Informaciniai pranešimai

Data Gavėjas Tipas Informacija Adresas
2017-07-24 10:48 UAB "AUTOTRIO"
Dokumento numeris: A320-1331/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 ir 10.2 punktais, pjauti pavojų keliančius uos. klevus 34, 12, 29, 25, 27 cm skersmens. Atsižvelgiant į tai, jog uos. klevas yra invazinė rūšis, genėti (negalima trumpinti medžių viršūnių) arba pjauti uos. klevus 24, 26, 25 cm skersmens.
Eišiškių pl. 26, prie autoserviso "Autotrio",
2017-07-24 10:48 UAB "DG21"
Dokumento numeris: A320-1330/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius bei džiūstančius, keliančius pavojų uos. klevus 24,16cm; uosius 14,36,12,21,21cm; klevą 19cm; egles 30,10,10,13,11cm; šermukšnį 23cm; kriaušės stuobrį 28cm; su puviniu robiniją 27cm; iš komunikacijų augančius uosius 11,12,17cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas ir apatines šakas, pašalinti atžalas liepų32,20,23,24,21; uos. klevų 24,16,18cm; uosių 39,37,28,27,20,19,27,20,25,18,23,22,23,43,59,28,22,19,30,19,27,45,40,22,25,18,12,38cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 21,
2017-07-07 08:02 Vilniaus miesto antrasis policijos komisariatas
Dokumento numeris: A320-1257/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017-05-31 raštu Nr. 10-S-95186(1.46E-10-13), siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių medžiagų platinimui, atlikti visų želdinių (medžių ir krūmų) šalinimą Romų taboro teritorijoje, ne miško žemėje. Teritorijoje šalinami ąžuolai, beržai, klevai, eglės pušys, blindės, drebulės, ievos, vinkšnos, tujos, vaismedžiai ir įvairių rūšių krūmai. Pjaunamų želdinių kiekiai ir skersmenis bus nustatyti pagal faktą, darbų atlikimo metu. Darbų atlikimą derinti su policijos atstovu Andriu Rainatu, tel. 8 698 76 125 ir Vilniaus urėdijos atstovu (girininkas) Petru Kutulsku, tel. 8 687 34 748.
Romų taboro teritorijoje, ne miško žemėje,
2017-07-05 14:59 Birutė Sankienė
Dokumento numeris: A320-1253/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, atsižvelgiant į pakartotiną gyventojų prašymą, pjauti 44 cm skersmens uos. klevą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens liepą, pašalinant apatinį lajos vainiką, (praėjimui trukdančias šakas).
Šaltkalvių g. 52/Vyšnių g. 2, nuo balkonų pusės ir prie namo galo (arčiau Šaltkalvių g. 48 namo),
2017-06-26 15:42 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1188/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo dalies išvalymą, pašalinant savaime priaugusius, medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Taip pat, numatytoje sklypo dalyje pjauti kitus, vertingesnius želdinius (virš 8 cm skersmens), atlaisvinant plotą laikinam grunto sandėliavimui, kuris bus vežamas iš tvarkomo Gedimino kalno.
Vilniaus m. savivaldybės bendro naudojimo žemėje, sklypo Žirnių g. 28 (unikalus nr. 4400-0096-9822) dalyje. Numatytas plotas apytiksliai parodytas (apibrėžtas) pridedamoje schemoje.,
2017-06-16 07:57 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1128/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančią, žalą namo konstrukcijoms darančią, šviesą butuose tamsinančią obelį 27 cm skersmens.
Brolių g. 9,
2017-06-13 15:47 UAB "MENESA"
Dokumento numeris: A320-1116/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų žmonėms, statiniams bei transportui keliančius uos.klevus Ø38;55cm, klevus Ø38;23;28cm ir obelį Ø22cm.
Dzūkų g. 38A privačiame sklype,
2017-06-08 15:34 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1087/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti sausas šakas klevams 30 ir 32 cm skersmens, obels 21 cm skersmens, bei 52 cm skersmens uosio sausas šakas.
Dzukų g., prie 17 ir 15 namų,
2017-06-06 15:12 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1070/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti avarinius medžius Brolių gatvėje, 23-io namo teritorijoje: išpuvusį, išlūžusi ir nukritusį tuopos ataugą 24, pjauti likusią stovėti, 46 cm skersmens puvinio pažeistą, pavojų keliančią tuopą, pjauti išdžiuvusius ievos kamienus 24 ir 20 cm skersmens.
Brolių g. 23, namo teritorijoje,
2017-06-06 08:43 UAB "Stogrida"
Dokumento numeris: A320-1065/17(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius medžius, krūmus bei atžalas.
Geologų g. 7B privačiame žemės sklype,
2017-06-05 13:15 Vladas Kuralavičius
Dokumento numeris: A320-1054/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti šlaite auganti, pasvirusį, atviromis šaknimis, 32 cm skersmens klevą, džiūstantį, puvinio pažeistą gluosnį 45 cm skersmens, šlaite, pavojingai augančią liepą 43 cm skersmens; genėti 43 cm skersmens klevą, retinant ir lengvinant lają, genėti 57 cm skersmens guobą.
Prusų g. 12, priešais namą, ant kalniuko ir prie įvažiavimo (guoba),
2017-06-05 09:04 UAB „FEGDA“
Dokumento numeris: A320-1047/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos ir rekonstrukcijos darbų projektu Nr. 2016-18, išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01:170427-00076 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytas, statybos darbams trukdančias tuopas Ø87;71;67;85cm ir liepas Ø52;41;51;48cm.
Rodūnios kel. 2 teritorijoje,
2017-05-31 08:52 UAB ,,SANTONA``
Dokumento numeris: A320-1030/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti palei sklypo ribą augančius menkaverčius krūmus ir medelius iki 8 cm skersmens: kaukazines slyvas,klevų savaiminukus ir kt., trukdančius sklypo aptvėrimui, išsaugant vertingus, saugotinus medžius.
Kaminkelio g. 24, palei sklypo ribą.,
2017-05-26 08:58 Evgenij Agafonov
Dokumento numeris: A320-1020/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti avarinius medžius sentikių kapinių teritorijoje – pjauti: sausą gluosnį 50 cm skersmens, pjauti beržo stuobrį 43 cm skersmens, lūžusio beržo kamieną 50 cm skersmens, beržo stuobrį 43 cm skersmens, sausą klevą 37 cm skersmens.
Naujininkų g. 20, Sentikių kapinių teritorijoje,
2017-05-24 08:03 Kazimiero Simonavičiaus Universitetas
Dokumento numeris: A320-999/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti 23 cm skersmens liepa, iš apačios pašalinant atžalas, pakeliant lają bei šiek tiek apkarpant šakas nuo flagštoko pusės.
Dariaus ir Girėno g. 21, prie gatvės, valstybinėje žemėje,
2017-05-23 15:34 UAB "Transmitto"
Dokumento numeris: A320-995/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas; vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti kitus blogos būklės, stipriai pasvirusius, pakrypusius, su puvinių sklype augančius medžius virš 8 cm skersmens, paliekant vertingus, sveikus, estetiškai gerai atrodančius medžius, bei genėti 120 cm skersmens ąžuolą. Taip pat, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu iškirsti uos. klevus augančius inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, valstybinėje žemėje (apie 300 kv. m. plote), priešais Dariaus ir Girėno g. 19 pastatą.
Dariaus ir Girėno g. 21 sklype kurio unikalus numeris,
2017-05-12 14:15 UAB``Vilniaus hidroprojektas``
Dokumento numeris: A320-905/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 13/SG-13-04/1-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161005-00412 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti išleidėjo ir kolektoriaus nuo išleidėjo iki šulinio L-59 apsaugos zonoje augančius, rekonstrukcijai trukdančius, menkaverčius, blogos sanitarinės būklės, savaime priaugusius medžius, krūmus bei atžalas.
Rodūnios kel. 2, projekto nurodytoje vietoje,
2017-05-09 10:02 Birutė Sankienė
Dokumento numeris: A320-869/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens uos. klevą, pjauti pūslenio 14 cm skersmens šaką, genėti 25 cm skersmens praėjimui trukdančią slyvą.
Vyšnių g. 2, nuo balkonų pusės ir prie namo galo (arčiau Šaltkalvių g. 48 namo),
2017-05-09 10:02 Birutė Sankienė
Dokumento numeris: A320-869/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens uos. klevą, pjauti pūslenio 14 cm skersmens šaką, genėti 25 cm skersmens praėjimui trukdančią slyvą.
Vyšnių g. 2, nuo balkonų pusės ir prie namo galo (arčiau Šaltkalvių g. 48 namo),
2017-05-04 09:50 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-843/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti liepų atžalas 11, 9, 9, 9, 7, 7, 5, 4, 12 cm skersmens, genėti liepas 20, 15, 17, 15 cm skersmens paformuojant ir sužeminant lajas, kadangi auga po elektros laidais.
šalia sklypo Adutiškio g. 2, ant šlaito,
2017-04-26 12:06 UAB VILLAND
Dokumento numeris: A320-776/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti prie tvoros pamatų ir šalia elektros linijos laidų augančias 24, 16, 16, 17 cm skersmens egles. Vienas medis išdžiuvęs, du blogos ir vienas patenkinamos būklės. Medžiai kenkia tvorai, kelia pavojų bei trukdo eismui.
Varėnos g. 7, valstybinės žemės ir privačios namų valdos riboje,
2017-04-25 15:21 ALGIMANTAS RIMAS
Dokumento numeris: A320-769/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.4 punktais pjauti blogos būklės, pavojų kelianti, 80 cm skersmens uos. klevą, auganti ant privataus sklypo ir valstybinės žemės ribos.
Salininkų g. 188,
2017-04-21 13:08 Darius Krasnauskas
Dokumento numeris: A320-751/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais, skubiai tvarkyti nuo sniego ir/ar vėjo poveikio išvirtusį uos. klevą.
Dzūkų g. 38A teritorijoje,
2017-04-19 14:49 VAIDAS PUŽAS
Dokumento numeris: A320-714/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistas, pavojų žmonėms, eismui ir transportui keliančias tuopas 110; 103; 120; 96; 110 cm skersmens.
Katiliškių gatveje, pradedant nuo sankirtos su Salininkų g.,
2017-04-14 09:36 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-706/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti 34 cm skersmens obels lajos formavimą: nužeminti, lengvinti, šalinti sausas šakas; apgenėti ir atjauninti alyvos krūmą.
Kapsų g. 10, prie namo,
2017-04-13 07:58 Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Dokumento numeris: A320-701/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punkto 4.15. papunkčių, pjauti aerodromo apsaugos zonoje augančius medžius: egles 16 ir 23 cm skersmens, beržus 26, 19 ir 20 cm skersmens bei naikinti menkaverčius krūmus.
Rodunios kelias 2, aerodromo teritorijoje,
2017-04-07 13:09 UAB "Elektromontuotojas"
Dokumento numeris: A320-664/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. EDK1652-TP-E.B.02, išduotu leidimu kasimui Nr. AK-648/42/2017 pjauti elektros tinklų tiesimui trukdančią obelį Ø36cm.
Rodūnios kel. 28,
2017-04-07 08:51 Naujininkų senjorų klubas (Kazė Pranckevičienė)
Dokumento numeris: A320-663/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavirtusias alyvas 10, 11 ir iki 8cm skersmens.
Kapsų g. 28,
2017-04-06 07:30 REGINA NAVICKIENĖ
Dokumento numeris: A320-643/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti privačiame sklype augančią, blogos būklės, puvinio pažeistą, neišvaizdžią dvikamienę blindę 24 ir 28 cm skersmens.
Salininkai, privačiame žemės sklype, kurio kad. Nr. 0101/0083:1677,
2017-04-05 08:36 UAB ,,VOKADIS``
Dokumento numeris: A320-637/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti stipriai palinkusius, pavojų keliančius uos. klevus 13, 14, 18, 28, 30, 32 cm skersmens, bei genėti kitus teritorijoje augančius medžius, kurių šakos pasvirusios, žemai kabančios ir kelią pavojų. Pastaba: Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis uos. klevai gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Eišiškių pl. 28, žemės sklype (ir šalia sklypo) kad Nr. 0101/0079:1629,
2017-03-29 10:13 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-584/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, pavojų keliančius medžius: palinkusį uosialapį klevą 14 cm skersmens; lūžusį uos. klevą 35 cm skersmens, kurio viršūnė užkritusi ant tvoros; puvinio pažeistas slyvas 13 ir 16 cm skersmens, palinkusį uos. klevą 40 cm skersmens; sausą uosį 27 cm skersmens; sausą palinkusį šermukšnį 14 cm skersmens; už "AIBĖ" parduotuvės, pjauti iš pamatų augančius uos. klevus 20, 18, 23, 24, 24, 24 cm skersmens; taip pat genėti: 32 cm skersmens liepą, akacijas 40 ir 30 cm skersmens, nužeminti ir paformuoti jazminų krūmus, 2 vnt.
Zanavykų g. 9, ant ribos su Lenkų g. 7, bei už parduotuvės Aibė, Panevėžio g. 15, taip pat ribojasi su Lenkų g. 7,
2017-03-24 07:53 ANTANAS KUNDELIS
Dokumento numeris: A320-549/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (karklų, juodalksnių,) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Taip pat leidžiama šalinti sklype savaime išaugusius baltalksnius iki 8 cm skersmens.
Šumsko g. 193, Užusienio k., sklypo kad Nr. 0101/0078:501 Vilniaus m. k. v.,
2017-03-24 07:34 Sigutė Kundelienė
Dokumento numeris: A320-548/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius baltalksnius 24 ir 22 cm skersmens, kurie auga elektros linijos apsaugos zonoje, taip pat šie medžiai stelbia šalia augantį ąžuolą.
Salininkų g. 265, prie tvenkinio,
2017-03-22 13:16 Zenonas Antanavičius
Dokumento numeris: A320-541/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, aplūžusią 48 cm kriaušę. Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo 3.9. punktu medžiai augantis privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose nepriskiriami saugotiniems. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus atvejus, kai kadastro registro pažymoje yra įrašas apie saugotinus želdinius) leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia.
Naujininkų g. 14, privačios namų valdos sklype,
2017-03-22 11:14 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-540/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 32 cm skersmens klevą, kuris auga arti pastato, kenkia konstrukcijoms, užstoja šviesą, dėl šviesos patiekimo genėti 39 cm skersmens klevą, intensyviai apgenėti 39 cm uos. klevą. Šalinti iš pamatų (kitoje pastato pusėje) augančias uos. klevo atžalas 7, 6, 4 cm skersmens ir smulkesnes.
Kapsų g. 32, šalia pastato, prie laiptinės ir atžalos priešingoje pusėje,
2017-03-22 10:50 Genoveta Daubarienė
Dokumento numeris: A320-539/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į 2017-03-20 apžiūros aktą, pjauti 35 cm skersmens, dienos šviesą užstojančią eglę. Kadangi medžio viršūnė lūžusi, stipriai nugenėtas medis atrodytų neestetiškai, todėl nutartą eglę pjauti.
Kapsų g. 40, prie laiptinės,
2017-03-22 07:47 Salininkų bendruomenės asociacija
Dokumento numeris: A320-530/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti po elektros laidais augančias ir gatvės apšvietimui trukdančias drebules 20, 20, 19 cm skersmens ir blindes 16 ir 10 cm skersmens. Medžių pjovimą organizuos pareiškėjai.
Mechanikų gatveje, šalia kelio, ties namo nr. 2,
2017-03-15 11:19 DNSB Broli 16
Dokumento numeris: A320-495/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusį, grybais apipultą, puvinio pažeistą 46 cm sidabrinį klevą, genėti 112 cm skersmens tuopą, pašalinant sausas ir pavojų keliančias šakas, šiek tiek nužeminant lają, (atlikti analogišką genėjimą, koks buvo atliktas netoliese augančiai tuopai).
Brolių g. 16, sklype,
2017-03-13 11:37 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS LINAS BALSYS
Dokumento numeris: A320-483/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti slyvas 15 ir 15 cm skersmens, blindes 30, 43, 63, 36, 36, 23 cm skersmens, obelys 28 ir 16 cm; pagenėti obelys 41, 21, 36, 23, 18, 21 cm skersmens, genėti slyvas 23, 16 cm skersmens ir slyvos krūmą (iš apačios ir paformuoti).
Rodunios kelias 28, priešais namą esančioje teritorijoje,
2017-03-13 11:02 UAB "OGISANDA"
Dokumento numeris: A320-482/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 16018-TP-BD-IT-01, statybos leidimu Nr. LNS-01-170127-00105, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius – klevą, 77 cm skersmens ir liepas 51, 70, 90 cm skersmens.
J. Dobkevičiaus g. 10, sklype kurio unikalus nr. 0101-0079-1262,
2017-03-13 10:27 UAB "Vilniaus energija"
Dokumento numeris: A320-481/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti, iš šilumokaitinės NA03 pamatų augantį, pastato konstrukcijoms žalą darantį, pavojų pastato saugumui keliantį uos.klevą 38cm skersmens.
Darbininkų g. 21B,
2017-03-08 14:21 UAB "NEW AKACIJA TEAM"
Dokumento numeris: A320-448/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4.15 punktu pagenėti 0.4kV OL saugumui trukdančias medžių šakas bei menkaverčius savaiminius medelius, krūmus bei atžalas.
Dariaus ir Girėno g. 0.4 kV OL-L-100, 600 iš TR-256, valstybinėje žemėje. Pastaba: privačių teritorijų želdinius tvarkyti suderinus su savininkais.,
2017-03-07 07:16 Jonas Samulevičius
Dokumento numeris: A320-421/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas ažuolui 42cm bei atlikti lajos suveržimą (bandažą) liepai 109cm skersmens.
Karaimų kapinėse,
2017-03-01 12:28 UAB AD REM
Dokumento numeris: A320-399/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai ant važiuojamosios dalies svyrančią liepą 17cm skersmens bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepoms 21;16;21;14;14;14;24;11;12;24;10cm skersmens.
J. Dobkevičiaus g. 7 prie 3 korpuso,
2017-02-23 12:43 UAB "LANADA"
Dokumento numeris: A320-375/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų augantį uos. klevą 21 cm skersmens.
Naujininkų g. 3b sklype, prie pastato,
2017-02-21 11:59 Andrej Lyskoit
Dokumento numeris: A320-349/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti po balkonais augančią slyvą 8, 11, 14 cm skersmens. Medelis auga per arti pastato, užstoja šviesą, kenkia namo konstrukcijoms.
Prūsų g. 2, po balkonais,
2017-02-21 08:47 RIMANTAS PALIŪNIS
Dokumento numeris: A320-348/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti dvikamienį klevą 37 ir 28 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis uos. klevai gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Kapsų g. 15M sklype, kurio kad. nr. 0101/0071:336,
2017-02-21 08:06 UAB "DG21"
Dokumento numeris: A320-346/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepoms (viso 17 vnt.). medžių skersmenis: 65, 44, 42, 53, 47, 45, 33, 53, 42, 34, 43, 42, 45, 44, 38, 47, 41 cm.
Dariaus ir Girėno g. 21, palei gatvę nuo Eišiškių plento sankryžos link oro uosto,
2017-02-09 13:40 AUDRUTĖ BRAZINSKAITĖ GROBNICKIENĖ
Dokumento numeris: A320-297/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 54 cm skersmens pušį, augančią Salininkų naujose kapinėse, prie Algirdo Brazinsko kapavietes, ardančią paminklo pamatą, taip pat pjauti kapinių teritorijoje augančias, išdžiuvusias pušys 30, 29 cm skersmens.
Salininkų Naujos kapinės,
2017-01-30 15:35 Nidai Lendraitytei-Šibutovičienei
Dokumento numeris: A320-228/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti želdinių tvarkymo darbus šlaite ir palei jį, esančiame tarp Šaltkalvių ir Tūkstantmečio gatvių, pradedant ties Šaltkalvių g. 50A, toliau palei 50, 60, 58, 56, 32, 26, 20 ir baigiant ties Šaltkalvių g. 18. Darbų aprašymas pridedamas atskirame lape.
Šaltkalvio gatvėje nuo 50A palei šlaitą iki 18 namo,
2017-01-30 14:53 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-227/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti išdžiuvusį, pavojų žmonėms ir eismui keliantį, 46 cm skersmens beržą ir uos. klevo 20 cm stuobrį, taip pat genėti 56 cm klevą, pašalinant sausas bei aplaužytas šakas, (tarp Vyšnių g. 6 ir Šaltkalvių g. 54 namų); Genėti liepas 39, 36, 39, ir 33 cm skersmens prie Šaltkalvių g. 56 namo ir pašalinti praėjimui trukdančią, 17 cm skersmens alyvos šaką prie 54 namo.
Vyšnių g. 6, Šaltkalvių g. 56 ir 54 namai,
2017-01-27 08:13 MARGARITA ŠALINĖ
Dokumento numeris: A320-205/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 41 cm skersmens džiaustantį, pavojų žmonėms ir jų turimam turtui keliantį beržą.
Kelmijos Sodų 55-oji gatvė, šalia 22 sklypo,
2017-01-24 13:38 Evaldas Razulevičius
Dokumento numeris: A320-194/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti keliuko valymą, pašalinant arba apgenint savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas trukdančius pravažiavimui.
Jono Jurkšto gatveje, link sklypo kurio kad. nr. 0101/0078:750 Vilniaus m. k. v.,
2017-01-20 09:52 UAB,,JURGSTA``
Dokumento numeris: A320-174/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pjauti pažeistą puvinio, pavojingai svyrančią, pavojų keliančią blindę 47cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 67, privačiame sklype,
2017-01-12 07:54 RAMŪNAS INČIUS
Dokumento numeris: A320-103/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas šakas, liepos 41cm skersmens bei pašalinti atžalas iki 8 cm skersmens.
Vaikų g. 13, prie vandens telkinio
2017-01-05 14:25 JONAS PAULIUKEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-57/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojų gyventojams bei jų turto saugumui keliančius, nudžiūvusius uosius 15,15,20,9,8,9 cm, užpultą grybinių ligų uosį 30 cm skersmens. Išvežti kelmą ir šakas.
Zanavykų g. 8, prie metalinių garažų
2017-01-05 14:03 Viktor Gorlis
Dokumento numeris: A320-56/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas liepų 11,22,32 cm, pašalinti atžalas bei nupjauti šaką 7 cm skersmens.
Dzūkų g. 57,
2017-01-04 08:28 TOM KARPIČ
Dokumento numeris: A320-25/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 65 cm skersmens seną beržą, augantį arti gyvenamojo namo ir dėl savo būklės kelianti pavojų žmonių ir turto saugumui. Be to, medis randasi el. linijos laidų apsaugos zonoje ir lūždamas gali nutraukti elektros tiekimo kabelį.
Kuršių g. 14A, privačioje namų valdoje,
2017-01-03 08:53 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-22/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turinčius puvinio, klevą 43cm; skilusį, aplūžusį klevą 60cm; uosį 30cm; besiremiančią ir verčiančią pastatą liepą 30cm; su puviniu liepą 40 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas klevų 35,28,27,54,46cm; genėti šakas gulinčias ant stogo ir jį gadinančias, klevo 50 cm skersmens.
Pelesos g. 41,
2016-12-29 14:49 UAB "Širdažolė"
Dokumento numeris: A320-1533/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusią virš pėsčiųjų tako kaukazinę slyvą 13cm skersmens, liepos atžalas 8, 5 cm skersmens bei pašalinti gulinčias ant žemės gudobelių šakas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines, aplūžusias bei sausas šakas, tuopų 50,60,67,72,50,47,52cm skersmens.
Pelesos g. 7,
2016-12-29 14:19 MIROSLAV ŠILOBRIT
Dokumento numeris: A320-1532/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusią virš važiuojamosios kelio dalies šaką, liepos 75 cm skersmens; nupjauti keliančią pavojų gyventojų turto bei eismo saugumui, turinčią puvinio, džiūstančiomis šakomis, liepą 58 cm; nulūžusią kauk.slyvą 16 cm skersmens; pašalinti keliančias pavojų eismo saugumui liepos atžalas iki 8 cm skersmens bei patrumpinti kauk. slyvų šakas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines, nusvirusias virš važiuojamosios kelio dalies šakas, beržo 42, kaštono 32 cm skersmens.
Salininkų g. atkarpoje nuo geležinkelio pervažos link Maximos,
2016-12-29 14:03 Tatajana Junevičienė
Dokumento numeris: A320-1531/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusią virš važiuojamosios kelio dalies šaką, ąžuolo 90 cm skersmens, pašalinti keliančius pavojų eismo saugumui kaulenio, pūslenio krūmus bei blindės atžalas iki 8 cm skersmens.
Kelmijos sodų 84-oji, ties įvažiavimu iš Salininkų gatvės
2016-12-22 15:39 346-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-1517/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 43 cm skersmens pasvirusį uosialapį klevą, kurio šaknis kenkia pastato pamatams ir kelia šaligatvio plyteles. Taip pat, leidžiama atjauninti alyvas jas praretinant ir išpjaunant senas, nevaizdingas ataugas. Nėra pagrindo išduoti leidimą prašyme nurodytų keturių klevų pjovimui.
Panevežio g. 29 sklypo teritorijoje,
2016-12-22 15:00 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1516/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant pravažiavimo pasvirusius uos. klevus 28; 23; 28 cm skersmens; blogos būklės, pasvirusius ir puvinio pažeistus gluosnius 24; 27; 27 cm skersmens, augančius inžinėrinių tinklų apsaugos zonoje.
Rudaminos g. 12, prie įvažiavimo į vid. kiemą,
2016-12-22 13:53 Modestas Jančiulis
Dokumento numeris: A320-1515/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uosialapius klevus 52; 17 ir 10 cm skersmens kurie auga iš laiptų ir pamatų, kenkia pastato konstrukcijoms, pjauti pravažiavimui ir apšvietimui trukdančius uosialapius klevus 14; 8 ir 24 cm skersmens prie įvažiavimo į kiemą, o 26 ir 24 cm skersmens – genėti.
kapsų g. 30 nuo įejimo ir prie įvažiavimo į aikštelę,
2016-12-20 12:59 UAB "PREKYBOS PARKO PROJEKTAI"
Dokumento numeris: A320-1506/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymus, išpjaunant menkaverčius, savaime užaugusius, nevertingus, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius: beržų 102vnt. Ø 8-32cm, drebulių 55vnt. Ø 10-43cm, pušų 23vnt. Ø 23-48cm ir klevų 28vnt Ø 10-57cm (viso 208vnt.)
Vikingų g. 5 žemės sklype (kad. Nr. 0101/0080:261) ir Oreivių g. 10 žemės sklype (0101/0080:894),
2016-12-19 10:16 Marek Zacharevič
Dokumento numeris: A320-1503/16(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR aplinkos ministro įsakymais D1-343 ir D1-87, 4.15.,12.1 punktais bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą pašalinant savaime priaugusias, menkavertes bei dujotiekio apsaugos zonoje augančias pušis, beržiukus, blindes ir menkaverčius krūmus.
Salininkų g./F. Mieliausko g. sankirtoje esančiame žemės sklype (0101/0159:559),
2016-12-15 12:24 ANA MAZALSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1501/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype Nr. 4400-2871-0846, kadastrinis Nr. 0101/0080:892 Vilniaus m. k. v.,
2016-12-15 10:03 Julija Lipinskienė
Dokumento numeris: A320-1498/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 37 cm skersmens pavojingą pasvirimą turinčią pušį.
Šalia Salininkų sodų 7-oji g. 3 namo, bendro naudojimo žemėje, sodų bendrijos teritorijoje.,
2016-12-15 09:55 MARIJA ALEINIKOVA (kolektyvinis)
Dokumento numeris: A320-1497/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų žmonių, pastatui bei transporto saugumui keliančią tuopą 128cm skersmens.
Kelmijos sodų 34-oji g. 5, S/B "Berželis" bendro naudojimo žemėje,
2016-12-15 09:38 Margarita Kvedarauskienė
Dokumento numeris: A320-1496/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti uosiams 34;35cm skersmens šakas nuo fasado pusės, užstojančias šviesą.
Pelesos g. 35-4 prie namo galo ir nuo gatvės pusės,
2016-12-15 09:23 Naujininkų seniūnija
Dokumento numeris: A320-1495/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti 30 cm skersmens kaštono lają ir apgenėti šakas nuo fasado, praretinti ir pakelti lajas liepoms 26, 25, 25, 26 cm skersmens ir beržui 25 cm skersmens.
Šaltkalvių g. 68, medžiai nuo balkonų ir prie laiptinės augantis kaštonas,
2016-12-15 09:14 Vilma Kirijanova
Dokumento numeris: A320-1494/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, pasvirimo turinčias, pavojų žmonių, pastatų bei transporto saugumui keliančias tuopas 58;53;62cm ir džiūstantį, pažeistą puvinio gluosnį 38cm skersmens.
Šalkalvių g. 72-40 nuo gatvės pusės,
2016-12-15 08:59 ADOMAS GUSTYS
Dokumento numeris: A320-1493/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti namo augančius, žalą darančius, šviesą užstojančius uos.klevus 24;29cm, klevą 17cm, gluosnį 23cm, trikamienę liepą 17;22;21cm, kriaušę 22cm, gudobelę 16;22;12cm bei jazmino krūmą; Pjauti džiūstančias ir puvinio pažeistas b.robinijas 42;26;12;14cm bei genėti sausas ar aplūžusias šakas gudobelei 24cm ir b.robinijai 38cm skersmens.
Kapsų g. 38 apie namą,
2016-12-15 08:54 ANA ARTAJEVA
Dokumento numeris: A320-1492/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būkles pasvirusį šermukšnį 26 cm skersmens, genėti obelį 36 cm skersmens, per kuria praeina tarp namų įtemptas kabelis, kuris yra apsivyniojęs aplink šakas. Nupjauti 35 cm skersmens beržo pasvirusią, apatinę šaką, pagenėti 42 ir 32 cm skersmens klevus, nupjaunant kelias apatines, pasvirusias šakas.
Naujininkų g. 13 kieme (obelis ir šermukšnis arčiau 15 namo).,
2016-12-15 08:16 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1491/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, namo kieme genėti uosių 34 ir 47 cm skersmens sausas šakas, bei atitraukti nuo stogo ir fasado, pašalinti akacijų 29, 31, 29, 59, 24 cm skersmens sausas šakas, pagenėti prie gatvės augančias liepas 34, 28, 43, 42, 33, 29 cm skersmens.
Naujininkų g. 3 namo kieme ir prie gatvės,
2016-12-15 07:47 UAB "Metalco Baltic"
Dokumento numeris: A320-1490/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 56 cm skersmens gluosnį augantį iš pastato pamatų. Medis daro neigiamą poveikį pastato pamatams ir sienoms.
Dariaus ir Girėno g. 149 sklype, prie gamibinio - administracinio pastato,
2016-12-15 07:26 FELIKSAS SOSNOVSKIS
Dokumento numeris: A320-1489/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą (ne miško žemėje), pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Pupinės k., žemės sklypas Nr. 4400-0967-5705, kadastrinis adresas 0101/0159:1421 Vilniaus m. k. v.,
2016-12-14 09:25 Janis Vadzinskis
Dokumento numeris: A320-1481/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti namo augančius ir jam kenkiančius bei šviesą užstojančius kaštonus 45 ir 27 cm skersmens, taip pat pjauti iš mūrinės tvoros pagrindų augančius uos. klevus 22, 27, 28, 10, 14, 18, 8 cm sk. ir jų atžalas.
Gudų g. 6 namo kieme ir prie tvoros nuo kelio p.,
2016-12-13 15:52 UAB "AirInn Vilnius"
Dokumento numeris: A320-1477/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės (daug nudžiūvusių šakų, pažeistos puvinio) liepas 56, 40, 34, 40, 49, 47 cm skersmens. Medžiai auga inžinerinių tinklų apsaugos zonoje ir dėl būklės kelią grėsmę žmonių ir jų turo saugumui.
Rodūnios kel. 8 palei gatvę, arčiau automobilių aikštelės,
2016-12-06 09:46 VYTAUTAS RUKŠTELĖ
Dokumento numeris: A320-1435/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, bei iš apačios šakas tuopoms 42;34cm skersmens.
Dzūkų g. 31A,
2016-12-02 08:06 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1426/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminant keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, sedulos krūmus.
Rodūnios kelias 26,
2016-11-29 09:37 UAB "KREISEL LIETUVA"
Dokumento numeris: A320-1395/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliančias tuopas 65 ir 36 cm skersmens, augančias iš tvoros pamatų. Medžiai griauna murinę tvorą kuri gali griūti.
Geologų g. 6A sklype, kadastro nr. 0101/0079:1609 Vilniaus m. k. v.,
2016-11-23 10:51 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1363/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į Administracinės veiklos skyriaus 2016-10-28 tarnybinį raštą Nr. A121-21206, pjauti džiūstantį klevą 28 cm skersmens, pavojingai pasvirusius gluosnius 43 ir 29 cm skersmens, dvejų kamienų pasvirusią blindę 22 ir 34 cm skersmens, savaime išaugusius beržiukus 10; 6; 6; 7; 8; 11; 7; 5; cm skersmens ir kitus menkaverčius medelius ir krūmus (blindes, slyvas, klevukus) iki 8 cm skersmens.
Salininkų g. 191B šalia garažų masyvo (arčiau Pupinės g. 10 namo),
2016-11-22 08:50 JONAS PAULIUKEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-1349/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį kaulenio krūmų genėjimą, pašalinant nusvirusias, šaligatvį užgožusias šakas, trukdančias pėsčiųjų praėjimui.
Dzūkų g. 26,
2016-11-22 08:10 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1348/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų saugumui, su puviniu, užpultą grybinių ligų, gluosnį 31cm skersmens.
Brolių g. 7, nuo balkonų pusės
2016-11-21 10:08 Marija Gorelčenko
Dokumento numeris: A320-1340/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačioje namų valdoje iš pamatų augančius ir pastatui kenkiančius klevus 11; 21; 18; 14; 8; 12; 33; 23; 12; 11; 9; 18 cm skersmens, taip pat sklype augančius, pavojų (dėl pasvirimo ar blogos būklės) keliančius klevus 70; 23; 57; 63; 14; 14; 29; 22; 27; 14; 23;18 cm skersmens, obelis 31 ir 28 cm skersmens, seną alyvos krūmą.
Panevežio g. 23 sklype Nr. 0101/0071:511 Vilniaus m. k. v., pastato Nr. 4400-4010-2110.,
2016-11-17 13:18 UAB "NT VYSTYMO GRUPĖ"
Dokumento numeris: A320-1328/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius (drebules, blindes) iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti: pavojingai pasvirusius, prastos būkles beržus 32; 29; 21; 31; 28; 31; 21; 22; 32; 27; 34 cm skersmens ir kitus savaime priaugusius, menkaverčius medelius iki 8 cm skersmens; ant elektros linijos ir apšvietimo tinklų augančias liepas 30;22; 41; 44; 23; 37; 31; 38; 32; 30; 28; 33 cm skersmens, pušys 22; 25; 18; 22; 16; 12 cm skersmens, klevą 18 cm skersmens.
Motorų g. 11 ir 9 sklypų teritorijose (kad. nr. 0101/0079:954 ir 0101/0079:1078) ir šalia Motorų g. 9 sklypo, palei kelią,
2016-11-17 10:19 PARAMOS FONDAS ,,SALININKIEČIŲ RAMYBĖ`` Algimantas Kalinauskas
Dokumento numeris: A320-1326/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, nupjauti keliančią pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui bei žmonėms lankantiems artimųjų kapus, nudžiūvusią dvikamienę pušį 30,29 cm skersmens.
Salininkų naujosios kapinės,
2016-11-16 12:32 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Dokumento numeris: A320-1318/16(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į gautą prašymą ir vadovaujantis suderintu fotovoltinės saulės elektrinės statybos Dariaus ir Girėno g. 50 Vilniuje projektu Nr. 6439-16.384-TP-E-AR ir leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-624 pjauti projekte numatytus šalinti, blogos būkles arba pastatui ir inžineriniams tinklams kenkiančius medžius: gluosnį 94 cm skersmens (pažeistas puvinio, turi skylimo požymių, keliantis pavojų), dvejų kamienų 17 ir 15 cm skersmens džiūstančią tuopą, kaštoną 45 cm skersmens (auga arti pastato, užkemša vandens latakus, užstoja šviesą) , pasvirusį 44 cm skersmens gluosnį, beržus 42; 40; 45; 40 cm skersmens (užstoja šviesą, kenkia pastato konstrukcijoms, viena yra pavojingai pasvirusi), Liepas 55; 35; 39 (auga ant nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų) ir 44 cm skersmens (blogos būklės, pažeista puvinio). Taip pat, leidžiama T. Kosciuškos g. 1 esančioje teritorijoje atlikti krūmų ir medelių (klevukai, uosiai, vinkšnos) nuo 5 iki 10 cm skersmens genėjimą.
Dariaus ir Girėno g. 50 ir T. Kosciuškos g. 1,
2016-11-16 10:01 RIČARDAS MYKOLAITIS
Dokumento numeris: A320-1315/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai virš kelio pasvirusį, džiūstantį 36 cm skersmens klevą. Genėti tuopas 47; 53; 50 cm skersmens, pakelti lajas pašalinant atžėlusias šakeles, genėti 37 ir 75 cm skersmens gluosnius, 51 cm skersmens klevui paretinti lają, šalinti apatinę šaką nuo namo pusės.
Šaltkalvių g. 44, nuo mokyklos pusės,
2016-11-16 09:27 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1314/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išdžiuvusią liepą 53 cm skersmens, džiūstančią 3-jų kamienų blindę 27; 33; 15 cm skersmens, šalinti klevo atžalas. Genėti liepas ir šalinti jų atžalas 43; 43; 45 cm skersmens.
Tyzenhauzų g. 19B, nuo gatvės pusės,
2016-11-16 08:50 VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“
Dokumento numeris: A320-1313/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, VGN sklypo teritorijoje pjauti blogos būkles puvinio pažeistą, pavojų keliantį liepą liepą 60 cm skersmens, pavojingai pasvirusius, pavojų keliančius blogos būkles klevus 54; 52; 58; 47 cm skersmens, genėti tuopą 41 cm skersmens ir nupjauti jos šaką 27 cm skersmens. Genėti liepas 53 ir 45 cm skersmens, pušį 45 cm skersmens, klevus 39; 67; 57; 46; 67 cm skersmens, pagenėti akacijas 30; 23 ir 18 cm skersmens bei 38 cm skersmens tuopą (galimai netiksliai nustatyta m. rūšys).
Tyzenhauzų g. 18A, "Vilniaus gimdymo namai" teritorijoje,
2016-11-16 07:34 Alina Plesko
Dokumento numeris: A320-1312/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 32 cm skersmens pavojingo pasvirimo požymį turinčią, ant šlaito po elektros laidais augančią beržą. Yra pavojus, kad gali lūžti ir užkristi ant namo langų ar balkonų.
Pelesos g. 41, namo pietinėje pusėje (nuo balkonų),
2016-11-15 15:48 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-1310/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevą 31 cm ir dygiąją eglę 27 cm skersmens. Medžiai auga arti pastato ir užstoja dienos šviesą.
Kapsų g. 40, prie namo iš kiemo pusės,
2016-11-15 12:47 EDITA DACYTĖ
Dokumento numeris: A320-1308/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, sklypo teritorijoje genėti: gluosnį 65 cm skersmens, lengvai pagenėti gluosnius 38 ir 34 cm skersmens, pagenėti ir patrumpinti aronijos krūmus (palei automobilių stovėjimo aikštelę) apie 27 m. Pjauti puvinio ir kenkėjų pažeistą, pasvirusią blindę 38 cm skersmens.
Kapsų g. 26 namo aplinkoje,
2016-11-14 08:09 Regina Tumas
Dokumento numeris: A320-1286/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančias, pavojų žmonių, transporto bei pastato saugumui keliančias tuopas 114;97cm, pasvirimo ant namo ir pravažiavimo turinčius uosius 31;17cm ir uos.klevus 18;16;17cm skersmens; Pagenėti/paformuoti liepai 26cm, kaštonui 23cm ir uosiui 34cm šakas.
Dzūkų g. 10A (tarp Dzūkų g. 10B ir iš namo galo),
2016-11-09 14:26 PARAMOS FONDAS ,,SALININKIEČIŲ RAMYBĖ`` Algimantas Kalinauskas
Dokumento numeris: A320-1259/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias pušis 32;36cm bei žalą kapavietėms darančias pušis 24;37;50cm skersmens; Pjauti užstelbtą klevuką 26cm bei arti kapavietės augančias, pasvirusias drebules 29;26cm skersmens; Pagnėti klevams 53;46cm skersmens sausas bei iš apačios šakas; Pašalinti apie kapinaičių perimetra savaime priaugusius, menkaverčius medelius iki 8cm skersmens ir atžalas.
Pupinės kapinėse (senosiose),
2016-11-08 08:07 UAB "EKSPARAS"
Dokumento numeris: A320-1240/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti liepas 42; 30; 33; 26; 25 cm skersmens, šalinti jų atžalas, pjauti liepų atžalas 8; 10; 9; 10; 10; 8 ir kitas plonesnes atžalas.
J. Dobkevičiaus g. 6, palei gatvę,
2016-11-08 07:41 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1238/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pašalinti išvirtusią 34 cm skersmens liepą.
Dariaus ir Girėno gatvė, prie kelio ties 21 pastu,
2016-11-08 07:02 UAB "DESTATA PROFIL"
Dokumento numeris: A320-1236/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti beržą augantį iš tvoros pamatų, 28 cm skersmens, džiūstantį, puvinio pažeistą klevą (lūžusi viršūnė) 56 cm skersmens, iš pamatų augančias ir pastato konstrukcijas gadinančios blindes 38; 24; 29; 27 cm skersmens.
Metalo g. 4, įmonės Destataprofil teritorijoje,
2016-11-07 13:17 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1233/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka nudžiūvusią, pavojų žmonių, pastatų, eismo ir el.linijos saugumui keliančią liepą 63cm skersmens.
Kelmijos sodų 86-oji g./Salininkų g. sankirta,
2016-11-07 07:17 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1215/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti, pavojingai pakibusią gluosnio, 18cm skersmens šaką.
Dariaus ir Girėno g.6,
2016-11-03 09:54 UAB "Remilijana"
Dokumento numeris: A320-1188/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti teritorijos prie sklypo (kad. Nr. 0101/0071:422) kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Telšių g. prie sklypo (kad. Nr. 0101/0071:422),
2016-11-03 06:39 IĮ Nekta
Dokumento numeris: A320-1179/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti TR-748 pamatą gadinančią kaukazinę slyvą
Kapsų g. 36, TR-748,
2016-10-28 07:48 Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Dokumento numeris: A320-1168/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusį maumedį 33cm bei pažeistas puvinio, pavojų keliančias liepas 41;46cm skersmens; Atlikti lajos pakėlimą ar sausų šakų išgenėjimą tuopoms 66;86cm, liepoms 51;34;86cm, kaštonui 30cm, ąžuolams 46;56cm ir klevui 46cm skersmens.
Rodūnios kel., Oro uosto teritorijoje (kad. Nr. 0101/0080:248),
2016-10-26 08:55 KRISTINA AKSAMIT
Dokumento numeris: A320-1139/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų ir eismo saugumui, turinčią puvimo požymių, įaugusią į orinę elektros liniją, liepą 70cm skersmens.
Užusienio g., 44
2016-10-25 07:29 Tatjana Račinskaja
Dokumento numeris: A320-1127/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų kapaviečių saugumui, vieną su kamieniniu puviniu, trukdančius kapavietės sutvarkymui kaštonus 34,41 cm, klevą 61 cm skersmens.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinėse, Šalia Pristakovų kapavietės
2016-10-25 07:10 Lidija Pechockaja
Dokumento numeris: A320-1126/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų kapaviečių saugumui, su kamieniniu puviniu, džiūstančią pušį 45cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas pušų 42, 40cm skersmens.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinėse, šalia Soliavkino Jevgenijaus kapavietės
2016-10-24 15:55 Aleksandra Bojarovskaja
Dokumento numeris: A320-1125/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas, dėl šviesos patekimo į butus retinti lajas, liepų 64, 58 cm skersmens.
Garvežių g. 8,
2016-10-24 15:46 428-oji daugiabučio namo savininkų bendrija "NAUJININKAI"
Dokumento numeris: A320-1124/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų saugumui, pavojingai pasvirusias alyvas 12,9,11cm, alyvos stuobrius 6,8cm skersmens; per arti namo pamato augantį, nuogrindos įrengimui trukdantį beržą 24cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 9
2016-10-24 12:16 MARIJONA ŽUKAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1121/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0078:0333), Eišiškių pl. 225 sk.Nr.1
2016-10-24 08:46 UAB ,,UNITECTUS"
Dokumento numeris: A320-1114/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymus, išpjaunant menkaverčius, savaime užaugusius, nevertingus, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius: uos.klevus 29vnt. Ø 10-42cm, baltalksnius 218vnt. Ø 8-32cm, drebules 130vnt. Ø 8-26cm, blindes 55vnt. Ø 10-38cm, beržiukus 28vnt. Ø 8-20cm, pušaites 8vnt. Ø 8-18cm, klevus 27vnt. Ø 8-16cm, ievas 84vnt. Ø 10-36cm (viso 579vnt.) bei menkaverčius medelius iki 8cm, krūmus, virtuolius, vėjalaužas ir vėjavartas.
Vikingų g. sklype (kad. Nr. 0101/0080:261) ir Orevių g. sklype (0101/0080:894),
2016-10-17 08:26 ARMONAS VELIČKA
Dokumento numeris: A320-1055/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusius, džiūstančius, pavojų žmonių bei transporto saugumui keliančius uos.klevus 35;55cm skersmens; Atlikti lajos pakėlimą liepoms 42;34;34cm skersmens.
Pelesos g. 24 ir 55 prie gatvės valstybinėje žemėje,
2016-10-17 08:07 AB ,, Lietuvos geležinkeliai" keleivių vežimo direkcijai
Dokumento numeris: A320-1054/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusius, džiūstančius, pavojų žmonių ir transporto saugumui keliančius uos.klevus 55;25cm bei nudžiūvusį klevuką 14cm skersmens.
Pelesos g. 10 teritorijoje, prie pėsčiųjų tilto.,
2016-10-13 15:19 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Dokumento numeris: A320-1043/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti klevus 62;64cm, ąžuolą 72cm, eglę 56cm skermens bei menkaverčius krūmus, trukdančius vykdyti taboro stebėjimo kontrolę bei sudarančius sąlygas nelegaliai narkotikų prekybai ir jų vartojimui
Čigonų g., Čigonų tabore,
2016-10-12 09:03 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1025/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pavojingai pavirtusį, į tvorą įsirėmusį gluosnį 45cm skersmens.
Gudų g. 22,
2016-10-12 08:04 Gintarė Drabavičienė
Dokumento numeris: A320-1024/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį kamieninį puvinį, mandžiūrinį riešutmedį 41 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti pakelti lajas, bukų 23,28,33,36 cm; redukuoti liepas 32,36,41,45 cm skersmens.
Burbiškių g. 16,
2016-10-11 08:22 AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI FILIALAS VILNIAUS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA
Dokumento numeris: A320-1021/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti geležinkelių apsaugos juostoje augančius, pavojų saugiam žmonių bei traukinių eismui keliančius medžius: liepas 32;36cm, klevus 32;20;20;20;24;28;22;24cm, baltalksnį 12cm ir ievas 20;24cm skersmens bei atlikti šakų genėjimą ~10vnt medžių.
Žirnių g., geležinkelio ruože Vilnius-Kirtimai 3-4 km.,
2016-09-26 15:14 UAB ,,NAUJININKŲ ŪKIS"
Dokumento numeris: A320-912/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, vieną pasvirusį, kitą turintį puvimo požymių, beržus 40,50 cm skersmens; nupjauti uos. klevo savaiminukus 12,10,3cm, klevo 3,2,2 cm skersmens.
Šaltkalvių g.70, nuo balkonų pusės
2016-09-26 14:55 Nerijus Tomaitis
Dokumento numeris: A320-911/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį puvimo požymių, užpultą grybinių ligų gluosnį 60cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas klevo 28 cm; pašalinti pasvirusią šaką liepos 32 cm skersmens.
Šaltkalvių g.58,
2016-09-26 14:48 Naujininkų seniūnija
Dokumento numeris: A320-910/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, fasadą bei langus braižančią, šviesą butuose tamsinančią kauk. slyvą 23,18,20,11cm skersmens.
Šaltkalvių g.20,
2016-09-26 14:41 ZOFIJA SVIANTICKAJA
Dokumento numeris: A320-909/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, su puviniu klevą 62 cm skersmens bei pašalinti vyšnias iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas klevo 58 cm skersmens.
Garvežių g. 5,
2016-09-26 14:33 Jonas Vytautas Gelucevičius
Dokumento numeris: A320-908/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, redukuoti viršūnes, po orine elektros linija augančių uosių 28,24,22,32 cm; pašalinti atžalas uosio 42 cm skersmens.
Konduktorių g. 22,
2016-09-26 13:44 GALINA MALIŠEVSKAJA
Dokumento numeris: A320-907/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, pavojingai pasvirusius, iš tvoros, garažo ir laiptų pamato augančius uos. klevus 12,8,12,40cm; klevus 12,13,11; vinkšnas24,12,23 ir savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, klevo 45cm; šakas siekiančias ir braižančias 11 namo stogą, beržo 23cm; šakas gulinčias ir pasvirusias link garažo, vyšnių 16,18cm; aplūžusias, sausas ir pasvirusias šakas uos. klevų 44,26,26,40,23,17,48vm; klevų pasvirusias šakas 17,25,35 cm skersmens.
Naujininkų g., 11
2016-09-09 14:19 Miroslavas Tamulevičius
Dokumento numeris: A320-819/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo, nuo namo pusės ir iš apačios klevus 24,25,26,27 cm, guobą 16 cm skersmens.
Tyzenhauzų g., 9
2016-09-08 15:46 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-798/16(2.3.1.20-UK2):
Genėjimas: Klevai palei Telšių g. – 21 vnt. (skersmuo nuo 20 iki 40) Kirtimas: dvikamienis klevas 40,20; obelys 10,20, 22,18,15; vyšnios15,18,10; eglės 20,15,8,8, 12,18,15
Teritorija ties Telšių g.7,
2016-09-08 07:42 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-787/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų saugumui, vyšnią 11cm skersmens.
Naujininkų g., 6
2016-09-07 15:56 Vilniaus stačiatikių Šv. Eufrosijos parapija
Dokumento numeris: A320-786/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų kapaviečių, žmonių lankančių kapus bei darbuotojų saugumui, aplūžusį klevą 86 cm, su puviniu dvikamienį klevą 65,63 cm, klevus 64,65 cm, užpultą grybinių ligų klevą 57 cm, su puviniu, užpultas grybinių ligų liepas 65,60,68 cm, pasvirusį, skilusį beržą 57 cm skersmens.
Liepkalnio g., 19
2016-09-07 15:39 Pranešta Telefonu
Dokumento numeris: A320-785/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, nusvirusias, užgožusias pėsčiųjų taką, gudobelių iki 8 cm skersmens.
Dzūkų g., 40
2016-09-07 15:18 Marjan Zacharevič
Dokumento numeris: A320-784/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, pasvirusį į orinės elektros linijos pusę, klevą 63 cm skersmens.
Užusienio g., 74
2016-09-07 15:11 Svetlana Šutova
Dokumento numeris: A320-783/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, sausą tuopą 36cm, bebaigiančią džiūti tuopą 57cm, užpultą grybinių ligų, džiūstančiomis šakomis uosį 42 cm skersmens.
Kapsų g., prie 6, 8 namų
2016-09-07 14:32 Almantas Sinkevičius
Dokumento numeris: A320-782/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, siekiančias ir braižančias pastato stogą bei fasadą, beržo 40 cm skersmens.
Kapsų g., 16
2016-09-07 14:24 Ruslanas Kiričenka
Dokumento numeris: A320-781/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį, užpultą grybinių ligų, keliantį pavojų gyventojų saugumui, uos. klevą 72 cm skersmens. Pašalinti slyvą 11 cm, sausą vyšnią bei uos. klevo, klevo, vaismedžių savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Kapsų g. 18,
2016-09-07 14:14 Jolita Ivančikienė
Dokumento numeris: A320-780/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, palinkusias į Vyšnių g. 7 namo pusę, bei pašalinti atžalas, kaštono 48 cm; liepų 53, 25 cm skersmens.
Vyšnių g. 7,
2016-09-07 13:57 428-oji daugiabučio namo savininkų bendrija "NAUJININKAI"
Dokumento numeris: A320-779/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusią, su puviniu, keliančią pavojų gyventojų saugumui, kauk. slyvą 30 cm; džiūstančiomis šakomis tuopą 40 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 9
2016-08-03 10:38 UAB ,,NETA"
Dokumento numeris: A320-667/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Pupinės km., sklype (kad.Nr.0101/0159:1349)
2016-07-26 08:00 Vilius Nalivaika
Dokumento numeris: A320-640/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Mechanikų g.4, sklype (kad.Nr.0101/0083:0087)
2016-07-22 07:09 Galina Sinkevičienė
Dokumento numeris: A320-617/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti ne vegetacijos metu, turintį puvimo požymių, keliantį pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, atraminę sienelę ardantį trikamienį klevą 32,32,26 cm skersmens .
A.Jaroševičiaus g., 4 kieme
2016-07-21 08:00 Vilniaus darželis-mokyka "Šaltinėlis"
Dokumento numeris: A320-614/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančius pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, užpultus grybinių ligų, aplūžusiomis šakomis gluosnius 50,58,45cm; džiūstančias egles 11,15,10,13cm; džiūstantį šermukšnį 12cm; džiūstančias liepas 28,37cm; uos.klevą 72cm; skylantį kaštoną 50, su puviniu 17cm; užpultą grybinių ligų trik.klevą23,23,28cm; aplūžusį, skylantį klevą26 cm, atskilusį klevą52cm, džiūstančius, turinčius puvinio klevus 45,34,46cm skersmens . Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas klevų31,20,15,32cm; kaštono38cm; liepų28,37cm; atlikti suveržimą klevo 52cm skersmens.
Šaltkalvių g.13, D/M
2016-07-20 14:42 JANINA MEŠKEVIČ
Dokumento numeris: A320-612/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti, šakas siekiančias ir palinkusias link namo, bei apatines, kaštono 53 cm skersmens.
Lenkų g., 20
2016-07-20 14:28 Irena Musteikienė
Dokumento numeris: A320-611/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliančius gyventojų ir jų turto saugumui, su puviniu robiniją 48 cm, turintį puvimo požymių, užpultą grybinių ligų gluosnį 65 cm skersmens . Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti, poliardiruoti gluosnį 55 cm skersmens.
Brolių g.23,
2016-07-14 08:24 UAB "NEW AKACIJA TEAM"
Dokumento numeris: A320-573/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, augančias po orine elektros linija, su puviniu, pavirtusias, keliančias pavojų eismo saugumui, blindes 11,12,8,10,22,17,22,12,10, stuobrį 13 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą po orine elektros linija augančių, laidus siekiančių, blindžių 50 vnt., tuopos 35 cm, beržo 21 cm skersmens.
Žirnių g., 28A
2016-07-13 08:38 Jonas Markevičius
Dokumento numeris: A320-561/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas, redukuoti viršūnę, atlikti suveržimą, tuopos ̴̴130 cm skersmens, pašalinti atžalas. Vykdant darbus pastebėjus puvinio požymius, tuopą nupjauti.
Brolių g. prie mokyklos tvoros, prieš 23 namą
2016-07-12 10:38 ZENONAS BLUSEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-557/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, turintį puvinio, užpultą grybinių ligų gluosnį 74 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas bei apatines liepų 33,32,28,21,28 ir šakas palinkusias link namo fasado bei langų, liepos 38 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g.1,
2016-07-12 10:04 Liudmila Intejeva
Dokumento numeris: A320-556/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų vaikų, gyventojų ir jų turto saugumui, pasvirusį, turintį puvinio uos. klevą 31 cm, su puviniu uosį 38, robiniją 45 ir atžalas, džiūstančias alyvas 8, 14 bei uos. klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas, keliančias pavojų gyventojų saugumui, uos. klevų 35, 48, 44, uosio 34, robinijos 50, apatines šakas kaštono 35 cm skersmens.
Brolių g.4, link Dariaus ir Girėno g.5,5A,5B kieme
2016-07-12 09:42 VILNIAUS „SAULĖTEKIO“ MOKYKLA-DAUGIAFUNKCINIS CENTRAS
Dokumento numeris: A320-555/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų mokinių ir darbuotojų saugumui, pasvirusį, turintį skilimo uos. klevą 25 cm, su puviniu tuopą 33, blindę 26 cm, kauk. slyvą 11 cm, uos. klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Kaminkėlio g. 10, mokyklos teritorijoje
2016-07-12 09:28 Janina Surgont
Dokumento numeris: A320-554/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, pasvirusį, džiūstančiomis šakomis, šaligatvį ardantį, plyteles keliantį uos. klevą 53 cm skersmens, nudžiūvusią robiniją 24 cm bei pašalinti klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Dzūkų g. 19,
2016-07-11 10:02 UAB "Vilniaus energija"
Dokumento numeris: A320-549/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje augančius, šilumos kolektoriaus remonto darbams trukdančius, šilumos tinklų konstrukcijas ardančius, beržą 20 cm, alksnį 10 cm skersmens.
Eišiškių pl. 36,
2016-07-01 14:05 UAB „FEGDA“
Dokumento numeris: A320-517/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros augantį, pavojų žmonių bei transporto saugumui keliantį uos.klevą 55cm skersmens.
Geologų g. 12 teritorijoje,
2016-06-30 08:23 JONAS LUŽYS
Dokumento numeris: A320-500/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti, paformuoti, sužeminti praėjimą užgožusius erškėtrožės krūmus. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančias kaukazines slyvas 21cm ir iki 8cm bei alyvas iki 8cm skersmens.
Darbininkų g. 18,
2016-06-23 12:35 AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI FILIALAS VILNIAUS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA
Dokumento numeris: A320-463/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų, jų turto bei traukinių eismo saugumui, klevus 55, 56 cm, liepas 50,63 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 94
2016-06-23 07:12 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-444/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusias liepas 25, 22 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 5E nuo gatvės pusės
2016-06-13 09:40 Ona Danutė Muzikevičienė
Dokumento numeris: A320-365/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas bei aplūžusias šakas, gluosnių 46, 31 cm skersmens.
Dzūkų g. 21,
2016-06-09 14:47 AB „EUROVIA LIETUVA"
Dokumento numeris: A320-353/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusius, eismo ir pėsčiųjų saugumui keliančius uos.klevus 14,21,21,17,8,11,10,19,23,10,11,17,12; aplūžusius gluosnius 42,38; blindę 14 ir iki 8 cm skersmens; tuopą turinčią puvinio, džiūstančiomis šakomis 35; drebules 13,15 cm skersmens. Genėti uos. klevo apatines šakas 18 cm skersmens.
Liepkalnio g.85,
2016-06-06 10:11 NINA TINTERIENĖ
Dokumento numeris: A320-318/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, skilusį, turintį puvinio, keliantį pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui beržą 56 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Bizenkovų, Morozovų kapaviečių
2016-06-06 10:05 Viktor Jefremov
Dokumento numeris: A320-317/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti trukdantį kapavietės sutvarkymui, turintį puvimo požymių, kapavietę ardantį klevą 46 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Elzos Jefremovos kapo
2016-06-06 09:59 Oleg Fomičiov
Dokumento numeris: A320-316/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti trukdantį kapavietės sutvarkymui, klevą 26 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Ksenijos Filimonovos kapavietės
2016-06-06 09:53 MARIJA MINGALIOVA
Dokumento numeris: A320-315/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti verčiantį kapavietės tvorelę, pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui keliantį klevą 31 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Mingaliovų šeimos kapavietės
2016-06-06 08:00 Vilniaus stačiatikių šv. Eufrosinijos parapija
Dokumento numeris: A320-307/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti slyvą 14 cm, turintį puvinio, keliantį pavojų eismo saugumui klevą 55 cm skersmens.
Liepkalnio g., 21
2016-06-01 09:46 Liubovė Reis
Dokumento numeris: A320-286/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, sausas, aplūžusias šakas liepų 36,36,35 cm; kriaušių 24,15,26,37; ginalinio klevų 17,15,14,10 cm skersmens bei paformuoti kaulenio krūmus, pašalinant išvirtusius.
Šaltkalvių g., 58
2016-06-01 09:37 346-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-285/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą ir sužeminimą kaulenio, lanksvos ir sedulos krūmų.
Panevėžio g., 29
2016-06-01 09:30 Marija Savosina
Dokumento numeris: A320-284/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti sausus ir džiūstančius klevus 12, 13 cm. Genėti sausas, aplūžusias ir apatines šakas liepos 37, klevo 14; šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, tamsuojančias, klevo 25 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 12
2016-06-01 09:19 Genė Skundelienė
Dokumento numeris: A320-283/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas bei sužeminti po orine elektros linija augančią, laidus liečiančią, pavojų keliančią, tuopą 67 cm skersmens.
Šaltkalvių g., 64
2016-06-01 09:07 VERONIKA ŠIPKUVIENĖ
Dokumento numeris: A320-282/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas bei palengvinti lają kaštono 70 cm skersmens.
Lenkų g., 11
2016-06-01 08:48 Helena Ptakienė
Dokumento numeris: A320-281/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas siekiančias, braižančias namo fasadą bei langus, klevo 28 cm skersmens.
Kapsų g., 40
2016-06-01 08:35 Gintarė Papartė
Dokumento numeris: A320-279/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti, paformuoti ir sužeminti, krūmus užgožusius važiuojamąją kelio dalį, trukdančius eismo saugumui.
Dariaus ir Girėno g., 5B
2016-05-30 10:26 UAB „FEGDA“
Dokumento numeris: A320-267/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. UL-14-80-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-160107-00029 šalinti suprojektuotos (D kategorijos) gatvės įrengimui trukdančius medžius:blindes 16;14;20;16;14;28;18;17;18;28;18;27;10;8;6;7;10;8;16;14cm, drebules 18;16;14;18;20;20;21;20;16;8;14;10;16;8;10;16;8;8;10;22;28;19;17;16;10;12cm, klevus 10;16;16;22;10;24;10;13;10;24;18;16;18cm, uos.klevu 20;10;20;10;12;13;14cm, pušį 20cm, gluosnius 16;24;18;22;10;14;24cm, vaismedžius, vaiskrūmius, menkaverčius savaiminukus, atžalas bei išvirtusius, apdžiūvusius šaltalankius. Pašalinti ~15vnt. klevukų. Atsiradus galimybei atlikti klevukų persodinimą savivaldybės nurodytoje vietoje.
Eišiškių pl., D kategorijos gatvių atkarpa nuo Eišiškių pl. prie žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0070:151),
2016-05-27 07:28 Tomaš Veliseičik
Dokumento numeris: A320-256/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augantį, pavojų žmonių bei namo saugumui keliantį beržą 60cm ir pušį 41cm skersmens.
Baltosios vokės sodų g. 35, privačiame sodo žemės sklype,
2016-05-25 12:44 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-239/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti/paformuoti jazmino krūmus, užgožiančius naujai įrengus turėklus bei saugų vaikščiojimą laiptais.
Šaltakalvių g. 72,
2016-04-26 09:01 Andrejus Mackūnas
Dokumento numeris: A320-54/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. 2015.10.TDP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160321-00296, LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti suprojektuoto bei patvirtinto namo statybai trukdančias blindes 31;32;34;42;30;26;28;24cm, gluosnį 82cm, beržus 32;36cm, klevus 21;22;16;18;24;30;29;37cm, tuopas 38;27cm ir uosį 24cm skersmens.
Kaminkelio g.13 privačioje valdoje,
2016-04-21 16:10 UAB TRAILINGA
Dokumento numeris: A320-36/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajų poliardiravimą gluosniams 76;62cm bei lajos pakėlimą šermukšniui 25cm skersmens.
Metalo g. 11/Geologų g sankirta,