Pranešimas

2018-12-07 13:35

Dokumento numeris: A320-1961/18(2.3.1.20-UK2)
Vadovaujantis statinio projektu Mokyklos ir sporto aikštyno Pašilaičių g. 13, Vilniuje statybos projektu Nr. P/6747 bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-121206-00335 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius želdinius.

Pašilaičių g. 13, sklype (Kad.nr.0101/0015:0231)


Dokumentai: