Pranešimas

2018-11-07 07:45

Dokumento numeris: A320-1723/18(2.3.1.20-UK2)
Pašalinti eismo saugumui trukdančius lanksvos krūmus bei klevukų savaiminukus.

Dvariškių g. 36 ties išvažiavimu į pagrindinį kelią po kaire puse,


Dokumentai: