Pranešimas

2019-01-18 14:06

Dokumento numeris: A320-88/19(2.3.1.20-UK2)
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo dalies valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.

Pramonės g. žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0066:12) dalyje priklausančioje Leon Olechnovič, neliečiant valstybinėje žemėje bei žemėje priklausančioje kitiems savininkams esančių želdinių,,


Dokumentai: