Pranešimas

2018-12-06 09:33

Dokumento numeris: A320-1938/18(2.3.1.20-UK2)
Prie Vilniaus g. 45 namo pjauti pavirtusias alyvas, 18, 19, 8 cm skersmens ir pagal poreikį smulkesnius, prie Vilniaus g. 43 namo pjauti tankiai užaugusius uos. klevus bei blogos būkles, nustelbtus vaismedžius, 15, 8, 9, 10, 18, 12, 15 cm skersmens, pagenėti 26 cm skersmens uos. klevą, pašalinti visas aplink jį augančias atžalas; prie kito namo galo išretinti alyvą, pjauti k. slyvas, vyšnias 19, 11, 11, 11, 11 cm skersmens, uos. klevus 14, 14, 10, 9, 8, 9, 10 cm skersmens, pjauti k. slyvą, 24 cm skersmens, 12, 12, 10 ir kitas iki 8 cm skersmens.

Vilniaus g. 45 ir 43, namų aplinkoje,


Dokumentai: