Pranešimas

2019-01-07 15:52

Dokumento numeris: A320-29/19(2.3.1.20-UK2)
Pagenėti klevui Ø34cm šakas besiremiančias į fasadą, užstojančias šviesą bei darančias žalą pastato konstrukcijoms.

Vileišio g. 6G šlaite,


Dokumentai: