Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2021-09-08 07:26
Dokumento numeris:A320-1183/21(2.3.1.46E-MTA):
Genėti, trumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, beržo 27 cm skersmens.
I. Kanto al. 20-33,
2021-09-03 08:19
Dokumento numeris:A320-1178/21(2.3.1.46E-MTA):
Genėti atlūžusias šakas, kadagio 12 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 16B vidiniame kieme,
2021-08-11 16:47
Dokumento numeris:A320-1110/21(2.3.1.20E-MTA):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. 144/10-1335 ir Prekybos paskirties pastato, Pilaitės pr. 42, Vilniuje, statybos projektu Nr. CP20/04-00-DP-SP, šalinti 7 beržus 14, 20, 21, 25, 26, 28, 30 cm skersmens ir persodinti 2 kaštonus 14 ir 15 cm skersmens.
Pilaitės pr. 42,
2021-05-17 14:34
Dokumento numeris:A320-852/21(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis mokyklos, Tolminkiemio g. 2D, Vilniuje, statybos projektu A080-01-TP-SP.B-102 iškasti bei persodinti projekto įgyvendinimui trukdančius medelius bei krūmus, nepažeidžiant šaknų sistemos, iki 12 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 2D,
2021-05-12 06:54
Dokumento numeris:A320-820/21(2.3.1.20-MTA):
Vadovaujantis svečių namų Sidaronių g.41,43,45, Vilniuje, supaprastintu statybos projektas Nr.181126-SSP bei išduotu statybos leidimu LSNS-01-200812-00967, pjauti projekte šalinti numatytas pušis 40,22,25 cm; beržą 23 cm skersmens.
Sidaronių g. 41,43,45,
2021-04-28 07:37
Dokumento numeris:A320-728/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti džiūstančią, aplūžusią, pažeistomis šaknimis, keliančią pavojų gyventojų turto saugumui, tuopą 76 cm skersmens.
Vorupės g. 79,
2021-04-09 09:49
Dokumento numeris:A320-608/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti skubos tvarka, su puviniu, lūžtančią robiniją 17,23,23 cm; trumpinti 2 šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, beržo 23 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 23,
2021-04-09 09:40
Dokumento numeris:A320-607/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų, palinkusių link namo fasado bei langų, trumpinimą, liepos 25 cm; trumpinti šakas, palinkusias link pėsčiųjų tako, ąžuoliuko 7 cm; atlikti formuojamąjį genėjimą, forzitijos krūmo; nupjauti krūmus, augančius iš namo pamato; pjauti šviesą butuose tamsinančią, eglę 15 cm skersmens.
Vydūno g. 16, Vilnius543-oji Daugiabučio namo bendrija,
2021-04-09 09:08
Dokumento numeris:A320-604/21(2.3.1.20-MTA):
Pagal poreikį atlikti grupėje, po orine elektros linija, augančių pušelių formuojamąjį bei sanitarinį genėjimą, pašalinti išlūžusias šakas, taip pat dėl gyventojų saugumo atlikti retinimą, pušų iki 20 cm skersmens.
šalia Smalinės g. 12; 14; 16; 18; 20; 22 namų,
2021-03-30 08:44
Dokumento numeris:A320-561/21(2.3.1.20-MTA):
Pagal poreikį vykdyti teritorijoje augančių medžių sanitarinį bei formuojamąjį genėjimą, nekertant medžių skeletinių šakų, stengiantis nepakenkti medžių būklei.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos teritorijoje,Vydūno g. 17A
2021-03-26 09:10
Dokumento numeris:A320-519/21(2.3.1.20-MTA):
Vykdyti pavienių, ar grupėje augančių krūmų ir gyvatvorių formavimą, įskaitant avarinį genėjimą - pašalinant išlūžusias šakas, taip pat pagal poreikį šalinti arti namo ar iš jo pamatų užaugusias atžalas, krūmus, bei invazinių rūšių medžius.
seniūnijos ribose,
2021-03-25 19:30
Dokumento numeris:A320-509/21(2.3.1.20E-MTA):
Šalia žemės sklypo, kad. Nr. 0101-0107-0238 savivaldybės žemėje pjauti 45 cm sausą pušį, 33,47 cm sniegolaužų stipriai pažeistas, pasvirusias į sklypą pavojingas 2 pušis, išdžiūvusias pavojingas 3 baltaltažiedes robinijas (17,20,24 cm). Pastaba. Šalinimo darbus pareiškėjas atliks savo lėšomis.
,Šalia Smalinės g. 20A, sklypo kad. Nr. 0101-0107-0238
2021-01-29 11:02
Dokumento numeris:A320-115/21(2.3.1.20-MTA):
Atsižvelgiant į patvirtintą daugiabučio gyvenamojo namo J. Rutkausko g. 19, Vilniuje statybos projektą 1613-TP-BR-01 ir išduotą statybos leidimą Nr. LSNS-01-171019-01724, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, valstybinėje žemėje šalinti gatvės atkarpos įrengimo darbams trukdančius, nesaugotinus ir menkaverčius želdinius, bei kitus, ant inžinierinių tinklų užaugusius, darbams trukdančius medžius. Želdinių šalinimas J. Rutkausko g. 17, 19 sklypų teritorijose turi būti vykdomas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 521, 4.1 punktu, t. y. turi būti paliekami didesnio kaip 20 cm skersmens, 4.1. punkte išvardinti medžiai.
Juozo Rutkausko g., palei 17, 19 sklypus, bei sklypuose,
2021-01-26 13:57
Dokumento numeris:A320-100/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti šviesą butuose tamsinančią, trik. robiniją 15,10,10 cm; iš namo pamato augančias kaukazines slyvas 9,13,18,16 cm; pažeistu kamienu lazdyną 7 cm skersmens.
Papilėnų g. 1, 3,
2021-01-11 12:35
Dokumento numeris:A320-22/21(2.3.1.20-MTA):
Atlikti poliardiravimą, lengvinimą, sanitarinį genėjimą, gluosnio 43 cm skersmens.
Bitėnų g. 9,
2021-01-11 12:21
Dokumento numeris:A320-21/21(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti iš namo pamato augančius uosialapio klevo atžalas iki 8 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 11,
2020-12-22 10:34
Dokumento numeris:A320-1675/20(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti aplūžusią, pavojų keliančią, pušį 27 cm skersmens.
Varnės g. 28,
2020-12-22 10:19
Dokumento numeris:A320-1673/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako dalies, ievos 13,11,12 cm skersmens.
Vydūno g. 17,
2020-12-21 12:57
Dokumento numeris:A320-1666/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti visų, prie namo augančių, krūmų formuojamąjį genėjimą.
Vydūno g. 6,
2020-11-19 07:52
Dokumento numeris:A320-1508/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį bei apatinių šakų genėjimą, 20 vnt. pušų.
tarp Darkiemio ir Karvaičių gatvių,
2020-11-18 08:42
Dokumento numeris:A320-1497/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti trumpinant šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako, beržų 25,22,17 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 19,
2020-11-18 08:17
Dokumento numeris:A320-1496/20(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti (šalia vėliavos iškėlimo laikiklio) alyvą 6 cm skersmens; išretinti alyvas, pašalinti atžalas, paliekant stambesnius kamienus; atlikti rožių, forzitijų, lanksvos, baltauogės meškytės krūmų, gudobelės gyvatvorės formuojamąjį genėjimą.
Tolminkiemio g. 13,aplink visą namą
2020-10-23 12:23
Dokumento numeris:A320-1377/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti formuojamąjį lajos genėjimą gluosnio16 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 17 (57-92),
2020-10-01 10:06
Dokumento numeris:A320-1255/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti sanitarinį genėjimą bei pašalinti šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako dalies, gluosnių 14,18,21cm; obels 21 cm; nupjauti sausus stuobrius, nuvirtusį gluosnį 18 cm skersmens.
Senasis Pilaitės kelias, ties pralaida,
2020-09-22 09:41
Dokumento numeris:A320-1206/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti šakų trumpinimą, palinkusių virš pėsčiųjų tako dalies bei namo fasado, 5 vnt. robinijų iki 26 cm; trumpinti šakas nuo praėjimo bei važiuojamosios kelio dalies, drebulės 23 cm; liepų 7,9,7 cm; blindės 17 cm; robinijų 15,15 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2020-09-14 11:47
Dokumento numeris:A320-1162/20(2.3.1.20-MTA):
Nupjauti, dėl šviesą bute tamsinančią, į langus besiremiančią, per arti namo pamato augančią, kaukazinę slyvą 18 cm skersmens.
Vydūno g. 19-1,
2020-09-14 11:41
Dokumento numeris:A320-1161/20(2.3.1.20-MTA):
Genėti šakas, palinkusias link pėsčiųjų tako, pašalinti stimburius, pušų 12,18 cm, robinijos 8 cm; atlikti erškėtrožės krūmų formuojamąjį genėjimą; nupjauti sausą pušį 6 cm; robiniją 7 cm skersmens.
Papilėnų g.19,
2020-09-09 12:12
Dokumento numeris:A320-1125/20(2.3.1.20-MTA):
Pjauti 38, 42, 40 cm skersmens, puvinio pažeistas, pasvirusias, sklypo reljefo formavimui trukdančias pušys.
Geryčių g. 28, privačiame sklype,
2020-09-09 09:09
Dokumento numeris:A320-1120/20(2.3.1.20-MTA):
Atlikti dėl šviesos patekimo į butus, lajos retinimą, drebulės 38 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 6-208,
2020-09-07 09:26
Dokumento numeris:A320-1103/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti lanksvos krūmus, paformuoti, išretinti forzitijos krūmus.
prie Karaliaučiaus g. 7 (21-40) butų,
2020-08-05 15:37
Dokumento numeris:A320-959/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti džiūstančias, puvinio pažeistas, pavojų keliančias tuopas Ø53;64;73cm.
Vorupės g. 53 ir 63 palei kelią,
2020-08-03 11:21
Dokumento numeris:A320-940/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti gatvės platinimo darbams trukdančių 5 vnt. medžių persodinimą nurodytoje schemoje vietoje.
Pilaitės pr.patraukiant į vidurinę juostą,
2020-07-13 15:18
Dokumento numeris:A320-857/20(2.3.1.20E-ŽEL):
Pjauti inžinerinių tinklų įrengimo ir apsaugos zonoje augančius beržus Ø28;27;25;28cm.
Simono Grunau g. 89 privačiame žemės sklype,
2020-07-01 07:15
Dokumento numeris:A320-807/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti, visoje Zujūnų gatvėje, šakų palinkusių link važiuojamosios kelio dalies genėjimą, krūmų, blindžių, gluosnių, kaukazinių slyvų, obelų bei pašalinti tuopų atžalas.
Zujūnų g.,
2020-06-16 09:31
Dokumento numeris:A320-748/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti V. Pociūno g. 8, Vilniuje, projekto įgyvendinimui trukdančių 8 vnt. klevų persodinimą schemoje nurodytoje vietoje.
V. Pociūno g. 8,
2020-06-10 16:20
Dokumento numeris:A320-712/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 0341 bei išduotu statybos leidimu pjauti gatvės susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų statybos darbams trukdančius medžius bei krūmus. Pastaba: šalinamuose medžiuose bei krūmus laukinių perinčių paukščių nenustatyta.
Varnės g. atkarpa nuo Zujūnų g. iki Pakarvių g.,
2020-06-05 13:25
Dokumento numeris:A320-675/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti genėjimą liepos 26 cm skersmens.
Vilniaus Pilaitės gimnazijos teritorijoje,
2020-05-21 12:54
Dokumento numeris:A320-602/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti drebulės savaiminukus, atžalas, karklų atžalas; nudžiūvusius medžius, vėjavartas, vėjalaužas.
Tvenkinių g. 2B,palei upelį ir saloje
2020-05-06 12:55
Dokumento numeris:A320-550/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti keliančias pavojų, 2 džiūstančias egles.
Pilaitės gimnazijos teritorijoje,
2020-04-28 17:24
Dokumento numeris:A320-531/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti Gilužio ežero paplūdimio lankytojų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbams trukdančius, menkaverčius, savaime užaugusius medelius (uos.klevus, vaismedžius, blindes bei beržiuką), viso ~12vnt iki Ø16cm.
Kriaučiūnų g. tie Gilužio ežero pakrante,
2020-04-10 12:15
Dokumento numeris:A320-451/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti keliančias pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, džiūstančias, aplūžusias tuopas 38, 54, 46 cm skersmens.
Vorupės g., ties 65 namu,
2020-04-03 11:16
Dokumento numeris:A320-410/20(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, palinkusias link namo drebules 6,7,6,6,8 cm; beržus 7,8 cm; blindę 5 cm; trumpinti šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, beržo 15 cm; atlikti sanitarinį genėjimą bei šakų trumpinimą nuo fasado, langų, pušų 20,25,19; pašalinti šaką, palinkusią link namo lango, pušies 21 cm skersmens.
M. Mažvydo g. 1,tel. Nr.860833450 bendrijos pirmininkas M. Kuosa
2020-03-23 08:21
Dokumento numeris:A320-330/20(2.3.1.20-ŽEL):
Pašalinti vijoklį.
Smalinės g. 19,
2020-03-05 07:13
Dokumento numeris:A320-273/20(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu Daugiabučio gyvenamojo namo M. Mažvydo g. 2 Vilniuje statybos projektu Nr. C8-19006-00-TP-SP-B-06 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-200226-00211 pjauti projekte šalinti numatytus, daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbams trukdančius želdinius.
Mažvydo g. 2 (kad. Nr.0101/0167:3544),
2020-01-20 09:31
Dokumento numeris:A320-113/20(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti sanitarinį genėjimą bei pašalinti šakas, palinkusias link namo, tuopos 87 cm skersmens.
Zujūnų g. 10,
2019-11-15 08:42
Dokumento numeris:A320-2279/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis suderintu Prekybos paskirties pastato Vilniaus m.sav., Padekaniškių vs., statybos projektu Nr. 180115-00-TP-SPSMG-8 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-190708-00659 pjauti bei genėti statybos darbams trukdančius želdinius.
Pajautos g.,
2019-11-08 11:45
Dokumento numeris:A320-2225/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti prie transformatorinės šaltalankius ir kitus menkaverčius krūmus.
Bitėnų g. prie transformatorinės,
2019-11-06 10:31
Dokumento numeris:A320-2188/19(2.3.1.20-ŽEL):
Vadovaujantis Prekybos centro, Vytauto Pociūno g. 8 Vilniuje, statybos projektu Nr. 130B-UA-TP-ITP-01, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-181214-01543 pjauti šalinti numatytus, į inžinerinių tinklų įrengimo zoną patenkančius želdinius.
Vytauto Pociūno g. 8,
2019-10-31 09:39
Dokumento numeris:A320-2164/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti šaltalankius.
Gavaičių gatvėje,
2019-10-31 09:35
Dokumento numeris:A320-2163/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas, palinkusias ir užgožusias dviračių tako dalį, liepos 17 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 15,
2019-10-31 09:32
Dokumento numeris:A320-2162/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas palinkusias virš pėsčiųjų tako, pušų 27,17, 22 cm; apatines ir sausas šakas, pušų 14,13,15 cm; pjauti žagrenį 6 cm skersmens.
Pajautos g. 11,
2019-10-31 09:25
Dokumento numeris:A320-2161/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako dalies, tuopos 30 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2019-10-31 09:19
Dokumento numeris:A320-2160/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas, palinkusias link automobilių stovėjimo aikštelės, beržų 22,24,11,18,23 cm; pjauti gudobelę 3 cm skersmens.
Įsrūties g. 6A,
2019-10-31 09:11
Dokumento numeris:A320-2159/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas, užgožusias šviestuvą, pušies 18 cm skersmens.
Vydūno g. 12,
2019-10-31 06:46
Dokumento numeris:A320-2154/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį genėjimą gudobelės, erškėtrožės krūmų, pašalinti nuo pėsčiųjų tako dalies; pjauti alyvų atžalas, paliekant stambesnius kamienus; šaltalankį 6 cm bei atžalas; žagrenio atžalas.
Papilėnų g. 13,
2019-10-24 15:15
Dokumento numeris:A320-2060/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti skubos tvarka, keliantį pavojų eismo saugumui, pavojingai pasvirusį į važiuojamosios kelio dalies pusę, beržą 36 cm skersmens.
Varnės kapinėse,
2019-10-24 11:20
Dokumento numeris:A320-2049/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, keliančius pavojų eismo saugumui, šaltalankius.
Onos Radvilaitės-Mostovskos gatvėje,
2019-10-23 15:35
Dokumento numeris:A320-2041/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti trumpinant šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, klevo 30 cm skersmens.
Įsrūties g. 18-27,
2019-10-17 09:10
Dokumento numeris:A320-1971/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti šakas, palinkusias į stadiono pusę, pušų 43,44 cm; pjauti pušį 44 cm skersmens.
Įsrūties g. 3,
2019-10-16 16:57
Dokumento numeris:A320-1968/19(2.3.1.20-ŽEL):
Pjauti pagal projektą numatytos gatvės įrengimui trukdančius beržus, viso 12vnt.
Gilužio g. 23 privačioje teritorijoje,
2019-10-16 13:15
Dokumento numeris:A320-1964/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti žaibo pažeistą, tuopą 82 cm skersmens.
Gineitiškių g. 47,
2019-10-16 11:13
Dokumento numeris:A320-1958/19(2.3.1.20-ŽEL):
Genėti, sutrumpinant apatines šakas, palinkusias virš pėsčiųjų tako, beržų 19,23 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 21,
2019-10-08 10:28
Dokumento numeris:A320-1879/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti šviesą butuose tamsinančią dvikamienę ievą 21, 23 cm skersmens.
Papilėnų g. 15-4,
2019-10-04 09:49
Dokumento numeris:A320-1840/19(2.3.1.20-ŽEL):
Atlikti formuojamąjį kaulenio krūmų genėjimą, sutrumpinti pušų šakas, palinkusias link važiuojamosios kelio dalies, po elektros linija; genėti šakas , sutrumpinant nuo važiuojamosios kelio dalies, pėsčiųjų takų bei automobilių stovėjimo aikštelių, liepų 10,17,23,15,17,10,22 cm; gudobelių 12,8,9,9,13,8,16,10,10 cm skersmens.
Bitėnų g. 5,7,9,11,
2019-09-11 15:36
Dokumento numeris:A320-1642/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti robinijas, augančias iš namo pamato, iki 8 cm skersmens.
Kanto al. 14-5,
2019-09-11 15:29
Dokumento numeris:A320-1641/19(2.3.1.20-ŽEL):
Nupjauti, abiejose kelio pusėse, šaltalankių krūmus.
Nuo Pilaitės pr. iki Mozūriškių g. 102 namo,
2019-09-04 12:51
Dokumento numeris:A320-1585/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti eismo saugumui pavojų keliančias obelis iki 12 cm skersmens.
Ievos Labutytės/Zujūnų g. sankryžoje,
2019-08-30 13:53
Dokumento numeris:A320-1550/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti šakas, palinkusias virš sporto aikštyno, sausas bei užgožusias šviestuvą, pušų 43,44,37,37,41,44 cm skersmens.
Įsrūties g. 3,mokyklos teritorijoje
2019-08-01 07:15
Dokumento numeris:A320-1347/19(2.3.1.20-UK2):
Dėl eismo saugumo, genėti palinkusias link važiuojamosios kelio dalies bei pašalinti sausas šakas, ąžuolų 11, 10 cm skersmens. Pjauti nudžiūvusią pušį 14 cm bei pašalinti savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Taurupės g. (sankryžoje link Karoliniškių ir Salotės ežero),
2019-07-01 12:35
Dokumento numeris:A320-1074/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingas, blogos sanitarinės būklės tuopas Ø45;45;82cm bei išvežti kelmus.
Dumnavos (buvusi Sūkurio g.) ir Papiškių g. sankirta,
2019-05-22 08:21
Dokumento numeris:A320-833/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti šakas, palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies, klevo 73 cm skersmens. Pjauti keliančius pavojų gyventojų turto saugumui, su puviniu klevą 56; ąžuolą 66 cm skersmens.
Kriaučiūnų g. 87,
2019-05-22 08:14
Dokumento numeris:A320-832/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti per arti pastato pamato augančią, pavojų konstrukcijoms keliančią, liepą 66 cm skersmens.
Kriaučiūnų g. 68,
2019-05-16 14:45
Dokumento numeris:A320-820/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti poliardiravimą, gluosnių 21,23 cm skersmens.
Vydūno g. 6-53,
2019-05-14 10:33
Dokumento numeris:A320-808/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti kaukazinę slyvą 6 cm skersmens. Genėti, išlengvinant, paformuojant lają bei apatines šakas, ievos 17 cm skersmens. Paformuoti, sužeminti lanksvos, kaulenio krūmų gyvatvorę.
Papilėnų g.11,
2019-05-14 09:05
Dokumento numeris:A320-804/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti menkaverčius, savaime užaugusius, bebrų stipriai pažeistus gluosnius, savaimines nesaugotinas pušaites bei pavojingai svyrančius, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius beržus.
Gilužio g. žemės sklypuose (Kad. Nr. 0101/0167:2131, Kad. Nr. 0101/0167:2132 ir Kad. Nr. 0101/0167:2136),
2019-05-09 07:45
Dokumento numeris:A320-781/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu AN-18.05.15-SP-C-05 pjauti projekte šalinti numatytą, konteinerinės aikštelės Nr. 441 įrengimo darbams trukdantį medį.
Pajautos g. 3,
2019-05-09 07:38
Dokumento numeris:A320-780/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu AN-18.05.15-SP-C-05 pjauti projekte šalinti numatytą, konteinerinės aikštelės Nr. 464 įrengimo darbams trukdantį medį.
Papilėnų g. 15,
2019-05-09 07:35
Dokumento numeris:A320-779/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu AN-18.05.15-SP-C-05 pjauti projekte šalinti numatytus, konteinerinės aikštelės Nr. 452 įrengimo darbams trukdantį medį.
Karaliaučiaus g. 2,
2019-05-09 07:29
Dokumento numeris:A320-778/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu AN-18.05.15-SP-C-05 pjauti projekte šalinti numatytą, konteinerinės aikštelės Nr. 438 įrengimo darbams trukdantį medį.
Vydūno g. 18,
2019-05-02 09:45
Dokumento numeris:A320-737/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti džiūstantį šaltalankį 5,6 cm; robinijos atžalas; nudžiūvusią liepą 6 cm skersmens (prie gatvės).
Pajautos g. 13,
2019-04-29 16:16
Dokumento numeris:A320-718/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nepatenkinamos būklės, grėsmę statiniams bei žmonėms keliantį beržą Ø34cm.
Varnės g. 28 privačiame sklype,
2019-04-26 07:24
Dokumento numeris:A320-689/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti, keliančius pavojų eismo saugumui, savaiminukus iki 12 cm, gluosnį 25 cm skersmens.
prie Kriaučiūnų g. 61,
2019-04-17 08:30
Dokumento numeris:A320-641/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį alksnį 28 cm; po orine elektros linija augantį, pavojų keliantį, alksnį 43 cm skersmens.
Padekaniškių g. 13,
2019-04-17 08:20
Dokumento numeris:A320-639/19(2.3.1.20-UK2):
Sužeminti, paformuoti, šviesą butuose tamsinančius, praėjimą gožiančius, sedulos krūmus.
Smalinės g.9-3,
2019-04-11 10:40
Dokumento numeris:A320-591/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti nudžiūvusį dvikamienį gluosnį 80,81 cm skersmens.
Varnės kapinėse,
2019-04-11 10:34
Dokumento numeris:A320-590/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis šalia Prekybos centro, Vytauto Pociūno g. 8 Vilniuje supaprastintu statybos projektu Nr. 130B-UA-SP-Ž-1, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-181217-00262 pjauti projekte šalinti numatytus, į aukšto slėgio dujotiekio įrengimo zoną patenkančius želdinius.
šalia V. Pociūno g. 8,
2019-04-08 10:50
Dokumento numeris:A320-561/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti skubos tvarka, bebaigiantį džiūti, beržą 18 cm skersmens.
Kanto al.20,
2019-03-07 08:10
Dokumento numeris:A320-361/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Prekybos centro, Vytauto Pociūno g. 8 Vilniuje statybos projektu Nr. 130-UA, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-181214-01543 pjauti projekte šalinti numatytus, į užstatymo zoną patenkančius želdinius.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2842),V. Pociūno g. 8
2019-03-07 07:52
Dokumento numeris:A320-360/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų eismo saugumui keliančias, su puviniu blindes 14,13,25,17,26,16,14,18,23,22,16,22,20,24,20,42,34,16,15cm; palinkusias ievas 14,13cm; kriaušę 9cm; ievos, alyvos, kaukazinės slyvos, blindės savaiminukus iki 12 cm skersmens.
Gavaičių g. link Kriaučiūnų g.,
2019-03-07 07:33
Dokumento numeris:A320-359/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti pavojų keliančias, džiūstančias, turinčias puvinio, tuopas 32, 44 cm skersmens.
Dumnavos/Papiškių g. sankryžoje,
2019-02-26 12:16
Dokumento numeris:A320-295/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti kapavietės sutvarkymui trukdančius, beržus 39, 38 cm skersmens.
Varnės kapinėse,šalia Luko Songin kapo
2019-02-20 10:35
Dokumento numeris:A320-259/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti atžalas, tuopų 61, 90, 62, 76, 77, 75, 56, 54, 92, 63, 77, 65 cm skersmens bei menkaverčius krūmus.
Zujūnų g.,
2019-01-29 08:50
Dokumento numeris:A320-117/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
S. Grunau g. 91,sklype (Kad.nr.0101/0167:3384)
2019-01-25 09:38
Dokumento numeris:A320-111/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
sklype (kad.Nr.0101/0167:0559),
2019-01-15 13:42
Dokumento numeris:A320-47/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø12cm.
Padekaniškės., privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0167:2223),
2018-11-20 07:54
Dokumento numeris:A320-1797/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančią pavojų gyventojų turto saugumui, nudžiūvusią liepą 110 cm skersmens.
Kriaučiūnų g. 58,sklype (Kad.nr.0101/0167:2610)
2018-11-12 14:57
Dokumento numeris:A320-1748/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
sklypuose (kad.Nr.0101/0167:2131; 0101/0167:2132;0101/0167:2133;0101/0167:2136;0101/0167:2137;0101/0167:2138 ),
2018-10-30 15:27
Dokumento numeris:A320-1699/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti puvinio pažeistą dvikamienį gluosnį, 51 ir 48 cm skersmens.
Kriaučiūnų g. 8, prie gatvės,
2018-10-18 13:07
Dokumento numeris:A320-1650/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti apatines šakas, beržo 23 cm; sausas šakas pušies 12 cm skersmens bei paformuoti, sužeminti erškėtrožės krūmus, paformuoti krūmus, išretinti alyvos krūmą. Pjauti robinijos atžalas ir savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Vydūno g. 16,
2018-10-15 11:42
Dokumento numeris:A320-1616/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti robiniją 7 cm; pjauti liepų ir robinijų atžalas iki 8 cm skersmens. Genėti, sausas šakas pušų 15, 17, 15, 15; apatines šakas pušies 12, 14, 18 cm; šakas palinkusias virš tvoros, kriaušės 15 cm; robinijų 31, 13, 17 cm; liepų 14, 17, 13, 19 cm; nuo įvažiavimo ir tvoros šermukšnį 10 cm; beržą 20 cm skersmens.
Vydūno g. 8A,aplink garažo tvorą
2018-10-15 07:55
Dokumento numeris:A320-1603/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160223-00207 bei Vilniaus Pilaitės gimnazijos Įsrūties g. 3, Vilniuje, sporto aikštyno rekonstravimo projektu, Nr. VP14-97(1)-TP-(GP)-2 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius želdinius.
Įsrūties g. 3,sklype (Kad.nr.0101/0167:2017)
2018-10-03 08:15
Dokumento numeris:A320-1548/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų keliančią, pavojingai pasvirusią pušį 40 cm skersmens.
Salotės g. 51,
2018-09-28 13:37
Dokumento numeris:A320-1534/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu leidimu rekonstruoti statinį Nr. LRS-01-180731-00155 bei ĮSRŪTIES GATVĖS NUO PILAITĖS PR. IKI SMALINĖS G. REKONSTRAVIMO IR PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS IR REKONSTRAVIMO VILNIUJE PROJEKTU VP16.172-00-TP-BD;S-ADP, LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius želdinius.
Įsrūties g.,nuo Pilaitės pr. iki Smalinės g.
2018-09-18 07:29
Dokumento numeris:A320-1467/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti automobilius braižančias, pašalinant palinkusias link važiuojamosios kelio dalies, gudobelių šakeles, 14, 10, 12, 13, 10, 11, 12, 9, 9, 8, 6, 16, 10, 24, 12, 8, 9 cm skersmens. Nupjauti gudobelę sausą 4 cm; šaltalankių atžalas 2, 2 cm skersmens.
Įsrūties g. 6,
2018-09-12 10:50
Dokumento numeris:A320-1433/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti Tolminkienio g. savaime užaugusius, gatvės atkarpa naudotis trukdančius menkaverčius medžius ir krūmus.
Tolminkiemio g. atkarpa nuo Gilijos g. iki Tilžės g.,
2018-09-12 07:42
Dokumento numeris:A320-1422/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti skubos tvarka, pavojų keliančius, nudžiūvusius beržus 10, 6, 15, 23, 30, 13, 28, 13, 21 cm; sausas pušis 8, 19, 15, 9, 20, 11, 15, 12, 10, 21, 14, 9, 8, 16, 7, 8, 12, 11, 13, 14, 12 cm skersmens.
Čekoniškių gatvėje, atkarpoje tarp Antanerės ir Kirsnos g.,
2018-08-17 13:32
Dokumento numeris:A320-1254/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai ant namo svyrantį, pakeltomis šaknimis beržą Ø28cm.
Angelavos g. 7A privačiame žemės sklype,
2018-08-16 07:47
Dokumento numeris:A320-1236/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančias pavojų eismo saugumui, tuopos, gluosnio atžalas iki 8 cm skersmens.
Zujūnų/Varnės g. sankirtoje,
2018-08-08 15:00
Dokumento numeris:A320-1184/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti privačiame žemės sklype savaime priaugusias, menkavertes pušis, beržus, drebules ir blindes.
Piliakalnio g. 4 privačiame žemės sklype,
2018-07-18 08:56
Dokumento numeris:A320-1020/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šviesą butuose tamsinančias, fasadą bei langus braižančias ievas 8 vnt. iki 8 cm skersmens.
Vydūno g. 11,
2018-07-17 08:35
Dokumento numeris:A320-996/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti turintį puvimo požymių, šalia orinės elektros linijos, pasvirusį beržą 54 cm skersmens.
Šarkuvos g. 24,sklype (Kad.nr.0101/0167:1116)
2018-07-04 08:02
Dokumento numeris:A320-943/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Vyriausybės nutarimu 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 521 pjauti nesaugotinus želdinius, šviesą butuose tamsinančią eglę 11 cm bei robinijas 8, 7, 9 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2018-07-03 07:20
Dokumento numeris:A320-919/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti išdžiuvusias ievas, 22, 22, 15, 21 cm skersmens.
Varnės g. 22 /Zujūnų g.,
2018-06-28 14:08
Dokumento numeris:A320-898/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, beržą 41 cm; per arti namo pamato augančią gudobelę 11 cm skersmens.
Pajautos g. 3, 5,
2018-06-26 07:20
Dokumento numeris:A320-854/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti Taurupės g. asfaltavimo darbams trukdančius, savaime priaugusius menkaverčius medžius, savaiminius krūmynus bei atžalas, viso ~100vnt.
Taurupės g. atkarpa nuo Vakarinio aplinkelio iki Paplūdinio g.,
2018-06-19 09:10
Dokumento numeris:A320-813/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, pašalinant atžalas, liepų 8,9,8,8,9,6,10 cm skersmens.
M. Mažvydo g. 3,
2018-06-15 08:19
Dokumento numeris:A320-784/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį klevą 15cm; iš šaknų virstančią liepą 12cm; nudžiūvusią drebulę 23 cm skersmens.
Smalinės g. 17,21 ir netoli Smalinės g. 24,
2018-06-05 07:24
Dokumento numeris:A320-725/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas palinkusias link pėsčiųjų tako, apsunkinančias praėjimą, liepos 26 cm skersmens.
Vydūno g. 19,ties 72-106 butų laiptine
2018-05-31 09:00
Dokumento numeris:A320-707/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliančius pavojų gyventojų saugumui, alyvų atžalas iki 8 cm; šaltalankius iki 8 cm; kriaušę 4 cm; nudžiūvusias alyvas 10, 8 ir iki 8cm; kaukazinę slyvą 3 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas palinkusias virš pėsčiųjų tako, uos. klevo 43 cm; genėti nuo praėjimo alyvos krūmus iki 8 cm skersmens bei paformuoti, sužeminti erškėtrožės krūmus.
Įsrūties g. 8,
2018-05-31 08:50
Dokumento numeris:A320-705/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliančius pavojų gyventojų saugumui, nudžiūvusias robinijas 5,5,22cm; sausą eglaitę 3 cm; sausą krūmą iki 8 cm; džiūstančias gudobeles 2,6,7,5 cm; robinijos atžalas iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti palinkusias link pėsčiųjų tako šakas, kaukazinės slyvos 21 cm; alyvos 7 cm; forzitijos krūmo iki 8 cm skersmens.
Vydūno g. 14,
2018-05-21 08:22
Dokumento numeris:A320-640/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliančias pavojų eismo saugumui, su puviniu, džiūstančias tuopas 38, 60 cm skersmens.
Vorupės g. 41,
2018-05-11 11:09
Dokumento numeris:A320-607/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklypuose (kad.Nr.0101/0166:0021; 0101/0166:0008; 0101/0166:0028; 0101/0166:0010; 0101/0038:0198; 0101/0166:0029; 0101/0038:0183; 0101/0038:0201; 0101/0038:0202; 0101/0166:0009),
2018-04-05 09:49
Dokumento numeris:A320-444/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180215-00229 bei suderintu Vienbučio gyvenamojo namo Tauliškių g.1 Vilniuje, statybos projektu 170426-01-TDP ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytą, statybos darbams trukdantį, dvikamienį beržą 13,14 cm skersmens.
Lūjos g. 32,sklype (Kad.nr.0101/0167:3525)
2018-03-26 11:57
Dokumento numeris:A320-409/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:1735),
2018-03-26 08:05
Dokumento numeris:A320-407/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:0345),
2018-03-15 08:50
Dokumento numeris:A320-354/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2842),
2018-02-22 09:37
Dokumento numeris:A320-258/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl gyventojų, jų turto ir eismo saugumo nudžiūvusias, aplūžusias šakas, atlikti redukavimą, sužeminant iki 1/3, tuopų 61, 54, 71, 78, 45, 60 cm skersmens.
Piliakalnio g. 5,
2018-02-22 09:22
Dokumento numeris:A320-257/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl pėsčiųjų ir eismo saugumo, su puviniu, aplūžusią blindę 21,16 cm; blindę 16 cm, savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas bei vaismedžius.
visoje Varnės g.,palei abi kelio puses
2018-02-12 14:16
Dokumento numeris:A320-212/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2570),
2018-01-24 15:40
Dokumento numeris:A320-112/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pastato pamatus ardančias, konstrukcijoms pavojų keliančias, egles 12,10,8,8,8,9,5,10,2,8,2cm; alyvos krūmą iki 8 cm skersmens.
Vydūno g. 11A,L/D "Gilužis" teritorijoje
2018-01-24 15:30
Dokumento numeris:A320-110/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link namo fasado ir langų bei juos braižančias, pavojų keliančias, beržo 24 cm; pušies 22 cm; vyšnių 14, 11 cm skersmens.
Pajautos g. 3,
2018-01-16 13:32
Dokumento numeris:A320-64/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą, išpjaunant menkaverčius, savaime priaugusius, nevertingus ar inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius medžius: pušis, beržiukus, blindes bei kitus menkaverčius medelius ir krūmus.
Elbingo g. 2 privačios nuosavybės valdomame žemės sklype,
2018-01-12 14:06
Dokumento numeris:A320-56/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:3364),
2017-12-20 08:08
Dokumento numeris:A320-2131/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-808 "Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo" pakeitimo. 3.2 uždavinio 1.3 priemone, parengtu Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių, Taurupės g. 12A, Vilniaus m, rekonstravimo projektu Nr. 17208-XX-TP-BD. B-05 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti projekto įgyvendinimui trukdančius, menkaverčius, savaime priaugusius medžius bei krūmus.
Taurupės g. 12A teritorijoje numatytoje pagal projektą,
2017-12-15 09:47
Dokumento numeris:A320-2113/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus, vėjavartas, vėjalaužas, pavojingai pasvirusius bei nudžiūvusius medžius.
Smalinės g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0167:1171),
2017-12-14 14:03
Dokumento numeris:A320-2109/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Vienbučio gyvenamojo namo, Gelažių g. 12, Vilniuje, statybos projektu Nr. 23/16 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171019-01729 pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius beržus 14;22cm.
Gelažių g. 12 privačiame sklype,
2017-12-01 08:50
Dokumento numeris:A320-2067/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų kapaviečių saugumui, beržą 38 cm skersmens
Varnės kapinėse,šalia Arūno Zdanavičiaus kapavietės
2017-11-29 09:37
Dokumento numeris:A320-2054/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
Tilžės g.,sklype (Kad.nr.0101/0167:0636)
2017-11-21 15:58
Dokumento numeris:A320-2023/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, vandentiekio avarinės situacijos šalinimo darbams trukdančius beržą 14cm, pušį 14cm, kadagį 8cm skersmens bei menkaverčius savaiminius krūmus ir atžalas.
Stalupėnų g. 2,
2017-10-10 11:32
Dokumento numeris:A320-1836/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojingai palinkusius virš pėsčiųjų tako, žagrenius 14, 19 cm skersmens.
Įsrūties g. 4,
2017-10-06 09:45
Dokumento numeris:A320-1824/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš pastato pamato augantį, pavojų pastato konstrukcijoms keliantį klevą 26 cm skersmens.
Piliakalnio g. 15,
2017-10-04 10:21
Dokumento numeris:A320-1813/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keletą šakelių palinkusių link namo fasado bei langų, liepos 24 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 23,
2017-10-02 14:17
Dokumento numeris:A320-1796/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl šviesos patekimo į butus, žalą namo pamatui darančius, fasadą ir langus braižančius, uosialapius klevus 11,12 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 9,
2017-10-02 07:23
Dokumento numeris:A320-1784/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
Padekaniškių g.,sklypuose (Kad.nr.0101/0167:2215;0101/0167:2227)
2017-09-27 09:02
Dokumento numeris:A320-1770/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170117-00059 bei suderintu Daugiabučių gyvenamųjų namų Karaliaučiaus g. 7B, Vilniuje, statybos projektu ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius beržus 18,11,11,11 cm; liepas 10,15,9,11cm; gluosnius 10,9,9,10,9,14,11,9,9,8,8,9cm; tuopas 14,17,13cm; klevus 19,21,10,12, 13,13,14,9,10,14,10,15cm; pušis 11,10,10,9,9,11,9,8,9,9,10,13,9,17,20,8,8,8,15,19,18,8,9,10,11,8,10,10,8, 10,9,8,8,8,13,9,8,8,8,8,16,18,13cm; drebules 23,19,10,9,11,8,23,8,9,14,15,18,11,25,9,8,14,15,13,12, 13,17,16,18,19,19,14,9,8,17,18,10,9,19,12,12,11,21cm; blindes 10,10,10,9,8,14,9,8,8,8,11,14,10,10,12, 10,8,15,22,16,18,15,12,13,17,10,15,14,10,13,11,12,13,16,16,15,14,10,10,10,14,12,12,14,15,25,22,24,15,17,12,9,12,17,16,11,12,11,10,9,9,18,12,11,13,14,12,9,12,10,12cm; uos. klevus11,9,10,13,14,8,16,13,12,13,10 cm; robinojos17,12cm; obelys9,10,14cm; šaltalankių, blindžių, drebulių, klevų, gluosnių, pušų savaiminikai iki 8 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 9A,sklype (Kad.nr.0101/0167:2091)
2017-09-26 09:56
Dokumento numeris:A320-1755/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161121-00599 bei suderintu techniniu projektu Nr. INŽ-40.2-TDP-SMG-B.6 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, gatvės įrengimo darbams trukdančius, beržą 12 cm; blindes 8,13,13,9,16,13,12,16,15,11,13,11,8,14,14,9,9,12,9,11,14,9,9,12,11,11 cm; drebules 17,8,8,14,16,15,15,14,10,9,18,10,18,17,20,20,16,20,14,23,12,8,16 cm bei savaiminukus iki 8 cm skersmens.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2557),
2017-08-30 09:22
Dokumento numeris:A320-1572/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pagenėti šakas keliančias pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, palinkusias link važiuojamosios kelio dalies menkaverčių medžių, krūmų, vaiskrūmių ir vaismedžių.
Vilkeliškių g. 4,
2017-08-18 14:45
Dokumento numeris:A320-1518/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 16/10/18-PK-VLN-1E-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170727-01358, faktiniu duomenų patikrinimo aktu Nr. A32-1909/17 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius. Taip pat šalinti menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės medžius: blindes, džiūstančias, užstelbtas drebules ir beržiukus.
Mažvydo g. žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0167:2240 ir 0101/0167:2245),
2017-08-16 15:40
Dokumento numeris:A320-1505/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į dujotiekio įrengimo projektą Nr. 1736-TDP-D(LD).B-1, pjauti dujotiekio apsaugos zonoje ir gatvių raudonų linijų zonoje augančius ir dujotiekio įrengimo darbams trukdančius, savaime užaugusius beržus, apie 8 - 12 cm skersmens.
Zujūnų ir Narkyčių gatvių sanduroje, ties 77 skl.,
2017-08-02 17:44
Dokumento numeris:E657-649/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐08‐23 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐08‐23 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-31 17:59
Dokumento numeris:E657-641/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus Miesto savivaldybėje , antro aukšto foje 2017 m. , rugpjūčio 21d., 17.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu ramune_val@yahoo.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ramunė Valančiūtė , ramune_val@yahoo.com , tel. 8-610-00927
Ragainės g 35, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-28 09:04
Dokumento numeris:A320-1377/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusius ąžuolus 4,4,6,5,8,6,5,6,4,4,5,5,6,10,6,6,7,5,6,4cm; kaštonus10,9cm; šaltalankius 9,9cm; šermukšnį 3cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas kaštono 9cm, ąžuolo 6cm skersmens.
Pajautos g.,palei visą gatvę
2017-07-28 08:52
Dokumento numeris:A320-1376/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančius pavojų gyventojų, jų turto bei eismo saugumui, nudžiūvusią ir džiūstančią tuopas 65, 67 cm skersmens.
Pilaitės sodų 1-oji g. 10,ties šiuo adresu
2017-07-21 01:25
Dokumento numeris:E657-613/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐08‐10 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐08‐10 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-13 20:07
Dokumento numeris:E657-589/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybėje antro aukšto foje 2017-0-08-02 17val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu , Vytauto g. 55, Trakia , epastu - ramune_val@yahoo.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ramunė Valančiūtė, ramune_val@yahoo.com , 8-610-00927
Ragainės g 35, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-11 14:22
Dokumento numeris:A320-1279/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, su kamieniniu puviniu tuopas 66, 52, 48, 42 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti suveržimą, dėl gyventojų bei jų turto saugumo, tuopos 66 cm skersmens.
Salotės g. 67,
2017-07-10 07:40
Dokumento numeris:A320-1267/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu sutvarkyti skubos tvarka, nulūžusią tuopą 54 cm skersmens.
Knypavos g. 1,sklype
2017-06-16 17:41
Dokumento numeris:E657-502/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐07‐07 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐06‐29 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-06-14 15:04
Dokumento numeris:A320-1124/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis 2012 m. kovo 21 d. patvirtintu detaliuoju planu Nr. 1-500, elektros tinklų projektais Nr. Z2017-03-TDP-LE ir Z2016-11-TDP-LE bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti suprojektuotos Dituvos gatvės tiesimui bei inžinerinių tinklų paklojimui trukdančias, nepatenkinamos sanitarinės būklės tuopas Ø64;60;62;67cm, nudžiūvusius tuopų stuobrius Ø28;27;26;29cm bei menkaverčius savaiminius medelius, krūmus ir atžalas.
Dituvos g. tiesimo bei inžinerių tinklų paklojimo zonoje (sklypo kad. Nr. 0101/0167:2116),
2017-06-09 12:19
Dokumento numeris:E657-479/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐06‐29 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐06‐29 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-26 08:56
Dokumento numeris:A320-1019/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklypuose (kad.Nr.0101/0166:006, 0101/0038:241),
2017-05-25 16:14
Dokumento numeris:A320-1018/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės medžius.
Pilaitės pr. 48 ir Elbingo g. 76 žemės sklypuose,
2017-05-23 11:49
Dokumento numeris:E657-433/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vialniaus m., Konstitucijos pr. 3, 2017-06-15, 17 30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-15, el. paštu, paštu

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, globalus@gmail.com, 863105133
Karvaičių g 19A, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-23 11:43
Dokumento numeris:E657-432/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus m., Konstitucijos pr., 3-216, 2017-06-15, 17-30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-15, el. paštu, paštu

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, globalus@gmail.com, 863105133
Karvaičių g 19, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-23 09:45
Dokumento numeris:E657-430/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab. 2017 06 12 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017 06 12 17val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jevgenija Dedok, eugenija@globalus.lt telefono numeris 865950360
Pakarvių g 7, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-17 17:15
Dokumento numeris:E657-409/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-216

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. p. liucina@globalus.lt, Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, liucina@globalus.lt, 863105133
Karvaičių g 19, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-17 17:06
Dokumento numeris:E657-408/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kopnstitucijos pr. 3-216, 2017-06-08

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-08, el. p. liucina@globalus.lt, paštu Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, liucina@globalus.lt, 863105133
Karvaičių g 19A, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-16 08:29
Dokumento numeris:A320-927/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančią, šviesą butuose tamsinančią, langus užgožusią, fasadą braižančią eglę 16cm skersmens.
Įsrūties g. 20,
2017-05-16 08:19
Dokumento numeris:A320-926/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakeles, siekiančias, braižančias balkoną bei fasadą, pušies 24 cm skersmens.
Įsrūties g. 28,
2017-05-12 14:58
Dokumento numeris:A320-908/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusį, tvorą verčiantį beržą 28 cm skersmens.
Vydūno g. 11A,
2017-05-12 14:51
Dokumento numeris:A320-907/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, džiūstantį uosialapį klevą 26 cm skersmens.
Įsrūties g. 20,
2017-05-11 08:53
Dokumento numeris:A320-893/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, dėl norminius dokumentus atitinkančių laiptų bei neįgaliesiems skirto panduso įrengimo, alyvų krūmus.
Gabijos g. 17,
2017-05-11 08:53
Dokumento numeris:A320-893/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, dėl norminius dokumentus atitinkančių laiptų bei neįgaliesiems skirto panduso įrengimo, alyvų krūmus.
Gabijos g. 17,
2017-05-09 08:55
Dokumento numeris:A320-864/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo, gyventojų ir jų turto saugumui, džiūstančias tuopas 27,66 cm skersmens.
Kraučiūnų g. 29M,
2017-05-09 08:55
Dokumento numeris:A320-864/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo, gyventojų ir jų turto saugumui, džiūstančias tuopas 27,66 cm skersmens.
Kraučiūnų g. 29M,
2017-05-05 12:29
Dokumento numeris:E657-366/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius; 2017-05-22; 17:30val.; 215 salė;

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
indre@voveresnamai.lt iki 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; 863322777
J. Bretkūno g 32, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-05 12:24
Dokumento numeris:E657-365/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius; 2017-05-22; 17:30val.; 215 salė;

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
indre@voveresnamai.lt iki 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; 863322777
J. Bretkūno g 30, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-28 12:03
Dokumento numeris:E657-339/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius, 2017-05-22; 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
indre@voveresnamai.lt; 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
J. Bretkūno g 32, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-28 11:56
Dokumento numeris:E657-338/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-215; 2017-05-22; 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: indre@voveresnamai.lt iki 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
J. Bretkūno g 30, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-25 09:36
Dokumento numeris:A320-764/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti šviesą tamsinančius gudobelės krūmus.
Įsrūties g. 20,vidiniame kiemelyje prie 2 buto langų
2017-04-21 12:46
Dokumento numeris:A320-750/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymą bei kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės ar inžinerinių tinklų (elektros, ryšio,šilumos ir karšto vandens, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos bei dujotiekio) apsaugos zonoje augančius medžius: blindžių 28vnt., Ø8-26cm., beržų 23vnt., Ø8-16cm., drebulių 30vnt., Ø8-25cm bei pušų 249vnt., Ø8-21cm.
Padekaniškės, Gilužio g., nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0167:2227 ir 0101/0167:2215),
2017-04-20 09:32
Dokumento numeris:A320-725/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti langą užgožusią ir jį braižančią, į balkoną besiremiančią, kaukazinę slyvą 9,10,9cm skersmens.
Kanto al. 3-71,
2017-04-20 09:05
Dokumento numeris:A320-724/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti lanksvos krūmus.
Vydūno g. 7-37,
2017-04-18 14:38
Dokumento numeris:A320-710/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti vieną šakelę palinkusią link dviračių tako, šermukšnio 9 cm skersmens.
Vydūno g. 17A,
2017-04-12 11:27
Dokumento numeris:E657-281/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3 Laikas: 2017-05-11 17:00:00 - 18:00:00 Konstitucijos pr. 3 216 salė

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-05-01 el.paštu info@4plius.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "4 PLIUS" PV.Donaldas Trainauskas info@4plius.com, mob.+37068644575
Karaliaučiaus g 26, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-11 08:43
Dokumento numeris:A320-678/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti teritorijos valymą, pašalinant menkavertes, savaime priaugusias, blogos sanitarinės būklės blindes, uos.klevus, pušaites ir beržiuką.
Karaliaučiaus g. 7B privačioje teritorijoje (pagal prie prašymo pridėtos schemos vietose),
2017-04-10 17:41
Dokumento numeris:E657-270/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius, 17:00 h

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-05-02

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-10 09:14
Dokumento numeris:A320-671/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias pušis Ø13;11;18;14;20;12;15;12;8;12;9;11;14;15;11;11;8;12;7;9;12;8;15;14;20;17;17;18;12;11;6;9;12;13;12;10;14;13;15;17;11;10;17;18;18;15;14;15;17;13;21;14;32cm bei beržus Ø14;28;22;14;11cm.
Čekoniškių g. privačioje valdoje (kad. Nr. 0101/0167:2269),
2017-04-06 13:50
Dokumento numeris:E657-253/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3 Laikas: 2017-05-11 17:00:00 - 18:00:00 Konstitucijos pr. 3 216 salė

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-05-01 el.paštu info@4plius.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "4 PLIUS" PV.Donaldas Trainauskas info@4plius.com, mob.+37068644575
Karaliaučiaus g 26, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-04 16:28
Dokumento numeris:E657-243/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2017-04-21; 17:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-04-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 29, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-04 16:22
Dokumento numeris:E657-242/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2017-04-21; 17:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-04-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-04 16:16
Dokumento numeris:E657-241/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2017-04-21; 17:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-04-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 21, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-03 09:04
Dokumento numeris:A320-605/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:1295),
2017-04-01 17:15
Dokumento numeris:E657-237/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Želvos g. 2, LT-08100 Vilnius, Vilniaus m. sav., 2017-04-17 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-04-17 18:00 raštu: Želvos g. 2, LT-08100 Vilnius, Vilniaus m. sav.; el. paštu: adas@adas.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
A. Daunoravičiaus architektūros studija, PV Aurimas Daunoravičius, el. p.: adas@adas.lt, tel. +370 684 66339
Lūjos g 15, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-16 10:53
Dokumento numeris:E657-193/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius, 2017-03-30, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-03-30

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius, vytautas@voveresnamai.lt, +37063322777
Piliavos g 25, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-14 20:54
Dokumento numeris:E657-189/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017 m. balandžio 03 d. 17-18val., Konstitucijos pr. 3 Vilnius, 216 salė.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2017 04 03, Kalvarijų g. 3-428 Vilnius, +37068233702, justina.lipskyte@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Justina Lipskytė, justina.lipskyte@gmail.com, +37068233702
Ievos Labutytės g 65, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-08 10:00
Dokumento numeris:A320-437/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
,sklype (Kad.nr.0101/0167:2515)
2017-03-07 17:36
Dokumento numeris:E657-173/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. kovo 21 d. Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Laikas: 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Tel. 867543255, Laikas: 9-17 val. El. paštu: info@projektavimostrategija.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Paulius Ladyga, info@projektavimostrategija.lt, tel. 867543255
Toplaukio g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-07 17:35
Dokumento numeris:E657-172/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Laikas: 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Tel. 867543255, Laikas: 9-17 val. El. paštu: info@projektavimostrategija.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Paulius Ladyga, info@projektavimostrategija.lt, tel. 867543255
Toplaukio g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-02-15 10:38
Dokumento numeris:A320-325/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje bei arti namo augantį, žalą pastatui darantį, šviesą užstojantį beržą 22cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2017-02-15 09:25
Dokumento numeris:A320-320/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančius, pažeistus puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančius klevus 42;43cm skersmens.
Kriaučiūnų g. 91 prie namo,
2017-02-14 10:33
Dokumento numeris:A320-311/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
Pilaitės k.,sklype (Kad. Nr.0101/0167:3364)
2017-02-10 07:47
Dokumento numeris:A320-300/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklypuose (Kad. Nr.0101/0167:2239; 0101/0167:2240; 0101/0167:2245; 0101/0167:2241; 0101/0167:2242; 0101/0167:2243; 0101/0167:2244),
2017-01-31 07:04
Dokumento numeris:A320-229/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2077),
2017-01-20 09:26
Dokumento numeris:A320-172/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų bei turto saugumui, pažeistus puvinio, beržus 34,40 cm skersmens.
S. Rapolionio g. 13,
2017-01-20 09:20
Dokumento numeris:E657-65/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 64, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:20
Dokumento numeris:E657-64/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 66, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:19
Dokumento numeris:E657-63/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 68, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:18
Dokumento numeris:E657-62/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 70, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:18
Dokumento numeris:E657-61/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 72, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:17
Dokumento numeris:A320-171/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti, skilusio beržo 31cm skersmens, suveržimą.
Vydūno g. 6,kieme
2017-01-20 09:03
Dokumento numeris:E657-60/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Liubavos g 22, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:03
Dokumento numeris:E657-59/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 54, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 08:34
Dokumento numeris:A320-167/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo saugumui, pasvirusias, pažeistas puvinio, džiūstančias blindes 37,33,14,8,7,17,12,11,10,10,9,8,11,13,14,12,10,7,6,16,18,25,22cm bei turintį puvinio beržą 51cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, aplūžusias, sausas,keliančias pavojų eismo saugumui, pašalinti atžalas, tuopų 77,75,65,68,80cm skersmens.
Varnės g. atkarpoje nuo Zujūnų g. iki Varnės g. 34 namo,
2017-01-19 23:40
Dokumento numeris:E657-55/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-08

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 52, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-19 23:31
Dokumento numeris:E657-54/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-08

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 50, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-19 22:34
Dokumento numeris:E657-51/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-08

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 23, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-16 08:50
Dokumento numeris:A320-124/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą/pakėlimą trikamienei ievai 16;17;18cm skersmens.
Vydūno g. 7-38 nuo gatvės pusės,
2017-01-10 10:21
Dokumento numeris:E657-22/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius. 1 aukštas, UAB "Kubinis metras" patalpose. Data ir laikas: 2017 m. vasario 02 d., 18:00-19:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti nurodytu el. paštu iki 2017m. vasario 02 d. vyksiančio viešojo susirinkimo ir viešojo susirinkimo metu.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vita Žilytė, vita@kubinismetras.lt , tel.: 868407937
Varnės g 42, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-02 16:01
Dokumento numeris:E657-3/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-19 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-19

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Kriaučiūnų g 5B, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-02 14:06
Dokumento numeris:A320-13/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį gyvatvorės genėjimą.
Vydūno g. 7,
2016-12-23 22:25
Dokumento numeris:E657-460/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 54, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-23 22:25
Dokumento numeris:E657-459/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 52, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-23 22:14
Dokumento numeris:E657-455/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 23, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-23 15:43
Dokumento numeris:E657-454/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Liubavos g 22, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-12 07:45
Dokumento numeris:A320-1466/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti beržui 18cm skersmens šakas nuo el.apšvietimo stulpo.
Bitėnų g. 9,
2016-12-09 14:20
Dokumento numeris:A320-1463/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią tuopą 38cm skersmens bei išgenėti sausas, pažeistas ligų, aplūžusias šakas tuopoms 38;63;66;88;48;50;43;51;46;45cm.
Salotės g. 59 ~100m atkarpoje nuo Salotės g. (11 medžių, kiti patenka i rajoną),
2016-12-09 10:51
Dokumento numeris:A320-1461/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti apatines šakas bei atžalas liepoms 13;15;21cm skersmens.
Papilėnų g. 3,
2016-12-08 08:17
Dokumento numeris:A320-1449/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti drebulę 16 cm skersmens ir vinkšną 14 cm skersmens. Medžiai auga per arti namo, šakos liečia langus ir fasadą, tamsiną į kambarius natūraliai patenkančią šviesą.
Įsrutės g. 20 namo vidiniame kieme, prie balkonų,
2016-12-01 09:04
Dokumento numeris:A320-1416/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 5528-STDP bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160601-00450 pjauti projekte šalinti numatytą, suprojektuotos įvažos į sklypą vietoję augantį beržą 13cm skersmens.
Vėluvos g. 20,
2016-11-28 18:42
Dokumento numeris:E657-407/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2016-12-19 Konstitucijos pr. 3 antrame aukšte

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
laurynas01@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Blauzdavičius, laurynas01@gmail.com, 865020020
Priekulės g 1, Pilaitė, Vilnius,
2016-11-22 14:25
Dokumento numeris:A320-1353/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu bei statybos projektu VP16-141-TP-ITS.B nupjauti lietaus nuotekų tinklo kameros įrengimui trukdančius baltalksnius 8,9,13,9cm, blindes 11,9cm, pušis 10,12,10,8,8,12,8,14,8,8,10,12,12,8,12,8,11,10,11,8,8,8cm ir savaiminukus iki 8cm skersmens.
Taurupės g.,
2016-11-21 13:23
Dokumento numeris:E657-386/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3 Vilnius Antrame aukšte

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2016-12-05, elektroniniu paštu laurynas01@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Blauzdavičius el. p. laurynas01@gmail.com tel: 865020020
Priekulės g 1, Pilaitė, Vilnius,
2016-11-03 17:25
Dokumento numeris:A320-1195/16(2.3.1.20-UK2):
Kirsti du paliegusius, atšokusia žieve kaštonus, kurių kamieno skersmuo 10 ir 11 cm
Smalinės g. 18,
2016-10-20 15:56
Dokumento numeris:A320-1108/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų robinijų stuobrius 11,16,8,15cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2016-10-18 12:22
Dokumento numeris:A320-1077/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2582),
2016-09-22 16:16
Dokumento numeris:E657-290/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB “Pilaitės kotedžai” patalpose - Senasis Ukmergės kel.4, Užubaliai, LT-14013, Vilniaus raj. spalio 11 dieną, 17:15 val..

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2016 m. rugsėjo 27 - spalio 10 dienomis siunčiant pasiūlymus S. Žukausko g. 21-23, Vilnius, LT-08234 arba elektroniniu paštu info@projektubiuras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ingrida Levickienė, info@projektubiuras.lt, +370 614 92305
Simono Grunau g 30, Pilaitė, Vilnius,
2016-09-15 10:35
Dokumento numeris:A320-858/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Dituvos ir Vorupės g. 24-iuose sklypuose (pagal prie prašymo pridedą sklypų sąrašą).,
2016-09-09 14:06
Dokumento numeris:A320-818/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:0549),
2016-09-06 16:19
Dokumento numeris:A320-768/16(2.3.1.20-UK2):
Pagal patvirtintą projektą pjauti 17 gluosnių, kurių kamienų skersmuo 15-20 cm; 2 pušis - skersmuo 15 cm; 2 obelis -skersmuo 15,30 cm; 8 beržus, skersmuo -15,15,25,20,15,30,25,30; 2 drebules, skersmuo - 20,40 cm; pjauti 360 kv.m krūmų
Varnės g. atkarpa nuo Smalinės g. iki Bretkūno g.,
2016-08-17 14:38
Dokumento numeris:A320-704/16(2.3.1.20-UK2):
atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, išpjaunant natūraliai, savaime išaugusius medelius iki 8 cm, sausuolius bei krūmus
Plytinės kaime, žemės sklype, kurio kad. nr.:0101/0167:2581,
2016-07-07 15:23
Dokumento numeris:A320-532/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Plytinės k. sklype (Kad.Nr.0101/0167:0625),
2016-06-29 08:13
Dokumento numeris:A320-493/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Buivydiškių k.,sklype (kad.Nr.0101/0167:0839)
2016-06-28 10:47
Dokumento numeris:A320-476/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Čekoniškių/Zujūnų g. žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 0101/0167:198),
2016-06-28 08:39
Dokumento numeris:A320-475/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Padekaniškių k.,sklype (kad.Nr.0101/0167:2206)
2016-06-07 12:25
Dokumento numeris:A320-337/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš namo pamatų augančią, šviesą užstojančią, žalą darančią slyvą 10;12cm skersmens bei atžalas.
Smalinės g. 17-2 nuo gatvės pusės,
2016-05-17 07:56
Dokumento numeris:A320-204/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tuščiavidurį, keliantį pavojų klevą 98 cm skersmens.
Kriaučiūnų g.,91
2016-05-11 15:15
Dokumento numeris:A320-182/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines ir sausas šakas, pušies 12; apatines šakas beržų 20,18; apatines šakas ir siekiančias bei braižančias pastato fasadą beržo 28 cm skersmens.
Įsrūties g.,4
2016-04-29 07:48
Dokumento numeris:A320-81/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstančias, sausas, su puviniu, keliančias pavojų eismo saugumui tuopas 38,45,30,45,33,23,11,9,34,40,30,34,44,25,34,30,45,30,40,37,24,39,34,45,40 cm skersmens bei atžalas; genėti sausas, palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies, aplūžusias šakas tuopų 100,60,70,58,80,70,60,60,50,45,60 cm skersmens.
kelio atkarpoje tarp Zujūnų ir Papiškių g.,
2016-04-28 14:35
Dokumento numeris:A320-79/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.2. punktu nupjauti skubos tvarka skilusį, įkibusį į kitą medį, lūžtantį beržą 37 cm skersmens.
Zujūnų g.,
2016-04-22 13:55
Dokumento numeris:A320-39/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (baltalksnių, blindžių, uos.klevų, drebulės)medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Angelavos g., privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0167:2595),