 29 cm skersmens.
Polocko g. 7A sklype ir ant sklypo ribos,
2017-10-09 08:23
Dokumento numeris:A320-1831/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti dėl gyventojų saugumo formuojamąjį genėjimą bei sužeminti sedulos krūmus, pašalinant nudžiūvusius.
Didžioji g. 21,kieme
2017-10-06 13:14
Dokumento numeris:A320-1827/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, pjauti iš tvoros užaugusį daugiakamienį uos. klevą 17, 18, 21, 23, 13 cm skersmens.
Varpų g. 2, už namo, šalia sporto aikštelės,
2017-10-04 08:31
Dokumento numeris:A320-1812/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti privačiame sklype augančias tujas: 17, 17, 16 cm skersmens - blogos būklės, neišvaizdžios, nustelbtos, užgožtos klevo, bei 30 cm skersmens, auga arti namo, tamsina, galimai kenkia namo konstrukcijoms.
Kražių g. 21 privačiame sklype, vidiniame kieme,
2017-09-25 09:44
Dokumento numeris:A320-1741/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti ant šlaito augančius, pasvirusius, pavojų keliančius, bei kelio remonto darbams trukdančius klevą 27 cm skersmens ir beržą 54 cm skersmens.
Olandų g. 51, šalia keliuko, vedančio link Kreivojo skg.,
2017-09-21 14:44
Dokumento numeris:A320-1737/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl gyventojų saugumo, uosialapius klevus 62 vnt. nuo 8 iki 28cm bei savaiminukus iki 8 cm; vyšnias 10, 11, 14, 12, 10, 9 cm skersmens.
už Sodų g. 21, 23,
2017-09-20 09:48
Dokumento numeris:A320-1716/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti statinio pamatų savaime išaugusias, menkavertes, žalą pastatų konstrukcijoms darančias blindes Ø10;12;12;11;15;18;12;32;42cm ir b.robiniją Ø32cm.
Šv Stepono g. 12 privačioje teritorijoje,
2017-09-18 10:51
Dokumento numeris:A320-1687/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pašalinti dėl gyventojų saugumo, alyvos atžalas, klevo, uosio, uos. klevų savaiminukus iki 8 cm skersmens.
prieš Polocko g. 47 namą,
2017-09-12 15:42
Dokumento numeris:A320-1651/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms bei pagenėti vieną eglę (pagal poreikį retinti ir/ar kelti medžių lajas, formuoti, šalinti šakas liečiančias langus, sienas, kenkiančias stogams), medžių skersmenis 80, 41, 34, 48, 41, 51, 67, 56 ir 29 cm. Medžių genėjimo darbus turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai.
Subačiaus g. 21, sklype,
2017-09-11 11:59
Dokumento numeris:A320-1637/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, statybos leidimu Nr. NR/599/08-0414 bei suderintu pastato rekonstravimo projektu, pjauti stipriai pasvirusią, 37 cm skersmens, pastato rekonstravimo darbams trukdančią liepą.
Pylimo g. 47/Gėlių g. 2,
2017-09-06 09:51
Dokumento numeris:A320-1597/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.2 punktu sutvarkyti gluosnio Ø16cm vėjavartą.
Kūdrų g., Misionierių soduose,
2017-08-30 10:11
Dokumento numeris:A320-1575/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atsižvelgiant į rašytinį pritarimą statinio kapitaliniam remontui bei suderintą statinio kapitalinio remonto techninį projektą Nr. SP-217-0022-16-TP-BD, atlikti 48 cm skersmens klevo intensyvesnį genėjimą, pašalinant šakas trukdančias numatytiems darbams bei pastolių pastatymui, tačiau nepažeidžiant medžio gyvybinių funkcijų. Vykdant remonto-statybos darbus, aptverti medį bei stengtis nepažeisti šaknų.
Totorių g. 19 kieme,
2017-08-30 09:27
Dokumento numeris:A320-1573/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 37 ir 45 cm skersmens puvinio pažeistas, pasvirusias, pavojų keliančias liepas, pjauti 16 cm skersmens, neišvaizdžią, netaisyklingai augančią tują, šalinti sausas akacijas 8 ir 6 cm skersmens, genėti 19 cm skersmens tują, paformuojant, sužeminant, genėti klevus 41, 43, 35, 35, 46, 56 cm skersmens, išretinant ir paformuojant lajas, pašalinant sausas šakas.
Subačiaus g. 43 namas, palei Vitebsko gatve,
2017-08-28 14:07
Dokumento numeris:A320-1549/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu teatro pastato rekonstravimo projektu, statybos leidimu Nr. LRS-01-170602-00100, LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti sklypo teritorijoje augančią 36 cm skersmens eglę, bei genėti palei pastatą augančias liepas 56, 56, 46, 47 cm skersmens. Sklype augančios egles nupjovimo darbus organizuos pareiškėjas.
Basanavičiaus g. 13 sklype ir Mindaugo gatveje, palei teatro pastatą,
2017-08-28 11:00
Dokumento numeris:A320-1546/17:
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 42 ir 48 cm skersmens liepoms, bei pašalinti prie laiptų išaugusį uos. klevuką
Teatro g. 9, vidiniame kieme,
2017-08-22 15:22
Dokumento numeris:A320-1525/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti sausą, sutrešusią liepą 28 cm skersmens, netaisyklingai apgenėtą, skurstančią liepą, 36 cm skersmens, pjauti menkavertį uos. klevą 24 ir 12 cm skersmens, šalinti, arba apgenėti (sužeminti ir paformuoti) arti pastato augančius krūmus, genėti 55 cm skersmens beržą (iš apačios pašalinant 3-4 šakas), genėti (išretinant ir paformuojant lajas) šviesą užstojančius medžius: uosius 31, 33, 61, 35, 35 cm skersmens, liepas 26, 31 (galima būtų ir pjauti, kadangi turi kiaurymę), 35 cm skersmens, bei šiek tiek praretinti kaštono, 61 cm skersmens, lają. Dalį darbų gali organizuoti ir/ar atlikti gyventojai arba renovaciją vykdanti įmonė, tačiau genėjimas turi būti atliktas profesionaliai, nepažeidžiant medžių gyvybinių funkcijų.
Šv. Stepono g. 23 vidiniame kieme,
2017-08-22 09:28
Dokumento numeris:A320-1523/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti senus, neišvaizdžius, išsikerojusius, asocialus asmenis traukiančius krūmus (sedulas, gudobelės, kaulenį, pūslenį ir kt.), augančius K. Vanagelio gatvės pusėje, bei tarp mokyklos ir M. Dauklšos g. 5; pjauti pavojingai pasvirusią, 34 cm skersmens akaciją, uos. klevą 21 ir 31 cm skersmens, blogos būkles totorinį klevą, 8, 9 cm skersmens, sausą, 34 cm skersmens gluosnį, uždarame kieme pjauti pavojų keliančius ir natūraliam apšvietimui trukdančius medžius: egles 37, 17, 32, 33, 31, 32, 27 cm skersmens, bei beržus 47, 45 cm skersmens; genėti 34 cm skersmens guobą, nuo langų ir sienos, taip pat apgenėti 14 cm skersmens klevą.
M. Daukšos g. 7, mokyklos teritorijoje,
2017-08-17 14:36
Dokumento numeris:A320-1510/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, nupjauti pavojų žmonėms bei eismo saugumui keliančią, džiūstančią, puvinio pažeistą, 45 cm skersmens liepą.
T. Vrublevskio gatvėje, netoli sąnkryžos, prie perejos (sukant į Arsenalo g.) iš dėšinės pusės,
2017-08-14 14:56
Dokumento numeris:A320-1504/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Paminklo broliams Vileišiams ir skvero Kosciuškos g. sutvarkymo projektu pjauti projekte šalinti numatus medžius: gluosnį Ø36cm, totorinius klevus Ø24;24;25;3;4cm, uos.klevus Ø7;5;3;8cm, gudobeles Ø3;3;7cm bei pagenėti šakas totoriniam klevui Ø16cm ir nupjauti nudžiūvusias vinkšnas Ø24;21;20cm.
Kosciuškos g. skvere,
2017-08-11 12:34
Dokumento numeris:A320-1501/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į papildomai gautą Raugyklos g. 13 namo gyventojų prašymą, pjauti pavojų žmonėms, pastatams ir automobiliams keliančią, pavojingai pasvirusią ir išsišakojusią 71 cm skersmens liepą.
Raugyklos g. 13, šalia namo laiptinės,
2017-08-10 09:36
Dokumento numeris:A320-1487/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti už garažų augančias slyvas ir jų atžalas, paliekant pavienius vertingesnius medelius, virš garažo augančias uos. klevo atžalas, genėti liepas 32, 31, 34, 39, 28, 29, 33, 24, 34, 36 cm skersmens pakeliant ir išretinant lajas, pjauti 28 cm skersmens blogos būklės, aplūžusią blindę, savaime užaugusius klevukus 10, 6, 5 14 cm skersmens, uos. klevus 14, 20, 10 cm skersmens, taip pat šalinti kitus ant šlaito ir šalia augančius menkaverčius krūmus bei medelius ir turinčius įtakos natūraliam apšviestumui. patartina vykdyti kartu su Nr. A320-1264/17 (bendras kiemas).
Kauno g. 6A už namo, ant šlaito, virš jo ir šalia,
2017-08-08 07:43
Dokumento numeris:A320-1462/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 41 cm skersmens uosį, pašalinant sausas šakas bei apgenėti nuo stogo pusės; pjauti uosialapius klevus 18, 14, 12, 15, 14, 16, 10, 10, 21, 18, 16, 22, 8, 8, 8, 10, 15, 17, 16, 14, 83, 14, 25, 33, 16, 10, 14, 18, 13, 22 cm skersmens; pjauti puvinio pažeistus ir pavojų keliančius: liepą 91 cm skersmens, tuopas 83, 76, 67, 83 cm skersmens, beržą 46 ir 45 cm skersmens, bei klevą 85 cm skersmens; šalinti 23 cm skersmens drebulę, taip pat gali būti šalinami menkaverčiai krūmai ir medeliai iki 8 cm skersmens.
Paupio g. 31a teritorijoje,
2017-08-04 13:53
Dokumento numeris:E657-659/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks 2017m. rugpjūčio 28d. 17:30-18:30 valandą, Vilniaus miesto savivaldybė, 2 aukštas (salė)

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. rugpjūčio 25d. 18 val. elektroniniu paštu: raimondas@akg.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Gudauskas, raimondas@akg.lt, 865069376
Žygimantų g 12A, Senamiestis, Vilnius,
2017-08-04 07:52
Dokumento numeris:A320-1446/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti sausuolius, apie 25, 23, 12, 8, 7 cm skersmens ir kitus sausus krūmus. Yra pavojus kad medžiai gali kristi ant gatvės (medžiai nežymėti, nes sunkiai pasiekiami).
Krivių g. 30, tarp gatvės ir 30 namo sklypo, ant šlaito, priešais Krivių g. 29 daugiabutį,
2017-08-02 16:44
Dokumento numeris:E657-648/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks 2017m. rugpjūčio 24d. 17:30-18:30 valandą, Vilniaus miesto savivaldybė, 2 aukštas (salė)

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. rugpjūčio 21d. 18 val. elektroniniu paštu: raimondas@akg.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Gudauskas, raimondas@akg.lt, 865069376
Žygimantų g 12A, Senamiestis, Vilnius,
2017-08-02 15:57
Dokumento numeris:A320-1431/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skylusią, puvinio pažeistą, džiūstančią ir ant tvoros atsirėmusią 22 ir 27 slyvą.
Mindaugo g. 12/ J. Basanavičiaus g. 14A,
2017-08-01 08:33
Dokumento numeris:A320-1405/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 62 cm skersmens liepai, pašalinti sausas šakas, pakelti medžio lają, bet ne daugiau kaip 1/3 medžio aukščio, pagrindė pašalinant jaunesnės atžalas.
J. Basanavičiaus g. 13/Mindaugo g.,arčiau Mindaugo gatvės, prie sąnkryžos,
2017-07-28 14:28
Dokumento numeris:A320-1387/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti namo link pavojingai pasvirusį 41 cm skersmens kaštoną, kelianti grėsmę žmonėms ir jų turto saugumui.
Vilniaus g. 14 namo sklype,
2017-07-28 11:03
Dokumento numeris:A320-1382/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 02/15, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161018-00462 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti projekte šalinti numatytus ir vandentiekio įvado įrengimo darbams trukdančius menkaverčius medžius ir krūmus.
Kreivasis skg., žemės sklype, kurio kad Nr. 0101/0042:254,
2017-07-27 17:07
Dokumento numeris:E657-633/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 3-428, Vilnius rugpjūčio mėn. 10d. 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: justina.lipskyte@gmail.com Iki 2017m. rugpjūčio mėn. 10d. 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Justina Lipskytė, +37068233702, justina.lipskyte@gmail.com
Filaretų g 6, Senamiestis, Vilnius,
2017-07-27 15:59
Dokumento numeris:A320-1367/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti medžių genėjimo darbus; liepoms 50, 38, 27, 41 cm skersmens atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, šiek tiek pakeliant ir išretinant lajas, pašalinant atžalas ir sausas šakas, minimaliai genėti 101 cm skersmens sidabrinį klevą, pašalinant sausas ir kelias apatinės šakas, retinti ir formuoti krūmus.
Odminių g. 3 namo kieme,
2017-07-27 11:10
Dokumento numeris:A320-1362/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti avarines būkles, skylusį dvikamienį uosį 36 ir 38 cm skersmens, keliantį grėsmę žmonių ir LR Finansų ministerijos turto saugumui. Atliekant darbus, stengtis nepažeisti šalia augančio ąžuoliuko.
Lukiškių g. 2 teritorijoje, įvažiavimas iš Kražių g., priešais Kražių g. 17, 19,
2017-07-27 10:42
Dokumento numeris:A320-1361/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į Labdarių g. 6 namo įgalioto atstovo sutikimą – šalinti ant inžinerinių tinklų augančius ir šiluminės trasos rekonstrukcijos darbų vykdymui trukdančius alyvų krūmus, iš viso 4 vnt.
Labdarių g. 6 namo teritorijoje,
2017-07-18 13:15
Dokumento numeris:E657-601/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 3-428, Vilnius rugpjūčio mėn. 08d. 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: justina.lipskyte@gmail.com Iki 2017m. rugpjūčio mėn. 08d. 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Justina Lipskytė, +37068233702, justina.lipskyte@gmail.com
Filaretų g 6, Senamiestis, Vilnius,
2017-07-18 10:54
Dokumento numeris:E657-598/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žalgirio g. 131-304, Vilnius LT- 08217, 2017-08-07 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pastabos ar/ir pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami raštu Projektuotojui asmeniškai arba skenuota forma siunčiami pateiktu Projektuotojo el. paštu iki 2017-08-07 d. Atsakymai į pastabas/pasiūlymus bus pateikti viešo susirinkimo metu 2017-08-07 d. 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Kristijonas Širvinskas, I.V.V. pažyma Nr.143853, tel. nr. 861018357
Pylimo g 63, Senamiestis, Vilnius,
2017-07-13 14:02
Dokumento numeris:A320-1289/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų keliantį dvikamienį klevą Ø82;80cm.
Bernardinų kapinėse,
2017-07-10 15:53
Dokumento numeris:A320-1273/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti praradusių estetinį vaizdą, džiūstančių bei dėl gyventojų saugumo lanksvos, pūslenio, sedulos krūmų šalinimo darbus (su išrovimu).
Aušros vartų - Drujos g. skverelyje,
2017-07-07 16:08
Dokumento numeris:A320-1264/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti uos. klevų atžalas augančias ant atramines sienos ir virš garažų, poliardiruoti 64 cm skersmens gluosnį, genėti uosius 29 ir 36 cm skersmens ir uos. klevą 51 cm skersmens, pjauti pasvirusį, džiūstantį uos. klevą, šalinti už garažų augančias slyvas ir jų atžalas, paliekant pavienius vertingesnius medelius, genėti liepas 32, 31, 34, 39, 28, 29, 33, 24, 34, 36 cm skersmens pakeliant ir išretinant lajas, pjauti 28 cm skersmens blogos būklės, aplūžusią blindę, savaime užaugusius klevukus 10, 6, 5 14 cm skersmens, uos. klevus 14, 20, 10 cm skersmens, pašalinti sausą penkialapį vynvytį (ant kopėčių). Prieš darbų atlikimą informuoti Kauno g. 10 namo pirmininkę, tel. 8 610 71 191.
Kauno g. 10, 12, 8A, 6A, kieme.,
2017-07-07 15:10
Dokumento numeris:A320-1262/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti Raugyklos g. 3 namo kieme savaime užaugusius, pastatams kenkiančius medžius: uosius 10, 38, 8, 11, 59 cm skersmens, uos. klevus 16, 11 cm skersmens, blindės 22, 14, 10, 8, 14 cm skersmens.
Raugyklos g. 3, vidiniame kieme,
2017-07-07 10:21
Dokumento numeris:A320-1260/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pasvirusias ievas 22 ir 12 cm skersmens, genėti klevą 41 cm skersmens, iš apačios, nuo namo pusės.
Vanagėlio g. 14 namo kieme,
2017-07-07 06:51
Dokumento numeris:A320-1255/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti prie namo pamato ir ant inžinerinių tinklų augančią, pastato konstrukcijoms kenkiančią 48 cm skersmens liepą.
Pylimo g. 57 namo kieme, šalia 59 namo.,
2017-06-22 12:41
Dokumento numeris:A320-1167/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu dviračių ir pėsčiųjų takų nuo Maironio g. iki Paplaujos g. statybos projektu Nr. VP13-48T-TP ir rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. RPSP-01-160616-00170, pjauti arba genėti projekte numatytus pjauti arba genėti ir statyboms darbams trukdančius medžius. Pagal projektą pjauti liepas 37, 29, 33, 33, 32, 32, 32, 38, 25, 24 cm skersmens, iš kelmų atžėlusias liepaites 10, 12, 10, 11, 16, 11, 12, 11, 12, 8, 8, 14, 8, 8, ir plonesnes, pjauti sausus ir avarinius gluosnius 48, 28, 36, 27, 51 cm skersmens, pjauti daugiakamienės guobos 15, 15 ir 10 cm neperspektyvius kamienus; kitus medžius genėti: liepas 32, 38, 56, 29, 43, 38, 42, 43, 35, 27, 30, 33, 27, 40, 30, 30, 31, 33 cm skersmens, klevus 32, 24, 48, 24, 28, 43, 42, 43 cm skersmens ir uosį 27 cm skersmens, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, pakeliant, išretinant, paformuojant lajas, pašalinant sausas ir aplūžusias šakas.
Nuo tilto (Paupės g.), palei Vilnelę, šalia Vilnios tako.,
2017-06-16 09:30
Dokumento numeris:A320-1131/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka iš tvoros pamato augančią, pavojų gyventojų turto saugumui keliančią, pavojingai pasvirusią, nuo kelmo nupuvusią kriaušę 30 cm; nudžiūvusią obelį 12, 10 cm, pavojingai pasvirusią link automobilių stovėjimo aikštelės obelį 11 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, palengvinant lajas, obelų 20,18,24 cm skersmens.
Pylimo g.65,
2017-06-15 16:54
Dokumento numeris:E657-499/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas svarstymas įvyks Vilniaus miesto savivaldybėje, Informacijos centre, 2017 06 29, 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus gali teikti raštu arba e-paštu siųsdami adresu Tauro g. 12, Vilnius. Teikiant pasiūlymus turi būti nurodyta: 1. Pareiškėjo vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, e-paštas, telefonas; 2. Pasiūlymo teikimo data; 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Eventus Pro", PV Vytenis Gerliakas, vytenis.gerliakas@eventuspro.lt 8 687 34517
Aukštaičių g 10, Senamiestis, Vilnius,
2017-06-15 14:06
Dokumento numeris:E657-496/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, 2017-06-29, 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-29 raštu UAB "T. Balčiūno architektūros biuras", Šv. Ignoto 5-123, el. paštu balciunas.tadas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, 861404878
Aukštaičių g 16, Senamiestis, Vilnius,
2017-06-09 09:56
Dokumento numeris:E657-478/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. 2017-06-29, 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-29 raštu UAB "Eventus Pro" Tel. Nr. 852123075. El. p. info@eventuspro.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytenis Gerliakas. Tel. Nr. 852123075. El. p. info@eventuspro.lt
Aukštaičių g 10, Senamiestis, Vilnius,
2017-06-09 09:26
Dokumento numeris:A320-1093/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 11 cm liepą, kuri auga šalia kultūros paveldo objekto ir galimai kenkia pamatams ir sienoms. Be to, šalia ruošiamasi statyti M. Liuterio paminklą ir medis trukdys įrengimo darbams.
Vokiečių g. 20, šalia Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios,
2017-06-08 17:20
Dokumento numeris:E657-476/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, 2017-06-29, 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-29 raštu UAB "T. Balčiūno architektūros biuras", Šv. Ignoto 5-123, el. paštu balciunas.tadas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, 861404878
Aukštaičių g 16, Senamiestis, Vilnius,
2017-06-08 12:43
Dokumento numeris:A320-1084/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš pamatų išaugusį, namo konstrukcijoms kenkiantį, 15 cm skersmens klevą.
J. Basanavičiaus g. 2, namo kieme,
2017-06-08 10:14
Dokumento numeris:A320-1082/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į 1, 2, 3, 3a butų savininkų prašymą, šalinti prie 1-os namo laiptinės augantį, langus užgožiantį, namo konstrukcijoms kenkiantį penkialapį vynvytį.
Krupų g. 9, prie pirmos laiptinės,
2017-06-06 14:29
Dokumento numeris:A320-1068/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.3., 4.4., 4.9., 4.15. 10.2. punktais, bei atsižvelgiant į išduotą leidimą Nr. LGS-01-170426-00009 griauti statinius – pjauti iš tvoros ir statinių pamatų ar arti jų, ant inžinerinių tinklų savaime užaugusius želdinius: uosialapius klevus 123 vnt., 10-26 cm skersmens; tuopas 20 vnt., 11-22 cm skersmens; blindes 20 vnt., 9-23 cm skersmens; drebules 21, 10, 22, 11, 12, 14, cm skersmens; klevus 10, 18, 36, 38, 12, 13, 10, 15 cm skersmens; beržus 17 ir 35 cm skersmens; šermukšnius 10 ir 8 cm skersmens.
Aukštaičių gatvėje, sklypuose kurių unikalus Nr. 4400-2739-3559; 4400-2768-1810; 4400-2740-8420; 4400-2741-4572;,
2017-06-05 15:26
Dokumento numeris:A320-1061/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti baltažiedei robinijai Ø42cm šakas pasvirusias ant automobilių aikštelės.
Palangos g. 4 kieme,
2017-06-05 13:55
Dokumento numeris:A320-1057/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti uos. klevus 43 ir 75 cm skersmens bei klevą 27 ir 13 cm skersmens. Formuoti, retinti lajas, šalinti sausas šakas ir atžalas, atitraukti nuo el. laidų.
Tarp Polocko g. 6B ir Polocko g. 8, prie įvažiavimo į kiemą,
2017-06-05 11:08
Dokumento numeris:A320-1053/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens uosį nuo namo pusės, siekiant palengvinti medžio lają, taip sumažinant ir stabdant jo pasvirimą.
Liejyklos g. 4 ir 6 namų vidiniame kieme, prie el. transformotorinės,
2017-06-05 09:12
Dokumento numeris:A320-1048/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, Šv. Mikalojaus bažnyčios šventoriaus teritorijoje, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 38, 39, 37, 26, 41, 54, 37, 44, 42, 44, 37, 34, 37, 26 cm skersmens ir 63 cm skersmens liepa genėti ir atlikti suveržimą; genėti 22 cm skersmens klevą, retinant lają; Prie Šv. Kotrynos bažnyčios sienos (vidiniame kieme), pjauti iš pamatų augančius, pastatui kenkiančius uos. klevus 27, 27 ir 30 cm skersmens. Medžių genėjimo darbus turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai.
Šv. Mikalojaus g. 4, bažnyčios teritorijoje ir Vilniaus g. 30, šalia Šv. Kotrynos bažnyčios.,
2017-06-05 08:59
Dokumento numeris:E657-459/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
P. Lukšio g. 32 IV aukštas, Vilnius. 2017 06 23, 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: ep@vas.lt iki 2017 06 23, 17:00.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Emilis Petkevičius el.p. ep@vas.lt +37061572801
Filaretų g 25, Senamiestis, Vilnius,
2017-06-02 13:37
Dokumento numeris:A320-1041/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti kaštonus 50, 41, 53, 65 cm skersmens, saugumo sumetimais retinant ir palengvinant lajas; atnaujinti 65 cm skersmens gluosnio poliardiravimą, paformuoti, šalinti sausas šakas.
Baltasis skg. 3, namo kieme,
2017-05-25 09:15
Dokumento numeris:A320-1011/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti 71 ir 72 cm skersmens klevų genėjimą, išretinant ir palengvinant lajas, pašalinant sausas, aplūžusias ir pavojų keliančias šakas.
Tilto g. 21 namo kieme,
2017-05-24 09:24
Dokumento numeris:A320-1005/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, siekiant pagerinti natūralų apšviestumą, genėti 45 cm skersmens kaštoną, praretinant lają ir pašalinant atžalas iš apačios.
Pylimo g. 63 namo kieme,
2017-05-22 08:43
Dokumento numeris:A320-965/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti prie garažo pamatų augančius dvikamienį klevą 62 ir 48 cm skersmens, bei uosialapį klevą 60 cm skersmens ir jo atžalas aplinkui. Medžiai auga ant inžinerinių tinklų, kenkia garažo pamatams. Klevas pažeistas puvinio, yra aplūžusių šakų.
Polocko g. 54A, prie požeminio garažo pamatų,
2017-05-19 09:19
Dokumento numeris:A320-954/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti išdžiuvusią, dvikamienę guobą 22 ir 18 cm skersmens.
Bernardinų sodas,
2017-05-19 08:50
Dokumento numeris:A320-953/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 18 cm skersmens obels stuobrį; pjauti skurstančią, menkavertę obelaitę, apie 10 cm skersmens; pjauti, arba esant norui išsaugoti medį, genėti 21 cm skersmens, obelį (medis palinkės, šakos gulasi ant stogo, yra atvirų šaknų).
Šiltadaržio g. 4A kieme,
2017-05-16 07:18
Dokumento numeris:A320-921/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti sausas ar į fasadą besiremiančias šakas liepoms Ø77;46;60;26;50cm.
Kosciuškos g. 26 prie gatvės,
2017-05-15 11:39
Dokumento numeris:A320-919/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti savaime išaugusią, 11 cm skersmens slyvą, augančią ant servitūtinio pravažiavimo, trukdančią automobilių judėjimui.
Savičiaus g. 9,
2017-05-04 09:30
Dokumento numeris:A320-842/17(2.9.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstantį, palinkusį 26 cm skersmens klevą, stipriai pasvirusį, 30 cm skersmens šermukšnį, genėti ir redukuoti 56 cm skersmens tuopą, genėti liepas 34, 57, 33, 44, 43 cm skersmens. Dėl vartų atidarymo skambinti pareiškėjui tel. 8 698 46 684
Trakų g. 11/Pranciškonų g. 2A kieme, ivažiavimas iš Pranciškonų gatvės,
2017-04-18 16:09
Dokumento numeris:E657-297/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresas: UAB „Tarptautinė statybos korporacija“ patalpose: A.Vivulskio g.20/8, Vilnius Įėjimas nuo A.Vivulskio g. pusės. Laikas: 2017-05-10, 18.00-19.00 Tel. Nr.: +37068735428

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Planavimo pasiūlymai teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (2017-05-10) Adresas:A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Architectura humana“, architectura.humana@gmail.com, +370687 35428 Projekto vadovas-Remigijus Putinas
Tilto g 29, Senamiestis, Vilnius,
2017-04-06 14:12
Dokumento numeris:A320-656/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti šlaito valymą nuo menkaverčių savaiminių medelių iki 8 cm skersmens ir krūmų, genėti prie apšvietimo stulpų augančius medžius, alksnį 20 cm skersmens ir liepą 23 cm skersmens.
tarp Olandų g. 51 ir Kreivasis skg. 12, bei nuo garažų pusės,
2017-04-06 09:52
Dokumento numeris:A320-649/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 32 cm skersmens liepą, pašalinant šakas nuo stogo ir dūmtraukio pusės. Šakos kenkia stogo konstrukcijoms, ardo čerpės, užstoja dūmtraukį.
Pranciškonų g. 2A kieme,
2017-03-30 12:44
Dokumento numeris:A320-589/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis parengtais Didžiosios g. 28 ir 30 želdynų projektais Nr. I ir II bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 puntu pjauti projekte šalinti numatytas, blogos sanitarinės būklės bei pavojų žmonių ir statinių saugumui keliančias egles Ø9;11;15;32;13;34;19;37;28;38cm ir klevus Ø17;11;42;32;42;34cm
Didžioji g. 30 teritorijoje,
2017-03-29 08:32
Dokumento numeris:A320-583/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti Klaipėdos g. 2A, privačioje namų valdoje augantį 54 cm skersmens skroblą. medis auga prie pat tvoros ir ant inžinerinių tinklų (laužo tvorą ir galimai kenkia tinklams); taip pat kitoje tvoros pusėje, Klaipėdos g. 4 namo kieme pjauti 39 cm skersmens pasvirusią ir tvorą laužančią liepą, pjauti nykstančią liepą (nupjautas vienas kamienas) 20 cm skersmens, taip pat apgenėti kitas 30, 34, 29 cm skersmens liepas. Klaipėdos g. 4 namo kieme augantis medžiai gali būti tvarkomi esant būtų savininkų pritarimui.
Klaipėdos gatveje, 2A ir 4 namų kiemuose,
2017-03-28 15:18
Dokumento numeris:A320-580/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės slyvas Ø12;14;11;15;15cm bei iš atraminės sienelės augančius, žalą darančius klevus Ø20;16;8;6;5;4cm.
Krivių g. 43A prie atraminės sienutės,
2017-03-28 13:08
Dokumento numeris:A320-579/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojingai pasvirusius, pavojų keliančius uos.klevus Ø22;18;32;16;34;52;18;41;16;27;35cm, blindes Ø34;24;15cm, džiūstančią vinkšną Ø26cm ir klevukus Ø16;23cm bei iš pastato pamatų augančią, žalą darančią eglę Ø27cm, ievą Ø18cm ir šermukšnį Ø22cm.
Bokšto g. 8 kieme,
2017-03-28 13:03
Dokumento numeris:A320-578/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pavojų žmonėms, automobiliams bei pastatams keliančias liepas 63, 42, 39, 38, 41, 52 cm skersmens, augančias ant inžinerinių tinklų, arti namo, darančias žalą tinklams bei namo konstrukcijoms.
Klaipėdos g. 7, privačioje namų valdoje,
2017-03-28 08:13
Dokumento numeris:A320-570/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pažeistą šaknų ir kamieno puvinio, pavojingo pasvirimo turintį, grėsmę žmonių ir transporto saugumui keliantį klevą Ø49cm bei atlikti teritorijoje esančių medžių sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, pagenint sausas, aplužusias, grėsmę keliančias šakas.
S. Daukanto a. 3 teritorijoje,
2017-03-24 08:24
Dokumento numeris:A320-550/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu šalinti kitus sklype esančius menkaverčius, blogos būkles želdinius virš 8 cm skersmens: uosialapius klevus, vaismedžius, senus, išgulusius, neišvaizdžius alyvų krūmus ir kitus menkaverčius pavienius medelius ir krūmus.
Polocko g. 41, skl. kad. Nr. 0101/0042:121 Vilniaus m.,
2017-03-23 09:22
Dokumento numeris:A320-546/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, leidžiama: Krivių g. 51 sklypo teritorijoje, šlaite pjauti grupėje augančius, virsti galinčius ir pavojų keliančius klevus 22, 20, 21 cm skersmens, pjauti pavojingai pasvirusį klevą 28 cm skersmens, pjauti menkaverčius, stelbiamus klevukus 10, 11, 12, 12, 11, 13 cm skersmens, dėl keliamo pavojaus genėti dvikamienį klevą 42 ir 48 cm skersmens, taip pat atlikti sanitarinį genėjimą (šalinti sausas šakas) kitiems sklype augantiems medžiams; Atsižvelgiant į gyventojų prašymus, tvarkyti želdinius už sklypo ribos, valstybinėje žemėje: Link Krivių g. 41 namo genėti klevus 41, 34, 21, 59, 31, 22 cm skersmens, genėti ievą 27 ir 18 cm skersmens, pjauti blogos būklės, pasvirusius, puvinio pažeistus arba pavojų keliančius medžius: klevus 45, 18, 12, 11, 16 cm skersmens, obelį 30 cm skersmens, uos. klevus 30 ir 35 cm skersmens; Šlaite virš Krivių g. 53A tvarkyti augančius vaismedžius – priklausomai nuo jų būklės, pjauti arba genėti.
Krivių g. 51 sklype, nuo Krivių g. 51 link Krivių g. 41 palei laiptus ir šlaite, bei šlaite virš Krivių g. 53A,
2017-03-16 15:40
Dokumento numeris:A320-506/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti želdinių tvarkymo darbus Nyderlandų Karalystės ambasados teritorijoje ir už jos ribų, valstybinėje žemėje. Ambasados teritorijoje leidžiama pjauti iš tvoros augančius ir ją laužančius klevus 36, 52 ir 29 cm skersmens, genėti 69 ir 36 cm skersmens klevus, pašalinant sausas ir žemai svyrančias šakas, atlikti kamienų suveržimą 112 cm skersmens klevui ir pašalinti sausas šakas. Už teritorijos ribų, leidžiama genėti palei tvorą augančius klevus 40, 43, 60, 43, 40, 30, 70 cm skersmens, genėti 32 cm skersmens kalninė guobą, pjauti pavojingai pasvirusį, puvinio pažeistą klevą 51 cm skersmens; pjauti 68 cm skersmens stipriai pasvirusį klevą kuris laužo tvorą ir pamatus; pjauti dvikamienio klevo stipriai pasvirusį 42 cm skersmens kamieną, o kitą 45 cm skersmens, apgenėti; pjauti 32 cm skersmens virstantį, tvorą laužantį klevą; pjauti virš tvoros pasvirusį, kamieninio puvinio stipriai pažeistą klevą 46 cm skersmens.
,
2017-03-10 11:35
Dokumento numeris:A320-476/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą uosiams 54 ir 65 cm skersmens. Genėjimo darbus turėtų atlikti sertifikuoti specialistai.
Maironio g. 13, viešbučio teritorijoje,
2017-03-10 08:22
Dokumento numeris:A320-471/17(2.9.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti 43 cm skersmens liepą, nuo langų ir sienų, taip pat pašalinti sausas ir aplūžusiais šakas.
Trakų g. 13 namo kieme,
2017-03-09 15:43
Dokumento numeris:A320-466/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti palinkusias link dviračio tako ir jo eksploatacijai trukdančias šakas, šermukšnių 19,27,42,36,36,24,47,31,33,31,32,28,23,35,38 cm skersmens.
Rūdninkų g. 12,14,16,18,
2017-02-27 12:55
Dokumento numeris:A320-386/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevui 64cm ir trikamienei liepai 26;27;26cm skersmens. Genėjimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistas, vadovaujantis genėjimo taisyklėmis.
Gervėčių g. 4,
2017-02-24 09:45
Dokumento numeris:A320-377/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. O55/DP-2009-01-15-AS-01, išduotu statybos leidimu statyti daugiabutį gyvenamąjį namą Olandų g. 55B Vilniuje, Nr. LSNS-01-131015-01008, pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms darbams trukdančius medžius: klevus 30 vnt. (bendras skersmuo 805 cm), drebules 5 vnt. (bendras skersmuo 189 cm), liepas 5 vnt. (bendras skersmuo 161 cm), beržus 5 vnt. (bendras skersmuo 209 cm) ir 1 (vieną) ievą 23 cm skersmens.
Olandų g. 55B, sklypo unikalus Nr. 0101-0042-0070,
2017-02-23 09:23
Dokumento numeris:E657-142/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresas: Tilto g.29, Vilnius Laikas: 2017-03-10, 17.00-18.00 Tel. Nr.: +37068735428

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Planavimo pasiūlymai teikiami raštu iki viešo susirinkimo pabaigos (2017-03-10) Adresas: A.Juozapavičiaus g.9A-168, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Architectura humana“, architectura.humana@gmail.com, +370687 35428 Projekto vadovas Remigijus Putinas
Tilto g 29, Senamiestis, Vilnius,
2017-02-21 15:40
Dokumento numeris:A320-354/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti 23 cm skersmens uosį, nuo pastato pusės.
Pylimo g. 31 namo kieme, prie 29 namo sienos,
2017-02-21 15:24
Dokumento numeris:A320-353/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti sausą šeivamedį 14, 16 cm skersmens, išvirtusią slyvą 13, 14, 16, 17 cm skersmens, išdžiuvusį 16 cm skersmens uosialapį klevą, uosialapius klevus augančius iš pamatų -17, 12, 13 cm skersmens ir kitus menkaverčius iš pamatų augančius medelius; genėti blindę 21, 24 cm skersmens, pakeliant lają.
prie Aušros vartų g. 7A ir prie Bazilijonų g. 6B, 8, 10, 10A,
2017-02-21 12:46
Dokumento numeris:A320-350/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, sužeminti palei tvorą augančias akacijų krūmus, šalinti stipriai palinkusiais ir išdžiuvusias akacijų šakas, pjauti savaime išaugusį klevo medelį, šalinti nykstantį šeivamedį; genėti uosialapius klevus 27, 30, 23, 25 cm skersmens, bei pagenėti (formuoti, atjauninti) alyvas ir vinkšnos krūmą, genėti 51 cm skersmens klevą, pakeliant lają; pjauti džiūstančius, puvinio pažeistus ir pavojų keliančius klevą, 30 cm skersmens ir uosį 63 cm skersmens; šalinti sausas šakas klevams 48, 41 cm skersmens, uosiams 36, 57, 62 ir 42 cm skersmens, genėti liepas 42 ir 42 cm skersmens, pakeliant lajas ir pašalinant atžalas.
Teritorija šalia teniso kortų (Arsenalo g. 5, B. Radvilaitės g. 6c, K. Škirpos al.),
2017-02-17 09:34
Dokumento numeris:A320-331/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą, atžalų pašalinimą liepoms 32;31;36;38;38cm
Pylimo g. 52 palei gatvę,
2017-02-14 14:40
Dokumento numeris:A320-314/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubos tvarka pjauti išpuvusį, pavojų kelianti totorinį klevą 30cm skersmens; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepoms 52;32;34cm, klevams 49;45cm ir uosiui 49cm skersmens, pagenint sausas bei nuo sklypo ribos šakas.
Klaipėdos g. 1 nuo skvero pusės,
2017-02-10 08:22
Dokumento numeris:A320-302/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti krūmus.
Aušros vartų - Drujos g. skverelyje,
2017-02-06 12:55
Dokumento numeris:A320-268/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu sutvarkyti vėjalaužas bei vėjavartas.
Vilnelės šlaite ties Polocko g. 7,
2017-02-02 15:11
Dokumento numeris:A320-246/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, apipjauta žieve ant šlaito (Zarasų g. 13) augantį, pavojų keliantį klevą 44cm skersmens; Pjauti džiūstančius, apdęgusius, pavojų keliančius gluosnius 44;27;43cm ir uos.klevą 26cm skersmens.
Zarasų g. 13 šlaite bei tarp Zarasų g. 7 ir 13 namų palei gatvę,
2017-02-01 10:53
Dokumento numeris:A320-237/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti iš pamatų augantį 35 cm skersmens klevą, kuris yra stipriai pasviręs, daro žalą pastatui, kelią pavojų žmonėms.
Latako g. 1 namo kieme,
2017-01-31 16:49
Dokumento numeris:E657-91/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivladybės administracija Konstitucijos pr. 3, Vilnius 216 kab. 2017.02.21 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-02-21 17:30 El. paštu: renova@renova.lt Adresu: Gedimino pr. 16, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Alvidas Songaila renova@renova.lt 869821492
Užupio g 24, Senamiestis, Vilnius,
2017-01-27 11:15
Dokumento numeris:A320-208/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš namo pamatų auganti 38 cm skersmens klevą, medis gadina pamatus ir yra gerokai palinkės nuo namo. Taip pat sutvarkyti nulūžusios alyvos šaką tarp 29 ir 31 namų.
Krivių g. 29, nuo Filarėtų g. pusės,
2017-01-25 08:17
Dokumento numeris:A320-201/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti pasvirusias link namo fasado bei langų, keliančias pavojų gyventojų turto saugumui, retinti lajas dėl šviesos patekimo į butus, šakas liepų 24,34,40,43,44cm; klevų44,42cm skersmens bei pašalinti atžalas.
A. Smetonos g. 6,vidiniame kiemelyje
2017-01-20 13:40
Dokumento numeris:A320-184/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu – pjauti 25 cm skersmens tują augančią prie pat namo. Šaknys kenkia pamatams, šakos liečia fasadą ir langus, trukdo šviesos patekimui.
Krivių g. 25, medis auga ir priejimas yra iš Filaretų gatvės pusės,
2017-01-20 13:16
Dokumento numeris:A320-183/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu - pjauti trijų kamienų 13, 14, 13 cm skersmens kriaušę augančią iš pastato pamatų.
Krivių g. 35, nuo gatvės pusės,
2017-01-20 10:51
Dokumento numeris:A320-180/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai sutvarkyti (nupjauti ir pašalinti išlūžusią dalį) dvikamienę slyvą, kurios viena dalis išlūžo, o kita stipriai pasvirusi.
Klaipėdos g. 5 kieme, prie automobilių aikštelės,
2017-01-20 10:28
Dokumento numeris:A320-178/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti 82 cm skersmens uosį, pašalinant šakas darančias žalą Užupio g. 14 pastato stogui.
Malūnų g. 5, Vilniaus dailės akademijos vidiniame kieme,
2017-01-20 09:49
Dokumento numeris:A320-173/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei turto saugumui, pažeistą puvinio, aplūžusį gluosnį 60 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 dėl gyventojų bei jų turto saugumo, atlikti gluosnio 63 skersmens poliardiravimą.
Krivių g. 41,43A,
2017-01-20 09:01
Dokumento numeris:A320-170/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei turto saugumui, pasvirusį, pažeistą puvinio, per arti namo augantį, klevą 77 cm skersmens.
Krivių g. 52-5,
2017-01-20 08:08
Dokumento numeris:A320-165/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, nulinkusias, keliančias pavojų eismo saugumui, užstojančias kelio ženklą, uosialapių klevų22,18,17,16,24,25cm skersmens.
Paupio g. 17,
2017-01-16 12:50
Dokumento numeris:A320-132/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš tvoros augančius klevus 5, 7, 6, 7, 8, 7, 9, 8, 7, 10, 15 cm skersmens, uosius 16, 13 cm skersmens, uos. klevus 26, 26, 13, 12, 11, 13, uosius 17, 14 cm skersmens, klevus 21, 15, 16 cm skersmens, ant žemes pasvirusias, išvirtusias ir džiūstančias ievas 24, 11, 11, 15, 18, 12, 13 cm skersmens, palinkusius uos. klevus 16, 16 cm skersmens, iš tvoros augančius klevus 20, 14 cm skersmens, išpjauti žagrenio krūmus; Genėti ir atlikti suveržimą klevams 54 ir 56 cm skersmens, genėti 33 cm skersmens klevą, sužeminti, atjauninti ir paformuoti jazmino krūmą.
Filaretų g. 16, aplink sklypą,
2017-01-16 12:15
Dokumento numeris:A320-129/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti dvi senas obelys 22 ir 44 cm skersmens, genėti 30 cm skersmens šakninio puvinio pažeistą riešutmedį, esant poreikiui riešutmedį galima ir pjauti; pjauti tują 14 cm skersmens, uosialapį klevą 25 cm skersmens.
,
2017-01-12 07:37
Dokumento numeris:A320-102/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojų keliančią gyventojų, jų turto, pėsčiųjų bei eismo saugumui, skilusią, su puviniu liepą 91 cm skersmens.
Polocko g. 53,
2017-01-06 14:36
Dokumento numeris:A320-69/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, nuo namo sienos ir iš apačios pagenėti 24 cm skersmens šermukšnį, kurio šakos atsirėmusios į sieną ir užstoja namo numerį.
Polocko g. 45, prie namo kampo nuo gatvės,
2017-01-06 14:21
Dokumento numeris:A320-68/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės, arti namo pamatų, ant inžinerinių tinklų auganti 22 cm skersmens uos. klevą, taip pat pjauti iš pamatų išaugusius uos. klevus 9, 10, 16 cm skersmens ir smulkesnes jų atžalas.
Subačiaus g. 8, prie namo esančio gyliau kieme,
2017-01-05 14:43
Dokumento numeris:A320-58/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas gulinčias ant namo stogo, pušies 52 cm skersmens.
Krivių g. 19,kieme
2017-01-02 14:11
Dokumento numeris:E657-2/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Advokatų kontoroje „Kairevičius, Juzikis ir partneriai“, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 2017 m. sausio 24 dieną, 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017 m. sausio 24 d. raštu adresu UAB „T. Balčiūno architektūros biuras“, Šv. Ignoto g. 5 - 123, Vilnius, arba el. paštu balciunas.tadas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, +370 614 04878
Kreivasis skg 4, Senamiestis, Vilnius,
2017-01-02 13:14
Dokumento numeris:A320-9/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas siekiančias pastato fasadą ir langus, liepos 33 cm skersmens.
Šv. Stepono g. 23,
2016-12-30 07:39
Dokumento numeris:A320-1536/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti liepai 52cm atžalas iš apačios bei pašalinti alyvų atžalas.
Višinskio g. 27 kieme,
2016-12-20 11:40
Dokumento numeris:E657-446/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Advokatų kontoroje „Kairevičius, Juzikis ir partneriai“, A. Goštauto g. 40A (10 aukštas), 2017 m. sausio 9 dieną, 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu UAB „T. Balčiūno architektūros biuras“, Šv. Ignoto g. 5 - 123, Vilnius, arba el. paštu balciunas.tadas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, 861404878
Kreivasis skg 4, Senamiestis, Vilnius,
2016-12-20 09:42
Dokumento numeris:A320-1505/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu rekonstravimo projektu Nr. PJ-15-02-TDP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150922-01169 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros pamatų, arti pastato bei inžinerių tinklų apsaugos zonoje augantį, pavojų keliantį bei žalą pastatui ir tinklams darantį klevą 70cm skersmens.
Pylimo g. 10 teritorijoje,
2016-12-20 09:15
Dokumento numeris:A320-1504/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 02/15, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161018-00462, LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei 2016-12-16 d. apžiūros aktu pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms trukdančius medžius.
Kreivasis skg. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0042:254),
2016-12-12 12:09
Dokumento numeris:A320-1473/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti 86 cm skersmens uos. klevo apatines šakas ir atžalas trukdančias aptarnaujančio transporto pravažiavimui.
Vilniaus g. 24 prie gatvės,
2016-12-08 11:50
Dokumento numeris:E657-423/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. sausio mėn. 18 d. 18.00 val. UAB “Koncepcija” patalpose, Metalo g.4, pasitarimų salėje II aukšte (susirinkimo dieną bus iškabintos nuorodos)

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus galima teikti iki 2017-01-18 d. 17 val. paštu UAB “Unitectus”, Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, ir el. paštu: tumas@unitectus.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Unitectus" Projekto vadovas Tumas Mazūras el. paštas: tumas@unitectus.lt tel. 8 699 56670
T. Kosciuškos g 34, Senamiestis, Vilnius,
2016-12-08 07:25
Dokumento numeris:A320-1448/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, Užupio skvere: pagenėti medžius - liepas 37, 37 cm skersmens, uos. klevus 25, 24, 25, 21, 24, 21, 19, 17, 22 cm skersmens; pjauti virš šaligatvio ir važiuojamosios dalies stipriai pasvirusi uos. klevą 19 cm skersmens; paformuoti kaulenio krūmus užgožiančius šaligatvius.
Užupio skveras prie Polocko g. 2,
2016-12-06 11:01
Dokumento numeris:A320-1443/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį beržo stuobrį 76cm skersmens bei sutvarkyti išverstą klevą 68cm skersmens.
Bernardinų kapinėse,
2016-12-06 08:57
Dokumento numeris:A320-1433/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 37 cm skersmens stipriai pasvirusį ir pastatui kenkiantį uosialapį klevą. Medis pavojingai pasviręs, remiasi į pastatą, pažeistos šaknis.
Tilto g. 33, namo vidiniame kieme,
2016-12-02 13:52
Dokumento numeris:A320-1429/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias bei siekiančias, braižančias pastato fasadą, šakas liepų 46,36 cm skersmens.
Gėlių g.,prieš 9 namą
2016-12-01 14:36
Dokumento numeris:A320-1419/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą, išgenėti sausas, aplūžusias, nuo fasado pusės šakas klevui 77cm skersmens.
Sodų g. 21,
2016-12-01 14:31
Dokumento numeris:A320-1418/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka nupjauti nudžiūvusią, avarinės būklės liepą 49cm skersmens.
Pylimo g. 33 kieme,
2016-11-29 09:43
Dokumento numeris:A320-1397/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu bei Vilniaus miesto želdinių inventorizacijos duomenimis, nupjauti keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, pavojingai pasvirusį uos. klevą 35 cm, pažeista laja ir kamienu, baltąjį gluosnį 105 cm skersmens.
Žygimantų g. 10,kieme
2016-11-25 10:56
Dokumento numeris:A320-1380/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo turinčias ievas 18;13cm bei džiūstantį klevo kamieną 21cm ir nudžiūvusią b.robiniją 19cm skersmens; Išgenėti sausas ir apatines šakas liepoms 35;37;37cm, b.robinijai 30cm ir kriaušei 44;58cm skersmens.
Vanagėlio g. 16 kieme,
2016-11-24 09:00
Dokumento numeris:A320-1371/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias bei braižančias pastato fasadą, klevo 34 cm skersmens.
Paupio g. 29A,
2016-11-22 10:32
Dokumento numeris:E657-391/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
projektuotojų biure Šv.Ignoto g. 5 (kiemo korpusas), 2016 m. gruodžio 7 dieną 18:15 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu - Šv.Ignoto g. 5, 18 p/dėž. Vilnius, el. paštu - diana@smartas.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Senojo miesto architektai", PV D.Sabaliauskienė, el. paštas diana@smartas.lt, tel. +37068755415
Etmonų g 3, Senamiestis, Vilnius,
2016-11-17 15:24
Dokumento numeris:A320-1332/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai nupjauti 36 ir 37 cm skersmens blogos būklės liepas, kurios yra supuvusios ir pavojingos, nes gali išgriūti.
Pylimo g. 60,
2016-11-17 12:57
Dokumento numeris:E657-376/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2016-12-08 18:00 Kalvarijų g. 1-1, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: paulius@gmail.com adresu: Kalvarijų g. 1-1, Vilnius iki 2016-12-07

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Povilas Jansonas paulius@pievutakas.lt +370 699 31773
Tilto g 29, Senamiestis, Vilnius,
2016-11-17 07:49
Dokumento numeris:A320-1319/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros augantį, pažeistą puvinio, pasvirusį ant gretimo sklypo, į tvorą įaugusį ir ją sulaužiusį uos.klevą 52cm skersmens.
Trakų g. 6 kieme,
2016-11-13 13:16
Dokumento numeris:E657-368/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Senojo miesto architektai" niure Šv.Ignoto g. 5 (kiemo korpusas) 2016-12-07 16 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu ir elektroniniu paštu iki 2016-12-07

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Senojo miesto architektai", Šv.Ignoto g. 5, Vilnius, PV D.Sabaliauskienė, tel. +37068755415, el.p. diana@smartas.lt
Etmonų g 3, Senamiestis, Vilnius,
2016-11-11 08:49
Dokumento numeris:A320-1277/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti: uosialapius klevus 15; 20; 14; ; 8; 8; 15; 16; 12 cm skersmens; arti namo, ant šlaito pavojingai augančias akacijas 30; 31; 11; 11 cm skersmens; stipriai pasvirusį, išpuvusį ir pavojų keliantį dvikamienį klevą 32 ir 39 cm skersmens; pavojingai pasvirusius, nykstančius ir džiūstančius dvikamienį uosį 31 ir 34 cm skersmens, ir kitą 30 cm skersmens pasvirusį uosį; nykstantį džiūstantį totorinį klevą 14 cm skersmens; pavojingai pasvirusį 49 cm skersmens klevą; skylimo požymius turintį, pavojų keliantį 48 cm skersmens liepą; už tvoros augantį 32 cm skersmens skylusį ir pavojų keliantį klevą 32 cm skersmens. Genėti: tuopą 85 cm skersmens, praretinant ir pakeliant lają; klevą 55 cm skersmens; poliardiruoti ir žeminti lają gluosniui 80 cm skersmens.
Adomo Mickevičiaus gimnazijos kiemelije, šalia Raugyklos g. 19A namo,
2016-11-10 16:20
Dokumento numeris:E657-365/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 1-1, Vilnius 2016 - 11 - 28 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: paulius@pievutakas.lt tel. +37069931773

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Povilas Jansonas paulius@pievutakas.lt +37069931773
Tilto g 29, Senamiestis, Vilnius,
2016-11-09 11:00
Dokumento numeris:A320-1254/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pamatų, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje (dujotiekio) augančius: liepas 42 ir 38 cm skersmens, klevą 45 cm skersmens ir pavojingai pasvirusį beržą 36 cm skersmens; inžinerinių tinklų apsaugos zonoje (dujotiekio) augančius 36 cm skersmens uosį ir 33 cm skersmens džiūstančią liepą; pavojingai pasvirusius klevus 47 ir 48 cm skersmens bei 43 cm skersmens uosį, šie medžiai pasvirę didesniu nei 45° kampu ir kelia grėsmę žmonių ir jų turto saugumui (vienas iš klevų atsirėmęs į plytų tvorą ir ją ardo).
Labdarių g. 6 esančiame sklype ir šalia Labdarių g. 8 sklypo,
2016-11-09 09:03
Dokumento numeris:A320-1251/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 54 cm skersmens kaštoną. Medis pavojingai pasvyrės, kelia grėsmę žmonių ir jų turto saugumui, auga prie pat pastato ir gadina pamatus.
Aušros Vartų g. 16B, namo kieme,
2016-11-09 07:56
Dokumento numeris:A320-1246/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 18 ir 16 cm skersmens tuopas bei 10 ir 8 cm skersmens uosialapius klevus. Medžiai auga arti pastato, kenkia pamatams, trukdo vykdyti archeologinius tyrimus bei pamatų stiprinimo darbus.
Pylimo g. 54, namo vidiniame kieme,
2016-11-04 10:27
Dokumento numeris:A320-1208/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Žygimantų g.1/T. Vrublevskio g. 8 Vilniuje pastatų kapitalinio remonto ir rekonstravimo projektu Nr. AN.LP.VB.13 01 02-00-TP-SP-5, statybos leidimu Nr. LNS-01-140418-00336 ir parengtu želdinių planu Nr. AN.LP.VB.13 01 02-00-TP-SP-ŽT, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: klevus 26; 35; 30; 19 cm skersmens, egles 15; 17 cm skersmens, b. robinija 61 cm skersmens. Taip pat, leidžiama neatlygintinai šalinti projekte numatytą, tačiau pažeistą puvinio, pavojingą b. robiniją 64 cm skersmens.
Žygimantų g.1/T. Vrublevskio g. 8 pastatų aplinkoje,
2016-11-02 09:37
Dokumento numeris:A320-1178/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti klevų lajas, pagenint apatinės šakas, pašalinti sausas šakas. Klevai augantis prie gatvės, 23; 22; 25; 36 (genėti ir nupjauti šaką 18 cm skersmens); 36; 46; 31; 44; 39; 56; 51; 41; 45; 42 cm skersmens. Pjauti 39 cm skersmens džiūstantį klevą, kamienas su puvinių. Genėti keturkamienę liepą 35; 33; 32; 31; cm skersmens, prie M. Daukšos 5 namo. Genėti (pakelti lajas) 42; 31; 34 cm skersmens beržus augančius prie sporto salės. Pjauti 14 cm skersmens sausą beržą, 20 cm skersmens pavojingai pasvirusį, ant beržo pakibusį drebulę, 13 cm skersmens blindę.
M. Daukšos g. 7, šalia Senamiesčio mokyklos ir jos teritorijoje,
2016-10-31 10:28
Dokumento numeris:A320-1176/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išpuvusį, pavojų keliantį 82 cm skersmens gluosnį.
Aukštaičių g. 6, šalia automobilių stovėjimo aikštelės,
2016-10-28 09:50
Dokumento numeris:A320-1171/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augančią, žalą darančią, šviesą užstojančią eglę 18cm, bei blogos sanitarinės ir estetinės būklės uos.klevus 27;23cm ir liepą 28cm skersmens; Pjauti iš pamatų augančias guobas 10;6cm ir savaiminukus iki 8cm.
Daukšos g. 3E kieme,
2016-10-28 09:40
Dokumento numeris:A320-1170/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų augančius, žalą pastato konstrukcijoms keliančius beržus 34;36cm ir klevą 24cm.
Klaipėdos g. 2/Pylimo g. 14 kieme,
2016-10-27 15:21
Dokumento numeris:A320-1167/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti nuo apšvietimo stulpų kaštoną 46cm, liepą 37cm ir kriaušę 26cm skersmens; Pjauti pavojingai pasvirusią, į kitą medį įkibusią kriaušę 23cm, blogos sanitarinės bei estetinės būklės liepą 26cm ir klevą 36cm skersmens; Atlikti lajos suveržimą (bandažą) klevui 103cm skersmens.
Radvilaitės g. Pilių parke,
2016-10-27 14:02
Dokumento numeris:A320-1163/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti lajos pakėlimą bei šakų nuo fasado genėjimą kaštonui 58cm bei šakų besiremiančių į pastatą genėjimą klevams 21;45;18;38cm skersmens.
Daukanto a. bei nuo S. Gucevičiaus g.,
2016-10-27 11:56
Dokumento numeris:A320-1161/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusi 51 cm skersmens uosi. Įskylės, puvinio pažeistas kamienas, medis pasvyrės ir kelia grėsmę žmonių ir jų turto saugumui.
Užupio g. 15 namo kieme,
2016-10-27 10:59
Dokumento numeris:A320-1160/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti liepų 12; 13; 12; 15; 14 cm skersmens formuojamąjį genėjimą. Genėjimas turi būti atliktas laikantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 45, 41 ir 42 punktu reikalavimų, t. y. genėjimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, šalia "La Cave" restorano,
2016-10-27 09:06
Dokumento numeris:A320-1150/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti kaštono 92 cm skersmens lajos retinimą ir suveržimą. Atlikti klevo 57 cm skersmens lajos suveržimą.
Baltasis skg. 13 namo kiemas,
2016-10-27 08:22
Dokumento numeris:A320-1145/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti usialapius klevus 6; 12; 14 cm skersmens, augančius iš pamatų ir kenkiančius pastatui.
Totorių g. 10, prie namo kampo.,
2016-10-25 15:54
Dokumento numeris:E657-343/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
iki 2016-11-14, 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
renova@renova.lt; iki 2016-11-14, 17:30.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Alvidas Songaila; renova@renova.lt; +37069821492
Vilniaus g 18, Senamiestis, Vilnius,
2016-10-25 12:10
Dokumento numeris:A320-1133/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą klevams 64;61cm bei nupjauti nudžiūvusią vinkšną 14cm skersmens.
Kosciuškos g. 26 teritorijoje bei greta jos,
2016-10-24 13:44
Dokumento numeris:A320-1123/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti lajos formuojamąjį genėjimą nuo bažnyčios fasado uosiui 62cm, klevui 32;(49;57 + lajos suveržimas)cm; Pašalinti menkavertes, savaime užaugusias robinijas 10;10;8cm, uosiuką 10cm bei žagrenio atžalas iš pamatų.
Pylimo g. 18 kieme,
2016-10-24 13:08
Dokumento numeris:A320-1122/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augantį, pavojingo pasvirimo turintį, grėsmę keliantį klevą 70cm skersmens bei pažeistą puvinio, pavojingai pasvirusį beržą 30cm skersmens.
Pylimo g. 10/palangos g. 1 kieme,
2016-10-21 08:24
Dokumento numeris:A320-1110/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą, viršūnės redukavimą bei retinimą beržui 45cm skersmens. Darbus atliekant kvalifikuotam specialistui.
Šv. Jonų g. 13 privačioje teritorijoje,
2016-10-21 07:28
Dokumento numeris:A320-1109/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti stipriai nudžiūvusį, pavojų žmonių bei transporto saugumui keliantį klevą 56cm skersmens.
Šventaragio g. prieš vyskupijos kuriją,
2016-10-19 15:50
Dokumento numeris:A320-1093/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepai 105cm ir klevams 40;31;31cm skersmens, pagenint šakas darančias žalą pastatų konstrukcijai.
Universiteto g. 7. ir Maironio g. 7 teritorijose,
2016-10-19 07:30
Dokumento numeris:A320-1078/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pasvirusi 26 cm skersmens uosį kurio kamienas užgožia LR hidrometeorologijos tarnybos vandens matavimo polių ir trukdo atlikti vandens lygio matavimus.
Vandens matavimo stotis Užupyje dešiniajame Vilnios krante, 60 m žemiau pėsčiųjų tilto,
2016-10-18 12:09
Dokumento numeris:A320-1076/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus Bernardinų sode esantiems medžiams, pašalinant sausas, aplūžusias bei pavojų žmonėms keliančias šakas.
Maironio g., Bernardinų sode,
2016-10-14 13:21
Dokumento numeris:A320-1050/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti liepas 35; 37; 40; 28; 42 cm skersmens augančias Sodų gatvės atkarpoje (nelyginėje pusėje), pašalinant sausas, pasvirusias, bei esančias arti laidų ir statinių esančias šakas.
Sodų gatveje, nuo 5 namo link Pylimo gatvės,
2016-10-11 14:15
Dokumento numeris:A320-1023/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų pastato saugumui, per arti namo pamato augančią, fasadą, stogą bei langus braižančią, kriaušę 28cm skersmens.
Labdarių g.,3
2016-10-04 07:50
Dokumento numeris:A320-957/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. AD 16-001, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-160610-00082, parengtu projektu Nr. LIN16-005-TP-SMG-03 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytas, objekto statybai bei gatvės rekonstrukcijai trukdančias liepas 18;28;25;32;22;17;29;15;34;18;26;24cm. Taip pat iškirsti menkaverčius, savaime priaugusius, sąlygas asocialiems asmenims rinktis sudarančius klevukų bei liepų krūmynus bei atžalas. Atlikti lajos sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepoms 32;28;30;34;36cm.
Zarasų g. 5A,
2016-09-28 15:36
Dokumento numeris:A320-921/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti laikino privažiavimo įrengimui trukdančią liepą 16 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas ir keliančias pavojų eismo saugumui, kaštonų 23, 26 cm skersmens.
Goštauto g.,2 ir 8
2016-09-27 14:14
Dokumento numeris:A320-916/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu pašalinti pavojų garažo pamatui keliančius krūmus.
Tilto g. 3,
2016-09-14 07:23
Dokumento numeris:A320-839/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti nudžiūvusias šakas, liepos 38cm skersmens.
ties Vilniaus g. 4,
2016-09-09 07:43
Dokumento numeris:A320-801/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai iš atraminės sienelės ant pravažiavimo pasvirusį žagrenį 42cm skersmens bei nudžiūvusią eglę 16cm skersmens.
Krivių g. 35 kieme,
2016-09-06 12:28
Dokumento numeris:A320-761/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 12.1 punktais bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti pavojingai ant šlaito augančius, pasvirusius, grėsmę žmonių bei statinių saugumui keliančius, savaime užaugusius, menkaverčius klevus 32;16;41;17;56cm skersmens.
Bokšto g. 14 privačioje valdoje,
2016-08-23 16:03
Dokumento numeris:E657-253/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
P. Lukšio g. 32 IV aukštas, Vilnius. 2016 09 19, 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: ep@vas.lt iki 2016 09 19, 17:00.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Emilis Petkevičius el.p. ep@vas.lt +37061572801
Filaretų g 25, Senamiestis, Vilnius,
2016-08-23 16:03
Dokumento numeris:E657-252/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
P. Lukšio g. 32 IV aukštas, Vilnius. 2016 09 19, 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: ep@vas.lt iki 2016 09 19, 17:00.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Emilis Petkevičius el.p. ep@vas.lt +37061572801
Filaretų g 25, Senamiestis, Vilnius,
2016-08-23 11:14
Dokumento numeris:A320-723/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Paupio g. 50, žemės sklype (kad.nr.:0101/0058:42),
2016-08-22 11:10
Dokumento numeris:A320-718/16(2.3.1.20-UK2):
6 vnt . vaismedžių, kurių skersmuo nuo nuo 17 iki 38 kirtimas, beržo, kurio skersmuo 38 cm kirtimas, keturių šermukšnių, kurių skersmuo nuo 19 iki 24 cm kirtimas
Didžioji g. 7,
2016-08-22 08:31
Dokumento numeris:A320-717/16(2.3.1.20-UK2):
nupjauti nudžiuvusį klevą, kurio kamieno skersmuo 12 cm
Sluškų g. 3,
2016-08-12 17:16
Dokumento numeris:E657-242/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Šv. Ignoto g. 5 - 123, 2016 m. Rugsėjo 5 dieną, 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Telefonu +37061404878, el. paštu balciunas.tadas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tadas Balčiūnas, balciunas.tadas@gmail.com, 861404878
Kreivasis skg 4, Senamiestis, Vilnius,
2016-08-02 13:17
Dokumento numeris:A320-657/16(2.3.1.20-UK2):
Pavojingai pasvirusio klevo, kurio diametras 76 cm kirtimas. Ant kamieno plėštinė žaizda.
Šv.Jonų g.,12
2016-07-27 10:36
Dokumento numeris:E657-223/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Verslo centras Europa, UAB "Fegda" patalpose 23 aukšte, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, 2016.08.16 dieną, 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki viešo susirinkimo datos elektroniniu paštu: a.jakutis@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
arch. Artūras Jakutis, el.p.: a.jakutis@gmail.com, tel.: 868621960
Visų Šventųjų g 9, Senamiestis, Vilnius,
2016-07-26 09:10
Dokumento numeris:A320-643/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų darbuotojų ir įmonės turto saugumui, pavojingai pasvirusią eglę 32 cm skersmens.
Didžioji g. 22,sklype (kad.Nr.0101/0058:0078)
2016-07-26 08:54
Dokumento numeris:A320-642/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, džiūstantį uosį 43cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pagenėti sausas šakas uosio 88 cm skersmens.
Bernardinų g. 10,
2016-07-22 14:38
Dokumento numeris:A320-638/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, skubos tvarka atlikti, skylančio klevo 55 cm skersmens bei liepų 75, 75 cm skersmens, suveržimą.
B. Radvilaitės g.,Pilių parke
2016-07-21 15:33
Dokumento numeris:A320-615/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti 3 eglių džiūstančias viršūnes, sutvarkyti nulūžusias 2 eglių viršūnes.
Konstitucijos pr. 22,teritorijoje
2016-07-15 14:16
Dokumento numeris:A320-584/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų eismo, pėsčiųjų ir gyventojų turto saugumui, užpultą grybinių ligų uos. klevą 48 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą, redukuoti viršūnę, augančio po orine elektros linija, uos. klevo 48 cm skersmens.
Filaretų g. 20, 18,
2016-07-15 13:43
Dokumento numeris:A320-581/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančią pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusią liepą 32 cm skersmens, pavirtusias kauk. slyvų 3 vnt. iki 8 cm skersmens, klevo stuobrį 6 cm, uos. klevo atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas aplūžusias bei apatines šakas, liepų 36, 26, 43 cm; guobų 20, 20 cm skersmens.
T. Kosciuškos g.,1 prie gatvės
2016-07-15 13:33
Dokumento numeris:A320-580/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka šlaite augančius, pavojingai pasvirusius link pastatų, keliančius pavojų pastatų saugumui, uos. klevus 55,48,22,14,15,13,12,10,16,14,12,11,12,17,16,15 cm skersmens.
T. Kosciuškos g.,1 policijos komisariato teritorijoje
2016-07-15 13:07
Dokumento numeris:A320-579/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, tuopą 62 cm, su puviniu, pasvirusius uosį 44 cm, liepą 32 cm, gluosnį 22 cm skersmens bei pašalinti robinijos savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas aplūžusias, apatines šakas, tuopų 66,48 cm; liepų 38,34,28,31 cm; uosio 37 cm; poliardiruoti gluosnį 54 cm skersmens.
Vasario 16-osios g. 2,kieme
2016-07-14 15:39
Dokumento numeris:A320-577/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti dėl šviesos patekimo apatines šakas, kaštonų 36, 47 cm skersmens.
A. Smetonos g.,3B
2016-07-08 09:28
Dokumento numeris:A320-541/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusias, turinčias puvinio, keliančias pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, liepas 25,31,35,33 cm skersmens.
Gėlių g.,3
2016-07-08 07:38
Dokumento numeris:A320-536/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojingai pasvirusią, į langus besiremiančią, turinčią puvinio, užpultą grybinių ligų, ievą 22 cm skersmens.
Liejyklos g.4,
2016-07-07 14:30
Dokumento numeris:A320-531/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 redukuoti, pavojų gyventojams bei jų turto saugumui keliančią, dvikamienę liepą 40, 44 cm skersmens bei atlikti bandažą.
Gervėčių g.,8-1
2016-06-30 09:07
Dokumento numeris:A320-503/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų, su puviniu klevą 64 cm, pavojingai pasvirusį beržą 62 cm skersmens.
Polocko g.46,šlaite
2016-06-29 10:36
Dokumento numeris:A320-495/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastatų bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, šviesą užstojančius, pavojų keliančius beržus 31;35cm skersmens; Atlikti liepai 84cm skersmens lajos 1/3 redukavimą, žeminimą bei šakų nuo pastato ir atžalų šalinimą.
Filaretų g. 8 kieme,
2016-06-23 08:36
Dokumento numeris:A320-452/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliantį pavojų gyventojų, pėsčiųjų saugumui, pavojingai pasvirusį virš pėsčiųjų tako, jį užgožusį, uosį 33 cm skersmens.
Paupio g.3A,einant nuo Tymo turgaus už tilto
2016-06-15 17:31
Dokumento numeris:A320-394/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant šlaito augančius, atviromis šalnimis, grėsmę žmonių, transporto bei pastatų saugumui keliančius klevus 42;58;35cm skersmens.
Sodų g. 9 kieme,
2016-06-15 17:28
Dokumento numeris:A320-393/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų žmonių bei eismo saugumui keliančią liepą 64cm skersmens.
Pylimo g. 3, prie gatvės,
2016-06-15 17:24
Dokumento numeris:A320-392/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti apie švedinį šermukšnį apaugusius sedulos, kaulenio krūmus, pakelti lajas liepoms 50;53cm, vinkšnai 52cm bei platanalapiui klevui 36cm skersmens trukdančias saugiam pesčiųjų bei dviratininkų eismui
Sirvydo skvere,
2016-06-15 17:17
Dokumento numeris:A320-391/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistą, pasvirimo turintį, kamieninio trūkimo turintį gluosnį 57cm bei džiūstančias, grybinių ligų ir puvinio pažeistą slyvą 22cm skersmens.
Aušros vartų g. 16 kieme,
2016-06-15 17:10
Dokumento numeris:A320-390/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, poliardiruoti gluosnius 86;105cm skersmens; Pjauti nudžiūvusias vinkšnas 8;9;10;16;10;15;8cm, bei iš pamatų augantį, žalą pastato konstrukcijoms darantį uos.klevą 28;21cm ir beržą 28cm skersmens.
Kosciuškos g. 10 ir 12 teritorijoje,
2016-06-15 17:03
Dokumento numeris:A320-389/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai į pastatą pasvirusį uosį 46cm, pažeistą puvinio, džiūstantį gluosnį 43cm bei džiūstančias, pažeistas puvinio, pasvirusias, pavojų keliančias b.robinijas 25;24;22cm; Pagenėti uosiui 54cm skersmens sausas šakas.
Kosciuškos g. 13 mokyklos teritorijoje,
2016-06-15 16:53
Dokumento numeris:A320-388/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti liepoms 54;48;41cm skersmens šakas, kurios užstoja šviesą bei pašalinti atžalas.
Paupio g. 13B palei Vilnelė,
2016-06-15 12:16
Dokumento numeris:A320-385/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti užstelbtą, pasvirimo turintį klevą 16cm, vinkšnos 8cm savaiminuką bei savaiminiu uos.klevų krūmus; Pagenėti klevams 22;24cm ir uos.klevams 56;42cm šakas nusvirusias ant pastato ar praėjimo.
Užupio g. 7B palei taką nuo Vilnelės upės pusės,
2016-06-15 12:04
Dokumento numeris:A320-384/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti liepai 52cm skersmens nudžiūvusias bei stipriai nusvirusias link žemės šakas.
Sirvydo skvere, prie Šv. Jono g. 3 pastato,
2016-06-13 14:24
Dokumento numeris:E657-161/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Didžioji g. 30, LT-01128 Vilnius, 2016-07-07, 18:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-07-07, 18:00 val. el. paštu: agne.arch@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Saudra", Agnė Čepulėnaitė, agne.arch@gmail.com, +37067166001
Didžioji g 30, Senamiestis, Vilnius,
2016-06-07 10:47
Dokumento numeris:A320-336/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pažeistą puvinių, pavojingo pasvirimo turintį uos.klevą 28cm skersmens bei pagenėti nuo fasado šakas bei atlikti lajos suveržimą klevui 66cm skersmens.
Latako g. 1 kieme,
2016-06-07 07:42
Dokumento numeris:A320-322/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą, langus bei apatines, kaštono 40 cm skersmens.
Visų Šventųjų g.,5
2016-06-02 15:21
Dokumento numeris:E657-145/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Didžioji g. 30, LT-01128 Vilnius, 2016-06-21, 18:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-06-21, 18:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Saudra", Agnė Čepulėnaitė, tel +37067166001, agne.arch@gmail.com
Didžioji g 30, Senamiestis, Vilnius,
2016-06-02 13:48
Dokumento numeris:A320-297/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti sausas, nusvirusias bei nuo pastato šakas uosiui 52cm skersmens.
Šv. Stepono g. 20B kieme,
2016-06-01 08:25
Dokumento numeris:A320-278/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje bei arti koplyčios-mauzoliejaus augantį, žalą darantį klevą 76cm bei tako vidurį augančią, kelminio puvinio turinčią liepą 38cm skersmens.
Trakų g. 9 teritorijoje,
2016-05-26 15:22
Dokumento numeris:A320-254/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, nudžiūvusią tuopą 22 cm skersmens.
Rūdninkų g.,8 kieme
2016-05-26 15:06
Dokumento numeris:A320-252/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti su puviniu, keliančią pavojų žmonių ir pastatų saugumui, liepą 82 cm skersmens.
Švarco g.,1 ambasados teritorijoje
2016-05-26 08:43
Dokumento numeris:A320-246/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas maumedžiui 74cm skersmens. Taip pat pašalinti maumedžio šaką svyrančią ant generolo J.Žemaičio paminklo.
Totorių g. 25,
2016-05-25 13:09
Dokumento numeris:A320-240/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti uos.klevui 42cm skersmens šakas besiremiančias į pastato fasadą, stogą, bei užstojančias šviesą.
Vokiečių g. 10 kieme (nuo Ašmenos g. pusės),
2016-05-25 11:58
Dokumento numeris:A320-236/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą/lajos redukavimą liepoms 52;26;36cm, uosiams 36;43;42;38cm; Pagenėti kriaušei 38cm skersmens šakas nuo fasado bei stogo.
Užupio g. 7 kieme, nuo 5 namo pusės,
2016-05-25 08:43
Dokumento numeris:A320-233/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti puvinio pažeistus, grėsmę keliančius klevus 43;42;62;60cm skersmens; Pagenėti apdžiūvusias šakas gluosniui 130cm skersmens;
Aušros vartų g. 23,23A gimnazijos teritorijoje,
2016-05-19 16:01
Dokumento numeris:A320-225/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti/iškelti iš Rotušės a. apšalusį klevą (acer globosum) ir perkelti į Ozo parką; Šermukšnių gatvėje pašalinti 3vnt. nušalusius šermukšnius; Pašalinti pietiniame aplinkelyje ir Žirnių g. nušalusius medžius.
Naujamiesčio ir Naujininkų seniūnijose. (Rotušės a., Šermukšnių g., Pietiniame aplinkelyje bei Žirnių g.),
2016-05-17 08:46
Dokumento numeris:A320-211/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, trukdančias stebėjimo kamerų vykdomai apžvalgai, robinijų 41, 41 cm skersmens.
Gedimino pr.,11
2016-05-10 09:25
Dokumento numeris:A320-167/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti nulūžusias, pakibusias beržo 26 cm skersmens, šakas.
Olandų g.,"Krivių" stotelė
2016-05-09 14:58
Dokumento numeris:A320-159/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti su puviniu, keliančią pavojų gyventojų turto saugumui, liepą 57 cm skersmens.
Aukštaičių g.,17 privačiame sklype (kad.Nr.0101/0058:0050)
2016-05-09 14:28
Dokumento numeris:A320-157/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš pamato augantį, žalą pastatui darantį uos. klevą 23 cm skersmens.
Pamėnkalnio g.,15
2016-05-09 08:09
Dokumento numeris:A320-145/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, pjauti pasvirimo turinčius, grėsmę pastato ir žmonių saugumui keliančius klevus 10;14;14;17;22cm skersmens.
Vanagėlio g. 9 sklype,
2016-05-04 15:40
Dokumento numeris:A320-122/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, sausas, aplūžusias šakas bei palinkusias link namo fasado bei langų klevų 26,40,27 cm skersmens.
Šv. Mikalojaus g.,13 kieme
2016-05-04 15:19
Dokumento numeris:A320-121/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, sausas ir aplūžusias šakas apsunkinančias praėjimą pėsčiųjų takais, liepų 55,53,42,55,54,78,36 cm skersmens.
Švarco g.,K. Sirvydo skvere
2016-05-03 08:43
Dokumento numeris:A320-113/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, liepos 34 cm skersmens.
Pylimo g.,27
2016-04-27 13:21
Dokumento numeris:A320-67/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą/redukavimą uos.klevui 54cm , pašalinant į pastato stogą bei fasadą besiremiančias šakas, kurios užstoja šviesą bei daro žalą pastato konstrukcijoms. PASTABA: leidimą susiderinti su sklypo dalies, kuriame auga medis savininku.
L. Stuokos Gucevičiaus g. 9 kieme,
2016-04-19 08:04
Dokumento numeris:A320-21/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą, pašalinant sausas, susipynusias, vėjo aplaužytas šakas vinkšnai 60cm, kaštonams 45;50;55;60cm ir liepoms 30;45;45;50;50cm skersmens, darbus atliekant arboristikos specialistams, Lietuvos arboristikos asociacijos organizuojamo renginio metu.
B. Radvilaitės g., Pilių parke,
2016-04-15 14:17
Dokumento numeris:A320-9/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą bei lajų retinimą, pašalinant sausas, užstelbtas šakas klevams 51;83cm, liepoms 54;45cm, uosiams 47;43;35;36;45(+bandažas);42;35;42;73;48cm, kaštonams 62;71;60;68;57;35;48;73;67cm skersmens; Pjauti be viršūnės, pažeistą eglę 12cm skersmens.
Pylimo g. Reformatų parke,
2016-04-15 14:04
Dokumento numeris:A320-8/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45 atlikti sanitarinį genėjimą klevui, pašalinant nudžiūvusias bei nusvirusias šakas.
Bernardinų kapinės, X kvartale prie 268 paminklo (J. Andriulytė),
2016-04-15 13:44
Dokumento numeris:A320-6/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusius, ant šlaito augančius, grėsmę namo bei žmonių saugumui keliančius klevus 37;21;63;41cm ir liepą 82cm skersmens.
Kreivasis skg. 7 sklype,
2016-01-27 12:27
Dokumento numeris:E657-24/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB ARCHIVOLTAS, Universiteto g. 4, Vilnius, 2016-2-11, 9:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. p. alina.samukiene@gmail.com, iki 2016-2-10, 16:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB ARCHIVOLTAS, projekto vadovė Alina Samukienė, tel. 8 687 21632 el.p. alina.samukiene@gmail.com
Pranciškonų g 4A, Senamiestis, Vilnius,