Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2019-05-10 13:48
Dokumento numeris: A320-800/19(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti per tvorą persvirusias, grėsmę keliančias šakas kaštonams Ø40;51cm
Miglos g. 1,
2019-05-02 08:40
Dokumento numeris: A320-732/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 72 cm skersmens uos. klevą, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, sumažinant lajos turį, praretinant šakas, pašalinant sausas šakas.
Vykinto g. 16, prie gatvės,
2019-05-02 07:26
Dokumento numeris: A320-730/19(2.9.1.20-UK2):
Pjauti 41 cm skersmens sausą liepą.
Liepyno g. 16 namo kieme,
2019-05-02 07:16
Dokumento numeris: A320-729/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 72 cm skersmens klevą, praretinant ir išlengvinant lają, pašalinant sausas šakas, bei atlikti lajos surišimą.
S. Moniuškos g. 35, arčiau 33 namo, prie įvažiavimo,
2019-04-30 13:31
Dokumento numeris: A320-727/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 33 cm skersmens, puvinio pažeistą, iš tvoros augančią gudobelę.
Pušų g. 39, prie vartų,
2019-04-30 13:07
Dokumento numeris: A320-725/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 71, 85 cm skersmens tuopas, paformuojant lajas, penktadalių pritrumpinant ataugusias grėsmę keliančias lajos šakas, šalinant sausas, bei stipriai pasvirusias šakas, taip pat atlikti 36 ir 38 cm skersmens sanitarinį-formuojamąjį liepų genėjimą.
A. Mickevičiaus g. 23, prie gatvės,
2019-04-30 12:48
Dokumento numeris: A320-724/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 35, 33, 42, 47 cm skersmens liepoms.
Kęstučio g. 49/5, palei gatvę,
2019-04-30 12:19
Dokumento numeris: A320-722/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 34 ir 35 cm skersmens kriaušes (auga iš vieno kelmo), pašalinant sausas šakas, bei tarpusavyje surišti kamienus, taip pat sanitariškai pagenėti 41 cm skersmens kriaušę; prie vartų genėti 42 cm skersmens liepą, pašalinant sausas šakas, bei neženkliai paformuojant lają, taip pat sanitariškai apgenėti 52 cm skersmens akaciją.
Sėlių g. 13A, kieme, bei prie įvažiavimo,
2019-04-30 11:58
Dokumento numeris: A320-721/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 45 cm skersmens uos. klevą, pašalinant arčiausiai el. laidų užaugusias šakas, paformuoti lają, pašalinanti sausas šakas.
Treniotos g. 26, prie gatvės,
2019-04-26 09:10
Dokumento numeris: A320-696/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti netaisyklingai nugenėtus, po elektros laidais augančius medžius, siekiant ištaisyti netaisyklingo genėjimo pasekmes, naujai formuoti lajas, atlikti sanitarinį genėjimą. Liepos: 31, 25, 34, 25, 29, 23, 34, 33, 36, 35, 32, 31, 37, 26, 35, 29, 33, 29, 30, 35, 37, 40, 39 cm skersmens, bei uosiai 41, 61, 36, 41 cm skersmens.
Treniotos gatvės atkarpoje, nuo Kęstučio g. iki Vytauto g., lyginėje pusėje,
2019-04-19 07:39
Dokumento numeris: A320-662/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti ir šalinti želdinius, kurių šakos trukdo praėjimui: 40, 43 cm skersmens uos. klevus, 12 cm skersmens gudobelę, o smulkesnes, augančias iš tvoros - pašalinti; 23, 25 cm skersmens liepoms pakelti lajas, taip pat šalinti iš tvoros augančius uos. klevus, 12, 7 cm skersmens, bei kitas smulkias atžalas.
Paribio g. 31, 29, palei gatvę,
2019-04-19 07:09
Dokumento numeris: A320-660/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį, genėjimą puvinio stipriai pažeistoms liepoms, sumažinant pažeistiems kamienams keliamą apkrovą, bei stengiantis suformuoti taisyklingesnes lajas. Medžių skersmenis 40, 45, 39, 35, 35, 33, 48 cm.
Pušų g. 29, palei gatvę,
2019-04-10 14:16
Dokumento numeris: A320-584/19(2.3.1.20-UK2):
Apgenėti palei šaligatvį augančius, laisvam žmonių judėjimui trukdančius krūmus.
Sėlių g. palei 35, 37, 39 namus,
2019-04-02 15:49
Dokumento numeris: A320-539/19(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į namo gyventojų balsavimo raštu rezultatus (24 "už", 9 "prieš"), pjauti 35, 35, 45, 28, 37 cm skersmens, arčiau namo augančius kaštonus, bei šalinti jų kelmus; genėti 35, 44, 35, 34, 29 cm skersmens kaštonus, atliekant lajų retinimą, bei formavimą. Šalinant kelmus, įvertinti inžinerinių tinklų atstumus (dujos palei namą, apie 3,40 m nuo sienos).
Latvių g. 13, kieme, arčiau namo, palei šaligatvį,
2019-03-25 14:44
Dokumento numeris: A320-470/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti, arba genėti nesaugotinus, savaime užaugusius uos. klevus, augančius tarp automobilių stovėjimo aikštelės ir Stumbrų g. 21 sklypo. Taip pat, stipriai apgenėti, arba nupjauti uos. klevą augantį šalia įvažiavimo į prekybos centro parkingą (iš Stumbrų gatvės), prie Stumbrų g. 23 sklypo ribos.
Saltoniškių g. 9 teritorijoje, bei ant ribos,
2019-03-18 15:13
Dokumento numeris: A320-409/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti palei Neries pakrantę tankiai užaugusius, menkaverčius, nesaugotinus želdinius (didesne dalimi prie naikintinų augalų grupės priskirti uos. klevai), paliekant vertingus saugotinus medžius.
Tarp upės ir pesčiųjų bei dviratininkų tako, ties Birutės g. 18D, 18B,
2019-03-14 07:40
Dokumento numeris: A320-377/19(2.9.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu komunalinių atliekų konteinerių aikštelių Vilniaus mieste statybos projektu 8160-00-SP, šalinti projekte numatytus, konteinerių ir jų aikštelių įrengimo darbams trukdančius želdinius,aikštelėje Nr. 525, Birutės g./Žalioji g. 27, pjauti 32 cm skersmens, konteinerių įrengimo darbams trukdančią liepą.
Birutės g./Žalioji g. 27, projekte numatytoje vietoje,
2019-03-06 12:06
Dokumento numeris: A320-355/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti ir kirsti (menkaverčius) link gatvės pasvirusius, matomumą ribojančius, eismui trukdančius medžius bei krūmus, augančius Birutės gatvėje, palei J. I. Kraševskio gatvės, 10 sklypo ribas.
Birutės gatvėje, nuo Birutės/J. I. Kraševskio gatvių sankryžos, žemyn, palei gatvę,
2019-03-06 08:26
Dokumento numeris: A320-353/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 45 cm skersmens kriaušę, pjauti 29, 38, 48(be viršūnės) cm skersmens kriaušes, bei 10 cm skersmens slyvą; genėti 72 cm skersmens klevą, lengvinant, paformuojant, praretinant lają bei pašalinant sausas šakas.
Vytauto g. 30 namo kieme,
2019-03-06 08:04
Dokumento numeris: A320-352/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarini-formuojamąjį genėjimą, bei neženkliai sužeminti lajas 36, 34, 49, 33, 33 cm skersmens liepoms.
Pušų g. 20, Pušų g. 22, palei gatvę,
2019-03-04 14:27
Dokumento numeris: A320-330/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti alyvas.
Lapių/Sėlių g. kampas,
2019-03-01 15:38
Dokumento numeris: A320-317/19(2.3.1.20-UK2):
Vykdant NŽT raštu Nr. 49SFN-312-(14.49.104) gautą privalomą nurodymą, pjauti tvoros perkėlimo darbams trukdančius uos.klevus Ø44;76cm ir tuopą Ø54cm.
Latvių g. 40 darželio teritorijoje,
2019-02-27 07:23
Dokumento numeris: A320-298/19(2.3.1.20-UK2):
Nugenėti sedulos krūmus, 4 vnt. sužeminant iki žemės, ir pašalinti visas išdžiuvusias šakas, kad atželtų nauji tvarkingi krūmeliai.
Latvių g. 50, priešais namą prie gatvės,
2019-02-22 09:01
Dokumento numeris: A320-268/19(2.3.1.20-UK2):
Narbuto gatvės atkarpoje (nuo Sėlių gatvės iki Erelių gatvės), atlikti sanitarinį valymą, pagal poreikį (atsižvelgiant į būklę) atliekant medžių, genėjimo ir/ar pjovimo darbus, šalinant ir išvežant: sausas ar lūžusias šakas, sausus, išvirtusius lūžusius, žuvusius ir pan. medžius, taip pat menkaverčius, savaime užaugusius arba invazinių rūšių medelius, krūmus.
Narbuto g., nuo Sėlių g., žemyn iki Erelių g.,
2019-02-14 07:39
Dokumento numeris: A320-217/19(2.3.1.20-UK2):
Remiantis Visuomeninės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos prie VMSA nutarimu, genėti kieme augančius kaštonus (10 medžių, 30-50 cm skersmens), taikant saikingą lajų redukavimą, kuris turėtų skatinti antrinių lajų formavimąsi. Rekomenduotina lajas formuoti palaipsniui, kas 2 metus taikant atitinkamą genėjimą, 10 metų laikotarpyje, stebint medžių būklę.
Latvių g. 13, kieme,
2019-02-12 14:33
Dokumento numeris: A320-207/19(2.3.1.20-UK2):
Genėti 37, 39 cm skersmens uos. klevą, 15, 15, 20 cm skersmens slyvą, 60 cm skersmens kaštoną, 51 cm skersmens liepą, bei 17 cm skersmens tują.
Karaimų g. 3, kieme,
2019-02-05 07:24
Dokumento numeris: A320-162/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, privačioje valdoje augančios eglės nėra saugotinos, taip pat nėra saugotini kiti medžiai, kurių skersmuo neviršija 20 cm. Tokius medžius savininkai gali tvarkyti (pjauti ir/ar genėti) savo nuožiūra, be savivaldybės leidimo.
D. Poškos g. 5, sklypo teritorijoje,
2019-02-01 09:16
Dokumento numeris: A320-154/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti 44, 42, 34, 42, 42, 32, 41, 42, 41, 42, 41, 44 cm skersmens liepų genėjimo darbus, paformuojant, išretinant ir pritrumpinant lajas (iki 2 m nuo viršutinio taško), pašalinant sausas šakas.
Traidenio g., nuo 13 namo, link 5 namo, palei gatvę,
2018-12-28 10:34
Dokumento numeris: A320-2054/18(2.3.1.20-UK2):
Skubos tvarka pjauti 38 cm skersmens apysausį, puvinio, bei grybinių lygų pažeistą, pavojų keliantį klevą, taip pat genėti 72 ir 62 cm skersmens klevus, siekiant sumažinti medžiams keliamą apkrovą, lengvinti lajas, bei pašalinti sausas šakas.
Stirnių gatvėje, šalia Stumbrų g. 26 namo,
2018-12-20 10:39
Dokumento numeris: A320-2034/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti sedulos krūmus (gyvatvorę) prie Birutės g. 13 namo (palei Pušų g. ir palei Birutės g.), paformuojant ir sužeminant 1/4, kitoje gatvės pusėje, prie sankryžos pašalinti matomumui trukdančias liepos atžalas.
Pušų g. ir Birutės g. sankryža, prie Birutės g. 13 namo,
2018-12-20 08:22
Dokumento numeris: A320-2025/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į pakartotinį prašymą, genėti alyvų gyvatvorę, paformuojant, sužeminant, atitraukiant nuo namo, taip pat pagal poreikį, pagenėti kitus pavienius palei namą augančius krūmus. Darbus paderinti su bendrijos pirmininku, tel. 8 685 78 915.
Žvėryno seniūnija, Latvių g. 13/Sakalų g. 1, palei gatvę, palei namą,
2018-12-13 08:58
Dokumento numeris: A320-1987/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 30 cm skersmens, stipriai pasvirusį į tvorą atsirėmusį ir ją laužantį riešutmedį.
S. Moniuškos g. 17, privačiame sklype,
2018-12-13 08:41
Dokumento numeris: A320-1986/18(2.3.1.20-UK2):
Dėl natūralaus apšviestumo pagerinimo, pagenėti 32 cm skersmens vinkšną, pašalinti atžalas, genėti 31 cm skersmens klevą, 64 cm skersmens klevą ir 36 cm skersmens klevą praretinant ir paformuojant lajas, 64 cm klevui pašalinant kelias stambesnes šakas nuo namo pusės, taip pat genėti 36 cm skersmens ievą, išretinant ir paformuojant lają.
Latvių 53A, namo aplinkoje, balkonų pusėje,
2018-12-05 07:43
Dokumento numeris: A320-1927/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 31 ir 41 cm skersmens liepoms, bei apkarpyti šalia jų augančius krūmus.
Pušų g. 11, prie gatvės,
2018-11-28 12:27
Dokumento numeris: A320-1887/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą teritorijoje augančioms liepoms, 44, 39, 34, 32, 33, 31, 45, 55, 46, 29, 43, 27, 28 cm skersmens; pjauti 86 cm skersmens, išsišakojusią, moksleiviams, personalui, bei pastatui pavojų keliančią tuopą.
Blindžių g. 3, Vilniaus "Genio" progimnazijos teritorijoje,
2018-11-27 08:27
Dokumento numeris: A320-1860/18(2.3.1.20-UK2):
Siekiant ištaisyti netaisyklingo genėjimo pasekmes, formuoti taisyklingas liepų lajas, etapais atliekant nurodytų medžių tvarkymo darbus (pagal poreikį atlikti gydimą, sanitarinį bei formuojamąjį genėjimus, taip pat galimas kamienų surišimas). Liepų skersmenis 64, 49 ir 49, 54, 45, 40 cm. Numatytus darbus turėtų atlikti kvalifikuoti specialistai (arboristai).
Birutės g. 18, namo teritorijoje,
2018-11-22 14:43
Dokumento numeris: A320-1836/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti 125 cm skersmens ąžuolo tvarkymo darbus (genėjimą, gydimą, būklės stabilizavimą). Medžio tvarkymo darbus turėtų atlikti kvalifikuotas arboristikos specialistas.
Birutės takas, apie 125 m nuo pėsčiųjų tilto, link Karoliniškių,
2018-11-21 12:44
Dokumento numeris: A320-1814/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 72 cm skersmens liepą, pašaliant ant kamieno užaugusias atžalas, pašalinant kelias šakas nuo namo pusės, taip galimas neženklus (apie 2 m) lajos sužeminimas.
Latvių g. 19A kieme,
2018-11-14 08:09
Dokumento numeris: A320-1771/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 35 cm skersmens, arti namo augančią eglę.
Liepyno g. 23, privačioje namų valdoje,nuo Erelių gatvės pusės,
2018-10-31 08:10
Dokumento numeris: A320-1702/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 86 cm skersmens, arti gyvenamojo namo, privačioje namų valdoje auganti, pavojų žmonėms, bei jų turtui keliantį, klevą.
Moniūškos g. 20, privačios valdos sklype,
2018-10-26 13:06
Dokumento numeris: A320-1695/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 14 cm skersmens, blogos būklės, džiūstantį šermukšnį.
Paribio g. 25, prie namo,
2018-10-24 13:59
Dokumento numeris: A320-1675/18(2.3.1.20-UK2):
Mokyklos teritorijoje genėti 94 cm skersmens tuopą, 32 cm skersmens maumedį, 30 cm skersmens liepą, pjauti 28, 42 cm skersmens blogos būkles akacijas, pjauti 34 cm skersmens,pasvirusį kaštoną.
Miglos g. 1, darželio-mokyklos teritorijoje,
2018-10-24 13:47
Dokumento numeris: A320-1673/18(2.3.1.20-UK2):
Poliardiruoti 56 cm skersmens gluosnį, pjauti 38 cm skersmens, įplyšusią, pavojų keliančią blindę.
Miglos g. 1A, mokyklos teritorijoje,
2018-10-24 08:50
Dokumento numeris: A320-1668/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 67 cm skersmens aplūžusį, avarinį, pavojų keliantį klevą, taip pat pjauti 61 cm skersmens, stipriai pasvirusį uos. klevą.
Birutės g. 4, darželio teritorijoje,
2018-10-19 08:32
Dokumento numeris: A320-1657/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 18 cm skersmens, arti namo augančią, pamatams bei pastato sienoms kenkiančią, šviesą dengiančią tują.
Traidenio g. 34, namo kieme,
2018-10-19 07:47
Dokumento numeris: A320-1655/18(2.3.1.20-UK2):
Lengvinti dvikamienio klevo, 40 ir 45 cm skersmens, lają, išgenėti šakas virš 14 namo stogo, atlikti kamienų surišimą.
D. Poškos g. 12 namo teritorijoje, arčiau 14 namo,
2018-10-18 08:59
Dokumento numeris: A320-1641/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 60, 57, 59 cm skersmens pušys, šalinant sausas šakas.
Traidenio g. 36, 36A, 36B, 36C sklypo teritorijoje,
2018-10-17 08:59
Dokumento numeris: A320-1635/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 24 cm skersmens pravažiavimui trukdančią pušį, pašalinant ar pritrumpinant apatinės medžio šakas.
Saltoniškių g. 19, palei pravažiavimą link policijos departamento, Narbuto gatvės pusėje,
2018-10-17 08:41
Dokumento numeris: A320-1634/18(2.3.1.20-UK2):
Šalinti išvirtusius, bei stipriai pasvirusius gluosnio kamienus, 11, 12, 13, 13, 15, 16 cm skersmens.
Blindžių g. 33, prie namo kampo, arčiau Latvių g.,
2018-10-15 13:35
Dokumento numeris: A320-1620/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti liepas: prie Liubarto g. 35 namo 46, 53, 45 cm skersmens atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą, taip pat ties nr. 33 genėti 36, 52 cm skersmens liepas, bei kitoje gatvės pusėje genėti 41, 57, 55, 40, 42, 37, 51, 31 cm skersmens liepas pašalinant sausas bei aplūžusias šakas.
Liubarto g. 35 ir Birutės g. kampas, bei aukščiu lik Vytauto gatvės,
2018-10-12 07:01
Dokumento numeris: A320-1597/18(2.3.1.20-UK2):
Prie Paribio ir Miglos gatvių sankryžos šalinti vinkšnų atžalas; ties Paribio g. 12, priešingoje pusėje, genėti 31, 27, 25 uos. klevus ir šalinti visas jų atžalas, nupjauti 45 cm skersmens sausą liepą.
Paribio g. 12, priešingoje pusėje, b ei prie Miglos ir Paribio gatvių sankryžos,
2018-10-11 07:34
Dokumento numeris: A320-1577/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 34, 25, 31 cm skersmens klevus, šalinant sausas šakas, 21 cm klevui šalinti sausas šakas, atžalas iš apačios, bei atsikišusią ploną šaką; pjauti 10 cm skersmens ievą, 23 cm ievą pagenėti; pjauti 10 ir 11 cm skersmens iš tvoros ir gyvatvorės išaugusius uos. klevus; genėti 41, 45, 52 cm skersmens pušys, šalinant sausas šakas, pjauti 32 cm skersmens sausą pušį.
Latvių g. 53A, namo aplinkoje (arčiau prudo),
2018-09-20 07:30
Dokumento numeris: A320-1486/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti klevo bei liepų atžalas iki 8 cm skersmens.
Ukmergės g. 130,
2018-09-14 12:37
Dokumento numeris: A320-1452/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 44 ir 29 cm skersmens dvikamienį kaštoną, pašalinant pastatą liečiančias, bei pastolių pastatymui trukdančias šakas, analogiškai genėti 94 cm skersmens, arti pastato augančią liepą, taip pat galimas liepos lajos retinimas; pašalinti (nupjauti) 32 cm skersmens liepos stuobrį. Leidimą derinti kultūros paveldo departamente.
Lenktoji g. 30, namo teritorijoje,
2018-09-13 08:10
Dokumento numeris: A320-1443/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į namo gyventojos prašymą, poliardiruoti 71 cm skersmens gluosnį.
S. Moniuškos g. 21, prie gatvės,
2018-09-07 09:14
Dokumento numeris: A320-1391/18(2.3.1.20-UK2):
Pagal SĮ „Vilniaus planas“ atliktą želdinių inventorizaciją kirsti, genėti ir/ar kitaip tvarkyti želdinius esančius Žvėryno seniūnijoje.
,
2018-09-07 08:47
Dokumento numeris: A320-1390/18(2.3.1.20-UK2):
Pagal SĮ „Vilniaus planas“ atliktą želdinių inventorizaciją kirsti, genėti ir/ar kitaip tvarkyti želdinius esančius Žvėryno seniūnijoje.
,
2018-09-05 08:52
Dokumento numeris: A320-1369/18(2.3.1.20-UK2):
Šalinti 62 cm skersmens išvirtusį uos. klevą, nupjauti sausas obelys bei obelų sausas šakas, 31, 15, 10 cm skersmens, taip pat aprinkti besimetančias nuo medžių lūžusias sausas šakas.
Birutės gatveje, teritorijoje tarp 16 ir 16c (senas obelų sodas),
2018-09-05 08:40
Dokumento numeris: A320-1368/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 71 ir 55 cm skersmens dalinai apdžiuvusius klevus, pašalinant išdžiuvusias šakas bei pavojų keliančius stambius sausus atsišakojimus (sausas kamienų dalys).
Kraševskio gatvės atkarpoje, tarp Birutės g. ir Kęstučio g.,
2018-09-04 15:29
Dokumento numeris: A320-1365/18(2.3.1.20-UK2):
Šalinti (pjauti) dalinai lūžusį, pavojų keliantį, 101 cm skersmens uos. klevą.
Biruytės tak., nuo Liubarto tilto, link Birutės gatvės palei pesčiūjų ir dviratininkų taką,
2018-09-04 08:35
Dokumento numeris: A320-1359/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 53 cm skersmens arti pastato augantį klevą, pašalinant namą liečiančias šakas, paformuojant lają, pašalinant sausas šakas.
Lenktoji g. 15C, gatvės pusėje,
2018-08-28 07:31
Dokumento numeris: A320-1310/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 70 cm skersmens, link namo pasvirusį klevą, lengvinant ir paformuojant lają, bei pašalinant sausas šakas, taip pat 57 cm skersmens klevui atlikti sanitarinį genėjimą, pašalinant sausas šakas.
Malonioji g. 20 sklypo teritorijoje,
2018-08-24 11:50
Dokumento numeris: A320-1302/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 69 cm skersmens klevui.
Latvių g. 51, privačioje namų valdoje,
2018-08-24 08:04
Dokumento numeris: A320-1298/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti 47 cm skersmens liepą, palengvinant lają, pašalinant sausas šakas, atsižvelgiant į gyventojų prašymą, stipriau išlengvinti link namo atsikišusią šaką
Liubarto g. 29, prie gatvės,
2018-08-22 13:06
Dokumento numeris: A320-1276/18(2.9.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu teritorijos sutvarkymo projektu GR-ŽVN-5ET-17/05/05-231-PP-SA, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170804-01390, atsižvelgiant į 2017-05-26 VMSA Miesto tvarkymo departamento išduotas sąlygas nr. 17/597, pjauti projekte šalinti numatytus, šaligatvio ir dviračio tako įrengimui trukdančius 6 medžius: liepas 30, 30, 30, 15, 25, 25 cm skersmens.
Pieninės g. 6, projekte numatytoje vietoje,
2018-08-22 09:03
Dokumento numeris: A320-1274/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti tujų gyvatvorę, nuo namo pusės patrumpinant viršūnes (iki likusios, prižiūrimos tvoros lygio) ~ 6 tujoms iki 12 cm skersmens.
D. Poškos g. 32, prie namo,
2018-08-17 10:13
Dokumento numeris: A320-1252/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti namo augančią, namo konstrukcijoms kenkiančią, šviesą užstojančią dvikamienę k. slyvą, 20 ir 18 cm skersmens.
Paribio g. 26, prie namo, balkonų pusėje,
2018-08-16 09:07
Dokumento numeris: A320-1245/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti genėjimą 22, 37 ir 41 cm skersmens klevams, dėl šviesos patiekimo retinti lajas, bei šalinti sausas šakas.
Latvių g. 20 namo aplinkoje,
2018-08-09 08:32
Dokumento numeris: A320-1188/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 28, 40, 54 cm skersmens iš 4B pastato pamatų išaugusius, pasvirusius klevus, pjauti stipriai puvinio pažeistą, 95 cm skersmens gluosnį, pjauti 41 cm skersmens uos. klevą (invazinė rūšys), pjauti 15, 14, 10, 8, 18 cm skersmens klevus (vadovaujantis vyriausybės nutarimu nr. 521, iki 20 cm sk.), pjauti 61 cm skersmens skylusį, puvinio pažeistą, pavojų žmonėms keliantį kaštoną. Uos. klevai, bei vaismedžiai gali būti šalinami be leidimo.
Lapių g. 4 sklype,
2018-07-31 15:22
Dokumento numeris: A320-1131/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į daugumos gyventojų pasirašytą prašymą, pjauti 44 cm skersmens namo pamatams galimai kenkiantį, pavojų žmonėms bei jų turtui keliantį maumedį, pjauti 16, 18, 16 cm skersmens palinkusias akacijas, 8, 8, 8 cm skersmens uos. klevus, bei 14 cm skersmens, šaligatvį užgožiančią k. slyvą.
Blindžių g. 22/Birutės g. 53, sklype ir šalia sklypo, prie gatvės,
2018-07-31 12:05
Dokumento numeris: A320-1129/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Daugiabučio gyvenamojo namo Saltoniškių g. 44 statybos projektų Nr. JPA-2016-03-20-TP bei išduotu statybos leidimų Nr. LSNS-01-180622-00798, pjauti, pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms darbams trukdančius medžius: 20 cm skersmens pušį, 19 cm skersmens maumedį, 28 cm skersmens buką, 12 cm skersmens tują (puskiparisį), taip pat, trešnę bei kalnapušės iki 8 cm skersmens; genėti medžius, penkias egles, 15-25 cm skersmens, bei 76 cm skersmens uosį, pašalinant sausas ir statybos darbams trukdančias šakas.
Saltoniškių g. 44 sklype ir šalia sklypo, valstybineje žemėje,
2018-07-24 14:42
Dokumento numeris: A320-1104/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 30 cm skersmens vinkšną, pakeliant lają, šalinti sausus baltalksnius, 12 ir 14 cm skersmens, taip pat atlikti sanitarinį kirtimą, pašalinant menkaverčius medelius ir krūmus iki 10 cm skersmens, augančius tarp namo ir miško, apie 3-4 m. pločio juostoje.
Paribio g. 21E, tarp pastato ir miško,
2018-07-20 07:28
Dokumento numeris: A320-1060/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 71 cm skersmens, kamieninio puvinio stipriai pažeistą, pavojų žmonėms, pastatams, bei transportui keliančią liepą, taip pat pjauti 61 cm skersmens džiūstančią, pavojų keliančią liepą.
Latvių g. 21 ir Latvių g. 19A, prie gatvės,
2018-07-19 10:27
Dokumento numeris: A320-1050/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu administracinės paskirties pastato (7.2) Vytauto g. 35 Vilniuje statybos projektu Nr. 20170123-TP-SP, statybos leidimu Nr. LSNS-01-180301-00302, pjauti projekte šalinti numatytą, inžinerinių tinklų įrengimui trukdančią, 50 cm skersmens liepą.
Vytauto g. 35, ant sklypo ribos prie gatvės,
2018-07-19 08:13
Dokumento numeris: A320-1040/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skubos tvarka keliančią pavojų pėsčiųjų saugumui, pavojingai pasvirusią, į gluosnį įkibusią, pušį 47 cm skersmens.
netoli Latvių g. 55 prie tvenkinio,
2018-07-19 07:29
Dokumento numeris: A320-1036/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 76 cm skersmens, kamieninio puvinio stipriai pažeistą, pavojų žmonėms bei jų turtui keliantį klevą.
Pušų g. 29, 29B namų bendrame kieme,
2018-07-10 09:34
Dokumento numeris: A320-969/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas liepos 53 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią liepą 35 cm skersmens.
prie Traidenio g. 28 ir 34 namų,
2018-07-03 11:06
Dokumento numeris: A320-927/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti sausą, virstančią eglę, 28 cm skersmens, pjauti 12 cm skersmens išdžiuvusią pušį, sutvarkyti (apgenint) aplūžusį, 31 cm skersmens gluosnį.
Gervių g. 20, arčiau Narbuto gatvės,
2018-07-03 10:33
Dokumento numeris: A320-926/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, vertikaliai, nuo šaligatvio genėti alyvos krūmų gyvatvorę (yra priaugusių savaiminių medelių), atitraukiant nuo šaligatvio, atlaisvinant šaligatvį.
Latvių g. 13/Sakalų g. 1, palei gatvę,
2018-06-28 15:12
Dokumento numeris: A320-903/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti išdžiuvusią, 93 cm skersmens pušį.
Vytauto g. 51, privačioje namų valdoje,
2018-06-28 14:51
Dokumento numeris: A320-902/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti palei pėsčiųjų taką augančius krūmus bei medžius, kurių šakos užgožią praėjimą ir trukdo laisvam žmonių judėjimui.
Birutės g.,pradedant skvere, ties Birutės g. 13, palei siauresnį takelį, link pesčiųjų tilto ir toliau maždaug iki Kinijos ambasados,
2018-06-28 09:30
Dokumento numeris: A320-889/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pradedant nuo Vytauto g. 50, genėti: 14 cm skersmens klevo apatines šakas, 37 cm sk. liepai šalinti atžalas, 28, 32, 29, 29, 48 cm liepoms apatinės, sausas ir aplūžusias šakas, iš apačios ir nuo šaligatvio pusės genėti 20 cm sk. klevą, 31 cm skersmens liepą, alyvų krūmus, 37, 31, 26 cm skersmens liepas ir alyvas prie 53 namo.
Vytauto g. nuo 50 link A. Mickevičiaus gatvės ir atgal kitoje pusėje,
2018-06-28 09:05
Dokumento numeris: A320-886/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 7 liepas nuo Pušų g. 9 iki Vytauto/Pušų sankryžos. Skersmenys: 33,35,25,28,38,26,34. Genėti pažeminant ketvirtadaliu, išretinant šakas panašiai kaip kitoje Pušų gatvės pusėje, bet nekeliat lajų, atsižvelgti į oro liniją einančia tarp lajų.
Pušų g. nuo 9 namo iki Vytauto/Pušų g. sankryžos,
2018-06-27 08:25
Dokumento numeris: A320-872/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavirtusius kadagius Ø13;12cm bei arti pastato augančius, žalą fasadui darančius, šviesą užstojančius uosius Ø14;10;8cm.
Blindžių g. 31,
2018-06-27 07:18
Dokumento numeris: A320-867/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, vaikų žaidimo aikštelėje pjauti dvi sausas egles, 12 ir 18 cm skersmens.
Studentų g. 45, žaidimo aikštelėje,
2018-06-21 14:59
Dokumento numeris: A320-834/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti matomumą ribojančius, saugiam eismui, bei pėsčiųjų judėjimui trukdančius erškėtrožių krūmus, bei kaukazinę slyvą 10 cm, paformuojant, atitraukiant nuo šaligatvio, iš viso apie 10 m. krūmų.
Erelių g. 16, prie namo galo, Erelių ir Liepyno g. sankryža,
2018-06-21 09:24
Dokumento numeris: A320-831/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 40 cm skersmens iš tvoros pamatų, bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augantį, pasvirimo turintį, pavojų pastatui ir žmonėms keliantį (pažeistos, silpnos šaknys; pažeistas kamienas) klevą.
J. I. Kraševskio g. 3 namo sklype,
2018-06-19 10:41
Dokumento numeris: A320-821/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pavirtusį šaltalankio krūmą 9, 7, 8, 11, 10 cm skersmens, bei išvirtusią slyvą 12, 19 cm skersmens.
Erelių g. 4, vidiniame kieme, balkonų pusėje,
2018-06-19 09:15
Dokumento numeris: A320-814/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 43, 34, 36, 32 cm skersmens liepas, nuo stogo pusės, pašalinti sausas šakas, bei lengvai praretinti, pašalinant iki 10 proc. šakų.
Pušų g. 12, prie gatvės,
2018-06-19 08:39
Dokumento numeris: A320-810/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45,dėl šviesos patekimo, redukuoti ir išretinti tuopų lajas, 52, 52, 61, 61 cm skersmens.
Kraševskio g. 7, prie gatvės,
2018-06-14 08:32
Dokumento numeris: A320-772/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei atsižvelgiant į 2018-04-18 NŽT raštą Nr. 49SFN-888-(14.49.104.), pjauti (pilnai šalinti) valstybinėje žemėje netvarkingai augančius krūmus ir medelius alyvas, sedulas, klevus, uos. klevus (visi iki 8 cm sk.), taip pat pjauti valstybinėje žemėje (iki sklypo ribos) augančią tujų gyvatvorę, paliekant pavienius, vertingesnius medelius, tačiau jie neturėtų trukdyti laisvam judėjimui ir pan. Prieš darbų atlikimą prašome susisiekti ir pasitarti su gretimo sklypo savininkais, tel. 8 686 76 314;
Paribio g. 25, Miglės gatvės pusėje.,
2018-06-08 08:24
Dokumento numeris: A320-755/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, intensyviai apgenėti 71 cm skersmens, puvinio pažeistą, arti pastato augantį klevą, išlengvinant bei praretinant lają, arba, esant bendram sklypo savininkų pritarimui, medis dėl savo būklės gali būti šalinamas. Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 5 punkte numatyta, kad už želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako žemės sklypo savininkai ir valdytojai, atsižvelgiant į tai, medžio tvarkymo darbus turėtų organizuoti sklypo bendrasavininkai.
Treniotos g. 26, kieme,
2018-06-05 14:32
Dokumento numeris: A320-732/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 45 cm skersmens kaštoną, praretinant lają, bei pašalinant namo sienas ir langus liečiančias šakas.
Sėlių g. 43, šalia namo,
2018-05-29 09:15
Dokumento numeris: A320-680/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti pastato augantį, pastato konstrukcijoms kenkiantį, šviesą užstojantį, pasvirusį gluosnį (apie 25 cm skersmens).
Paribio g. 20, namo bendrijos teritorijoje,
2018-05-03 08:49
Dokumento numeris: A320-581/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 53 ir 19 cm skersmens uosius, palengvinant lajas, maksimaliai sumažinant šakų kiekį virš garažų ir nuo pastato pusės, taip pat intensyviai apgenėti 48 cm skersmens uos. klevą.
Traidėnio g. 4, prie gatvės,
2018-05-03 07:52
Dokumento numeris: A320-579/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti avarinį, 105 cm skersmens, vejo (2018-04-21) aplaužytą gluosnį, kadangi medis pažeistas puvinio, nulūžus viršūnei, likusi lajos dalis nestabili; pjauti 46 cm skersmens, stipriai pasvirusią, pavojų keliančią liepą; genėti 46 cm skersmens sidabrinį klevą, išlengvinant bei praretinant lają; pjauti teritorijoje ir palei sklypo ribą augančius uos. klevus, 34, 25, 20, 15, 16, 24, 14 cm skersmens ir jų atžalas; tvarkyti alyvų krūmus, atjauninant ir paformuojant.
Saltoniškių g. 58, Vilniaus kolegijos sklypo teritorijoje,
2018-05-03 07:06
Dokumento numeris: A320-577/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 52 cm skersmens beržą, pakeliant lają, bei pašalinant šakas liečiančias namo konstrukcijas, 38 cm skersmens beržui kilstelėti lają, nupjaunant apatines šakas, genėti 72 cm skersmens liepą, pakeliant lają, atitraukiant šakas nuo namo, bei pašalinant atžalas iš apačios, atlikti sanitarinį genėjimą 32 ir 45 cm skersmens klevams, pjauti 39 cm skersmens, puvinio pažeistą, džiūstantį (apie 40 proc. sausos šakos) klevą.
Vytauto g. 33, kieme ir nuo gatvės,
2018-04-18 08:16
Dokumento numeris: A320-514/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, Kraševskio gatvėje,infekcinės ligoninės pusėje, pagenėti už tvoros augančius 27, 32, 42 cm sk. klevus, pašalinant iš apačios virš gatves svyrančias šakas, taip pat 45 cm skersmens uos. klevui pjauti didelę, virš gatves pavojingai kabančią šaką, pjauti iš tvoros augančias uos. klevų atžalas iki 10 cm sk.;prie sankryžos pjauti 32 cm skersmens uos. klevą, bei kelias atžalas, o 31,31, 32 cm skersmens uos. klevus intensyviai apgenėti; Birutės g. tarp 6 ir 8 namų pjauti 78 cm skersmens uos. klevą, prie 6 namo pjauti 8, 10, 11 uos. klevus, apgenėti 10, 15 cm skersmens gudobeles, o likusias smulkias -pjauti; priešais Birutės g. 4 pjauti uos. klevo atžalas 14, 10, 7 cm sk. ir visas likusias smulkesnes.
J. I. Kraševskio gatvės atkarpoje ir Birutės gatvės atkarpoje,
2018-04-03 08:04
Dokumento numeris: A320-427/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 bei 10.2 punktais, pjauti 15 ir 15 cm skersmens, pavojingai palinkusius uos. klevus.
Paribio g. 23, netoli namo,
2018-03-29 07:32
Dokumento numeris: A320-416/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu administracinės paskirties pastato (7.2) Vytauto g. 35 Vilniuje statybos projektu Nr. 20170123-TP-SP, statybos leidimu Nr. LSNS-01-180301-00302, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius 42 ir 15 cm skersmens klevus, 36 ir 42 cm skersmens liepas, bei sklype augančius vaismedžius.
Vytauto g. 35, skl. kad Nr. 0101/0039:1398 Vilniaus m. k. v.,
2018-03-28 12:49
Dokumento numeris: A320-413/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 45 cm skersmens gluosnį, fragmentiškai pažeistą kamieninio puvinio ir kurio lūžtančios šakos kelia grėsmę mokiniams, gimnazijos darbuotojams bei šalia statomam transportui.
Žalioji g. 4, Žveryno gimnazijos teritorijoje,
2018-03-26 09:11
Dokumento numeris: A320-408/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į gyventojo prašymą, papildomai atlikti 75 cm skersmens klevo lajos kamienų surišimą.
D. Poškos g. 4 namo kieme,
2018-03-21 11:22
Dokumento numeris: A320-386/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusią, pažeistą puvinio liepą Ø34cm, iš pastato pamatų ar ant tinklų augančias, blogos būklės, žalą darančias gudobeles Ø11;18;14;16;8;8;14;23;21;18cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevams Ø68;62cm, liepai Ø29cm, kaštonams Ø46;42;49cm bei poliardiruoti gluosnį Ø62cm.
Studentų g. prie 43 ir 45 namų,
2018-03-21 07:48
Dokumento numeris: A320-385/18(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą liepoms Ø24;22;18;29;24;32;25;28;21;28;29;31;17;26;25;28;24;32;23;33;24;25;31;31cm
Studentų g. atkarpoje nuo 41 iki 47 daugiabučio namo,
2018-03-20 15:17
Dokumento numeris: A320-384/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 32 cm skersmens sausą medį (be žievės).
Blindžių g. 21, namo aplinkoje,
2018-03-20 12:19
Dokumento numeris: A320-381/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti 54 ir 53 cm skersmens džiūstančius, pavojų keliančius uos. klevus, taip pat, kitoje gatvės pusėje pjauti sužalotus (auga po elektros laidais ir buvo trumpintos viršūnės), neišvaizdžius uos. klevus, 31, 45, 56 cm skersmens, genėti 31 cm skersmens liepą, paformuojant lają. Kertamus medžius rekomenduotina atsodinti naujais.
Vykinto g. 25 ir Vykinto g. 31A, prie gatvės,
2018-03-20 10:31
Dokumento numeris: A320-380/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 61 cm skersmens, puvinio pažeistą, pavojų žmonėms, transportui, pastatams keliančią tuopą, intensyviai genėti 55, 56, 51 cm skersmens tuopas, lengvinant ir paformuojant lajas (galimas trumpinimas), pašalinant pastatus ir stogus siekiančias šakas, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 30 ir 31 cm skersmens liepoms. Pareiškėja prašė ją iš anksto informuoti prieš darbų atlikimą.
A. Mickevičiaus g. 20, prie gatvės,
2018-03-15 06:58
Dokumento numeris: A320-351/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti dvikamienio, ankščiau poliardiruoto gluosnio, 36 ir 32 cm skersmens, formuojamąjį genėjimą.
Latvių g. 50, nuo balkonų pusės,
2018-03-07 14:49
Dokumento numeris: A320-320/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 81 cm skersmens liepą, pašalinant elektros laidus siekiančias šakas, nuo namo pusės, sausas šakas, atlikti lajos suveržimą, genėti 63 cm skersmens liepą, paformuojant lają, pašalinant sausas šakas bei nuo elektros laidų, genėti 61 cm skersmens klevą, išretinant bei lengvinant lają, pašalinant namą siekiančias bei sausas šakas.
D. Poškos g. 43, prie gatvės bei šalia 47 namo sklypo ribos,
2018-03-06 07:50
Dokumento numeris: A320-299/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 32 ir 29 cm skersmens džiūstančius, pavojų žmonėms ir jų turtui keliančius beržus.
Lenktoji g. 15A privačiame sklype,
2018-03-05 09:58
Dokumento numeris: A320-298/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 43 cm skersmens išpuvusią (netaisyklingo genėjimo pasekmė), pavojų keliančią liepą, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 41 ir 53 cm skersmens liepoms, siekiant sumažinti netaisyklingo genėjimo pasekmes, galimas neženklus lajų redukavimas.
Malonioji g. 2/Pušų g. 5, namo aplinkoje,
2018-03-05 09:34
Dokumento numeris: A320-297/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atsižvelgiant į patvirtintą detalųjį planą, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą klevams 61, 48, 57, 43, 54 cm skersmens bei liepai 68 cm skersmens. Dalis medžių šakų patenka į planuojamo pastato užstatymo zoną bei trukdys statybos darbams. Atsižvelgiant į esamą situaciją, medžių genėjimo darbus turi atlikti kvalifikuotas (-i) arboristikos specialistas (-ai).
Vytauto g. 35, skl. kad Nr. 0101/0039:1398 Vilniaus m. k. v.,
2018-02-15 08:01
Dokumento numeris: A320-223/18(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, grėsmę žmonėms keliančius klevus Ø18;26;38;36;33cm, ievas Ø19;10;11;10;10;6;14;15;10;12;16;13;10;12;8cm bei blindę Ø16cm.
Latvių g. 62 laiptais žemyn link upės,
2018-02-14 07:50
Dokumento numeris: A320-222/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į 10.2 punktą, pjauti blogos būklės, menkaverčius, žalą tvorai darančius, bei pavojų keliančius uos. klevus, 35, 36, 38, 24, 25, 60, 32, 20, 33, 56 cm skersmens.
Tarp Saltoniškių g. 7 (unikalus Nr. 4400-2591-0525) ir Ukmergės g. 126 (unikalus Nr. 0101-0031-0252) sklypų,
2018-02-12 08:42
Dokumento numeris: A320-209/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius uos.klevus Ø23;16;18;16cm, užstelbtas, pavirtusias tuopas Ø14;16;14cm, džiūstančius, blogos sanitarines buklės vaismedžius bei menkaverčius krūmus ir atžalas.
Birutės g. 8 už sklypo ribos bei Neries pakrantės šlaite,
2018-02-01 08:11
Dokumento numeris: A320-161/18(2.3.1.30-UK8):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, pjauti iš griaunamų pastato pamatų bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, nepatenkinamos būklės tuopą Ø96cm, kaštonus Ø58;36cm, egles Ø18;24cm, liepas Ø34;26cm ir klevus Ø38;44cm.
Saltoniškių g. 7 teritorijoje,
2018-01-31 15:41
Dokumento numeris: A320-159/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą klevui Ø57cm, išgenint sausas, aplūžusias, pavojų keliančias šakas.
Sėlių g. 30 nuo gatvės pusės,
2018-01-30 08:35
Dokumento numeris: A320-140/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būklės, puvinio stipriai pažeistas tuopas 63 (lūžęs vienas kamienas) ir 68 cm skersmens, taip pat pjauti 19 cm skersmens, blogos būkles, stipriai pasvirusį uos. klevą. Pjaunamų medžių vietoje numatyti naujų medžių sodinimą.
Treniotos g. 22A, prie gatvės,
2018-01-29 09:57
Dokumento numeris: A320-132/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš tvoros augančius ir ja laužančius akaciją 32 cm skersmens bei uos. klevą 31 cm skersmens; pjauti link pastato pasvirusią 32 cm skersmens akaciją, bei sklypo gale augantį, pasvirusį uos. klevą 40 cm skersmens; vaismedžius ir vaiskrūmius tvarkyti savo nuožiūra.
,
2018-01-29 09:35
Dokumento numeris: A320-131/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 47 ir 46 cm skersmens liepoms, saugumo sumetimais atlikti lajos redukavimą 71 cm skersmens tuopai.
A. Mickevičiaus g. 21, prie gatvės, šalia lopšelio-darželio,
2018-01-29 08:22
Dokumento numeris: A320-129/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 24 cm skersmens sausą klevą, genėti 32 ir 42 cm skersmens klevus, 43 cm skersmens ąžuolui apgenėti sausas šakas.
Malonioji g. 4, sklypo teritorijoje,
2018-01-19 07:23
Dokumento numeris: A320-80/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti prie pat namo sienos augančią, 15 cm skersmens tują, bei genėti 21 cm skersmens obelį, kurios šakos liečia namo sienas.
Latvių g. 54, nuo gatvės,
2018-01-12 08:19
Dokumento numeris: A320-46/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į gautą Karaimų g. 4 namo daugumos gyventojų sutikimą, pjauti 31 cm skersmens, ant pravažiavimo augančią, garažu naudotis trukdančią liepą, pjauti 40 cm skersmens, pasvirusi (daugiau nei 45 laips.) uos. klevą, taip pat pjauti 34 cm skersmens, blogos būklės (lūžusi vino kamieno viršūnė), ant inžinerinių tinklų (prie gatvės) augančią akaciją.
Karaimų g. 4, sklype ir šalia, valstybinėje žemėje (akacija),
2018-01-09 14:01
Dokumento numeris: A320-29/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, siekiant naujai suformuoti (pažeistas medis) taisyklingą lają, genėti 14 cm klevą, patrumpinant šonines šakas
A. Mickevičiaus g. 13, prie gatvės,
2018-01-09 13:45
Dokumento numeris: A320-28/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į SĮ "Susisiekimo paslaugos" el. laišką, bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktą, kur yra numatyta, kad invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo, pjauti pasvirusį, pavojų žmonėms bei automobiliams keliantį, 34 cm skersmens uos. klevą.
Birutės g. 58/Blindžių g. 3, šalia mokyklos tvoros,
2018-01-04 13:45
Dokumento numeris: A320-16/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti stipriai pažeistas puvinio, arti namo augančias, pavojų žmonėms bei transportui keliančias akacijas 49 ir 53 cm skersmens.
Karaimų g. 7, prie gatvės,
2017-12-19 14:58
Dokumento numeris: A320-2129/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti privačios namų valdos teritorijoje augantį, pavojų keliantį, 57 cm skersmens beržą.
Lenktoji g. 38, privataus namų valdos sklypo teritorijoje,
2017-12-19 08:55
Dokumento numeris: A320-2124/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš pamatų augančius 28 ir 35 cm skersmens uos. klevus.
A. Mickevičiaus g. 27 nuo gatvės pusės,
2017-12-19 08:06
Dokumento numeris: A320-2122/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, bei atsižvelgiant į NŽT raštą Nr. 49SDŽ-176-(14.49.22.), šalinti lanksvos krūmus (3 m) servituto vietoje, likusius krūmus apgenėti nuo važiojamosios dalies pusės (20 m).
Liubarto g. 8, rytineje puseje, (nuo Sinagogos).,
2017-12-13 07:19
Dokumento numeris: A320-2106/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu vienbučio gyvenamo namo Lenktoji g. 11A Vilniuje statybos projektu Nr. 139-20170208-TDP-SP-01, statybos leidimu Nr. LSNS-01-171130-01903, pjauti projekte šalinti numatytą 45 cm skersmens beržą.
Lenktoji g. 11A, šalia privataus sklypo,
2017-12-08 09:36
Dokumento numeris: A320-2090/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, skubiai nupjauti avarinės būklės, grėsmę keliančius gluosnius 24, 34, 25 cm skersmens.
Latvių g. 52, prie posukio į Rusijos ambasadą,
2017-11-29 09:59
Dokumento numeris: A320-2056/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link dviračių tako, pušies 22 cm skersmens.
T. Narbuto g. netoli Saltoniškių g. 19 namo,
2017-11-13 14:08
Dokumento numeris: A320-1992/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Vingio parko tilto statybos projektu Nr. VP13.113 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170118-00071 šalinti 8vnt gudobelių nuo Ø10 iki 15cm.
Birutės g. 13 palei gatvę,
2017-10-27 14:20
Dokumento numeris: A320-1945/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uos. klevus 25, 21, 21, 24, 25, 19, 21, 17, 15, 19, 17, 15 cm skersmens ir visas smulkias atžalas, kadangi auga arti autobusų sustojimo vietos, ir trukdo saugiam eismui, taip pat pagenėti 24 ir 17 cm skersmens kriaušę virš važiojamosios dalies ir nuo laidų.
Sėlių g. Šalia autobusų žiedo, tarp Sėlių, Blindžių ir žalioji gatvių (šalia kebabinės),
2017-10-18 14:28
Dokumento numeris: A320-1879/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms, 46 cm skersmens liepai tik pašalinti atžalas iš apačios, 47 cm skersmens liepai kilstelėti lają pašalinant šviežiai atžėlusias šakas (virš II aukšto langų), 35 cm liepai kelti lają (taip pat virš II aukšto langu), ir praretinti likusią dalį.
Vytauto g. 2/ J. I. Kraševskio g. kampas,
2017-10-18 13:33
Dokumento numeris: A320-1878/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti avarinės būkles, puvinio pažeistą, pavojų keliantį 91 cm skersmens gluosnį, auganti D. Poškos g. 26 namo kieme, taip pat pjauti stipriai išpuvusią, pavojų žmonėms, pastatui ir eismui keliančią 62 cm skersmens liepa, augančią D. Poškos g. 39, prie gatvės.
D. Poškos g. 26 namo kieme ir D. Poškos g. 39 prie gatvės,
2017-10-04 16:05
Dokumento numeris: A320-1815/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, pavojingai pasvirusius beržus 34, 36, 44 cm skersmens, bei už sklypo ribos pjauti blogos būkles uos. klevus 54, 42, 28 ir 17 cm skersmens.
Saltoniškių g. 2A privačiame sklype ir šalia sklypo (uos. klevai),
2017-10-02 08:44
Dokumento numeris: A320-1786/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti sausą, 31 cm skersmens uos. klevą ir sausą 18 cm skersmens eglę.
tarp Sėlių g. 68A ir Sėlių g. 66, šalia pesčiujų ir dviratininkų tako palei Narbuto g.,
2017-09-29 08:36
Dokumento numeris: A320-1779/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2. punktais, pjauti ant šilumos tinklų augančius uos. klevus 25 ir 27 cm skersmens
Sėlių g. 68A, link Narbuto gatvės, keliuko kairėje pusėje,
2017-09-25 13:06
Dokumento numeris: A320-1744/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu vienbučio gyvenamojo namo (7.1) Birutės g. 40 Vilnius statybos projektu Nr. 2015/01-TDP-SP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150922-01168, bei 2017-09-14 apžiūros aktu, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: klevus 9, 10, 22, 25, 18, 22, 25 cm skersmens bei egles 7 ir 8 cm skersmens
Birutės g. 40, šalia statomo vienbučio namo,
2017-09-25 10:27
Dokumento numeris: A320-1743/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, pjauti stipriai puvinio pažeistą, pavojų keliančią, 105 cm skersmens tuopą.
A. Mickevičiaus g., šalia Žveryno tilto ir pesčiujų bei dviračių tako,
2017-09-20 15:27
Dokumento numeris: A320-1728/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti praėjimą užgožusias kaukazines slyvas 9,6,8 cm; erškėtrožės krūmus; pelėvirkščius; sausus stagarus 10,11 cm; kaukazinės slyvos, klevo, gudobelės savaiminukus iki 8 cm skersmens bei pašalinti alyvų atžalas, obels 16 cm atžalas; klevo 19 cm atžalas; kauk. slyvos 18 cm atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, nusvirusias virš pėsčiųjų tako dalies, dėl pėsčiųjų saugumo, kaukazinės slyvos 20,11 cm skersmens.
Narbuto g., pėsčiųjų takas tarp Stumbrų ir Lūšių g.
2017-09-19 09:25
Dokumento numeris: A320-1697/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kamieninio skylimo turintį, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augantį, žalą darantį, pavojų keliantį klevą Ø29cm.
Treniotos g. 43 ties įvažą ant sklypo ribos,
2017-09-19 08:24
Dokumento numeris: A320-1694/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 29 ir 34 cm skersmens uosius, pašalinant sausas ir aplūžusias šakas, nupjaunant vieno uosio apatinę šaką liečiančia taksofono būdelę, bei labai minimaliai apkarpant nuo pastato pusės.
D. Poškos g. 24/ Kęstučio g. 26,
2017-09-15 11:33
Dokumento numeris: A320-1683/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš pamatų savaime išaugusį, 17 cm skersmens uosi, genėti prie namo augantį 37 cm skersmens klevą, pakeliant (šalinti stogui kenkiančias šakas), išretinant ir paformuojant lają.
S. Moniuškos g. 10A kieme, prie namo galo ir už namo (uosis),
2017-09-15 11:00
Dokumento numeris: A320-1682/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 62 cm skersmens klevą: pašalinti vieną storą, netaisyklingai augančią šaką, retinti ir saugumo sumetimais nužeminti (apie 3 m) lają; genėti 41 cm skersmens klevą, išretinant ir paformuojant lają (taip pat galimas neženklus lajos nužeminimas); pagenėti 32 cm skersmens, netaisyklingai augantį kaštoną; pjauti 33 cm skersmens skurstantį, džiovimo požymių turintį klevą (stipriai pažeistas kamienas be žievės).
S. Moniuškos g. 35, prie gatvės,
2017-08-30 14:51
Dokumento numeris: A320-1576/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti ir/ar genėti menkaverčius, uos. klevo krūmus augančius tarp Stubrų g. 21 namo sklypo ir automobilių stovėjimo aikštelės, bet tik iki sklypo ribos; taip pat pašalinti uos. klevo, augančio Stumbrų g. 23 namo teritorijoje, šaką užstojančią informacines lenteles ir ženklus prie įvažiavimo į požeminį parkingą.
Stumbro gatveje, prie Stumbrų g. 23 ir Stirnų gatvėje, palei Stumbrų g. 21 namo sklypą,
2017-08-24 09:01
Dokumento numeris: A320-1536/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 58 cm skersmens beržą, pašalinant apatines šakas nuo stogo bei fasado pusės, esat poreikiui, šiek tiek paformuoti lają (siekiant išsaugoti simetriškumą).
Vytauto g. 4, privačiame sklype,
2017-08-24 07:53
Dokumento numeris: A320-1534/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, tvarkyti (šalinti) ant šlaito augančius avarinius medžius: sausą guobą 22 cm skersmens, lūžusią gudobelę 17 cm skersmens, džiūstančią ir kitą įlūžusią, puvinio pažeistą vinkšnas 19 ir 22 cm skersmens, sausą obelį 21 cm skersmens, bei kitus smulkius sausuolius. Prie namo kampo genėti (retinti, atitraukti nuo sienų ir balkonų) kaštoną 38 cm skersmens, uos. klevą 41 cm skersmens, liepas 35 ir 30 cm skersmens, taip pat apgenėti sausas šakas slyvoms 14, 13, 21, 19 cm skersmens.
Blindžių g. 17A, ant šlaito ir prie namo kampo,
2017-08-23 13:13
Dokumento numeris: A320-1529/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti namo fasado sienas gadinantį 26 cm skersmens klevą, taip pat pašalinti atžalas, šalinti medžio 13 cm skersmens stuobrį, bei pjauti 10 cm skersmens iš pamatų augantį klevuką.
Sėlių g. 13, prie namo kampo,
2017-08-17 13:00
Dokumento numeris: A320-1508/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusį, 43 cm skersmens gluosnį, džiūstantį, puvinio pažeistą, pavojų keliantį, 76 cm skersmens klevą, iš tvoros išaugusius, neperspektyvius klevus, 13, 10, 19, 12 cm skersmens ir kitus, pakrypusius, netaisyklingos formos ir pan., iki 8 cm skersmens, uos. klevą 81 cm skersmens; atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą: sidabriniams klevams 56, 55 cm skersmens, akacijoms 50, 15, 23, 24, 15 cm skersmens, kaštonams 48, 28, 28 cm skersmens, beržams 45, 42 cm skersmens, eglėms 22, 27 cm skersmens, liepoms 56, 37, 21, 54, 32, 30 cm skersmens (ir šalinti atžalas), klevams 51, 71, 25, 34, 27, 56, 76, 42, 15, 17, 18, 27, 49, 19, 25, 29, 26, 27, 21, 20, 17, 72, 25, 32 cm skersmens, uosiams 72, 17 cm skersmens, taip pat pagenėti sausas šakas ąžuolams 61 ir 48 cm skersmens.
Saltoniškių g. 29 sklype (taip pat naujai formuojamo sklypo teritorijoje) ir palei jį, Sėlių bei Liepyno gatvėse,
2017-08-04 09:38
Dokumento numeris: A320-1451/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 50 cm skersmens, pavojų keliantį, pusiau išdžiuvusį uos. klevą, taip pat šalinti pavojų keliantį klevo sausą kamieną, 24 cm skersmens.
Vytauto g. 8 sklypo teritorijoje,
2017-08-04 08:13
Dokumento numeris: A320-1447/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį genėjimą liepoms 29, 28, 28 cm skersmens, pašalinant sausas ir aplūžusias šakas.
Vytauto g. 12, prie gatvės,
2017-08-03 08:41
Dokumento numeris: A320-1437/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti sausą bei džiūstančią liepas, 22 ir 26 cm skersmens.
Saltoniškių g. 54, prie gatvės,
2017-08-03 07:49
Dokumento numeris: A320-1433/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 bei siekiant sumažinti medžio keliamą potencialią grėsmę, atlikti intensyvų 75 cm skersmens klevo genėjimą, praretinant ir palengvinant medžio lają, pašalinant pavojų keliančias ir sausas šakas.
D. Poškos g. 4 sklype, valstybinėje žemėje.,
2017-08-03 06:52
Dokumento numeris: A320-1432/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, dujotiekio statybos projektų Nr. 191-16-TPD-LD-BR bei statybos leidimu Nr. LSNS-01-170607-01080, šalinti ir/ar genėti menkaverčius medžius ir krūmus: uos. klevus, slyvas, alyvų krūmus.
Paribio g. 8, kitoje kelio pusėje, ant šlaito,
2017-07-27 16:15
Dokumento numeris: A320-1368/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 17 cm skersmens džiūstančią liepą.
Pušų g. 6/ Vytauto g. kampas,
2017-07-25 08:32
Dokumento numeris: A320-1342/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevus 58 ir 49 cm skersmens, liepą 57 cm skersmens (ir atžalas). Šie medžiai užgožia šviežiai pasodintus šermukšnius.
Kęstučio g. 3, prie gatvės,
2017-07-25 07:56
Dokumento numeris: A320-1341/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti įvairių krūmų genėjimą, atitraukiant nuo važiojamosios dalies, pradedant nuo Miglos g. 1A lir iki Paribio gatvės, taip pat genėti šalia kelio augančią vinkšną 53 cm skersmens, šalinti uos. klevo atžalas 18, 10, 9 cm skersmens, bei šalinti kitų medžių (arčiau sankryžos) eismui trukdančias atžalas.
Miglos g. 1A, iki Paribio gatvės,
2017-07-24 15:46
Dokumento numeris: A320-1336/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti puvinio pažeistą, džiūstantį, grybais apaugusį uos. klevą, 46 cm skersmens, pagenėti iš apačios 32 cm skersmens liepą. Kitų medžių genėjimui 2016-10-10 išduotas leidimas Nr. A320-1005/16(2.3.1.20-UK2).
Vykinto g. 24, prie gatvės,
2017-07-20 19:09
Dokumento numeris: E657-612/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Šviesos g. 4D-2, Vilnius. Laikas 2017-08-09 17.00-18.00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu : Šviesos g.4D-2 , Vilnius el. paštu: info@architektugrupe.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "GERI ARCHITEKTAI", Vytautas Rimkevičius, info@architektugrupe.lt , 861155004
Saltoniškių g 29, Žvėrynas, Vilnius,
2017-07-18 16:08
Dokumento numeris: E657-603/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybėje, II a. fojė (prie 216 kab.) Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2017-08-07 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu – UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, ir el. paštu – jule@kubinismetras.lt, iki 2017-08-07 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julė Bajorūnaitė; jule@kubinismetras.lt, 861275288
Lenktoji g 11A, Žvėrynas, Vilnius,
2017-07-18 12:35
Dokumento numeris: A320-1312/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų gyventojų ir eismo saugumui, skylantį klevą 50 cm skersmens.
D. Poškos g. 59, centro teritorijoje
2017-07-17 07:26
Dokumento numeris: A320-1294/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pagenėti šakas keliančias pavojų dviratininkų ir pėsčiųjų saugumui, palinkusias link važiuojamosios dviračių tako dalies.
ties T. Narbuto g. 15,
2017-07-14 12:26
Dokumento numeris: A320-1292/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis parengtu pastato rekonstravimo projektu Nr. 15-019-AS-TDP-A-06 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato fasado augančius, fasado bei pamatų rekonstravimo darbams trukdančius alyvos bei sedulos krūmus.
Studentų g. 43,
2017-07-11 15:10
Dokumento numeris: A320-1281/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį Ø49cm.
Birutės g. 16 žemės sklype,
2017-07-07 16:48
Dokumento numeris: A320-1265/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš pamatų augantį ir pastato konstrukcijoms kenkianti 23 cm skersmens klevą. Pastaba! Leidimas galioja tik gavus Vytauto g. 37 sklypo valdytojo sutikimą.
šalia Vytauto g. 39 pastato (faktiškai 37 sklypo teritorijoje),
2017-07-05 13:44
Dokumento numeris: E657-561/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybėje, II a. fojė (prie 216 kab.) Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2017-07-26 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu – UAB „Kubinis metras“, Kalvarijų g. 1, Vilnius, ir el. paštu – jule@kubinismetras.lt, iki 2017-07-26 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julė Bajorūnaitė; Tel. Nr. 861275288; el. paštas: jule@kubinismetras.lt
Lenktoji g 11A, Žvėrynas, Vilnius,
2017-06-22 13:24
Dokumento numeris: A320-1170/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Vingio parko tilto statybos projektu Nr. VP13.113 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170118-00071 persodinti, genėti ir šalinti projekto įgyvendinimui trukdančius želdinius. Numatytus želdinių tvarkymo darbus atlikti pagal pridedamą darbų aprašą.
Nuo Birutės g. 18D sklypo, palei Nerį iki posūkio link upės gatvės, priešais Green House ir Barclays pastatus.,
2017-06-21 14:55
Dokumento numeris: A320-1162/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti skylusią, pavojų keliančią, 46 cm skersmens akaciją, taip pat apgenėti kitą šalia augančią 46 cm skersmens akacija, pašalinant sausas šakas, praretinant ir paformuojant lają.
J. Kraševskio g. 3, prie gatvės,
2017-06-15 07:29
Dokumento numeris: A320-1126/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. LNS-01-160413-00358 bei statybos projektu Nr.AN.ARROW.XXT.15 05 08-01-TP ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytą, statybos darbams trukdančią liepą 37 cm skersmens.
Saltoniškių g. 7,
2017-06-07 07:37
Dokumento numeris: A320-1071/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. XXT 2016/07/27 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170525-01011 pjauti projekte šalinti numatytas, objekto statybai trukdančias liepas Ø34;29;38;35;32;33cm, egles Ø35;35cm ir kaštoną Ø46cm.
Saltoniškių g. 7,
2017-06-02 11:27
Dokumento numeris: A320-1040/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojų keliantį, palinkusi, džiūstanti beržą 45 cm skersmens, pjauti pavojingai pasvirusį, nykstantį klevą 36 cm skersmens; Saugumo sumetimais atlikti lajų suveržimus klevams 74, 51, 75, 52, 83, 68, 47, 40, 75, 41 cm skersmens, taip pat atlikti genėjimą, pašalinant sausas ir žemais svyrančias šakas, bei pagal poreikį lengvinant, retinant lajas; atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 90 cm skersmens klevui; pagenėti 62 cm skersmens klevą, pašalinant žemai svyrančias ir sausas šakas; šalinti menkaverčius alyvų ir akacijų krūmus augančius Sėlių g. 19 sklypo pakraštyje.
Sėlių g. 17 ir Sėlių g. 19 sklypuose,
2017-06-02 09:50
Dokumento numeris: A320-1039/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti sausą, pavojų keliantį, ant sklypo ribos augantį beržą.
Latvių g. 28B sklypo pakraštyje, vietoje besiribojančioje su D. Poškos g. 27 namo skl.,
2017-05-22 16:59
Dokumento numeris: E657-426/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr.7, Vilnius,06.06 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
852627615, +37069942242apfgrafo.zv@gmail.comapfgrafo@gmail.comnuo 05.22 iki 06.06

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Pilkauskas, graforaimondas@gmail.com, apfgrafo.zv@gmail.com +37069911339
Pieninės g 6, Žvėrynas, Vilnius,
2017-05-18 09:53
Dokumento numeris: A320-950/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą ąžuolui 120 cm skersmens, pašalinant sausas šakas, bei šiek tiek atitraukiant lają nuo stogo ir sienų pusės, stengiantis nepakenkti medžiui ir nepažeisti jo gyvybinių funkcijų. Genėjimo darbus turėtų atlikti sertifikuoti specialistai.
Pušų g. 48 namo sklype (privati teritorija),
2017-05-18 08:11
Dokumento numeris: A320-947/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti už garažų augantį džiustantį uosialapį klevą 30 cm skersmens, pjauti į el kabelius įaugusį 17 cm klevą (be viršūnės); genėti uosialapius klevus 25, 40 ir 36 cm skersmens, pašalinant sausas šakas, paformuojant lajas; pjauti Pieninės gatvėje augančią (gatvėje, tarp Pieninės g. 12 namo ir Stumbrų g. 30 namo) praktiškai išdžiuvusią liepą 73 cm skersmens; pjauti išdžiuvusią 34 cm skersmens obelį, augančia Stirnų g. ties 21 namo, prie įvažiavimo į sklypą. Dėl patekimo į teritorija kreiptis į Bendrijos pirmininką p. Robertą, tel. nr. 8 656 78 760.
Stumbrų g. 30; Pieninės g. 12; Stirnų g. 21,
2017-05-17 08:41
Dokumento numeris: A320-939/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą uosiams 45 ir 42 cm skersmens, pašalinti atžalas iš apačios, sausas šakas, bei pagenėti šakas nuo el. kabelio.
Treniotos g. 44, prie gatvės,
2017-05-17 08:21
Dokumento numeris: A320-938/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 20 cm skersmens slyvą, klevukus 10 ir 12 cm skersmens, uosį (be viršūnės) 15 cm skersmens, iš tvoros augančią liepą 14 cm skersmens, išdžiuvusią vyšnią 13 cm skersmens, liepaitę 11 cm skersmens ir uosį (be viršūnės) 22 cm skersmens; genėti 25 cm skersmens vyšnią (trešnią) virš šaligatvio, klevus 23 ir 22 cm skersmens iš apačios.
Kęstučio g. 36, prie gatvės, valstybinėje žemėje,
2017-05-17 07:43
Dokumento numeris: A320-935/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią 31 cm skersmens eglę ir pagenėti 40 cm skersmens kaštoną, šiek tiek pakeliant lają, pašalinant pravažiavimui trukdančias šakas (nuo vartų pusės).
šalia Miglos g. 29 namo ir prie įvažiavimo į Miglos g. 31 sklypą,
2017-05-15 09:09
Dokumento numeris: E657-390/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Vienuolio g. 12 2017-05-26

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
apfgrafo.z@gmail.com apfgrafo@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Pilkauskas, graforaimondas@gmail.com, apfgrafo.zv@gmail.com, +370699113339
Pieninės g 6, Žvėrynas, Vilnius,
2017-05-10 08:46
Dokumento numeris: A320-877/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 47 cm skersmens klevą nuo stogo, fasado ir šalinti sausas šakas.
Treniotos g. 41 ir Treniotos g. 39 sklypų riboje,
2017-05-10 08:46
Dokumento numeris: A320-877/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 47 cm skersmens klevą nuo stogo, fasado ir šalinti sausas šakas.
Treniotos g. 41 ir Treniotos g. 39 sklypų riboje,
2017-05-10 08:24
Dokumento numeris: A320-876/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 67 cm skersmens liepą, pakelti laja pašalinant atžalas iki stogo lygio, formuoti ir lengvinti lają, dėl saugumo galima šiek tiek žeminti; genėti 52 cm skersmens liepa, iš apačios ir nuo stogo.
S. Moniuškos g. 28, prie gatvės,
2017-05-10 08:24
Dokumento numeris: A320-876/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 67 cm skersmens liepą, pakelti laja pašalinant atžalas iki stogo lygio, formuoti ir lengvinti lają, dėl saugumo galima šiek tiek žeminti; genėti 52 cm skersmens liepa, iš apačios ir nuo stogo.
S. Moniuškos g. 28, prie gatvės,
2017-05-10 08:06
Dokumento numeris: A320-875/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, lengvai pagenėti ąžuolą iš apačios šiek tiek, nuo Bebrų g. 10/Žiemgalių g. 7 sklypo pusės, bei šalinti sausas šakas.
Bebrų g. 10 prie gatvės,
2017-05-10 08:06
Dokumento numeris: A320-875/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, lengvai pagenėti ąžuolą iš apačios šiek tiek, nuo Bebrų g. 10/Žiemgalių g. 7 sklypo pusės, bei šalinti sausas šakas.
Bebrų g. 10 prie gatvės,
2017-05-08 12:32
Dokumento numeris: A320-854/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, puvinio pažeistas, pavojų keliančias tuopas 91, 96, 81, 88 cm skersmens, arti tvoros ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias liepas 38, 34, 29, 28, 26, 32, 28 cm skersmens, džiūstantį klevą 29 cm skersmens; atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą tuopai 95 cm skersmens, klevams 39, 26, 45 cm skersmens, kaštonams 40 ir 32 cm skersmens, pocūgėms 26 ir 21 cm skersmens bei liepai 42 cm skersmens.
Saltoniškių g. 7 sklypo teritorijoje,
2017-05-08 12:32
Dokumento numeris: A320-854/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, puvinio pažeistas, pavojų keliančias tuopas 91, 96, 81, 88 cm skersmens, arti tvoros ir inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias liepas 38, 34, 29, 28, 26, 32, 28 cm skersmens, džiūstantį klevą 29 cm skersmens; atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą tuopai 95 cm skersmens, klevams 39, 26, 45 cm skersmens, kaštonams 40 ir 32 cm skersmens, pocūgėms 26 ir 21 cm skersmens bei liepai 42 cm skersmens.
Saltoniškių g. 7 sklypo teritorijoje,
2017-05-05 10:12
Dokumento numeris: A320-847/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2. punktais, pjauti akacijas 8; 8; 13; 14; 15 cm skersmens ir uos. klevus 8; 7; 6; 10; 10; 9; 8; 8; 10; 8; 14; 12; 11; 11; 10; 6; 12; 11; 8; 8; 8; 14; 10; 6; 8; 8; 6; 8; 11; 10; 14; 42; 17; 22; 11; 11; 8; 6; 6; 6 cm skersmens.
Valstybinėje žemėje, J. I. Kraševskio g. 10 sklype, šalia privataus namų valdos sklypo Birutės g. 1D,
2017-04-27 08:23
Dokumento numeris: A320-783/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būklės, pasvirusias, arti sienos augančias akacijas 18, 12, 9, 13, 9 cm skersmens, iš pamatų augančius klevus 40 ir 35 cm skersmens, menkaverčius, blogos būklės uosialapius klevus 14, 17, 18, 25, 22, 16, 12 cm skersmens, bei šalinti nulūžusio klevo stuobrį 60 cm skersmens.
S. Moniuškos g. 27, sklype kurio kad Nr. 0101/0039:1388,
2017-04-26 13:36
Dokumento numeris: A320-780/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 107 cm skersmens tuopą, saugumo sumetimais atlikti viršūnės redukavimą.
Paribio g. 37, prie gatvės,
2017-04-26 08:27
Dokumento numeris: A320-771/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš garažų pamatų augančius ir juos ardančius medžius bei jų jų atžalas iki 8 cm skersmens: uosialapiai klevai 17, 16 cm skersmens ir smulkias atžalas, liepos ir klevo atžalas, uosialapius klevus 14, 14, 12, 12, 12, 15, 14, 14, 8 cm skersmens, šermukšniai 10 ir 10 cm skersmens, uosialapiai klevai 10, 13, 17, 13, 12, 10, sausuolį 16 cm skersmens, slyvas 14, 9 cm skersmens, beržus 18, 19, 16 cm skersmens, uosius 11 ir 13 cm skersmens.
Blindžių g. 9, aplink garažą, ne miško žemėje,
2017-04-24 09:58
Dokumento numeris: E657-316/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybėje, II a. foje (prie 216 kab.), Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 2017-05-15 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu - UAB "Kubinis metras", Kalvarijų g. 1, Vilnius, el. paštu - jule@kubinismetras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julė Bajorūnaitė, jule@kubinismetras.lt, 861275288
Lenktoji g 11A, Žvėrynas, Vilnius,
2017-04-12 07:56
Dokumento numeris: A320-684/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu tvarkyti išlūžusį uos. klevą 44 cm skersmens ir nupjauti kitą, šalia augantį uos. klevą 20 cm skersmens.
Sėlių g. 66 prie namo galo, įvažiavimas iš Blindžių gatvės,
2017-04-11 09:20
Dokumento numeris: A320-680/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš tvoros augančius (trukdančius tvoros demontavimui ir naujos pastatymui) uos. klevus 20, 10, 21, 24, 26, 16, 18, 25, 25, 28, 23, 18, 68 cm skersmens, klevus 15, 15, 26, 37, 21, 8, 8, 10, 22 cm skersmens, liepą 18 cm skersmens, taip pat, iš tvoros ir palei ją augančias akacijas, tujas (12, 14, 10, 11, 12, 13 cm sk.), visas slyvas ir kitus neišvardintus menkaverčius medelius; pjauti 55 cm skersmens, džiūstančią, pavojų keliančią tuopą, genėti tuopas 68, 65, 96 cm skersmens.
Blindžių g. 3, progimnazijos teritorijoje,
2017-04-06 10:35
Dokumento numeris: A320-651/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamojo namo S. Moniuškos g. 10-45 Vilniuje pusrūsio patalpų įrengimo projektu Nr.2015-PP-03-A, parengtu aplinkotvarkos ir apželdinimo planu bei 2017-03-07 namo gyventojų balsavimo protokolu – pjauti prie pat pastato (netinkamoje vietoje) augančias tujas, viso 11 vnt., apie 10-12 cm skersmens.
S. Moniuškos g. 10, palei namą,
2017-04-05 09:18
Dokumento numeris: A320-641/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų eismo saugumui, su puviniu tuopą 53 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti lajų redukavimą, tuopų 54,41,53,55,41,35,37 cm skersmens.
J.I. Kraševskio g. 5, prie mokyklos tvoros
2017-04-05 09:08
Dokumento numeris: A320-640/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų darbuotojų ir mokinių saugumui, su puviniu tuopą 58 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas liepų 46,36cm skersmens.
J.I. Kraševskio g. 5, mokyklos teritorijoje
2017-04-04 15:33
Dokumento numeris: A320-630/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis uos. klevai gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Paribio g. 23A, žemės sklype kurio unikalus Nr. 4400-0857-9880,
2017-04-04 07:55
Dokumento numeris: A320-610/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, saugumo sumetimais redukuoti 103 cm skersmens tuopą (medis kelią pavojų žmonėms, pastatams bei automobiliams); siekiant pagerinti natūralų apšviestumą, iš apačios pagenėti tujas 28 ir 21 cm skersmens, šiek tiek pakeliant lajas; pjauti iš pamatų augančius, šviesą užstojančius 40 cm skersmens uos. klevą ir 21 cm skersmens klevą.
Latvių g. 17/Kestūčio g. 43 namo kieme,
2017-04-03 09:27
Dokumento numeris: A320-606/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 36 cm skersmens klevą ir 38 cm skersmens liepą. Medžių šakos siekia statomo namo fasadą, gali trukdyti pastolių pastatymui ir tolimesnių darbų vykdymui.
Birutės g. 40, privačiame sklype prie statomo nuosavo namo.,
2017-03-31 13:53
Dokumento numeris: A320-599/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti kamienų suveržimą liepoms 65 ir 58 cm skersmens (trikamienė ir dvikamienė liepos), bei apgenėti sausas šakas.
Traidenio g. 14, prie gatvės,
2017-03-31 08:16
Dokumento numeris: A320-594/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 44 cm skersmens pavojų keliantį pušį. Pažeistos medžio šaknys, kamienas pažeistas puvinio, medis turi pasvirimą, nudžiuvusi viršūnė.
J. I. Kraševskio g. 11 privačiame sklype,
2017-03-29 12:26
Dokumento numeris: A320-585/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 39, 38, 38 ir 37 cm skersmens; genėti ir formuoti 60 cm skersmens liepą, šiek tiek sužeminant lają, bei atlikti suveržimą; taip pat genėti 95 cm skersmens liepą (suveržta), formuojant, saugumo sumetimais šiek tiek sužeminti medžio lają (esant poreikiui atnaujint suveržimą).
Pušų g. 6, nuo sąnkryžos su Vytauto g. (šalia Nordea), palei gatvę,
2017-03-27 09:55
Dokumento numeris: A320-565/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai palinkusį beržą 30 cm skersmens (tarp Latvių g. 20 ir 18 namų); Latvių g. 18 sklype genėti 70 cm skersmens uosį, nupjauti apatinę storą šaką nuo gretimo pastato, palengvinti lają; genėti 49 cm skersmens klevą nuo stogo, fasado, bei paformuoti lają.
Latvių g. 18 sklype ir prie Latvių g. 20 (beržas),
2017-03-21 08:48
Dokumento numeris: A320-524/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusį, pažeistą puvinio, pavojų el.linijos, žmonių bei namų saugumui keliantį beržą 62cm skersmens; Pagenėti beržui 39cm skersmens šakas nuo el.linijos bei atlikti lajos suveržimą (bandažą) klevui 74cm skersmens.
Lenktoji g. 24 prie gatvės,
2017-03-10 08:41
Dokumento numeris: A320-474/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį beržą 38cm ir liepą 36cm skersmens.
Kęstučio g. 27A, privačioje namų valdoje,
2017-03-06 14:56
Dokumento numeris: A320-420/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Vingio parko tilto statybos projektu Nr. VP13.113 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170118-00071 šalinti projekto įgyvendinimui trukdančius želdinius: klevus Ø6;8;8;14;16;18cm, obelis Ø9;13;20;20cm, slyvas Ø12;12;12;12cm, drebules Ø8;8;11;11;12;12;24;42;42cm, pušį Ø48cm, guobas Ø8;10;26;32cm alyvų ir kitus menkaverčius krūmynus, viso kertama: 28vnt medžių ir ~166kv.m krūmų; Persodinti kukmedžių Ø8cm-2vnt., kalnapušių 60vnt., viso persodinama: 62vnt.
Birutės g. atkarpoje nuo 2 iki 16 sklypų,
2017-03-01 08:57
Dokumento numeris: A320-398/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pėsčiųjų ir dviračių takų tarp Baltojo tilto ir Vingio parko tilto statybos projektu Nr. VP13.113 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170118-00071 šalinti projekto įgyvendinimui trukdančius želdinius: tujas Ø5cm-55vnt., eglę Ø6cm-1vnt., pušis Ø12;13;16cm-1vnt., maumedį Ø18cm-1vnt., beržą Ø38cm-1vnt., obelis Ø13;14;26;26cm-1vnt., drebulę Ø6cm-1vnt., slyvą Ø18cm-1vnt., uos.klevus Ø8cm-5vnt., Ø9cm-2vnt., Ø10cm-3vnt., Ø12;16;19;55cm-1vnt. (bei savaiminukus iki Ø8cm) ir gluosnius Ø45;40cm-1vnt., viso: 82vnt. Atlikti lajos formuojamąjį genėjimą kaštonui Ø40cm-1vnt., ir ąžuolui Ø20cm-1vnt., viso: 2vnt. Persodinti egles Ø3cm-3vnt., Ø2cm-10vnt., beržą Ø12cm-1vnt., ąžuolą Ø22cm-1vnt. ir magnoliją 12cm-1vnt., viso: 16vnt.
Birutės g. atkarpoje nuo 16 iki 18D sklypų,
2017-02-27 15:53
Dokumento numeris: A320-393/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai apgenėti 35 cm skersmens liepą, kadangi stambios, išdžiuvusios šakos kelia pavojų žmonėms ir transportui.
A. Mickėvičiaus g. 21, prie gatves, šalia lopšelio-darželio "Linelis",
2017-02-27 15:36
Dokumento numeris: A320-392/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, siekiant pagerinti kambarių apšviestumą, intensyviai apgenėti 30 cm skersmens eglę - pakelti lają, šalinti arba patrumpinti šakas nuo lango ir sienos, stengiantis nepažeisti medžio gyvybinių funkcijų; esant poreikiui pjauti iš tvoros pamatų augantį uos. klevą 28 cm skersmens.
A. Mickėvičiaus g. 21, lopšelio darželio "Linelis" teritorijoje,
2017-02-27 14:36
Dokumento numeris: A320-391/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu - pjauti iš pamatų augantį šermukšnį, 26 cm skersmens.
Pušų g. 17, privačiame sklype,
2017-02-27 14:08
Dokumento numeris: A320-390/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 35 cm kriaušę augančia privačiame sklype. Leidimas galioja esant bendram visų bendrasavininkų pritarimui.
Pušų g. 22, privačiame sklype,
2017-02-15 09:28
Dokumento numeris: A320-321/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 60 cm skersmens klevą, pašalinant sausas šakas ir šiek tiek išretinti lają dėl šviesos patiekimo į butus, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, pakeliant lajas liepoms 30 ir 34 cm skersmens, pagenėti 20 cm skersmens obelį (nežymėtas) augančią arčiau namo, taip pat apgenėti prie metalinių garažų augančią, 27 cm skersmens obelį, o 22 cm skersmens supuvusią obelį - pjauti.
Liepyno g. 10 namo kieme,
2017-02-10 08:49
Dokumento numeris: A320-304/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu administracinio pastato Saltoniškių g. 9, Vilnius statybos projektu Nr. KP-EK-DAP070510, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-160623-00110, bei 2017-01-05 apžiūros aktu, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius ant inžinerinių tinkle augančius, blogos būklės medžius
Saltoniškių gatves 9A ir 9B sklypu teritorijoje,
2017-02-09 08:08
Dokumento numeris: A320-283/17(2.9.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti eismui trukdančius uos. klevus 38, 33, 31 cm skersmens, gluosnius 36, 38, 30, 27, 49 cm skersmens ir dėl blogos būklės bei keliamos grėsmes pjauti uos. klevus 24, 21 cm skersmens ir vieną gluosnį 45 cm skersmens.
Pieninės gatvė, nuo Paribio g. 4, žemyn,
2017-02-08 09:59
Dokumento numeris: A320-281/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevą 53 cm skersmens ir kriaušė 32 cm skersmens, pašalinant sausas šakas ir išretinant lajas, pjauti 14 cm skersmens slyva (nežymėta), augančia ties 1 laiptinę po langais.
Liepyno g. 17, nuo gatvės pusės (arčiau 11 namo),
2017-02-08 09:15
Dokumento numeris: A320-278/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti ąžuolo, augančio Latvių g. 9 sklype, sausas ir žemai kabančias šakas patenkančias į Latvių g. 7 sklypo teritorija, nepažeidžiant medžio gyvybinių funkcijų. Genėjimas turi būti atliktas laikantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. 45, 41 ir 42 punktu reikalavimų, t. y. genėjimo darbus turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
Latvių g. 7 (ąžuolas auga Latvių g. 9 sklypo teritorijos pakraštyje),
2017-02-06 11:57
Dokumento numeris: A320-266/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu administracinio pastato Birutės g. 18 Vilniuje rekonstravimo projektu AZ-571-TP-SP, išduotu statybos leidimu Nr. LPV-80, bei 2017-02-03 apžiūros aktu, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius, liepą 45 cm skersmens, uos. klevas 49 cm skersmens, taip pat vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti sklype augančius, blogos būklės uos. klevus 70, 43, 77, 51 76 cm skersmens, bei genėti liepas 66, 56, 47, 44, 54 cm skersmens ir maumedį 31 cm skersmens.
Birutės g. 40, sklype,
2017-02-02 07:55
Dokumento numeris: A320-241/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ant tvoros palinkusi uos. klevą 19 cm skersmens, pjauti klevus 10 ir 14 cm skersmens, taip pat pašalinant plonesnius nei 8 cm skersmens klevo savaiminukus ir atžalas, genėti klevus 16, 18, 28, 32 cm skersmens, patrumpinti ir paformuoti šalia augančios sedulos krūmus.
Latvių g. 40, palei vaikų darželio tvorą nuo gatvės,
2017-02-01 14:17
Dokumento numeris: A320-239/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamojo namo Birutės g. 40 Vilnius statybos projektu Nr. FLX-100-2016, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161229-00802, bei 2017-01-31 apžiūros aktu, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius.
Birutės g. 40 sklype,
2017-02-01 13:00
Dokumento numeris: A320-238/17:
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti 63 cm skersmens liepą, pašalinant šakas nuo fasado ir stogo. Pastaba: planuojant darbų atlikimą, susisiekti su pareiškėjų (tel. 862052427), kadangi pageidauja dalyvauti proceso metu.
Latvių g. 26, prie namo, nuo gatvės,
2017-01-30 12:54
Dokumento numeris: A320-223/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti turinčią puvinio, džiūstančiomis šakomis, liepą 30cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas keliančias pavojų pėsčiųjų saugumui, liepų 30,35,36,20,26 cm skersmens.
Pušų g. 30,
2017-01-20 10:41
Dokumento numeris: A320-179/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevams 51;38cm, pagenint sausas, aplūžusias ar iš apačios šakas.
Kęstučio g. 1 nuo gatvės pusės,
2017-01-20 08:15
Dokumento numeris: A320-166/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į Treniotos g. 10 namo bendrijos besikartojančius prašymus, pjauti 58 cm skersmens klevą aplūžusiomis šakomis, kuris galimai kelia pavojų žmonių ir jų turto saugumui.
Treniotos g. 10, namo kieme,
2017-01-19 07:56
Dokumento numeris: A320-154/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti uosialapį klevą 30 cm skersmens ir šalia esantį uosialapio klevo atžalų krūmyną, augančius ant šiluminės trasos ir trukdančius jos rekonstrukcijai.
Ukmergės g. 124, sklype,
2017-01-16 09:59
Dokumento numeris: A320-127/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevus, pakeliant lajas ir pašalinant sausas šakas, tvarkomų medžių skersmenys: 26, 21, 20, 32, 48 cm. Esant bendram visų bendrasavininkų pritarimui, pagal poreikį sklype gali būti vykdomi kiti želdynų tvarkymo darbai ir tokiais atvejais leidimas nėra būtinas.
D. Poškos g. 42, privačiame sklype,
2017-01-16 08:44
Dokumento numeris: A320-123/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti savaime užaugusį uosialapį klevuką iki 8 cm skersmens. Medis išdygęs arti namo, prie pat tvoros ir ateityje kenktu pastatui bei laužytu tvorą.
Treniotos g. 36,
2017-01-12 09:10
Dokumento numeris: A320-110/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 dėl gyventojų bei jų turto saugumo atlikti genėjimo darbus, viršūnės lajos redukavimą iki 50 proc. aukščio, tuopos 94 cm skersmens.
Paribio g. 25,
2017-01-12 08:22
Dokumento numeris: A320-106/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punkto 4.4., 4.5., 4.9., 4.14 papunkčiais, skubiai pjauti 62 ir 47 cm skersmens beržus. Medžiai pažeisti stiebo ir šaknų puviniu, vienas medis auga prie pat namo iš pamatų, gadina pamatus ir kelia grėsmę visam pastatui, kitas medis turi didelį pasvirimo kampą, yra pavojus,kad gali užvirsti ant gretimo daugiabučio namo. Abu medžiai kelia grėsmę žmonėms ir jų turimam turtui.
Vykinto g. 21, (tarp Vykinto g. 19 ir 21 namų),
2017-01-06 08:06
Dokumento numeris: A320-59/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingą pasvirimą turintį ir puvinio pažeistą klevą 60 cm skersmens. Lūžta storos medžio šakos, keldamos pavojų žmonių saugumui, dėl pasvirimo gali lūžti ar išvirsti visas medis.
Vytauto g. 1 sklype,
2017-01-04 13:49
Dokumento numeris: A320-33/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubai pjauti uos. klevus 42 ir 38 cm skersmens (taip pat visas atžalas) augančius iš garažų pamatų, po elektros linijos laidais. Medžiai pažeisti puvinio, krentančios šakos kelia grėsmę praeiviams ir transportui.
Valstybinėje žemėje, Stirnų g. 33, prie garažų sienos, prie gatvės.,
2017-01-02 14:19
Dokumento numeris: A320-16/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį puvinio, kaštoną 40 cm skersmens.
Paribio g. 33,
2016-12-09 07:56
Dokumento numeris: A320-1454/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti liepą 48 cm skersmens: pakelti lają, nes žemai pasvirusios apatinės šakos trukdo eismui, pašalinti sausas šakas.
Liepyno g., priešais 11 namą,
2016-12-09 07:44
Dokumento numeris: A320-1453/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pastato rekonstravimo projektu Nr. 5/16, išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-161014-00043 bei LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 genėti beržą 48 cm skersmens, liepą 42 cm skersmens, kaštono 2 kamienus 14 ir 15 cm skersmens, bei pašalinti tujų gyvatvorės dalį. Leidimą atsiims ir darbų atlikimą organizuos pareiškėjas.
Liepyno g. 11, prie gatvės,
2016-12-09 07:14
Dokumento numeris: A320-1450/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti lajas ar šakas nuo pastato beržams 34;32cm bei atlikti bandažą dvikamieniui beržui 21;32cm skersmens; Poliardiruoti gluosnį 35;31cm skersmens.
Latvių g. 50,
2016-12-06 09:47
Dokumento numeris: A320-1436/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti tuopą 47 cm skersmens ir uosį 49 cm skersmens.
D. Poškos g. 34; 36 nuo gatvės p.,
2016-12-01 14:56
Dokumento numeris: A320-1421/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sklypo šlaito kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius savaiminius I-os medžių grupės medelius iki 8cm skersmens bei atžalas.
Malonioji g. 7 šlaite nuo upės pusės,
2016-12-01 14:26
Dokumento numeris: A320-1417/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš namo pamatų išaugusį, žalą darantį, šakomis el.liniją liečiantį uos.klevą 26cm skersmens.
Vytauto g. 34/Treniotos g. 1 privačioje namų valdoje,
2016-11-30 07:57
Dokumento numeris: A320-1405/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, nusvirusias virš pėsčiųjų tako, palinkusias link kontaktinės troleibusų linijos, keliančias pavojų praeivių ir eismo saugumui, uosialapio klevo 38 cm skersmens bei pašalinti atžalas.
Kęstučio g.32,
2016-11-17 10:30
Dokumento numeris: A320-1327/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti džiūstančią, pažeistą puvinio, avarinę liepą 23cm skersmens.
Vytauto g. 27 prie stotelės,
2016-11-17 09:00
Dokumento numeris: A320-1324/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti nusvirusias apatines šakas, apsunkinančias praėjimą šaligatviu, liepų 65,45cm skersmens. Pagenėti sedulos krūmus, užgožusius praėjimą.
Pušų g.50, link 48 namo
2016-11-15 10:43
Dokumento numeris: A320-1305/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo saugumui, užpultas grybinių ligų kaukazines slyvas 9,12,13,15,15,14,8,9,10,9 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas užstojančias greičio ribojimo ženklą, kaukazinės slyvos 9 cm skersmens.
T. Narbuto g., 15
2016-11-14 08:47
Dokumento numeris: A320-1289/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas braižančias pastato fasadą bei langus, beržo 35 cm skersmens.
Paribio g. 26,
2016-11-14 07:36
Dokumento numeris: A320-1285/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos suveržimą (bandažą) klevams 98;88cm skersmens.
Latvių g. 62,
2016-10-27 12:12
Dokumento numeris: A320-1162/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos leidimu Nr. LNS-01-16.1018-00463 bei statybos projektu AN.PLH.U124.15 10 01-01-TP ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius, beržą 55, eglę 25, maumedį 35, liepą 40, kaštoną 45 cm skersmens.
Ukmergės g. 124, sklype (Kad. Nr.0101/0031:0383)
2016-10-25 10:38
Dokumento numeris: A320-1131/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Liepyno g. 28, Vilnius statybos projektu Nr. JPA-2016-01-20, 2016-09-28 išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160928-00376 ir parengtu želdinių planu Nr. TP-SA-04BA-02, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: liepą 40 cm skersmens, tujas ir vaismedžius.
Liepyno g. 28 žemės sklype, kadastro Nr. 0101/0031:63,
2016-10-24 09:20
Dokumento numeris: A320-1117/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu redukuoti viršūnę tuopos 103 cm skersmens bei pašalinti atžalas.
Kęstučio g. 43/Latvių g.17,
2016-10-24 08:52
Dokumento numeris: A320-1115/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atžalas bei šakas siekiančias, braižančias pastato fasadą bei langus, šviesą butuose tamsinančias, liepų 36,33cm; klevų 58,40,33cm; sausas, aplūžusias šakas ir apatines uos. klevo 22cm skersmens bei pašalinti atžalas.
Traidenio g., 16
2016-10-21 14:34
Dokumento numeris: A320-1111/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 , atlikti lajų suveržimą klevams 72 ir 84 cm skersmens, apgenint sausas ir sulūžusias šakas. Pjauti savaime priaugusius ir šviesą užstojančius klevus ir atžalas 22; 21; 6; 12; 4; 10; 6; 5; 7; 7; 16; 12; 10; 12; 20; 14; 5; 5 cm skersmens. Genėti klevą 36 cm skersmens, ievą 42 cm skersmens, nupjaunant šoninę šaką. Pjauti ievas 18; 8; 10; 6; 7; 14 cm skersmens. Genėti liepų (augančių palei gatvę nuo įvažiavimo link Latvių g. 53A) 62; 65; 69; 47; 65; 26; 64 cm skersmens apatines šakas, pakeliant lajas.
Teritorija prie Latvių g. 53A namo bei palei kelią nuo tvenkinių link Latvių g.,
2016-10-20 07:20
Dokumento numeris: A320-1096/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato stogą bei fasadą, klevų 45,45cm; liepų 31,43cm skersmens.
Sėlių g. 14,
2016-10-14 08:18
Dokumento numeris: A320-1048/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos suveržimą beržui 52cm skersmens.
Poško g. 33,
2016-10-13 09:50
Dokumento numeris: A320-1037/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinius, lajų formavimo darbus Tbilisio skvere esantiems medžiams. Taip pat ties Kęstučio g./Mickevičiaus g. sankirta pagenėti liepas 42;44cm skersmens bei pjauti pavojingai pavirtusį, pavojų keliantį uosį 26cm skersmens.
Tbilisio skvere bei Kęstučio g./Mickevičiaus g. sankirtoje,
2016-10-10 13:09
Dokumento numeris: A320-1015/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. BIR/15-01, išduotu statybos leidimu Nr. RPP-01-150810-00823 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytą, blogos sanitarinės būklės, el.linijos apsaugos zonoje augantį uos.klevą 64cm skersmens.
Birutės g. 8,
2016-10-10 12:17
Dokumento numeris: A320-1014/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augantį, džiūstantį, žalą pastato konstrukcijoms darantį, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį kėnį 34cm skersmens.
Latgalių g. 18, privačioje namų valdoje,
2016-10-10 10:35
Dokumento numeris: A320-1012/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, nudžiūvusią pušį 54cm; pavojingai pasvirusį, turintį puvinio uos. klevą 55cm; turintį puvinio klevą 60 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keliančias pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, pasvirusias šakas, klevo 78cm skersmens.
Birutės g. 4, Vilniaus Birutės darželio teritorijoje
2016-10-10 10:26
Dokumento numeris: A320-1010/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų turto saugumui, stogą bei fasadą braižančią, blindę 13 cm skersmens.
Latvių g. 30A, nuo 26 namo kiemo pusės
2016-10-10 10:16
Dokumento numeris: A320-1009/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai palinkusius į namo langų pusę, keliančius pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, pažeistus puvinio, gluosnius 20,23,20 cm skersmens.
Blindžių g. 33,
2016-10-10 10:04
Dokumento numeris: A320-1008/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, pažeistą puvinio, uos.klevą 26 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keliančias pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, užgožusias pėsčiųjų taką šakas, uos. klevų 44,32,26,28,17,18 cm, klevų38,33 cm skersmens.
Birutės g. 58, prie gatvės
2016-10-10 09:22
Dokumento numeris: A320-1006/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, pažeistą puvinio, uos.klevą 45 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keliančias pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, sausas šakas, uos. klevų 46,44cm skersmens.
Vykinto g. 21, prie gatvės
2016-10-10 08:43
Dokumento numeris: A320-1005/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šaligatvį užgožusias, praėjimą apsunkinančias apatines šakas, liepos 26 cm, uos. klevų 48,32,35 cm skersmens.
Vykinto g. 31A, prie gatvės
2016-10-10 08:33
Dokumento numeris: A320-1004/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti praėjimą užgožusias, apatines šakas, liepų 40,44 cm, kaštono 40 cm skersmens.
Pušų g., 48
2016-10-03 07:41
Dokumento numeris: A320-944/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas ir palinkusias link namo stogo, pušies 48 cm skersmens.
Vytauto g. 51,
2016-09-28 07:00
Dokumento numeris: A320-919/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. GR-ŽVN-4ET-16/03/04-230-TP-SK bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius, iš pamato augančius uos. klevus 60,61,85,40cm; klevus 30,42,41cm; robinijas 42,41 skersmens.
Stirnų g.29,
2016-09-27 08:33
Dokumento numeris: A320-914/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, trukdančius kabelio klojimo darbams, sachalininės reinutrės krūmus.
Kęstučio/Birutės g.,
2016-09-26 15:36
Dokumento numeris: A320-913/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį puvimo požymių, klevą 57 cm skersmens.
Treniotos g. 33, sklype (kad.Nr.0101/0039:0172)
2016-09-12 15:14
Dokumento numeris: A320-825/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu išpjauti menkaverčius savaime priaugusius, krantinės rekonstrukcijos darbams trukdančius uos.klevus, menkaverčius krūmus bei jų atžalas.
Neries upės krantinė nuo Liubarto tilto iki Italų ambasados,
2016-09-09 08:56
Dokumento numeris: A320-810/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines bei sausas šakas, retinti lajas, liepų 43,37,44,30cm skersmens.
Pušų g., 34
2016-09-09 08:49
Dokumento numeris: A320-809/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį skilimo, klevą 59 cm skersmens.
Latvių g., 1 kieme
2016-09-09 07:55
Dokumento numeris: A320-802/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusią, keliančią pavojų pėsčiųjų ir gyventojų saugumui, kauk. slyvą 19,16,20 cm skersmens bei palinkusią alyvą 22 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atjauninti alyvos krūmą, pašalinti šakas siekiančias bei braižančias pastato fasadą.
Blindžių g.22/Birutės g.53, prie namo kampo
2016-09-07 08:53
Dokumento numeris: A320-778/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti sausą pušį, kurios skersmuo 43 cm
Traidenio g. 38,
2016-09-02 13:21
Dokumento numeris: A320-747/16(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti krūmą, trukdantį eismui
Stirnų g. 21 prie išvažiavimo,
2016-08-05 07:25
Dokumento numeris: A320-683/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti iš pamato augantį, pasvirusį uos. klevą 30 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias bei apatines šakas, retinti lajas uos. klevų 33,34,13,18,30,25,25,23,22,17,45,34 cm, pašalinti atžalas; genėti sausas, aplūžusias šakas liepų 60,40,60,70,90,50,20cm, ąžuolo 90 cm skersmens.
Pieninės g., Stumbrų g. 30 sklype (kad.Nr.0101/0031:0095)
2016-07-26 10:36
Dokumento numeris: A320-648/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų, pėsčiųjų bei eismo saugumui, pavojingai pasvirusio gluosnio 18cm; užpultas grybinių ligų, džiūstančias ir sausas kauk. slyvas 17,20,18,20cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti aplūžusias, sausas bei apatines šakas, trukdančias saugiam pėsčiųjų praėjimui, liepų 30,26,38,28,26,17,22cm; klevų47,45,38,32,22cm; uosių 28,25,25,28 cm skersmens.
Latvių g. 50,52,54,56,
2016-07-22 09:59
Dokumento numeris: A320-631/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, pėsčiųjų ir eismo saugumui, drevėtą klevą 50,52 cm skersmens.
Erelių g. 4,
2016-07-22 09:49
Dokumento numeris: A320-630/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, pėsčiųjų ir eismo saugumui, džiūstantį klevą 20 cm skersmens; sausuolį 12 cm skersmens bei pašalinti tuopos savaiminuką 4 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas šakas klevų 27,27,34 cm skersmens.
Sėlių g. 64, už namo ir nuo Blindžių g. 12
2016-07-22 09:35
Dokumento numeris: A320-629/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, pėsčiųjų ir eismo saugumui, džiūstantį, palinkusį uosį 20 cm skersmens . Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas, siekiančias bei braižančias pastato fasadą bei langus, liepos 36 cm skersmens.
Latvių g. 20,
2016-07-22 09:25
Dokumento numeris: A320-628/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas šakas, ąžuolo 83 cm skersmens.
Lenktoji g.15A, sklype (kad.Nr.0101/0031:0276)
2016-07-22 09:18
Dokumento numeris: A320-627/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, dėl šviesos patekimo į butus, atlikti tuopų 54,54,54,52 cm skersmens, lajų pažeminimą.
Kraševskio g.7,
2016-07-19 14:41
Dokumento numeris: A320-602/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka pavojų keliančias, pasvirusias, vieną pakeltomis šaknimis liepą 34 cm, skilusią bei turinčią puvinio, liepą 28 cm skersmens; nupjauti nudžiūvusius totorinius klevus 10,17, 13; skilusį 23 cm; nudžiūvusį klevą 10 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas bei pašalinti atžalas, liepos 30 cm skersmens.
skverelyje Vytauto g., Mickevičiaus g. sankirtoje
2016-07-12 12:43
Dokumento numeris: E657-210/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalinausko g. 2B, Vilnius 07 28 9.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Kalinausko g. 2B, Vilnius telefonu 8 (5) 2627615 +370 699 42242 el. paštu apfgrafo.zv@gmail.com apfgrafo@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Raimondas Pilkauskas graforaimondas@gmail.com +37069911339
Stirnų g 29, Žvėrynas, Vilnius,
2016-07-12 08:26
Dokumento numeris: A320-552/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas, keliančias pavojų gyventojų ir eismo saugumui, uos. klevų 44, 46 cm skersmens.
Vykinto g. 25,
2016-07-01 08:29
Dokumento numeris: A320-511/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. B1502 bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160429-00403 pjauti projekte šalinti numatytas, naujo pastato statyboms trukdančias liepas 45;55cm skersmens.
Liepyno g. 25A, privačiame sklype,
2016-07-01 07:58
Dokumento numeris: A320-510/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojų bei eismo saugumui, turinčią puvinio liepą 33cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, redukuoti po orine elektros linija augančių liepų 30,24,33,27,32,32,28,30,32,27,32,28,33,360,40,37,28, uosių 37,57,38,38cm skersmens, viršūnes.
Traidenio g. atkarpoje, nuo 16 iki 2 namų
2016-06-30 13:06
Dokumento numeris: A320-507/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš tvoros augančius uosialapius klevus 42,16,10,18,24,30,18,16,18,10cm, džiūstančią eglę 32 cm skersmens bei pašalinti menkaverčius uos. klevo savaiminukus iki 8 cm skersmens ir atžalas.
Saltoniškių g. 7,
2016-06-28 14:05
Dokumento numeris: A320-486/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, dėl gyventojų ir jų turto saugumo, atlikti liepos 63 cm skersmens lajos redukavimą, sumažinant iki 50 % aukščio.
Malonioji g.17,
2016-06-22 15:30
Dokumento numeris: A320-443/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti privačiame sklype augantį su kamieniniu puviniu, keliantį pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, klevą 77 cm skersmens.
Malonioji g. 17-3,
2016-06-21 14:48
Dokumento numeris: A320-442/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato stogą bei fasadą, eglės 45 cm skersmens.
Treniotos g., 18
2016-06-17 12:18
Dokumento numeris: A320-407/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliantį pėsčiųjų saugumui, uos. klevą 37cm skersmens.
Upės g. 21,
2016-06-10 13:30
Dokumento numeris: A320-360/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu sutvarkyti autoįvykio metu išverstą klevą 18cm skersmens.
Saltoniškių g. 14, prie Pedagoginio žiedo link išvažiavimo į Narbuto g.,
2016-06-10 11:42
Dokumento numeris: E657-158/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB Jungtiniai Projektai biuras, Tumėno g.4 (Vilniaus vartai, Rytinis įėjimas), Birželio 27 d, 18.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti el.paštu projekto architektui Lukui Rekevičiui iki viešojo susirinkimo pradžios

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arch. A1451 Lukas Rekevičius, UAB AKETURI ARCHITEKTAI, 861216112, lukas@aketuriarchitektai.lt
Kęstučio g 32, Žvėrynas, Vilnius,
2016-06-08 15:50
Dokumento numeris: A320-350/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų praeiviams, gyventojams bei jų turto saugumui, nudžiūvusį beržą 45 cm skersmens.
Sakalų g., 16
2016-06-08 08:58
Dokumento numeris: A320-346/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančius pavojų praeiviams, gyventojams bei jų turto saugumui, su kamieniniu puviniu, užpultus grybinių ligų uosialapius klevus 58,63,66 cm skersmens.
Birutės g.49/Žalioji g.27,
2016-06-08 08:46
Dokumento numeris: A320-345/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, keliančias pavojų gyventojų turto saugumui, siekiančias ir braižančias ūkinių pastatų stogus, pakelti lają liepos 52 cm skersmens.
Latvių g., 26
2016-06-08 08:40
Dokumento numeris: A320-344/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, apatines, sausas bei aplūžusias šakas, pakelti ir retinti lajas, pašalinti atžalas liepų 32,38,35,25,42; klevų 36,54 cm skersmens.
Geležinio Vilko g., 13-1
2016-06-08 07:47
Dokumento numeris: A320-339/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti šviesą butuose tamsinančią, užpultą kenkėjų, kaukazinę slyvą 22 cm skersmens, pašalinti nudžiūvusį krūmelį.
Paribio g., 26
2016-05-30 09:26
Dokumento numeris: A320-264/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, šalinti pavojinga svyrančius, pavojų keliančius uos.klevus 28;28cm, nudžiūvusius šermukšnius 11;12;10;8;24cm, vyšnią 10cm bei atri pastato augančias, šviesą užstojančias, ant tinklų augančias tujas 11;12;12;12;12;13;14;14;14;14;15;16;17;18;20;21;22;22;23;24;24;24;25;25;26;26;27;28;30;30cm; Atjauninti alyvas 16;18;17;18cm; Išgenėti sausas, pavojų keliančias šakas uos.klevams 72;42cm skersmens.
Latvių g. 40, L/D "Boružėlė" teritorijoje,
2016-05-30 08:37
Dokumento numeris: A320-263/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktu sutvarkyti vėjo išverstą beržo 32cm skersmens kamieną bei pašalinti likusį kelminio bei šakninio puvinio pažeistą, džiūstantį beržą 36cm skersmens; Pjauti nudžiūvusį klevuką 8cm skersmens.
Blindžių g. 24A mokymo centro teritorijoje,
2016-05-25 13:25
Dokumento numeris: A320-242/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais skubiai šalinti avarinės būklės, aplūžusį, džiūstantį, pažeistą puvinio bei grybinių ligų beržą 66 cm skersmens.
Kęstučio g. 5 ir 7 kieme prie Liubarto g. 16 sklypo tvoros,
2016-05-25 13:18
Dokumento numeris: A320-241/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti nuo fasado, stogo bei užstojančias šviesą šakas kaštonams 35;43;44;40;30;38;44;50;38;37cm ir guobai 76cm skersmens.
Latvių g. 11 bendrijos teritorijoje,
2016-05-25 08:54
Dokumento numeris: A320-234/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti/redukuoti liepoms 23;28;30;42;24;28cm skersmens šakas nuo orinės elektros linijos.
Pušų g. ties sankirta su Kęstučio g.,
2016-05-09 08:27
Dokumento numeris: A320-146/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš garažų sienos augančius, žalą darančius klevus 10;10;8;10;8;16;14cm bei iki 8cm skersmens; Pjauti nepatenkinamos sanitarinės būklės uos.klevą 62cm skersmens.
Liepyno g. 8 sklype,
2016-05-06 07:58
Dokumento numeris: A320-136/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. AN.ARROW.XXT.15 05 08-01-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160413-00358 šalinti projekte numatytus, objekto statyboms trukdančius medžius: liepas 34;29;38cm, pocūges 32;33;15;16cm, klevą 48cm bei vaismedžius ir natūraliai priaugusius menkaverčius krūmus.
Saltoniškių g. 7 privačiame sklype,
2016-05-05 08:36
Dokumento numeris: A320-128/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias, braižančias pastato stogą, langus bei fasadą, drebulės 31 cm skersmens; genėti praėjimą pėsčiųjų taku apsunkinančius pūslenio, lanksvos krūmus.
Erelių g., 4
2016-05-05 08:24
Dokumento numeris: A320-127/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias, braižančias pastato stogą bei fasadą, uosių 29,27 cm skersmens.
Kęstučio g., 37, Moniuškos g. 23
2016-05-05 08:04
Dokumento numeris: A320-126/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, dėl šviesos patekimo į butus, atlikti tuopų 54,34 cm skersmens, lajų pažeminimą.
Kraševskio g., 9, Kęstučio g.1 kampas
2016-05-04 15:55
Dokumento numeris: A320-124/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, sausas šakas bei atžalas liepų 21,15,28,30 cm, beržo 45 cm, uosio 27 cm skersmens.
Paribio g., 30A
2016-04-26 08:30
Dokumento numeris: A320-51/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, genėti šakas pasvirusias link automobilių stovėjimo aikštelės, apatines ir džiūstančias, uos. klevo 17, 29 cm skersmens.
Kęstučio, 43 kieme
2016-04-25 09:09
Dokumento numeris: A320-47/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir D1-87 atlikti lajų genėjimą/formavimą, keliantį pavojų saugiai orinės elektros linijos eksploatacijai. Genėjimo darbus atlikti liepoms 68;26;28;12;18;18;16;32cm ir uosiui 32cm. Genėjimą atlikti laikantis genėjimo taisyklių ir metodikos. PRIVALOMA PASTABA: atlikus genėjimo darbus skubiai išsivežti genėjimo atliekas.
Vytauto g. ties sankirta su Treniotos g.,
2016-04-25 07:31
Dokumento numeris: A320-44/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias ir braižančias pastato stogą, uosio 76 cm skersmens.
Latvių, 11
2016-04-22 13:51
Dokumento numeris: A320-38/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti iš tvoros pamato augančius, pavojų tvoros konstrukcijoms keliančius, uos. klevą 22, klevą 12 cm skersmens.
Paribio, 22
2016-04-21 12:14
Dokumento numeris: A320-34/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti vėjo aplaužytą, pavojų keliantį klevą 83cm skersmens.
Blindžių g. 3 mokyklos teritorijoje,
2016-04-20 09:13
Dokumento numeris: A320-26/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pažeistą puvinio, arti pastato bei vaikų žaidimų vietos augančią, pavojų keliančią b.robiniją 65cm skersmens.
Pušų g. 38 valstybinėje bendro naudojimo žemėje,
2016-04-15 09:08
Dokumento numeris: A320-4/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, užstelbtus, bažnyčios apšvietimo įrengimui trukdančius klevus 34;33cm, liepas 28;21;22cm ir tujas 25;21cm; Pakelti lajas bei praretinti šakas beržui 34cm, klevui 62cm ir kaštonui 36cm.
Sėlių g. 17 parapijos teritorijoje,