Pranešimas

2018-10-31 07:37

Dokumento numeris: A320-1701/18(2.3.1.20-UK2)
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. B1709 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180926-01180 pjauti laikinam privažiavimui prie statybos objekto trukdančius, menkaverčius, savaime priaugusius ar savavališkai prisodintus medelius bei krūmus.

Savičiūnų g. atkarpoje nuo Lukšinės g. iki Savičiūnų g. 29 sklypo,


Dokumentai: