Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2019-03-28 15:58
Dokumento numeris: A320-506/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti sklype augančias nesaugotinas tuopas, gluosnius, uosialapius klevus bei menkaverčius krūmus.
Dilgynės g. 12 privačiame žemės sklype,
2019-03-21 09:07
Dokumento numeris: A320-429/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 90 cm skersmens, pavojingai pasvirusią, puvinio pažeistą liepą, šalinti apie 70 cm skersmens išdūlėjusio gluosnio liekanas.
Liepkalnio g. 3, kieme, prie sandeliukų,
2019-03-21 06:49
Dokumento numeris: A320-422/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 62 ir 64 cm skersmens, pavojingai pasvirusias tuopas.
Gegužės g. 4,
2019-03-15 14:35
Dokumento numeris: A320-383/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sklypo, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius baltalksnius Ø15;16cm, ievas Ø28;24;22cm, klevus Ø16;15;17;24;14cm, beržą Ø15cm, vaismedžius bei kitus nesaugotinus medžius.
Vilnelės g. 41 privačiame žemės sklype,
2019-03-04 13:02
Dokumento numeris: A320-319/19(2.3.1.20-UK2):
Sutvarkyti vėjalaužas, vėjavartas, nupjauti nudžiūvusius medžius bei krūmus iki 12 cm skersmens.
Peteliškių g. 8, 6, 4, šlaite
2019-03-04 12:32
Dokumento numeris: A320-318/19(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti džiūstančią uosialapio klevo šaką 15 cm skersmens, prie vaikų žaidimo aikštelės. Pašalinti atžalas, sidabrinio klevo 36 cm skersmens.
Peteliškių g. 7,
2019-03-01 09:20
Dokumento numeris: A320-312/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti nesaugotinus, menkaverčius, savaime priaugusius medžius bei krūmus.
Pripetės gatvės zonoje bei valstybinės žemės dalyje besiribojančioje su Liepkalnio g. 184C žemės sklypu,
2019-02-28 16:32
Dokumento numeris: A320-305/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 183-NS-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-181016-01258 pjauti projekte šalinti numatytus, įvažai iš gatvės įrengti trukdančius, nesaugotinus medžius.
Liepkalnio g. 172E ties suprojektuota įvaža,
2019-02-22 15:22
Dokumento numeris: A320-279/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant nudžiūvusius, išvirtusius ar kitaip blogos sanitarinės buklės, invazinės rūšies, stelbiamus, neperspektyvius medžius ir jų savaiminukus.
Liepkalnio g. atkarpoje nuo Liepkalnio g. 184B iki Salininkų žiedo esančio želdinių juostoje,
2019-02-22 10:16
Dokumento numeris: A320-270/19(2.3.1.20-UK2):
Skubos tvarka pjauti avarinės būklės, el.linijos apsaugos zonoje augančią, pavojų statinių bei žmonių saugumui keliančią tuopą Ø124cm.
Lyglaukių g. 13 prie keliuko,
2019-02-20 15:23
Dokumento numeris: A320-263/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti lajos pakėlimą, šakų nuo fasado pagenėjimą klevams Ø36;32cm.
Peteliškių g. 16 prie įvažiavimo,
2019-02-19 15:35
Dokumento numeris: A320-250/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms Ø62;72;62;72;48;70cm ir ąžuolui Ø50cm. Pjauti džiūstatį, grėsmę keliantį uosį Ø52cm.
Rasų g. 43 palei gatvę,
2019-02-12 15:10
Dokumento numeris: A320-208/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti džiūstančią, pažeistą grybinių ligų, pavojų keliančią tuopą Ø72cm.
Peteliškių g. 2 prie laiptų link Batoro g.,
2019-02-11 15:05
Dokumento numeris: A320-194/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti žalą kapavietei darantį, džiūvimo požymių turintį klevą Ø64cm.
Sentikių kapinėse prie Fedotovų šeimos kapavietės, nuo Dzūkų g. ir Tyzenhauzų g kampo įėjimas,
2019-02-11 10:06
Dokumento numeris: A320-183/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 55 cm skersmens, po elektros laidais augančią, pavojų žmonėms ir jų turtui keliančią, blogos būkles beržą, genėti 44 ir 41 cm skersmens kaštoną, pašalinant sausas šakas, paformuojant lają.
Ramunių g. 22, prie gatvės, valstybinėje žemėje (servitutas),
2019-01-30 11:31
Dokumento numeris: A320-133/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį genėjimą 120 ir 110 cm skersmens ąžuolams, 60 cm skersmens liepai, bei 65 cm skersmens klevui; šalinti savaime priaugusius, menkaverčius medelius ir atžalas iki 8 cm skersmens.
Sibiro g. 17, sklypo teritorijoje,
2019-01-18 07:03
Dokumento numeris: A320-82/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 15 ir 17 cm skersmens, pasvirusius, netvarkingai augančius, natūraliam apšviestumui trukdančius klevus, taip pat (pagal poreikį) šalinti savaime priaugusius, menkaverčius, neperspektyvius, netvarkingai augančius (pavirtusius, pasvirusius), ar blogos būkles medelius bei krūmus iki 12 cm skersmens.
Subačiaus g. 103, šalia sklypo esančioje teritorijoje,
2019-01-15 08:56
Dokumento numeris: A320-39/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypų valymus, pašalinant leistinus kirsti, savaime priaugusius menkaverčius medžius bei krūmus.
Liepkalnio g. 184A, Liepkalnio g. 184B, Liepkalnio g. 184C, Sodybų g. 2, Sodybų g. 10, Sodybų g. 12, Sodybų g. 16, Sodybų g. 18, Sodybų g. 22, Sodybų g. 24, Sodųbų g. 26, Sodybų g. 30 privačiuose žemės sklypuose,
2019-01-14 12:14
Dokumento numeris: A320-33/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamojo namo Peteliškių g. 28, Vilniuje statybos projektu Nr. 1/17, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180109-00030, siekiant sutvarkyti teritoriją aplink statomą namą, pjauti nesaugotinus, menkaverčius, bei blogos būklės medžius, taip pat pagal poreikį atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą kitiems, teritorijoje augantiems medžiams.
Peteliškių g. 28, aplink namą esančioje teritorijoje,
2019-01-03 10:30
Dokumento numeris: A320-8/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį klevą Ø60cm bei pagenėti liepą Ø90cm.
Darbo g. 9 privačiame sklype,
2018-12-21 08:42
Dokumento numeris: A320-2046/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti arti kapo paminklo augantį, paminklą verčiantį 28 cm skersmens klevą.
Rasų kapinės, šalia Stanislavos ir Česlavo Gudan,
2018-12-19 12:12
Dokumento numeris: A320-2024/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. 735/2018 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-181212-01519 pjauti projekte šalinti numatytą, statybos darbams trukdantį beržą Ø25cm.
Serbų g. 25 privačioje valdoje,
2018-12-19 08:39
Dokumento numeris: A320-2019/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti kapavietėje augančią, stipriai pasvirusią, pavojų keliančią liepą kurios skersmuo apie 45 cm.
Šv. Eufrosinijos Liepkalnio kapinėse, Evgenijos ir Ivano Kuznecovų kapavietėje,
2018-12-17 14:10
Dokumento numeris: A320-2006/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojų žmonių, statinių bei orinei elektros linijai keliantį uosį Ø89cm.
Darbo g. 11 privačioje valdoje,
2018-12-10 13:50
Dokumento numeris: A320-1966/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą gluosniui Ø54cm ir kaštonui Ø24cm.
Peteliškių g. 12 nuo balkonų pusės,
2018-11-29 09:08
Dokumento numeris: A320-1897/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į želdinių komisijos 2018-11-13 protokolą Nr. 15, bei 2018-10-26 patikrinimo aktą Nr. 15-2, pakeisti lajos surišimą į tinkamą (kietą + dinaminį), redukuoti lają - 20 proc.
Rasų g. 17A, prie gatvės,
2018-11-27 08:54
Dokumento numeris: A320-1864/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pažeistus ligų, džiūstančius, pavojų el.linijai bei namui keliančius kaštonus Ø37;47cm.
Sukilėlių g. 7 privačioje valdoje,
2018-11-06 07:43
Dokumento numeris: A320-1714/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavirtusius, padžiūvusius, blogos būklės uos.klevus Ø28;16;14;21cm. (Pjovimo metu užfiksavus daugiau blogos būklės medžių, juos sutvarkyti)
Peteliškių g. 11 šlaite link Batoro g.,
2018-11-05 08:25
Dokumento numeris: A320-1710/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pavojingo pasvirimo turintį, grėsmę žmonių, statinių bei transporto saugumui keliantį beržą Ø38cm.
Peteliškių g. 16,
2018-10-24 10:11
Dokumento numeris: A320-1672/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti lūžusį uos. klevą, 55, 25, 31 cm skersmens, taip pat pašalinti 10 cm skersmens, šalia augusį, sausą medelį.
Ramybės g. 21 šalia sklypo, Rasų gatvės pusėje,
2018-10-10 08:14
Dokumento numeris: A320-1570/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 32 cm skersmens sausą medį.
Filaretų g. 74A, šalia krepšinio aikštelės,
2018-10-03 08:14
Dokumento numeris: A320-1547/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamą genėjimą privataus namo kieme augančioms pušims (apie 22, 25 cm skersmens).
Gardino g. 15a sklype,
2018-09-26 07:47
Dokumento numeris: A320-1510/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuoti lajų genėjimą, pakėlimą, šakų nuo fasado pagenėjimą liepoms Ø31;36cm, klevui Ø28cm, b.robinijai Ø23;26cm ir gluosniui Ø63cm; Pjauti nudžiūvusią tują Ø16cm ir kaštoną Ø28cm, gluosnio atšaką Ø30cm, užstelbtą slyvą Ø12cm bei klevukų atžalas, pažeistą puvinio bei skylantį kaštoną Ø24cm bei kieme iš atraminės sienelės augančias uos.klevų atžalas.
Olandų g. 52 nuo balkonų bei kieme,
2018-09-26 07:34
Dokumento numeris: A320-1509/18(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, pakėlimą, atžalų ar nudžiūvusią šakų išgenėjimą tuopai Ø83cm, eglei Ø18cm, kaštonui Ø43cm, obeliai Ø23cm, beržui Ø31 ir šermukšniams Ø18;21cm; Išpjauti antisanitarines sąlygas sudarančius, nepatenkinamos būklės, šviesą užstojančius, arti pastato augančius menkaverčius, apdžiūvusius kaukazinių slyvų krūmus ~6vnt. iki Ø10cm, uos.klevą Ø10cm, alyvų, šeivamedžio ir klevukų atžalas bei pašalinti vinvytį iš apsiraizgiusių medžių.
Olandų g. 54 apie namą,
2018-09-11 10:09
Dokumento numeris: A320-1411/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti pastato renovacijos darbams trukdantį, žalą darantį beržą Ø31cm.
Peteliškių g. 2,
2018-08-30 10:06
Dokumento numeris: A320-1339/18(2.3.1.20-UK2):
Pašalinti po audros aplaužytus, išverstus, pavojingus klevus Ø68;64;46cm bei sutvarkyti aplaužytas, nukritusias šakas.
Senosiose Rasų kapinėse,
2018-08-24 10:24
Dokumento numeris: A320-1301/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti prie žemės palinkusius uos. klevus: 12, 8, 21, 28, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 13 cm skersmens, bei ievas 15, 24, 22, 14 cm skersmens, taip pat, kitoje kelio pusėje pjauti palinkusius, sausus ir lūžusius uos. klevus 8, 10, 11, 13, 14, 18, 22, 21, 9, 11, 15, 17, 13, 12, 14, 17,19 cm skersmens bei 32 cm skersmens, sausą, lūžusią ir pakibusią tuopą.
Liepkalnio g. 160A, netoli restorano "Marcipanas", abėjose kelio pusėse,
2018-08-14 14:20
Dokumento numeris: A320-1231/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 21 cm skersmens lūžusią ievą, bei 25 cm skersmens, džiūstantį beržą.
Subačiaus g. 49A, šalia buvusios pirties pastato,
2018-08-10 10:25
Dokumento numeris: A320-1214/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų keliančias tuopas Ø74;65;40;37;33;29;43;36;31;38cm, uos.klevus Ø30;34cm, užstelbtas liepas Ø32;18cm bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms Ø28;26;34;40;23;33;38;36;22;29;23;23cm
Turgelių g. 1 prie gatvės bei skvere,
2018-08-08 08:01
Dokumento numeris: A320-1175/18(2.3.1.20-UK2):
Leisti kirsti augančius šlaite paplautom šaknim, pavojingai pasvirusius ir keliančius pavojų pastatams medžius: drebulės Ø 28,28,32,32,36 cm, klevas Ø 30, beržas Ø 44 cm.
Slėnio g. 10 šlaite,
2018-07-30 08:26
Dokumento numeris: A320-1122/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 75 cm skersmens maumedį, pašalinant apatinės, palinkusias medžio šakas.
Rasų senosios kapinės, šalia restaurotos dr. Jerzy Orda kapavietės,
2018-07-27 10:14
Dokumento numeris: A320-1115/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uos. klevus ir klevų savaiminukus 15, 12, 11, 8, 23, 21, 24, 23, 8, 10, 27, 12, 16, 12, 16, 12, 13, 9, 14, 10 cm skersmens ir plonesnes atžalas, pjauti sedulos ir erškėtrožių krūmus, pjauti 13 cm skersmens sausą blindę, genėti palei gatvę augančias liepas 62, 65, 52 cm skersmens.
Ramybės g. 4, šalia garažų,
2018-07-25 15:04
Dokumento numeris: A320-1108/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el.linijos apsaugos zonoje augančias, pavojų namų bei žmonių saugumui keliančias egles Ø33;34cm.
Belvederio g. 19 privačioje namų valdoje,
2018-07-13 09:12
Dokumento numeris: A320-990/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 38, 29, 38 cm skersmens džiūstančias, blogos būkles tuopas, 25, 19 cm skersmens blogos būkles, tvorą laužančias blindes, 24 ir 32 skersmens, sausas, pavirtusias, išpuvusias tuopas, taip pat genėti 69, 55, 56, 57 cm skersmens tuopas, pašalinant sausas šakas, taip pat apgenėti šakas nuo stogo pusės.
Liepkalnio 132A, palei sklypą, pastato gale,
2018-07-10 08:53
Dokumento numeris: A320-967/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį klevą 25 cm skersmens.
Gervėčių g. 4,
2018-07-05 13:46
Dokumento numeris: A320-957/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti suprojektuotos gatvės/įvažos įrengimui trukdančią, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią liepą Ø52cm.
Olandų g. 16 privačioje teritorijoje,
2018-07-05 08:37
Dokumento numeris: A320-951/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti šlaito viršuje (valstybinėje žemėje) virš namo augančius, palinkusius ir/ar džiūstančius, pavojų žmonėms ir jų turtui keliančius beržus, apie 25, 31, 32, 31, 31 cm skersmens, taip pat, gali būti pjaunamas privačioje namų valdoje (namo kieme) augantis, džiūstantis beržas (savininkų lėšomis).
Sukilėlių g. 2 šlaito viršuje, virš namo,
2018-07-03 11:29
Dokumento numeris: A320-928/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti du beržus ( apytiksliai 40 ir 40 cm skersmens) augančius ant vandentiekio trasos, trukdančius vandentiekio avarijos likvidavimo darbų atlikimui.
Liepkalnio g. 20, vandenvietės teritorijoje,
2018-06-27 13:14
Dokumento numeris: A320-876/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti rengiamame projekte šalinti numatytus, savaime priaugusius, menkaverčius bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius medžius, krūmus bei jų atžalas.
Pakraščio g. 20 privačioje teritorijoje,
2018-06-21 14:26
Dokumento numeris: A320-833/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti praėjimui trukdančias 9, 10, 7, 9 cm skersmens slyvas, šalinti slyvų atžalas, pjauti prie šaligatvio augantį 35 cm skersmens uos. klevą ir šalinti jo atžalas, pjauti džiūstančias kaukazines slyvas, Ø 10, 12, 13, 9, 9, 10 cm.
Filarėtų g. 42, palei šaligatvį tarp namo ir garažų požeminių,
2018-06-19 12:09
Dokumento numeris: A320-822/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti liepas, 45 ir 46 cm skersmens, išretinant lajas, paformuojant, apgenint intensyviau nuo langų pusės; šalinti robinijos savaiminukus iki 8 cm skersmens, pjauti alyvos krūmą iš tvoros augantį, klevų ir uos klevų savaiminukus bei atžalas iki 8 cm skersmens, pjauti 23 cm skersmens džiūstančią robiniją.
Rasų g. 24, nuo gatvės,
2018-06-05 07:42
Dokumento numeris: A320-726/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, išsaugant vertingus, saugotinus medžius. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo, atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis uos. klevai gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Liepkalnio g. 74A sklype, unik. nr. 4400-4026-7789,
2018-05-31 15:53
Dokumento numeris: A320-717/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti nuo el.apšvietimo stulpų šakas klevams Ø35;35;37;38;19;20cm bei pjauti pasvirusi klevuką Ø8cm.
Liepkalnio g. 22 ir 24 kieme,
2018-05-31 08:11
Dokumento numeris: A320-699/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti apdžiuvusį, pažeistą puvinio ir grybinių ligų, pavojų namų bei žmonių saugumui keliantį klevą Ø 81 cm.
Belvederio g. 12, valstybinėje žemėje,
2018-05-29 15:51
Dokumento numeris: A320-687/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, aplūžusią, pavojų keliančią blindę Ø25cm.
Naujose Rasų kapinėse,
2018-05-24 16:18
Dokumento numeris: A320-668/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo bei šalia esančios valstybinės žemės valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius bei invazinės rūšies želdinius.
privačios nuosavybės teise valdomame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0081:87) bei šalia esančioje valstybinėje žemėje,
2018-05-18 11:09
Dokumento numeris: A320-635/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo ant važiuojamosios kelio dalies bei el.linijos turintį maumedį Ø22cm bei atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius krūmus ir medelius iki Ø8cm.
Darbo g. 9 prie namo,
2018-05-16 10:10
Dokumento numeris: A320-620/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktu sutvarkyti nudžiūvusias vėjavartas Ø34;25cm bei nulaužtą ant šermukšnio medžio šaką Ø20cm.
Eufrosinijos kapinėse,
2018-05-07 12:59
Dokumento numeris: A320-595/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti, išpuvusį, 57 cm skersmens gluosnį, nykstantį (nudžiuvusi viršūnė), 22 cm skersmens klevą, link namo pavojingai pasvirusius ir/ar blogos būkles klevus 31, 51 (aplūžęs), 24 (labai išpuvęs nuo šaknų), 17, 18, 15, 18, 17 (nustelbti, nykstantis) cm skersmens; genėti 34 cm skersmens klevą, pakeliant lają.
Dunojaus g. 4, palei sklypą, valstybinėje žemėje.,
2018-05-07 08:31
Dokumento numeris: A320-593/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 63 ir 65 cm skersmens klevus, praretinant ir nežymiai pakeliant lajas, bei išgenint šakas aplink el. kabelį, genėti 130 cm skersmens puvinio pažeistą dvikamienę liepą, atlikti lajos surišimą, bei šalinti atžalas, atlikti sanitarinį genėjimą 43 cm skersmens klevui.
Povilo Višinskio g. 23, šalia lopšelio-darželio "Šipsena" teritorijos, arčiau Sukilelių gatvės,
2018-05-07 08:03
Dokumento numeris: A320-591/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ant šlaito, arti pastato augančius, pavojingai pasvirusius, pastato konstrukcijoms kenkiančius klevus 37, 63, 40 cm skersmens, o 39 ir 39 cm skersmens klevus apgenėti; pjauti prie pat vaikų žaidimo aikštelės augančius, pavojų keliančius, puvinio stipriai pažeistus klevus 51, 65 cm skersmens, bei liepą 53 cm skersmens; genėti klevus 37, 35, 43, 54, 71 cm skersmens, išretinant lajas, pašalinant sausas šakas; pjauti 57 cm skersmens puvinio pažeistą klevą, kurio šaknys ardo kelio dangą, kenkia pastato pamatams.
Povilo Višinskio g. 23, lopšelio-darželio "Šipsena" teritorijoje,
2018-04-24 08:15
Dokumento numeris: A320-548/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, ant važiuojamosios dalies pasvirusį, į laidus įaugusį uos.klevą Ø46cm.
Alkūnės g. 3 palei kelią,
2018-04-19 15:28
Dokumento numeris: A320-536/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sklypo valymą bei šalia sklypo esančios teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant vaismedžius, vaiskrūmius, iš po el.linijos augančius, invazinės rūšies ar blogos sanitarinės būklės medžius, taip pat išgenėti sausas, aplūžusias šakas bei pašalinti menkaverčius savaiminius krūmus ir atžalas.
Kalvos g. 9 privačiame žemės sklype bei greta sklypo esančioje teritorijoje,
2018-04-18 10:35
Dokumento numeris: A320-517/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, išsaugant vertingus saugotinus medžius virš 8 cm skersmens.
Sklypai: Kuprioniškių km., Rudaminos kelio km., Sodybų g. 30; sklypų unikalus numeriai: 4400-1005-5571; 4400-0242-3121; 4400-1204-8023; 4162-0900-0287; 4400-1002-6903; 4400-0112-7862; 4400-7909; 4400-0381-6868; 4400-0549-9383; 0101-0159-0324.,
2018-04-09 14:32
Dokumento numeris: A320-468/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į Kultūros departamento raštą Nr. (1.27-V)2V-1296, pjauti šalia Marcelės Dovydaitienės kapo augančias akacijas, 20, 16, 13 cm skersmens.
Rasų kapinės, Koplyčios kairėje pusėje, priešais kapą su angelo skulptūrą,
2018-04-06 14:19
Dokumento numeris: A320-458/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, iš apačios pagenėti dvikamienį 24 ir 31 cm skersmens beržą, pašalinant apatines, žemai nusvirusias šakas, saugumo sumetimais atlikti lajų suveržimą.
Gurių g. 149 (prašyme nurodytas Minsko pl. 16A adresas),
2018-04-06 13:39
Dokumento numeris: A320-456/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į bei LR aplinkos ministerijos raštą Nr. (18-2)-D8-8978, atlikti privataus sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, bei kitus nevertingus, savaime užaugusius, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius
Privačiame žemės sklype, kad Nr. 0101/0159:1299; unik. nr. 4400-0220-7827,
2018-04-05 10:33
Dokumento numeris: A320-445/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti teritorijos šalia sklypo kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medžius, krūmus bei atžalas.
Dirvonų g. 11 už sklypo ribos,
2018-03-22 14:36
Dokumento numeris: A320-395/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 bei 10.2 punktais, pjauti blogos būklės ar link namų ir el. laidų stipriai palinkusius uos. klevus 51, 12, 41, 51, 21, 19, 22, 16, 21, 23, 14, 12, 20 cm skersmens bei šalia šių medžių esančias atžalas ir jaunus medelius iki 10 cm skersmens;
Dunojaus g. 9, Dunojaus g. 13, palei gatvę,
2018-03-21 16:02
Dokumento numeris: A320-389/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo D1-87, 4.15. ir 4.16. punktais, pjauti gatvės raudonųjų linijų ribose, orines el. linijos apsaugos zonoje augančias kaukazines slyvas, 17, 23, 17, 17, 12, 24, 24, 17, 14, 12, 14, 12, 14, 16, 20, 17, 11, 17, 17, 15, 13, 10, 10, 14, 15, 13, 15, 15, 18, 12, 17, 15, 11, 14, 21 cm skersmens. Dalį darbų (atlaisvinti priėjimą prie el. stulpo, nupjaunant vieną ar kelis medelius) gali organizuoti ir/ar atlikti pareiškėjai.
Ribiškių tak., prie gatvės, palei 33 namo sklypą,
2018-03-19 11:22
Dokumento numeris: A320-369/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, sklype augantis invaziniai medžiai (pvz. uos. klevai) gali būti šalinami savininko nuožiūra be atskiro derinimo ir leidimo.
Markučių g. 33, unikalus Nr. 0101-0059-0008 ir Markučių g. 37, unikalus Nr. 0101-0059-0040,
2018-03-13 14:55
Dokumento numeris: A320-336/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0208-4759, Rudaminos kelio k., Vilnius,
2018-02-28 14:04
Dokumento numeris: A320-278/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią gluosnio atšaką Ø38cm.
Kaukysos g. 18 prie įvažiavimo,
2018-02-28 09:21
Dokumento numeris: A320-273/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš el stulpo augančius gluosnius Ø12;16;24;26;12;10;11;10cm bei paformuoti lajas, pagenėti šakas nuo el.laidų kaštonui Ø43cm ir riešutmedžiams Ø17;17;26;33cm.
Rudens g. nuo 31 iki 35,
2018-02-27 15:56
Dokumento numeris: A320-270/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Invazinės medžių rūšys (uosialapiai klevai, baltosios robinijos), vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, gali būti šalinamos be atskiro leidimo. Saugoti sklype augančias vertingas pušys.
Liepkalnio g. 74B privačiame sklype,
2018-02-23 12:12
Dokumento numeris: A320-262/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atsižvelgiant į AB "ESO" 2016-02-02 rangos sutartį Nr. 40400/560144, pjauti elektros spintos (bus montuojama nauja) remontui trukdančius menkaverčius krūmus, bei savaime užaugusį medelį apie 8 cm skersmens.
Liepkalnio g. 5B, prie namo sienos,
2018-02-21 09:44
Dokumento numeris: A320-247/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastatų augančius, grėsmę keliančius, žalą pastatų konstrukcijoms darančius uos.klevus Ø25;18;14;13cm, klevus Ø12;10;14;10;12;16;18;10;16;12cm bei obelį Ø35cm.
St. Batoro g. 54 privačioje namų valdoje,
2018-02-02 07:49
Dokumento numeris: A320-167/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti ant šlaito augančius klevus 17, 11, 22, 18, 14, 17, 20, 15, 16, 21, 17, 19, 20, 13 cm skersmens, bei gudobelę 12 cm skersmens, pakeliant ir pagal poreikį atskiriems medžiams su tankiomis lajomis, praretinant lajas; klevui 41 cm skersmens atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, pjauti 10 cm skersmens palinkusį, grybais užpultą šermukšnį.
Liepkalnio g. 28, ant šlaito, nuo balkonų pusės, bei iš priekio,
2018-01-31 09:14
Dokumento numeris: A320-154/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pagenėti šakas, pašalinti krūmus bei savaiminius medelius nuo 0.4 kV OL L-300,400 iš MT-323 keliančius pavojų bei trukdančias saugiam elektros energijos tiekimui.
Rasų ir Ribiškio Didžiojoje gatvėse,
2018-01-15 14:09
Dokumento numeris: A320-59/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos redukavimą, žeminimą tujoms Ø14;12;12;15;16;12;13cm bei užstelbtą, neperspektyvią eglę Ø15cm.
S.Batoro g. 56 valstybiniame žemės sklype,
2018-01-10 08:10
Dokumento numeris: A320-37/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą 3-jų kamienų kaštonui 41, 35, 45 cm skersmens, bei pašalinti ant medžio neteisėtai pritvirtintus svetimkūnius, genėti 47 ir 43 cm skersmens klevą, lengvinant lają, pašalinant pavojų keliančias, nusvirusias ir sausas šakas bei pašalinti svetimkūnius, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 29, 35, 34 cm skersmens, taip pat nuo upės pusės klevams 51, 61 cm skersmens, liepoms 45, 41, 41, 41, 38, 37, 36 (+atžalų šalinimas) cm skersmens, genėti 65 cm skersmens tuopą, pakeliant lają, pašalinant sausas šakas. Šalinti sausus bei išlūžusius totorinius klevus 21, 14, 15, 19, 21, 21, 13, 11, 13, 10, 12, 12 cm skersmens.
Subačiaus g. 120, namo aplinkoje, nuo darželio pusės, bei upės puseje,
2018-01-09 14:33
Dokumento numeris: A320-30/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 55 cm skersmens pušį, pašalinant virš paminklo ir kapų nusvirusias šakas, genėti 31 cm skersmens pušį, pašalinant apatinį šakų vainiką, genėti 33 cm skersmens pušį, pašalinant dvi apatines šakas.
Rasų g., šalia Juzefo Pilsudskio širdies ir Jo Motinos kapo,
2018-01-09 08:36
Dokumento numeris: A320-24/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti savaime priaugusius medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius krūmus, taip pat šalinti pasvirusius uos. klevus 44, 18, 23, 40 cm skersmens, bei genėti 54 cm skersmens beržą, patrumpinant šakas nuo balkonų pusės.
Peteliškių g. 30, šalia naujai statomo daugiabučio namo.,
2018-01-02 15:08
Dokumento numeris: A320-2/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, tvarkymo darbams trukdančią tują Ø18cm.
Naujose Rasų kapinėse, Abend šeimos kapavietėje, prie 1404 ir 1409 kapaviečių,
2017-12-19 09:54
Dokumento numeris: A320-2126/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Pastatas-Tiras, Minsko pl. 37A Vilniuje rekonstravimo projektu Nr. 175/P1-00-TP-SP.B-02-R1, statybos leidimu Nr. LRS-01-171218-00222 ir parengtu apželdinimo planu, pjauti projekte šalinti numatytus ir numatytiems darbams trukdančius medžius: uos. klevus 19, 20, 14, 6, 12, 13, 13, 14, 19, 13, 13, 12, 15, 16, 5, 5, 8 cm skersmens ir kitas smulkias atžalas, liepos atžalas iki 8 cm apie 16 vnt., blogos būkles 38 cm skersmens liepą ir jos atžalas, beržą 45 cm skersmens (auga ant inžinerinių tinklų), uos. klevus 31, 31, 31, 33, 30, 26 cm skersmens, slyvą 27 ir 15 cm skersmens, beržo stuobrį 53 cm skersmens, blindes 105, 45 ir 40 cm skersmens, šermukšnį 23 cm skersmens ir uos. klevą 21 cm skersmens. Išvardytų medžių būklė yra bloga (išskyrus beržą), arba jie yra menkaverčiai, be to, vystytojas vykdys atsodinimą, todėl atkuriamoji kertamų želdinių vertė nebuvo skaičiuojama.
Minsko pl. 37A,
2017-12-15 10:35
Dokumento numeris: A320-2115/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pagenėti šakas nuo 0.4 kV OL L-600 L-1600, L-1200 iš TR-256 keliančias pavojų bei trukdančias saugiam elektros energijos tiekimui.
Rudens g., S.Batoro g., Stalių g., ir Filaretų g,
2017-12-12 10:00
Dokumento numeris: A320-2104/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uos. klevą 17, 21, 14, 24, 27, 11, 16, 16, 17 cm skersmens, blogos būkles, pavojų keliančias akacijas 29, 21, 96, 73, 21, 27, 20, 25, 30, 13 cm skersmens; pjauti blogos būkles, pavojų keliančias tuopas 62, 85, 44, cm skersmens; genėti ir redukuoti tuopas 63, 75, 50, 72, 75, 97 cm skersmens.
Gardino g. 2A prie Liepkalnio g. ir Gardino g. sankryžos ir nuo Liepkalnio g. 32A link stoties, abejose kelio pusėse,
2017-12-12 09:32
Dokumento numeris: A320-2103/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 64 cm skersmens, puvinio pažeistą, paminklą laužantį kaštoną.
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Matvejevo Maksimo kapo,
2017-12-12 09:14
Dokumento numeris: A320-2102/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti 83 cm skersmens, puvinio pažeistą, drevėtą, pavojų keliantį kaštoną.
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Semionovos Ninos ir Komisarovo Timofejevič kapavietės (ant kalniuko),
2017-12-12 08:52
Dokumento numeris: A320-2101/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 67 cm skersmens liepa, kuri galimai atlieką neigiamą poveikį kapavietės konstrukcijoms (spaudžia trinkeles, aptvėrimą).
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Klavdijos Čižikovos kapavietės,
2017-12-12 08:33
Dokumento numeris: A320-2100/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 52 cm skersmens pasvirusią, puvinio pažeistą liepą.
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Golubeva Jėlėna Aleksandrovna ir Demjanova Vera Ivanovna kapų,
2017-12-12 08:19
Dokumento numeris: A320-2099/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 52 cm skersmens klevą, kadangi medžio kamienas laužo kapo aptvėrimą.
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Michail Bublik kapavietės,
2017-12-12 07:59
Dokumento numeris: A320-2098/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 56 cm skersmens liepą. Medis trukdo įrengti paminklą ir bortus.
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos kapinių teritorijoje, šalia Malyševų šeimos kapų.,
2017-12-12 07:40
Dokumento numeris: A320-2097/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 74 cm skersmens klevą (šalia Kulakovskaja paminklo), lengvinant lają, pašalinant aplūžusias ir sausas šakas; pjauti 38 cm skersmens pasvirusią, džiūstančią pušį (šalia Šafranskij kapo), pjauti 41 cm skersmens pasvirusį klevą (prie Taškin kapo), pjauti 63 cm skersmens seną, pasvirusį beržą (už Pancyrėv šeimos kapo), pjauti 73 cm skersmens, puvinio pažeistą klevą (šalia Trekalo kapo), pjauti 83 cm skersmens puvinio pažeistą, pasvirusį klevą (prie Ėvžyn kapo), pjauti 95 cm skersmens skylusią, puvinio pažeistą liepą (Gvindzidze kapavietėje).
Liepkalnio g. 19, šv. Eufrosinijos parapijos kapinių teritorijoje,
2017-12-08 13:38
Dokumento numeris: A320-2091/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 65cm cm skersmens, šlaito viršuje pavojingai augantį, puvinio pažeistą klevą. Medis auga virš Mačin Sergej ir šeimos kapo, virsdamas gali apgadinti paminklus.
Šv. Eufrosinijos kapinės, virš Mačin Sergej ir Mačina Zinaida kapų,
2017-12-07 15:28
Dokumento numeris: A320-2084/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti: gluosnių stuobrius 74 ir 85 cm skersmens, pasvirusią liepą 43 cm skersmens liepą, puvinio pažeistą beržą 46 cm skersmens, seną neišvaizdžią tują 20, 18, 15, 19 cm skersmens, sergančius, blogos būklės kaštonus 64 ir 44 cm skersmens; genėti 35 ir 34 cm skersmens maumedžius, pakeliant lajas, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą kaštonams 59, 53, 46, 65, 48 cm skersmens, bei trumpinti šakas siekiančias el. laidus, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 42, 87, 38, 45, 39, 41, 44, 23, 43, 36, 42, 53, 41, 40, 45, 53, 45, 52, 35, 47, 33 cm skersmens.
Pakraščio g. 15, Markučių lopšelio-darželio teritorijoje,
2017-12-07 14:41
Dokumento numeris: A320-2082/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 64 cm skersmens arti gyvenamųjų patalpų augantį klevą. Medis pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonių saugumui, bei jų turtui.
Subačiaus g. 78, arčiau 3 buto,
2017-12-04 15:01
Dokumento numeris: A320-2074/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį bei sausą šakų išgenėjimą ąžuolams Ø96;101cm, beržui Ø58cm ir liepai Ø66cm. Pastaba: darbus rekomenduojama atlikti vegetacijos metu.
Dirvonų g. 1 už sklypo ribos,
2017-11-22 12:45
Dokumento numeris: A320-2032/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR aplinkos ministro įsakymais D1-343 ir D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą pašalinant menkaverčius, savaime ar inžinerinių tinklų bei statinių apsaugos zonoje priaugusius naikintinus, invazinės rūšies uosialapius klevus, drebulaites, pušaites, beržiukus, liepaites, klevukus bei menkaverčius krūmynus ir jų atžalas.
Beržuonos g. 2 privačioje teritorijoje,
2017-11-22 08:30
Dokumento numeris: A320-2025/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti skilimo bei pavojingo pasvirimo turinčius klevus Ø28;24;18;30;45cm; Atlikti sanitarinį formuojamajį lajų genėjimą, retinimą klevams Ø32;45;23;28;28cm ir liepai Ø62cm.
Liepkalnio g. 17 prie namo bei palei gatvę šlaite,
2017-11-13 09:09
Dokumento numeris: A320-1989/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Liepkalnio g. žemės sklypuose (kad Nr. 0101/0159:1412 ir 0101/0159:1297), Kuprioniškių k.,
2017-10-27 09:29
Dokumento numeris: A320-1943/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant vaismedžius, vaiskrūmius, savaime priaugusius menkaverčius medžius, krūmus bei atžalas.
St. Batoro g. privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0046:19),
2017-10-27 08:18
Dokumento numeris: A320-1942/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į NŽT įsakymą Nr. 49VĮ-268-(14.49.2) atlikti valstybinės žemės (naudojamos žemės ūkio veiklai) ploto valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius, menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus, bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Basiukų vs., valstybinės žemės plotas, (laisvos žemės fondo ar žemės projekto plane) Nr. 50, bloko Nr. 0159,
2017-10-24 08:36
Dokumento numeris: A320-1912/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus, bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Taip pat, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, šalinti sklype augančius invazinius uos. klevus (visus, nesvarbu kokio skersmens).
Liepkalnio g. 74, žemės sklype Nr. 4400-4462-7109,
2017-10-23 08:59
Dokumento numeris: A320-1907/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, apgenėti beržą, 42 cm skersmens, nuo namo ir stogo pusės.
Alkūnės g. 3, namo kieme,
2017-10-20 12:12
Dokumento numeris: A320-1901/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti dvikamienio klevo, vieną palinkusį ir puvinio pažeistą kamieną 42 cm skersmens, kitą klevo dalį, 53 cm skersmens apgenėti, pašalinant sausas šakas.
Sibiro g. 36, šalia esančioje privačioje žemėje,
2017-10-20 11:02
Dokumento numeris: A320-1898/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 23 cm skersmens blogos būkles slyvą ir iš tvoros augančią slyvą 8 ir 9 cm skersmens, pjauti apkapotą į tvorą įaugusį klevuką 8, 9, 8 cm skersmens, genėti 21 ir 16 cm skersmens klevą.
Medininkų g. 7, prie gatvės,
2017-10-19 09:38
Dokumento numeris: A320-1887/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Invazinės medžių rūšys (jeigu tokios yra sklype), vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, gali būti šalinamos be atskiro leidimo.
Sodybų g. 6 sklype kurio unikalus nr. 4400-4677-7930,
2017-10-17 12:13
Dokumento numeris: A320-1873/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant, pavienius, vertingus saugotinus medžius. Taip pat, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, šalinti sklype augančius invazinius uos. klevus (visus, nesvarbu kokio skersmens).
Turgelių g. 3 privačiame sklype, unikalus nr. 4400-2251-1235,
2017-10-17 08:20
Dokumento numeris: A320-1866/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti puvinio pažeistą, pavojų keliantį, 69 cm skersmens beržą.
Pirčiupių g. 4, šalia gyvenamojo namo,
2017-10-02 15:03
Dokumento numeris: A320-1801/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti sausas akacijas 31 ir 27 cm skersmens, pavojingai pasvirusias akacijas 29, 29, 31, 21, 39 cm skersmens, pjauti skurstantį klevą 24 cm skersmens, genėti kaštonus 40, 42, 32 cm skersmens, intensyviai (stipriai palengvinant lajas) genėti gluosnius 46, 31, 25, 32 cm skersmens, genėti klevus 37, 42, 44 cm skersmens, pašalinant sausas ir žemai svyrančias šakas, taip pat apgenėti akacijas 33 ir 30 cm skersmens, bei (pagal poreikį) už teritorijos, prie įėjimo augančią liepą 62 cm skersmens.
Gardino g. 8, lopšelio-darželio teritorijoje,
2017-09-26 14:35
Dokumento numeris: A320-1762/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pažeistą puvinio, pavojų keliančią tuopą Ø32cm bei išgenėti sausas, pavojų keliančias šakas tuopoms Ø84;75cm.
Peteliškių g. 10 nuo gatvės pusės,
2017-09-25 10:04
Dokumento numeris: A320-1742/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti sausą, pavojų keliančią 27 cm skersmens liepą.
Liepkalnio g. 8, šalia važiuojamosios dalies,
2017-09-20 11:03
Dokumento numeris: A320-1719/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pakelėje užaugusius, matomumui ir eismo saugumui trukdančius krūmus.
Sodybų gatveje, atkarpoje tarp Sodybų g. 7 ir Sodybų g. 40,
2017-09-20 08:16
Dokumento numeris: A320-1710/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti aplūžusius avarinius klevus 65 ir 74 cm skersmens, Naujose Rasų kapinėse.
Naujos Rasų kapinės,
2017-09-19 08:03
Dokumento numeris: A320-1693/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti 48 cm skersmens prie pat namo augantį, palinkusį, pavojų keliantį beržą.
Ramunių g. 20, šalia namo,
2017-09-15 07:36
Dokumento numeris: A320-1677/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklype, unikalus Nr. 4400-0658-0536, Beržuonos g. 2 Vilnius,
2017-09-12 12:56
Dokumento numeris: A320-1650/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pavojų žmonėms ir pastatams keliančias pušys 43, 63, 65 cm skersmens. Medžiai auga ant stataus šlaito, dalys šaknų yra ant paviršiaus, todėl yra pavojus, kad medžiai gali virsti. Darbų atlikimui reikalinga alpinistų pagalba.
Rasų g., tarp 15 ir 17 namų, aukščiau ant šlaito,
2017-09-11 14:29
Dokumento numeris: A320-1638/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į bei LR aplinkos ministerijos raštą Nr. (18-2)-D8-8978, atlikti privačių sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, augančius elektros linijų apsaugos zonoje ir kitus nevertingus, savaime užaugusius, nepatenkinamos ar blogos būklės medžius: 152 klevus nuo 10 iki 22 cm skersmens, bei 36 ir 71 cm skersmens klevus; 30 vinkšnų nuo 10 iki 28 cm skersmens; 8 uosius nuo 11 iki 34 cm skersmens, beržą 29 cm skersmens; menkavertes blindes bei uos. klevus.
Liepkalnio g. 84, 84A, 84B, Birbinių g. 55 ir 57, privačių sklypų ribose,
2017-09-08 08:13
Dokumento numeris: A320-1627/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietės tvorelę verčiančią, žalą kapavietei darančią tują Ø28cm.
Naujose Rasų kapinėse 11-1692 prie Pozereckų šeimos kapavietės,
2017-09-01 09:34
Dokumento numeris: A320-1585/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš el. apšvietimo stulpo augančius, šviesą užstojančius uos.klevus 10;16cm, klevus Ø12;10;8;12cm bei pagenėti uos.klevui Ø26cm šakas.
Liepkalnio g. 32 kieme,
2017-08-30 15:47
Dokumento numeris: A320-1578/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti išdžiuvusį, trejų kamienų klevą, 21, 27, 21 cm skersmens.
Gervėčių g. 4, šalia automobilių stovėjimo aikštelės,
2017-08-30 15:39
Dokumento numeris: A320-1577/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti išdžiuvusią, 52 cm skersmens liepą.
Rasų gatveje, šalia Rasų kap. automobilių stovėjimo aikštelės, priešais 26 namą,
2017-08-30 09:41
Dokumento numeris: A320-1574/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti puvinio pažeistą, džiūstantį, pavojų žmonėms ir pastatams keliantį, 62 cm skersmens klevą.
Balandžių g. 16, įvažiavimas iš Povilo Višinskio gatvės,
2017-08-29 10:36
Dokumento numeris: A320-1559/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Liepkalnio g. žemės sklypuose nr. 4400-3831-4073 ir 4400-0787-4186,
2017-08-21 09:34
Dokumento numeris: A320-1519/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu daugiabučio gyvenamo namo ties Peteliškių g. 11, Vilniuje statybos projektu Nr. 2014/08/05-TP-SP-01, bei statybos leidimu Nr. LNS-01-150807-00973, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: klevus 17, 10, 27, 20, 29, 13, 14, 20, 14, 19, 17, 25, 25, 9, 11, 11, 14 cm skersmens, pušys 9, 14, 29, 19, 8, 8, 8, 19, 14, 18, 18 cm skersmens, beržus 47, 9, 27, 20, 37 cm skersmens, liepą 35 cm skersmens, ievą 11 cm skersmens, bei kitus: uos. klevus, menkaverčius, savaime užaugusius medelius, krūmus, bei vaismedžius; genėti kitus medžius: pušys 15, 22, 18, 17, 12, 19, 23 cm skersmens ir beržus 15, 25 cm skersmens.
Peteliškių g. 28, daugiabučio namo statybų teritorijoje,
2017-08-17 09:33
Dokumento numeris: A320-1506/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išpjauti po balkonais tankiai užaugusius krūmus ir atžalas (slyvas, alyvas), paliekant pavienius vertingesnius medelius ir krūmus, juos atjauninant bei paformuojant. (gyventoja prašė uos. klevo nepjauti).
Peteliškių g. 46, po balkonais nuo gatvės pusės,
2017-08-04 11:59
Dokumento numeris: A320-1455/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, tvarkyti palei namą ir prie jo kampo augančius krūmus (alyvas, slyvas ir kt. iš viso apie 24x2 m) - sužeminti, išretinti, formuoti, atjauninti, atitraukti nuo šaligatvio (prie kampo), pašalinti vijoklį nuo krūmų; genėti uosius 29 ir 41 cm skersmens iš apačios ir sausas šakas.
Peteliškių g. 16, palei namą iš gatvės pusės ir virš sporto aikštelės,
2017-08-03 15:39
Dokumento numeris: E657-652/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Pylimo g. 2-203, tel.: 869985432, laikas: 2017 METŲ RUGPJŪČIO 24 DIENĄ, 17 VAL.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-08-24

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Antanas Dominas, el. p.: antanas@dnastudio.lt, tel.: 869985432
Markučių g 9A, Rasos, Vilnius,
2017-08-01 14:28
Dokumento numeris: E657-645/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Pylimo g. 2-203, tel.: 869985432, laikas: 2017 METŲ RUGPJŪČIO 16 DIENĄ, 17 VAL.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-08-16

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Antanas Dominas, el. p.: antanas@dnastudio.lt, tel.: 869985432
Markučių g 9A, Rasos, Vilnius,
2017-07-31 19:54
Dokumento numeris: E657-643/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-21 d. 17:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-21 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Stalių g 6, Rasos, Vilnius,
2017-07-28 13:45
Dokumento numeris: A320-1385/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų kapavietėms keliantį dvikamienį klevą Ø63cm bei dvikamienį šermukšnį Ø35cm.
Eufrosinijos kapinėse, Liepkalnio g. 19,
2017-07-28 08:30
Dokumento numeris: A320-1374/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 101 cm skersmens ąžuolą, pašalinant sausas šakas, kelias šakas iš apačios (dėl pravažumo) ir nuo elektros laidų pusės.
Dalgių g. 8, prie keliuko,
2017-07-28 07:46
Dokumento numeris: A320-1369/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu svečių namai, Paplaujos g. 9A Vilniuje statybos projektu Nr. PB-044-DP-SP-06 bei leidimu aptverti, kasti Nr. AK-571/39/217 pjauti projekte šalinti numatytus ir kasymo darbams trukdančius medžius: klevus 5, 35, 24 cm skersmens, beržus 8, 4, 5, 28, 25, 28, 32, 36, 35 cm skersmens, blindes 8, 13, 16, 14, 7 cm skersmens, bei vieną obelaitę.
Paplaujos g. 9A, statomo objekto teritorijoje,
2017-07-27 11:58
Dokumento numeris: A320-1364/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevus 31 ir 24 cm skersmens bei kaštonus 39 ir 30 cm skersmens, išretinant, paformuojant ir šiek tiek pakeliant medžių lajas, patrumpinant šakas siekiančias stogą, langus bei fasadą.
Vitebsko g. 19 (17) pastatų sklype,
2017-07-25 20:23
Dokumento numeris: E657-629/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-14 d. 17:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-14 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projektuotojas: UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Stalių g 6, Rasos, Vilnius,
2017-07-25 19:28
Dokumento numeris: E657-626/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-11 d. 17:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-11 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Stalių g 6, Rasos, Vilnius,
2017-07-24 10:22
Dokumento numeris: E657-618/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „AIF LT“, Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius Data: 2017-08-11 Laikas: 16:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: mpaulauskaite@aif.lt Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2017-08-11 Laikas: 16:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „AIF LT“ Adresas: E. Šimkūnaitės g. 10, LT-04130, Vilnius, Lietuva Mob. tel.: +370 674 26153, Tel.: +370 5 2757679, Faks.: + 370 5 2784821 El. paštas: info@aif.lt, Tinklapis www.aif.lt Projekto vadovas – Rima Gaurilčikaitė Statinio architektas- ANDRIUS LIUBINAS El. paštas: mpaulauskaite@aif.lt, Mob. tel.: +370 63123481
Liepkalnio g 226A, Rasos, Vilnius,
2017-07-24 08:42
Dokumento numeris: A320-1329/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančius beržus Ø40;45cm.
Žiemos g. 3-1, privačioje namų valdoje,
2017-07-20 16:02
Dokumento numeris: E657-610/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017 m. rugpjūčio 16 d. 17 val. Konstitucijos pr. 3,Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybės II aukšto hole.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017 m rugpjūčio 15 d. raštu ir el. paštu: info@grapa.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Romanas Gajevskis, info@grapa.lt, 8671 26178
Srovės g 26A, Rasos, Vilnius,
2017-07-17 09:58
Dokumento numeris: E657-593/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės pastato 2ro aukšto foje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2017-08-04, 17 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroninio pašto adresu - vytatanas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytenis Andrėnas, vytatanas@gmail.com, +370 686 43904
Srovės g 20, Rasos, Vilnius,
2017-07-14 16:55
Dokumento numeris: E657-591/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-08-16 17:00 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Vilniaus miesto savivaldybėje, antro aukšto foje.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti el. paštu: info@grapa.lt iki 2017-08-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Romanas Gajevskis, info@grapa.lt, 8671 26178
Srovės g 26A, Rasos, Vilnius,
2017-07-13 10:33
Dokumento numeris: E657-581/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Liepkalnio g. 148, Vilniaus m.; 2017-07-31, 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus galima teikti iki 2017-07-31 el. p.: projektai.av@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Audronis Vydžius, projektai.av@gmail.com, 862040000
Liepkalnio g 148, Rasos, Vilnius,
2017-07-08 01:59
Dokumento numeris: E657-568/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės pastato 2ro aukšto foje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2017-07-27, 17 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroninio pašto adresu - vytatanas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytenis Andrėnas, vytatanas@gmail.com, +370 686 43904
Srovės g 20, Rasos, Vilnius,
2017-07-04 08:42
Dokumento numeris: A320-1233/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu, bei atsižvelgiant į inžinerinio statinio (kiemo aikštelės) Vilniuje, Sodybų g. 4 (sklypo kad. nr. 0101/0159:702) statybos projektą Nr. RS 1064, pjauti įvažiavimo įrengimui trukdančias liepas 23, 20, 30, 28 cm skersmens bei vieną beržą 40 cm skersmens. Taip pat, atlikti pakelės valymą nuo savaime užaugusių, menkaverčių krūmų ir medelių iki 8 cm skersmens, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Sodybų g. 4, palei sklypą,
2017-06-28 10:11
Dokumento numeris: A320-1206/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš tvoros augančias link kapo pasvirusias tuopas 19 ir 21 cm skersmens, taip pat pjauti netoliese, iš tvoros pamatų augančius uos. klevus 15, 16, 15, 14, 14, 5, 5 cm skersmens ir kitas atžalas.
Rasų antrosios kapinės, šalia Leokadijos Cvetkovos kapavietės ir Iosiv Babič Pukin kapavietės,
2017-06-28 08:19
Dokumento numeris: A320-1202/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 10.2. punktais, pjauti iš tvoros išaugusias akacijas 13, 18, 10, 10, 10, 13, 21 cm skersmens, pasvirusį uos. klevą 17 cm skersmens. Taip pat atlikti šlaito valymą nuo menkaverčių, savaime priaugusių medelių iki 8 cm skersmens ir krūmų.
Filarėtų g. 43, šalia privataus sklypo,
2017-06-23 08:22
Dokumento numeris: A320-1177/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti klevus 36 ir 38 cm skersmens, pašalinant šakas nuo el. laidų, kadangi yra pavojus žmonių saugumui (lyjant lietui trumpina elektrą).
Srovės g. 5, kairiau nuo įvažiavimo, už sandeliukų,
2017-06-20 12:12
Dokumento numeris: A320-1148/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ant darželio pastato pasvirusį uos.klevą Ø25;22;21cm bei pagenėti uos.klevui Ø44cm šakas nuo statinio.
Stadiono g. 5 už ribos,
2017-06-15 11:10
Dokumento numeris: E657-494/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės 2a.foje 2017m.liepos 4d. 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-07-04 kreiptis į Ričardą Krūminį el.paštu haus.lv.mb@gmail.com, tel.darbo dienomis nuo 9:00 iki 12:00 ir nuo 13:00 iki 16:00, 861743676

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
HAUS.LV,MB Projekto vadovas Ričardas Krūminis haus.lv.mb@gmail.com 861743676
Beržuonos g 3, Rasos, Vilnius,
2017-06-06 08:27
Dokumento numeris: A320-1064/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo saugumui, nudžiūvusias tuopas 28,48 cm skersmens bei drevėtą, su puviniu tuopą 74 cm skersmens.
Pelesos-Turgelių g. sankirta,
2017-06-05 07:38
Dokumento numeris: A320-1042/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu svečių namai, Paplaujos g. 9A Vilniuje statybos projektu Nr. PB-044-DP-S-TKS bei leidimu aptverti, kasti Nr. AK-571/39/217 pjauti projekte šalinti numatytus ir numatytiems darbams trukdančius medžius: klevus 24, 24, 25, 34, 34 cm skersmens, bei kitus menkaverčius, iš tvoros augančius klevus 12, 12, 10, 11, 13, 10, 16, 10 cm skersmens, blindes 10, 8, 42 (blogos būklės) cm skersmens, uos. klevus 16, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 10, 11, 15, 16, 21, 11, 17, 18, 17, 16 cm skersmens.
Paplaujos g. 9A sklype ir šalia sklypo, arčiau Kaukysos gatvės.,
2017-05-31 08:05
Dokumento numeris: A320-1028/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į to paties įsakymo 10.2. punktą, pjauti ant šlaito augantį, pasvirusį uos. klevą 33 cm skersmens.
Peteliškių g. 30, prie sklypo rybos,
2017-05-24 08:33
Dokumento numeris: A320-1001/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietėje augančią ir paminklą verčiančią 40 cm skersmens liepą.
Rasų kap., VIII kv., Andryanskų šeimos kapavietėje,
2017-05-23 09:56
Dokumento numeris: E657-431/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
P.Lukšio g. 32 („Domus galerija“, IV aukštas, UAB „Vilniaus architektūros studija“), Vilnius. 2017-06-12, nuo 17:30 val. iki 18:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El.paštu: tn@vas.lt iki 2017-06-12, 16:30 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Tomas Noreika tn@vas.lt 868790890
Liepkalnio g 134, Rasos, Vilnius,
2017-05-22 12:18
Dokumento numeris: A320-974/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti 18 cm skersmens ievą, kurios lūžusi viršūnė yra užkritusi ant gyvenamojo namo stogo, taip pat pjauti šalia augančią, į namo pusė pasvirusią 21 cm skersmens ievą.
Gardino g. 22, už namo, ant šlaito,
2017-05-11 09:40
Dokumento numeris: A320-899/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 63 cm skersmens auganti netoli Aleksanr Reš ir Marija Rogušina kapų. Realiai medis randasi prie pat Tannov Anatolij Fiodorovič kapo. Atviros medžio šaknys gadina kapavietę.
Liepjkalnio g. 19, Eufrosinijos kapiniese, prie Tannov Anatolij Fiodorovič kapo,
2017-05-11 09:40
Dokumento numeris: A320-899/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 63 cm skersmens auganti netoli Aleksanr Reš ir Marija Rogušina kapų. Realiai medis randasi prie pat Tannov Anatolij Fiodorovič kapo. Atviros medžio šaknys gadina kapavietę.
Liepjkalnio g. 19, Eufrosinijos kapiniese, prie Tannov Anatolij Fiodorovič kapo,
2017-05-11 09:13
Dokumento numeris: A320-895/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 57 cm skersmens, pavojingai pasvirusį, puvinio pažeistą klevą auganti šalia Aleksandrov Vladimir ir Aleksandrova Jevgenija kapų. (Prašyme nurodyta, kad prie Mačin Sergej ir Mačina Zinaida kapų).
Liepkalnio g. 19, Eufrosinijos kapiniese, prie Jevgenijos ir Vladimiro Aleksandrovu kapų,
2017-05-11 09:13
Dokumento numeris: A320-895/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 57 cm skersmens, pavojingai pasvirusį, puvinio pažeistą klevą auganti šalia Aleksandrov Vladimir ir Aleksandrova Jevgenija kapų. (Prašyme nurodyta, kad prie Mačin Sergej ir Mačina Zinaida kapų).
Liepkalnio g. 19, Eufrosinijos kapiniese, prie Jevgenijos ir Vladimiro Aleksandrovu kapų,
2017-05-10 15:43
Dokumento numeris: A320-885/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 16 cm skersmens eglę ir 23 cm skersmens akacija, kadangi medžiai trukdo kapavietės tvarkymui (paminklo ir antkapio pakeitimas), taip pat pašalinti menkaverčių medelių atžalas šalia kapavietės.
Liepkalnio g. 19, Eufrosinijos kapiniese, prie A. ir I. Čulanovų kapų,
2017-05-10 15:43
Dokumento numeris: A320-885/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 16 cm skersmens eglę ir 23 cm skersmens akacija, kadangi medžiai trukdo kapavietės tvarkymui (paminklo ir antkapio pakeitimas), taip pat pašalinti menkaverčių medelių atžalas šalia kapavietės.
Liepkalnio g. 19, Eufrosinijos kapiniese, prie A. ir I. Čulanovų kapų,
2017-05-08 13:03
Dokumento numeris: A320-856/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nuo stipraus vėjo aplūžusius ir palinkusius uos klevus 14 ir 15 cm skersmens.
Šalia sklypo naručio g. 1, valstybinėje žemėje,
2017-05-08 13:03
Dokumento numeris: A320-856/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nuo stipraus vėjo aplūžusius ir palinkusius uos klevus 14 ir 15 cm skersmens.
Šalia sklypo naručio g. 1, valstybinėje žemėje,
2017-05-08 08:04
Dokumento numeris: A320-851/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išpuvusį, nudžiūvusį, pavojų žmonėms ir pastatams keliantį ąžuolą Ø84cm.
Geležinė g. 12, privačioje namų valdoje,
2017-05-08 08:04
Dokumento numeris: A320-851/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išpuvusį, nudžiūvusį, pavojų žmonėms ir pastatams keliantį ąžuolą Ø84cm.
Geležinė g. 12, privačioje namų valdoje,
2017-05-05 13:32
Dokumento numeris: A320-849/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 35 cm skersmens, link gyvenamo namo pasvirusį beržą, kelianti pavojų žmonėms ir jų turtui, taip pat leidžiama pjauti menkaverčius savaime priaugusius klevukus iki 8 cm skersmens, įaugusius į tvorą, arba augančius prie pat tvoros.
Kuprioniškių g. 4, šalia privačios namų valdos sklypo,
2017-05-05 13:32
Dokumento numeris: A320-849/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 35 cm skersmens, link gyvenamo namo pasvirusį beržą, kelianti pavojų žmonėms ir jų turtui, taip pat leidžiama pjauti menkaverčius savaime priaugusius klevukus iki 8 cm skersmens, įaugusius į tvorą, arba augančius prie pat tvoros.
Kuprioniškių g. 4, šalia privačios namų valdos sklypo,
2017-04-25 12:16
Dokumento numeris: E657-323/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pastato 2ro aukšto foje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2017-05-09 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-05-08 d., elektroniniu pašto adresu vytatanas@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytenis Andrėnas, vytatanas@gmail.com, +370 686 43904
Srovės g 20, Rasos, Vilnius,
2017-04-10 09:23
Dokumento numeris: A320-672/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusią dvikamienė kriaušę 30 ir 34 cm skersmens, pjauti 15 cm skersmens ant sienos ir lango užgulusią alyvą, taip pat genėti ir formuoti kitas šalia augančias alyvas, pjauti menkavertę slyvaitę 10 ir 8 cm skersmens.
Liepkalnio g. 7 namo kieme,
2017-03-31 13:20
Dokumento numeris: A320-598/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 90 klevą auganti už kapinių koplyčios, šalia Čyž (Czyž) šeimos kapo.
Rasų kapinės, už kapinių koplyčios,
2017-03-28 11:31
Dokumento numeris: E657-222/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žygimantų g. 13, Vilnius, 2017-04-14, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu kasparas@miestopletra.lt , arba viešo susirinkimo metu, bet ne vėliau, nei iki jo pabaigos

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Įgaliotas atstovas Kasparas Valentas Blotnys, tel. +370 687 21721, el. paštas: kasparas@miestopletra.lt
Manufaktūrų g 26, Rasos, Vilnius,
2017-03-23 09:36
Dokumento numeris: E657-210/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žygimantų g. 13, Vilnius, 2017-04-07, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu kasparas@miestopletra.lt , arba viešo susirinkimo metu, bet ne vėliau, nei iki jo pabaigos

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Įgaliotas atstovas Kasparas Valentas Blotnys, tel. +370 687 21721, el. paštas: kasparas@miestopletra.lt
Manufaktūrų g 26, Rasos, Vilnius,
2017-03-21 16:57
Dokumento numeris: A320-529/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Autoserviso Dunojaus g., skl. Nr. 12, rasų sen., Vilniaus m. statybos projektu Nr. 1110 , statybos leidimu Nr. LNS-01-121017-00186, pjauti sklype augančias pušys 15, 15, 23, 20, 20, 21 cm skersmens, bei atlikti sklypo valymą nuo kitų menkaverčių, savaime priaugusių medžių ir krūmų (uosialapiai klevai ir smulkus menkaverčiai krūmai). Vietoje iškirstų pušų, sklype turi būti atsodinti lygiaverčiai medžiai ir/ar krūmai.
Dunojaus g. skl. Nr. 12, kad. Nr. 0101/0072:293 Vilniaus m. k. v.,
2017-03-15 08:56
Dokumento numeris: A320-491/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu - pjauti po elektros laidais augančius medžius: beržą 36 cm skersmens, džiūstantį kaštoną 26 cm skersmens bei blogos bukės, puvinio pažeistą klevą 38 cm skersmens.
Žibuoklių g. 58, priešais sklypą.,
2017-03-13 09:39
Dokumento numeris: A320-480/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliantį, pasvirimo turintį beržą 43cm, džiūstančią, pavojų keliančią tuopą 32cm bei lazdynų krūmus.
Naujose Rasų kapinėse prie Satavičių ir Grocukevič šeimos kapavietės,
2017-03-10 13:26
Dokumento numeris: E657-179/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks 2017-03-27 12val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose (teirautis informacijos langelyje).

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
informacijos dėl rengiamo statinio projekto interesantai bei visuomenės atstovai gali gauti el.paštu haus.lv.mb@gmail.com, tel.861743676 iki 2017-03-27

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
HAUS.LV,MB Projekto vadovas/architektas Ričardas Krūminis haus.lv.mb@gmail.com 8617 43 676
Beržuonos g 3, Rasos, Vilnius,
2017-03-10 11:15
Dokumento numeris: A320-475/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Rudaminos kelio K., sklypas šalia Svirno ir Sodybų gatvių, kurio kad Nr.0101/0159:1402,
2017-03-10 08:06
Dokumento numeris: A320-470/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančią pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, nudžiūvusią kriaušę 26cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas, liepos 38m skersmens.
Balstogės g.8, kieme
2017-03-06 12:37
Dokumento numeris: A320-417/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skilusį, aplūžusį, pavojų keliantį klevą 74cm bei pažeistą šaknų ir kamieno puvinio klevą 53cm skersmens.
Sibiro g. 23 už sklypo Valstybinėje žemėje,
2017-03-01 12:40
Dokumento numeris: A320-400/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias pušaites 14;15;13;15;21;14;16cm bei menkaverčius, savaime priaugusius kaip nepageidautina rūšimi pušynę klevukus 9;8;7;6;8;10;11;12;12;10;8;7;9;12cm bei pašalinti atžalas.
Stalių g. 8 priešais esančiame želdyne,
2017-02-28 11:27
Dokumento numeris: A320-395/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti želdinių tvarkymą tvenkinio pakrantėje, išpjaunant menkaverčius krūmus bei savaime priaugusius medelius iki 8 cm skersmens.
Ribiškių sodų 3-ioji g. palei tvenkinį, priešais 51 ir 62A sklypus,
2017-02-28 08:14
Dokumento numeris: A320-394/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. 2011-09-01-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-150826-01051 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sklypo teritorijos valymą, pašalinant menkaverčius, savaime užaugusius, blogos sanitarinės ir estetinės būklės, iš pastatų pamatų bei ant inžinerinių tinklų išaugusius, uos.klevus, blindes, gluosnius, ievas, klevus, uosius ir gluosnius. Taip pat šalinti el.linijos apsaugos zonoje augančius, linijos demontavimui trukdančius klevus 24;28;14;44;23;30;33;36cm skersmens bei pažeistą puvinio, pavojingai pasvirusį klevą 72cm skersmens.
Subačiaus g. 83 privačioje teritorijoje,
2017-02-27 12:51
Dokumento numeris: A320-385/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu – skubiai pjauti pavojų keliančias, supuvusias, tuščiavidures liepas, 77 ir 75 cm skersmens.
Gardino g. 29, prie kelio,
2017-02-27 12:46
Dokumento numeris: A320-384/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant šlaito viršaus augančias, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias egles 17;23cm bei orinės el.linijos apsaugos zonoje augančius klevukus ir kitus medelius.
Verslo g. 7 ant šlaito ir sklypo perimetru palei el.liniją nuo Kuprioniškių g.,
2017-02-22 17:20
Dokumento numeris: E657-141/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Gardino g. 19, Vilnius 2017-03-15 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-03-14 telefonu arba el. paštu +37062288580, gryksas@yahoo.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Grykšas, gryksas@yahoo.com, +37062288580
Gardino g 19, Rasos, Vilnius,
2017-02-14 14:35
Dokumento numeris: A320-313/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būklės, menkaverčius uosialapius klevus 30, 27, 13, 10, 9, 8, 9, 7 cm skersmens, genėti 25 cm skersmens klevą, 26 cm skersmens drebulę ir atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą klevui (3-jų kamienų) 48, 42, 47 cm skersmens.
Rasų g. 39, UAB "Sauresta" teritorijoje ir šalia valstybinėje žemėje,
2017-02-07 15:18
Dokumento numeris: A320-277/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti klevo 28 cm skersmens vieną kamieną, klevą 30 cm skersmens, drebules 38, 16, 16 cm skersmens, gudobeles 12, 13, 15 cm skersmens. Taip pat, pagal poreikį pjauti kitus medžius keliančius grėsmę žmonėms, pastatams ir kitam turtui. Pastaba: dėl sunkiai pasiekiamos vietos, ne visi leidime išvardinti medžiai buvo sužymėti dažais.
Slenio g. 10, prieš ir už namo ant šlaito augantis medžiai,
2017-02-06 14:32
Dokumento numeris: A320-272/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti skilusį, džiūstantį, pažeistą puvinio, pavojų keliantį ąžuolą 56cm skersmens bei atlikti sanitarinį, formuojamąjį lajos genėjimą ąžuolams 60;72cm ir liepai 56cm skersmens, darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Subačiaus g. 124, A. Puškino muziejaus teritorijoje, ne miško žemėje,
2017-01-30 08:52
Dokumento numeris: A320-216/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistą, pavojingai pasvirusį, grėsmę pastatui ir žmonėms keliantį klevą 39cm skersmens.
Pelesos g. 77 sklype,
2017-01-27 10:50
Dokumento numeris: A320-207/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uosialapį klevą 35 cm skersmens, klevą 36 cm skersmens, uosialapius klevus 17, 35, 20, 24, 14, 17, 14, 10, 42 cm skersmens, genėti 29 cm skersmens klevą iš apačios - dėl eismo saugumo ir 32 cm skersmens obelį. Pjovimui pažymėti medžiai yra blogos būkles, stipriai pasvirę, pažeisti puvinio.
Alkunės g. 8, prie metalinių garažų ir už jų, priešais Alkunės g. 8 namą,
2017-01-19 08:19
Dokumento numeris: A320-155/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti menkaverčius, eismo saugumui trukdančias uos.klevų krūmus ir atžalas, trukdančias saugiai išvažiuoti iš Slėnio g, į Ribiškių Didžiąją g.
Slėnio g. ir Ribiškių Didžiosios g. sankirta,
2017-01-18 07:58
Dokumento numeris: A320-137/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, sutvarkyti išvirtusius uos.klevą 26cm, klevą 27cm skersmens bei slyvą.
Varšuvos g. 1 šlaite nuo Liepkalnio g. pusės,
2017-01-18 07:44
Dokumento numeris: A320-136/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti liepai 67cm ir klevui 37cm skesmens šakas iš apačios bei nuo statinių; Pjauti iš pamatų augančius, žalą statiniams darančius uos.klevuką 14cm ir kriaušę 30cm skersmens.
Turgelių g. 6 kieme valstybinėje žemėje,
2017-01-13 09:43
Dokumento numeris: A320-118/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų žmonių, namo bei el.linijos saugumui keliantį beržą 47cm skersmens.
S. Batoro g. 62 privačioje namų valdoje,
2017-01-12 10:16
Dokumento numeris: A320-113/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti liepų 62, 63 ir 66 cm skersmens sanitarinį, formuojamąjį genėjimą prie Ramybės g. 3, taip pat atstatyti nutrūkusį suveržimą liepai 67 cm skersmens, ties Ramybės g. 17A.
Ramybės gatveje, ties 3 ir 17A namais,
2017-01-12 08:07
Dokumento numeris: A320-104/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų pėsčiųjų, eismo saugumui bei orinei elektros linijai keliančią, baltažiedę robiniją 60 cm skersmens.
Gervėčių g. 4,
2017-01-11 17:29
Dokumento numeris: E657-25/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Liepkalnio g. 61, Vilnius, 2017-01-31 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-01-30 el.p.: darius.meskauskas@architectum.eu.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Architektas Darius Meškauskas, el.p. darius.meskauskas@architectum.eu; mob. tel. 869928555.
Beržuonos g 2, Rasos, Vilnius,
2017-01-05 07:47
Dokumento numeris: A320-51/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el.linijos apsaugos zonoje augančius, pasvirusius ant važiuojamosios dalies bei privačių valdų, blogos sanitarinės būklės uos.klevus 26;24;22;26;16;22;14;12;15;18;16;18;17;22;19;17;22;16;21;17;26;21;7;24;19;21;22;23;27cm ir slyvas 10;8;4cm skersmens.
Birbynių g. 28 prie sklypo ir gatvių sankirtoje esančiame želdyne,
2017-01-04 14:56
Dokumento numeris: A320-40/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, iš pastato augantį, ant namo svyrantį kaštoną 43cm bei klevą 31cm skersmens.
Ribiškių didžioji g. 2 už namo,
2017-01-02 14:54
Dokumento numeris: A320-17/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el.linijos apsaugos zonoje augančius, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius, pažeistus puvinio bei pasvirimo turinčius klevus 48;47cm skersmens bei liepą 64cm skersmens.
Kuprioniškių g. 2, privačioje namų valdoje,
2017-01-02 14:18
Dokumento numeris: A320-15/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti pažeistus puvinio, džiūstančius, avarinės būklės gluosnius 92;83cm skersmens bei sutvarkyti išvirtusį uos.klevą 35cm skersmens.
Peteliškių g. 9 už namo link daržų,
2017-01-02 14:08
Dokumento numeris: A320-14/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šalia Grigorij Petunov ir Nina Petunova kapavietės augančią 67 cm skersmens liepą. Medis turi džiuvimo požymį, kenkia kapavietės aptvėrimui, kelia pavojų dėl savo būkles.
Liepkalnio g. 19, Šv. Eufrosinijos kapiniesė, šalia Grigorij petunov ir Nina Petunova kapavietės,
2016-12-30 08:29
Dokumento numeris: A320-1538/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pažeistas puvinio, džiūstančias pavojų keliančias blindes 18;23;21;23;29cm bei uos.klevo atžalą 10cm skersmens; Pagenėti uos.klevui 23cm skersmens šakas nuo apšvietimo stulpo.
Stadiono g. 1 kieme prie vaikų žaidimo aikštelės,
2016-12-22 13:25
Dokumento numeris: A320-1514/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti seną, 47 cm skersmens, pavojų keliantį beržą, auganti arti gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų, siekianti elektros linijos laidus.
Žibuoklių g. 56 tarp namo ir ūkinių pastatų.,
2016-12-12 08:33
Dokumento numeris: A320-1469/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 2016-237-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161206-00690 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti Servetės gatvės su įvažą įrengimui trukdančius beržus Ø 10;10;10;10;18;24;51;28;17;14;16;12cm, uosius Ø 16;14;53(nudžiūvęs)cm, tuopas Ø 41;53;50;74;50;65;48;58;23cm, vinkšnas Ø 14;10;10;12;8;10;10cm, egles 27;21;23;30cm bei menkaverčius krūmus, virtuolius, sausuolius ir medelius iki 8cm skersmens.
Servetės g. su įvaža tiesimo ribose, iki Liepkalnio g. 172M sklypo,
2016-12-06 09:56
Dokumento numeris: A320-1437/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant pastato pasvirusį, grėsmę keliantį klevą 39cm skersmens.
Pelesos g. 77-1A, privačioje namų valdoje,
2016-12-06 09:28
Dokumento numeris: A320-1434/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačioje valdoje augantį 70 cm skersmens džiūstantį, puvinio pažeistą, pavojų keliantį klevą. Taip pat, leidžiama pjauti valstybinėje žemėje auganti 35 cm skersmens pavojingai pasvirusį klevą, kuris kelią pavojų žmonių ir jų turto saugumui. Abejų, avarinių medžių nupjovimą organizuos pareiškėjai.
Varšuvos g. 5 privačiame sklype, bei valstybineje žemėje šalia sklypo,
2016-11-30 07:47
Dokumento numeris: A320-1404/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaiminius, užstelbtus, nudžiūvusius, pasvirusius ar aplūžusius medžius ir menkaverčius krūmus, sudarančius sąlygas rinktis asocialiems asmenims.
Turgelių g./Pelesos g. sankirtoje esančiame želdinių masyve.,
2016-11-29 10:53
Dokumento numeris: A320-1400/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav. Nemėžio k., žemės sklype 0101/01158:1 Vilniaus m. k. v.,
2016-11-28 11:00
Dokumento numeris: A320-1384/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti avarinį 63 cm skersmens uos. klevą išlūžusiais kamienais, vienas iš kurių pavirto ant šalia augančio ąžuolo 29 cm skersmens.
Liepkalnio gatvėje, tarp 26 ir 28 daugiabūčių namų ant šlaito.,
2016-11-28 10:37
Dokumento numeris: A320-1383/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusius uos. klevus 45; 36; 38 cm skersmens, blogos būklės, pažeistas puvinio, džiūstančias bei pavojų keliančias liepas 38; 57; 43 cm skersmens. Pagenėti bei šalinti sausas šakas liepoms 43; 52; 41; 45; 41 cm skersmens, taip pat pagenėti klevą 27 cm skersmens, eglę (2 k.) 26 ir 21 cm skersmens, bei kaštonus 42; 49; 38 cm skersmens.
Liepkalnio g. 85A sklypo teritorijoje ir šalia jo valstybinėje žemėje.,
2016-11-17 10:08
Dokumento numeris: A320-1325/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį, formuojamąjį genėjimą ąžuolams 79;91cm, liepai 57cm ir klevui 59 cm skersmens, pašalinti nastūraliai išaugusius savaiminukus iki 8cm skersmens.
Sibiro g. 17, privačios valdos dalyje priklausančioje A. Daunoravičiui,
2016-11-15 11:12
Dokumento numeris: A320-1307/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 65 cm skersmens išpuvusį, pavojingai pasvirusį gluosnį, taip pat pašalinti šalia esantį gluosnio stuobrį 84 cm skersmens.
Kaukysos g./Pakraščio g. 10, šalia automobilių stovėjimo aikštelės,
2016-11-10 09:04
Dokumento numeris: A320-1270/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant garažų pasvirusius uos.klevus 24;18;22;20;26cm, gudobeles 14;16cm, blindes 26;20;18;14cm bei menkaverčius medelius iki 8cm skersmens ir atžalas
Peteliškių g. 44 šlaite virš garažų,
2016-11-10 07:50
Dokumento numeris: A320-1267/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti į pavėsinę įsirėmusį klevą 25cm bei pasvirusią ievą 14cm skersmens; Pjauti išpuvusį, džiūstantį, pavojų keliantį gluosnį 74cm skersmens.
Filaretų g. 83,
2016-11-07 07:41
Dokumento numeris: A320-1219/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nuvirtusią obelį 24cm skersmens.
Pelesos g.33,
2016-11-07 07:35
Dokumento numeris: A320-1218/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nuvirtusius klevus 22,15,8 cm bei blindes 18,28 cm skersmens.
Peteliškių g. 44,
2016-10-31 11:08
Dokumento numeris: A320-1177/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusius 50; 44; 49 cm skersmens uosialapius klevus. Medžiai kelia grėsmę žmonių sveikatai ir jų turto saugumui.
UAB ,,SPECTATOR" teritorijoje, šalia automobilių stovėjimo aikštelės, prie Kaukysos g. 18 namo.,
2016-10-19 12:30
Dokumento numeris: A320-1088/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turintį, grėsmę žmonių, transporto bei pastato saugumui keliantį beržą 31cm skersmens.
Peteliškių g. 4 kieme,
2016-10-19 09:58
Dokumento numeris: A320-1084/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, džiūstančias bei pavojų žmonių ir transporto eismui keliančias tuopas 30;36;43;28;20;11;17;11;8;37cm skersmens.
Peteliškių g. 2 tie posūkiu link St. Batoro g.,
2016-10-19 08:26
Dokumento numeris: A320-1079/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusį, grėsmę namo bei žmonių saugumui keliantį klevą 23cm skersmens.
Srovės g. 3 prie sklypo,
2016-10-14 11:55
Dokumento numeris: A320-1049/16:
pjauti pavojingą sausą beržą, kurio skersmuo 44,5 cm
ties Kuprioniškių g. 1-3,
2016-10-13 13:01
Dokumento numeris: A320-1040/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Liepkalnio g. 194, privačiame žemės sklype,
2016-10-13 09:37
Dokumento numeris: E657-330/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „AIF LT“ Adresas: Eugenijos Šimkūnaitės g. 10, Vilnius Data: 2016-10-27 Laikas: 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu: aliubinas@aif.lt Pasiūlymų teikimo termino pabaiga: 2016-10-27 Laikas 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „AIF LT“, Adresas: E. Šimkūnaitės g. 10, LT-04130, Vilnius, Lietuva Statinio architektas- ANDRIUS LIUBINAS El. paštas: aliubinas@aif.lt Mob. tel.: +370 655 34749
Liepkalnio g 152A, Rasos, Vilnius,
2016-10-06 07:53
Dokumento numeris: A320-978/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti puvinio pažeistus, pavojų keliančius gluosnius 64;63;41cm, džiūstančią pušį 27cm bei arti pastatų augančią, žalą darančią b.robiniją 49cm ir liepą 24cm skersmens; Atlikti lajos pakėlimą bei sanitarinį formuojamąjį genėjimą liepoms 47;44;45;36;44;39;29;30;24;44;29;30;32;38;42;28;30;24;28cm bei beržus 46;44;26;24cm
Minsko pl. 45 teritorijoje,
2016-10-05 09:52
Dokumento numeris: A320-968/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei ir aptvėrimui darančią liepą 45cm skersmens.
Eufrosinijos kapinėse prieš Obsevič šeimos kapavietę "prie Panamarka",
2016-10-05 09:45
Dokumento numeris: A320-967/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pasvirimo turinčią, žalą darančią, pavojų keliančią pušį 57cm skersmens.
Eufrosinijos kapinėse, L-7, už Iljinos šeimos kapavietės,
2016-10-05 09:33
Dokumento numeris: A320-966/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darantį klevą 62cm, pavojų keliančią, džiūstančią pušį 43cm bei nudžiūvusią akaciją 18cm skersmens.
Lipekalnio g. 19 Eufrosinijos kapinės už Usovų šeimos kapavietės bei "ties posūkiu į tuščią bačką (akacija)",
2016-10-05 09:01
Dokumento numeris: A320-963/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu sutvarkyti uos.klevų 38;37cm vėjavartas bei pagenėti aplūžusias šakas uos.klevams 42;44cm skersmens
Minsko pl. 45,
2016-10-04 12:07
Dokumento numeris: E657-315/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Projektinių pasiūlymų svarstymas įvyks 2016 10 24 17:00 val. statytojo patalpose Filaretų g. 31-5, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Paiūlymai teikiami raštu iki 2016 10 24 adresu Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius LT03105 arba algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB A. Vyšniausko architektų dirbtuvės, įgaliotas atstovas, statinio projekto vadovas A. Vyšniauskas, archd@takas.lt, algisarchd@gmail.com, tel. 868773626, 2163867
Peteliškių g 28, Rasos, Vilnius,
2016-10-04 12:06
Dokumento numeris: A320-958/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias pušis 20;19cm bei pagenėti pušims 21;23;28;26;32;28;20;25cm skersmens nudžiūvusias bei grėsmę žmonių ir statinių saugumui keliančias šakas.
Žiogų g. 29B už sklypo valstybinėje žemėje,
2016-10-03 09:06
Dokumento numeris: A320-950/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. REN-NS-D4-2014-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-151102-01378 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti suprojektuotam įvažiavimui trukdančius, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, į orinę el.liniją bei stulpus įaugusius, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius, savaime priaugusius, menkaverčius klevus 17;16;10;14;8;12;8;10;8;16;10;16;20;26;23;12;25;26cm bei alyvų krūmynus.
Dailidžių g. 4 prie įvažiavimo į sklypą,
2016-09-30 15:58
Dokumento numeris: E657-307/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Projektinių pasiūlymų svarstymas įvyks 2016 10 24 17:00 val. statytojo patalpose Filaretų g. 31-5, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu iki 2016 10 24 adresu Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius LT03105 arba algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", įgaliotas atstovas, statinio projekto vadovas A. Vyšniauskas, archd@takas.lt, algisarchd@gmail.com, tel. 868773626, 2163867
Peteliškių g 28, Rasos, Vilnius,
2016-09-09 07:57
Dokumento numeris: A320-803/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį klevą 17cm skersmens.
Filaretų g. 42A prie namo,
2016-09-06 16:44
Dokumento numeris: A320-771/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti išdžiuvusius bei pavojingus medžius: 53 cm skersmens beržą ir 51 cm skersmens kaštoną
Liepkalnio g. 77,
2016-09-05 13:50
Dokumento numeris: A320-752/16(2.3.1.20-UK2):
Genėti užstojančius šviestuvius medžius ir pasvirusius link gatvės važiuojamosios dalies - uosialapius klevus, kurių skersmuo 30,40,28, paprastuosius klevus, kurių skersmuo 14,30,16,8,30,24,16,12,16,40,20,28,16, tuopą, kurios skersmuo - 40 cm
Liepkalnio g. 22-24,
2016-09-05 12:26
Dokumento numeris: A320-751/16(2.3.1.20-UK2):
Pjauti uosialapius klevus, kurių kamieno skersmuo 8,10,10,8,10,10,12,12,14
Dailidžių g. 4,
2016-09-05 09:59
Dokumento numeris: A320-749/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant sklypo pavirtusį klevuką 8;8cm, graikinį riešutmedį 16cm, ievą 8cm bei mankaverčius lazdynų krūmus.
Šarkų g. 16,
2016-09-01 15:11
Dokumento numeris: A320-744/16(2.3.1.20-UK2):
genėti 7 liepas, kurių kamieno skersmuo nuo 60 iki 70 cm; pjauti sausą pušį, kurios kamieno skersmuo 57 cm; pjauti 5 tujas, kurių kamieno skersmuo iki 20 cm
Rasų kapinės,
2016-08-30 14:15
Dokumento numeris: A320-737/16(2.3.1.20-UK2):
genėti du gluosnius šalia įvažiavimo į Ribiškių takas 12 sklypą , kurių skersmuo 44 ir 48 cm
Ribiškių takas 12,
2016-08-19 10:29
Dokumento numeris: A320-714/16(2.3.1.20-UK2):
Pjauti su puviniu pavojingą klevą, kurio skersmuo 55 cm, taip pat išpjauti užvirtusius ant tvoros alyvų krūmus ties sklypo riba.
Stepono Batoro g. 64,
2016-08-18 11:40
Dokumento numeris: E657-248/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Kubinis metras" patalpose, Kalvarijų g. 1, Vilniuje, 2016-09-08 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2016-09-08 15:00 val., raštu - info@kubinismetras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Kubibis metras", Julė Bajorūnaitė, info@kubinismetras.lt, 861275288
Kenos g 2, Rasos, Vilnius,
2016-08-05 15:01
Dokumento numeris: A320-687/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas šakas, pakelti lają kaštono 26, ąžuolo 65, liepos 34, blindžių 16,20,14,18,12 cm skersmens.
Liepkalnio g., 188
2016-07-22 08:54
Dokumento numeris: A320-625/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų nudžiūvusią eglę 26 cm skersmens; vaizdo stebėjimo kameroms trukdančią tują 12,10,15,8 cm skersmens .
Rasų, Rasų g. 8 teritorijoje
2016-07-19 15:10
Dokumento numeris: A320-605/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliantį pavojų eismo saugumui, drevėtą, su puviniu, turintį skilimo požymių, klevą 95 cm skersmens.
Belmonto g., tarp 32A ir 34B namų
2016-07-15 14:21
Dokumento numeris: A320-585/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų pastato saugumui, laiptus ardančią, per arti pamato augančią, turinčią puvimo požymių, liepą 36 cm skersmens.
Birbynių g. 4, sklype (kad.Nr.0101/0073:0993)
2016-07-08 08:07
Dokumento numeris: A320-537/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti po orine elektros linija augančius, laidus siekiančius klevus 15,7,13,8; šermukšnį 8 cm ir atžalas, uos. klevus iki 8 cm skersmens bei gluosnio šaką 10 cm skersmens. Pagenėti šakas palinkusias link laidų, beržo 34 cm skersmens.
Belmonto g. 20,
2016-06-23 12:17
Dokumento numeris: A320-462/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias bei braižančias pastato stogą ir fasadą, beržo 41 cm skersmens.
Alkūnės g., 3
2016-06-23 08:59
Dokumento numeris: A320-455/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančius pavojų gyventojų, pėsčiųjų ir eismo saugumui, nudžiūvusį, pavojingai pasvirusį klevą 42 bei džiūstantį 24 cm skersmens.
Turgelių g., prieš 6 namą
2016-06-09 09:22
Dokumento numeris: A320-352/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliantį pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui, pažeistą kamieninio puvinio trikamienį klevą 43,40,44 cm skersmens.
Rasų naujosios kapinės, šalia H.Krzywickos kapavietės,
2016-06-06 08:07
Dokumento numeris: A320-308/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti po orine elektros linija augantį alyvos krūmą ir klevo savaiminuką 10 cm skersmens.
Varšuvos g., 3
2016-06-01 07:40
Dokumento numeris: A320-277/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias, blogos sanitarinės būklės slyvas 38;11cm skersmens.
Dalgių g. 14 sklype bei prie ribos,
2016-06-01 07:11
Dokumento numeris: A320-275/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti klevui 78cm skersmens šakas besiremiančias į gyvenamąjį namą.
Filaretų g. 85B, nuo miško pusės,
2016-05-31 10:30
Dokumento numeris: E657-143/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
P. Lukšio g. 32 IV aukštas, Vilnius. 2016 06 27, 16:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: ep@vas.lt iki 2016 06 27, 15:30.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Emilis Petkevičius el.p. ep@vas.lt +37061572801
Peteliškių g 30, Rasos, Vilnius,
2016-05-30 17:47
Dokumento numeris: E657-140/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, 2016.06.13 dieną, 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Informaciją galima teikti iki 2016.06.13 dienos, 17:00 val. paštu.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Senojo miesto architektai", Tomas Rasiulis, el.p.: tomas@smartas.lt, tel. nr.: +37068665551
Stepono Batoro g 36, Rasos, Vilnius,
2016-05-27 08:08
Dokumento numeris: A320-257/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pagenėti liepos 56cm skersmens šakas nuo pastato stogo bei orinės elektros linijos.
Stepono Batoro g. 70 ir 74 prie namo,
2016-05-25 08:01
Dokumento numeris: A320-230/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias, tvarkymo darbams trukdančias tujas 16;15cm skersmens.
N. Rasų kapinėse 409A, Pikauskų šeimos kapavietėje,
2016-05-17 09:11
Dokumento numeris: A320-215/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti eismo saugumui keliančius pavojų, peraugusius į važiuojamąją kelio dalį šaltalankius iki 8 cm, kaukazines slyvaites iki 8 cm, ligustro krūmą, erškėtrožės krūmą, klevo savaiminukus 10,6,10 cm skersmens ir atžalas. Genėti pušų 14,16,18 cm skersmens, apatines šakas.
Višinskio g., gatvės atkarpoje nuo vaikų žaidimo aikštelės iki darželio teritorijos
2016-05-11 15:06
Dokumento numeris: A320-181/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, pavojingai pasvirusią, turinčią puvinio kauk. slyvą 24 cm skersmens.
Tyzenhauzų g., 12
2016-05-11 14:39
Dokumento numeris: A320-180/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, aplūžusiomis šakomis, klevą 57 cm skersmens.
Balandžių g., 9
2016-05-10 09:43
Dokumento numeris: A320-171/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti išvirtusią sausą pušį 36 cm skersmens.
Liepkalnio g., 192D
2016-05-09 14:38
Dokumento numeris: A320-158/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, prie vaikų žaidimo aikštelės, nudžiūvusį klevą 14 cm skersmens.
Ramybės g., 3 prie vaikų žaidimo aikštelės
2016-05-02 15:14
Dokumento numeris: A320-108/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sanitarinį kraštovaizdžio gerinimo kirtimą naujai rengiamų kapinių kvartale, pašalinant menkaverčius, užstelbtus, pasvirusius 45 laipsnių kampu, neperspektyvius, blogos sanitarinės būklės uos.klevų, klevukų, vinkšnų bei laukinių vaismedžių medelius, išsaugant vertingus, sveikus, perspektyvius medžius. Šalinami medeliai buvo sužymėti 2016.03.16 dažais.
Liepkalnio g. 19, D naujai įrengiamame kvartale,
2016-04-29 12:16
Dokumento numeris: A320-97/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo, orinės elektros linijos bei žmonių saugumui keliantį uosį 40cm skersmens.
Stepono Batoro g. 6, privačioje namų valdoje,
2016-04-28 07:44
Dokumento numeris: A320-72/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti šilumos tiekimo apsaugos zonoje augančius, šilumos tinklų statinių konstrukcijas ardančius, keliančius pavojų saugiam šilumos tiekimo tinklų eksploatavimui, dvik. kriaušę 40,58, klevus 24,16,21 cm skersmens.
Rasų, 8
2016-04-26 12:11
Dokumento numeris: A320-57/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augančią, pavojų bei žalą pastatui darančią eglę 29cm skersmens
Rasų g. 46A., sklypo dalyje priklausančioje V. Janovičiui,
2016-04-21 09:58
Dokumento numeris: A320-33/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Sklypuose (kad.Nr.0101/0073:234; 0101/0073:233; 0101/0073:251),
2016-04-19 11:13
Dokumento numeris: A320-24/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusį, grėsmę žmonių bei pastatų saugumui keliančius klevus 29;56cm skersmens.
Rasų g. 91 prie namo (kad. Nr. 0101/0072:211),
2016-03-02 16:10
Dokumento numeris: E657-63/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „Spectator" biure adresu S. Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., Vilniaus raj., Vilnius , 2016.03.22 17.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu: info@pbpb.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „PUIKUS BŪSTAS“ Įmonės kodas: 301313549 Direktorius Justinas Žalys el. paštas: info@pbpb.lt tel. Nr.: +37068518666
Paplaujos g 9A, Rasos, Vilnius,
2016-01-19 14:52
Dokumento numeris: E657-14/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2016-02-01. Kernavės g. 84, Vilnius. 17.30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2016-02-01. Elektroniniu paštu, nerius_arch@yahoo.com.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Nerius Pivoras, tel. +37061461982, mail. nerius_arch@yahoo.com
Liepkalnio g 102A, Rasos, Vilnius,