Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2019-03-15 15:22
Dokumento numeris: A320-385/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstančius, blogos būklės gluosnius Ø36;35cm bei atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepai Ø92cm.
Kojelavičiaus g. 288/Medaus g. 4,
2019-03-06 15:23
Dokumento numeris: A320-358/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų žmonių bei statinių saugumui keliantį, nesaugotiną, nepatenkinamos būklės kaštoną Ø84cm.
Medaus g. 10 privačiame žemės sklype,
2019-03-05 13:12
Dokumento numeris: A320-343/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti menkavertes, iš kelmo ataugusias ievų atžalas Ø6;8;5cm; Pagenėti pušiai Ø18cm apatinį vieną vainiką bei paformuoti raugerškio ir lanksvos krūmus.
Gerovės g. 29 teritorijoje bei greta esančioje valstybinėje žemėje,
2019-02-20 10:28
Dokumento numeris: A320-257/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai pasvirusius, grėsmę žmonėms bei statiniams keliančius gluosnius Ø30;40;90cm
Pramonės g. 57A teritorijoje,
2019-02-20 07:58
Dokumento numeris: A320-253/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjima beržui Ø72cm, klevui Ø42cm, liepai Ø50cm ir trešnei Ø31cm. Darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams ne vegetacijos metu.
Bagušių g. 16B privačiame žemės sklype,
2019-02-19 09:48
Dokumento numeris: A320-244/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti žalą kapavietei darantį, atraminę sienelę verčiantį dvikamienį klevą Ø32;36cm.
Šiaurės kapinėse prie Bruzgių šeimos kapavietės, įėjimas nuo Kalno g. 6A sklypo viršuje,
2019-02-19 09:39
Dokumento numeris: A320-243/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti menkaverčius, žalą kapavietėms darančius uos.klevus Ø42;33cm.
Šiaurės kapinėse prie Savickij šeimos kapavietės, įėjimas nuo Kalno g. 6A sklypo viršuje,
2019-02-19 08:05
Dokumento numeris: A320-241/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 10vnt.nesaugotinų debulių bei pavojingo pasvirimo turinčius, grėsmę keliančius beržus
Eglinės sodų g. 64 privačiame sodo sklype,
2019-02-19 07:49
Dokumento numeris: A320-240/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nesaugotinas, grėsmę keliančias drebules 5vnt. bei beržą Ø35cm.
Eglinės sodų g. 62 už sklypo bendro naudojimo žemėje.,
2019-02-14 08:38
Dokumento numeris: A320-219/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti blindžių gojelio kraštovaizdžio gerinimo kirtimą/retinimą, paliekant perspektyvias geros buklės.
Žemoji g. 143 už sklypo ribos pietinėje pusėje,
2019-02-13 08:52
Dokumento numeris: A320-213/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų keliančius uos.klevus Ø72;44cm bei menkaverčius krūmus ir savaiminukus.
Kojelavičiaus g. 1 palei tvorą,
2019-02-12 15:45
Dokumento numeris: A320-209/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstačią, grėsmę namo, žmonių bei el.linijos saugumui keliančią dygiąją eglę Ø34cm.
Kurapkų g. 5 privačiame žemės sklype,
2019-01-28 10:07
Dokumento numeris: A320-114/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms Ø42;62;82;76;68cm.
Kolaso g. 27 palei gatvę,
2019-01-28 09:32
Dokumento numeris: A320-113/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti eismo ženklą užstojančius, savaime užaugusius, menkaverčius klevukus Ø14;16;10cm bei liepaites Ø13;5cm.
Gerviškių g. 56,
2019-01-23 15:57
Dokumento numeris: A320-97/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti pastato augančias, žalą darančias, šviesą užstojančias egles Ø38;38cm.
Kolaso g. 15 darželio teritorijoje,
2019-01-21 15:48
Dokumento numeris: A320-91/19(2.3.1.20-UK2):
Pakelti lają liepai Ø24cm, praretinti bei pagenėti šakas nuo stulpo dvik.klevui Ø24;34cm bei pagenėti nuo pravažiavimo geltonž.žirnmedžio krūmus ~6vnt.
Linksmoji g. 47,
2019-01-18 14:38
Dokumento numeris: A320-89/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą grybinių ligų bei puvinio gluosnį Ø48cm.
Parko g. 7,
2019-01-18 14:06
Dokumento numeris: A320-88/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo dalies valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Pramonės g. žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0066:12) dalyje priklausančioje Leon Olechnovič, neliečiant valstybinėje žemėje bei žemėje priklausančioje kitiems savininkams esančių želdinių,,
2019-01-18 13:31
Dokumento numeris: A320-87/19(2.3.1.20-UK2):
A320-51/19(2.3.1.20-UK2): Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypų valymus, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Pramonės g. žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0065:800) dalyje priklausančioje Leon Olechnovič, neliečiant valstybinėje žemėje bei žemėje priklausančioje kitiems savininkams esančių želdinių,
2019-01-17 09:09
Dokumento numeris: A320-72/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti iš tvoros išaugusius, naudotis pėsčiųjų šaligatviu trukdančius krūmus bei slyvų atžalas.
Palydovo g. 4 palei šaligatvį iš tvoros,
2019-01-17 08:50
Dokumento numeris: A320-71/19(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti sausas šakas ąžuolams Ø105;72;72cm.
Paeglinės sodų 1-oji g. 25 ir 27 palei gatvę,
2019-01-16 14:54
Dokumento numeris: A320-64/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą, šakų redukavimą bei suveržimą ąžuolui Ø110cm, genėjimo darbus patikint kvalifikuotiems specialistams.
Pavėsio g. ties 9 ir 20 namais,
2019-01-16 10:44
Dokumento numeris: A320-57/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą puvinio, pavojų keliantį klevą Ø37cm.
Parko g. 19 už namo,
2019-01-16 10:23
Dokumento numeris: A320-56/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti liepai Ø64cm šakas bei redukuoti lają.
Vandens g. 35 palei gatvę,
2019-01-16 10:14
Dokumento numeris: A320-55/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai pasvirusį, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį uos.klevą Ø45cm.
Juodasis kel. 26F prie sklypo,
2019-01-16 10:03
Dokumento numeris: A320-54/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti kelio apsaugos zonoje augančias, eismo saugumui trukdančias blindes Ø10;14;12cm bei atžalas.
Juodupio g. 25 palei gatvę,
2019-01-16 08:39
Dokumento numeris: A320-51/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypų valymus, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Lozoraičio g. 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 17, 17A, 17B, 19, 23, 25. 25A, 25B, 25C, 25D bei sklypuose (kad. Nr. 0101/0157:2132, 0101/0157:2131, 0101/0157:448, 0101/0157:447),
2019-01-07 10:11
Dokumento numeris: A320-22/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą kaštonui Ø70cm.
Ievų g. 20 privačioje teritorijoje,
2019-01-07 09:52
Dokumento numeris: A320-21/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Žemės sklype (kad. Nr. 0101/0065:756),
2019-01-07 09:46
Dokumento numeris: A320-20/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Žemės sklype (kad. nr. 0101/0065:755),
2019-01-04 09:07
Dokumento numeris: A320-12/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti ąžuolui Ø118cm šakas siekančias namo fasadą.
Ievų g. 18 privačioje valdoje,
2018-12-27 13:19
Dokumento numeris: A320-2050/18(2.3.1.20-UK2):
Sutvarkyti vėjavartas ir vėjolaužas, sausuolius bei aplūžusius ir menkaverčius medžius ir krūmus.
Rokantiškių g. atkarpoje nuo Šiaurės g. iki Palydovo g. per abi puses,
2018-12-20 09:00
Dokumento numeris: A320-2027/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti krūmus bei atžalas trukdančias saugiam eismui.
Suomių g. ties išvaža į į Gurių g. po dešine puse,
2018-12-19 08:09
Dokumento numeris: A320-2017/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus, bei kitus blogos būkles, arba invazinės rūšies (uos. klevus, b. robinijas, ievas) medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius virš 20 cm skersmens. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Punios g. 1 sklype, kurio unikalus Nr. 4400-4725-1358 ir Punios g. 3 sklype, kurio unikalus Nr. 4400-4725-1081,
2018-12-19 07:59
Dokumento numeris: A320-2016/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus, bei kitus blogos būkles, arba invazinės rūšies (uos. klevus, b. robinijas, ievas) medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius virš 20 cm skersmens. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Antano Maceinos gatvėje, sklypuose Nr. 1, 7, 9, kurių unikalus Nr. 4400-4723-2353; 4400-4723-4615; 4400-4723-6042;,
2018-12-19 07:50
Dokumento numeris: A320-2015/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus, bei kitus blogos būkles, arba invazinės rūšies (uos. klevus, b. robinijas, ievas) medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius virš 20 cm skersmens. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Stasio Šalkausko gatvėje sklypuose Nr. 8, 12, 14, 16, kurių unikalus Nr. 4400-4722-9938; 4400-4722-9538; 4400-4700-9492; 4400-4722-9456;,
2018-12-19 07:31
Dokumento numeris: A320-2014/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus, bei kitus blogos būkles, arba invazinės rūšies (uos. klevus, b. robinijas, ievas) medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius virš 20 cm skersmens. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Valdo Jurgučio gatveje, sklypuose Nr. 10, 19, 12, 8, 9, 15, 7, 11, 13, 23, 17, kurių unikalus Nr. 4400-4723-5489; 4400-4722-9681; 4400-4723-7734; 4400-4723-6842; 4400-4723-2153; 4400-4723-1767; 4400-4723-0280; 4400-4723-2131; 4400-4723-1801; 4400-4723-1189; 4400-4722-9716;,
2018-12-18 08:35
Dokumento numeris: A320-2008/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusias egles Ø34;24;11;26cm
Broliškose kapinėse,
2018-12-18 08:33
Dokumento numeris: A320-2007/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį keturkamienį šermukšnį Ø10;12;14;8cm.
Parko g. 47 šalia "Broliškų kapinių" tvoros,
2018-12-14 09:46
Dokumento numeris: A320-1998/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį lajos retinimą bei suveržimą liepai Ø105cm.
Tremtinių g. 12 prie sklypą,
2018-12-14 09:39
Dokumento numeris: A320-1997/18(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti sausas šakas ąžuolams Ø62;34;52;62cm.
Parko g. 12 kieme,
2018-12-14 09:18
Dokumento numeris: A320-1996/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti šakas beržams Ø44;42cm.
Genių g. 7 nuo balkonų pusės,
2018-12-14 09:06
Dokumento numeris: A320-1995/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti šakas nuo fasado beržams Ø32;35;48cm
Genių g. 11 nuo balkonų pusės,
2018-12-14 08:49
Dokumento numeris: A320-1994/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti 1/4 viršūnės redukavimą dviviršūnei kriaušei Ø44cm, kadangi lūžimo atveju galėtų pažeistį orinę elektros liniją.
Pamiškio g. 8 valstybinėje žemėje,
2018-12-12 09:45
Dokumento numeris: A320-1979/18(2.3.1.20-UK2):
Skubos tvarka pjauti pažeistas puvinio, pavojų žmonių bei daugiabučio saugumui keliančias tuopas Ø110;130cm.
Genių g. 21 nuo balkonų pusės,
2018-12-12 09:36
Dokumento numeris: A320-1978/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti menkavertį, pėsčiųjų šaligatvių naudotis trukdantį žilvičio krūmą.
Karklėnų g. 5 einant link mokyklos,
2018-12-07 14:12
Dokumento numeris: A320-1962/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią eglę Ø34cm bei arti pastato augantį, pavojų keliantį kėnį Ø38cm.
Uosių sodų 6-oji g. 8 privačiame sodo sklype,
2018-12-07 10:52
Dokumento numeris: A320-1960/18(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti sausas bei apatines šakas (atžalas) ąžuolams Ø82;85;76cm
Paeglinės sodų 1-oji g. 21 palei sklypą,
2018-11-27 15:47
Dokumento numeris: A320-1882/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį beržą Ø26cm bei blogos būklės, pavojingo pasvirimo turintį uos.klevą Ø44cm.
Eglinės sodų 8-oji g. 37 už sklypo ribos bendro naudojimo žemėje,
2018-11-27 15:45
Dokumento numeris: A320-1881/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų keliančius, džiūstančius, skylimo bei puvinio turinčius beržus Ø38;27cm.
Eglinės sodų 8-oji g. 37 žemės sklype,
2018-11-23 09:45
Dokumento numeris: A320-1845/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis VĮ Vilniaus miškų urėdijos išduotu leidimu medžių kirtimui pjauti blogos būklės ievas Ø15;8;16;11;10;36cm, baltalksnius Ø16;20;8cm, klevą Ø21cm, obelis Ø27;28cm ir vinkšną Ø17cm; Atlikti lajos sanitarinį genėjimą, pakėlimą ievai Ø36cm, eglei Ø40cm ir klevams Ø30;58cm.
Žemoji g. ties 86 sklypu nuo miško pusės,
2018-11-22 15:36
Dokumento numeris: A320-1837/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti krūmą užstojantį reklaminį stendą.
Pergalės g. 13 prie reklaminio stendo,
2018-11-22 10:34
Dokumento numeris: A320-1829/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti šaligatvio įrengimo darbams trukdančias liepas Ø37;34cm.
Žaliakalnio g. prie 22 ir 24 namų,
2018-11-14 07:37
Dokumento numeris: A320-1767/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 31, 26, 22, 30 cm skersmens apleistoje kapavietėje augančias tujas. Tujos yra peraugusios, teršia aplinkines kapavietes.
Gurių kapinėse, pirmoje eileje (nuo Gurių gatvės), ties Gurių g. 27 (už tvoros gyventojo ukinis pastatas).,
2018-10-31 08:30
Dokumento numeris: A320-1705/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti beržui Ø54cm šaką užstojančią šviesą 1 buto gyventojams.
Genių g. 3-1 nuo balkonų pusės,
2018-10-31 07:37
Dokumento numeris: A320-1701/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. B1709 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180926-01180 pjauti laikinam privažiavimui prie statybos objekto trukdančius, menkaverčius, savaime priaugusius ar savavališkai prisodintus medelius bei krūmus.
Savičiūnų g. atkarpoje nuo Lukšinės g. iki Savičiūnų g. 29 sklypo,
2018-10-26 08:34
Dokumento numeris: A320-1688/18(2.3.1.20-UK2):
Išretinti, pašalanti arti pastato augantį, šviesą užstojantį lazdyno krūmą, paliekant kelis vertingesnių, perspektyvius kamienus.
Darželio g. 5-105, nuo balkonų pusės,
2018-10-25 15:15
Dokumento numeris: A320-1682/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 išpjauti sklype augančius medžius iki Ø20cm bei vaismedžius.
Bačkio g. 36-1 žemės sklypo dalyje priklausančioje Leokadijai Ivanovai,
2018-10-25 14:00
Dokumento numeris: A320-1680/18(2.3.1.20-UK2):
Išpjauti lietaus vandens nuvedimo grioviuose savaime priaugusius, suformavimui bei funcionavimui trukdančius menkaverčius medžius bei krūmus.
Juodasis kel. arkarpa nuo Gurių g iki Dilgynės g.,
2018-10-25 07:58
Dokumento numeris: A320-1679/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti pastato augančią, žalą fasadui bei pamatams darančią eglę Ø25cm.
Kojelavičiaus g. 310,
2018-10-24 09:35
Dokumento numeris: A320-1671/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. FLX 115-2017 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180810-00996 pjauti projekte šalinti numatytą, statybos darbams trukdantį beržą Ø18cm.
Juodupio g. 23,
2018-10-24 09:28
Dokumento numeris: A320-1670/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Rukainių g. 119 privačioje žemės sklypo dalyje priklausančioje Jan Sadovskij,
2018-10-24 09:19
Dokumento numeris: A320-1669/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Rukainių g. 119 privačioje žemės sklypo dalyje priklausančioje VĮ "Turto bankas",
2018-10-19 07:58
Dokumento numeris: A320-1656/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti aplūžusį, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliantį klevą Ø84cm.
Tolimoji g. 17,
2018-10-18 15:31
Dokumento numeris: A320-1653/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti, paformuoti lają bei atlikti lajos suveržimą (bandažą) kaštonui Ø64cm.
Pramonės g. 53 kieme,
2018-10-18 07:48
Dokumento numeris: A320-1637/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą puvinio, džiūstančią, pavojų keliančią liepą Ø58cm.
Pramonės g. 153 palei gatvę,
2018-10-15 15:38
Dokumento numeris: A320-1625/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti užstelbtą, pažeistą ligų, neperspektyvų dvikamienį kaštoną Ø21;22cm.
Kalnėnų g. tarp 38 ir 44,
2018-10-12 10:15
Dokumento numeris: A320-1600/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingo pasvirimo turinčią, grėsmę namo bei žmonių keliančią liepą Ø44cm.
Batoro g. 148 už namo šlaite,
2018-10-12 09:47
Dokumento numeris: A320-1599/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Miesto ūkio ir transporto departamento klausimais protokolu pjauti J. I. Kraševskio gimnazijos teritorijoje automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui trukdančias obelis Ø16;18;18;20cm, slyvą Ø12cm bei alyvą Ø14cm ir atžalas.
Rugiagėlių g. 15, J. I. Kraševskio gimnazijos teritorijoje,
2018-10-08 15:09
Dokumento numeris: A320-1559/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti patekimui į J. Juškytės g. 25 žemės sklypą trukdančius, inžinerinės infrastruktūros teritorijoje augančius menkaverčius savaiminius krūmus bei medelius iki Ø12cm.
J. Juškytės g. 25 privažiavimui skirtoje servitutinėje žemėje,
2018-10-08 12:08
Dokumento numeris: A320-1557/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias, žalą darančias, pavojų saugiai pastatų bei tinklų eksploatacijai keliančias liepas Ø42;36;42;43cm, klevus Ø46;24;48cm, tujas 27;24cm bei atžalas ir savaime priaugusius menkaverčius savaiminukus ir krūmus.
Dūmų g. 3, UAB "Dalca" priklausančioje teritorijoje,
2018-10-08 08:57
Dokumento numeris: A320-1553/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą tuopoms Ø70;45;77;67cm.
Kurapkų g. 9 ir 9A,
2018-09-26 13:36
Dokumento numeris: A320-1520/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Versmių g. 157 privačioje valdoje,
2018-09-19 08:11
Dokumento numeris: A320-1477/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią b.robiniją Ø43cm.
Garsioji g. ir Džiaugsmo g. sankirta,
2018-09-18 09:31
Dokumento numeris: A320-1472/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti žalą kapavietei darančią pušį Ø24cm bei pagenėti klevą Ø34cm.
Strelčiukų kapinėse prie Baranovič šeimos kapavietės,
2018-09-14 14:14
Dokumento numeris: A320-1453/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti savaime priaugusius ar savavališkai prisodintus, naudotis gatvės pravažiavimu trukdančius krūmus.
Liepiškių g. atkarpoje nuo Liepiškių g. 15 iki Pavilnio sodų 17-osios g. (pagal pridedam schema),
2018-09-13 08:01
Dokumento numeris: A320-1442/18(2.3.1.20-UK2):
Pavilnio sodų 17-osios g. 30, privačiame sklype kirsti dvikamienį beržą 30cm,30 cm, augantį arti pastato ir ardantį pamatus.
Pavilnio sodų 17-oji g. 30,
2018-09-10 13:24
Dokumento numeris: A320-1407/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį beržą Ø25cm.
Ateities sodų 1-oji g. 33 privačiame žemės sklype,
2018-09-10 08:00
Dokumento numeris: A320-1397/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti apdegusią, pažeistą puvinio, pavojingai pasvirusią dvikamienę liepą Ø62;75cm.
Rugiagėlių g. 1 už sklypo,
2018-09-04 14:45
Dokumento numeris: A320-1364/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti patekimui į J. Juškytės g. 15 žemės sklypą trukdančius, inžinerinės infrastruktūros teritorijoje augančius menkaverčius savaiminius krūmus bei medelius iki Ø12cm.
J. Juškytės g. 15 privažiavimui skirtoje servitutinėje žemėje,
2018-08-28 14:58
Dokumento numeris: A320-1323/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2016/12/07/1 pjauti susisiekimo komunikacijų bei inžinerinių tinklų rekonstrukcijai, gatvės tiesimui bei likusiam projekto įgyvendinimui trukdančias, savaime priaugusias blindes, pušaites, ąžuoliukus, beržus ir vaismedžius.
Savičiūnų g. atkarpoje nuo Ašmenėlės g. iki Lukšinės g.,
2018-08-28 13:58
Dokumento numeris: A320-1321/18(2.3.1.20-UK2):
Dėl šviesos patiekimo į būtus pagenėti iš apačios 32 ir 37 cm skersmens beržus, 22 ir 29 cm skersmens klevams retinti bei formuoti lajas, šalinti išgulusius šaltalankius 15, 14, 14, bei 7 vnt. iki 10 cm skersmens.
Linksmoji g. 75, prie namo, nuo gatvės,
2018-08-22 13:16
Dokumento numeris: A320-1277/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingo pasvirimo turinčią, grėsmę keliančią eglę Ø72cm.
Užtvankos g. 3,
2018-08-20 15:20
Dokumento numeris: A320-1262/18(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti sausas, grėsmę keliančias šakas bei atžalas uosiams Ø62;83cm Pakelti, redukuoti lają bei atlikti bandažą liepai Ø84cm.
Juodasis kel. priešais 41 sklypą,
2018-08-10 08:57
Dokumento numeris: A320-1210/18(2.3.1.30-UK8):
Pjauti gatvės asfaltavimo darbams trukdančią, raudonųjų linijų ribose augančią liepą Ø63cm.
Grikių g. ties Rytų g. 21,
2018-08-09 14:48
Dokumento numeris: A320-1203/18(2.3.1.20-UK2):
1. Pagenėti sausas ir nuo pastato šakas maumedžiams Ø63;72cm, nuo el.laidų šakas liepoms Ø42;50;48;60;56;64;57cm bei paformuoti geltonžiedžio žirnmedžio krūmus; 2. Pagenėti eismo ženklus užstojančias, saugiam naudojimuisi šaligatviu trukdančias liepas Ø35;57cm bei atžalas ir savaiminukus.
1. Vandens g.31 /Švariosios g. bei link Versmių g., 2. Džiaugsmo g. tie 49 prie stotelės,
2018-08-08 14:18
Dokumento numeris: A320-1181/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti arti pastato augančias, šviesą užstojančias, žalą fasadui darančias šakas liepoms Ø25;28cm, šermukšniui Ø31cm ir klevui Ø68cm; Pjauti džiūstantį, blogos būklės šermukšnį Ø18cm.
Genių g. 4 nuo balkonų pusės,
2018-08-02 10:27
Dokumento numeris: A320-1145/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias liepas Ø48;52;62;64;32;42;63;62cm ir klevą Ø43cm.
Pramonės g. ties 145-147 namais bei prie 95-97 pastatu,
2018-08-01 13:20
Dokumento numeris: A320-1135/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią eglę Ø56cm, klevus Ø54;53cm bei nudžiūvusį beržą Ø52cm.
Mažosiose Pupojų kapinėse, prie Mackevič bei Sinkevič šeimos kapavietės (pro centrinį iėjimą nusileidus iki pat apačios eglė po dešine, klevai po kaire puse),
2018-08-01 08:59
Dokumento numeris: A320-1134/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el.linijos apsaugos zonoje augančią, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančią eglę Ø62cm.
Kolaso g. 1,
2018-07-31 07:34
Dokumento numeris: A320-1127/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti sklypo ribos augančius, pasvirimo turinčius, grėsmę keliančius baltalksnius Ø8;10;10;17;20;21;22cm.
Verbų skg. 17 už sklypo ribos,
2018-07-31 07:23
Dokumento numeris: A320-1126/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą garažo pamatams darančius klevukus Ø12;17cm.
Linksmoji g. 133A bendrijos teritorijoje,
2018-07-23 14:49
Dokumento numeris: A320-1090/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 30, 28, 27 cm skersmens, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje oro ir požeminiai el tinklai) augančius, pavojų žmonėms bei jų turtui keliančias liepas.
Garsioji g. 51, šalia privataus sklypo,
2018-07-12 10:02
Dokumento numeris: A320-984/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias egles Ø44;26;29cm.
Džiaugsmo g. 89 bei Paeglinės g. pradžioje,
2018-07-12 07:57
Dokumento numeris: A320-978/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti gatvės apsaugos zonoje augančias, saugiam eismui trukdančias tujas.
Uosių sodų 6-oji g. palei gatvę ties 8 žemės sklypu,
2018-07-05 14:23
Dokumento numeris: A320-959/18(2.3.1.20-UK2):
Vykdant Uosių gatvės remonto darbus pjauti gatvės remonto zonoje augančius, darbams trukdančius, savaime užaigusius menkaverčius medžius ir krūmus.
Uosių g. atkarpa nuo Šiaurės g. iki Kalno g.,
2018-07-05 14:14
Dokumento numeris: A320-958/18(2.3.1.20-UK2):
Vykdant Gerovės parko takų remonto darbus pašalint takų remonto darbams trukdančius menkaverčius krūmus ir juodalksnius Ø24;26;24cm.
Gerovės parke palei upę,
2018-07-03 14:18
Dokumento numeris: A320-931/18(2.3.1.20-UK2):
Vykdant administracinio pastato A. Kojelavičiaus g. 1 rekonstravimo projektą bei vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti naujos transformatorinės statymo bei senos demontavimo darbams trukdančius menkaverčius, savaime priaugusius, medžius bei krūmus.
A. Kojelavičiaus g. 1,
2018-06-29 09:06
Dokumento numeris: A320-910/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. TP-2017-59-LE bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti gyvenamojo namo J. Juškytės g. 9 lauko elektros tinklų paklojimui trukdančius menkaverčius medžius ir krūmus.
J. Juškytės g. 9,
2018-06-29 07:21
Dokumento numeris: A320-906/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų keliantį trikamienį gluosnį Ø60cm, pavojų keliantį beržą Ø80cm bei sutvarkyti prie Kamarovų kapavietės vėjalaužas.
Šiaurės g., N. Vilnios kapinėse bei prie Kamarovų šeimos kap,
2018-06-28 09:28
Dokumento numeris: A320-888/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačioje namų valdoje augančias, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias egles Ø55;39;41cm
Švarioji g. 28 privačioje namų valdoje,
2018-06-26 07:53
Dokumento numeris: A320-856/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti Balučio g. asfaltavimo darbams trukdančias drebules Ø16;14;10;21;14;14;17;13;15;13;10;8;12;14;17;16;11cm, blindes Ø6;5;16;8cm ir beržus 10;12;8;12;9;13;12;10;12cm.
Balučio g. atkarpoje,
2018-06-22 08:09
Dokumento numeris: A320-838/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu šalinti 62 cm skersmens sausą medį (uosį), 51 cm skersmens medžio stuobrį (uosio, apie 2,5 m), pjauti drevėtas, puvinio pažeistas, 73 ir 71 cm skersmens liepas, pjauti džiūstantį, 63 cm skersmens uosį. Visi medžiai auga valstybinėje žemėje.
Juodasis kelias 46 (sklypas)/Pavilnio Sodų 1-oji g./Liepiškių g.,
2018-06-13 10:12
Dokumento numeris: A320-767/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype, kurio kad. Nr. 0101/0066:0014,
2018-06-04 16:02
Dokumento numeris: A320-723/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti saugiam eismui trukdantį erškėtrožių ir sedulos krūmą (ant posūkio) bei likusį sedulos krūmyną pažeminti, paformuoti.
Kojelavičiaus g. 308 ties išvaža iš kiemo,
2018-05-22 08:02
Dokumento numeris: A320-645/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą, retinimą bei suveržimą (bandažą) beržui Ø62cm.
Dūmų g. 3 privačioje teritorijoje,
2018-05-04 09:11
Dokumento numeris: A320-587/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
V. Stašinsko g. 3 privačiame žemės sklype,
2018-04-20 07:32
Dokumento numeris: A320-537/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, išgenint sausas, nusvirusias ant praėjimo ar pastato šakas liepoms Ø32;42;38;41;48;31;32;34;28;45;32cm bei pjauti džiūstančią, pažeistą grybinių ligų tuopą Ø48cm bei nudžiūvusį beržą Ø21cm.
Pergalės g. 34 laidojimo paslaugų centro teritorijoje,
2018-04-19 07:44
Dokumento numeris: A320-527/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2017-38, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180314-00366 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius.
Juodupio g. 31 privačioje teritorijoje,
2018-04-09 13:43
Dokumento numeris: A320-466/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti ant pravažiavimo pavojingai svyrančią, grėsmę keliančią šaką ąžuolui Ø105cm.
Žemoji g. 19A,
2018-04-05 08:34
Dokumento numeris: A320-441/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti teritorijos tvarkymą, pašalinti menkaverčius savaime priaugusius medelius bei atžalas.
M. Krupavičiaus g. 46 palei sklypą bei gatvę,
2018-04-04 09:05
Dokumento numeris: A320-434/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų namo saugumui keliančią liepą Ø62cm bei egles Ø26;23;27cm.
M. Krupavičiaus g. 46 palei gatvę,
2018-03-29 09:48
Dokumento numeris: A320-420/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti orinės el.linijos apsaugos zonoje augančius, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius, menkaverčius, savaime priaugusius medžius ir krūmus.
Kurapkų g. palei 33-osios LMGSEB garažus praeinančioje orinėje el.linijoje,
2018-03-29 08:10
Dokumento numeris: A320-417/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų el.linijai keliančias, į laidus įaugusias, pavojų gyvenamajam namui keliančias egles Ø23;22;30;46cm.
Mackonio g. 39 už namo valstybinėje žemėje,
2018-03-22 08:38
Dokumento numeris: A320-391/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų eismo ir žmonių saugumui keliančias tuopas Ø70;74;74;80cm bei džiūstančius, pažeistus puvinio uos.klevus Ø35;20cm ir gluosnius Ø16;35;38;18;26;26;26;44cm.
Kojelavičiaus g. 50 palei gatvę ir esančios aikštelės pakrantėje,
2018-03-16 10:30
Dokumento numeris: A320-367/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti pakelės menkaverčių, savaime priaugusių medžių ir krūmų tvarkymo darbus trukdysiančius gatvės asfaltavimo darbams bei nesuteikiantys estetinio vaizdo.
Retkonių g. atkarpoje nuo Arimų g. iki Arimų g. 35A posūkio link sodų,
2018-03-14 13:53
Dokumento numeris: A320-349/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti į važiuojamąją kelio dali pasvirusias slyvas ir klevukus bei jų savaiminukus.
Strielčiukų g. atkarpoje nuo 17 iki 23,
2018-03-12 10:14
Dokumento numeris: A320-330/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias egles Ø18;35;60cm, pažeistą puvinio, pavojingai pasvirusį link statinio klevą Ø75cm bei pagenėti klevui Ø68cm šakas nuo orinės elektros linijos bei pušies.
Džiaugsmo g. 48 ir 48A,
2018-03-05 08:45
Dokumento numeris: A320-296/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias egles Ø27;32cm.
Pavilnių kapinėse prie Seniut šeimos kapavietės,
2018-03-05 08:24
Dokumento numeris: A320-294/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Samalaukės g. 1 privačiame sklype,
2018-02-28 09:46
Dokumento numeris: A320-274/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 0,4 KV OL L-100 MT-1921 elektros linijos apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai trukdančias blindes 20vnt. Ø10-20cm, pagenėti šakas liepoms 45vnt. Ø30-60cm bei pašalinti krūmus ~150.00 kv/m.
Pramonės g. atkarpoje nuo 209S iki 211,
2018-02-21 09:13
Dokumento numeris: A320-245/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius medžius, krūmus bei atžalas.
Kalno g. privačiame žemės sklype (kad. Nr. 01010048:1075),
2018-01-26 11:57
Dokumento numeris: A320-127/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-11 atlikti sklypo valymą pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės uos.klevus Ø18;24;18;26;24;16;28;17;18;14;12;20;18;24;13;10;16;18;24;20;18cm, tuopasØ36;24;18;36;38;26;24;46;26cm ir klevąØ58cm.
Kupalos g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0048:419),
2018-01-24 14:40
Dokumento numeris: A320-108/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias vinkšas Ø24;22;16;12;14;16cm.
Palaukės g. 7 šlaite,
2018-01-24 14:22
Dokumento numeris: A320-106/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančią, pažeistą puvinio tuopą Ø118cm.
Sirokomlės g. 35,
2018-01-19 10:47
Dokumento numeris: A320-83/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti į važiuojamąją dalį palinkusias, pavojų eismo saugumui bei el.laidams keliančias blindes Ø8;12;16;16cm, klevukus Ø8cm-12vnt., uos.klevus Ø8cm-5vnt., 12cm-2vnt., 24cm, ievas Ø8;12;24cm, liepas Ø12;12cm, ąžuolą Ø16cm bei menkaverčius krūmus; Pagenėti liepai Ø32cm šakas.
Pavilnio g. atkarpoje nuo Subačiaus g. iki pervažos bei Žemosios g. atkarpoje nuo pervažos iki autobuso žiedo.,
2018-01-08 09:03
Dokumento numeris: A320-20/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas bei invazinius medžius.
Šiaurės g. ir Skardžio g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0047:744),
2018-01-05 14:28
Dokumento numeris: A320-18/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Šlaito pūčkorių g. tvirtinimo schema, technine specifikacija bei sutartimi Nr. 2017/16KP-31 pjauti šlaito tvirtinimui trukdančius klevus Ø38;30;26;14;12;10;16;14cm bei nudžiūvusį juodalksnį Ø30cm.
Pučkorių g. Vilnelės šlaite,
2017-12-20 10:09
Dokumento numeris: A320-2135/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų vaikų saugumui keliančias b.robinijas Ø46;22;28;23;62;39cm, nudžiūvusias ar užstelbtas egles Ø18;12;12;14;19;10;10cm, klevus Ø28;17cm, beržą Ø20cm ir šermukšnius Ø17;10cm bei daugeliui medžių atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą. Genėjimo ir pjovimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Genių g. 12 darželio teritorijoje,
2017-12-18 09:06
Dokumento numeris: A320-2118/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu dvibučio gyvenamojo namo Flamandų g. 2, Vilniaus m. statybos projektu Nr. GN 16-17, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161124-00615 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti inžinerinių tinklų bei gatvės tiesimui trukdančias blindes Ø14;10;8;12;14;10cm ir beržiukus Ø12;16;10;12;16;17cm.
Moldovos ir Valonų g.,
2017-12-11 08:10
Dokumento numeris: A320-2096/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti beržui Ø37cm šakas nuo fasado.
Parko g. 45 nuo namo galo,
2017-12-11 07:37
Dokumento numeris: A320-2094/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti teritorijos tarp Žemosios g. ir Bačkio g. ruožo palei gatvę kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Bačkio g. 3 ir Žemosios g. tarpe,
2017-12-06 15:01
Dokumento numeris: A320-2077/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai šalinti Belmonto užtvankos sutvarkymo darbams trukdančius juodalksnius Ø42;46cm.
Belmonto g. 17 prie užtvankos,
2017-12-04 14:05
Dokumento numeris: A320-2073/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias egles Ø28;20;17;26;22;28;23;20;22;27;17;31;18;32;22;28;29;24cm bei pušaitę Ø12cm.
Pramonės g. ties 209S bei prie Kyvos g. sankirtos,
2017-11-27 08:10
Dokumento numeris: A320-2040/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti menkaverčius, eismo saugumui trukdančius krūmus (slyvas, alyvas, vinvytis + atžalos), slyvas Ø8;8;8;8;8cm bei džiūstantį klevuką Ø18cm.
Kalno g. ir Uosių sodų 13-osios g. prie autobusų (Išvažiuojant iš Uosių sodų 13-osios g. po dešine),
2017-11-22 09:37
Dokumento numeris: A320-2031/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapivietei darančią pušį Ø63cm.
Strielčiukų kapinėse prie Tadeuš Stankievič kapavietės,
2017-11-20 08:03
Dokumento numeris: A320-2012/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti elektros tinklų apsaugos zonoje augančias, saugiai eklsploatacijai trukdančias blindes Ø18;20cm.
Juodasis kel. 59B,
2017-11-16 08:03
Dokumento numeris: A320-2009/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, ant pravažiuojamos gatvės pasvirusias, grėsmę transportui ir žmonėms keliančias blindes Ø12;19;8;8;20;12;16;24;20cm, ievą Ø8;8;16cm, gluosnį Ø36cm, vyšnią Ø8cm, baltalksnius Ø8;8;12;16cm, slyvas Ø8;8;8;8;10;10;10;10;12;6;6cm, uos.klevą Ø12cm bei krūmynus ir aviečių atžalas; Pagenėti baltalksnius Ø12;14;17cm.
Gurių sodų 29-oji g. palei gatvę,
2017-11-14 09:17
Dokumento numeris: A320-1997/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančią liepą Ø74cm.
Kolaso g. 8A,
2017-11-06 15:24
Dokumento numeris: A320-1972/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti pažeistą puvinio bei grybinių ligų, džiūstantį, pavojų keliantį klevą Ø71cm
Juodasis kelia g. 29A,
2017-11-02 07:39
Dokumento numeris: A320-1966/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistas puvinio, pavojų keliančias liepas Ø62;54cm bei liepai Ø64cm redukuoti lają bei atlikti suveržimą + kelmų šalinimas ir atsodinimas.
Vandens g. 27 ir 44,
2017-11-02 07:17
Dokumento numeris: A320-1965/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, grėsmę keliančią tuopą Ø84cm.
Grūdų sodų 14-oji g. 2 prie kelio,
2017-10-31 10:36
Dokumento numeris: A320-1963/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pagenėti dvikamienei ievai Ø27;41cm šakas nuo fasado bei retinti lają ir redukuoti 1/3 aukščio.
Gerovės g. 5,
2017-10-30 10:23
Dokumento numeris: A320-1955/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Pramonės g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0066:13),
2017-10-25 10:26
Dokumento numeris: A320-1927/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusią liepą Ø41cm
Džiaugsmo g. ir Paeglinės sodų g. sankirta,
2017-10-25 09:37
Dokumento numeris: A320-1925/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius maumedžius Ø66;63cm ir obelį Ø19cm bei pasvirusią b.robiniją Ø29cm; Išgenėti sausas šakas maumedžiams Ø67;63;46;64;70;73cm, ąžuolams Ø51;39;71cm bei pakelti lają liepoms Ø81;16;21;18cm.
Džiaugsmo g. 93C,
2017-10-25 09:00
Dokumento numeris: A320-1921/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią blindę Ø14cm bei tuopas Ø12;14cm.
Linksmoji g. ir Parko g. (už Maximos) atkapoje esančioje šunų aikštelėje,
2017-10-20 14:40
Dokumento numeris: A320-1904/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pasvirusią, pavojų keliančią, 86 cm skersmens tuopą.
Kojelavičiaus g. 50, prie gatvės,
2017-10-17 09:42
Dokumento numeris: A320-1869/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 63 ir 95 cm skersmens, lengvinant, nužeminant (iki 1/5 medžio lajos) ir paformuojant lajas. Pjauti pavojų keliančią, 92 cm skersmens, stipriai puvinio pažeistą liepą.
Švarioji g. 34 ir Švarioji g. 40, prie gatvės,
2017-10-16 11:26
Dokumento numeris: A320-1863/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti ir/ar (pagal poreikį) pjauti menkaverčius invazinius uos. klevus, augančius prie Arimų gatvės važiojamosios dalies ir trukdančius transporto eismui.
Arimų gatvėje, šalia Arimų g. 35A,
2017-09-29 09:42
Dokumento numeris: A320-1780/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 42;28;31;24;32;29;31;32;35;42;36;30;51;32cm;(23;32cm+bandažas) bei klevui Ø32cm; Pjauti apdžiūvusias, pasvirusias slyvas Ø16;18;15;10;8cm bei atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkavertes, savaime priaugusias liepas Ø12;10;8;6;5;6cm, klevukus 13;10;8cm, blindes Ø8;10cm, guobą Ø10cm bei iki Ø8cm.
Paeglinės sodų 3-ioji g. 2, nuo Džiaugsmo g. pusės,
2017-09-27 08:55
Dokumento numeris: A320-1769/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų keliančią tuopą Ø95cm, arti važiuojamosios dalies augančią blindę Ø23;15cm bei slyvą Ø15;14cm (1 adresas); Pjauti nudžiūvusias egles Ø34;28cm (2 adresas).
1. Vaivos g./Čepkelių g. ir Čiurlionytės g. sankirta; 2. Kalno g. 56 už autobusų apsisukimo žiedo,
2017-09-26 10:28
Dokumento numeris: A320-1757/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius džiūstančius, sausuolius, savaiminius medelius, jų atžalas bei blogos sanitarinės būklės išverstus medžius, paliekant vertingus, saugotinus želdinius.
Sodžiaus g. žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0065:330) ir gatvės tarpe esančioje skiriamojoje želdinių juostoje,
2017-09-20 15:50
Dokumento numeris: A320-1731/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ženklą "Sunkvežimiams eismas draudžiamas" užstojantį, eismo saugumui trukdantį uos.klevą Ø23cm.
Žiedų g. 5/Žemoji g. 23 ant sankirtos,
2017-09-20 15:36
Dokumento numeris: A320-1730/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeista puvinio bei grybinių ligų, pavojų keliantį klevą Ø69cm.
Pergalės g. 32-2, privačioje namų valdoje,
2017-09-20 08:18
Dokumento numeris: A320-1711/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti klevams Ø45;42cm šakas nuo orinės elektros linijos.
Biččių g. 2 ir 4 palei gatvę,
2017-09-15 07:54
Dokumento numeris: A320-1678/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Linksmoji g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0065:756),
2017-09-14 07:45
Dokumento numeris: A320-1668/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti šakas nuo fasado dvikamienei ievai Ø12;17cm.
Genių g. 17-19, nuo laiptinės pusės,
2017-09-14 07:40
Dokumento numeris: A320-1667/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, užstelbtus, neperspektyvius, džiūstančius, savaiminius medelius, jų atžalas bei blogos sanitarinės būklės, pavojų keliančias tuopas Ø32;29;24;24cm.
A. Petrulio g. 26 sklypo ir Džiaugsmo g. tarpe esančioje skiriamojoje želdinių juostoje,
2017-09-14 07:24
Dokumento numeris: A320-1666/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti mėgėjų sodo žemės sklype augančias, žalą darančias, pavojų keliančias egles Ø33;42;36cm.
Uosių sodų g. 11 mėgėjų sodo žemės sklype (kad. Nr. 0101/0047:738),
2017-09-13 13:22
Dokumento numeris: A320-1663/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietėje augančią, žalą darančia eglę Ø24cm.
Šiaurės g., Naujosios Vilnios kapinėse, Putkov šeimos kapavietėje,
2017-09-06 08:18
Dokumento numeris: A320-1592/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepai Ø46cm. (elektrikų sudarkyta).
Vaivos g. 3 palie gatvę,
2017-09-01 09:17
Dokumento numeris: A320-1584/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skilusią, pavojų keliančią liepą Ø65cm bei nudžiūvusius beržus Ø30;25cm
Garsioji g. ir Pavilnio sodų 17-oji g.,
2017-08-31 10:25
Dokumento numeris: A320-1582/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos retinimą, pakėlimą bei šakų nuo fasado pagenėjimą liepoms Ø44;56;44;36;36;32;42cm, klevams Ø46;32;39;27;32;36;32cm, pašalinti arti pastato augančias 3 tujas, savaiminius menkaverčius medelius, jų atžalas bei paformuoti krūmus.
Arimų g. 29,
2017-08-30 08:37
Dokumento numeris: A320-1569/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Čarneckiog., Pranciškaus Petro Būčio g. ir Bizausko g. privačiuose žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0157:376, 0101/0157:661, 0101/0157:1502, 0101/0157:1542, 0101/0157:1230, 0101/0157:1159, 0101/0157:843, 0101/0157:803, 0101/0157:624, 0101/0157:606, 0101/0157:470, 0101/0157:417, 0101/0157:662, 0101/0157:804, 0101/0157:844, 0101/0157:1231, 0101/0157:1160, 0101/0157:625, 0101/0157:471, 0101/0157:1468, 0101/0157:377, 0101/0157:418, 0101/0157:607),
2017-08-28 11:46
Dokumento numeris: A320-1547/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai išpuvusią, pavojų keliančią tuopą Ø51cm bei iš pamatų augantį, žalą pastatui darantį, pavojų keliantį beržą Ø62cm.
Vaismedžių g. 6,
2017-08-28 08:46
Dokumento numeris: A320-1542/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti eismo saugumui trukdančias uos.klevų bei slyvų atžalas, krūmus bei pagenėti uos.klevams Ø18;14;12cm atžalas.
Palydovo g./Šiaurės g. sankirta (išsukant iš Palydovo g. po kairę puse),
2017-08-04 15:34
Dokumento numeris: E657-660/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius. II aukšto foje 2017-08-28 17:15

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu, adresu: Belvederio g. 24, Vilnius. El. paštu belvederiostudija@gmail.com Telefonu 868566788

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lukas Budginas, belvederiostudija@gmail.com, 868566788
Bagušių g 42, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-08-04 09:56
Dokumento numeris: A320-1452/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Didieji Karklėnai, žemės sklype (kad. Nr. 0101/0065:755),
2017-08-04 09:37
Dokumento numeris: A320-1450/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Didieji Karklėnai, žemės sklype (kad. Nr. 0101/0156:1572),
2017-08-04 09:30
Dokumento numeris: A320-1449/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Didieji Karklėnai, žemės sklype (kad. Nr. 0101/0156:1573),
2017-08-02 17:45
Dokumento numeris: E657-650/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius. II aukšto foje. 2017-08-23 17:15

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu, adresu Belvederio g. 24, Vilnius. El. paštu belvederiostudija@gmail.com Telefonu 868566788

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lukas Budginas, belvederiostudija@gmail.com, 868566788
Bagušių g 42, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-07-31 08:04
Dokumento numeris: A320-1391/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį klevą Ø55cm, liepą Ø84cm bei aplaužytą, be viršūnės klevą Ø61cm. Pastaba: liepoje ~5m aukštyje gyvena laukinės bitės.
Strielčiukų g. 11 palei sklypą,
2017-07-31 07:55
Dokumento numeris: A320-1389/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų pastatų ir žmonių saugumui keliančius klevus Ø62;68;63cm bei klevo stuobrį Ø43cm.
Z. Gulevič g. 4 privačioje namų valdoje,
2017-07-28 13:16
Dokumento numeris: A320-1384/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti Lozoraičio g. esančios alėjos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, išpjaunant blogos sanitarinės būklės blindes Ø26;22;19;18;26;20;16;18;17;28;22;15;10;11;16;15;44;26;28cm, liepą Ø28cm, beržą Ø31cm bei menkaverčius savaime priaugusius medelius, krūmus ir jų atžalas.
Lozoraičio g. atkarpoje nuo Šilingo g. iki maumedžių alėjos,
2017-07-28 08:42
Dokumento numeris: A320-1375/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
V. Stašinsko g. 4,
2017-07-26 11:57
Dokumento numeris: A320-1354/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažiestą grybinių ligų bei turintį puvinio gluosnį Ø43cm bei džiūstantį, aplūžusį, pažeistą puvinio gluosnį Ø42cm.
Pergalės g. 26 prie automobilų aikštelės,
2017-07-26 10:31
Dokumento numeris: A320-1353/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą bei šakų nuo fasado pagenėjimą liepai Ø40cm.
Genių g. 27,
2017-07-18 08:29
Dokumento numeris: A320-1309/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusius link važiuojamosios kelio dalies, pavojų eismo saugumui keliančius klevą 13 cm, ąžuolą 8 cm, blindę 8 cm, kriaušę 9 cm, žaibo trenktą eglę 28 cm skersmens bei savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, pasvirusias link važiuojamosios kelio dalies ąžuolų 9, 8 cm, drebulės 12 cm skersmens.
Džiaugsmo g. 58,
2017-07-11 08:44
Dokumento numeris: A320-1278/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius, blogos sanitarinės būklės, naikintinus kaip invazinės rūšies uos.klevus Ø26;31;30;16;20;18;8;26;16;38;24;38;24;26cm jų atžalas bei džiūstančią ant pastato svyrančią b.robiniją Ø30cm.
Kojelavičiaus g. 121 teritorijoje,
2017-07-04 13:48
Dokumento numeris: A320-1241/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti Tuputiškių g. pakėlės tvarkymą, pašalinant eismo saugumui trukdantį uos.klevą Ø26cm, ievą Ø8cm, nudžiūvusius klevus Ø16;22;24cm bei menkaverčius savaiminius medelius, krūmus ir atžalas svyrančias ant važiuojamosios dalies.
Tuputiškių g. nuo pervažos link Tuputiškių g. 66 namo,
2017-07-04 12:58
Dokumento numeris: A320-1240/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą gluosniams Ø65;35cm.
Žemoji g. 7 palie gatvę prie sustojimo,
2017-07-04 12:46
Dokumento numeris: A320-1239/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai šalinti pažeistas puvinio, pavojų keliančias liepas Ø63;44cm bei pašalinti kelmus.
Versmių g. 9 palei gatvę,
2017-07-04 12:37
Dokumento numeris: A320-1238/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti tarp 110kV oro linijos Vilnia-Markučiai atramų Nr. 57-58 augančius, pavojų saugiai eksploatacijai nepašalinus sukelsiančius beržus Ø18;8;17;10;13;10;13;10cm, pušis 10;16;12;14;16cm, b.robinijas Ø10;6;5;4;4;8cm, žilvičio krūmą bei medžių ir krūmų atžalas.
Švedų g., tarp 110kV oro linijos Vilnia-Markučiai atramų Nr. 57-58,
2017-07-04 12:24
Dokumento numeris: A320-1237/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai šalinti nudžiūvusią, pavojų keliančią ievą Ø33cm.
Rytų kapinėse,
2017-07-04 08:45
Dokumento numeris: A320-1234/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, retinimą klevams Ø35;42;52cm ir liepoms Ø32;33cm.
Slovackio g. 5, kitoje gatvės pusėje (medžiai aptvertoje valdiškoje žemėje),
2017-07-04 08:34
Dokumento numeris: A320-1232/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų kapavietės keliančią liepą Ø64cm.
Palydovo g., Mažųjų pupojų kapinės, prie Vilkamušių šeimos kapavietės. (4 eilė iš kairė pro cenrinį įėjima),
2017-07-03 14:56
Dokumento numeris: A320-1226/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį beržą Ø37cm.
Italų g. ir Rūkainių g. sankirta esančiame masyve, greta sklypo (kad. Nr. 0101/0158:338),
2017-06-30 11:23
Dokumento numeris: E657-547/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Rinktinės g. 51-38, 2017-07-21 08:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštų dmitrijustim@gmail.com iki 2017-07-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Dmitrijus Timofejevas, dmitrijustim@gmail.com, 860531470
Juodasis kel 46, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-06-27 11:57
Dokumento numeris: A320-1198/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti sausas, pavojų keliančias šakas klevui Ø54cm bei pjauti išpuvusią, pavojų keliančią liepą Ø86cm.
Pramonės g. 19 ir link 17 liepa,
2017-06-27 09:50
Dokumento numeris: A320-1197/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų keliantį, džiūstantį klevą Ø65cm.
Kojelavičiaus g. 208 prie namo galo,
2017-06-20 08:45
Dokumento numeris: A320-1141/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti šakas nuo el.apšvietimo stulpo drebulei Ø53cm bei pjauti nudžiūvusią kriaušę Ø24cm ir klevukus Ø14;15cm.
Gerovės g. 51,
2017-06-20 08:24
Dokumento numeris: A320-1140/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti nudžiūvusių bei nuo fasado šakų pagenėjimą klevams Ø42;35;32;28;38cm ir beržui Ø38cm.
Gerovės g. 3 prie namo,
2017-06-20 08:17
Dokumento numeris: A320-1139/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti lajas ar išgenėti sausas šakas klevams Ø48;42cm ir liepai Ø19;22cm.
Parko g. 7 vidiniame kieme,
2017-06-20 07:58
Dokumento numeris: A320-1138/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančius, pavojų keliančius gluosnius Ø68;59;52;49;36cm bei tuopą Ø92cm; Atlikti sanitarini genėjimą bei lajų pakėlimą liepoms Ø66;70;37;46cm.
Pergalės g. 22 teritorijoje,
2017-06-16 16:27
Dokumento numeris: E657-501/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
,,BP Projektai” UAB patalpose, adresu Maironio g. 21, Vilnius, 2017-07-07, 17.15val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
PV Nerijus Budrikas, ,,BP Projektai”UAB; nbudrikas@gmail.com, tel.: 861127272.
Šiaurės g 2, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-06-13 16:13
Dokumento numeris: E657-489/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
,,BP Projektai” UAB patalpose, adresu Maironio g. 21, Vilnius, 2017-07-07, 17.15val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus projektuotojui visuomenės atstovai gali teikti raštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
PV Nerijus Budrikas, ,,BP Projektai”UAB; nbudrikas@gmail.com, tel.: 861127272.
Šiaurės g 2, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-06-09 14:43
Dokumento numeris: A320-1108/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-11 atlikti sklypo valymą pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės uos.klevus Ø28;16;18;32;34;28;26;24;18;36;32;24;26;46cm bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augantį, brandos amžių pasiekusį, pavojų keliantį beržą Ø42cm.
Kupalos g. žemės sklype (0101/0048:424),
2017-06-06 07:59
Dokumento numeris: A320-1063/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, suprojektuotos įvažos įrengimui trukdančias egles Ø32;28cm.
Pramonės g. 209A,
2017-06-05 15:17
Dokumento numeris: A320-1060/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus bei suveržimus liepoms Ø98;76;82;72;82cm.
Versmių g. 3 palei gatvę,
2017-06-05 13:46
Dokumento numeris: A320-1056/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pavojų keliančią tuopą Ø43cm, džiūstančius, skilusius totorinius klevus Ø17;6;14;13;8;14;8;12;11cm; Atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus, išgenint sausas, aplūžusias šakas eglėms Ø24;34;27;33;23;24;24;30;32;31cm, sidabriniams klevams Ø31;55;42cm ir liepai Ø43cm.
Genių g. 8/4 mokyklos teritorijoje,
2017-06-05 13:22
Dokumento numeris: A320-1055/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pažeistą puvinio beržą Ø38cm.
Pramonės g. 55A privačiame žemės sklype,
2017-06-05 10:31
Dokumento numeris: A320-1052/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Užukiemio g. 14,
2017-06-05 10:00
Dokumento numeris: A320-1051/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas pušiai Ø48cm.
Žiedų g. 36 palei gatvę,
2017-06-05 09:57
Dokumento numeris: A320-1050/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią pušį Ø28cm bei pažeistą puvinio, pavojų keliančią eglę Ø48cm.
Žiedų g. 36 privačioje namų valdoje,
2017-05-31 12:48
Dokumento numeris: A320-1031/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 123-UA-ŽI, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-170529-01029 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytus statyboms trukdančius medžius.
Pergalės g. 42 privačiame žemės sklype,
2017-05-24 15:49
Dokumento numeris: E657-437/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Kubinis metras" patalpose, Kalvarijų g. 1, Vilnius, 2017-06-13 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu – UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, ir el. paštu – jule@kubinismetras.lt, iki 2017-06-13 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julė Bajorūnaitė, jule@kubinismetras.lt, 861275288
Vengrų g 12, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-05-19 15:45
Dokumento numeris: E657-421/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, 2017 m. birželio 8 d. 18 val, 865341111

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
linaarch@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB "Remarkas", į.k. 303107925, Marjan Bielski, mariausstatyba@gmail.com, +37065341111
Juodupio g 31, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-05-19 15:12
Dokumento numeris: E657-420/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, 2017 m. birželio 2 d. 18 val, 865341111

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
info@ecohouse.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB "Remarkas", į.k. 303107925, Marjan Bielski, mariausstatyba@gmail.com, +37065341111
Juodupio g 31, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-05-18 10:20
Dokumento numeris: E657-411/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. birželio 19 d., 17:00 val. Vilnius, Konstitucijos pr. 3, II aukšto foje.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: iki 2017 m. birželio 18 d., 17:00 val., Julius Tomaševičius el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907, Vilnius, Kareivių g. 19-176

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julius Tomaševičius el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907
Degutiškių g 3, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-05-18 08:25
Dokumento numeris: A320-948/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepai Ø47cm.
Kolaso g. tarp 8 ir 8A sklypų,
2017-05-16 15:22
Dokumento numeris: E657-400/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius; 2017-06-05; 17:30val.; antro aukšto foje;

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
gabriele@voveresnamai.lt iki 2017-06-05

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Gabrielė Norkutė, gabriele@voveresnamai.lt; 861620998
Airių g 24, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-05-16 12:00
Dokumento numeris: A320-931/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias egles Ø46;42cm.
Kolaso g./Versmių g. sankirta,
2017-05-11 07:32
Dokumento numeris: A320-889/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį juodalksnį Ø82cm.
Dūmų g. 3A aikštėje,
2017-05-11 07:32
Dokumento numeris: A320-889/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį juodalksnį Ø82cm.
Dūmų g. 3A aikštėje,
2017-05-11 07:20
Dokumento numeris: A320-888/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išpuvusią, apdegusią, džiūstančią tuopą Ø124cm bei puvinio pažeistą, pavojingai pasvirusią liepą Ø41cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą tuopoms Ø84;122;98cm
Tremtinių g. 10 skvere,
2017-05-11 07:20
Dokumento numeris: A320-888/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išpuvusią, apdegusią, džiūstančią tuopą Ø124cm bei puvinio pažeistą, pavojingai pasvirusią liepą Ø41cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą tuopoms Ø84;122;98cm
Tremtinių g. 10 skvere,
2017-05-11 07:16
Dokumento numeris: A320-887/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstačią, pažeistą puvinio, pavojų keliančią liepą Ø26cm.
Gerovės g. 49,
2017-05-11 07:16
Dokumento numeris: A320-887/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstačią, pažeistą puvinio, pavojų keliančią liepą Ø26cm.
Gerovės g. 49,
2017-05-10 16:09
Dokumento numeris: A320-886/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistas puvinio, pavojingo pasvirimo turinčias b.robinijas Ø38;41cm.
Gerovės g. 7 nuo balkonų pusės.,
2017-05-10 16:09
Dokumento numeris: A320-886/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistas puvinio, pavojingo pasvirimo turinčias b.robinijas Ø38;41cm.
Gerovės g. 7 nuo balkonų pusės.,
2017-05-10 11:47
Dokumento numeris: E657-376/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, 2017 m. birželio 2 d. 18 val, 865341111

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
info@ecohouse.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB "Remarkas", į.k. 303107925, Marjan Bielski, mariausstatyba@gmail.com, +37065341111
Juodupio g 31, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-04-28 14:02
Dokumento numeris: A320-799/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti pakrantės kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaime užaugusius, išvirtusius krūmus, medžius, jų atžalas bei vaismedžius.
Ivaniškių sodų 4-oji g. 4, už ribos palei tvenkinio pakrantę,
2017-04-25 23:18
Dokumento numeris: E657-326/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Goštauto g. 8 - 210, Vilnius, 2017-05-12 17.30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu - d.cekanauskas@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2017-05-11 18 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB Formos studija. Deimantas Čekanauskas, El.p. d.cekanauskas@gmail.com Tel.: +370 650 50 125
Airių g 23, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-04-25 23:15
Dokumento numeris: E657-325/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Goštauto g. 8 - 210, Vilnius, 2017-05-12 17.30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu - d.cekanauskas@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2017-05-11 18 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB Formos studija. Deimantas Čekanauskas, El.p. d.cekanauskas@gmail.com Tel.: +370 650 50 125
Airių g 21, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-04-25 23:10
Dokumento numeris: E657-324/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Goštauto g. 8 - 210, Vilnius, 2017-05-12 17.30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu - d.cekanauskas@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2017-05-11 18 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB Formos studija. Deimantas Čekanauskas, El.p. d.cekanauskas@gmail.com Tel.: +370 650 50 125
Airių g 19, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-04-21 11:35
Dokumento numeris: A320-748/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačioje namų valdoje augantį, pavojų žmonėms ir pastatams keliantį 54 cm skersmens beržą.
Džiaugsmo g. 12, privačioje namų valdoje,
2017-04-21 11:18
Dokumento numeris: A320-747/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, formuoti, genėti eismui trukdančius sedulos krūmus, atitraukiant nuo kelio.
Pavilnio sodų 2-oji g., nuo 7 iki 11 namo.,
2017-04-21 10:59
Dokumento numeris: A320-746/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės, džiūstančius, puvinio pažeistus, pasvirusius, pavojų keliančius, prie elektros linijų augančius medžius: ievas 24, 26, 23, 29 cm skersmens, baltalksnius 28, 26, 16, 25, 24, 17, 37, 27, 24, 28, 23, 32, 12, 33, 17 cm skersmens, drebules 26, 24 cm skersmens, slyvą 16 cm skersmens.
Gurių sodų 30-oji g. sklype Nr. 18,
2017-04-21 10:35
Dokumento numeris: A320-744/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti į namą pasvirusią, pavojų keliančią pušį 32 cm skersmens. Leidimas galioja su sąlyga, kad Švarioji g. 22 namo savininkai neprieštarauja medžio pjovimui.
Švarioji g. 22 namo sklype,
2017-04-21 10:04
Dokumento numeris: A320-743/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pavojų keliančią, puvinio pažeistą, džiūstančią, 70 cm skersmens tuopą.
Džiaugsmo ir P. Dovydaičio gatvių sąnkryžoje,
2017-04-21 09:49
Dokumento numeris: A320-742/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti teritorijos želdinių sanitarinį kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės I medžių grupės (blindžių, tuopų, uos.klevų, baltalksnių) medelius, tuopas Ø38;32;32;28;34;26;38;24cm bei menkaverčius savaiminius medelius, krūmus ir atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.Taip pat šalinti už sklypo ribos palei tvorą link Vilnelės upės blogos būklės, džiūstančias, pavojų keliančias tuopas Ø68;67;68;74;76;63cm bei uos.klevus.
Pramonės g. 97 teritorijos sklypo dalyje priklausančioje UAB "Renergija" (skl.kad.Nr.0101/0064:97 ir pastatų unik.Nr. 1096-7019-6180, 1096-7019-6315, 1096-7019-6326, 1096-7019-6080),
2017-04-21 09:49
Dokumento numeris: A320-741/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliančias, džiūstančias tuopas 44, 60, 55 cm skersmens
Parko g. 8A, lopšelio-darželio "Žuvėdra" teritorijoje,
2017-04-21 09:36
Dokumento numeris: A320-740/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šalia vaikų žaidimo aikštelės augančias, pavojų keliančias, skylusias, džiūstančias ir/ar pažeistas puvinio blindes 29, 13, 19, 17 cm skersmens.
Parko g. 55, šalia vaikų žaidimo aikštelės,
2017-04-21 09:28
Dokumento numeris: A320-739/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti klevui Ø43cm šakas pasvirusias link namo.
Liepto g. 22 šlaite,
2017-04-21 09:15
Dokumento numeris: A320-738/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo ir el. linijos laidų augančią, pavojų keliančią eglę 26 cm skersmens.
Biržiškų g. 84, privačiame sklype,
2017-04-21 08:52
Dokumento numeris: A320-737/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augančią, žalą darančią trikamienę liepą Ø22;22;24cm ir klevą Ø20cm.
Kojelavičiaus g. 55, privačioje namų valdoje,
2017-04-21 08:51
Dokumento numeris: A320-736/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti po aukštos įtampos el. linijos laidais augančius, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius uos. klevus 14, 16, 28, 13, 9, 8, 7 cm skersmens.
Šiaurės g. 50, šalia sklypo,
2017-04-21 08:42
Dokumento numeris: A320-735/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas bei blogos sanitarinės būklės medžius.
Nasturtų g. privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0065:834),
2017-04-21 07:41
Dokumento numeris: A320-729/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas bei blogos sanitarinės būklės medžius.
Kurapkų g. 9B ir 11A privačiose žemės valdose (kad. nr. 0101/0065:145 ir 0101/0065:128),
2017-04-21 07:29
Dokumento numeris: A320-727/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti klevui Ø120cm apatines, aplūžusias, nudžiūvusias šakas.
Mažosiose Pupojų kapinėse prie įėjimo Irenos Staruk kapavietės,
2017-04-20 16:03
Dokumento numeris: E657-307/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Sodų g.6, Vilnius, 2017 05 11, 17.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu info@miestovizija.lt, iki 2017 05 11 dienos 14.00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jolanta Poškienė, info@miestovizija.lt, tel 865055031
A. Kojelavičiaus g 1, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-04-13 08:25
Dokumento numeris: A320-702/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti apatines šakas bei pašalinti atžalas liepoms Ø35;29;26;20cm; Pjauti blogos būklės, užstelbtus, pavirtusius, sąlygas rinktis asocialiems asmenims sudarančius tot.klevus Ø8;6;6;5;4;16;12;10;8;13;14cm.
Parko g. 28 prie namo galo bei kioskų,
2017-04-13 07:55
Dokumento numeris: A320-700/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, pavojų keliančias šakas liepoms Ø51;55;63cm.
Pramonės g. 153 palei gatvę,
2017-04-13 07:27
Dokumento numeris: A320-699/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pavojų keliančią liepą Ø74cm bei atlikti viršūnių redukavimą, retinimą liepoms Ø64;52;56cm.
Ievų g. 4, privačioje namų valdoje,
2017-04-13 07:16
Dokumento numeris: A320-698/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiau pašalinti eglės Ø44cm stuobrį ir tuopos Ø50cm vėjalaužą.
Mažosiose Pupojų kapinėse,
2017-04-12 11:01
Dokumento numeris: A320-695/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, avarinės būklės tuopas Ø102;34;90;88;95;95cm, blindes Ø22;25;62;18;18;22;16;14cm, į tvorą įaugusią dvik.liepą Ø22;35cm bei atlikti teritorijoje esančių medžių sanitarinius formuojamuosius genėjimus, išgenint sausas, aplūžusias, pavojų keliančias šakas.
Parko g. 21, ligoninės teritorijoje bei prie tvoros link Linksmosios g.,
2017-04-12 10:31
Dokumento numeris: A320-692/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti pušies Ø36cm apatines šakas, trukdančias kapavietės priežiūrai.
Strielčiukų kapinėse prie Lukaševič šeimos kapavietės,
2017-04-12 10:21
Dokumento numeris: A320-691/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas pušiai Ø63cm.
Strielčiukų kapinėse prie Stankevič šeimos kapavietės,
2017-04-11 09:50
Dokumento numeris: A320-681/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti sausas bei nuo el.apšvietimo stulpo šakas ąžuolui Ø102cm. Genėjimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Pavilnio sodų 4-oji g. 7, už sklypo bendro naudojimo žemėje,
2017-04-10 09:50
Dokumento numeris: A320-673/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusius uosius 34, 21, 23, 16, 35, 26 cm skersmens. Medžiai kelia pavojų žmonėms ir jų turtui.
Tolimoji sodų 1-oji g. 2, priešais sklypą,
2017-04-10 08:28
Dokumento numeris: A320-670/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas klevui Ø48cm, bei liepoms Ø75;55;60cm.
Lozoraičio g. 48 palei gatvę (ties Šilingo g. sankirta),
2017-04-10 08:18
Dokumento numeris: A320-669/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti S. Lozoraičio gatvės menkaverčių krūmų, atžalų, bei medžių sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus, taip pat šalinti pažeistas puvinio, pavojų keliančias blindes Ø32;44cm.
Lozoraičio g. atkarpoje nuo Džiaugsmo g. iki M. Krupavičiaus g. (iš abiejų pusių),
2017-04-07 08:20
Dokumento numeris: A320-659/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant blogos sanitarinės būklės, pasvirusius ant kelio, el.linijos ir pastatų, apdžiūvusius, pavojų keliančius medžius bei menkaverčius krūmus ir atžalas.
Atkarpoje nuo Tolimosios sodų g. iki Tolimosios sodų 4-osios g. esančioje žalioje zonoje,
2017-04-06 09:34
Dokumento numeris: A320-647/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį, pavojų keliantį ąžuolą Ø77cm.
Rytų g. 33 privačioje namų valdoje,
2017-04-06 09:33
Dokumento numeris: A320-646/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant džiūstančius, blogos būklės gluosnius Ø53;29;17cm bei savaime priaugusius menkaverčius medelius, savaiminius krūmus bei atžalas.
Rytų g. 12B privačioje žemėje,
2017-04-06 07:41
Dokumento numeris: A320-644/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti gatvės važiuojamąją dalį susiaurinačius alyvos krūmus bei atžalas.
Paeglinės g./Švariosios g. sankirtoje link Paeglinės g. 7C,
2017-04-03 14:11
Dokumento numeris: A320-609/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skilusį, pažeistą puvinio, pavojų keliantį klevą 90cm skersmens.
Versmių g. 41 privačioje valdoje,
2017-04-03 09:57
Dokumento numeris: A320-607/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sausų šakų išgenėjimą ąžuolui Ø62cm ir apatinių šakų pakelimą bei lajos surežimą (bandažą) liepai Ø102cm.
Urbšio g. 10 prie gatvės,
2017-04-03 08:23
Dokumento numeris: A320-604/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų namo konstrukcijai, šviesą butuose tamsinančią, eglę 21cm skersmens.
Kučkuriškių g. 5,
2017-04-03 07:58
Dokumento numeris: A320-603/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančią, šviesą užstojančią, pastatui žalą darančią slyvą 26cm skersmens.
Genių g. 23 nuo balkonų pusės,
2017-04-03 07:26
Dokumento numeris: A320-602/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti išpuvusią, pavojų keliančią liepą Ø83cm bei džiūstantį, pažeistą puvinio, pavojų keliantį klevą Ø90cm.
Urbšio g. 15A prie gatvės,
2017-03-31 13:57
Dokumento numeris: A320-600/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti gyvatvorės prie gatvės formavimo darbus, bei pašalinti po el.stulpu bei prie namo savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus.
Kojelavičiaus g. 180 prie gatvės ir namo,
2017-03-30 09:11
Dokumento numeris: A320-588/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, apdžiūvusias, aplūžusias šakas ąžuolui Ø106cm.
Užtvankos g. 4 valstybinėje žemėje,
2017-03-27 08:06
Dokumento numeris: A320-559/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti valstybinio žemės sklypo Garsioji g. (Pavilnio biblioteka) bei už jo tvarkymą, pašalinant, sutvarkant išverstus, nudžiūvusius, aplūžusius medžius, menkaverčius krūmus bei atžalas.
Garsioji g. 3 valstybiniame sklype bei už jo esančioje valstybinėje žemėje,
2017-03-27 07:57
Dokumento numeris: A320-558/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo, savavališkai nesilaikant atstumų bei ant tinklų susodintas, šviesą užstojančias egles Ø8;10;12;12;11cm.
Linksmoji g. 127 kieme,
2017-03-27 07:52
Dokumento numeris: A320-557/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų žmonių saugumui keliančias vinkšnas Ø34;32;19;19;22;11;14;17;21;34;24;33;34cm, gluosnius Ø36;28;26;68;62cm, baltalksnius Ø24;14cm, uos.klevą 54cm bei išvartas.
Užtvankos g. šlaite palei užtvanką,
2017-03-27 07:40
Dokumento numeris: A320-556/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti pakelės krūmų bei menkaverčių medžių ir atžalų tvarkymą, kurie susiauriną važiuojamąją dalį bei kelia pavojų eismo saugumui
Baniškių g. atkarpoje nuo Eglinės sodų g. ~200m.,
2017-03-24 13:11
Dokumento numeris: A320-552/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti valstybinės teritorijos šalia Laurinavičiaus g. 2 sklypo kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, sutvarkyti vėjavartas, vėjalaužas bei sausuolius. Taip pat šalinti išpuvusį, džiūstantį gluosnį 42;54cm skersmens.
Laurinavičiaus g. 2 už sklypo, bei ties Rugiagėlių g. sankirta,
2017-03-20 13:44
Dokumento numeris: A320-517/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augantį, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį ąžuolą 51cm skersmens.
Žaliakalnio sodų 1-oji g. 33, S/B "Sodininkas" privačiame megėjų sodų žemės sklype,
2017-03-20 11:57
Dokumento numeris: A320-516/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, sutvarkyti sausuoliu, vėjavartas bei vėjalaužas.
Pramonės g. ir Linksmosios g. sankirtoje esančioje valstybinės žemės teritorijoje,
2017-03-20 10:15
Dokumento numeris: A320-515/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančius, pavojų keliančius uos.klevus Ø73;62cm.
Plechavičiaus g. 1,
2017-03-20 08:03
Dokumento numeris: A320-507/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sanitarinį kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaiminės kilmės, nudžiūvusius, aplūžusius, išvirtusius blogos būklės medžius: blindes 29vnt., Ø8-24cm, drebules Ø8-16cm, 10vnt., klevus Ø8-14cm, 6vnt., obelis Ø8-10, 5vnt., gluosnius Ø8;9;8cm, beržus Ø8;8;20cm, pušį Ø12cm bei menkaverčius krūmus ir medelius iki 8cm skersmens.
Pramonės g. 141, sklypo dalyje priklausančioje "Met-plast-kolor" Jozef Grala i Eugeniusz Gutowski SP.CYW,
2017-03-16 12:41
Dokumento numeris: A320-498/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti po 110kV oro el.linijos augančius, saugiai eksploatacijai trukdančius beržus 19;22;20cm ir drebulę 23cm skermens; Atlikti šakų genėjimą nuo 110kV oro el.linijos beržams 12;10;11;9cm ir b.robinijoms 12;10;14;13cm.
Švedų g. ties 7 ir 9 namais palei 110kV oro el.linija,
2017-03-14 19:26
Dokumento numeris: E657-188/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Gurių Sodų 18-oji g.19, Vilnius 2017.04.13 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu daliasss@yahoo.com iki 2017.04.12

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Dalia Skrebienė daliasss@yahoo.com 862136515
Gurių Sodų 18-oji g 19, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-03-13 13:20
Dokumento numeris: A320-485/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. IU-16.10-R12A-TDP, išduotu statybos leidimu Nr. RPSP-01-161219-00944 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytas, namo statybai trukdančias, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias liepas 58;56;65cm skersmens.
Rytų g. 12A privačioje valdoje,
2017-03-06 12:18
Dokumento numeris: A320-416/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų keliantį, džiūstantį gluosnį 118cm skersmens.
Juodasis kel. greta ribos su žemės sklypu (kad. Nr. 0101/0075:1883),
2017-03-06 12:04
Dokumento numeris: A320-414/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu išpjauti menkaverčius, savaime užaugusius, po el.linija uos.klevų, uosiukų ir b.robinijos savaiminukus.
Tolimosios g. atkarpoje tarp Tolimosios g. 44 ir Tolimosios sodų 4-osios g.,
2017-03-06 09:54
Dokumento numeris: A320-413/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei el.linijos keliantį, pasvirimo ant namo turintį uosį 63cm skersmens.
Tolimoji g. 26 prie gatvės,
2017-03-06 08:31
Dokumento numeris: A320-412/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės ir estetinės būklės slyvas 14;12;14;13;16;15cm, šermukšnius 12;8cm bei atžalas iki 8cm skersmens; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą šermukšniui 27cm ir obelims 24;28cm skersmens bei pašalinti menkaverčius savaiminukus palei keliuką.
Paeglinės sodų 1-osios g. atkarpa tarp Paeglinės sodų 6-osios g. ir Paeglinės sodų 7-osios g.,
2017-03-03 23:21
Dokumento numeris: E657-163/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas įvyks 2017-03-24 17.00 val. Kalvarijų g. 1-3.2, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu adresu Kalvarijų g. 1-3.2, Vilnius iki 2017-03-24 18.00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
M. Volbeko firma "Archipolis" PV Mantas Volbekas 869931344 info@archipolis.lt
A. Kojelavičiaus g 113, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-02-21 13:14
Dokumento numeris: E657-137/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 kovo 13 d. - Konstitucijos pr. 3, Vilnius, antro aukšto fojė.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu, iki 2017 kovo 10 dienos, 17:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Indrė Kabišiūtė, indre@gethouse.lt, +37061042208
Kazio Bizausko g 86, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-02-20 12:29
Dokumento numeris: A320-344/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
K. Bizausko g. 85;87;89;91;93;95;97;99;101;103;105, V. Čarneckio g. 102;104;106;112;114;116;118;120;122;124;126;128;130;132;160;162;164;166;168;170;172;174 ir Grigaičių k. žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0157:1515, 0101/0157:1514 ir 0101/0157:1524),
2017-02-15 14:04
Dokumento numeris: E657-127/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas įvyks 2017-03-06 17.00 val. Kalvarijų g. 1-3.2, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu adresu Kalvarijų g. 1-3.2, Vilnius iki 2017-03-03

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
M. Volbeko firma "Archipolis" PV Mantas Volbekas 869931344 info@archipolis.lt
A. Kojelavičiaus g 113, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-02-15 12:30
Dokumento numeris: A320-328/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas ąžuolui 95cm ir klevams 63;73cm skersmens.
Versmių ir Babickio g. sankirta,
2017-02-15 10:32
Dokumento numeris: A320-324/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namų augančius, pavojų keliančius uosius 89;103cm ir pažeistą puvinio, džiūstantį kaštoną 64cm skersmens.
Kojelavičiaus g. 135,
2017-02-15 08:50
Dokumento numeris: A320-319/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 74;76cm skersmens, pagenint sausas, aplūžusias, iš apačios šakas bei atžalas.
Kojelavičiaus g. 156,
2017-02-14 14:15
Dokumento numeris: A320-312/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pažeistą puvinio, pavojų keliantį gluosnį 98cm skersmens.
Gurių sodų 4-oji g. 3, prie sklypo bendro naudojimo žemėje,
2017-02-14 07:15
Dokumento numeris: A320-309/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų keliantį kaštoną 78cm ir kriaušę 32cm skersmens; Pašalinti liepos stuobrį 83cm skersmens.
Žemoji g. 40 valstybiniame sklype,
2017-02-07 09:11
Dokumento numeris: E657-109/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Lukiškių g. 3-308, Vilnius, 18:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-02-22 el. paštu arunasarti@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arūnas Andrašiūnas, arunasarti@gmail.com, 867643223
Lipniškių g 14, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-02-06 11:55
Dokumento numeris: A320-265/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą, 1/3 viršūnės redukavimą bei kamienų suveržimą (bandažą) liepai 43;42cm skersmens, darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Palydovo g. 42, S/B "Vilnelė" bendro naudojimo žemėje.,
2017-02-02 16:07
Dokumento numeris: E657-98/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius Tel. (8 5) 211 2000, trumpasis nr. 1664, 2017 m. vasario 24 d. 18 val, 865341111

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
info@ecohouse.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB "Remarkas", į.k. 303107925, Marjan Bielski, mariausstatyba@gmail.com, +37065341111
Juodupio g 31, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-02-02 11:57
Dokumento numeris: E657-96/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Lukiškių g. 3-308, Vilnius, 18:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-02-22 el. paštu arunasarti@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arūnas Andrašiūnas, arunasarti@gmail.com, 867643223
Lipniškių g 14, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-02-01 08:10
Dokumento numeris: A320-233/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų saugumui, pasvirusią, praėjimą užgožusią alyvą 11 cm; iš namo pamato augančią, pavojų namo konstrukcijoms keliančią obelį 14 cm skersmens.
Parko g. 36,
2017-02-01 07:45
Dokumento numeris: A320-232/17(2.3.1.9-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti kaulenio krūmus.
Parko g. 30, namo aplinkoje, prie automobilių aikštelės
2017-01-31 09:08
Dokumento numeris: A320-231/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Biržiškių g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0049:102),
2017-01-30 09:51
Dokumento numeris: A320-218/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančius, pažeistus puvinio, pavojų žmonių, transporto nei el.linijos saugumui keliančius gluosnius 54;52;46cm skersmens.
Gurių sodų 4-ojoje g. S/B "Jurginas" bendro naudojimo teritorijoje, prie tvenkinio ir nuotekų siurblinės,
2017-01-30 08:47
Dokumento numeris: A320-215/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Degutiškių g. 3 privačiame žemės sklype,
2017-01-27 14:36
Dokumento numeris: A320-212/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pašalinti nuo važiuojamosios kelio dalies menkaverčių medžių ir krūmų savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Strielčiukų g. 17,
2017-01-26 14:55
Dokumento numeris: E657-82/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Vilniaus m. savivaldybėje, II aukšto fojė. 2017 vasario 20 d. 17:00 valandą.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu - indre@gethouse.lt, iki 2017 m. vasario 17 d. 17:00.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Indrė Kabišiūtė, indre@gethouse.lt, +37061042208
Kazio Bizausko g 86, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-01-20 10:52
Dokumento numeris: A320-181/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Sodžiaus g. 82,84,86 žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0065:173, 0101/0065:170, 0101/0065:165),
2017-01-19 07:41
Dokumento numeris: A320-151/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti ąžuolui 32cm skersmens šakas nuo el.apšvietimo stulpo.
Gurių sodų g. tarp 33 ir 35 namo palei gatvę,
2017-01-18 18:01
Dokumento numeris: E657-41/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Sporto g. 10-55, Vilnius; 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti el. paštu arba raštu iki 2017-02-14.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Auksė Budinienė; el.paštas: info@ideaurbana.lt; tel.: 852113331.
Pavilnio Sodų 5-oji g 1, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2017-01-17 08:57
Dokumento numeris: A320-134/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą bei šakų nuo fasado pagenėjimą eglei 19cm ir drebulei 42cm skersmens.
Gerovės g. 19 nuo laiptinių,
2017-01-16 12:34
Dokumento numeris: A320-131/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Sodžiaus g. 46,66,72 žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0065:124, 0101/0065:146, 0101/0065:129),
2017-01-16 12:26
Dokumento numeris: A320-130/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Sodžiaus g. 44,68,70 žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0065:83, 0101/0065:198, 0101/0065:178),
2017-01-16 09:08
Dokumento numeris: A320-125/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Sodžiaus g. 58 žemės sklype, bei žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0065:127 ir 0101/0065:143) dalyse priklausančiose Vladislav Mileišo,
2017-01-10 07:24
Dokumento numeris: A320-83/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš atraminės sienelės augančią, stambiagabaritėms transporto priemonėms pravažiuoti trukdančią slyvą 24;22cm skersmens.
Gerovės g. 5 palei pravažiavimą,
2017-01-04 14:17
Dokumento numeris: A320-36/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti menkavertį gluosnių krūmyną bei jame priaugusius gluosnius 12;10;10cm, uos.klevą 12cm sudarančius salygą rinktis šiukšlėms bei asocialiems asmenims; Taip pat paformuoti, sužeminti sedulos krūmus.
Genių g. 16 prie namo galo link vaikų aikštelės,
2017-01-04 14:05
Dokumento numeris: A320-35/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias liepas 52;17;12cm, kaštonus 8;12;11cm ir beržo stuobrį 17cm skersmens.
Pergalės g. 24 parkelyje link Pergalės g. 34A bažnyčios,
2017-01-04 14:00
Dokumento numeris: A320-34/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu apgenėti krūmus, bei aplūžusias, džiūstančias medžių šakas, pašalinti sausuolius ir virtuolius.
palei Vilnios upės pakrantę nuo St. Batoro g. iki Linksmosios g., įskaitant Gerovės g. parką,
2017-01-03 07:58
Dokumento numeris: A320-19/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti pažeistą puvinio, pasvirusį, pavojų keliantį klevą 66cm skersmens.
Gandrų g. 7,
2016-12-23 08:16
Dokumento numeris: A320-1519/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pažeistą puvinio, pavojų keliančią liepą 86cm skersmens.
Gluosnių g. 20 sklype esančioje valstybinėje žemėje,
2016-12-20 13:51
Dokumento numeris: A320-1507/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklypuose S. Šilingo g. 77 kad. Nr. 0101/0157:381; 77A kad. Nr. 0101/0157: 420; 77B kad. Nr. 0101/0157:473; 79 kad. Nr. 0101/0157:380; 79A kad. Nr. 0101/0157:419; 79B kad. Nr. 0101/0157:472, (Vilniaus m. k. v.),
2016-12-14 12:13
Dokumento numeris: A320-1488/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo į sklypą turinčius, džiūstančius, pavojų keliančius gluosnius 34;36;42;41;32;33;30;37;34cm, bei pažeistą puvinio, pavojų keliančią liepą 36cm ir užstelbtą liepaitę 17cm skersmens; Pagenėti gluosniui 50cm skersmens pasvirusią šaką.
Kolaso g. 13 nuo gatvės pusės,
2016-12-14 10:48
Dokumento numeris: A320-1486/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant pastatų pasvirusią liepą 65cm skersmens.
Skydo g. 38,
2016-12-14 10:01
Dokumento numeris: A320-1483/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nepatenkinamos būklės, pavojų namo, žmonių bei el.linijos saugumui keliančias liepas 64;67cm skersmens.
Tolimoji g. 5 privačioje namų valdoje,
2016-12-13 09:17
Dokumento numeris: A320-1476/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepoms 78;56cm, beržams 24;42cm, tuopai 76cm ir vinkšnai 36cm skersmens, pagenint sausas, nuo pastato bei orinės linijos šakas.
Parko g. 15A,
2016-12-09 14:40
Dokumento numeris: A320-1465/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš pastato augančią slyvą 21cm skersmens bei slyvą 19cm džiūstančią, pažeistą grybo; Pagenėti obeliai 24cm skersmens šakas. Sutvarkyti nulaužtą šaką totoriniam klevui 16cm.
Parko g. 22,
2016-12-09 09:04
Dokumento numeris: A320-1459/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti beržui 50cm ir tuopai 76cm skersmens nuo fasado bei užstojančias šviesą šakas; Pakelti lajas liepoms 33;42cm skersmens.
Genių g. 9-18 nuo balkonų pusės,
2016-12-09 08:59
Dokumento numeris: A320-1458/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti beržui 51cm skersmens šakas nuo fasado bei užstojančias šviesą.
Genių g. 11-42 nuo balkonų pusės,
2016-11-25 10:10
Dokumento numeris: A320-1379/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Lozoraičio g. žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 0101/0157:2107) neliečiant Valstybinės reikšmės miško,
2016-11-25 09:48
Dokumento numeris: A320-1378/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti namo augančią, šviesą užstojančią tują 19cm skersmens; Pagenėti sausas, nuo pastato ar nusvirusias šakas šermukšniui 26cm, liepai 42cm ir klevui 32cm skersmens.
Parko g. 69 palei šaligatvį ir už namo,
2016-11-25 09:25
Dokumento numeris: A320-1377/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pasvirimo turintį, pavojų keliantį, pakeltom šaknim, plyteles pakėlusį dvik gluosnį 32;37cm; Poliardiruoti gluosnius 34;35cm skersmens.
Linksmoji g. 47 (46-60) prie bromo nuo balkonų pusės,
2016-11-25 08:18
Dokumento numeris: A320-1376/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį uosį 83cm ir klevus 85;65cm skersmens.
Kojelavičiaus g. 274 ir 274A kieme,
2016-11-15 09:43
Dokumento numeris: A320-1300/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistas puvinio, pavojų namo, žmonių bei eismo saugumui keliančias liepas 66;72cm skersmens.
Švarioji g. 30 palei gatvę,
2016-11-15 07:58
Dokumento numeris: A320-1296/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio turinčia, džiūstančią, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančią liepą 86cm skersmens.
Kojelavičiaus g. 182 privačioje namų valdoje,
2016-11-09 13:44
Dokumento numeris: A320-1257/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusius, pavojų keliančius uosius 96;84cm skersmens.
Pavilnio g. 4,
2016-11-09 11:02
Dokumento numeris: A320-1255/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius savaime priaugusius uos.klevus 14;12;10;10cm bei atžalas iki 8cm skersmens, taip menkaverčius vaismedžių krūmynus.
Karklų g. 12 palei sklypa,
2016-11-09 10:56
Dokumento numeris: A320-1253/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo, žmonių bei el.linijos saugumui keliantį keturkamienį klevą 42;38;44;41cm ir beržą 54cm skersmens.
Karklų 12, privačioje namų valdoje,
2016-11-04 10:14
Dokumento numeris: A320-1207/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo, el.linijos bei žmonių saugumui keliančius beržus 48;44;46cm skersmens.
Kelmijos sodų 85-oji g. 74 privačiame sodo sklype,
2016-11-03 15:27
Dokumento numeris: A320-1194/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti, pažeistas, puvinio, džiūstančias, pavojų žmonių, statinių, el.linijos bei eismo saugumui keliančias liepas 56;62;65cm ir klevuką 26cm skersmens.
Parko g. 23C privačiame sklype,
2016-10-24 07:26
Dokumento numeris: A320-1112/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų savaime užaugusius, žalą konstrukcijoms darančius uos.klevų, beržiukų, klevukų menkaverčius medelius ir krūmus.
Kojelavičiaus g. 3 teritorijoje,
2016-10-19 15:10
Dokumento numeris: A320-1092/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pašalinti ant pėsčiųjų šaligatvio užaugusius, saugiam naudojimuisi trukdančius, kelio ženklą užstojančius alyvų krūmus ir atžalas.
Uosių g. 27 palei šaligatvį,
2016-10-19 13:03
Dokumento numeris: A320-1089/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti eismo saugumui ir matomumui trukdančius menkaverčius, savaime užaugusius krūmus.
Juodasis kel./Pavilnio sodų 1-oji g. (Išvažiuojant iš Pavilnio sodų 1-osios g. po kaire puse),
2016-10-19 10:58
Dokumento numeris: A320-1085/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pažeistus puvinio, pavojų žmonių bei transporto saugumui keliančius gluosnius 44;70cm ir uosį 82cm skersmens; Išgenėti sausas šakas uosiams 68;58cm bei atlikti gluosnio 78cm skersmens poliardiravimą.
Kojelavičiaus g. 172 teritorijoje,
2016-10-18 10:06
Dokumento numeris: E657-334/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius 2 aukštas, 216 kab. 2016-11-09 17val. 30min.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Siūlymus teikti el.paštu: v.stankevicius@gmail.com iki 2016-11-04

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
V. Stankevičiaus projektavimo įmonė. įm.k. 1474462178 adresas: Vilniaus g. 51, Panevėžys. E-paštas: v.stankevicius@gmail.com Tel.: 869844377
Versmių g 99A, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-10-18 09:26
Dokumento numeris: A320-1070/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinius, formuojamuosius lajų genėjimus ąžuolams 98;78;82cm ir liepai 76cm skersmens, pagenint sausas, aplūžusias bei pastato šakas.
Džiaugsmo g. 45 globos namų teritorijoje,
2016-10-17 10:54
Dokumento numeris: A320-1060/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą, kadangi užstoja šviesą ievai 18;18;22cm bei nupjauti nudžiūvusį kamieną 12cm skersmens.
Gerovės g. 31 nuo gatvės pusės,
2016-10-13 15:19
Dokumento numeris: A320-1044/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant džiūstančius, pavojų keliančius gluosnius 48;46cm, baltalksnius 38;36;22;20;19;15cm, slyvas 22;12;11;11;10;10;8cm, šeivamedžius 12;10;10;16;10;8cm, tujas 13;12;12;11;11;10cm, kadagius 13;7;7cm obelis 9;7cm skersmens.
Pučkorių g. 5A,
2016-10-10 10:50
Dokumento numeris: A320-1013/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistas, el.linijos apsaugos zonoje augančias, pavojų keliančias liepas 52;48cm skersmens.
Kolaso g. 34 palei gatvę,
2016-10-07 14:12
Dokumento numeris: E657-322/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Versmių g. 99, Vilniaus m. 2016-10-26 14val. 00min

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Vidminas Stankevičius, E-paštas: v.stankevicius@gmail.com +37069877377 teikti iki 2016-10-14

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
V. Stankevičiaus projektavimo įmonė. įm.k. 1474462178 Vidminas Stankevičius, E-paštas: v.stankevicius@gmail.com +37069877377
Versmių g 99, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-10-05 15:22
Dokumento numeris: A320-973/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistus, pavojingo pasvirimo turinčius, grėsmę keliančius klevus 52;54cm skersmens.
Gulevič g. 6 prie sklypo,
2016-09-27 15:35
Dokumento numeris: E657-296/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Dūmų g. 3, Vilnius, UAB "Baltijos pašvaistė" patalpose. Data 2016-10-11, laikas 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: Lukiškių 3-411, Vilnius El. paštu: raimondas@uzupioarchitektai.lt Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2016-10-10

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Palubeckis el.p. raimondas@uzupioarchitektai.lt tel. 869985278
Pergalės g 42, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-09-21 12:25
Dokumento numeris: E657-288/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Dūmų g. 3, Vilnius, UAB "Baltijos pašvaistė" patalpose. Data 2016-10-11, laikas 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: Lukiškių 3-411, Vilnius El. paštu: raimondas@uzupioarchitektai.lt Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2016-10-10

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Palubeckis el.p. raimondas@uzupioarchitektai.lt tel. 869985278
Pergalės g 42, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-09-21 09:40
Dokumento numeris: A320-885/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti drevėtą, su puviniu, keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, liepą 35 cm skersmens.
prie Medaus g., 26 namo
2016-09-21 09:09
Dokumento numeris: A320-884/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusį, keliantį pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui, beržą 47 cm skersmens.
"Maži Pupojai" kapinėse, šalia Naniewicz kapo
2016-09-21 08:40
Dokumento numeris: E657-286/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viesas susirinkimas vyks A.Juozapaviciaus g.9A-168, Vilniuje, 2016-10-10, 17.30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
informacija teikiama rastu iki vieso susirinkimo pabaigos 2016-10-10 18 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projekto vadovas Remigijus Putinas elp.: remigijusputinas@yahoo.com tel. 8687 35428
Gluosnių g 24, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-09-21 08:02
Dokumento numeris: A320-880/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų namo konstrukcijoms, per arti namo pamato augantį, šviesą butuose tamsinantį, klevą 32 cm skersmens.
Parko g. 33,
2016-09-21 07:55
Dokumento numeris: A320-879/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, nudžiūvusią eglę 23 cm skersmens.
S. Narutavičiaus g., prieš 2C namą
2016-09-21 07:13
Dokumento numeris: A320-878/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų eismo ir įmonės turto saugumui, džiūstančią tuopą 120 cm skersmens.
Juodasis kelias 32, prie gatvės
2016-09-20 10:58
Dokumento numeris: A320-877/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl šviesos patekimo į butus, langus bei fasadą braižančias, robinijas 14,6 cm, robinijos savaiminukus iki 8 cm; pjauti iš pamato augančius, pavojų pastato konstrukcijoms keliančius šermukšnius 14,11,9,8 cm; džiūstančius šaltalankius 12,12,17 cm skersmens.
Gerovės g. 35,
2016-09-15 08:10
Dokumento numeris: A320-854/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 30;33;30;20;28;22;25;42;19;39;28cm, klevams 12;13;11;33cm ir beržams 43;41;20;47;46;37;60cm, pagenint sausas, aplūžusias, iš apačios šakas.
Pergalės g. 36, nuo gatvės pusės,
2016-09-14 07:44
Dokumento numeris: A320-841/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias egles 54;70cm ir tuopą 86cm skersmens.
Kolaso g. 28, privačioje namų valdoje,
2016-09-09 15:14
Dokumento numeris: A320-822/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu, LR susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 pjauti inžinerinių tinklų (EPL 27kW) bei geležinkelio saugiam darbui trukdančius uos.klevus 24;24;28;28;28;28;12;12;32;32;40cm, tuopas 44;44;48cm, klevus 28;28;16;16;16;12;12;12;12;32;36;20cm, guobą 24cm, slyvas 12;12;12cm bei menkaverčius krūmus.
Kojelavičiaus g. ir Dūmų g. palei geležinkelį,
2016-09-08 15:41
Dokumento numeris: A320-797/16(2.3.1.20-UK2):
Genėjimas: 22,44 Krūmynų, atžalų kirtimas: 1 100 kv m Kirtimas (tuopos): 140,90,90,100 (bokšt)
Viešojoje erdvėje šalia Gerovės gatvės,
2016-09-06 16:48
Dokumento numeris: A320-772/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti pavojingai kabančias klevo 93 cm skersmens šakas 12 ir 8 cm skersmens.
Kojelavičiaus g. 87,
2016-09-06 16:41
Dokumento numeris: A320-770/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti pavojingus klevus: 34, 36, 32 cm skersmens
Kojelavičiaus g. 92,
2016-09-06 13:30
Dokumento numeris: A320-762/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.14 punktu pjauti inžinerinių ntinklų apsaugos zonoje aunačias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančias, grėsmę pastatų bei žmonių saugumui keliančias liepas 18;18;38;39;39cm, tujas 18;23;18;18;16cm skersmens; Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepoms 45;34;22;26;29;26;51;66;33;34;30cm ir tuopai 120cm skersmens. Sutvarkyti kėnio 39cm skersmens vėjavartą.
Pramonės g. 97 privačioje teritorijoje bei greta esančioje valstybinėje žemėje,
2016-09-06 09:27
Dokumento numeris: A320-757/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant užstelbtas, menkaverčias neperspektyvias liepas 14;12;8cm, eglę 12cm, beržus 22;20;17cm, tuopas 33;42;43;36;28;36cm bei menkaverčius savaime priaugusius I grupes medelius iki 8cm skesmens, krūmus bei atžalas.
Džiaugsmo g. ir Bačkio g. prie sklypo nuo Džiaugsmo g.,
2016-08-30 14:43
Dokumento numeris: A320-738/16(2.3.1.20-UK2):
prie Pavilnio sodų 14-osios/20-osios sankryžos šalia tvenkinio s/b. teritorijoje pjauti stipriai pasvirusį 40 cm gluosnį; Pavilnio sodų 21-ojoje g. prie 5 namo pjauti šermukšnį 42 cm. su puviniu kamiene, akaciją 25 cm su puviniu kamiene, genėti liepą 52 cm, beržą 52 cm.
Sodininkų bendrijoje "Švietimas",
2016-08-26 12:51
Dokumento numeris: E657-257/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, 2016-09-14, 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Paštu - Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, el. paštu - matriumas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
R. Mažeikaitės I.Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4 - 4, Vilnius, tel. 261 00 11, matriumas@gmail.com.
Ievų g 3, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-08-18 17:32
Dokumento numeris: A320-713/16(2.3.1.20-UK2):
išpjauti savavališkai pasodintą lapuočių krūmų ir spygliuočių gyvatvorę, kurios ilgis apie 63 metrus ties Gamtos ir Retkonių g. sankryža, ties Arimų sodų 11-oji g. 1, kuri labai apsunkina vairavimo sąlygas
Arimų sodų 11-oji g. 1,
2016-08-18 17:09
Dokumento numeris: A320-712/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti arti ūkinio pastato augančius, stipriai pasvirusius, turinčius kamiene puvinį, ardančius statinio pamatus: uosialapius klevus- 28cm, 50cm, 26cm, 42cm, 58 cm; paprastuosius klevus-33cm, 28cm, 20cm,38cm,32cm, 30cm,13cm, 15cm, 18cm, 10cm(3vnt.), 12cm, 14cm(2vnt.); gluosnį-36cm; blindę-25cm; beržą-15cm, 5 paprastojo pūslenio krūmus. Genėti: paprastuosius klevus 32 cm ir 60 cm.
Kojelavičiaus g. 121,
2016-08-18 16:33
Dokumento numeris: A320-710/16(2.3.1.20-UK2):
išpjauti sausuolius tarp Pergalės g. 34A ir Pergalės g. 24 miškelyje; apgenėti krūmus Gurių g. ties Suomių g., Kalnėnų g. ir pan. (krūmai trukdo pėstiesiems saugiai judėti kelkraščių); apgenėti krūmus, menkaverčius medžius, sausuolius ir virtuolius palei Vilnios upės pakrantę nuo Stepono Batoro g iki Karklėnų g. parko; apgenėti krūmus šalia Parko g. 16 (TEO ryšio stoties, prie tvoros) iš Genių g. pusės
,
2016-08-18 12:26
Dokumento numeris: A320-708/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti sausą liepą, kurios diametras 51 cm
Sodelių g.4,
2016-08-11 11:38
Dokumento numeris: E657-239/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Kojelavičiaus g. 50, Vilnius 2016-08-31 17:30val. Vilniaus miesto nakvynės namų filialo vedėjos kabinete.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu. Pasiūlymai teikiami raštu adresu UAB „MEPCO“ Konstitucijos pr. 23, Vilnius, el. p. arvydas@mepco.lt, per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 1. Vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2. Pasiūlymo teikimo datą; 3. Informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „MEPCO“ Projekto vadovas Arvydas Tamošaitis Mob. Tel.: +370 650 88994 El. paštas: arvydas@mepco.lt
A. Kojelavičiaus g 50, Naujoji Vilnia, Vilnius,
2016-08-09 11:25
Dokumento numeris: A320-689/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti į vandens bokštą besiremiančią blindę 22;31;;36 cm skersmens, po elektros laidais augančias liepas 14;10;10;10;12;14;21 cm skersmens, drebules ir blindes augančias prie pat statinio, pjauti džiūstančius vaismedžius, pašalinti menkaverčius krūmus, augančius teritorijoje.
Uosių sodų 20-oji g. 23 (vandenvietės teritorijoje),
2016-08-09 10:25
Dokumento numeris: A320-688/16:
Uosių sodų 20-oji g. 23 (vandenvietės teritorijoje),
2016-08-03 14:53
Dokumento numeris: A320-671/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstančius, keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, turinčius puvinio klevus 30,33 cm skersmens.
Svajos g. 13,
2016-07-19 15:02
Dokumento numeris: A320-604/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, siekiančias, užstojančias šviesoforus, liepų 27, 48 cm skersmens.
A. Kojelavičiaus g.107,
2016-07-19 14:53
Dokumento numeris: A320-603/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliantį gyventojams bei jų turto saugumui, turintį puvimo požymių, užpultą grybinių ligų, kaštoną 87 cm skersmens.
A. Kojelavičiaus g., 142
2016-07-18 09:13
Dokumento numeris: A320-593/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0066:0014),
2016-07-08 14:35
Dokumento numeris: A320-547/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti, dėl geresnio palydovinės televizijos signalo priėmimo, liepą 32 cm skersmens, pašalinant vieną šaką palinkusią link namo.
Gerovės g.45,
2016-07-08 14:30
Dokumento numeris: A320-546/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų eismo ir gyventojų saugumui, nudžiūvusius klevus 10,10 cm bei guobas 14, 22 cm skersmens.
Žemoji g. 98,
2016-07-07 13:07
Dokumento numeris: A320-529/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0063:0756),
2016-06-28 11:05
Dokumento numeris: A320-477/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Darbus vykdyti laikantis bei nepažeidžiant specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, gamtos paminklų apsaugos zonų XLVII reikalavimų.
Linksmoji g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0156:331) prašyme pasirašiusių asmenų dalyse,
2016-06-28 08:12
Dokumento numeris: A320-472/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Nemėžio k. sklype (kad.Nr.0101/0158:260),
2016-06-23 08:49
Dokumento numeris: A320-454/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančius pavojų gyventojų, pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusius ir džiūstančius šermukšnius 8,16,10,11 cm; nudžiūvusį šaltalankį 18 cm; užpultas grybinių ligų slyvas 11,11,9,14 cm; šviesą bute tamsinančią alyvą 6, ievos, klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens. Genėti sausas, palinkusias šakas, ievų 24,24 cm skersmens; sužeminti, paformuoti kaulenio, alyvos krūmus.
Parko g. 34, nuo gatvės pusės
2016-06-15 16:36
Dokumento numeris: A320-387/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Grigaičių k., privačiame žemės ūkio paskirties sklype (0101/0157:1524),
2016-06-13 16:01
Dokumento numeris: A320-373/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančius, skylimo turinčius, puvinio pažeistus, pavojų žmonių, statinių bei eismo saugumui keliančius klevus 63;73cm skersmens.
Danų gatvės teritorijoje, už Gurių sodų 4-osios g. 25 ir 27 sklypų ribos,
2016-06-07 10:36
Dokumento numeris: A320-335/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti saugiam pėsčiųjų eismui trukdančius alyvų bei robinijos krūmus.
Tolimoji g. 1A ties posūkiu prie skiriamojo gatvės atitvaro,
2016-06-06 10:28
Dokumento numeris: A320-320/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, kaštono 26 cm; apatines šakas, retinti lajas kaštonų 29, 25 cm skersmens.
Genių g., 22
2016-06-06 10:23
Dokumento numeris: A320-319/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti turinčią puvinio, pasvirusią, keliančią pavojų gyventojams bei jų turto saugumui robiniją 40 cm skersmens.
Genių g., 11
2016-06-02 10:39
Dokumento numeris: A320-293/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusią, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančią liepą 75cm skersmens.
Vandens g. 24A, prie gatvės,
2016-05-30 13:12
Dokumento numeris: A320-270/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu šalinti likusį po skilimo beržo kamieną 64cm bei ant šlaito augančias, pavojingo pasvirimo link namo turinčias liepas 64;66cm skersmens.
Stepono Batoro g. 148,
2016-05-26 09:02
Dokumento numeris: A320-247/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, šviesą užstojančią, žalą pastatui darančią liepą 43cm skersmens; Pakelti lajas nuo praėjimo liepoms 26;27;26cm ir vinkšnai 64cm skersmens.
Parko g. 2-38 prie galinės laiptinės,
2016-05-26 07:43
Dokumento numeris: A320-244/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais skubiai šalinti nudžiūvusį, pavojų keliantį maumedį 28cm skersmens
Džiagsmo g. 28 prie gatvės, šakia "IKI",
2016-05-25 08:23
Dokumento numeris: A320-231/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti ąžuolams 36;46cm ir beržui 56cm skersmens šakas nuo fasado bei stogo.
Plechavičiaus g. 5 kieme ir prie namo kampo,
2016-05-24 08:11
Dokumento numeris: A320-229/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sausų šakų išgenėjimus, lajų redukavimus ar pavojingų šakų šalinimą liepoms 52;56;42;43;43;69;42;45;51;48;43;39;43;24;46;71;82;69;51;69;82;63;92;64;68;72;83;98;71;88;69;84;88;53;78;63;93;66;76;67;73;105;67;84;73cm, klevams 67;42;43;81;54;66cm, ąžuolams 82;88cm, uosiams 32;31;43;44;43;65;56;29;62cm (daugiaviršūnėms liepoms atlikti bandažus); Pjauti džiūstančias, pavojų keliančias liepas 43;72;51;42;61;46;63;83;72cm, uosį 41cm, klevus 47;63cm, blindę 16cm ir uos.klevą 16cm skersmens.
Džiaugsmo g. atkarpoje nuo Urbšio g. iki Dovydaičio g. iš abiejų pusių,
2016-05-17 08:54
Dokumento numeris: A320-214/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti nudžiūvusius beržus 25;43cm ir liepą 24cm bei pavojingai pasvirusį beržą 31cm skersmens; Išgenėti sausas šakas nei nudžiūvusią viršūnę klevui 26cm; Paformuoti, sužeminti kaulenio krūmus (prie įvažiavimo).
Genių g. 23 kieme ir prie įvažiavimo,
2016-05-17 08:48
Dokumento numeris: A320-212/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turinčius, grėsmę namo, žmonių bei el.linijos saugumui keliančius beržus 26;32cm skersmens.
Šiaurės sodų 5-oji g. 3, privačiame sodo žemės sklype,
2016-05-17 08:41
Dokumento numeris: A320-210/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius krūmus ir I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens bei jų atžalas.
Džiaudsmo g. atkarpa nuo Urbšio g. iki Lozoraičio g.,
2016-05-17 08:32
Dokumento numeris: A320-208/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas tamsuojančias, siekiančias ir braižančias butų langus bei fasadą , beržo 32 cm skersmens.
Linksmoji g., 45
2016-05-12 11:08
Dokumento numeris: A320-186/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 1401, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160218-00192 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu kirsti projekte šalinti numatytus medžius (tuopą 90cm, baltalksnį 27cm, liepas 17;18cm ir klevą 21cm skersmens), trukdančius rekonstruoti esamą Pergalės/Džiaugsmo g. sankirtą į žiedinę. Taip pat papildomai šalinti džiūstančią, pasvirimo turinčią tuopą 40cm skersmens.
Pergalės g./Džiaugsmo g. sankirta,
2016-05-10 09:29
Dokumento numeris: A320-168/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti išvirtusią ievą 26 cm skersmens.
Parko g., 20
2016-05-02 07:53
Dokumento numeris: A320-104/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 šalinti nudžiūvusius, blogos sanitarinės būklės klevus 20;14;25;10;13;21cm; Atlikti sanitarinį genėjimą bei pakėlimą klevams 33;24;28;29;28;28;56;52;42;28;55;16;28;27;28;32;46;30;28;17cm, liepai 36cm ir uosiui 26cm skersmens.
Parko g. 21, palei ligoninės tvorą ir šaligatvį,
2016-04-21 12:46
Dokumento numeris: A320-35/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti klevo 50cm ir liepų 36;38;37cm sanitarinį formuojamąjį genėjimą, pašalinant apatines šakas, atžalas bei po netaisyklingo genėjimo likusius strampus. Genėjimo darbus atlikti laikantis genėjimo taisyklių
Parko g. 42 kieme,
2016-04-21 09:28
Dokumento numeris: A320-31/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistą, pavojų keliantį uos.klevą 55cm skersmens; Pagenėti apatines šakas uos.klevui 56cm skersmens
Pramonės g. 51A sklype,
2016-04-18 15:46
Dokumento numeris: A320-19/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, atlikti, tuopos 135 cm skersmens, keliančios pavojų pastatų bei transporto saugumui, lajos redukavimą.
Pramonės, 97
2016-04-18 07:34
Dokumento numeris: A320-13/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu išpjauti sužėlusias atžalas.
stotelė "Guriai",
2016-04-15 14:38
Dokumento numeris: A320-12/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti abipus kelio sužėlusius karklų krūmus.
Retkonių gatvėje abipus kelio,
2016-04-15 14:29
Dokumento numeris: A320-11/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, atlikti liepų 61, 53 cm skersmens, šakų siekiančių pastato stogą ir fasadą bei langus pagenėjimą.
Kojelavičiaus g., 95
2016-04-15 14:19
Dokumento numeris: A320-10/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, atlikti liepų 95, 77, 63 cm skersmens apatinių šakų pagenėjimą ir liepos 78 cm skersmens bandažą.
Sirokomlės g., tarp 8 ir 10
2016-04-15 14:00
Dokumento numeris: A320-7/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti keliančias pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, užpultas kenkėjų, nudžiūvusias egles 17, 30, 43, 34 cm skersmens.
Džiaugsmo g., 64B
2016-02-19 11:51
Dokumento numeris: E657-48/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB BUČELIŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO DIRBTUVĖS Adresas: Juozapavičiaus g. 10A-3, LT-09311, Vilnius Tel.nr.: +370 674 39588 2016 m. kovo 04 d., nuo 17 h. Iki 18 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresas: Juozapavičiaus g. 10A-3, Vilnius El.paštas: bucelis@badd.lt Iki 2016-03-04

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB BUČELIŲ ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO DIRBTUVĖS Adresas: Juozapavičiaus g. 10A-3, LT-09311, Vilnius Projektų vadovas: Benius Bučelis El.paštas: bucelis@badd.lt Tel.nr.: +370 674 39588
Parko g 21, Naujoji Vilnia, Vilnius,