Pranešimas

2018-11-07 08:45

Dokumento numeris: A320-1724/18(2.3.1.20-UK2)
Pjauti bei genėti medžius, pašalinti krūmus bei atžalas trukdančias saugiam orinės elektros linijos tiekimui.

Pagal prie leidimo pridėtą sąrašą, 12 lapų.,


Dokumentai: