Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2019-03-19 12:01
Dokumento numeris: A320-416/19(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į 2016-11-21 išduotą leidimą Nr. A320-1340/16(2.3.1.20-UK2), vertinant faktą, jog dėl objektyvių priežasčių nebuvo spėtą atlikti numatytų darbų, pakartotinai leidžiama pjauti privačioje valdoje, iš pamatų užaugusius klevus 11; 21; 18; 14; 8; 12; 33; 23; 12; 11; 9; 18 cm skersmens, pavojų (dėl pasvirimo ir blogos būklės) keliančius klevus 70; 23; 57; 63; 14; 14; 29; 22; 27; 14; 23; 18 cm skersmens, taip pat vaismedžius, bei seną alyvos krūmą.
Panevežio g. 23 sklype Nr. 0101/0071:511 Vilniaus m. k. v.,
2019-03-18 09:43
Dokumento numeris: A320-407/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintų statybos projektų VP 18-10, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-181221-01578, į užstatymo zoną pakliūnančius, statybos darbams trukdančius beržus, 25 31, 25, 23 cm skersmens. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis medžiai ir krūmai sodinami: krūmai – ne arčiau kaip 1 m, medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – 3 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir gatvės raudonųjų linijų;
Sodyų g. 7A sklypo teritorijoje,
2019-03-18 07:34
Dokumento numeris: A320-394/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti savaime priaugusius medelius ir krūmus užaugusius tarp garažo ir darželio tvoros.
Kalviškių g. 1, arčiau Salininkų ir Pupinės gatvių, tarp gelžbetoninio garažo ir darželio tvoros,
2019-03-14 13:28
Dokumento numeris: A320-379/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu 8160-00-SP, šalinti projekte numatytus, konteinerių ir jų aikštelių įrengimo darbams trukdančius želdinius: aikštelėje Nr. 89, Dariaus ir Girėno g. 1B pjauti du uosius po 15 cm skersmens bei šalinti konteinerių įrengimui trukdančius krūmus; aikštelėje Nr. 94, Panevėžio g. 29 , pjauti 20 cm skersmens klevą bei krūmus; aikštelėje Nr. 99, Dzūkų g. 57, kirsti 30 cm skersmens klevą; aikštelėje Nr. 96, Dzūkų g. 27, kirsti 25 cm skersmens klevą;
Dariaus ir Girėno g. 1B, Panevėžio g. 29, Dzūkų g. 57, Dzūkų g. 27, projekte numatytose vietose,
2019-03-08 09:18
Dokumento numeris: A320-365/19(2.3.1.20-UK2):
Pradedant nuo Vaikų g. 10 namo, iki posūkio, bei palei Kalviškių gatvę, iki Pupinės g. 7 namo,atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, bei lajų redukciją po elektors laidais augančioms liepoms kurių skersmenis: (Vaikų g.) 27, 38, 23, 26, 34, 22, 22, 31, 29, 28, 25, 24, 26, 21, 26, 25, 28, 21/ (Kalviškių g.) 24, 20, 29, 28, 20, 34, 23, 25, 29, 19 ir 17, 22, 26, 22, 30, 24, 24, 26, 19, 25 cm. Vaikų g. 8/ Kalviškių g. namo kieme skubiai genėti 53 cm skersmens beržą, pašalinant sausas, pavojų keliančias šakas, taip pat apgenėti 37 ir 36 cm skersmens liepas, praretinant, paformuojant lajas, pašalinant sausas šakas. Medžiai nežymėti.
Vaikų g. 10, 8 Kalviškių g. iki Pupinės g. 7,
2019-03-08 08:08
Dokumento numeris: A320-363/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti lūžusią, didelę pušies šaką kurios skersmuo apie 25 cm, o medžio skersmuo 54 cm skersmens, (pušis auga prie tako, dešinėje pusėje, nuo vartų einant tiesiai); Pjauti 52 ir 38 cm skersmens, prie Danutos Pareigienes kapo augančias, aptvarą laužančias, paminklą verčiančias pušys, (medžiai auga ant kalniuko, dešiniau nuo vartų, priešais yra medinio angelo skulptūra). Pastaba: medžiai nežymėti dažais.
Salininkų naujosios kapinės, šalia Danutos Pareigienės kapavietės,
2019-03-08 07:30
Dokumento numeris: A320-362/19(2.9.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį valymą, saugumo sumetimais pašalinant palei gatvę savaime priaugusius menkaverčius medelius bei krūmus, taip pat pašalinti padžiuvusius vaismedžius. Kirtimo darbus atlikti pagal pridedamą schemą.
Javų gatvėje, nuo Kaminkelio gatvės iki Javų g. 14, abejose gatvės pusėse,
2019-03-06 08:42
Dokumento numeris: A320-354/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 56 ir 48 cm skersmens liepų stuobrius, genėti 75 cm skersmens maumedį, pakeliant lają, šalinant šakas trukdančias numatytiems statybos darbams.
Lenkų g. 1, Vilniaus stačiatikių šv. Marijos Magdalietės moterų vienuolyno teritorijoje,
2019-03-05 13:22
Dokumento numeris: A320-344/19(2.3.1.20-UK2):
Arčiau 7 namo kampo pjauti 39 cm sk. lūžusį gluosnį; pjauti pasvirusius uos. klevus, 18, 10, 12 cm skersmens; šalinti prie tuopos užaugusias atžalas, bei ten pat užaugusias uos. klevų ir akacijos atžalas; genėti 36 cm skersmens obelį, stipriau apgenit nuo namo pusės, pašalinant sausas šakas, bei lengvinant lają; šalinti 8 cm tuopos atžalą, valyti atžalas augančias tarp dvejų uosių, prie kelio; genėti 60 cm skersmens tuopą, redukuojant lają, pašalinant sausas šakas; pjauti 21, 24, 19, 19 bei 18(atšaka) cm sk. blogos būklės, džiūstančias obelys; genėti 30 cm skersmens uosį, palengvinant lają išimant sausas šakas, pjauti 10, 5 cm sk. slyvas; 51 cm skersmens uosiui lengvinti lają, šalinti sausas šakas; 46 cm sk. liepą pagenėti iš apačios, bei pagal poreikį sausas šakas šalinti; pjauti liepos atžalas, 5, 5, 12, 6, 12, 15 cm skersmens; šalinti uos. klevus, 8, 4 cm sk.; nupjauti kelias alyvų šakas; genėti prie gatvės augantį, 20, 23 cm sk. uos. klevą, o 19 cm skersmens dalį nupjauti.
Zanavykų g. 5 namo aplinkoje,
2019-03-04 14:44
Dokumento numeris: A320-334/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti 61 cm skersmens vinkšną, iš apačios pašalinant ataugusias atžalas, praretinant, paformuojant lają, šalinant išdžiuvusias šakas.
Šaltkalvių g. ties 4 laiptinę,
2019-03-04 14:12
Dokumento numeris: A320-327/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti uosialapius klevus iki 8 cm. Genėti želdinius nuo važiuojamosios kelio dalies apie 86 metrus.
Dariaus ir Girėno g. 185, palei tvorą link Metalo g. 8, tarp Rodūnios sodų 3-osios ir 5-osios g. bei transformatorinės
2019-03-04 13:59
Dokumento numeris: A320-325/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį (o palei gatvę ir retinamąjį) genėjimą liepoms 51, 29, 27, 26, 35, 30, 28, 54, 43, 31, 34, 30, 28 cm skersmens, bei šalinti atžalas; pjauti arti el. laidų augančias akacijas, 16, 17, 17 cm skersmens ir šalia augantį krūmą, bei 23, 23 cm skersmens uos. klevus; tvarkyti alyvą iš pašalinant 17 ir 15 cm skersmens šakas; pjauti apdžiuvusią, 20, 15 cm skersmens slyvą, šalinti slyvų stuobrius 18, 10, 13 cm sk., genėti sausas šakas 18 cm skersmens slyvai; apgenėti 35 cm skersmens uos. klevą, retinti bei lengvinti lają 44 cm skersmens uosiui, pašalinti lūžusią šaką iš tvoros augančiai liepai
Liepkalnio g. 71, namo aplinkoje,
2019-02-26 08:41
Dokumento numeris: A320-289/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti palei gatvę augančias tuopas, 67, 70, 62, 72, 61, 92 cm skersmens,formuojant redukuojant lajas, pritrumpinant lajos šakas iki 50 proc., šalinti sausas šakas; gyliau kieme, prie namo kampo sanitariškai genėti 28 cm skersmens obelį, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 18, 35, 30 cm skersmens uosiams ir 31, 30 cm skersmens liepoms; pjauti 22 cm skersmens,netaisyklingai augantį, nustelbtą, palinkusį uosį.
Dzūkų g. 10, palei gatvę, bei šalia namo,
2019-02-25 14:49
Dokumento numeris: A320-285/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti link važiuojamosios kelio dalies pavojingai pasvirusią ievą, 22 cm skersmens, bei jos atžalas, 10, 7 cm skersmens.
Mechanikų g. 39, prie gatvės, šalia medinio pastatėlio, valstybinėje žemėje,
2019-02-25 12:31
Dokumento numeris: A320-284/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 25 cm skersmens iš pamatų augantį, pastato konstrukcijoms kenkianti beržą.
Mechanikų g. 100A, prie pastato,
2019-02-19 13:43
Dokumento numeris: A320-248/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 65 bei trejų kamienų 30, 40, 55 cm skersmens blogos būkles kaštonus, medžiai smarkiai paveikti puvinio, vienas kamienas skylęs, medžiai kelia pavojų šalia esančiam namui; atlikti sanitarinį teritorijos valymą, pašalinant išvirtusius, išgriuvusius, sausus, supuvusius bei stipriai pasvirusius medžius, taip pat šalinti nepageidaujamų rūšių medelių (uos. klevų) savaiminukus, menkaverčius krūmus ir pan. Pagal poreikį likusiems medžiams genėti sausas šakas.
Teritorija (šlaitas) tarp Kapsų g. 30, 32, bei Vaivorikštės g. 5 ir 7 sklypų,
2019-02-19 10:28
Dokumento numeris: A320-247/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 32 cm skersmens klevą, siekiant pagerinti natūralų apšviestumą,intensyviau išretinti lają, šalinti šakas nuo langų, balkonų pusės, bei sausas šakas; genėti kitoje namo pusėje augančią, 29 cm skersmens ievą, paformuojant lają, pašalinant šakas virš stogo.
Kapsų g. 22, nuo gatvės prie balkonų, bei kieme, arčiau parduotuvės,
2019-02-19 09:54
Dokumento numeris: A320-245/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 32, 36, 31 išvirtusią, puvinio bei grybinių lygų pažeistą slyvą, šalinti aplinkui esančius medelių stuobrius; genėti, retinti, formuoti, jauninti netvarkingai augančius krūmus (daugiausiai alyvos, bei kiti), šalinti menkaverčių medelių, bei kitus, arti namo užaugusius savaiminukus; genėti 41 cm skersmens liepą, pakeliant (dėl praėjimo) ir išretinant lają, pašalinant sausas šakas.
Šaltkalvių g. 48, palei namą (balkonų pusėje),
2019-02-19 09:31
Dokumento numeris: A320-242/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti krūmus augančius prie galinės namo sienos, taip pat šalinti uos. klevų bei kitas savaime užaugusias atžalas, genėti (atjauninant bei paformuojant) bei šalinti stipriai pasvirusias alyvas augančias ant šlaito (nuo metalinio priestato iki antrų laiptų).
Brolių g. 4, prie namo galo, bei ant šlaito,
2019-02-18 09:41
Dokumento numeris: A320-237/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti arba pjauti (jeigu menkaverčiai arba išdžiuvę, bei blogos būklės) medžius ir krūmus, užgožiančius važiuojamąjį kelio dalį, trukdančius saugiam transporto priemonių bei žmonių judėjimui.
Eišiškių pl., nuo plento link Eišiškių pl. 219C sklypo, palei keliuką,
2019-02-12 10:14
Dokumento numeris: A320-205/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 30 cm skersmens seną obelį, 21 cm skersmens slyvą, pjauti uos. klevus: 8, 8, 12, 10, 12, 12, 7, 6, 14, 17, 13, 30 cm skersmens, genėti 39, 50 cm skersmens klevus, bei 36, 41, 29, 22, 19 cm skersmens liepas, paformuojant ir praretinant lajas (dėl apšviestumo), pašalinant sausas šakas.
Šaltkalvių g. 18, prie namo galo, kampo ir link šlaito,
2019-02-12 09:42
Dokumento numeris: A320-202/19(2.3.1.20-UK2):
Poliardiruoti lajas 68, 45, 61, 72 cm skersmens gluosniams, šalinti sausas šakas.
Metalo g. 11, arčiau sankryžos,
2019-02-11 15:36
Dokumento numeris: A320-198/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti, arba kirsti (menkaverčius), po elektros laidais augančius medžius.
Melioratorių gatveje, nuo 35 sklypo iki 41, palei gatvę,
2019-02-11 10:39
Dokumento numeris: A320-184/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 45, 22, 29 cm skersmens džiūstančius, pavojų keliančius klevus, bei 35 cm skersmens sausą kriaušę
Melioratorių g. 49, palei gatvę,
2019-01-30 14:19
Dokumento numeris: A320-139/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 56 cm skersmens kaštoną, 43 ir 53 cm skersmens klevus, 41, 51, 52, 52 cm skersmens liepas, atlikus sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, bei lengvą lajų praretinimą (dėl šviesos patiekimo).
Darbininkų g. 9/Brolių g. 8 bendrame kieme,
2019-01-30 11:18
Dokumento numeris: A320-132/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 45, 25, 51 cm skersmens liepoms, 61, 37 cm skersmens klevams, namo kieme šalinti išgulusias alyvas 14, 13, 14 cm skersmens, bei sausą, 25 cm skersmens šermukšnį.
Dariaus ir Girėno g. 1, nuo gatvės ir kieme,
2019-01-30 11:07
Dokumento numeris: A320-131/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 64, 39, 34, 38, 51, 41, 31, 44 cm skersmens liepoms, nuo pastato pusės nupjauti vieną atsikišusią šaką 51 cm skersmens klevui, bei sausas šakas šalinti.
Brolių g. 23, šalia bendrabučio,
2019-01-30 10:40
Dokumento numeris: A320-130/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 51 cm skersmens uos. klevą, praretinant ir paformuojant lają, genėti 50, 43, 55 cm skersmens liepas, išlengvinant, praretinant bei paformuojant lajas.
Vyšnių g. 4, prie namo galo, palei gatvę,
2019-01-30 10:18
Dokumento numeris: A320-128/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti: 47 cm skersmens kaštoną, patrumpinant žemai nusvirusias šakas, 40 cm skersmens klevui šalinti sausas šakas ir kelias šakas virš vaikų žaidimo aikštelės, 47 cm skersmens klevui lengvinti lają, šalinti sausas šakas, 40 cm skersmens klevą ir 36 cm uosį pagenėti nuo namo pusės, 40 cm skersmens klevui (arčiau 28 namo) atlikti sanitarinį genėjimą, 62 ir 68 cm skersmens tuopoms atlikti lajų redukciją, šalinti sausas šakas, 51 cm skersmens vinkšnai pjauti atsikišusią, ant kito medžio užgulusią šaką, taip pat šalinti sausas šakas, paformuoti 45 cm skersmens liepą, atlikti sanitarinį genėjimą 41 ir 51 cm skersmens klevams.
Šaltkalvių g. 38, balkonų pusėje, bei namo galuose,
2019-01-30 09:51
Dokumento numeris: A320-126/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti po elektros laidais augančius: vyšnias - 24, 10, 8, 8 cm skersmens, klevus - 12, 8, 10, 11, 8, 6, 6, 7, 7, 6, 13 cm skersmens, uos. klevus -15, 16 cm skersmens, bei ievas - 13, 14, 15, 15, 20 cm skersmens (virš sandėliuko, nežymėtos).
Rudaminos g. 4 (tarp 4 ir 6 namų),
2019-01-30 09:32
Dokumento numeris: A320-124/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį ploto valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius, neperspektyvius medelius iki 12 cm skersmens, bei nupjaunant sausus ar nepatenkinamos būklės (puvinio pažeistus, stipriai aplūžusius) medžius, taip pat išgenėti ir atjauninti didelį alyvos krūmą prie įvažiavimo link namo.
Vaivorykštės g. 2, namo aplinkoje (pagal pridedamą schemą),
2019-01-30 08:49
Dokumento numeris: A320-123/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 38 cm skersmens kapavietėje augančią pušį, kurios šaknys kenkia kapavietės aptvėrimui.
Pupinės senosios kapinės, Aleksandr Jasinskij ir Liucija Blaževič kapavietėje,
2019-01-29 10:43
Dokumento numeris: A320-119/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti po elektros laidais augančias liepas, trupinti bei formuoti lajas, šalinti sausas šakas bei atžalas, taip pat genėti krūmų gyvatvorę. Liepų skersmenis: 32, 26, 21, 22, 31, 31, 35, 31, 30, 25, 28, 23, 31, 28 cm.
Pupinės g. 1 ir Pupinės g. 3, palei gatvę,
2019-01-17 08:15
Dokumento numeris: A320-67/19(2.3.1.20-UK2):
Šalinti iš tvoros užaugusias uos. klevo atžalas (krūmą), pjauti: 19 cm sk. uos. klevo atšaką, 15 cm sk. iš tvoros augančią obelį, uos. klevus 22, 31, 27, 35 cm sk.
Stadiono g. 5, palei darželio tvorą,
2019-01-15 14:06
Dokumento numeris: A320-50/19(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į septynių butų gyventojų pasirašytą prašymą, pjauti prie namo augančią obelį, 27 ir 27 cm skersmens.
Dzūkų g. 27, prie vidurinės laiptinės,
2019-01-15 13:56
Dokumento numeris: A320-49/19(2.3.1.20-UK2):
Išgenėti 37 cm skersmens liepą, pašalinant sausas šakas, praretinant ir paformuojant lają.
Dzūkų g. 35, namo kieme,
2019-01-15 13:44
Dokumento numeris: A320-48/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti obelys, kriaušę pašalinant sausas šakas ir išretinant lajas, medžių Ø 42, 32, 21, 21, 32, 42, 33, 24 cm, pjauti blogos būkles obelys (priešais namą), Ø 28, 30 cm; uosiui Ø 32 cm lengvinti nusvirusią šaką, uosiams Ø 35, 25 cm išretinti ir paformuoti lajas, uosiui (prie namo galo) Ø 45 cm retinti bei lengvinti lają, pjauti 33 cm skersmens džiūstantį uosį.
Zanavykų g. 4 prieš namą, už namo ir palei taką, link Panevėžio gatvės,
2019-01-15 13:20
Dokumento numeris: A320-46/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 4 savaime užaugusius klevukus, 3-4 cm skersmens, uosio ir uos. klevo atžalas, pjauti uos. klevus 13, 20, 11, 12, 14, 12, 9, 8, 13, 15, 8 cm skersmens, taip pat pašalinti 3 uosiukus iki 4 cm skersmens, paliekant perspektyvesnį 1 vnt.
Zanavykų g. 6, šalia namo, ant kalniuko,
2019-01-15 11:29
Dokumento numeris: A320-45/19(2.3.1.20-UK2):
paformuoti ir atjauninti pūslenio 2 krūmus, formuoti alyvų krūmus, šalinti plintančias atžalas, šalinti eršketrožį, pjauti slyvaites, 12, 13, 11 cm sk., palei visą namą apgenėti kaulenio krūmus, sužeminant, bei pašalinant stipria išsikerojusias šakas, genėti 23 cm gudobelę, atjauninti ir apgenėti sedulos krūmą, atjauninti, išretinti ir šiek tiek sužeminti alyvas, taip pat apgenėti pasitaikančius lanksvos krūmus.
Dariaus ir Girėno g. 5C, balkonų pusėje,
2019-01-15 10:31
Dokumento numeris: A320-43/19(2.3.1.20-UK2):
Šalinti uos. klevo atžalas, genėti 21 cm skersmens uos. klevą, pjauti 22 cm skersmens, arti namo augančią slyvą, pjauti 60 cm skersmens džiūstančią liepą, 62 cm skersmens liepai atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą.
Darbininkų g. 13, namo aplinkoje,
2019-01-15 10:04
Dokumento numeris: A320-41/19(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į visų gyventojų pasirašytą prašymą, pjauti arti namo augantį, namo konstrukcijoms kenkiantį, 44 cm skersmens uosį; pjauti išgulusį kaulenio krūmą, paliekant jaunas atžalas, genėti 28 cm skersmens liepą, lengvinant lają, 58 cm skersmens liepai atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, bei atlikti lajos surišimą, genėti 58, 51, 105, 57, 56, 44, 55, 75, 62, 51, 48, 45 cm skersmens tuopas, redukuojant lajas, pašalinant sausas šakas, pjauti tuopos atžalas 13, 8 cm skersmens; pjauti 26 cm skersmens uos. klevą, 43 cm skersmens uos. klevą genėti, išretinant ir sausas šakas pašalinant, pagenėti 51 cm skersmens klevą, pjauti 13, 15, 12 cm skersmens, prastos būkles obelys.
Kapsų g. 8, namo aplinkoje,
2019-01-14 12:47
Dokumento numeris: A320-34/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamojo namo Kapsų g. 11, Vilniuje statybos projektu Nr. 02/17-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180219-00232, pjauti sklypo teritorijoje augančius į užstatymo zona pakliūnančius, nesaugotinus medžius (uos. klevus), bei blogos būkles, džiūstančias tuopas, 59, 35 cm skersmens ir daugiakamienį, puvinio pažeistą, pasvirusiais kamienais gluosnį, apie 25, 30, 28, 16, 32, 17 cm skersmens; taip pat atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms, 36, 40, 38 cm skersmens.
Kapsų g. 11, sklype, bei prie sklypo ribos,
2018-12-20 15:22
Dokumento numeris: A320-2045/18(2.3.1.20-UK2):
Liepkalnio g. važiuojant link Rudaminos, prie Salininkų žiedo (šalia Lydos autobusų stotelės), dešinėje pusėje sutvarkyti išvirtusi uos. klevą, kurio skersmuo apie 40 cm. Taip pat , esant poreikiui,sutvarkyti šalia augančius netvarkingus (palinkusius, pasvirusius, puvinio pažeistus) medžius ir/ar krūmus.
Liepkalnio g. šalia Lydos autobusų stotelės,
2018-12-20 12:45
Dokumento numeris: A320-2043/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 38, 45 cm skersmens klevus, pašalinant sausas šakas, pjauti 25 cm skersmens kaštono sausą kamieną.
Liepkalnio g. 17-4A, nuo gatvės, palei pesčųjų taką,
2018-12-20 12:03
Dokumento numeris: A320-2040/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti aplink lopšelio-darželio teritorijos, iš tvoros ar šalia jos augančius želdinius: k. slyvas, 13 cm skersmens ir kitas smulkesnes, klevukus ir kitas atžalas;
Kalviškių g. 1, palei tvorą, arčiau Salininkų gatvės,
2018-12-20 11:42
Dokumento numeris: A320-2039/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 60 cm skersmens, palinkusią, puvinio pažeistą tuopą, genėti 57 cm skersmens tuopą, praretinant ir paformuojant lają.
Dariaus ir Girėno g. 149, įmonės teritorijoje,
2018-12-20 11:13
Dokumento numeris: A320-2037/18(2.3.1.20-UK2):
Apgenėti šalia namo augančius krūmus (sedulas) juos sužeminant bei paformuojant.
Dariaus ir Girėno g. 5B, 5A, nuo gatvės,
2018-12-20 11:02
Dokumento numeris: A320-2036/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį genėjimą ir pjovimą, sutvarkant (pagal situaciją, pagenint arba pašalinant) chaotiškai, padrikai augančius medelius ir krūmus.
Dariaus ir Girėno g. 1B, palei gatvę bei namo gale,
2018-12-20 10:49
Dokumento numeris: A320-2035/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 50 cm skersmens, link namo pasvirusį, kamieninio puvinio pažeistą, pavojų keliantį beržą, taip pat pjauti kiemo kampe augantį 47 cm skersmens sutrūnijusį beržą.
Konduktorių g. 9 namo kieme,
2018-12-05 13:54
Dokumento numeris: A320-1930/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingai pasvirusią, pavojų keliančią liepą, kurios skersmuo apie 30 cm.
Kelmijos g. prie važiuojamuosios dalies,
2018-12-05 08:10
Dokumento numeris: A320-1929/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 31, 21 cm skersmens liepas, 21, 41 cm skersmens klevus, siekiant pagerinti apšviestumą išretinant lajas. Šalinti 30 cm skersmens iš virtusį gluosnį.
Šaltkalvių g. 18, prie namo kampo, nuo balkonų pusės,
2018-12-05 07:24
Dokumento numeris: A320-1926/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 62 cm skersmens puvinio pažeistą beržą.
Liepkalnio g. 180,,
2018-12-04 09:23
Dokumento numeris: A320-1916/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 71 cm skersmens gluosnį, pritrumpinant ir paformuojant lają.
Šaltkalvių g. 2, parduotuvės teritorijoje,
2018-12-04 07:38
Dokumento numeris: A320-1911/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš tvoros, išaugusius, tvoros demontavimui trukdančius uos. klevus, 22, 40, 23, 45, 34, 22, 25, 36, 37, 18 cm skersmens, 24 cm skersmens šermukšnį, bei 18 cm skersmens obelį.
Liepkalnio g. 85B, arčiau gatvės, palei tvorą,
2018-11-29 10:24
Dokumento numeris: A320-1904/18(2.3.1.20-UK2):
Kirsti arti namo augančią eglę (nežymėta dažais,apie 35 cm skersmens), kurios šakos remiasi į namo sienas, daužosi į langus, kenkia namo konstrukcijoms.
Mechanikų g. 5, šalia namo nuo gatvės pusės,
2018-11-27 10:17
Dokumento numeris: A320-1873/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 13 cm skersmens, šaligatvio įrengimui trukdančia dygiąją eglę.
Kaminkelio g. 30, prie gatvės,
2018-11-23 08:28
Dokumento numeris: A320-1843/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu (Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės (saugyklos) ir dispečerinės Rodūnios kel., Naujininkų sen. , Vilniaus m. (kad Nr. 0101/ 0080:217) statybos projektas 17.023-TP-SP; Garažų paskirties pastato (7.7.) ir transporto paskirties pastato (7.6.) Rodūnios kel., Naujininkų sen. Vilniaus m. (kad Nr. 0101/ 0080:217) statybos projektas 17.023-TP-S), bei išduotu statybos leidimu, pjauti projekte šalinti numatytus, bei statybos darbams trukdančius medžius: liepas, 26 vnt., tuopas, drebules, 4 vnt., uosius, 3 vnt., beržus, 2 vnt., vieną ąžuolą, vieną šermukšnį.
,
2018-11-22 14:28
Dokumento numeris: A320-1835/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti Jašiūnų g. asfaltavimo darbams trukdančius klevus Ø61;34;54cm.
Jašiūnų g.,
2018-11-21 14:43
Dokumento numeris: A320-1815/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti namų augančius uos. klevus 21 ir 9 cm skersmens. Pagenėti palei įvažiavimą į kiemą augančius krūmus.
Kapsų g. 8, tarp 8 ir 10 namų, bei kieme,
2018-11-21 11:15
Dokumento numeris: A320-1812/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti apie 30 cm skersmens, pasvirusią, nestabiliame grunte augančią, pavojų žmonėms bei jų turtui keliančią eglę.
Lenkų g. 7, privačioje namų valdoje,
2018-11-21 07:58
Dokumento numeris: A320-1808/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti ir/ar pjauti pakelėje augančius medžius bei krūmus užgožiančius kelkraštį, trukdančius pėsčiųjų bei transporto judėjimui.
Nuo Salininkų gatvės, važiuojant Meilės Lukšienės gatve, toliau Katiliškių gatve, link Liepkalnio gatvės, bei atkarpoje nuo Katiliškių gatves, iki Katiliškių g. 11 namo,
2018-11-20 08:43
Dokumento numeris: A320-1802/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 56 cm skersmens džiūstantį, pavojų keliantį ąžuolą.
Kelmijos sodų 10-oji g. 30, šalia sklypo, prie važiuojamosios dalies,
2018-11-19 12:30
Dokumento numeris: A320-1788/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti šlaite augančius, stipriai pasvirusius, pavojų keliančius bei sausus medžius (didesne dalimi, uos. klevai), taip pat apgenėti arba pjauti (pagal situaciją) virš pravažiavimo pasvirusius medžius; šalinti medžių savaiminukus iki 8 cm skersmens; tarp Dzūkų g. 6 ir Pelesos g. 5 namų nupjauti virš laiptų pavojingai pasvirusį uos. klevą.
Dzukų g. 10, 10B, 10A, 6A; tarp šių namų ir Pelesos g. 15 (darželio teritorijos), bei toliau iki Pelesos g. 5 namo,
2018-11-19 11:49
Dokumento numeris: A320-1787/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 28 cm skersmens, pasvirusį, arčiau balkonų augantį uos klevą, pjauti uos. klevus, 20, 18, 17, 8, 8 cm skersmens, taip pat apgenėti sedulų krūmus.
Prūsų g. 30, geležinkelio pusėje,
2018-11-19 09:47
Dokumento numeris: A320-1780/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti arba kirsti matomumą ribojančius, saugiam eismui trukdančius medžius bei krūmus.
Sakalaičių gatveje, važiuojant nuo Mechanikų gatvės, ant posūkio, abejose pusėse, maždaug ties Sakalaičių g. 53 ir žemyn,
2018-11-14 08:00
Dokumento numeris: A320-1770/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nuotekų tinklų apsaugos zonoje augančias, žalą darančias, remonto darbams trukdančias blindes Ø15;18;20;17cm.
Dzūkų g. 1,
2018-11-13 15:42
Dokumento numeris: A320-1762/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, atsižvelgiant į NŽT įsakymą Nr. 49VĮ-825-(14.49.2) atlikti medžių kirtimą žemės ūkio paskirties teritorijoje, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus.
Baraškių kaime, teritorijoje nurodytoje 2018-06-26 NŽT įsakyme Nr. 49VĮ-825-(14.49.2),
2018-11-09 13:29
Dokumento numeris: A320-1746/18(2.3.1.20-UK2):
Pajauti privačioje valdoje augančius medžius: 40 cm skersmens, pasvirusį beržą; 33, 35, 34 cm skersmens, pavojingai pasvirusias, dalinai padžiuvusias egles.
Sakalaičių sodų 4-oji g. 51, privačiame sklype,
2018-11-08 14:04
Dokumento numeris: A320-1734/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti krūmus, gyvatvores (gudobeles, sedulas, alyvas, lanksvas, ligustrą, lazdyną ir kt. kitų rūšių priemaišas), paformuoti jazminų krūmus (2 vnt.), balkonų pusėje apgenėti lazdyno krūmą, pašalinant pasvirusius, pakirpusius stiebus, taip pat apgenėti pavienius krūmus, sutvarkyti alyvą, pašalinant atžalas, taip pat apgenėti krūmus prie namo galo (nuo Maksimos pusės). Arčiau 5C namo Poliardiruoti 60 cm skersmens, puvinio pažeistą gluosnį, stipriai išlengvinant lają.
Darbininkų g. 5d, aplink namą, bei arčiau Darbininkų g. 5c namo,
2018-11-06 15:29
Dokumento numeris: A320-1721/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti privačiame sklype augančias, pasvirusias, įkibusias į kitus medžius, puvinio pažeistas tuopas, 28, 32, 35, 34, 30 cm skersmens.
Terasų g. 40, sklypo Nr. 4400-4174-8498,
2018-11-06 15:13
Dokumento numeris: A320-1719/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 30 cm skersmens, privačiame sklype, arti namo augantį, pavojų keliantį beržą.
Eišiškių sodų 16-oji g. 17, prie namo,
2018-11-06 08:05
Dokumento numeris: A320-1715/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti įmonės teritorijoje augančius, blogos būkles uos. klevus, 28, 55, 25, 33 ir 31 cm skersmens, pjauti puvinio pažeistas, pavojų keliančias (vienas medis lūžo ir apgadino tvorą) liepas, 51, 46, 55, 43, 42 cm skersmens, taip pat šalinti prie tvorų savaime pridygusius medelius: akacijas, blindes, liepaites, iki 12 cm skersmens.
Liepkalnio g. 85A, UAB "Hufa" teritorijoje, aerouosto pusėje,
2018-10-31 09:29
Dokumento numeris: A320-1708/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamojo namo Kaminkelio g. 24, projektu Nr. TP_A-16/10-002_SP, statybos leidimu Nr. LSNS-01-170127-00103, pjauti projekte šalinti numatytus, bei statybos darbams (statybinio krano pastatymui) trukdančius klevus, 52, 13 cm skersmens, bei kitus, šalia augančius medelius iki 12 cm skersmens.
Kaminkelio g. 24, 24A teritorijoje,
2018-10-30 07:58
Dokumento numeris: A320-1696/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 521, 7.2. punktu, privačiame, žemės ūkio paskirties sklype neatlygintinai galima pjauti ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus, vinkšnas, liepas, maumedžius, beržus, pušys iki 30 cm skersmens, o kitų rūšių medžiams ir krūmams apribojimai netaikomi, juos nurodytose teritorijose galima šalinti neatsižvelgiant į skersmenų dydžius.
Pupinės k., privačiame, žemės ūkio paskirties sklype, kurio unikalus Nr. 4400-0490-3244,
2018-10-26 07:27
Dokumento numeris: A320-1684/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 50 cm skersmens sausą klevą ir 45 cm skersmens, puvinio pažeistą, link namo pavojingai pasvirusį klevą.
Užusienio g. 71, šalia gyvenamojo namo,
2018-10-25 07:54
Dokumento numeris: A320-1678/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15. ir 4.16. punktais, bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pjauti medžius ir krūmus augančius aukštos įtampos orinės 110 kV elektros linijos apsaugos zonoje, ne miško žemėje, keliančius pavojų saugiai el. linijų eksploatacijai.
110 kV oro elektros linijos apsaugos zonoje, (atšaka aerouostas), nuo 6 iki 26 atramos (ne miško žemėje),
2018-10-23 09:46
Dokumento numeris: A320-1664/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 27, 38, 42 cm skersmens klevus, pašalinant apatines šakas, genėti 38, 40, 36 cm skersmens liepas, pjauti 33 ir 30 cm skersmens, pasvirusius, puvinio pažeistus, sergančius klevus, taip pat pjauti 30 cm skersmens, kamieninio puvinio pažeistą liepą, pjauti blogos būkles arba iš tvoros augančias b. robinijas, 20, 13, 22, 18, 17, 11, 26, 12, 16 cm skersmens, pjauti 42 cm skersmens, puvinio pažeistą, pavojų keliantį klevą.
Dzukų g. 21A, lopšelio-darželio "Lašelis" teritorijoje, bei prie pat tvoros,
2018-10-19 09:32
Dokumento numeris: A320-1660/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 19 cm skersmens, arti namo augančią, natūraliam apšvietimui trukdančią trešnę, praretinant lają bei pašalinant arti langų augančias šakas. Atsižvelgiant į esamą padėti (medis auga arti namo), vertinant tai, jog vaismedžiai nėra saugotini, bei esant bendram suinteresuotų asmenų pritarimui, medį galima būtų pjauti.
Vaikų g. 13, namo gale, po langais,
2018-10-19 09:10
Dokumento numeris: A320-1659/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti lanksvų krūmus, sužeminant ir paformuojant juos, išretinti alyvas, išpjaunant didesnę dalį jaunų atžalų, atjauninti ir paformuoti prie laiptų augančią alyvą, šalinti 35 cm skersmens uos. klevo stuobrį ir atžalas, pagenėti kalninio serbento krūmą.
Darbininkų g. 8, kieme, ant šlaituko,
2018-10-18 13:53
Dokumento numeris: A320-1652/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistą puvinio, pasvirimo turintį klevą Ø28cm bei pagenėti šakas nuo laidų klevams Ø68;64cm.
Jaroševičiaus g. 9 prie gatvės,
2018-10-18 10:22
Dokumento numeris: A320-1647/18(2.3.1.20-UK2):
Ties Liepkalnio g. 83, 83A pjauti prie važiuojamosios dalies augančius, puvinio pažeistus, pavojų keliančius uos. klevus, 48, 44, 62, 38 cm skersmens, tarp Liepkalnio 83 ir 85 namų pjauti džiūstančius, ant elektros laidų pasvirusius uos. klevus, 28, 26, 7, 25, 19, 21 cm skersmens, arčiau automobilių aikštelės pjauti sausą kriaušę, 36 cm skersmens, bei pavojų keliančius uos. klevus 42 ir 51 cm skersmens. Prie Liepkalnio g. 83A automobilių aikštelės intensyviai genėti uos. klevus, 47, 26, 38, 38 cm skersmens.
Liepkalnio g. 83, 83A, palei gatvę,
2018-10-18 09:52
Dokumento numeris: A320-1644/18(2.3.1.20-UK2):
Nuo gatvės pusės, prie 75 n. genėti 24, 38 bei 51 cm skersmens uos klevus, atlikti sanitarinį genėjimą 31, 29, 30 cm skersmens obelims, pjauti 13 cm skersmens obels atšaką, genėti 22, 17, 12, 12, 13, 18 cm sk. k. slyvą, pašalinant sausas šakas ir/ar kamienus, esant gyventojų norui, apkarpyti tujų gyvatvorę, paformuoti sedulos krūmą, genėti kieme augančias liepas, 46, 47, 51, 43 cm skersmens, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, tvarkingai apkirpti ligustro krūmų gyvatvorę, apgenėti, apkerpant bei paformuojant palei įvažiavimą augančius sedulos krūmus.
Liepkalnio g. 75, 77 namų aplinkoje,
2018-10-18 09:19
Dokumento numeris: A320-1642/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 84 cm skersmens ąžuolą, pašalinant sausas šakas, genėti 110 cm skersmens tuopą, paformuojant ir išlengvinant lają, pašalinant sausas šakas, 34 cm skersmens klevui genėti sausas šakas, genėti 31, 33 liepą, pašalinant sausas ir žemai nusvirusias šakas iš apačios, pagenėti 17 ir 16 cm skersmens liepaites virš kelio, šalinti 5 cm liepaitę, pjauti 25 cm skersmens sausą kriaušę.
Skroblų g. 6, 8, teritorijoje tarp namo ir Žemaitės gatvės,
2018-10-18 08:13
Dokumento numeris: A320-1639/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus iki 20 cm skersmens, bei kitus blogos būkles medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Upelio g. 51, sklypo unikalus Nr. 4400-3941-3388 ir Upelio g. 53, sklypo unikalus Nr. 4400-3941-3455,
2018-10-17 08:03
Dokumento numeris: A320-1631/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti medžių juostos, augančios Liepkalnio gatvėje, palei Bernardo Brazdžionio g. 2 sklypą, sanitarinį valymą, šalinant blogos būkles, pasvirusius, nustelbtus, neperspektyvius medžius: eglės 27, 17, 18, 12, 19, 17, 24, 17, 16, 14, 15, 12, 21, 14 cm skersmens, beržus 22, 19, 19, 28, 16, 17, 12, 26, 17, 15, 16, 15, 15, 16, 25 cm skersmens, bei kitus medžius iki 12 cm skersmens, likusiems medžiams, pagal poreikį atlikti genėjimą, pagrinde iš apačios pašalinant sausas bei aplūžusias šakas.
Liepkalnio gatvėje, palei Bernardo Brazdžionio g. 2 sklypą, kurio unikalus Nr. 4400-3117-2882,,
2018-10-17 08:03
Dokumento numeris: A320-1632/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti teritorijos valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus, savaiminukus bei medelius iki Ø12cm.
Ąžuolijų vs teritorijoje, nustatytoje NŽT įsakymu Nr. 49VĮ-1049-(14.49.2.),
2018-10-17 07:05
Dokumento numeris: A320-1630/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 63 ir 45 cm skersmens, elektros oro linijų apsaugos zonoje augančius ąžolus, pašalinant arba pritrumpinant arti elektros laidų esančias šakas.
Kelmijos sodų 43-oji g. 11A, sklypo teritorijoje,
2018-10-16 15:54
Dokumento numeris: A320-1628/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 44 cm skersmens, prie pat aukštos įtampos elektros laidų augančią liepą.
Salininkų g. 204, valstybinėje žemėje, prie sandeliuko,
2018-10-11 09:13
Dokumento numeris: A320-1585/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, palei gatvę, artį statomo pastato augančioms liepoms, pašalinant sausas šakas, paformuojant lajas, daugiau pritrumpinant šakas statomo pastato pusėje. Medžių skersmenis cm:45, 41, 43, 52, 57, 54, 37, 51, 42, 36, 43, 41, 50, 45, 40, 45. nuo sankryžos
Dariaus ir Girėno g. 21, palei gatvę, nuo sankryžos Eišiškių pl., link oro uosto,
2018-10-02 07:38
Dokumento numeris: A320-1540/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, atlikti kirtimą privataus sklypo teritorijoje, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus.
Terasų g. 34, sklypo Nr. 4400-4174-8665,
2018-10-02 07:27
Dokumento numeris: A320-1539/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, atlikti kirtimą privataus sklypo teritorijoje, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus.
Terasų g. 40, sklypo Nr. 4400-4174-8498,
2018-10-02 07:14
Dokumento numeris: A320-1538/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, atlikti kirtimą privataus sklypo teritorijoje, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus.
Terasų g. 38, sklypo Nr. 4400-4175-0342,
2018-10-02 07:07
Dokumento numeris: A320-1537/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, atlikti kirtimą privataus sklypo teritorijoje, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus.
Upelio g. 59, sklypo Nr. 4400-4143-6799,
2018-09-27 08:39
Dokumento numeris: A320-1525/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Perlojos g. 25 privačioje valdoje,
2018-09-25 15:07
Dokumento numeris: A320-1507/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø20cm.
Bartų g. 11 privačioje teritorijoje,
2018-09-19 15:08
Dokumento numeris: A320-1482/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti iš atraminės sienelės augančią, gudobelę 6, 7 cm ir klevo savaiminuką 4 cm skersmens. Genėti apatines šakas, klevo 42 cm skersmens.
prie troleibusų žiedo,
2018-09-13 07:55
Dokumento numeris: A320-1441/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 31 cm skersmens puvinio pažeistą, pasvirusią ievą, saugumo sumetimais apgenėti 71 cm skersmens tuopą.
Dariaus ir Girėno g. 1D, prie namo kampo ir ant kalniuko priešais namą,
2018-09-12 07:13
Dokumento numeris: A320-1421/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 48 cm skersmens, arti namo augančią, pavojų keliančią, namo konstrukcijoms kenkiančią, džiovimo požymių turinčią eglę.
Eišiškių Sodų 15-oji g. 5, privačioje valdoje,
2018-09-11 15:38
Dokumento numeris: A320-1420/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti sausas šakas iš ūkinio pastato augančiam ąžuolui, kurio skersmuo apie 70 cm.
Panevėžio g. 12,
2018-09-11 13:56
Dokumento numeris: A320-1417/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti bei paformuoti prie namo augančius krūmus, gyvatvorė, alyvas bei kt. Darbus paderinti su DNSB "Kalnelis" pirmininkė.
Panevėžio g. 29, nuo gatvės,
2018-09-11 13:31
Dokumento numeris: A320-1416/18(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti 47 cm skersmens klevą, palengvinant lają, pašalinant sausas šakas, genėti (apytiksliai) 75 cm skersmens iš sandėliukų augantį kaštoną, pašalinant žemai nusvirusias, apatines šakas, bei sausas.
Lenkų g. 22, namo kieme,
2018-09-11 13:01
Dokumento numeris: A320-1415/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 43, 41 ir 52 cm skersmens liepas, iš apačios pašalinant žemai nusvirusias šakas, šalinant atžalas, sausas šakas, paformuojant lają.
J. Jablonskio g. 3A, palei sklypą,
2018-09-11 12:01
Dokumento numeris: A320-1413/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 22 ir 14 cm skersmens beržus, apie 1 m pakeliant lajas, pjauti 7 cm skersmens nustelbtą, neperspektyvų beržiuką.
Dzūkų g. 14 prie namo (arčiau 7 buto),
2018-09-04 12:59
Dokumento numeris: A320-1362/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti privačioje namų valdoje augančius, gaisro metu apdegusius klevą ir liepą, atitinkamai 53 ir 65 cm skersmens, pjauti iš pamatų išaugusius, blogos būkles klevus, 39, 49, 56 cm skersmens, taip pat pjauti dvikamienę kriaušę, 36 ir 38 cm skersmens.
Žirnių g. 88, privačiame sklype,
2018-09-03 15:14
Dokumento numeris: A320-1357/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu 8160-00-SP0074-B-01, šalinti projekte numatytus, konteinerių ir jų aikštelių įrengimo darbams trukdančius želdinius: Šaltkalvių g. 10, aikštelėje Nr. 80 pjauti 40 cm skersmens klevą; Apkasų g. 27, aikštelėje Nr. 580 pjauti trijų kamienų klevą, 18, 22, 23 cm skersmens, bei 30 cm skersmens klevą.
Šaltkalvių g. 10, Apkasų g. 27, projekte numatytose vietose,
2018-09-03 08:49
Dokumento numeris: A320-1356/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 48 cm skersmens kamieninio puvinio pažeistą gluosnį, lengvinant ir paformuojant lają, (saugumo sumetimais maksimaliai patrumpinant lajos šakas); pagenėti 54, 38, 28, 42, 55, 64, 53 (iš apačios) cm skersmens liepas; genėti 84 cm skersmens uos. klevą; šalinti 62 cm skersmens klevo stuobrį, pjauti uos. klevo krūmą, bei 48 cm skersmens uos. klevo stuobrį; taip pat pjauti 38 cm skersmens pasvirusį uos. klevą.
Pelesos g. 15, lopšelio-darželio teritorijoje,
2018-08-31 08:52
Dokumento numeris: A320-1350/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti: 33 cm sk. sausą beržą, prie Gudų g. 20; 43 cm sk. sausą klevą, Pelėsos g. , ties 47; 49 cm sk. sausą klevą, prie Dzūkų g. 3; 21 ir 21 cm sk. sausus klevus, Lenkų g. priešais cerkvę; 31 cm skersmens iš pamatų augančią kriaušę, Darbininkų g. 13; 10 cm skersmens išvirtusią alyvą, prie Vaikų g. 8(Salininkai).
Gudų g. 20, Pelėsos g. 47, Dzūkų g. 3, Lenkų g., Darbininkų g. 13, Vaikų g. 8,
2018-08-30 14:45
Dokumento numeris: A320-1346/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato prašymą, siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių medžiagų platinimui, atlikti visų želdinių (medžių ir krūmų) šalinimą romų faktiškai gyvenamoje (Rodūnios kel. 19, 21, 23 ir prie kitų namukų), bei aplinkinėje teritorijoje, pagal pridedamą ortofoto nuotrauką. Teritorijoje didesne dalimi bus šalinami menkaverčiai,savaime užaugę medžiai, krūmai, vaismedžiai, taip pat pavieniai vertingesni medžiai. Pjaunamų želdinių kiekiai ir skersmenis bus nustatyti pagal faktą, darbų atlikimo metu. Darbų atlikimą derinti su policijos atstovu Andriumi Rainatu, tel. 8 698 76 125;
Rodūnios kel. 19, 21, 23 ir aplink visą gyvenamąją teritoriją,
2018-08-29 10:41
Dokumento numeris: A320-1332/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti ir/ar kirsti kelio ženklus užstojančius,kelkrašti užgožiančius, eismo saugumui trukdančius, pakelėje augančius medžius bei krūmus.
Avinelių gatvės atkarpoje, nuo Drūkšių gatvės iki pervažos,
2018-08-28 14:26
Dokumento numeris: A320-1322/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 58 cm skersmens blogos būkles (atskilusi didelė dalis kamieno), pavojų keliantį kaštoną, genėti 42 cm skersmens kaštoną, paformuojant bei išretinant lają.
Žirnių g. 10, šalia pastato sklypo viduryje,
2018-08-28 09:13
Dokumento numeris: A320-1315/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje (el. kabelio), arti pastato augančius, pavojų keliančius medžius: beržus 42, 26, 16 cm skersmens, eglę 20 cm skersmens, baltalksnius 26, 20, 17, 18 cm skersmens, bei 36 cm skersmens sausą ąžuolą (palei keliuką, prie tvoros).
Kelmijos Sodų 51-oji g. 1, tarp sekančio sklypo (nesuteiktas namo nr.) kurio unik. nr. 0101-0084-0054 ir miško.,
2018-08-24 08:21
Dokumento numeris: A320-1299/18(2.3.1.20-UK2):
Skubiai pjauti 49 ir 61 cm skersmens sausas, pavojų keliančias tuopas.
Darbininkų g. 16, Šaltkalvių gatvės pusėje,
2018-08-23 08:02
Dokumento numeris: A320-1281/18(2.3.1.20-UK2):
Skubiai pjauti 55 cm skersmens, stipriai išpuvusią prie judrios gatvės augančią tuopą; šalinti sausą 8 cm skersmens akaciją, pjauti palinkusius, pasvirusius uos. klevus 5, 5, 16, 20, 14, 14, 18, 19, 6, 3, 3, 4, 3 cm skersmens.
Liepkalnio g. 71, gatvės pusėje, ties namą, prie įvažiavimo ir prie stotelės,
2018-08-23 07:43
Dokumento numeris: A320-1280/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 11 cm skersmens palinkusį, ant namo stogo užgulusį klevą, 9 cm skersmens alyvą, bei patvarkyti alyvos krūmą, paformuojant jį, pjauti 18 ir 20 cm skersmens nustelbtus, neperspektyvius klevus, genėti 44 cm skersmens klevą, praretinant, išlengvinant lają, šalinant sausas šakas.
Lenkų g. 3A, už namo,
2018-08-21 12:11
Dokumento numeris: A320-1270/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 76 cm skersmens, pavojų keliantį, puvinio pažeistą gluosnį, genėti 61, 71, 61 tuopas, pašalinant sausas ir pavojų keliančias (stambias nusiyrusias) šakas, pjauti 11, 14, 9 cm skersmens džiūstančią ievą (prie šlaito krašto).
Dariaus ir Girėno g. 12, namo aplinkoje,
2018-08-20 08:29
Dokumento numeris: A320-1259/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstančią tuopą 105 cm skersmens.
prieš Žirnių g. 4A, kitoje kelio pusėje,
2018-08-14 10:14
Dokumento numeris: A320-1227/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 32 ir 36 cm skersmens džiūstančias, arti gyvenamojo namo bei šalia el. laidų augančias egles.
Kelmijos sodų 86-oji g. 5, nuosavame sklype,
2018-08-13 15:01
Dokumento numeris: A320-1219/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančius ar bebaigiančius džiūti, užstelbtus bei neperspektyvius, pažeistus puvinio, pavojingai pasvirusius, grėsmę keliančius medžius.
Eišiškių pl. 127 privačioje teritorijoje,
2018-08-10 08:22
Dokumento numeris: A320-1209/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 30, 30, 35, 35 cm skersmens blindes, augančias dujų reguliavimo punkto apsaugos zonoje, kurių šaknys kenkia techninio pastato pamatams.
Metalo g. 8, šalia dujų reguliavimo punkto RK-7,
2018-08-09 14:59
Dokumento numeris: A320-1205/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privataus sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus iki 20 cm skersmens, bei kitus blogos būkles medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Upelio g. 32, sklypo Nr. 4400-4114-6676,
2018-08-09 14:48
Dokumento numeris: A320-1204/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti privataus sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus iki 20 cm skersmens, bei kitus blogos būkles medžius, paliekant vertingus, saugotinus medžius. Vaismedžiai ir vaiskrūmiai gali būti šalinami be leidimo.
Varėnos g. 17, sklypo Nr. 4400-1027-8903,
2018-08-09 14:21
Dokumento numeris: A320-1202/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti privačioje namų valdoje, arti namo ir elektros laidų augančią, dalinai padžiuvusią, pastato konstrukcijoms kenkiančią, pavojų žmonėms ir jų turtui keliančią, 52 cm skersmens eglę.
Skaisteros g. 12 privačiame sklype, šalia namo,
2018-08-09 09:41
Dokumento numeris: A320-1194/18(2.3.1.20-UK2):
Skubiai pjauti pavojų keliančius, avarinius 46 cm skersmens klevą ir 42 cm skersmens uosį, genėti 48, 38, 42 cm skersmens liepas (sanitarinį-formuojamąjį) bei 62 cm skersmens ąžuolą, pašalinant sausas šakas.
Šaltkalvių g. 12, šalia namo,
2018-08-08 15:23
Dokumento numeris: A320-1185/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 62 ir 43 cm skersmens klevus, pašalinant virš pravažiavimo, namo pusėje esančias, pavojų keliančias ir sausas šakas, pjauti 51 ir 52 išpuvusį, pavojų žmonėms bei jų turtui keliantį dvikamienį klevą, bei šalint šalia esantį supuvusį stuobrį.
Kaminkelio g. 11, arčiau Kaminkelio g. 9 sklypo,
2018-07-31 12:25
Dokumento numeris: A320-1130/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti arti namo, virš lietaus nuotėkų kanalizacijos augantį 55 cm skersmens gluosnį, kurio šaknys pažeidė vamzdį, ko pasekoje lietau metu užpilami gyventojų butai.
Šaltkalvių g. 24, šalia namo,
2018-07-30 09:08
Dokumento numeris: A320-1124/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, nuo praėjimo genėti, atjauninant ir paformuojant kaulenio krūmus, kaukazines slyvas 17, 15, 11 cm skersmens, genėti 41 cm skersmens liepą, pašalinant sausas šakas, pjauti savaime užaugusias b. robinijas, iki 8 cm skersmens, bei klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Brolių g. 9, tarp namo ir Daraiaus ir Girėno gatvės,
2018-07-19 14:30
Dokumento numeris: A320-1053/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti skurstančius, nustelbtus neperspektyvius, 19 cm skersmens pušį, bei 21 cm skersmens drebulę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 206, 3.9. punktu medžiai augantis privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose nepriskiriami saugotiniems. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus atvejus, kai kadastro registro pažymoje yra įrašas apie saugotinus želdinius) leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia. Atsižvelgiant į tai, privačių namų valdų ir individualių sodo sklypų savininkai, sklype augančius želdinius tvarko savo nuožiūra be atskiro savivaldybės leidimo.
Užusienio g. 17, ant sklypo ribos,
2018-07-19 13:29
Dokumento numeris: A320-1052/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti krūmus, sužeminant, paformuojant bei atjauninant, taip pat išpjaunant juose užaugusius uos. klevus ir kitus savaiminukus.
Dariaus ir Girėno g. 5B, namo gale Šaltkalvių g. pusėje, bei palei namą, nuo Dariaus ir Girėno gatvės,
2018-07-19 12:49
Dokumento numeris: A320-1051/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 14 ir 22 cm skersmens liepas, minimaliai pakeliant lajas, bei atliekant lajų retinimą, dėl šviesos patiekimo.
Brolių g. 14, namo gale,
2018-07-19 09:30
Dokumento numeris: A320-1048/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būkles, šviesą uždengiančią, 9 cm skersmens slyvą, 5, 8 cm skersmens savaime užaugusius klevus, šalinti 66 cm skersmens liepos stuobrį.
Šaltkalvių g. 18, prie namo galo nuo Daraius ir Girėno g.,
2018-07-19 09:11
Dokumento numeris: A320-1046/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti namo užsugusius uos. klevus, 10, 10, 11, 6, 8, 8 cm skersmens ir smulkesnes atžalas, ties pirmą namo laiptinę genėti 28 cm klevą, pašalinant sausas šakas.
,
2018-07-19 08:40
Dokumento numeris: A320-1044/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka keliantį pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, nudžiūvusį šermukšnį 18 cm skersmens.
Dzūkų g. 11,
2018-07-17 09:56
Dokumento numeris: A320-1005/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 57 cm skersmens, puvinio pažeistą, pavojų keliantį klevą.
Eufrosinijos kapinių teritorijoje, L-13 kvartale, šalia Goretovų šeimos kapavietes,
2018-07-17 09:45
Dokumento numeris: A320-1004/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 38 cm skersmens liepą kurios šaknys kenkia paminklui bei laužo tvorelę ir ateityje trukdys atlikti kapavietės rekonstrukciją.
Eufrosinijos kapinių teritorijoje, M-16 kvartale, šalia Gorodeckij R. G. 1938-2013 m. kapavietes,
2018-07-17 09:25
Dokumento numeris: A320-1003/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 71 cm skersmens, puvinio pažeistą, pasvirusį, antkapį ir paminklą verčiantį beržą.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Bylinskije Liudmila ir Konstantin kapų,
2018-07-17 09:11
Dokumento numeris: A320-1002/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 53 cm skersmens pasvirusią liepą, trukdančia paminklo pastatymui.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinės, G-9 kvartale, šalia Vlasov Grigorij, Marija, bei Prošin Anatolij kapų.,
2018-07-17 08:46
Dokumento numeris: A320-999/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 65 cm skersmens sausą klevą, 14 cm skersmens sausą tują, 96 cm skersmens tuopos stuobrį, 30 cm sausą eglę, 76 cm skersmens skylantį, puvinio pažeistą kaštoną, 61 cm skersmens, kamieninio puvinio pažeistą klevą, 37 cm skersmens džiūstantį klevą, 41 cm skersmens, pavojingai pasvirusią pušį, 46 ir 34 cm skersmens sausus klevus, 53 cm skersmens, grybinių lygų užpultą beržą, 37 cm skersmens džiūstančią ievą; genėti sausas šakas 65 cm skersmens klevui.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje,
2018-07-13 08:00
Dokumento numeris: A320-989/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti kapavietėje augantį ąžuolą, kuris trukdo kapavietes įrengimo darbams.
Naujos Salininkų kapinės, Romaldo Dubicko kapavietėje,
2018-07-12 12:31
Dokumento numeris: A320-988/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti tarp kapinių tvoros ir paminklo užaugusias tujas, 28, 18, 10, 6, 5, 7, 7, 19, 13 cm skersmens.
Kelmijos sodų senos kapinės, kapinių galė(kairiau nuo įejimo) prie tvoros,
2018-07-12 12:15
Dokumento numeris: A320-987/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 20 ir 25 cm skersmens, pavojų žmonėms bei pastatui keliančias drebules.
Kelmijos sodų 86-oji g. 62, tarp namo ir kelio,
2018-07-12 11:53
Dokumento numeris: A320-986/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti, arba kirstį (pagal poreikį) medžius ir krūmus užgožiančius gatvę, trukdančius laisvam žmonių ir transporto judėjimui.
Barčių gatvės atkarpoje, abiejuose pusėse, nuo Salininkų g. iki Kelmijos g.,
2018-07-12 10:22
Dokumento numeris: A320-985/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti pastato augančius ir jam pavojų keliančius beržus, 44, 39, 29 cm skersmens.
Salininkų g. 4, privačiame sklype,
2018-07-12 07:22
Dokumento numeris: A320-976/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti prie paminklo pamato augančią, 19 cm skersmens eglę, (šalia Novikova Anastasija kapavietės).
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinės, D-10 kvartale, šalia Novikova Anastasija be Družininų šeimos kapų,
2018-07-05 09:11
Dokumento numeris: A320-952/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, stipriai sužeminti ir paformuoti sedulos krūmų gyvatvorę (prie įvažiavimų, išvažiavimų, praktiškai iki žemės), bei atitraukti toliau nuo važiuojamosios dalies trukdančią matomumui ir eismo saugumui ir praėjimui, viso apie 200 m. Taip pat, atlikti želdinių, augančių palei 86A sklypo ribas, sanitarinį valymą.
Rodunios kel. g. nuo 28 iki 24 palei gatvę, taip pat šalią šių namų įvažiavimų ir praėjimų, bei palei 86A sklypo ribas nuo gatvės,
2018-07-03 14:31
Dokumento numeris: A320-932/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 25 cm skersmens išdžiuvusį beržą.
Žirnių g. 28, Liepynės kapinių teritorijoje,
2018-06-29 13:34
Dokumento numeris: A320-911/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančias, savaime užaugusias robinijas Ø51;32;32;34cm, uosius Ø29;12;26;20cm, klevus Ø26;21cm, liepas Ø28;8cm.
Dariaus ir Girėno g. ties įvaža į UAB T Parkas teritorija,
2018-06-27 13:23
Dokumento numeris: A320-877/18(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą grafo Vrublevskio kapavietei darančią, rekonstrukcijos darbams trukdančią eglę Ø28cm.
Salininkų senosiose Kelmijos kapinėse prie Vrublevskio kapavietės,
2018-06-26 12:22
Dokumento numeris: A320-863/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti teritorijos sanitarinį valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, taip pat šalinti sausus, lūžusius bei išvirtusius medžius.
Burbiškių g. 6, sklype (kad. nr. 0101/0070:0384) ir aplink sklypą, ne miško žemėje,
2018-06-22 08:39
Dokumento numeris: A320-839/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 27 cm skersmens, iš namo laiptų augantį, juos laužantį klevą, taip pat pjauti 32 cm skersmens, prie kito įėjimo augantį, šaknų ir kamieno puvinio pažeistą, pasvirusį klevą.
Liepkalnio g. 5B kieme,
2018-06-21 08:39
Dokumento numeris: A320-830/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, 29 ir 32 cm skersmens kaštonus. Medžiai kenkia pastato konstrukcijoms, ir galimai požeminiams tinklams.
Dariaus ir Girėno g. 149 sklype, šalia gamibinio-administracinio pastato,
2018-06-21 07:44
Dokumento numeris: A320-826/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Alšėnų g. 5, privataus sklypo teritorijoje,
2018-06-19 07:55
Dokumento numeris: A320-805/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 46 cm skersmens uosį, pašalinant pavojingai pasvirusią šaką virš važiuojamosios dalies, bei sausas šakas, 45 cm skersmens uosiui genėti sausas šakas, 43 cm skersmens uosiui genėti apatines šakas virš gatvės, bei sausas šakas, pjauti virš šaligatvio palinkusią, praėjimui trukdančią,17 cm skersmens robiniją, pjauti 34 cm skersmens džiūstantį uosį. pusėse
Zanavikų g. 8, abejose gatvės pusėse, bei namo gale, arčiau Pelesos g.,
2018-06-19 07:39
Dokumento numeris: A320-803/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 bei 10.2 punktais, pjauti išlūžusį šeivamedį 14, 17, 17, 24 cm skersmens, bei pjauti 32, 37 cm skersmens robiniją.
Dzūkų g. 28B, namo gale,
2018-06-18 10:21
Dokumento numeris: A320-796/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti prie gatvės augančias, sausą, 19 cm skersmens ir džiūstančią, 29 cm skersmens, liepas; genėti palei sklypą, valstybinėje žemėje augančius medžius, pašalinant apatines šakas trukdančias vykdyti perimetro stebėjimą vaizdo kameromis. Genėti: tuopas 74, 75, 81 cm skersmens, liepas 34, 42, 28 cm skersmens, uosį 20 cm skersmens; taip pat šalinti iš tvoros ir šalia pastato savaime išaugusius menkaverčius medelius: uosius, klevus, uos klevus ir krūmus.
Švitrigailos g. 39, palei sklypą, bei prie gatvės (liepos),
2018-06-18 08:57
Dokumento numeris: A320-795/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti sklypo teritorijoje augančius medžius, kurių šakos užstoja matomumą vaizdo kameroms. Genėti: ąžuolą 64 cm skersmens, vinkšnas 42, 52 cm skersmens, liepas 42, 38, 48 cm skersmens, taip pat teritorijoje augančius vaismedžius.
Švitrigailos g. 39, sklypo teritorijoje,
2018-06-07 08:14
Dokumento numeris: A320-742/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti elektros laidų augančią, pavojų keliančią, 38 cm skersmens pušį.
Salininkų g. 202, miško pusėje,
2018-06-05 12:58
Dokumento numeris: A320-729/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą uosiams 23, 48, 34, 21, 32, 34, 26, 36, 42, 51, 34 cm skersmens, klevams 38, 31, 36, 82( šalinti sausas šakas ir atlikti lajos suveržimą) cm skersmens, liepoms (taip pat šalinti atžalas) 36, 50, 54, 36, 36, 45, 68, 32, 32, 33, 30, 35, 31, 22, 35, 37, 28 cm skersmens, genėti tuopą 64 cm skersmens; pjauti padžiuvusius uosius 24, 26 cm skersmens, beržus 26 ir 15(stuobrys) cm skersmens, 42 ir 23 cm skersmens klevus, 28 cm skersmens džiūstančią liepą, savaime išaugusias tuopas 11, 14, 8, 11, 8, 10 cm sk. ir kitas (pagal faktą) paliekant pavienius vertingesnius medelius, pjauti sausą uosį 36 cm skersmens.
Geležinkelio gatvėje, tarp depo ir autobusų stoties ir Šv. Stepono gatvejė, ties 41 skl.,
2018-06-05 08:59
Dokumento numeris: A320-728/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą 43, 30, 31, 83 cm skersmens klevams, 56 cm skersmens liepai, 42 (priešais Algirdo g.), 35 ir 16 cm skersmens uosiams, pašalinant sausas šakas, apgenint šakas nuo pastatų ir stogų pusės, paformuojant lajas.
Geležinkelio gatveje, UAB "Vilniaus lokomotyvų remonto depas" teritorijoje,
2018-05-31 15:37
Dokumento numeris: A320-716/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pasvirimo į namą turinčius, šviesą užstojančius uos.klevus Ø18;17cm, pakelti lajas ir šakas nuo fasado uosiams Ø38;43;35;31cm bei pašalinti b.robinijų atžalas.
Naujininkų g. 5 apie namą,
2018-05-30 08:09
Dokumento numeris: A320-690/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15. ir 4.16. punktais, bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pjauti ir/ar genėti aukštos įtampos orinės 110 kV elektros linijos apsaugos zonoje, ne miško žemėje augančius medžius ir krūmus, keliančius pavojų saugiai el. linijų eksploatacijai. Taip pat šalinti krūmus ir menkaverčius medelius Verkiai-Neris OL apsaugos zonoje, 24 – 25 protarpyje, (Europos parko gatvė). pabaigus darbus sutvarkyti ir išsivežti žaliąsias atliekas (medieną, šakas).
OL atšaka - orouostas I, šalia Eišiškių pl., 10-12 atramos ir Verkiai - Neris linija, Europos parko gatvėje, 24 – 25 protarpyje,
2018-05-15 15:27
Dokumento numeris: A320-616/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti avarinės būklės klevą 35 cm skersmens.
Šaltkalvių g. 38,
2018-05-07 15:44
Dokumento numeris: A320-601/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 ir 10.2. punktais, pjauti prie balkonų augantį, pasvirusį, 19 cm skersmens uos. klevą.
Šaltkalvių g. 64, balkonų pusėje,
2018-05-07 14:27
Dokumento numeris: A320-598/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti palei laiptus augančius beržus: 26 cm sk. beržui šalinti sausas šakas, beržams 36, 37, 41 cm skersmens pakelti lajas (apie 3 m); ant šlaito augančio beržo, vieną, 35 cm skersmens kamieną genėti išlengvinant lają; tujoms 9, 6, 11, 18 cm skersmens pakelt lajas apie 1 m; 44 ir 33 cm sk. beržams, augantiems balkonų pusėje, pakelt lajas; genėti 110 cm skersmens tuopą, siekiant sumažinti keliamą pavojų, trupinti šakas, šalinti sausas; pjauti 21 cm skersmens sergančią liepą ir jos atžalas; apgenėti, paformuojant ir atjauninant erškėtrožių krūmus.
Naujininkų g. 23, namo aplinkoje,
2018-05-07 13:45
Dokumento numeris: A320-597/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti namo augančią ir jo konstrukcijoms kenkiančią, puvinio turinčią, 43 cm skersmens liepą; genėti 51, 53, 42 cm skersmens liepas, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, o 42 cm skersmens liepai taip pat pakelti lają, kad nebūtų gadinamas stogas.
Konduktorių g. 5, šalia namo.,
2018-05-07 13:24
Dokumento numeris: A320-596/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti aplūžusią, puvinio pažeistą, 38 cm skersmens liepą, pasvirusį, puvinio pažeistą, 29 cm skersmens beržą, pjauti 31 cm skersmens kieme augančią liepą be viršūnės, bei jos atžalas, pjauti klevus 53 (stipriai išpuvęs, drevėtas, pasviręs) ir 41 (didelės šakos lūžio vietoje įsimetęs puvinys, stipriai pažeistas kamienas) cm skersmens; atlikti lajų redukcijas 61 ir 58 cm skersmens tuopoms, šalinti sausas šakas, poliardiruoti 51 cm skersmens gluosnį.
Darbininkų g. 19, namo aplinkoje,
2018-05-07 12:30
Dokumento numeris: A320-594/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pasvirusį, puvinio pažeistą, 45 cm skersmens gluosnį, 39 cm skersmens, pažeistą klevą bei prie pat jo augantį 13 cm klevą. medžiai pasvirę į namą ir dėl savo būklės kelia pavojų pastatui ir žmonėms. Darbų atlikimui privažiavimas iš Lenkų gatvės.
Dzūkų g. 34, ant šlaito, Lenkų gatvės pusėje,
2018-05-02 09:11
Dokumento numeris: A320-576/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai šalinti skylusią, 31 cm skersmens blindę, bei pjauti uos. klevus, 25, 14, 7, 15 cm skersmens.
Stadiono g. 1, balkonų pusėje ir prie namo kampo,
2018-05-02 08:36
Dokumento numeris: A320-574/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti namo augantį, virš šaligatvio pasvirusį, praėjimui trukdantį, 21 cm skersmens uos. klevą.
,
2018-04-30 13:38
Dokumento numeris: A320-571/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 83 cm skersmens, išpuvusią, seną tuopą.
Iešmininkų g. 7, šalia informacinio ženklo-nuorodos "Iešmininkų g. 17",
2018-04-27 10:10
Dokumento numeris: A320-563/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į parengtą įvažos įrengimo projektą PLP-17-043/1-TP-SP, pjauti įvažos įrengimui trukdančią, ant inžinerinių tinklų augančią 35 cm skersmens liepą, šalinti išniūkusios liepos atžalas, iš tvoros išaugusi uos. klevo krūmą, genėti 37 cm skersmens, prie apšvietimo stulpo augančią liepą, bei šalinti šalia jos augančias atžalas.
Motorų g. 3, prie gatvės,
2018-04-24 15:06
Dokumento numeris: A320-552/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti, atjauninant ir paformuojant, sedulos, forzicijos bei jazmino krūmus, 25 ir 33 cm skersmens eglėms pakelt lają nupjaunant apatines šakas (virš žmogaus ūgio), bei patrumpinti kelias šakas, nuo šaligatvio pusės, prie lietaus nuotekynės tvarkyti žilvitį, bei liepų atžalas, pašalinant išlūžusius, pasvirusius, bei kitus menkaverčius medelius, paliekant kelis, tvarkingai (tiesiai) augančius, prie gatvės pjauti 33 cm skersmens sausą liepą, liepoms 41, 42, 51, 41, 38, 42, 35, 41, 48, 47, 41, 35 cm skersmens atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, 61 cm skersmens beržui šalinti sausas šakas, išpjauti šalia beržo augančius menkaverčius krūmus.
Dariaus ir Girėno g. 23, nuo gatvės, bei arčiau pastato (krūmai),
2018-04-24 14:16
Dokumento numeris: A320-551/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti 46 cm skersmens, pasvirusi, kamieninio puvinio stipriai pažeistą, pavojų keliantį beržą, genėti 35 cm skersmens liepą, nuo namo pusės, paformuoti lają.
Kapsų g. 22, prie namo kampo, nuo gatvės,
2018-04-24 08:35
Dokumento numeris: A320-549/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 34 cm skersmens tuopą, šalinti medžių atžalas, menkaverčius krūmus ir savaime užaugusius medelius iki 8 cm skersmens.
Žirnių g., teritorijoje tarp gatvės ir "Nordiką priekybos slėnio",
2018-04-18 11:38
Dokumento numeris: A320-519/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
J. Bielinio g. 20, sklype nr. 4400-3490-3852,
2018-04-18 09:18
Dokumento numeris: A320-516/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti savaime užaugusius, netvarkingai, tankiai augančius klevus 18, 13, 8, 13, 9, 10, 10, 10, 8, 10 cm bei visus kitus iki 8 cm skersmens, pjauti slyvas 9, 14, 12, 16, 15, 17, 11, 12, 14, 8 cm skersmens, sutvarkyti 19 cm išvirtusią vyšnią, seną alyvą 13 cm sk., blogos būkles šermukšnius 20, 14, 22, 23 cm skersmens, šalinti jaunus, iš tvoros savaime išaugusius kaštoniukus, klevukus, bei prie balkono augančius krūmus; genėti 28 cm skersmens kaštoną, 28, 38, 23, 27, 22, 28 cm sk. klevus, išretinant, paformuojant lajas bei šalinant sausas šakas, 21 cm sk. eglei pakelt lają, apgenėti 34 cm skersmens obelį, 38 cm skersmens liepai (prie gatvės) atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą; kitoje gatvės pusėje, prie laiptų pjauti 39 ir 36 cm skersmens, puvinio pažeistą, pavojingai pasvirusį gluosnį.
Dzukų g. 15, balkonų pusėje,
2018-04-11 08:37
Dokumento numeris: A320-485/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ant šlaito krašto augantį, pasvirusį, kamieninio puvinio pažeistą, 38 cm sk klevą, pjauti 91 cm skersmens supuvusį, grybais užpultą, pavojų keliantį gluosnį, bei kitoje namo pusėje , pavojingai pasvirusį, puvinio pažeistą 45 cm sk. gluosnio kamieną, pjauti kiaurai išpuvusias obelys, 45 ir 39 cm skersmens, ištraukti šakas ir išvirtusį, 18 cm skersmens, sausą medį iš šlaito; stipriai poliardiruoti 67 cm skersmens gluosnį.
Dariaus ir Girėno g. 6, namo aplinkoje,
2018-04-09 15:26
Dokumento numeris: A320-469/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant sklypo ribos augantį, džiovimo požymių turintį, šalia esančius ūkinius pastatus laužantį, 75 cm skersmens uosį, taip pat pašalinti supuvusio gluosnio kamieno liekanas, apie 50 cm skersmens.
Alšėnų g. 14, šalia sandeliukų, ant sklypo ribos,
2018-04-06 13:15
Dokumento numeris: A320-455/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti prie gatves augančias liepas 31, 55 (lengvinti ir surišti lają), 34, 37, 26, 41, 28, 32, 31, 31, 25 cm skersmens, atliekant medžių sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, iš blindės krūmo pašalinti 17 cm sk. lūžusį kamieną, apgenėti 17 ir 19 cm skersmens obelį iš apačios ir nuo tako, tvarkyti kitą, arčiau tako augančią blindės krūmą, pašalinant lūžusius, arba palinkusius kamienus 17, 13, 15, 11, 8, 8, 8, 11, 11, 10, 10, 8, 8, 9, 16, 19 cm skersmens
Metalo g. 4 palei gatve, nuo J. Dobkevičiaus g. link Eišiškių plento,
2018-04-06 10:03
Dokumento numeris: A320-452/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype Nr. 4400-2052-9886,
2018-04-05 12:31
Dokumento numeris: A320-448/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevus 23, 35, 41, 42, 44, 37. 37, 30, 43, 45, 31. 26, 52 cm skersmens, nupjauti klevo, 15 cm sk. stuobrį; genėti liepas 27, 33, 27, 65 cm skersmens, šermukšnį 33 cm skersmens, vinkšną 45 ir 39 cm skersmens, kaštoną 28 cm skersmens; pjauti puvinio pažeistą 35 ir 39 cm skersmens gluosnį bei pasvirusius, blogos būkles 57, 46 cm skersmens uos. klevus; Šaltkalvių g. 54, 56 namų pusėje ir Tūkstantmečio gatvės pusėje pjauti iš tvoros savaime išaugusius, menkaverčius medelius ir krūmus (klevus, uos. klevus ir kt.), kurie trukdo senos tvoros demontavimui, bei naujos įrengimui.
Šaltkalvių g. 32, mokyklos teritorijoje,
2018-04-04 14:13
Dokumento numeris: A320-437/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ir genėti tankiai, netvarkingai užaugusius krūmus palei namą vakarų ir šiaurės pusėje, pjauti 19, 11, 12 cm slyvas, 7 cm klevuką iš pamatų augantį; atlikti šlaite augančių medžių išretinimą, pašalinant savaime, tankiai priaugusius neperspektyvius klevukus ir kitus medelius.
Džukų g. 67, namo aplinkoje,
2018-03-27 10:13
Dokumento numeris: A320-410/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 18, 15, 18 cm skersmens džiūstančius, privačioje namų valdoje augančius klevus.
Kaminkelio g. 13, privačiame sklype,
2018-03-22 15:18
Dokumento numeris: A320-396/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti palei gatvę, orinės elektros linijos apsaugos zonoje augančius klevus 46, 53, 39, 38, 36, 42, 12, 24, 51, 38 cm skersmens. Medžiai auga ant privataus sklypo ribos, gatvės raudonųjų linijų zonoje, dalies klevų būklė bloga, jie pažeisti puvinio, kelia pavojų.
Antano Mikėno g. 22 ant sklypo ribos,
2018-03-22 09:13
Dokumento numeris: A320-392/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 bei 10.2. punktais, pjauti 45 cm skersmens baltąją robiniją, 55 cm skersmens uos. klevą, 38 ir 39 cm skersmens, po orinės el. linijos laidais augančias liepas, 40, 50, 18, 20, 20 cm skersmens, puvinio bei grybinių lygų pažeistas liepas, 30, 17 ir 55 cm skersmens, arti pastatų augančius bei pastato konstrukcijoms kenkiančius kaštonus. Kertamus medžius atsodinti naujais, suderintoje vietoje.
Pelėsos g. 3/Dzūkų g. 2,
2018-03-20 12:58
Dokumento numeris: A320-382/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 33 ir 25 cm skersmens uosius, dėl keliamos grėsmes genėti 110, 69, 71 ir 75 cm skersmens tuopas, genėti 31 cm skersmens liepą, pjauti 31 cm skersmens iš tvoros augantį, stipriai pasvirusi uos. klevą, pjauti 37 cm skersmens, pažeistą (lupasi žievė), džiūstančią liepą (prie konteinerių).
Pelesos g. 13A, netoli vaikų darželio teritorijos,
2018-03-15 14:16
Dokumento numeris: A320-361/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti 41 ir 36 cm skersmens klevų genėjimą, išretinant lajas (dėl šviesos) ir pašalinant sausas šakas, pjauti blogos būklės vyšnias, 6, 7, 8, 8, 14 cm skersmens, bei namui pavojų kelianti, ant inžinerinių tinklų augantį, 34 cm skersmens beržą.
Kapsų g. 28 namo aplinkoje,
2018-03-09 08:03
Dokumento numeris: A320-326/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pagenėti vėliavos stovo pastatymui trukdančias šakas beržui Ø38;30;32cm ir uosiui Ø40cm.
Vaitkaus g. ties posūkiu į Oro uostą,
2018-03-07 07:50
Dokumento numeris: A320-306/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 52 cm skersmens klevą, pakelti lają, pašalinant iš apačios ataugusias atžalas, taip pat apgenėti 23 cm skersmens, po langais augančią slyvą.
Pupinės g. 2, nuo gatvės,
2018-03-07 07:27
Dokumento numeris: A320-305/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 32 cm skersmens supuvusią liepą, 23 ir 27 cm skersmens liepoms atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą.
Kalviškių g. 4, daugiabučio namo aplinkoje,
2018-03-07 07:08
Dokumento numeris: A320-304/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, 51, 38, 48, 36, 52 cm skersmens tuopoms atlikti lajų redukavimą bei šalinti sausas šakas, genėti 35 cm skersmens liepą.
Šaltkalvių g. 72, prie gatvės,
2018-03-06 14:37
Dokumento numeris: A320-303/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į detaliojo plano sprendinių koregavimą (dok. žymuo Z17-06-15-KAPS-DPK-01), pjauti privačios namų valdos sklype ir ant sklypo ribos savaime išaugusius, pakrypusius, neišvaizdžius, blogos būkles klevus 34, 36, 28, 26, 32, 38, 16, 16 cm skersmens, bei atlikti sklypo valymą pašalinant menkaverčius krūmus bei savaime išaugusius medelius.
Kapsų g. 3 sklype ir ant sklypo ribos,
2018-03-06 14:08
Dokumento numeris: A320-301/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 41 cm skersmens liepai, intensyviai genėti, išretinant ir lengvinant lajas 41 ir 51 cm skersmens klevams, pjauti 32 cm skersmens pavojingai pasvirusį uos. klevą.
Šaltkalvių g. 18, arčiau 35 namo sklypo,
2018-03-05 07:56
Dokumento numeris: A320-292/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu vandentiekio ir buitinių nuotėkų šalinimo tinklų Dariaus ir Girėno 21A Vilniuje (SKL. KAD. NR. 0101/0079:1563 Vilniaus m. k. v.) rekonstravimo projektu Nr. 2017-16/03-DP-VN-001, statybos leidimu Nr. LRS-01-180110-00003 ir žemės kasimo leidimu Nr. AK-110/42/2018, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: 32 uosius, 15 eglių, 5 klevus, 3 liepas, 3 tuopas, 2 kaštonus.
Dariaus ir Girėno g. 21A sklype (kad. Nr. 0101/0079:1563 Vilniaus m. k. v.),
2018-02-27 07:46
Dokumento numeris: A320-266/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti blogos sanitarinės būklės, ant važiuojamosios dalies užvirtusius, sunkiasvoriam transportui pravažiuoti trukdančius menkaverčius krūmus.
Eišiškių pl. 127,
2018-02-13 14:57
Dokumento numeris: A320-221/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti privataus sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai bei esant poreikiui uosialapiai klevai (lot. acer negundo), baltosios robinijos (akacija, lot. robinia pseudoacacia), gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Terasų g. 44, sklypo ribose (ne miško paskirties žemėje),
2018-02-13 14:34
Dokumento numeris: A320-220/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti privataus sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai bei esant poreikiui uosialapiai klevai (lot. acer negundo), baltosios robinijos (akacija, lot. robinia pseudoacacia), gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Prano Skardžiaus g. 19, sklypo ribose,
2018-02-13 14:01
Dokumento numeris: A320-219/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo Nr. 206 3.11 punktu, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į 2017-06-17 NŽT įsakymą Nr. 49VĮ-1050-(14.49.2), atlikti valstybinės žemės (naudojamos žemės ūkio veiklai) ploto valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus.
Barkiškių kaime, valstybinės žemės plote, (laisvos žemės fondo ar žemės projekto plane) Nr. 21, bloko Nr. 0159,
2018-02-13 08:47
Dokumento numeris: A320-215/18(2.9.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 19 ir 21 cm skersmens ievas (nežymėtos kadangi užtverta tvora), kurių šakos liečia namo langus ir sienas, o likusią, 17 cm skersmens ievą pagenėti iš apačios, 37 cm skersmens ąžuolui apgenėti sausas šakas, atlikti šlaito valymą nuo menkaverčių savaime priaugusiu medelių ir krūmų, paliekant vertingesnius, pavienius medelius; prie Dzūkų g. 17 namo galo augančiai, 82 cm skersmens tuopai atlikti lajos redukavimą, bei pagenėti iš apačios.
Dzūkų g. 21, nuo balkonų pusės, bei Dzukų g. 17.,
2018-02-13 08:12
Dokumento numeris: A320-214/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 55 ir 34 cm skersmens, ant šlaito krašto augantį, link gyvenamojo namo pasvirusį, puvinio pažeistą klevą, 67 cm skersmens išsikerojusį, puvinio pažeistą beržą bei 32 cm skersmens pasvirusį ir išpuvusį beržą (prie Lenkų g. 30). Visi medžiai, dėl savo būklės ir augavietės ypatumų, kelia pavojų žmonėms ir pastatams.
prie A. Jaroševičiaus g. 20 sklypo, virš 18A namo ir šalia aišktelės, prie Lenkų g. 30 namo,
2018-02-09 08:15
Dokumento numeris: A320-207/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti stipriai pasvirusius, pavojų keliančius bei išgulusius uos. klevus 15, 13, 25, 29, 15, 35, 11, 29, 10, 19, 21 cm skersmens, blogos būklės, džiūstančias, pasvirusias akacijas 16, 10, 5, 5, 5, 13, 21, 25, 18, 10, 5, 15, 16, 17 cm skersmens, pavojų keliantį, išpuvusį, 54 cm skersmens gluosnį, stipriai palinkusius uosius 25 ir 19 cm skersmens; genėti 37 cm skersmens uosį, praretinant lają pašalinant sausas šakas, prie Dzūkų g. 10A, 72 cm skersmens tuopai atlikti lajos redukavimą,1/3 patrumpinant lają ir pagenėti medį iš apačios.
Dzūkų g. 10, ant šlaitų ir šalia 10A, prie įvažiavimo,
2018-01-26 08:37
Dokumento numeris: A320-122/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti už tvoros, šlaito viršuje augančius: padžiuvusį, 17 cm skersmens klevą bei pasvirusius uos. klevus 23 ir 15 cm skersmens (nežymėti); atlikti sanitarinį genėjimą 48 cm skersmens kaštonui, genėti prie gatvės augančius klevus 47 ir 51 cm skersmens, pašalinant sausas šakas, bei 42 cm skersmens liepą, bei pašalinti liepos atžalas.
Gudų g. 16 namo aplinkoje,
2018-01-25 08:48
Dokumento numeris: A320-119/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį genėjimą 32 ir 45 cm skersmens klevams, skylimo požymius turinčiam (45 cm) klevui atlikti lajos suveržimą.
Kapsų g. 30, prie namo galo, arčiau Kapsų gatvės,
2018-01-25 08:31
Dokumento numeris: A320-118/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti netaisyklingai, po elektros laidais augančius, aplūžusius 31 ir 32 cm skersmens maumedžius, taip pat pjauti 32 cm skersmens, pasvirusi uos. klevą.
Prūsų g. 26 sklype,
2018-01-24 15:44
Dokumento numeris: A320-113/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 65 cm skersmens tuopą (lūžusi medžio viršūnė), pjauti džiaustančias, sergančias tuopas 43, 42, 37 cm skersmens, pjauti 39 ir 41cm skersmens pasvirusias, kamieninio puvinio pažeistas akacijas; genėti 41 cm skersmens ant šlaito augantį, link namo pasvirusį klevą - siekiant sumažinti keliamą pavojų, intensyviai lengvinti lają ir paformuoti, redukuoti 73(kieme) ir 64(prie gatvės) gatvės cm skersmens tuopas iki 1/3 sumažinant lajų aukštį, iš apačios pagenėti 21 cm skersmens tuopą (prie gatvės), genėti liepas 23, 28, 31 pakeliant lajas ir pašalinant sausas šakas. Šalinami medžiai auga šalia vaikų žaidimo aikštelės ir dėl savo būklės kelia pavojų.
Zanavykų g. 9, namo kieme (tarp 9 ir 7 namų) bei prie gatvės,
2018-01-24 14:46
Dokumento numeris: A320-109/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būkles, skylusį, puvinio pažeistą, žmonėms bei namui pavojų keliantį, 91 cm skersmens kaštoną.
Garvežių g. 1/14, privačiame žemes sklype,
2018-01-19 08:24
Dokumento numeris: A320-81/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti šlaito viršuje augančius, pasvirimo link pastatų turinčius, pavojų keliančius medžius, taip pat medžius išaugusius iš tvoros: kaštoną 32 ir 28 cm skersmens, beržą 10, 16 cm skersmens, blindes 18, 16, 18, 17, 15 cm skersmens, drebulę 16 cm skersmens, sausą drebulę 19 cm skersmens, beržus 48, 25 cm skersmens, pušį 38 cm skersmens, drebules 22, 17, 14 cm skersmens, bei kitus, palei sklypo ribą augančius menkaverčius medelius ir krūmus (iki 10 cm skersmens).
Motorų g. 5A, palei sklypo ribą, nuo Eišiškių plento ir nuo miško pusės,
2018-01-17 10:18
Dokumento numeris: A320-70/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti tujas 19, 15, 23, 23 cm skersmens, kilstelėti lajas, bei pakirpti šakas nuo sienų ir langų pusės, taip pat apgenėti sedulos krūmų gyvatvorę, prie gatvės palei namą.
Telšių g. 5, namo aplinkoje,
2018-01-17 09:28
Dokumento numeris: A320-67/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti padžiuvusias, pavojų keliančias drebules 28 ir 26 cm skersmens.
Juodšilių g. 1A, medžiai auga priešais namą, tarp Kadugių gatvės ir miškelio,
2018-01-11 09:27
Dokumento numeris: A320-45/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti privačios namų valdos teritorijoje, arti gyvenamojo namo augančią ir jo konstrukcijoms kenčiančią 47 cm skersmens eglę.
Eišiškių pl. 3, šalia gyvenamojo namo,
2018-01-11 08:35
Dokumento numeris: A320-44/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lopšelio darželio teritorijoje augančių medžių sanitarinį genėjimą, pagal poreikį pašalinant sausas, aplūžusias, arba žemai nusvirusias šakas.
Brolių g. 18, Lopšelio-darželio "Pabiručiai" teritorijoje,
2018-01-09 13:27
Dokumento numeris: A320-27/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, stipriai paveiktus puvinio, keliančius pavojų žmonėms trapiuosius gluosnius 75, 78, 68 bei 100 cm skersmens, išlūžusius bei puvinio pažeistus baltalksnius 28, 22, 21 cm skersmens, genėti trapiuosius gluosnius 72 ir 62 cm skersmens, lengvinant lajas bei pašalinant sausas šakas, taip pat pagenėti prie namo Nr. 5 augantį gluosnį 28 ir 27 cm skersmens.
Mechanikų g. 5 ir 5A, tarp nurodytų daugiabučių ir Salininkų gatvės, šalia vaikų žaidimo aikštelės,
2017-12-28 08:55
Dokumento numeris: A320-2148/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 27 cm skersmens gluosnį, 43 cm skersmens eglę, 23 cm skersmens beržą, o likusius medžius (esant poreikiui) pagenėti.
Kelmijos Sodų 28-oji g. 13, bendro naudojimo žemėje,
2017-12-21 15:56
Dokumento numeris: A320-2144/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 15 cm skersmens slyvą, 5, 5, 3 cm skersmens klevukus, 3 ir 3 cm skersmens liepaitę, šalinti medelių (uosių) atžalas, genėti 10 cm skersmens klevą, pakeliant ir suformuojant taisyklingą lają, genėti raugerškio krūmelius, atjauninti ir dailiai pagenėti alyvos krūmą.
Vaikų g. 2, prie skulpturos, šalia Salininkų ir Vaikų g. sankryžos,
2017-12-21 07:42
Dokumento numeris: A320-2139/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų augančią, žalą darančią tuopą Ø65cm, blindes Ø23;21cm, iš tvoros augančias, blogos būklės blindes Ø17;20;21;17;17;23;22cm, beržą Ø30cm bei atlikti sklypo valymą nuo menkaverčių, savaime priaugusiu krūmų.
Metalo g. 19B sklypo dalyje priklausančioje Veronikai Davidovičiūtei,
2017-12-20 10:37
Dokumento numeris: A320-2136/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti puvinio pažeistus, pasvirusius, sausus arba užstelbtus medžius: gluosnį 20 cm skersmens, beržus 24 ir 32 cm skersmens, sidabrines egles 16, 6 cm skersmens, liepas 24, 16, 14, 16, 28, 20 cm skersmens, obelį 6 cm skersmens; genėti sidabrines egles 36, 36, 20 cm skersmens, liepas 24 (5 vnt.), 28 (15 vnt.), 30 (8 vnt.), 36, 42, 44, 43, 44, 28, 28 cm skersmens, gluosnį 44 cm skersmens, beržus 52, 24, 56, 36, 32 cm skersmens, robiniją 12 cm skersmens. Krūmus ir vaismedžius tvarkyti savo nuožiūra.
Kalviškių g. 1, Salininkų lopšelio-darželio teritorijoje,
2017-12-13 15:36
Dokumento numeris: A320-2107/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti ir/ ar genėti (pagal situaciją) krūmus užgožiančius pėsčiųjų ir dviratininkų taką apie 100 m, taip pat nupjauti sausą tuopą 25 cm skersmens.
Eišiškių pl. 8, nuo posukio į met. angarą su užrašų "sodininkų prekės", link Dariaus ir Girėno gatves,
2017-12-01 12:03
Dokumento numeris: A320-2069/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šaligatvio remonto draugams trukdančius, savaime užaugusias b.robinijas, uos.klevus, blindes ar beržiukus (pagal faktą)
Kaminkelio g. (prieš vykdant darbus susisiekti su seniūnu),
2017-12-01 08:42
Dokumento numeris: A320-2066/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tuopas 13,10 cm skersmens nei pašalinti atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas palinkusias link eglės, tuopų 9,9,12 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 11, nuo gatvės pusės
2017-10-27 07:30
Dokumento numeris: A320-1939/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti ant šlaito augančius, link namo pasvirusius, puvinio pažeistus bei pavojų keliančius klevus 32, 55, 51, 22 cm skersmens; taip pat, siekiant sumažinti keliamą pavojų, genėti klevus 62, 32, 29, 60 cm skersmens, palengvinant lajas, pašalinant sausas šakas.
Naujininkų g. 7, už namo ant šlaito,
2017-10-25 10:29
Dokumento numeris: A320-1928/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 45 cm skersmens sausą pušį ir genėti 49 cm skersmens pušį, pašalinant sausas šakas.
mechanikų g. 79, namo kieme,
2017-10-25 10:11
Dokumento numeris: A320-1926/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti elektros linijos apsaugos zonoje augančią slyvą, apie 21 cm skersmens, bei šalia augančius alyvos krūmus. Minėti želdiniai trukdo elektros stulpo paramsčio montavimui.
Prūsų g. 7, šalia privataus sklypo,
2017-10-23 15:22
Dokumento numeris: A320-1911/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti avarinius (sausus, nulūžusius, palinkusius), grėsmę keliančius medžius: eglę 26 cm skersmens, ąžuolą 30 cm skersmens, liepą 16 cm skersmens, ievas 24 ir 12 cm skersmens, baltalksnius 24 ir 22 cm skersmens; apgenėti (nuo namo ir sklypo) ąžuolus 32, 42, 34, 40 cm skersmens, liepas 24, 28, 30, 32 cm skersmens.
Kelmijos sodų 51-oji g. 74, aplink sklypą,
2017-10-23 13:03
Dokumento numeris: A320-1909/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apkarpyti ir paformuoti sedulos krūmų gyvatvorę, trukdančią matomumui ir eismo saugumui ir praėjimui, viso apie 200 m.
Rodunios kel. g. nuo 28 iki 24 palei gatvę, taip pat šalią šių namų įvažiavimų ir praėjimų,
2017-10-23 08:25
Dokumento numeris: A320-1906/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti pavojų keliančią, puvinio pažeistą tuopą, 72 cm skersmens.
Metalo g. 19C, prie įvažiavimo į teritoriją,
2017-10-20 13:49
Dokumento numeris: A320-1902/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uos. klevus 26, 26, 16 cm skersmens, blindes 16, 25, 66 cm skersmens, pušys 4, 14, 24 (sausa), 12, 12, 6, 6 cm skersmens, egles 4, 4 cm skersmens, drebulę 26 cm skersmens, beržiuką 3 cm skersmens, liepą 48 cm skersmens, akaciją 45 cm skersmens, klevus 6, 6, 6, 6, 6, 6 cm skersmens; genėti (sanitarinį-formuojamąjį) blindes 24, 16, 16, 24, 50 cm skersmens, pušys 16, 33, 16, 14, 16, 40, 14, 6, 14, 14, 14, 14, 14, 24, 12, 12, 12, 12 cm skersmens, maumedžius 46, 49 cm skersmens, klevus 24, 58, 48, 65, 18 cm skersmens, ąžuolą 12 cm skersmens, liepas 48, 40, 30 cm skersmens, akaciją 30 cm skersmens.
Burbiškių g. 40 ir 60 namų aplinkoje,
2017-10-17 10:40
Dokumento numeris: A320-1871/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti pušys 52, 41, 43 cm skersmens, pašalinant sausas šakas. Medžiai auga maždaug vienoje vietoje , netoli Viktorijos Kucko, Aleksandro Jasinskio, Halinos Lesnickos kapų.
Salininkų senuose, Pupinės kapinėse,
2017-10-17 10:09
Dokumento numeris: A320-1870/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, ties Salininkų g. 33 pjauti išdžiuvusį, pavojų keliantį beržą, nuo posūkio į Gervėbalės g. link Salininkų centro, pjauti pakelėje užaugusius, matomumui ir eismo saugumui trukdančius krūmus, viso apie 100 m.
Salininkų gatveje, ties 33 n. ir nuo Gervėbalės gatvės link centro,
2017-10-13 13:22
Dokumento numeris: A320-1858/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietę ardančią pušį 29 cm skersmens.
Salininkų kapinėse, šalia Vladislav Zelenkevič kapavietės,
2017-10-11 10:41
Dokumento numeris: A320-1846/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 12 cm neperspektyvų klevą (nuo gatvės), pjauti ant šlaito augančius, pasvirusius uos. klevus 31 ir 16 cm skersmens, taip pat atlikti šlaito valymą nuo klevų savaiminukų ir kitų menkaverčių medelių (slyvos) iki 12 cm skersmens, genėti uos. klevą 24 ir 18 cm skersmens, išretinant, paformuojant, atitraukiant nuo namo ir apšvietimo stulpo, bei nupjaunant 13 cm apatinė šaką, genėti uosius 41, 33, 54, 32, 45, 17 ir 17, 33 cm skersmens, išretinant, paformuojant ir pašalinant sausas šakas, pagenėti kaštonus 27 ir 16 cm skersmens, iš apačios ir ir išretinti, genėti liepą 41 cm, pakeliant lają, išretinant, pašalinant sausas ir aplaužytas šakas, genėti liepas 36, 25 cm skersmens ir klevą 38 cm skersmens, išretinant ir pašalinant sausas šakas.
Pelesos g. 35, namo aplinkoje,
2017-09-29 07:23
Dokumento numeris: A320-1776/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti klevus 17; 32; 23; 10;12; 33; 32; 17 cm skersmens, liepas 29; 23; 22; 21 cm skersmens, egles 25; 23; 35; 35 cm skersmens, beržus 24; 26; 21; 16; 25; 24; 27; 27; 29; 24; 17; 17; 20; 18; 18; 20; 14 cm skersmens, kaštonus 18; 20; 16; 35; 28 cm skersmens, genėti klevus 30; 19; 19; 28; 21; 22; 23; 21; 23; 20 cm skersmens, liepas 23; 18; 19; 20; 19; 19; 26; 28; 21; 25; 28; 21; 34; 23; 26 cm skersmens, egles 26; 24; 24 cm skersmens, beržą 21 cm skersmens ir kaštonus 18; 22; 23; 38; 29; 28; 30; 28; 24; 41 cm skersmens.
Kapsų g. 44 sklype, unikalus Nr. 0101-0071-0220,
2017-09-26 16:00
Dokumento numeris: A320-1765/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu visuomeninio transporto laukimo paviljono statybos projektu Nr. 2016-JCD/643-SP, bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti įrengimo vietoje augančią, projekte šalinti numatytą, kamieninio puvinio pažeistą 27 cm skersmens liepą.
Pelėsos gatveje, šalia viešojo transporto stotelės "Pelesos st.",
2017-09-25 14:56
Dokumento numeris: A320-1746/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Parduotuvės Dariaus ir Girėno g. 103, Vilniuje statybos projektu Nr. 2016/11.2PR-TP, bei išduotu statybos leidimu , pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms darbams trukdančias liepas 25, 19, 17 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 103, prie gatvės,
2017-09-21 16:09
Dokumento numeris: A320-1740/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 84 cm skersmens puvinio pažeistą, pavojų gyventojams bei jų turtui keliančią kriaušę, pjauti sausą 33 cm skersmens kriaušę, pjauti kaštono plyštančią šaką 35 cm skersmens, pjauti sausą slyvą 12 cm skersmens, menkaverčius klevų savaiminukus 14, 10, 11, 5, 10, 8, 6, 6, 8, 7, 5, 8 cm skersmens ir kitus menkaverčius, senas pasvirusias alyvas, 18, 17, 14, 16, 15, 12, 8, 9, 15, 17 cm skersmens, genėti obelys 18 ir 23 cm, pašalinant sausas šakas, genėti klevus 24, 25 cm skersmens, išretinant lajas ir intensyviau apgenėti nuo stogo ir namo pusės, paformuoti ir atjauninti alyvų krūmus namo aplinkoje.
Dzūkų g. 64 namo aplinkoje,
2017-09-21 15:50
Dokumento numeris: A320-1739/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti virš Naujininkų gatvės pavojingai pasvirusius uos. klevus 29, 24 cm skersmens, bei arti namo augančius uos. klevus 16 ir 16 cm skersmens, pjauti 9 cm skersmens džiūstančią slyvą, genėti 13 cm slyvą, šalinant sausas šakas.
Naujininkų g. 10, kitoje kelio puseje ir prie namo,
2017-09-21 15:38
Dokumento numeris: A320-1738/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, intensyviai apgenėti 44 cm skersmens klevą, išretinant lają, bei daugiau pašalinant šakas nuo namo stogo pusės, pjauti arti namo augantį, pamatams ir namo sienoms kenkiantį 16 cm skersmens klevą.
Naujininkų g. 8, prie namo kampo, arčiau gatvės,
2017-09-21 10:16
Dokumento numeris: A320-1735/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Regioninio skrydžių valdymo pastatų komplekso Eišiškių pl. 9 Vilniuje statybos projektu Nr. D-295-XX-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-150902-01080, pjauti šilumos tinklų tiesimo darbams trukdančią, blogos būkles dvikamienę blindę, apie 25 ir 30 cm skersmens.
Eišiškių pl. 9,
2017-09-20 15:54
Dokumento numeris: A320-1732/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 85 cm skersmens, pastatams ir žmonėms pavojų keliantį klevą. Vadovaujantis LR Želdynų įstatymu bei Vilniaus miesto želdinių ir želdinių apsaugos taisyklėmis, sklypo bei želdinių savininkai privalo tinkamai tvarkyti sklype augančius želdinius ir esant poreikiui turi iškirsti žmonėms ir pastatams pavojų keliančius medžius.
Užusienio g. 100, privačiame sklype,
2017-09-20 15:17
Dokumento numeris: A320-1727/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti (patrumpinti ir formuoti) aplink namą augančius krūmus (alyvas, jazminus, akacija, erškėtrožes, vijokliai ir kt.) užstojančius vaizdo stebėjimo kameras, apie 100 m; genėti 13 cm klevą prie namo kampo ir 45 cm skersmens kriaušę, nuo sienos ir balkonų pusės.
Šaltkalvių g. 28 aplink namą,
2017-09-20 14:38
Dokumento numeris: A320-1725/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą ir lajos suveržimą, 105 cm skersmens liepai, šalinti 36 cm skersmens uosio lūžusią dalį, intensyviai genėti uos. klevus 55 ir 42 cm skersmens, genėti klevą 44 cm skersmens, (sausas šakas), ir tuopą 57 cm skersmens (sausas ir paformuoti), taip pat genėti virš kelio pasvirusį 43 cm skersmens kaštoną, lengvinant lają, poliardiruoti 57 cm skersmens gluosnį; pjauti pasvirusį uos. klevą, 43 cm skersmens ir puvinio pažeistą uos. klevą 52 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 5, 5A, 5B, 5C,
2017-09-20 14:04
Dokumento numeris: A320-1724/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti puvinio pažeistą, pavojų keliančia, 135 cm skersmens tuopą, pjauti puvinio pažeistą, 71 cm skersmens klevą, 25 cm skersmens beržą, pjauti blogos būklės, geležinkelio apsaugos zonoje augančius klevus 28, 13, 21, 18, 19, 10, 15, 23 ir 16, 28 cm skersmens, uos. klevus 34, 41, 41, 71, 23, 34, 34, 21, 36 cm skersmens, liepas 21, 21, 19, 8, 8, 8, 21, 8, 9, 10, 21, 21 cm skersmens, išretinti tankiai suaugusius klevus (virš namo šalia geležinkelio), išpjaunant 6-12 cm neperspektyvius medelius ir atžalas; genėti beržus 24 ir 31 cm skersmens, 46 cm skersmens klevą, bei 85 cm skersmens liepą (sanitarinį-formuojamąjį).
Iešmininkų g. 15 ir 17 namų aplinkoje, taip pat arčiau 19B pastato (tuopa ir liepa),
2017-09-20 11:44
Dokumento numeris: A320-1720/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti (pjauti ir šalinti) audros metu išvirtusius, avarinius medžius, Kelmijos sodų 62-oji g. 19, šalia prūdo.
Kelmijos sodų 62-oji g. 19,
2017-09-20 10:00
Dokumento numeris: A320-1717/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būklės, sausus, džiūstančius, išlūžusius išvirtusius medžius: obelys 39, 34, 36, 25, 32 cm skersmens, ievas 10, 10, 11, 11, 24, 8, 13, 31, 32, 24, 16, 25, 27, 28, 21, 16, 24, 28, 13, 21, 21, 23, 22, 21, 17, 14, 21, 17, 21, 14 cm skersmens, baltalksnius 16, 25, 23, 23, 25, 23, 29, 25, 12, 21, 11, 12 cm skersmens, klevus 12, 24 ( lūžusią šaką) cm skersmens, taip pat šalinti menkaverčius krūmus ir savaime užaugusius medelius, paliekant pavienius vertingesnius, perspektyvius augalus, iš viso apie 100x3 m atkarpoje.
Oreivių g. ties A. Gustaičio g. 17,
2017-09-20 08:56
Dokumento numeris: A320-1714/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, nuo balkonų pusės genėti klevus 35, 34 cm skersmens praretinant lajas ir pašalinant sausas šakas, genėti liepas 35, 36 cm skersmens išretinant ir pakeliant lajas (apie 2 m), poliardiruoti 91 cm skersmens gluosnį, genėti 41 cm skersmens, kieme augantį klevą, pašalinant sausas šakas ir apie 1-1,5 m pakeliant lają.
Šaltkalvių g. 24 namo aplinkoje,
2017-09-19 15:42
Dokumento numeris: A320-1707/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 36 cm skersmens uos. klevą ir šalinti atžalas; apgenėti 37 ir 31 cm skersmens uos. klevus ir pašalinti jų atžalas, apkarpyti krūmų gyvatvorė, viso apie 60 m.
Panevėžio g. 29 namo aplinkoje,
2017-09-19 15:20
Dokumento numeris: A320-1706/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 34 ir 41 cm skersmens uos. klevą, genėti 33 cm skersmens liepą, pašalinant sausas ir aplūžusias šakas (taip pat nuimti metalinį tinklą nuo medžio kamieno), genėti 35, 27, 32 cm skersmens klevus, pašalinant sausas ir žemai nusvirusias šakas, genėti 51 cm skersmens klevą, lengvinant laja, atitraukiant nuo namo, bei 31 cm skersmens klevą atitraukiant lają nuo balkono, genėti 55 cm skersmens uosį, pašalinant sausas šakas, genėti prie namo kampo augančią 31 cm skersmens liepą. Pašalinti sausą, 15 cm skersmens slyvą (apačioje prie Pelesos g. 49 n.).
Pelesos g. 45 namo aplinkoje,
2017-09-19 11:48
Dokumento numeris: A320-1701/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti mokyklos teritorijos valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Kaminkelio g. 10 mokykos-daugiafunkcio centro teritorijoje,
2017-09-11 15:26
Dokumento numeris: A320-1639/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti savaime užaugusius, neperspektyvius, užgožtus, ant šlaito augančius, dienos šviesą užstojančius klevus 14, 17 ir 17 (ant šulinio dangčio), 15 (džiūstantis),12, 12, 14, 14, 13 cm skersmens, bei uos. klevus 19 bei 35 cm skersmens (ardo laiptus).
Dzukų g. 57, už namo ant šlaito,
2017-09-11 08:04
Dokumento numeris: A320-1633/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
A. Šleicherio g. žemės sklype (0101/0078:834),
2017-08-30 08:09
Dokumento numeris: A320-1565/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, iškirsti krūmus ir menkaverčius medelius, trukdančius saugiam pėsčiųjų ir autotransporto judėjimui. Viso apie 450 m atkarpoje, nuo Eišiškių Sodų 1-osios g. 1 iki Eišiškių Sodų 7-osios g. 1.
Tarp eišiškių pl. ir Eišiškių Sodų 1-sios g. palei sodininkų bendrijos ribą,
2017-08-29 11:42
Dokumento numeris: A320-1560/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pavojų žmonėms ir jų turtui keliančius beržus 52 ir 42 cm skersmens, augančius Kelmijos Sodų 83-ioji g. 13 ir 11 sklypų ribose. Dėl kitų medžių, augančių už sklypų ribos reikėtų kreiptis į Vilniaus urėdijos, Parudaminos girininkiją.
Kelmijos Sodų g. 83-ioji g. 13 ir 11 sklypų ribose, nuo miško pusės,
2017-08-29 09:02
Dokumento numeris: A320-1557/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti trijų kamienų 46, 52, 42 cm skersmens pasvirusį, pavojų žmonėms bei pastatui keliantį gluosnį, taip pat pjauti džiūstančią, 46 cm skersmens liepą.
Pupinės g. 4, už namo, trikampyje tarp 4 ir 6 namų,
2017-08-29 08:13
Dokumento numeris: A320-1555/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būkles, pavojų keliančias tuopas 51, 8, 64, 51, 65, cm skersmens, puvinio pažeistą liepą 31 cm skersmens, sausą riešutmedį 19 cm skersmens, sergančią, 16 cm skersmens obelį, uosialapį klevą 25 cm skersmens; atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 36, 41 cm skersmens, akacijoms 47, 53 cm skersmens, genėti tuopas 42, 67, 63 cm skersmens, saugumo sumetimais 1/5 sužeminant lajas, genėti uosius 21, 25, 36, 27, 23 cm skersmens, pašalinant sausas, žemai svyrančias šakas, bei atžalas, taip pat iš apačios apgenėti 41 cm skersmens klevą. Dalį nesudėtingų (apatinių, svyrančių šakų) genėjimo darbų gali atlikti gyventojais savo jėgomis.
Pelėsos g. 13 namo aplinkoje,
2017-08-29 07:34
Dokumento numeris: A320-1552/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti išdžiuvusias, puvinio pažeistas, pavojų eismo saugumui keliančias liepas, 36 ir 58 cm skersmens.
Eišiškių pl. prie kelio, atkarpoje tarp Užusienio ir Aidukaičių gatvių,
2017-08-28 15:47
Dokumento numeris: A320-1551/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti pastato augantį, puvinio pažeistą 95 cm skersmens gluosnį, 36 cm skersmens gudobelę, bei teritorijos sutvarkymui trukdančius jazmino ir robinijos krūmus.
Dariaus ir Girėno g. 177, sklype Nr. 0101-0079-0768,
2017-08-23 16:02
Dokumento numeris: A320-1532/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apkarpyti ir paformuoti gyvatvorės krūmus palei nuosavą sklypą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus atvejus, kai kadastro registro pažymoje yra įrašas apie saugotinus želdinius) leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia, todėl nurodytais atvejais sklypų valdytojai tvarko savo nuožiūra.
Gustaičio g. 7, palei privatų sklypą,
2017-08-11 13:37
Dokumento numeris: A320-1503/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, nuo langų ir sienos stipriai apgenėti klevą 37 cm skersmens, liepą 48 cm skersmens, kaštoną 24 cm skersmens, bei išretinti lajas; skubiai pjauti išdžiuvusį klevą 35 cm skersmens ir sausą, skylusį, pavojų keliantį gluosnį 51 cm skersmens (už el. skydinės, 8A).
Tyzenhauzų g. 14, tarp laiptinių ir už el. skydinės, Tyzenhazų 8A,
2017-08-11 11:58
Dokumento numeris: A320-1500/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į bei LR aplinkos ministerijos raštą Nr. (18-2)-D8-8978, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens ir kitus menkaverčius, savaime užaugusius, nevertingus, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius, taip pat augančius elektros linijų apsaugos zonoje.
Liepkalnio g. 84, 84A, 84B, Birbinių g. 55 ir 57, sklypų ribose,
2017-08-11 10:01
Dokumento numeris: A320-1498/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, intensyviai apgenėti uos. klevą 40 cm skersmens, genėti uosius 32, 38, 27, 21, 22, 27, 17 cm skersmens, nuo langų, sienų, atlikti lajų retinimą ir sausų šakų šalinimą, genėti 23 cm skersmens klevą, pašalinant apatinį lajos vainiką, genėti slyvas 17, 10, 10, 10, 10 cm skersmens, akacijas 21, 21, 21, 15, 13, 17, 27, 10, 10, 21, 10, 12 cm skersmens, retinant ir paformuojant lajas; pjauti sausą liepą 33 cm skersmens, palinkusias, šviesą užstojančias slyvas 6, 8, 8, 7 cm skersmens, sausas vyšnias 8, 8, 8, 6, 6, 8 ir kitas plonesnes slyvas bei vyšnias, pjauti 13 ir 12 cm skersmens akacijas ir visas atžalas, taip pat augančias prie pat namo ir iš pamatų, retinti, atjauninti ir paformuoti alyvų, kaulenio ir kitus krūmus, šalinti atžalas, šalinti 10 cm pasvirusią alyvą.
Dzūkų g. 25, tarp 25 ir 23 namų,
2017-08-10 10:04
Dokumento numeris: A320-1488/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti liepas 42 ir 29 cm skersmens. Medžiai auga arti namo,oro elektros kabelių, ant inžinerinių tinklų, kelia šaligatvio plyteles. Viena liepa džiūsta, kadangi kamienas apačioje yra tyčia apkapotas kirvių.
Telšių g. 1, prie pirmos laitinės.,
2017-08-10 07:58
Dokumento numeris: A320-1484/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Kuzmiškių k., žemės sklype Nr. 4400-0662-6570,
2017-08-09 15:28
Dokumento numeris: A320-1482/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ant dujotiekio trasos, arti namo augančius ir namo konstrukcijoms kenkiančius medžius – akaciją 37 cm skersmens ir liepą 58 cm skersmens; genėti 39 cm skersmens uosį nuo stogo pusės.
Kapsų g. 18,
2017-08-09 11:49
Dokumento numeris: A320-1477/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, poliardiruoti (trumpinti bei formuoti lają) 58 cm skersmens gluosnį, pjauti ant šlaito išvirtusį 101 cm ir šalia augantį 25 cm skersmens gluosnius, virš vaikų aikštelės pavojų keliančius gluosnius 29, 41, 21, 27, 25 cm skersmens, stipriai pasvirusią 37 cm skersmens akaciją, uosialapius klevus 40, 19, 29, 24 cm skersmens, taip pat, pagal poreikį tvarkyti kitus ant šlaito augančius, blogos būklės, avarinius medžius ir krūmus.
Dzukų g. 32, Lopšelio-darželio "Gervelė" teritorijoje,
2017-08-09 08:03
Dokumento numeris: A320-1475/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į 2013-10-16 išduotą leidimą Nr. 1516/2013, leidžiama pjauti iš tvoros augančias, puvinio pažeistas (ankščiau netaisyklingai nugenėtas), pavojų keliančias tuopas 63, 76, 60, 64, 77, 50, 46, 53, 60, 53, 55, 56, 60, 53, 52, 73, 54, 38, 63, 50, 50, 43, 57 cm skersmens, uosius 25, 31, 41, 30, 32, 38 cm skersmens bei liepas 37, 34, 39, 38 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 179 teritorijoje,
2017-08-03 18:06
Dokumento numeris: E657-657/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 rugpjūčio 24d., 17:15val., Konstitucijos pr.3, 216kab.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu info@galarchitektai.lt iki viešo susirinkimo pradžios.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Adomas Šablevičius, info@galarchitektai.lt, +370 685 12351.
Metalo g 29, Naujininkai, Vilnius,
2017-08-03 13:36
Dokumento numeris: A320-1440/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliančias, įaugusias į pastato konstrukcijas, fasadą bei pamatus ardančias, blindes 12,23,19,40,32,44,12,35,38 cm skersmens.
Metalo g.6,
2017-08-02 08:40
Dokumento numeris: A320-1413/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Pupinės k., sklype kurio kad. Nr. 0101-0159-0550 Vilniaus m. k. v.,
2017-08-01 08:48
Dokumento numeris: A320-1406/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Kuzmiškių k., sklype Nr. 4400-0960-6471,
2017-07-31 09:58
Dokumento numeris: A320-1394/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, sutvarkyti lūžusį, 103 cm skersmens uos. klevą (netoli Rudaminos pervažos); Atkarpoje nuo Kuzmiškių g. iki Bernardo Brazdžionio g., (iš dešinės pusės) pjauti pavojingai pasvirusius pušį 29 cm skersmens, beržą 36 cm skersmens, pjauti sausą 29 cm skersmens pušį, genėti pušys 38, 58, 72 cm skersmens, pašalinant aplūžusias, pavojingai kabančias šakas, pjauti 41 cm skersmens pavojų keliančią pušį; Už žiedo, priešais statomą Girtekos logistikos centrą pjauti išdžiuvusius uosius 37, 20, 28, 30 cm skersmens, palinkusius beržus 17, 12 cm skersmens, pasvirusį, džiūstantį gluosnį 41 cm skersmens (abejose kelio pusėse); Prie posūkio į Liepkalnio g. 105 pjauti sausą, 45 cm skersmens uosį, toliau link Rudaminos, pjauti džiūstantį 24 cm skersmens uosį ir dar toliau – sausą, 36 cm skersmens klevą. Prie Liepkalnio g. 126 (paminklai) pjauti uos. klevo stuobrį 61 cm skersmens ir džiūstantį uos. klevą 63 cm skersmens.
Liepkalnio gatvė, atkarpoje nuo geležinkėlio pervažos iki Liepkalnio g. 126,
2017-07-27 15:09
Dokumento numeris: A320-1366/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti pastato augančią, puvinio pažeistą liepą, 50 cm skersmens; pjauti pavojingai pavirusį, ant šlaito augantį, 45 cm skersmens beržą; pjauti senas akacijas 25 ir 28 cm skersmens; pjauti sausas, arba džiūstančias pušys 48, 35, 39 cm skersmens, pjauti netaisyklingo genėjimo pasekmėje (medžių nustuobrinimas) išdžiuvusius klevus, 65 ir 48 cm skersmens.
Tyzenhauzų g. 18A, VšĮ "Vilniaus gimdymo namai" teritorijoje,
2017-07-27 14:02
Dokumento numeris: A320-1365/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti sausą, 36 cm skersmens liepą (prie Vaikų g. 6); pjauti džiūstančius: beržą 38 cm ir 36 cm skersmens liepą (tarp Vaikų g. 8 ir Kalviškių g. 2,); Salininkų gatvėje, prie Melioratorių autobusų stotelės pjauti džiūstantį beržą 37 cm skersmens ir sausą liepą 19 cm skersmens (priešais Salininkų g. 131).
Vaikų g. 6, 8, Kalviškių g. 2, Salininkų g. 131,
2017-07-26 08:12
Dokumento numeris: A320-1351/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Daškūnų g. 67, žemės sklype kurio kad Nr. 0101/0159:320 Vilniaus m. k. v.,
2017-07-26 07:42
Dokumento numeris: A320-1350/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 27 cm skersmens išdžiuvusį beržą. Leidimą atsiims ir nupjovimo darbus organizuos pareiškėjas.
Kelmijos Sodų 34-oji, ties 31 sklypo, šalia tvenkinio,
2017-07-24 10:48
Dokumento numeris: A320-1331/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 ir 10.2 punktais, pjauti pavojų keliančius uos. klevus 34, 12, 29, 25, 27 cm skersmens. Atsižvelgiant į tai, jog uos. klevas yra invazinė rūšis, genėti (negalima trumpinti medžių viršūnių) arba pjauti uos. klevus 24, 26, 25 cm skersmens.
Eišiškių pl. 26, prie autoserviso "Autotrio",
2017-07-24 10:48
Dokumento numeris: A320-1330/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius bei džiūstančius, keliančius pavojų uos. klevus 24,16cm; uosius 14,36,12,21,21cm; klevą 19cm; egles 30,10,10,13,11cm; šermukšnį 23cm; kriaušės stuobrį 28cm; su puviniu robiniją 27cm; iš komunikacijų augančius uosius 11,12,17cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas ir apatines šakas, pašalinti atžalas liepų32,20,23,24,21; uos. klevų 24,16,18cm; uosių 39,37,28,27,20,19,27,20,25,18,23,22,23,43,59,28,22,19,30,19,27,45,40,22,25,18,12,38cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 21,
2017-07-22 16:32
Dokumento numeris: E657-617/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Jakšto g. 9-314, Vilnius. 2017-08-16 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: A. Jakšto g. 9-314, Vilnius. el.p justas@aistudio.lt. Tel 862024232

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Justas Januševičius, justas@aistudio.lt, 862024232
Panevėžio g 23, Naujininkai, Vilnius,
2017-07-20 15:43
Dokumento numeris: E657-609/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose, Konstitucijos g. 3, II aukšto foje, Vilnius 2016-08-16, 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu: aa@vas.lt ir vn@vas.lt iki 2017-08-16, 16:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projekto vadovas: Vytautas Augustinavičius el.p. va@vas.lt +370 687 24672 PDV, architektas: Artūras Asauskas el.p. aa@vas.lt +370 68604073
Dariaus ir Girėno g 21A, Naujininkai, Vilnius,
2017-07-07 08:02
Dokumento numeris: A320-1257/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato 2017-05-31 raštu Nr. 10-S-95186(1.46E-10-13), siekiant užkirsti kelią neteisėtam narkotinių medžiagų platinimui, atlikti visų želdinių (medžių ir krūmų) šalinimą Romų taboro teritorijoje, ne miško žemėje. Teritorijoje šalinami ąžuolai, beržai, klevai, eglės pušys, blindės, drebulės, ievos, vinkšnos, tujos, vaismedžiai ir įvairių rūšių krūmai. Pjaunamų želdinių kiekiai ir skersmenis bus nustatyti pagal faktą, darbų atlikimo metu. Darbų atlikimą derinti su policijos atstovu Andriu Rainatu, tel. 8 698 76 125 ir Vilniaus urėdijos atstovu (girininkas) Petru Kutulsku, tel. 8 687 34 748.
Romų taboro teritorijoje, ne miško žemėje,
2017-07-05 14:59
Dokumento numeris: A320-1253/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, atsižvelgiant į pakartotiną gyventojų prašymą, pjauti 44 cm skersmens uos. klevą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens liepą, pašalinant apatinį lajos vainiką, (praėjimui trukdančias šakas).
Šaltkalvių g. 52/Vyšnių g. 2, nuo balkonų pusės ir prie namo galo (arčiau Šaltkalvių g. 48 namo),
2017-06-29 10:09
Dokumento numeris: E657-542/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017-07-20, 17:15. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukšto fojė prie 216 kab. /Vilniaus miesto savivaldybė/

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų elektroniniu paštu inga.baranovska@prc.lt arba raštu adresu UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“, Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius iki 2017-07-20.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projekto vadovė – Inga Baranovska e.p. inga.baranovska@prc.lt Tel. Nr. 8 640 26196 Statinio architektė – Toma Kartočienė e.p. toma.kartočienė@prc.lt Tel. Nr. 8 656 14323
Liepkalnio g 133, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-26 15:42
Dokumento numeris: A320-1188/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo dalies išvalymą, pašalinant savaime priaugusius, medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Taip pat, numatytoje sklypo dalyje pjauti kitus, vertingesnius želdinius (virš 8 cm skersmens), atlaisvinant plotą laikinam grunto sandėliavimui, kuris bus vežamas iš tvarkomo Gedimino kalno.
Vilniaus m. savivaldybės bendro naudojimo žemėje, sklypo Žirnių g. 28 (unikalus nr. 4400-0096-9822) dalyje. Numatytas plotas apytiksliai parodytas (apibrėžtas) pridedamoje schemoje.,
2017-06-23 08:26
Dokumento numeris: E657-523/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017 liepos 14 d 16.00 val. UAB „Projektų rengimo centras“ patalpose Žemaitės g. 21, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
UAB „Projektų rengimo centras“ Žemaitės g. 21, Vilnius Tel. Nr. 8 640 26196 Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas – darbo dienomis nuo 8:00-17:00 (penkt. iki 15:45), iki 2017-07-13 www.vilnius.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projekto vadovė – Inga Baranovska e.p. inga.baranovska@prc.lt Tel. Nr. 8 640 26196 Statinio architektė – Toma Kartočienė e.p. toma.kartočienė@prc.lt Tel. Nr. 8 656 14323
Liepkalnio g 133, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-21 11:37
Dokumento numeris: E657-516/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017 liepos 11 d 16.00 val. UAB „Projektų rengimo centras“ patalpose Žemaitės g. 21, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų elektroniniu paštu inga.baranovska@prc.lt arba raštu adresu UAB „PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS“, Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius iki 2017-07-07.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Projektų rengimo centras“ Projekto vadovė – Inga Baranovska e.p. inga.baranovska@prc.lt Tel. Nr. 8 640 26196 Statinio architektė – Toma Kartočienė e.p. toma.kartočienė@prc.lt Tel. Nr. 8 656 14323
Liepkalnio g 133, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-19 16:58
Dokumento numeris: E657-506/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Šumsko g. 156, Vilnius, 2017 m. liepos 10 d., 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus galima teikti adresu L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
Šumsko g 156, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-16 07:57
Dokumento numeris: A320-1128/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančią, žalą namo konstrukcijoms darančią, šviesą butuose tamsinančią obelį 27 cm skersmens.
Brolių g. 9,
2017-06-13 17:09
Dokumento numeris: E657-492/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 liepos 5d., 16:30val., Konstitucijos pr.3, 216 kab.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu info@galarchitektai.lt iki viešo susirinkimo pradžios

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Adomas Šablevičius, info@galarchitektai.lt, +370 685 12351.
Metalo g 29, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-13 15:47
Dokumento numeris: A320-1116/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų žmonėms, statiniams bei transportui keliančius uos.klevus Ø38;55cm, klevus Ø38;23;28cm ir obelį Ø22cm.
Dzūkų g. 38A privačiame sklype,
2017-06-12 12:05
Dokumento numeris: E657-486/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Šumsko g. 156, Vilnius, 2017 m. birželio 30 d., 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, el. paštu g.tusas@gmail.com arba raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB "Kapitelis", įm. kodas 300623349, projekto vadovas arch. Gediminas Tušas (kvalifikacijos atestato Nr. A 1959), L. Petravičiaus a. 4A, Naujoji Akmenė, tel. 8 612 27487, el. p. g.tusas@gmail.com.
Šumsko g 156, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-09 12:21
Dokumento numeris: E657-480/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-06-28, 17:15. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2 aukšto fojė prie 216 kab. /Vilniaus miesto savivaldybė/

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu UAB "Parazitas" biure arba el paštu. gintaras@parazitas.lt iki viešo susirinkimo arba viešame susirinkime

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Gražvydas Sabaliauskas, grazvydas@sabaliauskas.lt, mob.tel. 865242224
Žirnių g 26D, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-08 15:34
Dokumento numeris: A320-1087/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti sausas šakas klevams 30 ir 32 cm skersmens, obels 21 cm skersmens, bei 52 cm skersmens uosio sausas šakas.
Dzukų g., prie 17 ir 15 namų,
2017-06-06 15:12
Dokumento numeris: A320-1070/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti avarinius medžius Brolių gatvėje, 23-io namo teritorijoje: išpuvusį, išlūžusi ir nukritusį tuopos ataugą 24, pjauti likusią stovėti, 46 cm skersmens puvinio pažeistą, pavojų keliančią tuopą, pjauti išdžiuvusius ievos kamienus 24 ir 20 cm skersmens.
Brolių g. 23, namo teritorijoje,
2017-06-06 08:43
Dokumento numeris: A320-1065/17(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius medžius, krūmus bei atžalas.
Geologų g. 7B privačiame žemės sklype,
2017-06-05 13:15
Dokumento numeris: A320-1054/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti šlaite auganti, pasvirusį, atviromis šaknimis, 32 cm skersmens klevą, džiūstantį, puvinio pažeistą gluosnį 45 cm skersmens, šlaite, pavojingai augančią liepą 43 cm skersmens; genėti 43 cm skersmens klevą, retinant ir lengvinant lają, genėti 57 cm skersmens guobą.
Prusų g. 12, priešais namą, ant kalniuko ir prie įvažiavimo (guoba),
2017-06-05 09:04
Dokumento numeris: A320-1047/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos ir rekonstrukcijos darbų projektu Nr. 2016-18, išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01:170427-00076 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytas, statybos darbams trukdančias tuopas Ø87;71;67;85cm ir liepas Ø52;41;51;48cm.
Rodūnios kel. 2 teritorijoje,
2017-06-01 19:05
Dokumento numeris: E657-456/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus m., Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, II a., prie 216 kabineto.2017-06-27 17 val. 30 min.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu Lukšio g. 7, UAB "Virilina". el. paštu projektailina@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Stankienė, projektailina@gmail.com, 861029610
Rodūnios kel 11, Naujininkai, Vilnius,
2017-06-01 18:42
Dokumento numeris: E657-455/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus m., Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, II a., prie 216 kabineto.2017-06-27 17 val. 30 min.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu adresu Lukšio g. 7, UAB "Virilina". el. paštu projektailina@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Stankienė, projektailina@gmail.com, 861029610
Rodūnios kel 11, Naujininkai, Vilnius,
2017-05-31 08:52
Dokumento numeris: A320-1030/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti palei sklypo ribą augančius menkaverčius krūmus ir medelius iki 8 cm skersmens: kaukazines slyvas,klevų savaiminukus ir kt., trukdančius sklypo aptvėrimui, išsaugant vertingus, saugotinus medžius.
Kaminkelio g. 24, palei sklypo ribą.,
2017-05-26 08:58
Dokumento numeris: A320-1020/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti avarinius medžius sentikių kapinių teritorijoje – pjauti: sausą gluosnį 50 cm skersmens, pjauti beržo stuobrį 43 cm skersmens, lūžusio beržo kamieną 50 cm skersmens, beržo stuobrį 43 cm skersmens, sausą klevą 37 cm skersmens.
Naujininkų g. 20, Sentikių kapinių teritorijoje,
2017-05-24 08:03
Dokumento numeris: A320-999/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti 23 cm skersmens liepa, iš apačios pašalinant atžalas, pakeliant lają bei šiek tiek apkarpant šakas nuo flagštoko pusės.
Dariaus ir Girėno g. 21, prie gatvės, valstybinėje žemėje,
2017-05-23 15:34
Dokumento numeris: A320-995/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas; vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti kitus blogos būklės, stipriai pasvirusius, pakrypusius, su puvinių sklype augančius medžius virš 8 cm skersmens, paliekant vertingus, sveikus, estetiškai gerai atrodančius medžius, bei genėti 120 cm skersmens ąžuolą. Taip pat, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu iškirsti uos. klevus augančius inžinerinių tinklų apsaugos zonoje, valstybinėje žemėje (apie 300 kv. m. plote), priešais Dariaus ir Girėno g. 19 pastatą.
Dariaus ir Girėno g. 21 sklype kurio unikalus numeris,
2017-05-18 10:41
Dokumento numeris: E657-412/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Jakšto g. 9-314, Vilnius. 2017-06-06 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: A. Jakšto g. 9-314, Vilnius. el.p justas@aistudio.lt. Tel 862024232

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Justas Januševičius, justas@aistudio.lt, 862024232
Panevėžio g 23, Naujininkai, Vilnius,
2017-05-16 19:18
Dokumento numeris: E657-402/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2a foje, 2017-03-01, 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu UAB "Parazitas" biure arba el paštu. gintaras@parazitas.lt iki viešo susirinkimo arba viešame susirinkime.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Gražvydas Sabaliauskas, grazvydas@sabaliauskas.lt, mob.tel. 865242224
Žirnių g 26D, Naujininkai, Vilnius,
2017-05-12 14:15
Dokumento numeris: A320-905/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 13/SG-13-04/1-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161005-00412 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti išleidėjo ir kolektoriaus nuo išleidėjo iki šulinio L-59 apsaugos zonoje augančius, rekonstrukcijai trukdančius, menkaverčius, blogos sanitarinės būklės, savaime priaugusius medžius, krūmus bei atžalas.
Rodūnios kel. 2, projekto nurodytoje vietoje,
2017-05-11 16:14
Dokumento numeris: E657-385/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius (Vilniaus m. savivaldybė), II a. foje, prie 216 kab. 2017-06-06 d. 17:30h

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki 2017-06-06 raštu arba el. p. projektailina@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Virilina", Lina Stankienė, projektailina@gmail.com, tel 861029610
Rodūnios kel 11, Naujininkai, Vilnius,
2017-05-09 10:02
Dokumento numeris: A320-869/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens uos. klevą, pjauti pūslenio 14 cm skersmens šaką, genėti 25 cm skersmens praėjimui trukdančią slyvą.
Vyšnių g. 2, nuo balkonų pusės ir prie namo galo (arčiau Šaltkalvių g. 48 namo),
2017-05-09 10:02
Dokumento numeris: A320-869/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 44 cm skersmens uos. klevą, pjauti pūslenio 14 cm skersmens šaką, genėti 25 cm skersmens praėjimui trukdančią slyvą.
Vyšnių g. 2, nuo balkonų pusės ir prie namo galo (arčiau Šaltkalvių g. 48 namo),
2017-05-04 09:50
Dokumento numeris: A320-843/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti liepų atžalas 11, 9, 9, 9, 7, 7, 5, 4, 12 cm skersmens, genėti liepas 20, 15, 17, 15 cm skersmens paformuojant ir sužeminant lajas, kadangi auga po elektros laidais.
šalia sklypo Adutiškio g. 2, ant šlaito,
2017-04-26 12:06
Dokumento numeris: A320-776/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti prie tvoros pamatų ir šalia elektros linijos laidų augančias 24, 16, 16, 17 cm skersmens egles. Vienas medis išdžiuvęs, du blogos ir vienas patenkinamos būklės. Medžiai kenkia tvorai, kelia pavojų bei trukdo eismui.
Varėnos g. 7, valstybinės žemės ir privačios namų valdos riboje,
2017-04-25 15:21
Dokumento numeris: A320-769/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.4 punktais pjauti blogos būklės, pavojų kelianti, 80 cm skersmens uos. klevą, auganti ant privataus sklypo ir valstybinės žemės ribos.
Salininkų g. 188,
2017-04-25 10:14
Dokumento numeris: E657-320/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „AIF LT“, Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius Data: 2017-05-15 Laikas: 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: mpaulauskaite@aif.lt Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2017-05-15 Laikas: 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „AIF LT“ Adresas: E. Šimkūnaitės g. 10, LT-04130, Vilnius, Lietuva Mob. tel.: +370 674 26153, Tel.: +370 5 2757679, Faks.: + 370 5 2784821 El. paštas: info@aif.lt, Tinklapis www.aif.lt Projekto vadovas - Rima Gaurilčikaitė Statinio architektas- ANDRIUS LIUBINAS El. paštas: mpaulauskaite@aif.lt, Mob. tel.: +37063123481
Metalo g 8A, Naujininkai, Vilnius,
2017-04-21 13:08
Dokumento numeris: A320-751/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais, skubiai tvarkyti nuo sniego ir/ar vėjo poveikio išvirtusį uos. klevą.
Dzūkų g. 38A teritorijoje,
2017-04-20 19:12
Dokumento numeris: E657-309/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Švitrigailos 11A-342, Vilnius. +37061624011. 2017-05-10 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu - info@archimodus.lt. Pasiūlymus teikti iki 2017-05-09. 17 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Archimodus". Vytautas Silevičius. info@archimodus.lt. +37061624011
Iešmininkų g 19A, Naujininkai, Vilnius,
2017-04-19 17:02
Dokumento numeris: E657-304/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Ulonų g. 5, Vilnius, 2017-05-09, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Ulonų g. 5, Vilnius arba info@eksploit.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Martynas Mačiulis, info@eksploit.lt, +370 609 79272
Šumsko g 332, Naujininkai, Vilnius,
2017-04-19 14:49
Dokumento numeris: A320-714/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistas, pavojų žmonėms, eismui ir transportui keliančias tuopas 110; 103; 120; 96; 110 cm skersmens.
Katiliškių gatveje, pradedant nuo sankirtos su Salininkų g.,
2017-04-14 09:36
Dokumento numeris: A320-706/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti 34 cm skersmens obels lajos formavimą: nužeminti, lengvinti, šalinti sausas šakas; apgenėti ir atjauninti alyvos krūmą.
Kapsų g. 10, prie namo,
2017-04-13 07:58
Dokumento numeris: A320-701/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punkto 4.15. papunkčių, pjauti aerodromo apsaugos zonoje augančius medžius: egles 16 ir 23 cm skersmens, beržus 26, 19 ir 20 cm skersmens bei naikinti menkaverčius krūmus.
Rodunios kelias 2, aerodromo teritorijoje,
2017-04-07 13:09
Dokumento numeris: A320-664/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. EDK1652-TP-E.B.02, išduotu leidimu kasimui Nr. AK-648/42/2017 pjauti elektros tinklų tiesimui trukdančią obelį Ø36cm.
Rodūnios kel. 28,
2017-04-07 08:51
Dokumento numeris: A320-663/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavirtusias alyvas 10, 11 ir iki 8cm skersmens.
Kapsų g. 28,
2017-04-06 07:30
Dokumento numeris: A320-643/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti privačiame sklype augančią, blogos būklės, puvinio pažeistą, neišvaizdžią dvikamienę blindę 24 ir 28 cm skersmens.
Salininkai, privačiame žemės sklype, kurio kad. Nr. 0101/0083:1677,
2017-04-05 08:36
Dokumento numeris: A320-637/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti stipriai palinkusius, pavojų keliančius uos. klevus 13, 14, 18, 28, 30, 32 cm skersmens, bei genėti kitus teritorijoje augančius medžius, kurių šakos pasvirusios, žemai kabančios ir kelią pavojų. Pastaba: Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis uos. klevai gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Eišiškių pl. 28, žemės sklype (ir šalia sklypo) kad Nr. 0101/0079:1629,
2017-03-29 10:13
Dokumento numeris: A320-584/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, pavojų keliančius medžius: palinkusį uosialapį klevą 14 cm skersmens; lūžusį uos. klevą 35 cm skersmens, kurio viršūnė užkritusi ant tvoros; puvinio pažeistas slyvas 13 ir 16 cm skersmens, palinkusį uos. klevą 40 cm skersmens; sausą uosį 27 cm skersmens; sausą palinkusį šermukšnį 14 cm skersmens; už "AIBĖ" parduotuvės, pjauti iš pamatų augančius uos. klevus 20, 18, 23, 24, 24, 24 cm skersmens; taip pat genėti: 32 cm skersmens liepą, akacijas 40 ir 30 cm skersmens, nužeminti ir paformuoti jazminų krūmus, 2 vnt.
Zanavykų g. 9, ant ribos su Lenkų g. 7, bei už parduotuvės Aibė, Panevėžio g. 15, taip pat ribojasi su Lenkų g. 7,
2017-03-24 07:53
Dokumento numeris: A320-549/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (karklų, juodalksnių,) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Taip pat leidžiama šalinti sklype savaime išaugusius baltalksnius iki 8 cm skersmens.
Šumsko g. 193, Užusienio k., sklypo kad Nr. 0101/0078:501 Vilniaus m. k. v.,
2017-03-24 07:34
Dokumento numeris: A320-548/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius baltalksnius 24 ir 22 cm skersmens, kurie auga elektros linijos apsaugos zonoje, taip pat šie medžiai stelbia šalia augantį ąžuolą.
Salininkų g. 265, prie tvenkinio,
2017-03-22 13:16
Dokumento numeris: A320-541/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, aplūžusią 48 cm kriaušę. Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo 3.9. punktu medžiai augantis privačiose namų valdose ir mėgėjiškų sodų teritorijų individualiuose sodo sklypuose nepriskiriami saugotiniems. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus atvejus, kai kadastro registro pažymoje yra įrašas apie saugotinus želdinius) leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia.
Naujininkų g. 14, privačios namų valdos sklype,
2017-03-22 11:14
Dokumento numeris: A320-540/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 32 cm skersmens klevą, kuris auga arti pastato, kenkia konstrukcijoms, užstoja šviesą, dėl šviesos patiekimo genėti 39 cm skersmens klevą, intensyviai apgenėti 39 cm uos. klevą. Šalinti iš pamatų (kitoje pastato pusėje) augančias uos. klevo atžalas 7, 6, 4 cm skersmens ir smulkesnes.
Kapsų g. 32, šalia pastato, prie laiptinės ir atžalos priešingoje pusėje,
2017-03-22 10:50
Dokumento numeris: A320-539/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į 2017-03-20 apžiūros aktą, pjauti 35 cm skersmens, dienos šviesą užstojančią eglę. Kadangi medžio viršūnė lūžusi, stipriai nugenėtas medis atrodytų neestetiškai, todėl nutartą eglę pjauti.
Kapsų g. 40, prie laiptinės,
2017-03-22 07:47
Dokumento numeris: A320-530/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti po elektros laidais augančias ir gatvės apšvietimui trukdančias drebules 20, 20, 19 cm skersmens ir blindes 16 ir 10 cm skersmens. Medžių pjovimą organizuos pareiškėjai.
Mechanikų gatveje, šalia kelio, ties namo nr. 2,
2017-03-15 11:19
Dokumento numeris: A320-495/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusį, grybais apipultą, puvinio pažeistą 46 cm sidabrinį klevą, genėti 112 cm skersmens tuopą, pašalinant sausas ir pavojų keliančias šakas, šiek tiek nužeminant lają, (atlikti analogišką genėjimą, koks buvo atliktas netoliese augančiai tuopai).
Brolių g. 16, sklype,
2017-03-13 11:37
Dokumento numeris: A320-483/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti slyvas 15 ir 15 cm skersmens, blindes 30, 43, 63, 36, 36, 23 cm skersmens, obelys 28 ir 16 cm; pagenėti obelys 41, 21, 36, 23, 18, 21 cm skersmens, genėti slyvas 23, 16 cm skersmens ir slyvos krūmą (iš apačios ir paformuoti).
Rodunios kelias 28, priešais namą esančioje teritorijoje,
2017-03-13 11:02
Dokumento numeris: A320-482/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 16018-TP-BD-IT-01, statybos leidimu Nr. LNS-01-170127-00105, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius – klevą, 77 cm skersmens ir liepas 51, 70, 90 cm skersmens.
J. Dobkevičiaus g. 10, sklype kurio unikalus nr. 0101-0079-1262,
2017-03-13 10:27
Dokumento numeris: A320-481/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti, iš šilumokaitinės NA03 pamatų augantį, pastato konstrukcijoms žalą darantį, pavojų pastato saugumui keliantį uos.klevą 38cm skersmens.
Darbininkų g. 21B,
2017-03-08 14:21
Dokumento numeris: A320-448/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4.15 punktu pagenėti 0.4kV OL saugumui trukdančias medžių šakas bei menkaverčius savaiminius medelius, krūmus bei atžalas.
Dariaus ir Girėno g. 0.4 kV OL-L-100, 600 iš TR-256, valstybinėje žemėje. Pastaba: privačių teritorijų želdinius tvarkyti suderinus su savininkais.,
2017-03-07 07:16
Dokumento numeris: A320-421/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas ažuolui 42cm bei atlikti lajos suveržimą (bandažą) liepai 109cm skersmens.
Karaimų kapinėse,
2017-03-02 10:03
Dokumento numeris: E657-159/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-03-23 17.00 UAB „Vilniaus stiklas“ administraciniame pastate, 203 k., Pelesos g.3, Vilniuje

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu arba el. paštu per visą susipažinti su projektiniais pasiūlymais skirtą laikotarpį, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Edita Šakalienė tel. (+370) 61259033, el. paštas edita@subtilierdve.lt
Pelesos g 3, Naujininkai, Vilnius,
2017-03-01 12:28
Dokumento numeris: A320-399/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai ant važiuojamosios dalies svyrančią liepą 17cm skersmens bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepoms 21;16;21;14;14;14;24;11;12;24;10cm skersmens.
J. Dobkevičiaus g. 7 prie 3 korpuso,
2017-02-23 12:43
Dokumento numeris: A320-375/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų augantį uos. klevą 21 cm skersmens.
Naujininkų g. 3b sklype, prie pastato,
2017-02-22 15:28
Dokumento numeris: E657-140/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-03-15 18:00val. Filaretų g. 31-5 UAB "Constra" patalpose

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
A. Vyšniauskas, algisarchd@gmail.com, tel. 868773626
Kapsų g 11, Naujininkai, Vilnius,
2017-02-21 14:25
Dokumento numeris: E657-138/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Constra" patalpose, Filaretų g. 31-5, Vilnius, tel. 867614663, 2017 m. kovo 6 d. 18 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki viešo susirinkimo dienos, el. paštu algisarchd@cmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", proj. vadovas A. Vyšniauskas, algisarchd@gmail.com, 868773626
Kapsų g 11, Naujininkai, Vilnius,
2017-02-21 11:59
Dokumento numeris: A320-349/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti po balkonais augančią slyvą 8, 11, 14 cm skersmens. Medelis auga per arti pastato, užstoja šviesą, kenkia namo konstrukcijoms.
Prūsų g. 2, po balkonais,
2017-02-21 08:47
Dokumento numeris: A320-348/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti dvikamienį klevą 37 ir 28 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis uos. klevai gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Kapsų g. 15M sklype, kurio kad. nr. 0101/0071:336,
2017-02-21 08:06
Dokumento numeris: A320-346/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepoms (viso 17 vnt.). medžių skersmenis: 65, 44, 42, 53, 47, 45, 33, 53, 42, 34, 43, 42, 45, 44, 38, 47, 41 cm.
Dariaus ir Girėno g. 21, palei gatvę nuo Eišiškių plento sankryžos link oro uosto,
2017-02-09 13:40
Dokumento numeris: A320-297/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 54 cm skersmens pušį, augančią Salininkų naujose kapinėse, prie Algirdo Brazinsko kapavietes, ardančią paminklo pamatą, taip pat pjauti kapinių teritorijoje augančias, išdžiuvusias pušys 30, 29 cm skersmens.
Salininkų Naujos kapinės,
2017-01-30 15:35
Dokumento numeris: A320-228/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti želdinių tvarkymo darbus šlaite ir palei jį, esančiame tarp Šaltkalvių ir Tūkstantmečio gatvių, pradedant ties Šaltkalvių g. 50A, toliau palei 50, 60, 58, 56, 32, 26, 20 ir baigiant ties Šaltkalvių g. 18. Darbų aprašymas pridedamas atskirame lape.
Šaltkalvio gatvėje nuo 50A palei šlaitą iki 18 namo,
2017-01-30 14:53
Dokumento numeris: A320-227/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti išdžiuvusį, pavojų žmonėms ir eismui keliantį, 46 cm skersmens beržą ir uos. klevo 20 cm stuobrį, taip pat genėti 56 cm klevą, pašalinant sausas bei aplaužytas šakas, (tarp Vyšnių g. 6 ir Šaltkalvių g. 54 namų); Genėti liepas 39, 36, 39, ir 33 cm skersmens prie Šaltkalvių g. 56 namo ir pašalinti praėjimui trukdančią, 17 cm skersmens alyvos šaką prie 54 namo.
Vyšnių g. 6, Šaltkalvių g. 56 ir 54 namai,
2017-01-27 08:13
Dokumento numeris: A320-205/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 41 cm skersmens džiaustantį, pavojų žmonėms ir jų turimam turtui keliantį beržą.
Kelmijos Sodų 55-oji gatvė, šalia 22 sklypo,
2017-01-24 13:38
Dokumento numeris: A320-194/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti keliuko valymą, pašalinant arba apgenint savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas trukdančius pravažiavimui.
Jono Jurkšto gatveje, link sklypo kurio kad. nr. 0101/0078:750 Vilniaus m. k. v.,
2017-01-20 09:52
Dokumento numeris: A320-174/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pjauti pažeistą puvinio, pavojingai svyrančią, pavojų keliančią blindę 47cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g. 67, privačiame sklype,
2017-01-13 12:32
Dokumento numeris: E657-29/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 2017-02-03 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
865020020, laurynas01@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Blauzdavičius, 865020020, laurynas01@gmail.com
Šumsko g 65, Naujininkai, Vilnius,
2017-01-12 07:54
Dokumento numeris: A320-103/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas šakas, liepos 41cm skersmens bei pašalinti atžalas iki 8 cm skersmens.
Vaikų g. 13, prie vandens telkinio
2017-01-09 15:39
Dokumento numeris: E657-18/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
I. Simonaitytės g. 7-36, Vilnius, sausio mėn. 25 d. 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu: z.gudleviciene@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Zita Gudlevičienė, z.gudleviciene@gmail.com, tel. 8652 77759
Motorų g 1, Naujininkai, Vilnius,
2017-01-05 14:25
Dokumento numeris: A320-57/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojų gyventojams bei jų turto saugumui keliančius, nudžiūvusius uosius 15,15,20,9,8,9 cm, užpultą grybinių ligų uosį 30 cm skersmens. Išvežti kelmą ir šakas.
Zanavykų g. 8, prie metalinių garažų
2017-01-05 14:03
Dokumento numeris: A320-56/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas liepų 11,22,32 cm, pašalinti atžalas bei nupjauti šaką 7 cm skersmens.
Dzūkų g. 57,
2017-01-04 08:28
Dokumento numeris: A320-25/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 65 cm skersmens seną beržą, augantį arti gyvenamojo namo ir dėl savo būklės kelianti pavojų žmonių ir turto saugumui. Be to, medis randasi el. linijos laidų apsaugos zonoje ir lūždamas gali nutraukti elektros tiekimo kabelį.
Kuršių g. 14A, privačioje namų valdoje,
2017-01-03 08:53
Dokumento numeris: A320-22/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turinčius puvinio, klevą 43cm; skilusį, aplūžusį klevą 60cm; uosį 30cm; besiremiančią ir verčiančią pastatą liepą 30cm; su puviniu liepą 40 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas klevų 35,28,27,54,46cm; genėti šakas gulinčias ant stogo ir jį gadinančias, klevo 50 cm skersmens.
Pelesos g. 41,
2016-12-29 14:49
Dokumento numeris: A320-1533/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusią virš pėsčiųjų tako kaukazinę slyvą 13cm skersmens, liepos atžalas 8, 5 cm skersmens bei pašalinti gulinčias ant žemės gudobelių šakas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines, aplūžusias bei sausas šakas, tuopų 50,60,67,72,50,47,52cm skersmens.
Pelesos g. 7,
2016-12-29 14:19
Dokumento numeris: A320-1532/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusią virš važiuojamosios kelio dalies šaką, liepos 75 cm skersmens; nupjauti keliančią pavojų gyventojų turto bei eismo saugumui, turinčią puvinio, džiūstančiomis šakomis, liepą 58 cm; nulūžusią kauk.slyvą 16 cm skersmens; pašalinti keliančias pavojų eismo saugumui liepos atžalas iki 8 cm skersmens bei patrumpinti kauk. slyvų šakas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines, nusvirusias virš važiuojamosios kelio dalies šakas, beržo 42, kaštono 32 cm skersmens.
Salininkų g. atkarpoje nuo geležinkelio pervažos link Maximos,
2016-12-29 14:03
Dokumento numeris: A320-1531/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti palinkusią virš važiuojamosios kelio dalies šaką, ąžuolo 90 cm skersmens, pašalinti keliančius pavojų eismo saugumui kaulenio, pūslenio krūmus bei blindės atžalas iki 8 cm skersmens.
Kelmijos sodų 84-oji, ties įvažiavimu iš Salininkų gatvės
2016-12-22 15:39
Dokumento numeris: A320-1517/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 43 cm skersmens pasvirusį uosialapį klevą, kurio šaknis kenkia pastato pamatams ir kelia šaligatvio plyteles. Taip pat, leidžiama atjauninti alyvas jas praretinant ir išpjaunant senas, nevaizdingas ataugas. Nėra pagrindo išduoti leidimą prašyme nurodytų keturių klevų pjovimui.
Panevežio g. 29 sklypo teritorijoje,
2016-12-22 15:00
Dokumento numeris: A320-1516/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant pravažiavimo pasvirusius uos. klevus 28; 23; 28 cm skersmens; blogos būklės, pasvirusius ir puvinio pažeistus gluosnius 24; 27; 27 cm skersmens, augančius inžinėrinių tinklų apsaugos zonoje.
Rudaminos g. 12, prie įvažiavimo į vid. kiemą,
2016-12-22 13:53
Dokumento numeris: A320-1515/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uosialapius klevus 52; 17 ir 10 cm skersmens kurie auga iš laiptų ir pamatų, kenkia pastato konstrukcijoms, pjauti pravažiavimui ir apšvietimui trukdančius uosialapius klevus 14; 8 ir 24 cm skersmens prie įvažiavimo į kiemą, o 26 ir 24 cm skersmens – genėti.
kapsų g. 30 nuo įejimo ir prie įvažiavimo į aikštelę,
2016-12-22 11:47
Dokumento numeris: E657-452/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 2017-01-10 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
865020020, laurynas01@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Blauzdavičius, 865020020, laurynas01@gmail.com
Šumsko g 65, Naujininkai, Vilnius,
2016-12-20 12:59
Dokumento numeris: A320-1506/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymus, išpjaunant menkaverčius, savaime užaugusius, nevertingus, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius: beržų 102vnt. Ø 8-32cm, drebulių 55vnt. Ø 10-43cm, pušų 23vnt. Ø 23-48cm ir klevų 28vnt Ø 10-57cm (viso 208vnt.)
Vikingų g. 5 žemės sklype (kad. Nr. 0101/0080:261) ir Oreivių g. 10 žemės sklype (0101/0080:894),
2016-12-19 10:16
Dokumento numeris: A320-1503/16(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR aplinkos ministro įsakymais D1-343 ir D1-87, 4.15.,12.1 punktais bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą pašalinant savaime priaugusias, menkavertes bei dujotiekio apsaugos zonoje augančias pušis, beržiukus, blindes ir menkaverčius krūmus.
Salininkų g./F. Mieliausko g. sankirtoje esančiame žemės sklype (0101/0159:559),
2016-12-15 12:24
Dokumento numeris: A320-1501/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype Nr. 4400-2871-0846, kadastrinis Nr. 0101/0080:892 Vilniaus m. k. v.,
2016-12-15 10:03
Dokumento numeris: A320-1498/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 37 cm skersmens pavojingą pasvirimą turinčią pušį.
Šalia Salininkų sodų 7-oji g. 3 namo, bendro naudojimo žemėje, sodų bendrijos teritorijoje.,
2016-12-15 09:55
Dokumento numeris: A320-1497/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų žmonių, pastatui bei transporto saugumui keliančią tuopą 128cm skersmens.
Kelmijos sodų 34-oji g. 5, S/B "Berželis" bendro naudojimo žemėje,
2016-12-15 09:38
Dokumento numeris: A320-1496/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti uosiams 34;35cm skersmens šakas nuo fasado pusės, užstojančias šviesą.
Pelesos g. 35-4 prie namo galo ir nuo gatvės pusės,
2016-12-15 09:23
Dokumento numeris: A320-1495/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti 30 cm skersmens kaštono lają ir apgenėti šakas nuo fasado, praretinti ir pakelti lajas liepoms 26, 25, 25, 26 cm skersmens ir beržui 25 cm skersmens.
Šaltkalvių g. 68, medžiai nuo balkonų ir prie laiptinės augantis kaštonas,
2016-12-15 09:14
Dokumento numeris: A320-1494/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, pasvirimo turinčias, pavojų žmonių, pastatų bei transporto saugumui keliančias tuopas 58;53;62cm ir džiūstantį, pažeistą puvinio gluosnį 38cm skersmens.
Šalkalvių g. 72-40 nuo gatvės pusės,
2016-12-15 08:59
Dokumento numeris: A320-1493/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti namo augančius, žalą darančius, šviesą užstojančius uos.klevus 24;29cm, klevą 17cm, gluosnį 23cm, trikamienę liepą 17;22;21cm, kriaušę 22cm, gudobelę 16;22;12cm bei jazmino krūmą; Pjauti džiūstančias ir puvinio pažeistas b.robinijas 42;26;12;14cm bei genėti sausas ar aplūžusias šakas gudobelei 24cm ir b.robinijai 38cm skersmens.
Kapsų g. 38 apie namą,
2016-12-15 08:54
Dokumento numeris: A320-1492/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būkles pasvirusį šermukšnį 26 cm skersmens, genėti obelį 36 cm skersmens, per kuria praeina tarp namų įtemptas kabelis, kuris yra apsivyniojęs aplink šakas. Nupjauti 35 cm skersmens beržo pasvirusią, apatinę šaką, pagenėti 42 ir 32 cm skersmens klevus, nupjaunant kelias apatines, pasvirusias šakas.
Naujininkų g. 13 kieme (obelis ir šermukšnis arčiau 15 namo).,
2016-12-15 08:16
Dokumento numeris: A320-1491/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, namo kieme genėti uosių 34 ir 47 cm skersmens sausas šakas, bei atitraukti nuo stogo ir fasado, pašalinti akacijų 29, 31, 29, 59, 24 cm skersmens sausas šakas, pagenėti prie gatvės augančias liepas 34, 28, 43, 42, 33, 29 cm skersmens.
Naujininkų g. 3 namo kieme ir prie gatvės,
2016-12-15 07:47
Dokumento numeris: A320-1490/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 56 cm skersmens gluosnį augantį iš pastato pamatų. Medis daro neigiamą poveikį pastato pamatams ir sienoms.
Dariaus ir Girėno g. 149 sklype, prie gamibinio - administracinio pastato,
2016-12-15 07:26
Dokumento numeris: A320-1489/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą (ne miško žemėje), pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Pupinės k., žemės sklypas Nr. 4400-0967-5705, kadastrinis adresas 0101/0159:1421 Vilniaus m. k. v.,
2016-12-14 09:25
Dokumento numeris: A320-1481/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti namo augančius ir jam kenkiančius bei šviesą užstojančius kaštonus 45 ir 27 cm skersmens, taip pat pjauti iš mūrinės tvoros pagrindų augančius uos. klevus 22, 27, 28, 10, 14, 18, 8 cm sk. ir jų atžalas.
Gudų g. 6 namo kieme ir prie tvoros nuo kelio p.,
2016-12-13 15:52
Dokumento numeris: A320-1477/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės (daug nudžiūvusių šakų, pažeistos puvinio) liepas 56, 40, 34, 40, 49, 47 cm skersmens. Medžiai auga inžinerinių tinklų apsaugos zonoje ir dėl būklės kelią grėsmę žmonių ir jų turo saugumui.
Rodūnios kel. 8 palei gatvę, arčiau automobilių aikštelės,
2016-12-06 09:46
Dokumento numeris: A320-1435/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, bei iš apačios šakas tuopoms 42;34cm skersmens.
Dzūkų g. 31A,
2016-12-02 08:06
Dokumento numeris: A320-1426/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminant keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, sedulos krūmus.
Rodūnios kelias 26,
2016-11-29 09:37
Dokumento numeris: A320-1395/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliančias tuopas 65 ir 36 cm skersmens, augančias iš tvoros pamatų. Medžiai griauna murinę tvorą kuri gali griūti.
Geologų g. 6A sklype, kadastro nr. 0101/0079:1609 Vilniaus m. k. v.,
2016-11-23 10:51
Dokumento numeris: A320-1363/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į Administracinės veiklos skyriaus 2016-10-28 tarnybinį raštą Nr. A121-21206, pjauti džiūstantį klevą 28 cm skersmens, pavojingai pasvirusius gluosnius 43 ir 29 cm skersmens, dvejų kamienų pasvirusią blindę 22 ir 34 cm skersmens, savaime išaugusius beržiukus 10; 6; 6; 7; 8; 11; 7; 5; cm skersmens ir kitus menkaverčius medelius ir krūmus (blindes, slyvas, klevukus) iki 8 cm skersmens.
Salininkų g. 191B šalia garažų masyvo (arčiau Pupinės g. 10 namo),
2016-11-22 08:50
Dokumento numeris: A320-1349/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį kaulenio krūmų genėjimą, pašalinant nusvirusias, šaligatvį užgožusias šakas, trukdančias pėsčiųjų praėjimui.
Dzūkų g. 26,
2016-11-22 08:10
Dokumento numeris: A320-1348/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų saugumui, su puviniu, užpultą grybinių ligų, gluosnį 31cm skersmens.
Brolių g. 7, nuo balkonų pusės
2016-11-21 10:08
Dokumento numeris: A320-1340/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačioje namų valdoje iš pamatų augančius ir pastatui kenkiančius klevus 11; 21; 18; 14; 8; 12; 33; 23; 12; 11; 9; 18 cm skersmens, taip pat sklype augančius, pavojų (dėl pasvirimo ar blogos būklės) keliančius klevus 70; 23; 57; 63; 14; 14; 29; 22; 27; 14; 23;18 cm skersmens, obelis 31 ir 28 cm skersmens, seną alyvos krūmą.
Panevežio g. 23 sklype Nr. 0101/0071:511 Vilniaus m. k. v., pastato Nr. 4400-4010-2110.,
2016-11-17 13:18
Dokumento numeris: A320-1328/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius (drebules, blindes) iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti: pavojingai pasvirusius, prastos būkles beržus 32; 29; 21; 31; 28; 31; 21; 22; 32; 27; 34 cm skersmens ir kitus savaime priaugusius, menkaverčius medelius iki 8 cm skersmens; ant elektros linijos ir apšvietimo tinklų augančias liepas 30;22; 41; 44; 23; 37; 31; 38; 32; 30; 28; 33 cm skersmens, pušys 22; 25; 18; 22; 16; 12 cm skersmens, klevą 18 cm skersmens.
Motorų g. 11 ir 9 sklypų teritorijose (kad. nr. 0101/0079:954 ir 0101/0079:1078) ir šalia Motorų g. 9 sklypo, palei kelią,
2016-11-17 10:19
Dokumento numeris: A320-1326/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, nupjauti keliančią pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui bei žmonėms lankantiems artimųjų kapus, nudžiūvusią dvikamienę pušį 30,29 cm skersmens.
Salininkų naujosios kapinės,
2016-11-16 12:32
Dokumento numeris: A320-1318/16(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į gautą prašymą ir vadovaujantis suderintu fotovoltinės saulės elektrinės statybos Dariaus ir Girėno g. 50 Vilniuje projektu Nr. 6439-16.384-TP-E-AR ir leidimu plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-624 pjauti projekte numatytus šalinti, blogos būkles arba pastatui ir inžineriniams tinklams kenkiančius medžius: gluosnį 94 cm skersmens (pažeistas puvinio, turi skylimo požymių, keliantis pavojų), dvejų kamienų 17 ir 15 cm skersmens džiūstančią tuopą, kaštoną 45 cm skersmens (auga arti pastato, užkemša vandens latakus, užstoja šviesą) , pasvirusį 44 cm skersmens gluosnį, beržus 42; 40; 45; 40 cm skersmens (užstoja šviesą, kenkia pastato konstrukcijoms, viena yra pavojingai pasvirusi), Liepas 55; 35; 39 (auga ant nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų) ir 44 cm skersmens (blogos būklės, pažeista puvinio). Taip pat, leidžiama T. Kosciuškos g. 1 esančioje teritorijoje atlikti krūmų ir medelių (klevukai, uosiai, vinkšnos) nuo 5 iki 10 cm skersmens genėjimą.
Dariaus ir Girėno g. 50 ir T. Kosciuškos g. 1,
2016-11-16 10:01
Dokumento numeris: A320-1315/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai virš kelio pasvirusį, džiūstantį 36 cm skersmens klevą. Genėti tuopas 47; 53; 50 cm skersmens, pakelti lajas pašalinant atžėlusias šakeles, genėti 37 ir 75 cm skersmens gluosnius, 51 cm skersmens klevui paretinti lają, šalinti apatinę šaką nuo namo pusės.
Šaltkalvių g. 44, nuo mokyklos pusės,
2016-11-16 09:27
Dokumento numeris: A320-1314/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išdžiuvusią liepą 53 cm skersmens, džiūstančią 3-jų kamienų blindę 27; 33; 15 cm skersmens, šalinti klevo atžalas. Genėti liepas ir šalinti jų atžalas 43; 43; 45 cm skersmens.
Tyzenhauzų g. 19B, nuo gatvės pusės,
2016-11-16 08:50
Dokumento numeris: A320-1313/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, VGN sklypo teritorijoje pjauti blogos būkles puvinio pažeistą, pavojų keliantį liepą liepą 60 cm skersmens, pavojingai pasvirusius, pavojų keliančius blogos būkles klevus 54; 52; 58; 47 cm skersmens, genėti tuopą 41 cm skersmens ir nupjauti jos šaką 27 cm skersmens. Genėti liepas 53 ir 45 cm skersmens, pušį 45 cm skersmens, klevus 39; 67; 57; 46; 67 cm skersmens, pagenėti akacijas 30; 23 ir 18 cm skersmens bei 38 cm skersmens tuopą (galimai netiksliai nustatyta m. rūšys).
Tyzenhauzų g. 18A, "Vilniaus gimdymo namai" teritorijoje,
2016-11-16 07:34
Dokumento numeris: A320-1312/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 32 cm skersmens pavojingo pasvirimo požymį turinčią, ant šlaito po elektros laidais augančią beržą. Yra pavojus, kad gali lūžti ir užkristi ant namo langų ar balkonų.
Pelesos g. 41, namo pietinėje pusėje (nuo balkonų),
2016-11-15 18:34
Dokumento numeris: E657-371/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Švitrigailos 11A-342, Vilnius. +37061624011. 2016-12-05 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu - info@archimodus.lt. Pasiūlymus teikti iki 2016-12-02. 17 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Archimodus". Vytautas Silevičius. info@archimodus.lt. +37061624011
Žirnių g 4A, Naujininkai, Vilnius,
2016-11-15 15:48
Dokumento numeris: A320-1310/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevą 31 cm ir dygiąją eglę 27 cm skersmens. Medžiai auga arti pastato ir užstoja dienos šviesą.
Kapsų g. 40, prie namo iš kiemo pusės,
2016-11-15 12:47
Dokumento numeris: A320-1308/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, sklypo teritorijoje genėti: gluosnį 65 cm skersmens, lengvai pagenėti gluosnius 38 ir 34 cm skersmens, pagenėti ir patrumpinti aronijos krūmus (palei automobilių stovėjimo aikštelę) apie 27 m. Pjauti puvinio ir kenkėjų pažeistą, pasvirusią blindę 38 cm skersmens.
Kapsų g. 26 namo aplinkoje,
2016-11-14 08:09
Dokumento numeris: A320-1286/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančias, pavojų žmonių, transporto bei pastato saugumui keliančias tuopas 114;97cm, pasvirimo ant namo ir pravažiavimo turinčius uosius 31;17cm ir uos.klevus 18;16;17cm skersmens; Pagenėti/paformuoti liepai 26cm, kaštonui 23cm ir uosiui 34cm šakas.
Dzūkų g. 10A (tarp Dzūkų g. 10B ir iš namo galo),
2016-11-10 17:50
Dokumento numeris: E657-366/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2016-11-30 dieną 17.00 val. Klaipėdos g.1/16, Vilnius UAB"Archartelė" ir partneriai patalpose

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti el.paštu: staude@archartele.lt iki 2016-11-30 dienos

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB"Archartelė" ir partneriai, projektų vadovas Henrikas Štaudė, el.p.: staude@archartele.lt; mob.tel. 869846864
Burbiškių g 74, Naujininkai, Vilnius,
2016-11-09 14:26
Dokumento numeris: A320-1259/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias pušis 32;36cm bei žalą kapavietėms darančias pušis 24;37;50cm skersmens; Pjauti užstelbtą klevuką 26cm bei arti kapavietės augančias, pasvirusias drebules 29;26cm skersmens; Pagnėti klevams 53;46cm skersmens sausas bei iš apačios šakas; Pašalinti apie kapinaičių perimetra savaime priaugusius, menkaverčius medelius iki 8cm skersmens ir atžalas.
Pupinės kapinėse (senosiose),
2016-11-08 08:07
Dokumento numeris: A320-1240/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti liepas 42; 30; 33; 26; 25 cm skersmens, šalinti jų atžalas, pjauti liepų atžalas 8; 10; 9; 10; 10; 8 ir kitas plonesnes atžalas.
J. Dobkevičiaus g. 6, palei gatvę,
2016-11-08 07:41
Dokumento numeris: A320-1238/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pašalinti išvirtusią 34 cm skersmens liepą.
Dariaus ir Girėno gatvė, prie kelio ties 21 pastu,
2016-11-08 07:02
Dokumento numeris: A320-1236/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti beržą augantį iš tvoros pamatų, 28 cm skersmens, džiūstantį, puvinio pažeistą klevą (lūžusi viršūnė) 56 cm skersmens, iš pamatų augančias ir pastato konstrukcijas gadinančios blindes 38; 24; 29; 27 cm skersmens.
Metalo g. 4, įmonės Destataprofil teritorijoje,
2016-11-07 13:17
Dokumento numeris: A320-1233/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka nudžiūvusią, pavojų žmonių, pastatų, eismo ir el.linijos saugumui keliančią liepą 63cm skersmens.
Kelmijos sodų 86-oji g./Salininkų g. sankirta,
2016-11-07 07:17
Dokumento numeris: A320-1215/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti, pavojingai pakibusią gluosnio, 18cm skersmens šaką.
Dariaus ir Girėno g.6,
2016-11-03 09:54
Dokumento numeris: A320-1188/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti teritorijos prie sklypo (kad. Nr. 0101/0071:422) kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Telšių g. prie sklypo (kad. Nr. 0101/0071:422),
2016-11-03 06:39
Dokumento numeris: A320-1179/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti TR-748 pamatą gadinančią kaukazinę slyvą
Kapsų g. 36, TR-748,
2016-10-31 13:10
Dokumento numeris: E657-350/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
I. Simonaitytės g. 7-36, Vilnius, lapkričio mėn. 21 d. 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus iki lapkričio mėn. 21 d. elektroniniu paštu z.gudleviciene@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Zita Gudlevičienė, el.p. z.gudleviciene@gmail.com; tel. 8652 77759
Motorų g 1, Naujininkai, Vilnius,
2016-10-28 07:48
Dokumento numeris: A320-1168/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusį maumedį 33cm bei pažeistas puvinio, pavojų keliančias liepas 41;46cm skersmens; Atlikti lajos pakėlimą ar sausų šakų išgenėjimą tuopoms 66;86cm, liepoms 51;34;86cm, kaštonui 30cm, ąžuolams 46;56cm ir klevui 46cm skersmens.
Rodūnios kel., Oro uosto teritorijoje (kad. Nr. 0101/0080:248),
2016-10-26 08:55
Dokumento numeris: A320-1139/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų ir eismo saugumui, turinčią puvimo požymių, įaugusią į orinę elektros liniją, liepą 70cm skersmens.
Užusienio g., 44
2016-10-25 07:29
Dokumento numeris: A320-1127/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų kapaviečių saugumui, vieną su kamieniniu puviniu, trukdančius kapavietės sutvarkymui kaštonus 34,41 cm, klevą 61 cm skersmens.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinėse, Šalia Pristakovų kapavietės
2016-10-25 07:10
Dokumento numeris: A320-1126/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų kapaviečių saugumui, su kamieniniu puviniu, džiūstančią pušį 45cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas pušų 42, 40cm skersmens.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapinėse, šalia Soliavkino Jevgenijaus kapavietės
2016-10-24 15:55
Dokumento numeris: A320-1125/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas, dėl šviesos patekimo į butus retinti lajas, liepų 64, 58 cm skersmens.
Garvežių g. 8,
2016-10-24 15:46
Dokumento numeris: A320-1124/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų saugumui, pavojingai pasvirusias alyvas 12,9,11cm, alyvos stuobrius 6,8cm skersmens; per arti namo pamato augantį, nuogrindos įrengimui trukdantį beržą 24cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 9
2016-10-24 12:16
Dokumento numeris: A320-1121/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0078:0333), Eišiškių pl. 225 sk.Nr.1
2016-10-24 08:46
Dokumento numeris: A320-1114/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymus, išpjaunant menkaverčius, savaime užaugusius, nevertingus, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius: uos.klevus 29vnt. Ø 10-42cm, baltalksnius 218vnt. Ø 8-32cm, drebules 130vnt. Ø 8-26cm, blindes 55vnt. Ø 10-38cm, beržiukus 28vnt. Ø 8-20cm, pušaites 8vnt. Ø 8-18cm, klevus 27vnt. Ø 8-16cm, ievas 84vnt. Ø 10-36cm (viso 579vnt.) bei menkaverčius medelius iki 8cm, krūmus, virtuolius, vėjalaužas ir vėjavartas.
Vikingų g. sklype (kad. Nr. 0101/0080:261) ir Orevių g. sklype (0101/0080:894),
2016-10-17 08:26
Dokumento numeris: A320-1055/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusius, džiūstančius, pavojų žmonių bei transporto saugumui keliančius uos.klevus 35;55cm skersmens; Atlikti lajos pakėlimą liepoms 42;34;34cm skersmens.
Pelesos g. 24 ir 55 prie gatvės valstybinėje žemėje,
2016-10-17 08:07
Dokumento numeris: A320-1054/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusius, džiūstančius, pavojų žmonių ir transporto saugumui keliančius uos.klevus 55;25cm bei nudžiūvusį klevuką 14cm skersmens.
Pelesos g. 10 teritorijoje, prie pėsčiųjų tilto.,
2016-10-13 15:19
Dokumento numeris: A320-1043/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti klevus 62;64cm, ąžuolą 72cm, eglę 56cm skermens bei menkaverčius krūmus, trukdančius vykdyti taboro stebėjimo kontrolę bei sudarančius sąlygas nelegaliai narkotikų prekybai ir jų vartojimui
Čigonų g., Čigonų tabore,
2016-10-12 09:03
Dokumento numeris: A320-1025/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pavojingai pavirtusį, į tvorą įsirėmusį gluosnį 45cm skersmens.
Gudų g. 22,
2016-10-12 08:04
Dokumento numeris: A320-1024/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį kamieninį puvinį, mandžiūrinį riešutmedį 41 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti pakelti lajas, bukų 23,28,33,36 cm; redukuoti liepas 32,36,41,45 cm skersmens.
Burbiškių g. 16,
2016-10-11 08:22
Dokumento numeris: A320-1021/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti geležinkelių apsaugos juostoje augančius, pavojų saugiam žmonių bei traukinių eismui keliančius medžius: liepas 32;36cm, klevus 32;20;20;20;24;28;22;24cm, baltalksnį 12cm ir ievas 20;24cm skersmens bei atlikti šakų genėjimą ~10vnt medžių.
Žirnių g., geležinkelio ruože Vilnius-Kirtimai 3-4 km.,
2016-09-26 15:14
Dokumento numeris: A320-912/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, vieną pasvirusį, kitą turintį puvimo požymių, beržus 40,50 cm skersmens; nupjauti uos. klevo savaiminukus 12,10,3cm, klevo 3,2,2 cm skersmens.
Šaltkalvių g.70, nuo balkonų pusės
2016-09-26 14:55
Dokumento numeris: A320-911/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį puvimo požymių, užpultą grybinių ligų gluosnį 60cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas klevo 28 cm; pašalinti pasvirusią šaką liepos 32 cm skersmens.
Šaltkalvių g.58,
2016-09-26 14:48
Dokumento numeris: A320-910/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, fasadą bei langus braižančią, šviesą butuose tamsinančią kauk. slyvą 23,18,20,11cm skersmens.
Šaltkalvių g.20,
2016-09-26 14:41
Dokumento numeris: A320-909/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, su puviniu klevą 62 cm skersmens bei pašalinti vyšnias iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas klevo 58 cm skersmens.
Garvežių g. 5,
2016-09-26 14:33
Dokumento numeris: A320-908/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, redukuoti viršūnes, po orine elektros linija augančių uosių 28,24,22,32 cm; pašalinti atžalas uosio 42 cm skersmens.
Konduktorių g. 22,
2016-09-26 13:44
Dokumento numeris: A320-907/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, pavojingai pasvirusius, iš tvoros, garažo ir laiptų pamato augančius uos. klevus 12,8,12,40cm; klevus 12,13,11; vinkšnas24,12,23 ir savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, klevo 45cm; šakas siekiančias ir braižančias 11 namo stogą, beržo 23cm; šakas gulinčias ir pasvirusias link garažo, vyšnių 16,18cm; aplūžusias, sausas ir pasvirusias šakas uos. klevų 44,26,26,40,23,17,48vm; klevų pasvirusias šakas 17,25,35 cm skersmens.
Naujininkų g., 11
2016-09-09 14:19
Dokumento numeris: A320-819/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo, nuo namo pusės ir iš apačios klevus 24,25,26,27 cm, guobą 16 cm skersmens.
Tyzenhauzų g., 9
2016-09-08 15:46
Dokumento numeris: A320-798/16(2.3.1.20-UK2):
Genėjimas: Klevai palei Telšių g. – 21 vnt. (skersmuo nuo 20 iki 40) Kirtimas: dvikamienis klevas 40,20; obelys 10,20, 22,18,15; vyšnios15,18,10; eglės 20,15,8,8, 12,18,15
Teritorija ties Telšių g.7,
2016-09-08 07:42
Dokumento numeris: A320-787/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų saugumui, vyšnią 11cm skersmens.
Naujininkų g., 6
2016-09-07 15:56
Dokumento numeris: A320-786/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų kapaviečių, žmonių lankančių kapus bei darbuotojų saugumui, aplūžusį klevą 86 cm, su puviniu dvikamienį klevą 65,63 cm, klevus 64,65 cm, užpultą grybinių ligų klevą 57 cm, su puviniu, užpultas grybinių ligų liepas 65,60,68 cm, pasvirusį, skilusį beržą 57 cm skersmens.
Liepkalnio g., 19
2016-09-07 15:39
Dokumento numeris: A320-785/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, nusvirusias, užgožusias pėsčiųjų taką, gudobelių iki 8 cm skersmens.
Dzūkų g., 40
2016-09-07 15:18
Dokumento numeris: A320-784/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, pasvirusį į orinės elektros linijos pusę, klevą 63 cm skersmens.
Užusienio g., 74
2016-09-07 15:11
Dokumento numeris: A320-783/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, sausą tuopą 36cm, bebaigiančią džiūti tuopą 57cm, užpultą grybinių ligų, džiūstančiomis šakomis uosį 42 cm skersmens.
Kapsų g., prie 6, 8 namų
2016-09-07 14:32
Dokumento numeris: A320-782/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, siekiančias ir braižančias pastato stogą bei fasadą, beržo 40 cm skersmens.
Kapsų g., 16
2016-09-07 14:24
Dokumento numeris: A320-781/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį, užpultą grybinių ligų, keliantį pavojų gyventojų saugumui, uos. klevą 72 cm skersmens. Pašalinti slyvą 11 cm, sausą vyšnią bei uos. klevo, klevo, vaismedžių savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Kapsų g. 18,
2016-09-07 14:14
Dokumento numeris: A320-780/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, palinkusias į Vyšnių g. 7 namo pusę, bei pašalinti atžalas, kaštono 48 cm; liepų 53, 25 cm skersmens.
Vyšnių g. 7,
2016-09-07 13:57
Dokumento numeris: A320-779/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusią, su puviniu, keliančią pavojų gyventojų saugumui, kauk. slyvą 30 cm; džiūstančiomis šakomis tuopą 40 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 9
2016-08-12 13:07
Dokumento numeris: E657-240/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks: Lukiškių g. 5-301, Vilnius Viešo susirinkimo laikas: rugpjūčio mėn. 31 d. 17:30 val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 31 d. (imtinai) visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti el. paštu vitalijus.barstys@erinar.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Erinar" į.k. 302635535, Vitalijus Barštys tel. +37062334445 vitalijus.barstys@erinar.lt
Jurgio Dobkevičiaus g 10, Naujininkai, Vilnius,
2016-08-03 10:38
Dokumento numeris: A320-667/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Pupinės km., sklype (kad.Nr.0101/0159:1349)
2016-07-26 08:00
Dokumento numeris: A320-640/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Mechanikų g.4, sklype (kad.Nr.0101/0083:0087)
2016-07-22 07:09
Dokumento numeris: A320-617/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti ne vegetacijos metu, turintį puvimo požymių, keliantį pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, atraminę sienelę ardantį trikamienį klevą 32,32,26 cm skersmens .
A.Jaroševičiaus g., 4 kieme
2016-07-21 08:00
Dokumento numeris: A320-614/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančius pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, užpultus grybinių ligų, aplūžusiomis šakomis gluosnius 50,58,45cm; džiūstančias egles 11,15,10,13cm; džiūstantį šermukšnį 12cm; džiūstančias liepas 28,37cm; uos.klevą 72cm; skylantį kaštoną 50, su puviniu 17cm; užpultą grybinių ligų trik.klevą23,23,28cm; aplūžusį, skylantį klevą26 cm, atskilusį klevą52cm, džiūstančius, turinčius puvinio klevus 45,34,46cm skersmens . Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas klevų31,20,15,32cm; kaštono38cm; liepų28,37cm; atlikti suveržimą klevo 52cm skersmens.
Šaltkalvių g.13, D/M
2016-07-20 14:42
Dokumento numeris: A320-612/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti, šakas siekiančias ir palinkusias link namo, bei apatines, kaštono 53 cm skersmens.
Lenkų g., 20
2016-07-20 14:28
Dokumento numeris: A320-611/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliančius gyventojų ir jų turto saugumui, su puviniu robiniją 48 cm, turintį puvimo požymių, užpultą grybinių ligų gluosnį 65 cm skersmens . Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti, poliardiruoti gluosnį 55 cm skersmens.
Brolių g.23,
2016-07-14 08:24
Dokumento numeris: A320-573/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, augančias po orine elektros linija, su puviniu, pavirtusias, keliančias pavojų eismo saugumui, blindes 11,12,8,10,22,17,22,12,10, stuobrį 13 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą po orine elektros linija augančių, laidus siekiančių, blindžių 50 vnt., tuopos 35 cm, beržo 21 cm skersmens.
Žirnių g., 28A
2016-07-13 08:38
Dokumento numeris: A320-561/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas, redukuoti viršūnę, atlikti suveržimą, tuopos ̴̴130 cm skersmens, pašalinti atžalas. Vykdant darbus pastebėjus puvinio požymius, tuopą nupjauti.
Brolių g. prie mokyklos tvoros, prieš 23 namą
2016-07-12 10:38
Dokumento numeris: A320-557/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, turintį puvinio, užpultą grybinių ligų gluosnį 74 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas bei apatines liepų 33,32,28,21,28 ir šakas palinkusias link namo fasado bei langų, liepos 38 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g.1,
2016-07-12 10:04
Dokumento numeris: A320-556/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų vaikų, gyventojų ir jų turto saugumui, pasvirusį, turintį puvinio uos. klevą 31 cm, su puviniu uosį 38, robiniją 45 ir atžalas, džiūstančias alyvas 8, 14 bei uos. klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas, keliančias pavojų gyventojų saugumui, uos. klevų 35, 48, 44, uosio 34, robinijos 50, apatines šakas kaštono 35 cm skersmens.
Brolių g.4, link Dariaus ir Girėno g.5,5A,5B kieme
2016-07-12 09:42
Dokumento numeris: A320-555/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų mokinių ir darbuotojų saugumui, pasvirusį, turintį skilimo uos. klevą 25 cm, su puviniu tuopą 33, blindę 26 cm, kauk. slyvą 11 cm, uos. klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Kaminkėlio g. 10, mokyklos teritorijoje
2016-07-12 09:28
Dokumento numeris: A320-554/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, pasvirusį, džiūstančiomis šakomis, šaligatvį ardantį, plyteles keliantį uos. klevą 53 cm skersmens, nudžiūvusią robiniją 24 cm bei pašalinti klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Dzūkų g. 19,
2016-07-11 10:02
Dokumento numeris: A320-549/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje augančius, šilumos kolektoriaus remonto darbams trukdančius, šilumos tinklų konstrukcijas ardančius, beržą 20 cm, alksnį 10 cm skersmens.
Eišiškių pl. 36,
2016-07-01 14:05
Dokumento numeris: A320-517/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros augantį, pavojų žmonių bei transporto saugumui keliantį uos.klevą 55cm skersmens.
Geologų g. 12 teritorijoje,
2016-06-30 08:23
Dokumento numeris: A320-500/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti, paformuoti, sužeminti praėjimą užgožusius erškėtrožės krūmus. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančias kaukazines slyvas 21cm ir iki 8cm bei alyvas iki 8cm skersmens.
Darbininkų g. 18,
2016-06-23 12:35
Dokumento numeris: A320-463/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų, jų turto bei traukinių eismo saugumui, klevus 55, 56 cm, liepas 50,63 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 94
2016-06-23 07:12
Dokumento numeris: A320-444/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusias liepas 25, 22 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 5E nuo gatvės pusės
2016-06-13 09:40
Dokumento numeris: A320-365/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas bei aplūžusias šakas, gluosnių 46, 31 cm skersmens.
Dzūkų g. 21,
2016-06-09 14:47
Dokumento numeris: A320-353/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusius, eismo ir pėsčiųjų saugumui keliančius uos.klevus 14,21,21,17,8,11,10,19,23,10,11,17,12; aplūžusius gluosnius 42,38; blindę 14 ir iki 8 cm skersmens; tuopą turinčią puvinio, džiūstančiomis šakomis 35; drebules 13,15 cm skersmens. Genėti uos. klevo apatines šakas 18 cm skersmens.
Liepkalnio g.85,
2016-06-06 10:11
Dokumento numeris: A320-318/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, skilusį, turintį puvinio, keliantį pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui beržą 56 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Bizenkovų, Morozovų kapaviečių
2016-06-06 10:05
Dokumento numeris: A320-317/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti trukdantį kapavietės sutvarkymui, turintį puvimo požymių, kapavietę ardantį klevą 46 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Elzos Jefremovos kapo
2016-06-06 09:59
Dokumento numeris: A320-316/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti trukdantį kapavietės sutvarkymui, klevą 26 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Ksenijos Filimonovos kapavietės
2016-06-06 09:53
Dokumento numeris: A320-315/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti verčiantį kapavietės tvorelę, pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui keliantį klevą 31 cm skersmens.
Eufrosinijos kapinės,, šalia Mingaliovų šeimos kapavietės
2016-06-06 08:00
Dokumento numeris: A320-307/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti slyvą 14 cm, turintį puvinio, keliantį pavojų eismo saugumui klevą 55 cm skersmens.
Liepkalnio g., 21
2016-06-01 09:46
Dokumento numeris: A320-286/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, sausas, aplūžusias šakas liepų 36,36,35 cm; kriaušių 24,15,26,37; ginalinio klevų 17,15,14,10 cm skersmens bei paformuoti kaulenio krūmus, pašalinant išvirtusius.
Šaltkalvių g., 58
2016-06-01 09:37
Dokumento numeris: A320-285/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą ir sužeminimą kaulenio, lanksvos ir sedulos krūmų.
Panevėžio g., 29
2016-06-01 09:30
Dokumento numeris: A320-284/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti sausus ir džiūstančius klevus 12, 13 cm. Genėti sausas, aplūžusias ir apatines šakas liepos 37, klevo 14; šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, tamsuojančias, klevo 25 cm skersmens.
Dariaus ir Girėno g., 12
2016-06-01 09:19
Dokumento numeris: A320-283/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas bei sužeminti po orine elektros linija augančią, laidus liečiančią, pavojų keliančią, tuopą 67 cm skersmens.
Šaltkalvių g., 64
2016-06-01 09:07
Dokumento numeris: A320-282/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas bei palengvinti lają kaštono 70 cm skersmens.
Lenkų g., 11
2016-06-01 08:48
Dokumento numeris: A320-281/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas siekiančias, braižančias namo fasadą bei langus, klevo 28 cm skersmens.
Kapsų g., 40
2016-06-01 08:35
Dokumento numeris: A320-279/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti, paformuoti ir sužeminti, krūmus užgožusius važiuojamąją kelio dalį, trukdančius eismo saugumui.
Dariaus ir Girėno g., 5B
2016-05-30 10:26
Dokumento numeris: A320-267/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. UL-14-80-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-160107-00029 šalinti suprojektuotos (D kategorijos) gatvės įrengimui trukdančius medžius:blindes 16;14;20;16;14;28;18;17;18;28;18;27;10;8;6;7;10;8;16;14cm, drebules 18;16;14;18;20;20;21;20;16;8;14;10;16;8;10;16;8;8;10;22;28;19;17;16;10;12cm, klevus 10;16;16;22;10;24;10;13;10;24;18;16;18cm, uos.klevu 20;10;20;10;12;13;14cm, pušį 20cm, gluosnius 16;24;18;22;10;14;24cm, vaismedžius, vaiskrūmius, menkaverčius savaiminukus, atžalas bei išvirtusius, apdžiūvusius šaltalankius. Pašalinti ~15vnt. klevukų. Atsiradus galimybei atlikti klevukų persodinimą savivaldybės nurodytoje vietoje.
Eišiškių pl., D kategorijos gatvių atkarpa nuo Eišiškių pl. prie žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0070:151),
2016-05-27 07:28
Dokumento numeris: A320-256/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augantį, pavojų žmonių bei namo saugumui keliantį beržą 60cm ir pušį 41cm skersmens.
Baltosios vokės sodų g. 35, privačiame sodo žemės sklype,
2016-05-25 12:44
Dokumento numeris: A320-239/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti/paformuoti jazmino krūmus, užgožiančius naujai įrengus turėklus bei saugų vaikščiojimą laiptais.
Šaltakalvių g. 72,
2016-04-26 09:01
Dokumento numeris: A320-54/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. 2015.10.TDP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160321-00296, LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti suprojektuoto bei patvirtinto namo statybai trukdančias blindes 31;32;34;42;30;26;28;24cm, gluosnį 82cm, beržus 32;36cm, klevus 21;22;16;18;24;30;29;37cm, tuopas 38;27cm ir uosį 24cm skersmens.
Kaminkelio g.13 privačioje valdoje,
2016-04-21 16:10
Dokumento numeris: A320-36/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajų poliardiravimą gluosniams 76;62cm bei lajos pakėlimą šermukšniui 25cm skersmens.
Metalo g. 11/Geologų g sankirta,
2016-03-08 14:44
Dokumento numeris: E657-67/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks Krokuvos g. 8, LT-09314 Vilnius, 2016-03-30, 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo teikti el. paštu info@infostudija.lt iki 2016-03-30, 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vincas Brezgys, UAB "Infostudija", Krokuvos g. 8, Vilnius, el.p. info@infostudija.lt, tel. +37069919403
Dzūkų g 101A, Naujininkai, Vilnius,