Pranešimas

2018-12-05 08:10

Dokumento numeris: A320-1929/18(2.3.1.20-UK2)
Genėti 31, 21 cm skersmens liepas, 21, 41 cm skersmens klevus, siekiant pagerinti apšviestumą išretinant lajas. Šalinti 30 cm skersmens iš virtusį gluosnį.

Šaltkalvių g. 18, prie namo kampo, nuo balkonų pusės,


Dokumentai: