Pranešimas

2018-11-07 14:56

Dokumento numeris: A320-1727/18(2.3.1.20-UK2)
Vadovaujantis suderintu "kitos paskirties inžinerinių statinių - aikštelių, un. Nr. 4400-3132-3334 ir 4400-3132-3412, E. Pliaterytės g. 2, Vilniaus m., supaprastintu rekonstravimo projektu, bei išduotu išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-180918-00187, pjauti projekte šalinti numatytus medžius: Pušys 26, 20, 23 cm skersmens, bei kitus, į užstatymo zoną patenkančius, medžius iki 20 cm skersmens.

E. Pliaterytės g. 2, sklype, unikalus Nr. 4400-3132-3334;,


Dokumentai: