Informaciniai pranešimai

Data Gavėjas Tipas Informacija Adresas
2018-02-22 08:33 Vilniaus lopšelis-darželis "Pasakaitė"
Dokumento numeris: A320-253/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą tamsinančias tujas šešiakamienę 12,10,12,10,18,12; dvikamienes 6,12; 21,11; 10,11; 10,12; keturkamienę 10,12,17,16; trikamienę 15,13,11 cm skersmens.
Taikos g. 30, L/D "Pasakaitė" teritorijoje
2018-02-07 09:37 Justiniškių seniūnija
Dokumento numeris: A320-194/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti medžių šakas užgožusias gatvės apšvietimo stulpus, kaštono 19 cm, beržų 24, 32 cm skersmens.
Taikos g. 128, 116, už namų, prie pėsčiųjų tako
2018-02-05 09:19 UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Dokumento numeris: A320-179/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą pašalinat menkavertes, blogos sanitarinės būklės, savaime priaugusias blindes, akacijas, drebulaites, beržiukus, pušaites ir tuopas.
Budiniškių g. 1 žemės sklype (0101/0015:226),
2018-01-30 10:13 UAB „Justiniškių būstas“
Dokumento numeris: A320-145/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas liečiančias bei braižančias pastato fasadą ir langus, beržo 27 cm skersmens.
Rygos g. 3,
2018-01-30 09:58 Pranė Kuprienė
Dokumento numeris: A320-144/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, išretinant lają, klevo 60 cm skersmens.
Taikos g. 10,
2018-01-30 08:59 441-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Dokumento numeris: A320-142/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų, su puviniu blindę 30 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias, braižančias pastato fasadą ir stogą, beržų 28, 25, 25, 31, 29, 31 cm skersmens.
Taikos g. 81A,
2018-01-30 08:47 335-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Dokumento numeris: A320-141/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias, braižančias pastato fasadą ir stogą, beržų 26, 24, 22, 20, 30, 26, 27, 29, 22, 25, 27, 21, 24, 28 cm; klevo 19 cm skersmens.
Taikos g. 81B,
2018-01-15 13:43 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-58/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti medžių šakas palinkusias, užgožusias dviračių taką bei trukdančias saugiai dviračių tako eksploatacijai.
visoje Justiniškių gatvėje,
2018-01-12 10:12 Anonimas
Dokumento numeris: A320-53/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti praėjimą pėsčiųjų taku apsunkinančius, gluosnius 4,6,6,7,7cm skersmens.
Ties įvažiavimu į Rygos g. 10,
2018-01-02 12:51 Justiniškių seniūnija
Dokumento numeris: A320-1/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį, pėsčiųjų tako valymo darbams trukdantį uos. klevą 18 cm skersmens.
Taikos g. 113,
2017-12-28 14:01 387-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Dokumento numeris: A320-2150/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti statinio augančias, žalą pastato konstrukcijoms darančias kriaušes Ø12;12cm, obelį Ø13cm, beržą Ø15cm, uos.klevą Ø16cm bei atžalas.
Taikos g. 111B apie garažą,
2017-12-01 08:16 Jaroslavas Užpolevičius
Dokumento numeris: A320-2064/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojingai pasvirusias, aplūžusias, užpultas grybinių ligų kaukazines slyvas 9,8,22,7,15,16,18,22,32,21 cm skersmens.
Justiniškių g. 49,
2017-12-01 08:07 Jaroslavas Užpolevičius
Dokumento numeris: A320-2063/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusias, praėjimą apsunkinančias medlievas 5, 6 cm bei atžalas iki 8 cm skersmens.
Justiniškių g. 71,
2017-11-21 07:48 113-OJI DNSB
Dokumento numeris: A320-2018/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant praėjimo ir pravažiavimo pasvirusį, iš tvorelės išaugusį uos.klevą Ø42cm.
Taikos g. 14,
2017-11-21 07:30 UAB "Justiniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-2017/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti nuo fasado, langų bei sienos besiremiančias šakas ąžuolui Ø49cm ir drebulei Ø48cm.
Taikos g. 4,
2017-11-21 07:24 UAB "Justiniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-2016/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį šermukšnį Ø16cm.
Rygos g. 13,
2017-10-17 09:11 Šarūnė Vaivadaitė-Mušketienė
Dokumento numeris: A320-1867/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti žagrenio ir ievos atžalas iki 8cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti langus užgožusį, šviesą butuose tamsinantį, sužeminant bei paformuojant jazmino krūmą.
Taikos g. 21,
2017-10-02 14:04 Anonimas
Dokumento numeris: A320-1795/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pagenėti šakas užgožusias praėjimą, palinkusias virš pėsčiųjų tako dalies, jazmino krūmo.
Taikos g. 225,
2017-09-20 08:26 EDITA BAGOČIŪNIENĖ
Dokumento numeris: A320-1712/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančią, šviesą bute tamsinančią, langus ir fasadą braižančią kaukazinę slyvą 14 cm bei pašalinti vyšnios ir kaukazinės slyvos savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Taikos g. 75,
2017-09-20 08:11 Adriana Bakanauskienė
Dokumento numeris: A320-1709/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančią, pėsčiųjų taką užgožusią dvik. obelį 13, 15 cm skersmens.
Taikos g. 53,
2017-09-15 08:46 JAROSLAV ŽIBORT
Dokumento numeris: A320-1681/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ir genėti pėsčiųjų šaligatviu naudotis trukdančius: 1. Sedulos krūmus (Justiniškių g. 58); 2. Pakelti lają liepai Ø24cm bei apgenėti aplūžusį gluosnį Ø56cm (Rygos g. 18); 3. Pakelti lajas daugiakamienei ievai Ø17;19;17;16cm (Rygos g. 14); 4. Pjauti pažeistą puvinio, pasvirusią blindę Ø25;12;23;16;8;8cm, vinkšną Ø6cm bei pagenėti vinkšnoms Ø9;10;6;8cm ir slyvai Ø13;12cm šakas (Justiniškių g. 48); 5. Pakelti lajas liepoms Ø17;16cm (Rygos g. 20)
Rygos g. prie 14;18;20 namų bei Justiniškių g. 48;58 namų palei pėsčiųjų šaligatvius,
2017-09-13 10:05 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1659/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas dėl šviesos patekimo į butus, retinti lajas, liepų 34,26,33,32, dvik. liepos 19,18 cm skersmens.
Justiniškių g. 99,
2017-09-06 08:52 Martina Cibulskienė
Dokumento numeris: A320-1593/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas dėl šviesos patekimo į butus, nuo langų bei fasado, retinti lają, liepos 27 cm skersmens.
Rygos g. 7,
2017-08-30 07:59 UAB "Justiniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-1564/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti baltauogės meškytės, erškėtrožės, kaulenio, ligustro apie 47 m krūmų, pašalinti japoninį pelėvirkštį.
Taikos g.32, nuo lopšelio-darželio pusės
2017-08-29 08:56 UAB „FEGDA“
Dokumento numeris: A320-1556/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 15-11/27, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170731-01366, LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti projekte šalinti numatytus, savaime priaugusius nevertingus medžius; Taip pat šalinti menkavertes, blogos sanitarinės būklės blindes bei medelius iki Ø8cm.
Talino g. 2B ir 2A privačiuose žemės sklypuose,
2017-08-03 15:05 EDMUNDAS JANKAUSKAS
Dokumento numeris: A320-1441/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusį medelį iki 8 cm skersmens.
Laisvės pr., netoli Audėjo baldų centro
2017-07-20 08:45 LAIMA GRIGORAVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-1317/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančias, pavojų namo konstrukcijoms keliančias, langus braižančias kaukazinę slyvą 6 cm bei obelį 6 cm skersmens.
Taikos g. 34,
2017-07-11 07:24 UAB "HA.EN"
Dokumento numeris: A320-1275/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu 07-006-TP-SO1 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytas, statybos darbams trukdančias blindes 10,22,18,15,10,10,20,10,27,27,9 cm; obelis 38,28 cm; liepos atžalas bei klevo, gluosnio, blindės savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Laisvės pr.78B, sklype (Kad.nr.0101/0019:0782)
2017-07-05 07:23 JANINA NIJOLĖ GILIŪNIENĖ
Dokumento numeris: A320-1247/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį, šaligatvį užgožusių, kaulenio krūmų genėjimą.
Taikos g. 128,
2017-07-05 07:01 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1246/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančius pavojų gyventojų saugumui, nudžiūvusius šermukšnius 23,20 cm skersmens.
Justiniškių g. 59,
2017-07-04 15:50 EDMUNDAS JANKAUSKAS
Dokumento numeris: A320-1245/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas užstojančias šviesoforą, liepos 21 cm skersmens.
Justiniškių/Šešuolių g. sankryža,
2017-06-28 17:10 UAB "Gintarinė energija", įm.k. 302733367
Dokumento numeris: E657-541/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus m. sav. Konstitucijos pr.2, Vilnius, liepos mėn. 19d. 17:30, II aukštas 215 salė

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. pastu. info@arcdhitekturosnamai.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tomas Gaižauskas, tomasgaizauskas@gmail.com 867390575
Helsinkio g 22, Justiniškės, Vilnius,
2017-06-28 16:15 UAB "Gintarinė energija", įm.k. 302733367
Dokumento numeris: E657-540/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vytenio g. 6 - 102 kab. Vilnius, 867390575, liepos mėn. 19d. 14:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. pastu info@architekturosnmai.lt, iki liepos mėn. 19d. 14:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tomas Gaižauskas, tomasgaizauskas@gmail.com 867390575
Helsinkio g 22, Justiniškės, Vilnius,
2017-06-21 16:09 Hai Do Van email.: haidovan76@gmail.com tel. + 370 600 62 618
Dokumento numeris: E657-518/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas įvyks 2017-07-12, 17:00, Vilniaus miesto savivaldybės pastate, esančiame adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 216 kab.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2017-07-12, 16:00 elektroniniu paštu: laima.archiprojektai@gmail.com arba tel. + 370 680 20 165

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laimutė Pelanytė email. laima.archiprojektai@gmail.com tel. + 370 680 20 165
Ežeraičio g 1, Justiniškės, Vilnius,
2017-06-21 15:17 Hai Do Van email.: haidovan76@gmail.com tel. +370 600 62 618
Dokumento numeris: E657-517/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Susirinkimas vyks 2017-07-11, 17:00 Vilniaus miesto savivaldybės pastate, adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kab. Nr. 216

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2017-07-11, 16:00. tel. + 370 680 20 165, arba email.: laima.archiprojektai@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laimutė Pelanytė email.: laima.archiprojektai@gmail.com tel. +370 680 20 165
Ežeraičio g 1, Justiniškės, Vilnius,
2017-06-15 15:53 Hai Do Van haidovan76@gmail.com t. + 370 600 62 618
Dokumento numeris: E657-497/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017-07-05; 11:00 Vilniaus miesto savivaldybėje, esančioje adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Kab. Nr. 216

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti elektroniniu paštu: laima.archiprojektai@gmail.com arba tel. +370 680 20 165 iki 2017-07-05; 11:00 vyksiančio viešo susirinkimo pradžios

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laima Pelanytė. laima.archiprojektai@gmail.com t. + 370 680 20 165
Ežeraičio g 1, Justiniškės, Vilnius,
2017-06-13 07:58 UAB ,,Justiniškių būstas"
Dokumento numeris: A320-1112/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti savavališkai pasodintą šaltalankio krūmą.
Taikos g.32,
2017-06-06 14:24 Eglė Bandzienė
Dokumento numeris: A320-1067/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keliančias pavojų kapaviečių saugumui sausas šakas, trikamienės guobos 42,38,47 cm skersmens.
Buivydiškių kapininėse šalia D.ir J. Jadzevičių kapavietės,
2017-06-05 08:11 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-1046/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų ir kapaviečių saugumui, džiūstančią tuopą 63 cm skersmens bei pašalinti savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus ir atžalas.
Buivydiškių kapinių teritorijoje,
2017-05-31 07:58 Diana Kacapuka
Dokumento numeris: A320-1027/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keliančias pavojų eismo saugumui apatines šakas, kaštono 35 cm skersmens.
Justiniškių g. 61,
2017-05-25 10:39 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1013/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, pažeistą kamieninio puvinio, nulūžusiomis kabančiomis šakomis, dvikamienę blindę 23,24 cm skersmens.
Taikos g. 95,
2017-05-22 10:20 203-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-973/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka pavojų keliantį gyventojų ir jų turto saugumui, nudžiūvusį trikamienį šermukšnį 18,14,18 cm skersmens.
Taikos g. 153,
2017-05-16 08:18 UAB "Vilniaus energija"
Dokumento numeris: A320-925/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti arti šilumokaitinės JU 09 pastato augantį, žalą pastato konstrukcijai darantį, patekti į patalpas trukdantį daugiakamienį trapųjį gluosnį Ø18;18;15;18;12cm.
Taikos g. 128A prie pastato,
2017-05-15 08:54 Gabija Marija Tijūnėlienė
Dokumento numeris: A320-912/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstančia viršūne, turintį puvinio klevą 28 cm; sausas, aplūžusias alyvas iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas ir apatines, klevų 23,36,31,35 cm skersmens.
Taikos g. 20,
2017-05-11 17:33 Andrejus Klebeko, Teresa Gečienė, Andžej Višnevski, Ana Višnevska, Tadeušas Gečis
Dokumento numeris: E657-386/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
VILNIAUS TAIKOS PROGIMNAZIJOS Aktų salėje Taikos g. 157, Vilnius 2017 m. gegužės 31 d., 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti paštu: adresu Kaukysos g. 18-109, Vilnius, el. paštu: info@rascius.lt iki viešo susirinkimo arba viešame susirinkime

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vidas Raščius, el. paštas: info@rascius.lt ,tel.: +37068779100
Rygos g 49, Justiniškės, Vilnius,
2017-04-26 12:38 Andrejus Klebeko, Teresa Gečienė, Andžej Višnevski, Ana Višnevska, Tadeušas Gečis
Dokumento numeris: E657-328/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
MB „Arch VR“ patalpose Kaukysos g. 18-109, Vilnius 2017 gegužės 16 d., 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti paštu: adresu Kaukysos g. 18-109, Vilnius, el. paštu: info@rascius.lt iki viešo susirinkimo arba viešame susirinkime

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vidas Raščius, el. paštas: info@rascius.lt ,tel.: +37068779100
Rygos g 49, Justiniškės, Vilnius,
2017-04-20 08:41 Justiniškių seniūnijos specialistė
Dokumento numeris: A320-720/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti šviesą butuose tamsinančius kaulenio, alyvų, jazminų, gelt. žirnmedžio krūmus.
Rygos g. 11,
2017-04-10 08:14 Olga Sinkevičienė
Dokumento numeris: A320-668/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti erškėtrožės krūmus ir pašalinti klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Taikos g. 45, 43, 41,
2017-04-07 08:43 Vilniaus „Sietuvos“ progimnazija
Dokumento numeris: A320-662/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų mokinių ir darbuotojų saugumui, su kamieniniu puviniu dvikamienį gluosnį 45,28 cm, gluosnį 54 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą sedulos krūmų, išpjaunant klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Taikos g. 47,
2017-03-28 07:13 JUSTINAS VINEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-568/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti praėjimui trukdančias gudobeles 7, 9, 11 cm skersmens, taip pat apkarpyti ir paformuoti krūmus, nuo šaligatvio palei namą.
Taikos g. 120, palei namą, prie šaligatvių,
2017-03-24 14:01 Andrejus Klebeko, Teresa Gečienė, Andžej Višnevski, Ana Višnevska, Tadeušas Gečis
Dokumento numeris: E657-214/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
MB „Arch VR“ patalpose Kaukysos g. 18-109, Vilnius 2017 balandžio 12 d., 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti paštu: adresu Kaukysos g. 18-109, Vilnius, el. paštu: info@rascius.lt iki viešo susirinkimo arba viešame susirinkime

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vidas Raščius, el. paštas: info@rascius.lt ,tel.: +37068779100
Rygos g 49, Justiniškės, Vilnius,
2017-03-24 08:40 UAB „Kamitra ir Ko“
Dokumento numeris: A320-551/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statinio projektu Nr. TP-2015/10, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160414-00366 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.1-4.6.,4.15.,4.16 punktais pjauti Mozūriškių g. atkarpos tiesimui trukdančias blindes Ø26;32;17;26;42;10;8;18;26;14;15;24;20;21;18;26;24;48;32;27;26;25;24;22;32;28;34cm, drebules Ø18;19;10;8;14;17;21;17;19;18;42;29;14;10;18;18;16;10;24;10;18;14;12;22;16;8;17cm, ievas Ø18;14;8;14;16;12;10cm, klevus Ø10;13;21cm, beržus Ø12;10;11;6;7;7cm ir baltalksnius Ø8;9;16cm.
Mozūriškių g. atkarpa palei žemės sklypą (kad. Nr. 0101/0167:56),
2017-03-08 08:10 Daugiabučio namo Justiniškių g. 51 savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-433/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, pašalinti atžalas liepų 28, 21, 15 cm skersmens.
Justiniškių g. 51,
2017-02-06 09:59 KRISTINA ŠENIAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-260/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 bei natūralios apšvietos tyrimo protokolu Nr. F-NA-27/2016 pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, šviesos pateikimą į patalpas užstojančius klevus 32cm(skilusiu kamienu);29cm skersmens bei pagenėti kaštonui 36cm skersmens šaką augančią link namo pusės.
Taikos g. 26 kieme,
2017-01-18 09:14 Ričardas Piekarskas
Dokumento numeris: A320-144/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančią, žalą namo konstrukcijoms darančią kauk. slyvą 7cm skersmens bei atjauninti alyvos krūmus, pašalinant senas alyvas.
Taikos g.117,
2017-01-04 09:37 Elvyra Jarmalavičienė
Dokumento numeris: A320-29/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas bei pašalinti šaką palinkusią virš važiuojamosios kelio dalies, uos. klevo 42 cm skersmens.
Taikos g. 50,
2017-01-04 09:25 Rimas Radzevičius
Dokumento numeris: A320-28/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų namo konstrukcijoms, per arti namo pamato augančią, langus bei fasadą braižančią, šviesą butuose tamsinančią, kaukazinę slyvą 23 cm skersmens.
Justiniškių g., 111
2016-12-28 13:18 UAB „JURITA“
Dokumento numeris: A320-1528/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai palinkusias, šaligatvį užgožusias, praėjimą apsunkinančias alyvas 11,12 cm skersmens.
Taikos g. 101, prie laiptinės 1-20
2016-12-28 13:06 BRONĖ LUPŠICIENĖ
Dokumento numeris: A320-1527/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines, nusvirusias virš pėsčiųjų tako šakas, obels 17, 8 cm skersmens.
Taikos g. 77, įvažiavus nuo Taikos g. pusės
2016-12-28 11:47 Justiniškių seniūnija
Dokumento numeris: A320-1523/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstantį, pažeistą puvinio, klevą 11cm skersmens.
Justiniškių g., 74, 76 vidiniame kieme
2016-12-06 10:02 UAB "ADMI"
Dokumento numeris: A320-1438/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, bei aplūžusias šakas ir atžalas liepai 27cm skersmens.
Taikos g. 93 kieme,
2016-12-01 08:03 Robertas Petraševič
Dokumento numeris: A320-1413/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas bei siekiančias, braižančias pastato fasadą ir langus, dvikamienio klevo 35,37 cm skersmens.
Taikos g. 75,
2016-11-21 08:50 Viešoji įstaiga Greitosios medicinos pagalbos stotis
Dokumento numeris: A320-1338/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas trukdančias privažiuoti prie namų, gadinančias GPM automobilių kėbulus, uosialapių klevų 34, 20cm bei šermukšnio 20 cm skersmens. Nupjauti džiūstantį šermukšnį 11 cm skersmens.
Justiniškių g., 27,29,31 kiemai
2016-11-09 15:10 Jaroslav Žibort
Dokumento numeris: A320-1264/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pašalinti praėjimą šaligatviu apsunkinančius baltauogės meškytės krūmus, pašalinti alyvų atžalas, atjauninti alyvų krūmus.
Rygos g. 20,
2016-11-09 14:43 UAB "Justiniškių bustas" Vytas Pajenčkovskis
Dokumento numeris: A320-1261/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš pamato augančius, šviesą butuose tamsinančius, į langus, fasadą besiremiančius ir braižančius, šermukšnius 8,9 cm, uosialapį klevą 31 cm skersmens.
Taikos g. 55,
2016-11-09 09:08 Marija Danguolė Aleksandravičienė
Dokumento numeris: A320-1252/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas, retinti lają liepos 18 cm; genėti šakas palinkusias link namo fasado bei langų, retinti lają liepos 26cm skersmens.
Taikos g.137, prie 7 buto langų
2016-11-03 08:22 Vytautas Aleksandravičius
Dokumento numeris: A320-1183/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų saugumui, su kamieniniu puviniu, pasvirusią link vaikų žaidimo aikštelės, aplūžusią liepą 16 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti aplūžusias ir sausas šakas, pašalinti atžalas liepos 23 cm skersmens.
Taikos g. 21, kieme
2016-10-31 08:31 EGIDIJUS JUŠKA
Dokumento numeris: A320-1175/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš tvoros ir pastato pamato augančius, pavojų konstrukcijoms keliančius, turinčius puvimo požymių, aplūžusias blindes 13,17,25,11,11,12,9, beržus12,12cm bei savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Justiniškių g., 126D sklype (kad.Nr.0101/0015:0270)
2016-10-31 07:46 UAB Gabijos turtas
Dokumento numeris: A320-1173/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos leidimu Nr. LNS-01-160714-00142 bei techniniu projektu W_0014-TP-SP ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius, klevus 23,15,13,12cm, liepą 25cm skersmens.
Justiniškių g., 145 sklype (kad.Nr. 0101/0015:0006)
2016-10-27 10:55 Janina Berlinskaitė
Dokumento numeris: A320-1159/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai palinkusias į pėsčiųjų tako pusę, ievas 13,17 cm skersmens bei pašalinti stuobrius.
Taikos g. 28, einant link Taikos troleibusų sustojimo
2016-10-27 10:41 Reda Lišauskienė
Dokumento numeris: A320-1158/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą bute tamsinančią, fasadą bei langus braižančią, iš namo pamato augančią kaukazinę slyvą 13 cm skersmens bei atlikti formuojamąjį genėjimą jazmino krūmo.
Taikos g., 8-40 prie balkono
2016-10-27 10:28 Aistė Piliutienė
Dokumento numeris: A320-1157/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančius, užstelbtą gudobelę 17 cm, pavojingai pasvirusį baltalksnį 10 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, apatines šakas, retinti lajas liepų 26,27cm; apatines šakas beržų 40,38cm bei maumedžių 35,34cm skersmens.
Taikos g. 44, nuo balkonų pusės
2016-10-27 10:12 Aleksandr Ovčinikov
Dokumento numeris: A320-1156/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminant, pašalinant praėjimą užgožusių, lanksvos, forzitijos krūmų.
Justiniškių g., nuo 28 link 34 namo
2016-10-27 09:26 TERESA MAKUCEVIČ
Dokumento numeris: A320-1153/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl šviesos patekimo į butus, liepas 15,12cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, retinti lają, klevo 38 cm skersmens.
Taikos g. 88,
2016-10-27 09:17 Robertas Jegerskas
Dokumento numeris: A320-1152/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti formuojamąjį genėjimą, pašalinant nuo praėjimo, kaulenio krūmų.
Taikos g. 34,
2016-10-27 09:09 JURGITA BRAZAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1151/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, pasvirusią, inžinerinių tinklų zonoje augančią, aikštelę ardančią, dvikamienę tuopą 65, 62cm skersmens.
Rygos g., 3, 5 kieme
2016-10-27 08:48 Stasys Klizas
Dokumento numeris: A320-1149/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, pažeistą kamieninio puvinio, klevą 24cm skersmens.
Justiniškių g., prieš Rygos g. 10
2016-10-27 08:39 Gintaras Tribulskis
Dokumento numeris: A320-1147/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš namo pamato augančią, šviesą butuose tamsinančią, fasadą bei langus braižančią kaukazinę slyvą 18 cm skersmens.
Justiniškių g. 28,
2016-10-27 08:06 RUSLANAS RYBAKOVAS
Dokumento numeris: A320-1144/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti komunikacijų apsaugos zonoje augančią, aplūžusiomis šakomis, turinčią puvimo požymių, pažeistu kamienu, obelį 21cm skersmens.
Justiniškių g. 26,
2016-10-27 08:00 Danutė Rimkutė
Dokumento numeris: A320-1143/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti, sutrumpinti viršūnę gluosnio 42 cm skersmens.
Rygos g. 36,
2016-10-27 07:44 Lopšelis darželis „Justinukas“
Dokumento numeris: A320-1141/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, su kamieniniu puviniu, blindę 50 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas ir palinkusias link fasado bei stogo, beržų 30,30,38,32,26,34,33,26,25,26,28cm skersmens.
Taikos g. 99, L/D "Justinukas" teritorijoje
2016-10-27 07:34 Roza Bieliauskienė
Dokumento numeris: A320-1140/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pastatui, langus, fasadą braižantį, šviesą bute tamsinantį, beržą 8cm skersmens.
Taikos g. 91,
2016-10-24 08:09 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1113/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu sutvarkyti vėjalaužas bei vėjavartas, pagal pridedamą sąrašą.
visose seniūnijose pagal pridedamą sąrašą,
2016-09-29 12:42 UAB AKTKC
Dokumento numeris: A320-939/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, apatines, palinkusias, apsunkinančias praėjimą, pušies 25 cm skersmens. Atlikti formuojamąjį genėjimą, sužeminimą krūmų.
Taikos g., 130A teritorijoje
2016-09-26 07:56 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-906/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu sutvarkyti vėjalaužas bei vėjavartas, pagal pridedamą sąrašą.
Justiniškių g. 63,
2016-09-23 08:31 SONATA BANIONIENĖ
Dokumento numeris: A320-897/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, pakelti lajas liepų 21,15,25,24 cm skersmens.
Justiniškių g. 37, nuo gatvės pusės
2016-09-02 14:09 UAB "TETAS"
Dokumento numeris: A320-748/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti tris menkavertes ievas, kurios įeina į pastotės TR-1125 apsaugos zoną
Taikos g. 75,
2016-08-22 17:58 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-719/16(2.3.1.20-UK2):
iškirsti menkaverčius krūmus ir liepos atžalas sudarant saugią aplinką
Justiniškių 37A tarp namo ir pėsčiųjų tako,
2016-08-02 14:52 UAB "Castrade service"
Dokumento numeris: A320-660/16(2.3.1.20-UK2):
uosialapio klevo genėjimas, praėjimo atlaisvinimui ties Taikos g. 50
Taikos g., 50
2016-07-27 09:48 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-654/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų nudžiūvusį klevą 34 cm skersmens.
Viršuliškių g. 71, už namo
2016-07-27 08:10 LAIMA AGILBIENĖ
Dokumento numeris: A320-652/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias, braižančias pastato langus bei fasadą, tamsuojančias, retinto lajas klevų 26,26,25cm; liepos 28cm; sausas šakas beržo 34cm, šermukšnio 20 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti išvirtusius aronijos krūmus, pašalinti uos. klevo 25 cm, šaką palinkusią virš pėsčiųjų tako.
Viršuliškių g. 55,
2016-07-18 12:46 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-598/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4.2. punktu sutvarkyti vėjalaužas bei vėjavartas, pagal pridedamą sąrašą.
visose seniūnijose pagal pridedamą sąrašą,
2016-07-08 08:38 Audronė Misikonienė
Dokumento numeris: A320-540/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį virš automobilių stovėjimo aikštelės, keliantį pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, uos. klevą 23 cm skersmens.
Justiniškių g. 35,
2016-07-07 15:59 Justiniškių seniūnija
Dokumento numeris: A320-533/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti laiptus užgožusius, praėjimą apsunkinančius, pavojų keliančius. Šviestuvą užgožusius gudobelę ir uos. klevus iki 8 cm skersmens bei atžalas. Pagenėti kadagius.
Justiniškių g.70, prie laiptų
2016-07-05 07:18 OLEG MACKEVIČ
Dokumento numeris: A320-524/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančius, per arti namo augančius gluosnio savaiminukus 5, 5, 5 cm skersmens, pašalinti alyvos krūmus, šermukšnio savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas šermukšnio 24 cm skersmens, bei nupjauti šermukšnio šaką, palinkusią link namo langų, 15 cm skersmens.
Taikos g. 58,
2016-07-05 07:07 Adolfas Razevičius
Dokumento numeris: A320-523/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus šakas siekiančias bei braižančias pastato fasadą ir langus, beržo 40 cm skersmens.
Taikos g. 62,
2016-07-04 15:46 Aleksandra Buiko
Dokumento numeris: A320-522/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus apatines šakas bei retinti lają liepos 34 cm skersmens.
Taikos g. 127,
2016-07-04 14:54 Nina Larkina
Dokumento numeris: A320-521/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus apatines šakas bei retinti lają liepos 42 cm skersmens.
Taikos g. 109,
2016-07-04 14:42 203 - oji DNSB
Dokumento numeris: A320-520/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančią, per arti namo augančią ievą 14cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus sausas šakas pušies 26 cm bei apatines šakas ievos 21 cm skersmens.
Taikos g. 147,
2016-06-06 07:43 Lopšelis-darželis ,,Saulėgrąža"
Dokumento numeris: A320-306/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti vaikų saugumui pavojų keliantį, lūžtantį šermukšnį 27 cm skersmens ir iki 8 cm skersmens.
Taikos g., 31 L/D "Saulėgrąža" teritorijoje
2016-06-06 07:33 Darius Kriščiūnas
Dokumento numeris: A320-305/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tamsuojančią, per arti namo pamato augančią, namo konstrukcijoms pavojų keliančią, alyvą 11 cm skersmens.
Taikos g., 85-37
2016-05-10 15:31 Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos profesinė organizacija
Dokumento numeris: A320-175/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-45 ir Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti su puviniu, pasvirusius, keliančius pavojų mokinių ir darbuotojų saugumui gluosnius 58, 52, 47, blindes 34, 16, dvik. drebulę 30, 27, ąžuolą 12, kėnius 36, 32 cm skersmens. Sužeminti 1/3 aukščio gluosnius 58, 37, 45, 78 cm skersmens. Genėti sausas, aplūžusias šakas ir pašalinti stimburius ąžuolų 29, 36, 30, 42 cm skersmens.
Justiniškių g., 43 mokyklos teritorijoje
2016-05-06 10:34 LAIMUTĖ JUODIENĖ
Dokumento numeris: A320-142/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-45 ir Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti langus braižančią, iš namo pamato augančią kauk. slyvą 6 cm skersmens; genėti apatines šakas, palinkusias link namo fasado bei langų, beržų 38, 40 cm skersmens.
Rygos g., 38
2016-05-04 15:49 Anonimas (Agnė)
Dokumento numeris: A320-123/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, sausas šakas bei atžalas liepų 32,29,23,30,20,22,33 cm, kriaušės 27 cm skersmens.
justiniškių g., 71
2016-04-29 08:32 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-87/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.2. punktu nuvirtusią blindę 18 cm skersmens.
Taikos, 163
2016-04-28 07:37 UAB "Vilniaus energija"
Dokumento numeris: A320-71/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti šilumos tiekimo apsaugos zonoje augančius, šilumos tinklų statinių konstrukcijas ardančius, keliančius pavojų saugiam šilumos tiekimo tinklų eksploatavimui, klevus 46,26,50,32 ir šermukšnį 6 cm skersmens.
Justiniškių, 74,76 namų teritorijoje
2016-04-27 07:04 Felicija Jarmalienė
Dokumento numeris: A320-63/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančią, per arti namo pamato augančią, pavojų namo konstrukcijoms keliančią eglę 10 cm skersmens.
Taikos, 235
2016-04-26 08:47 ŽANETA VILIONIENĖ
Dokumento numeris: A320-52/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, genėti apatines šakas, pasvirusias link namo fasado, liepos 75, klevo 40 cm skersmens bei pašalinti atžalas.
Justiniškių, 76
2015-12-03 09:57 EVP International, UAB, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mėnulio g. 7. Statytojo atstovas Vitalijus Romanovskis tel. +370 656 10080, el. paštas: v.romanovskis@paysera.lt
Dokumento numeris: E657-507/15:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2015 m. gruodžio 17 d. 17 val. įmonės UAB „Inekstra" patalpose (V.Kudirkos g. 18B-16, Vilnius).

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių gali teikti statytojui arba projektuotojui raštu arba el. paštu per visą 5 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, - iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: 1. Pareiškėjo vardą, pavarę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; 2. pasiūlymo teikimo data; 3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projektuotojas UAB „Inekstra", V.Kudirkos g. 18B-16 Vilnius. PV - Dalia Kriaučiūnienė, tel. (8 5) 2126 68.
Mozūriškių g 21, Justiniškės, Vilnius,