Informaciniai pranešimai

Data Gavėjas Tipas Informacija Adresas
2018-08-09 10:19 Vilniaus specialusis lopšelis-darželis "Čiauškutis"
Dokumento numeris: A320-1199/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančius pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, džiūstantį, su puviniu klevą 48 cm; džiūstančias robinijas 22, 21, 21, 21, 22, 28 cm; su puviniu, skilusią blindę 42 cm skersmens. Genėti sausas šakas klevų 32, 31, 32, 44, 27, 41, 36, 38, 36, 32, 32, 34 cm; vyšnias 23, 39 cm; poliardiruoti gluosnį 78 cm skersmens.
L/D "Čiauškutis" teritorijoje, Sausio 13-osios g. 6
2018-08-09 09:58 ARTŪRAS PRENSKIS
Dokumento numeris: A320-1197/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančius pavojų gyventojų saugumui, nudžiūvusius klevus 19, 25 cm; džiūstančią robiniją 56 cm skersmens.
A. J. Povilaičio g. 12, prie gatvės ir už namo
2018-08-09 09:12 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1191/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančius pavojų eismo saugumui, nudžiūvusius klevus 18, 10 cm skersmens.
atkarpoje tarp Laisvės pr. 39 ir 43,
2018-08-03 10:47 664-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Dokumento numeris: A320-1149/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti garažo sienos remontui trukdančias, pavojų garažo konstrukcijoms keliančias liepas 25, 29, 27 cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 19,
2018-07-24 14:02 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1103/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius šermukšnius 22, 28 cm skersmens.
Druskio g. 9,
2018-07-24 09:37
Dokumento numeris: A320-1100/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, apsunkinančias praėjimą, liepų 34, 32, 27, 25, 32, 26 cm skersmens.
V. Maciulevičiaus g. 47, už transformatorinės, prie pėsčiųjų tako
2018-07-03 15:47 Eksploatacijos poskyris
Dokumento numeris: A320-939/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti pėsčiųjų tako įrengimo darbams trukdančią liepą 24 cm; pašalinti klevų, drebulių atžalas ir savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Sietyno g. 21, prie naujai įrenginėjamo pėsčiųjų tako
2018-06-28 14:00 Tvarkau miestą
Dokumento numeris: A320-897/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliančias pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, obelis ir kaukazines slyvas iki 8 cm skersmens.
Sietyno g. 21, prie pėsčiųjų perėjos
2018-06-22 14:40 Lopšelis-darželis "Medynėlis"
Dokumento numeris: A320-842/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį beržą 25 cm; pavojingai pasvirusį beržą 16 cm; džiūstantį beržą 9 cm; aplūžusią pušį 33 cm; nudžiūvusią pušį 34 cm; su kamieniniu puviniu gluosnį 65 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti miltuotąjį šermukšnį 17 cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 5, L/D "Medynėlis" teritorijoje
2018-06-19 09:31 Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis“
Dokumento numeris: A320-816/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti dėl vaikų ir darbuotojų saugumo, bei tvoros įrengimui trukdančius krūmus, uos. klevus 10,9,12,26,16,25,29,20,23,11,10cm; robinijas 18,20,20,7,9,13,11,12,18,32cm; su puviniu blindes 41,29cm; klevo stuobrį 10cm; užpultus grybinių ligų gluosnius 87,63,34cm bei klevo, uos. klevo, robinijų savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas blindės 16cm; robinijos 26cm; poliardiruoti gluosnius 53,65,59cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 12, L/D "Raktelis" teritorijoje
2018-06-15 08:28 Dalytė Ratkevičienė
Dokumento numeris: A320-785/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinant lajas klevų 41,40,33,34,31 cm skersmens.
A.P. Kavoliuko g. 24, 206-209 butų
2018-05-31 10:19 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-710/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti keliančius pavojų gyventojų ir eismo saugumui, džiūstančius ir nudžiūvusius uosialapius klevus 11,29,9,12,21,10,14,24,21,16,11,29,11cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 26,
2018-05-31 09:27 LYDA VITKAUSKAITĖ
Dokumento numeris: A320-709/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link važiuojamosios kelio, trukdančias saugiai važiuojamosios kelio dalies eksploatacijai, alyvos 36 cm skersmens.
V. Maciulevičiaus g. 47-146,
2018-05-31 09:08 JADVYGA NENARTOVIČ
Dokumento numeris: A320-708/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinant lajas, klevų 42, 37, 29 cm skersmens.
V. Maciulevičiaus g. 20-79,
2018-05-24 10:39 UAB „Karoliniškių būstas“
Dokumento numeris: A320-661/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinant lają, liepos 32 cm skersmens.
V. Druskio g. 6, prie 220-249 butų langų
2018-05-24 10:31 Tvarkau miestą
Dokumento numeris: A320-660/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka, pakeltomis šaknimis, šaltalankį 26 cm skersmens.
R. Jankausko g. 13, šalia vaikų žaidimo aikštelės
2018-05-22 09:55 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-648/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti šviesą butuose tamsinančius, sveikatos sutrikimus keliančius lazdynus 10,11,10 ir iki 8 cm skersmens.
A. J. Povilaičio g. 8,
2018-05-21 14:20 Vilniaus lopšelis-darželis „Strazdelis“
Dokumento numeris: A320-643/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu vaikų lopšelio-darželio „Strazdelis“ I. Šimulionio g. 14, Vilniuje rekonstravimo projektu 0389/17 -12-21-TDP-TF ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius, džiūstantį klevą 22 cm; obelis15,18,13,14,13,14,15,14,13 cm; ginalinius klevus 7,8,7,6,6,5,8,7,7,7 10,9,6,6,7 cm; k. slyvą 20 cm; sidabrinį klevą 31cm; drebulę 43 cm; totorinius sausus klevus 11,8,10,8,9,12,14,14,11cm ir iki 8 cm; bebaigiantį nudžiūti kaštoną 16 cm; obelį 10 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti klevų sausas šakas 27,18,19,24cm; totorinio klevo 8 cm; kaštono 21 cm; obels 13 cm skersmens.
I. Šimulionio g. 14, L/D "Strazdelis" teritorijoje
2018-05-17 07:52 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-623/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią vyšnią 12 cm skersmens.
D. Gerbutavičiaus g. 10-182,
2018-05-17 07:42 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-622/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka, avarinės būklės kaukazinės slyvos stuobrį 20 cm skersmens.
Sausio 13-osios g. tarp 13 ir 11 namų,
2018-04-25 14:45 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-558/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis parengtu teritorijos tarp Sietyno ir L. Asanavičiūtės gatvių Karoliniškėse sutvarkymo projektu Nr. VP 16.207-TP-BD.SE.E pjauti projekte šalinti numatytas, darbų vykdymui trukdančias menkavertes tuopas Ø13;23cm ir beržiukus 8;5cm.
Druskio g. 1/22 vidiniam kieme,
2018-04-11 15:27 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla
Dokumento numeris: A320-493/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo, mokinių ir darbuotojų saugumui, užpultą grybinių ligų, su puviniu gluosnį 51 cm; nupjauti nudžiūvusias, džiūstančias, su puviniu ir aplūžusias robinijas 31, 36, 11, 18, 14, 21, 16, 16, 18, 10, 13, 21, 22, 18, 21, 30, 35, 25, 27, 25 cm bei savaiminukus iki 8 cm; nudžiūvusią tuopą 38 cm; džiūstančią tuopą 35, 22 cm; sausas pušis 13, 15 cm; sausuolius 13, 15 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, tuopos 51 cm; ąžuolų 36, 28 cm; liepos 37 cm; klevo 26 cm; beržo 25 cm; poliardiruoti gluosnį 61 cm skersmens.
L. Asanavičiūtės g. 2, Vilniaus muzikos mokyklos teritorijoje
2018-03-27 13:18 UAB NT Valdymo koncernas
Dokumento numeris: A320-411/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 15-07/07-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171019-01720 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius ir krūmus.
Kavoliuko g. 14 privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0030:111),
2018-03-23 09:18 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-403/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas nuo važiuojamosios kelio dalies bei aplūžusias, sausas šakas liepų 27,26,32,41,24,28,22,30,32,36,33,23,17cm skersmens.
Sausio 13-osios g. nuo 37 namo link Laisvės pr.,
2018-03-14 11:52 JUZĖ AMBRAZAITYTĖ
Dokumento numeris: A320-347/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį krūmų genėjimą, sužeminant bei pašalinant nuo rūbų džiovyklos.
V. Maciulevičiaus g. 47, prie džiovyklos
2018-03-07 08:33 Genė Baliukevič
Dokumento numeris: A320-308/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, džiūstančius, užpultus grybinių ligų, šermukšnius 15, 15, 18, 17, 16, 16, 22 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl pėsčiųjų ir eismo saugumo, nudžiūvusias šakas, pašalinant atžalas, šermukšnių 16, 27, 24, 22, 24, 24, 19, 18, 16, 21, 16, 27, 18, 9, 17, 13, 17, 26, 17, 21cm; apatines šakas liepos 24 cm skersmens.
visoje V. Druskio g.,
2018-03-02 10:56 UAB „Karoliniškių būstas“
Dokumento numeris: A320-290/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti pašalinant palinkusią šaką, siekiančią, braižančią pastato fasadą bei langus, beržo 28 cm skersmens.
R. Jankausko g. 15,
2018-03-02 10:22 Meldutis Naraškevičius
Dokumento numeris: A320-288/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančius, pasvirusius į langų pusę, maumedžius 18, 16 cm skersmens Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinti lają, liepos 36 cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 3 prie butų 91-105,
2018-03-02 10:13 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-287/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas palinkusias virš pėsčiųjų tako, trukdančias saugiai pėsčiųjų tako eksploatacijai, klevų 62,42,21,23,31,26cm skersmens.
einant nuo Laisvės pr.43 link A. J. Povilaičio g.14,
2018-02-15 10:51 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-233/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti namo pamatą ardančias reinutres iki 8 cm skersmens.
V. Vaitkaus g. 5, prie 31-45 butų langų
2018-02-07 10:37 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-198/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusią ant pėsčiųjų tako kaukazinę slyvą 14 cm, komunikacijų apsaugos zonoje augantį, su puviniu šermukšnį 17 cm; su puviniu klevą 23 cm skersmens bei pašalinti alyvų atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas liepos 33cm; aplūžusias, sausas šakas klevų 28,37,22,16,36 cm skersmens bei sužeminti kaulenio krūmus.
A. P. Kavoliuko g. 32-150,, A.P. Kavoliuko g. 32-45
2018-02-07 10:19 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-197/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį, skilusį, pakeltomis šaknimis šermukšnį 23 cm; šviesą butuose tamsinančias pasvirusias alyvas 8,8,8 cm; pavojingai pasvirusį, į kitą medį įkibusį uos. klevą 36 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias langus bei fasadą, retinti lają dvik. kaštono 21,13 cm skersmens bei atjauninti išvirtusį krūmą.
A.P. Kavoliuko g. 17-109,
2018-02-07 10:08 UAB „Karoliniškių būstas“
Dokumento numeris: A320-195/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti komunikacijų apsaugos zonoje augantį, pavojingai pasvirusį šermukšnį 16 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti aplūžusias šakas, uos. klevo 17 cm skersmens.
V. Druskio g. 1,
2018-02-02 08:52 UAB "Elzės kepyklėlė"
Dokumento numeris: A320-173/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti alyvos krūmo atžalas; nupjauti užpultus grybinių ligų, kaukazinės slyvos stuobrius 28, 11, 14, 9 cm skersmens.
V. Druskio g. 2,
2018-02-02 08:44 UAB „Karoliniškių būstas“
Dokumento numeris: A320-172/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl šviesos patekimo į butus, komunikacijų apsaugos zonoje augančius, klevą 10 cm; obelis 7, 9 cm; pašalinti kaukazines slyvas 16, 16, 9, 7 ir iki 8 cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 27-178,
2017-12-15 08:09 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-2112/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti saugiam pėsčiųjų bei dviračių takų naudojimuisi trukdančias medžių šakas.
Sausio 13-osios g. 21 bei Fabijoniškių g. 90,
2017-11-29 08:48 360-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-2053/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link namo langų ir fasado, retinti lają, klevo 39 cm skersmens.
A.P. Kavoliuko g. 3-104,
2017-11-29 08:35 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-2052/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link langų ir fasado, retinti lają, klevo 28 cm skersmens.
D. Gerbutavičiaus g. 3-4,
2017-11-29 08:13 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-2050/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir namo konstrukcijų saugumui, pavojingai pasvirusį, pėsčiųjų taką ardantį, beržą 32 cm skersmens.
D. Gerbutavičiaus g. 10,
2017-11-29 08:03 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-2049/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, pavojingai pasvirusį beržą 32 cm skersmens.
Povilaičio g. 14,
2017-11-28 07:47 UAB „Karoliniškių būstas“
Dokumento numeris: A320-2043/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti įaugusią į balkoną vyšnią 9 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas braižančias langus bei fasadą, kaukazinės slyvos 28 cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 27, prie butų 106-177 laiptinės
2017-11-28 07:35 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-2042/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, palinkusias link pėsčiųjų tako, jį užgožusias šakas, kaštonų 28, 25cm; liepų 14, 15, 26, 21, 18, 15, 16, 23 cm skersmens bei pašalinti atžalas.
A. P. Kavoliuko g. 32 ir prie "Circle" degalinės,
2017-11-24 08:38 Karoliniškių seniūnija
Dokumento numeris: A320-2038/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šermukšnius9,7,11,10, pavojingai pasvirusius, iš pamato augančius šermukšnius 20,21cm; pasvirusį šaltalankį16cm; alyvas13,13,12cm; uos.klevus15,7,11,30cm; blindę6cm; džiūstančią robiniją22cm; per arti namo pamato augantį, žalą namo konstrukcijoms darantį beržą 17cm; totorinius klevus12,10cm skersmens bei pašalinti robinijos, uosialapių klevų atžalas iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas bei apatines ir palinkusias šakas, šermukšnių 13,14cm; beržų15,26,28cm; klevų33,33cm; kaštonų41,16,9,8cm; liepų44,40,38,28,28cm; robinijų30,26,15,13cm; uosių40,41cm; r.ąžuolų36,25cm; uos.klevų23,36,37,32,28,30cm; sidabrinio klevo44cm; totorinių klevų21,23,18,12,10,18,15cm; gudobelės18cm; obels28cm skersmens bei paformuoti, sužeminti alyvos, erškėtrožės, kaulenio, baltauogės meškytės, jazmino, sedulos krūmus.
Viešojoje erdvėje V. Vaitkaus g. 1,3,5,9,11,13 ir A. Povilaičio g. 3,
2017-11-23 15:31 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-2036/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį medlievos, alyvos, sedulos krūmų genėjimą, sužeminant.
V. Druskio g. 9, prie vaikų žaidimo aikštelės
2017-10-13 08:07 Rasa Vaitkevičienė
Dokumento numeris: A320-1855/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančius, fasadą bei langus braižančius, uosialapius klevus 13,17cm skersmens.
V. Druskio g. 6,
2017-10-13 07:55 Vitalija Ona Juškauskienė
Dokumento numeris: A320-1854/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų bei eismo saugumui, su puviniu, robiniją 28 cm skersmens.
A. J. Povilaičio g. 12, ties 133 buto laiptine
2017-10-13 07:32 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1853/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų namo konstrukcijoms bei dėl gyventojų saugumo, iš pamato augantį pavojingai pasvirusį, beržą 26 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinti lajas, pašalinti sausas šakas ir palinkusias link langų klevų 50,25,38cm; genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, beržo 34 cm skersmens.
Laisvės pr. 44,
2017-10-06 08:30 Vilma Kacevičienė
Dokumento numeris: A320-1822/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias, braižančias pastato fasadą bei langus, beržo 41 cm skersmens.
V. Vaitkaus g. 5,
2017-10-03 07:05 UAB "Karoliniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-1803/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų turto saugumui, nudžiūvusią robiniją 18cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 37 ties 217-246 butais,
2017-08-30 08:23 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1567/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nudžiūvusį šermukšnį 23 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias virš pėsčiųjų tako ir sausas, šermukšnio 24 cm skersmens.
A. J. Povilaičio g. 3,
2017-08-02 09:18 UAB ,,Karoliniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-1416/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusius ir džiūstančius šermukšnius 13,17,20,21,19,15,16,17,25,12,23,28,30,28,21,21,13,18,20,14,19,2,2, cm; klevus28,26 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, pašalinti atžalas, šermukšnių 15,24,28,18,20,26,17,23,28,25,23,22,11,20,28cm skersmens.
D. Gerbutavičiaus g. palei visą gatvę ir prie 12 namo,
2017-07-21 08:58 Vilniaus "Vilties" specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras
Dokumento numeris: A320-1324/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų, išvirtusią liepą 21 cm skersmens.
mokyklos teritorijoje,
2017-07-20 09:34 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1320/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusia viršūne ąžuolą 21 cm skersmens.
V. Vaitkaus g. 13,
2017-07-20 09:25 Valdemaras Jakimavičius
Dokumento numeris: A320-1319/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį beržą 38cm; nudžiūvusius beržus 26, 18 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, beržo 25 cm skersmens.
tarp Druskio g. 1/Asanavičiūtės g. 20,
2017-07-20 08:58 Jonas Adamkevičius
Dokumento numeris: A320-1318/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, atlikti formuojamąjį genėjimą obels 19 cm skersmens.
A. J. Povilaičio g. 3,
2017-07-18 14:05 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1313/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas bei pašalinti atžalas liepų 28, 22,32, 30, 35 cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 13,
2017-07-17 08:13 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1297/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų eismo ir gyventojų saugumui, nudžiūvusį klevą 31 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinti lają, šakas palinkusias link namo fasado, klevo 36 cm skersmens.
V. Maciulevičiaus g.49,
2017-07-17 07:54 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1296/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo saugumui, nudžiūvusį klevą 21 cm skersmens.
L.Asanavičiūtės g. 2, prie gatvės
2017-07-17 07:50 UAB ,,Karoliniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-1295/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti prie gatvės nudžiūvusį klevą 15 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, retinti lają, pašalinti atžalas, klevo 35 cm skersmens.
L.Asanavičiūtės g. 3,
2017-05-25 14:59 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1016/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nudžiūvusį klevą 35cm, džiūstančius klevus 28,35cm, džiūstančius šaltalankius 15,12,7cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g.17, nuo balkonų pusės
2017-05-25 14:51 Miesto ūkio ir transporto departamentas
Dokumento numeris: A320-1015/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nudžiūvusias medlievas 9 ir iki 8 cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g.19, prie laiptinės 31-57
2017-05-25 08:24 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1010/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų, nudžiūvusį šermukšnį 15cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, siekiančias, braižančias pastato fasadą bei langus, klevo 20cm skersmens.
V. Maciulevičiaus g. 47,
2017-05-22 08:55 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-967/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį į automobilių aikštelės pusę, šaltalankį 12cm skersmens.
D. Gerbutavičiaus g. 12A,
2017-05-12 14:32 Vilniaus l/d "Raktelis"
Dokumento numeris: A320-906/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų ir eismo saugumui, džiūstantį beržą 38 cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g.16 link 12,
2017-05-11 09:24 Lech Kondratovič
Dokumento numeris: A320-896/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl gyventojų ir jų turto saugumo, turinčius puvinio, pavirtusius uosialapius klevus 14,14,15,21,16,14,12,25,18,20,14,28,12 cm skersmens.
Šaltūnų g.25,
2017-05-11 09:24 Lech Kondratovič
Dokumento numeris: A320-896/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl gyventojų ir jų turto saugumo, turinčius puvinio, pavirtusius uosialapius klevus 14,14,15,21,16,14,12,25,18,20,14,28,12 cm skersmens.
Šaltūnų g.25,
2017-04-24 09:07 UAB "Vilniaus energija"
Dokumento numeris: A320-754/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonoje augantį bei kameros ŠK-92522-46 hidroizoliacijos remonto darbams trukdantį kaštoną Ø28cm.
Sausio 13-osios g. 5,
2017-04-20 07:40 Vilniaus lopšelis - darželis "Delfinukas"
Dokumento numeris: A320-716/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui keliančius, džiūstančius ir sausus klevus31,19,31,32,16,22,17; šermukšnius 8,8; uosius8,9; užpultus grybinių ligų, su puviniu gluosnius37,45,37,38cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines ir sausas šakas, liepų 32,31,24,18,25,17,37,16; klevų20,20,26,38; šermukšnių26,30; uosio32cm; poliardiruoti gluosnį31 cm skersmens bei paformuoti, sužeminti krūmus.
V. Maciulevičiaus g. 32, L/D "Delfinukas" teritorijoje
2017-04-10 07:33 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-665/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link balkono, jį siekiančias ir braižančias, šermukšnio 25 cm skersmens.
R. Jankausko g. 15,
2017-04-06 08:25 BEATA FEDORCOVIENĖ, DARIJUS PETRAUSKAS
Dokumento numeris: A320-645/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0051:1635), L.Asanavičiūtės g. 1F
2017-04-05 08:54 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-639/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliantį pavojų gyventojų saugumui, klevo stuobrį 25 cm skersmens.
Kavoliuko g. 19, skverelyje nuo Asanavičiūtės g. pusės
2017-04-05 08:48 VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "MEDYNĖLIS"
Dokumento numeris: A320-638/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų darbuotojų ir vaikų saugumui, su kamieniniu puviniu gluosnį 55cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas eglių 26,25,24,26,19,17,28,19,19cm; dėl vaikų ir darbuotojų saugumo poliardiruoti gluosnius 40,65cm skersmens.
Kavoliuko g. 5, L/D "Medynėlis" teritorijoje
2017-04-05 08:04 383 DNSB " Sudervėlė" pirmininkė Danutė Genutė Karbauskienė
Dokumento numeris: A320-636/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, klevo 52cm, liepos 32cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 33, prie butų 73-109
2017-03-08 10:45 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-441/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu genėti įaugusias į laidus, tuopos 36, ąžuolo 27 cm skersmens, šakas.
Šimulionio g. 4,
2017-02-10 08:55 892-oji daugiabučio namo savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-305/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusias, sienų, stogo bei pamatų remonto darbams trukdančias egles 26;8;12;12;14;8;10;8;12;14;13;12;18;20; 14;13;14;11;12;10;14;12;8;10;10;12;8;9;29,18cm ir blindę 16cm.Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti nudžiūvusias ir keliančias pavojų šakas, eglių 28;32;26;21;22;24;27;27cm; tuopos 42cm skersmens.
Sietyno g. 8,
2017-02-08 10:00 360-oji daugiabučių namų savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-282/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 dėl gyventojų turto saugumo, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą bei langus, beržo 38 cm skersmens.
Druskio g. 9-36,
2017-02-08 09:49 UAB "Karoliniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-280/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nulūžusio klevo stuobrį 18 cm skersmens.
D. Gerbutavičiaus g. 12,
2017-02-08 09:42 UAB "Karoliniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-279/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 dėl gyventojų bei jų turto saugumo, atlikti gluosnio 80 cm skersmens, poliardiravimą.
Sausio 13-osios g. 11,
2017-02-06 09:01 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-255/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinantį, langus braižantį, keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, aplūžusiomis šakomis, maumedį 36 cm skersmens.
J. Povilaičio g. 8,
2017-02-01 08:40 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-235/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. 2012-01-TP-PSDOD-BR-01 ir 2012-01-TP-VND-BR-01 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytas, statybos darbams trukdančias, liepas 30, 26,27,21,19 cm skersmens.
Laisvės pr., sklype (Kad. Nr.0101/0038:0011)
2017-01-02 10:45 UAB "Vakarų Vilniaus Projektai", Gedimino pr. 9, LT-01103 Vilnius, info@vph.lt, +370 5 261 8888
Dokumento numeris: E657-1/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. sausio mėn. 24 d. 17:30 val. UAB “Unitectus” patalpose, Lukiškių g. 3, 5 aukšte, Vilniuje.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus galima teikti paštu UAB “Unitectus”, Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius, el. paštu daiva.s@unitectus.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Daiva Šeikytė tel.: +370 687 39090, el. paštas: daiva.s@unitectus.lt.
Laisvės pr 26, Karoliniškės, Vilnius,
2016-12-02 07:53 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1425/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pažeistu kamienu beržą 14 cm skersmens.
Laisvės pr. 42,
2016-12-01 15:44 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1422/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą bute tamsinančius, fasadą, langus braižančius, šalia namo pamato augančius kaukazinių slyvų savaiminukus iki 8 cm skersmens bei pašalinti vijoklį.
Kavoliuko g. 22, prie 218 buto balkono
2016-12-01 08:09 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1414/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka skilusią, turinčią puvinio, keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, dvikamienę robiniją 40,32cm skersmens.
V. Vaitkaus g. 13, prie garažų
2016-12-01 07:37 74-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-1412/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato bei komunikacijų augantį, pavojų namo konstrukcijoms keliantį, šviesą butuose tamsinantį, uosį 26 cm skersmens.
Kavoliuko g. 24, prie laiptinės 28-63, nuo balkonų pusės
2016-12-01 07:29 74-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-1411/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančias, pavojų namo konstrukcijoms keliančias, šviesą butuose tamsinančias pušis 17,17,12 cm; robinijos savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, pušies 16 cm skersmens; atjauninti, sužeminti alyvos krūmus.
Kavoliuko g. 24, prie 100-135 butų, nuo balkonų pusės
2016-12-01 07:20 74-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-1410/16(2.9.3.19-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai palinkusius, per arti namo pamato augančius, keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, gluosnį 38cm, ievą 22cm skersmens.
Laisvės pr. 44, prie laiptinės 118-132
2016-12-01 07:13 74-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-1409/16(2.9.3.19-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai palinkusį, pakeltomis šaknimis žagrenį 25cm skersmens.
Kavoliuko g. 24, prie 136-171 butų, nuo balkonų pusės
2016-11-14 09:32 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1292/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, keliančias pavojų viešojo transporto saugumui, palinkusias ir siekiančias troleibusų kontaktinę liniją.
T. Narbuto g., nuo Laisvės pr. pusės
2016-11-09 09:01 UAB "Karoliniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-1250/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančią, į langus besiremiančią, eglę 20cm skersmens.
V. Maciulevičiaus g.45, prie 58 buto langų
2016-11-09 08:51 75 DNSB
Dokumento numeris: A320-1249/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusį šermukšnį 17cm, nupjauti 4 vnt. uos. klevų iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, pašalinti atžalas šermukšnių 24,13,22cm skersmens. Atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminimą iki 1 m aukščio pūslenio, lanksvos krūmų.
Druskio g. 10-150, nuo gatvės pusės
2016-11-09 08:42 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1248/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, nudžiūvusį šermukšnį 25cm skersmens.
Druskio g.5,
2016-11-09 08:04 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1247/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų namo konstrukcijoms, iš pamato augantį šermukšnį 8cm skersmens, per arti namo pamato augančius, šviesą butuose tamsinančius uos. klevus 9,10,13,11,12cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas ir braižančias pastato fasadą bei langus, dvik. kaukazinės slyvos 13,13cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 13, prie 253 buto
2016-11-09 07:55 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-1245/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, su puviniu, džiūstančias baltažiedes robinijas 33, 44, 22 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas baltažiedžių robinijų 32,31,31,32,40,34,38,45 cm skersmens.
A. P. Kavoliuko g. 9, ir ties Norfa
2016-11-07 09:44 250-OJI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJA
Dokumento numeris: A320-1227/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pastatui, ardantį namo pamatą, maumedį 19 cm skersmens.
Laisvės pr. 43,
2016-11-03 09:16 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1186/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, džiūstančius, vieną su puviniu, kaštonus 18,16,22 cm skersmens.
L. Asanavičiūtės g. 21, už Sodros
2016-10-12 16:22 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1028/16(2.3.1.20-UK2):
kirsti 4 beržus, kurių kamienų skersmuo 20,25,37,40,15; pjauti alyvas ir baltauogės meškytės krūmas užėmusius šaligatvį ties Druskio g. 9;pjauti blogos būklės klevus, kurių skersmuo 26,25,12 cm; kriaušę, kurios skersmuo 8,10, 9 cm ties Druskio g. 1.; genėti klevus, kurių skersmuo 30,23 cm
Karoliniškių g. viešoji erdvė,
2016-09-30 15:51 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-942/16(2.3.1.20-UK2):
Genėjimas: klevai 55,44,38 Retinti tamsinančias šakas)40,41, gluosnis 70;60, šermukšnio atžalos; liepos 30,40,40, pakelti liepos lają prie džiovyklų 30 Kirtimas: totorinis klevas 25,20,13,15,18; klevai 32,38,15; obelys 38,33,alyvų krūmai 50 kv.m, erškėtrožių krūmai -200 kv.m, ligustro krūmai – 100 kv.m; sedulos krūmai ties VŽ aikštele- 2 vnt. išpjauti krūmų grupę (ties klevais 55 ir 44) – 50 kv.m
Viešojoje erdvėje tarp Laisvės pr. ir Sietyno g.,
2016-09-29 07:47 Zinaida Vasilenko
Dokumento numeris: A320-925/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, dėl šviesos patekimo į butą atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminti alyvos, geltonžiedės karaganos, forzitijos, jazmino krūmus.
Kavoliuko g., 13-89
2016-09-27 13:59 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-915/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas ir vaismedžius.
L. Asanavičiūtės g. 1H, sklype (kad.Nr.0101/0051:0268)
2016-09-13 09:55 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-835/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti trukdančias vejos priežiūrai, apatines ir sausas šakas, liepų 44,48,45,76cm; sidabrinio klevo 50cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 21,
2016-09-13 09:28 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-834/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nudžiūvusį gluosnį 86 cm; nudžiūvusį šermukšnį 20 cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 33,
2016-09-13 09:20 VYTAUTAS ZALAGA
Dokumento numeris: A320-833/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančius, džiūstančius, pavirtusius, aplūžusius šaltalankius 15,10,11,17,14,8,13,12 ir iki 8 cm; robinijos savaiminukus iki 8 cm; nudžiūvusius šermukšnį 28 cm, robiniją 20 cm, besiremiančias į langus alyvas 5,6,4,5 cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 37, po 232-246 butų balkonais
2016-09-13 09:06 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-832/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, pašalinti atžalas liepų 35,32,36,30 cm; klevo 38 cm skersmens. Sužeminti, paformuoti sedulos krūmus.
Druskio g. 1, prie vaikų žaidimų aikštelės
2016-09-13 08:55 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-831/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinantį, per arti namo pamato augantį, ąžuoliuką užgožusį, klevą 24 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, klevo 38 cm skersmens.
Druskio g. 1-185, nuo balkonų pusės
2016-09-13 08:39 Genė Baliukevič
Dokumento numeris: A320-830/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti su puviniu, džiūstančias, keliančias pavojų gyventojų saugumui, obelis 46,25 cm; džiūstantį klevą 27 cm; nupjauti pavirtusias, išlūžusias geltonžiedes karaganas 10,3,6,3,6,7,3,6,10,10,7,8,9,10,7,6,7,8,7,5cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas gulinčias ant transformatorinės stogo bei sausas, ąžuolo 38cm; sausas šakas obelų 21,22,38cm skersmens.
Druskio g.9-131, palei stadioną ir prie aikštelės
2016-09-13 08:22 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-829/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, užpultą grybinių ligų, pakeltomis šaknimis, keliantį pavojų gyventojų saugumui, gluosnį 70 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, retinti lajas dėl šviesos patekimo į butus, klevus 43,38 cm skersmens.
Druskio g. 6-96,
2016-09-13 08:14 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-828/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, užpultą grybinių ligų, pakeltomis šaknimis, keliantį pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, gluosnį 58 cm skersmens.
Gerbutavičiaus g.10,
2016-09-13 07:29 VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "MEDYNĖLIS"
Dokumento numeris: A320-827/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, užpultą grybinių ligų, keliantį pavojų darbuotojų ir vaikų saugumui, gluosnį 46 cm skersmens.
P. A. Kavoliuko g. 5, L/D "Medynėlis" teritorijoje
2016-09-13 07:21 Virginija Varnaitė
Dokumento numeris: A320-826/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato fasadą, langus bei stogą, beržo 47 cm skersmens.
V. Vaitkaus g. 13,
2016-09-12 08:14 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-823/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu pašalinti uos. klevo atžalas iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas ir palinkusias link namo fasado, uos. klevo 30 cm skersmens.
V. Vaitkaus g. 3,
2016-08-02 13:25 AB PANEVEŽIO STATYBOS TRESTAS
Dokumento numeris: A320-658/16(2.3.1.20-UK2):
akacijos šakų, trukdančių apšvietimui ties Sausio 13-osios g.3 pagenėjimas
Sausio 13-osios g., 3
2016-07-13 13:40 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-568/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti, užvirtusias ant dviračių-pėsčiųjų tako, nulūžusias blindes.
Narbuto g., dviračių-pėsčiųjų takas
2016-06-06 09:31 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-314/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų gyventojų saugumui keliantį džiūstantį ginalinį klevą 15 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti palinkusias link automobilių stovėjimo aikštelės, apatines šakas ir sausas, uos. klevo 24 cm skersmens; šakas palinkusias link langų ir fasado, dvik. robinijos 33,28 cm skersmens bei atžalas.
Vaitkaus g., 13
2016-06-06 09:21 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-313/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų gyventojų saugumui keliančius uos. klevus 15,16,16,14, liepos savaiminuką iki 8 cm skersmens, pašalinti atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminti kaulenio krūmus; genėti sausas, aplūžusias šakas ir atžalas, uos. klevų 23,28,31; ąžuolo 28; šermukšnių 11,11,13,14,19; kriaušių 12,13,21; liepos 25 cm skersmens.
Kavoliuko g., 13, nuo 9 ir 15 namų pusės
2016-06-06 08:58 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-312/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tamsuojančią, pavojingai pasvirusią ievą 20 cm skersmens.
Asanavičiūtės g., 38-100
2016-06-06 08:48 UAB „Vilniaus viešasis transportas“
Dokumento numeris: A320-311/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti į pastatą besiremiančius, pavojingai pasvirusius, pavojų keliančius šaltalankius 13,17,25,11,10,25 ir iki 8 cm skersmens. Genėti sausas šakas klevo 15 cm skersmens, paformuoti, sužeminti užgožusius važiuojamąją kelio dalį kaulenio, erškėtrožės krūmus.
Asanavičiūtės g., 11A
2016-06-06 08:36 Dovilė Podolskė
Dokumento numeris: A320-310/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminti dėl vaikų saugumo pūslenio, sedulos, kaulenio krūmus. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti robinijos, klevo savaiminukus 9 ir iki 8 cm skersmens.
Maciulevičiaus g., 20,24 ir nuo Asanavičiūtės g.1
2016-05-05 16:57 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-133/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti keliantį pavojų gyventojų saugumui, nudžiūvusį klevą 29cm skersmens; Atlikti liepų 24;42;51;26;42;36;43;24;16;23cm lajų pakėlimą bei kaulenio ir gudobelės formavimą.
Druskio g. 1/22-239 bei prie Druskio g. 9 ir 1 namo link Maciulevičiaus g. 30,
2016-05-05 16:52 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-132/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti keliantį pavojų gyventojų saugumui, nudžiūvusį klevą 29cm skersmens; Atlikti liepų 24;42;51;26;42;36;43;24;16;23cm lajų pakėlimą bei kaulenio ir gudobelės formavimą.
Druskio g. 1/22-239 bei prie Druskio g. 9 ir 1 namo link Maciulevičiaus g. 30,
2016-04-26 13:31 AB PANEVEŽIO STATYBOS TRESTAS
Dokumento numeris: A320-59/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pakoreguotu projektu Nr. 2015-31-DP-SP,S-15 bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150528-00583 papildomai pjauti projekto įgyvendinimui trukdančius klevus 22;24cm skersmens.
Sausio 13-osios g. 3 prie gatvės,
2016-04-25 07:39 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-45/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų saugumui, nudžiūvusį klevą 29 cm skersmens.
tarp Druskio g. 9 ir 1 namo link Maciulevičiaus g. 30,
2016-04-21 07:14 [Duomenys nuasmeninti]
Dokumento numeris: A320-30/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, genėti apatines šakas, siekiančias ir trukdančias saugiam pėsčiųjų praėjimui šaligatviu, liepų 48, 47, 53, 29 cm skersmens, atlikti formuojamąjį genėjimą obels 30 cm skersmens.
kavoliuko g., 19
2015-12-23 15:10 UAB "NT valdymo koncernas", S. Žukausko g. 39, 868731001
Dokumento numeris: E657-527/15:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žygio g. 90, Vilnius, 2016-01-18, 17:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2016-01-15, elektroniniu paštu dalius@artex.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Dalius Striukas, dalius@artex.lt; 861154412
Algimanto Petro Kavoliuko g 12, Karoliniškės, Vilnius,