Informaciniai pranešimai

Data Gavėjas Tipas Informacija Adresas
2018-02-22 09:37 Mantas Jonušis
Dokumento numeris: A320-258/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl gyventojų, jų turto ir eismo saugumo nudžiūvusias, aplūžusias šakas, atlikti redukavimą, sužeminant iki 1/3, tuopų 61, 54, 71, 78, 45, 60 cm skersmens.
Piliakalnio g. 5,
2018-02-22 09:22 Eimutis Veselka
Dokumento numeris: A320-257/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl pėsčiųjų ir eismo saugumo, su puviniu, aplūžusią blindę 21,16 cm; blindę 16 cm, savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas bei vaismedžius.
visoje Varnės g., palei abi kelio puses
2018-02-12 14:16 VITALIJ PETROVSKIJ
Dokumento numeris: A320-212/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2570),
2018-01-24 15:40 Lopšelis-darželis ,,Gilužis``
Dokumento numeris: A320-112/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pastato pamatus ardančias, konstrukcijoms pavojų keliančias, egles 12,10,8,8,8,9,5,10,2,8,2cm; alyvos krūmą iki 8 cm skersmens.
Vydūno g. 11A, L/D "Gilužis" teritorijoje
2018-01-24 15:30 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-110/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas palinkusias link namo fasado ir langų bei juos braižančias, pavojų keliančias, beržo 24 cm; pušies 22 cm; vyšnių 14, 11 cm skersmens.
Pajautos g. 3,
2018-01-16 13:32 PROJEKTAVIMO SPRENDIMAI
Dokumento numeris: A320-64/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą, išpjaunant menkaverčius, savaime priaugusius, nevertingus ar inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius medžius: pušis, beržiukus, blindes bei kitus menkaverčius medelius ir krūmus.
Elbingo g. 2 privačios nuosavybės valdomame žemės sklype,
2018-01-12 14:06 UAB STATMUO
Dokumento numeris: A320-56/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:3364),
2017-12-20 08:08 UAB "PLUNGĖS LAGŪNA"
Dokumento numeris: A320-2131/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-808 "Dėl Vilniaus miesto integruotos teritorijos vystymo programos patvirtinimo" pakeitimo. 3.2 uždavinio 1.3 priemone, parengtu Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių, Taurupės g. 12A, Vilniaus m, rekonstravimo projektu Nr. 17208-XX-TP-BD. B-05 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti projekto įgyvendinimui trukdančius, menkaverčius, savaime priaugusius medžius bei krūmus.
Taurupės g. 12A teritorijoje numatytoje pagal projektą,
2017-12-15 09:47 GENOEFA ZACHAREVIČ
Dokumento numeris: A320-2113/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus, vėjavartas, vėjalaužas, pavojingai pasvirusius bei nudžiūvusius medžius.
Smalinės g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0167:1171),
2017-12-14 14:03 Jolanta Tabero
Dokumento numeris: A320-2109/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Vienbučio gyvenamojo namo, Gelažių g. 12, Vilniuje, statybos projektu Nr. 23/16 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171019-01729 pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius beržus 14;22cm.
Gelažių g. 12 privačiame sklype,
2017-12-01 08:50 DINIFATA ZDANAVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-2067/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų kapaviečių saugumui, beržą 38 cm skersmens
Varnės kapinėse, šalia Arūno Zdanavičiaus kapavietės
2017-11-29 09:37 ALINA STALBOVSKAJA
Dokumento numeris: A320-2054/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
Tilžės g., sklype (Kad.nr.0101/0167:0636)
2017-11-21 15:58 UAB „VILNIAUS VANDENYS“
Dokumento numeris: A320-2023/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, vandentiekio avarinės situacijos šalinimo darbams trukdančius beržą 14cm, pušį 14cm, kadagį 8cm skersmens bei menkaverčius savaiminius krūmus ir atžalas.
Stalupėnų g. 2,
2017-10-10 11:32 Pilaitės seniūnija
Dokumento numeris: A320-1836/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, pavojingai palinkusius virš pėsčiųjų tako, žagrenius 14, 19 cm skersmens.
Įsrūties g. 4,
2017-10-06 09:45 Algirdas Baronas
Dokumento numeris: A320-1824/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš pastato pamato augantį, pavojų pastato konstrukcijoms keliantį klevą 26 cm skersmens.
Piliakalnio g. 15,
2017-10-04 10:21 Stasys Adomavičius
Dokumento numeris: A320-1813/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti keletą šakelių palinkusių link namo fasado bei langų, liepos 24 cm skersmens.
Tolminkiemio g. 23,
2017-10-02 14:17 Anonimas
Dokumento numeris: A320-1796/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl šviesos patekimo į butus, žalą namo pamatui darančius, fasadą ir langus braižančius, uosialapius klevus 11,12 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 9,
2017-10-02 07:23 UAB „Agvysta“
Dokumento numeris: A320-1784/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
Padekaniškių g., sklypuose (Kad.nr.0101/0167:2215;0101/0167:2227)
2017-09-27 09:02 UAB „Būsto projektai“
Dokumento numeris: A320-1770/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170117-00059 bei suderintu Daugiabučių gyvenamųjų namų Karaliaučiaus g. 7B, Vilniuje, statybos projektu ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius beržus 18,11,11,11 cm; liepas 10,15,9,11cm; gluosnius 10,9,9,10,9,14,11,9,9,8,8,9cm; tuopas 14,17,13cm; klevus 19,21,10,12, 13,13,14,9,10,14,10,15cm; pušis 11,10,10,9,9,11,9,8,9,9,10,13,9,17,20,8,8,8,15,19,18,8,9,10,11,8,10,10,8, 10,9,8,8,8,13,9,8,8,8,8,16,18,13cm; drebules 23,19,10,9,11,8,23,8,9,14,15,18,11,25,9,8,14,15,13,12, 13,17,16,18,19,19,14,9,8,17,18,10,9,19,12,12,11,21cm; blindes 10,10,10,9,8,14,9,8,8,8,11,14,10,10,12, 10,8,15,22,16,18,15,12,13,17,10,15,14,10,13,11,12,13,16,16,15,14,10,10,10,14,12,12,14,15,25,22,24,15,17,12,9,12,17,16,11,12,11,10,9,9,18,12,11,13,14,12,9,12,10,12cm; uos. klevus11,9,10,13,14,8,16,13,12,13,10 cm; robinojos17,12cm; obelys9,10,14cm; šaltalankių, blindžių, drebulių, klevų, gluosnių, pušų savaiminikai iki 8 cm skersmens.
Karaliaučiaus g. 9A, sklype (Kad.nr.0101/0167:2091)
2017-09-26 09:56 UAB „Vilmestos projektai“
Dokumento numeris: A320-1755/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-161121-00599 bei suderintu techniniu projektu Nr. INŽ-40.2-TDP-SMG-B.6 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu šalinti projekte numatytus, gatvės įrengimo darbams trukdančius, beržą 12 cm; blindes 8,13,13,9,16,13,12,16,15,11,13,11,8,14,14,9,9,12,9,11,14,9,9,12,11,11 cm; drebules 17,8,8,14,16,15,15,14,10,9,18,10,18,17,20,20,16,20,14,23,12,8,16 cm bei savaiminukus iki 8 cm skersmens.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2557),
2017-08-30 09:22 Irena Nausevič
Dokumento numeris: A320-1572/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pagenėti šakas keliančias pavojų eismo ir pėsčiųjų saugumui, palinkusias link važiuojamosios kelio dalies menkaverčių medžių, krūmų, vaiskrūmių ir vaismedžių.
Vilkeliškių g. 4,
2017-08-18 14:45 UAB „Minera“
Dokumento numeris: A320-1518/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 16/10/18-PK-VLN-1E-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170727-01358, faktiniu duomenų patikrinimo aktu Nr. A32-1909/17 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius. Taip pat šalinti menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės medžius: blindes, džiūstančias, užstelbtas drebules ir beržiukus.
Mažvydo g. žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0167:2240 ir 0101/0167:2245),
2017-08-16 15:40 UAB "Energetikos paslaugų ir rangos organizacija"
Dokumento numeris: A320-1505/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei atsižvelgiant į dujotiekio įrengimo projektą Nr. 1736-TDP-D(LD).B-1, pjauti dujotiekio apsaugos zonoje ir gatvių raudonų linijų zonoje augančius ir dujotiekio įrengimo darbams trukdančius, savaime užaugusius beržus, apie 8 - 12 cm skersmens.
Zujūnų ir Narkyčių gatvių sanduroje, ties 77 skl.,
2017-08-02 17:44 UAB "Salviras", Draugų g. 47B, Papiškių k., Vilniaus r., uabsalviras@gmail.com, tel. 865957622
Dokumento numeris: E657-649/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐08‐23 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐08‐23 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-31 17:59 Gintaras Saladžius
Dokumento numeris: E657-641/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus Miesto savivaldybėje , antro aukšto foje 2017 m. , rugpjūčio 21d., 17.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu ramune_val@yahoo.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ramunė Valančiūtė , ramune_val@yahoo.com , tel. 8-610-00927
Ragainės g 35, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-28 09:04 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1377/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nudžiūvusius ąžuolus 4,4,6,5,8,6,5,6,4,4,5,5,6,10,6,6,7,5,6,4cm; kaštonus10,9cm; šaltalankius 9,9cm; šermukšnį 3cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas kaštono 9cm, ąžuolo 6cm skersmens.
Pajautos g., palei visą gatvę
2017-07-28 08:52 IEVA VITKAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1376/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančius pavojų gyventojų, jų turto bei eismo saugumui, nudžiūvusią ir džiūstančią tuopas 65, 67 cm skersmens.
Pilaitės sodų 1-oji g. 10, ties šiuo adresu
2017-07-21 01:25 UAB "Salviras", Draugų g. 47B, Papiškių k., Vilniaus r., uabsalviras@gmail.com, tel. 865957622
Dokumento numeris: E657-613/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐08‐10 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐08‐10 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-13 20:07 Gintaras Saladžius
Dokumento numeris: E657-589/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybėje antro aukšto foje 2017-0-08-02 17val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu , Vytauto g. 55, Trakia , epastu - ramune_val@yahoo.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ramunė Valančiūtė, ramune_val@yahoo.com , 8-610-00927
Ragainės g 35, Pilaitė, Vilnius,
2017-07-11 14:22 LEOKADIJA BOGDANOVIČ
Dokumento numeris: A320-1279/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, su kamieniniu puviniu tuopas 66, 52, 48, 42 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti suveržimą, dėl gyventojų bei jų turto saugumo, tuopos 66 cm skersmens.
Salotės g. 67,
2017-07-10 07:40 Marina Pavlovienė
Dokumento numeris: A320-1267/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu sutvarkyti skubos tvarka, nulūžusią tuopą 54 cm skersmens.
Knypavos g. 1, sklype
2017-06-16 17:41 UAB "Salviras", Draugų g. 47B, Papiškių k., Vilniaus r., uabsalviras@gmail.com, tel. 865957622
Dokumento numeris: E657-502/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐07‐07 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐06‐29 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-06-14 15:04 UAB "EDIFICA"
Dokumento numeris: A320-1124/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis 2012 m. kovo 21 d. patvirtintu detaliuoju planu Nr. 1-500, elektros tinklų projektais Nr. Z2017-03-TDP-LE ir Z2016-11-TDP-LE bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti suprojektuotos Dituvos gatvės tiesimui bei inžinerinių tinklų paklojimui trukdančias, nepatenkinamos sanitarinės būklės tuopas Ø64;60;62;67cm, nudžiūvusius tuopų stuobrius Ø28;27;26;29cm bei menkaverčius savaiminius medelius, krūmus ir atžalas.
Dituvos g. tiesimo bei inžinerių tinklų paklojimo zonoje (sklypo kad. Nr. 0101/0167:2116),
2017-06-09 12:19 UAB "Salviras", Draugų g. 47B, Papiškių k., Vilniaus r., uabsalviras@gmail.com, tel. 865957622
Dokumento numeris: E657-479/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos g. 3, Vilnius, antro aukšto foje, 2017‐06‐29 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017‐06‐29 d., el. paštu: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736, Kareivių g. 6‐419, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lauras Paulauskas, lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736
Varnės g 75, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-26 08:56 Andžej Stankevič
Dokumento numeris: A320-1019/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklypuose (kad.Nr.0101/0166:006, 0101/0038:241),
2017-05-25 16:14 UAB Citus Construction
Dokumento numeris: A320-1018/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės medžius.
Pilaitės pr. 48 ir Elbingo g. 76 žemės sklypuose,
2017-05-23 11:49 Nadežda Račevskaja, globalus@gmail.com, 863105133
Dokumento numeris: E657-433/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vialniaus m., Konstitucijos pr. 3, 2017-06-15, 17 30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-15, el. paštu, paštu

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, globalus@gmail.com, 863105133
Karvaičių g 19A, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-23 11:43 Ona Valiūnienė, globalus@gmail.com, 863105133
Dokumento numeris: E657-432/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus m., Konstitucijos pr., 3-216, 2017-06-15, 17-30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-15, el. paštu, paštu

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, globalus@gmail.com, 863105133
Karvaičių g 19, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-23 09:45 Leokadija Voitechovskaja
Dokumento numeris: E657-430/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab. 2017 06 12 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
elektroniniu paštu globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017 06 12 17val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jevgenija Dedok, eugenija@globalus.lt telefono numeris 865950360
Pakarvių g 7, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-17 17:15 Ona Valiūnienė, Pasvalio r. sav., Diliauskų k., Ąžuolų g. 24, liucina@globalus.lt, 863105133
Dokumento numeris: E657-409/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-216

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. p. liucina@globalus.lt, Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, liucina@globalus.lt, 863105133
Karvaičių g 19, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-17 17:06 Nadežda Račevskaja, Vilnius, Žemynos g. 1-33, liucina@globalus.lt, 863105133
Dokumento numeris: E657-408/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kopnstitucijos pr. 3-216, 2017-06-08

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-06-08, el. p. liucina@globalus.lt, paštu Antežerių k., Žirgų g. 19, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Liucina Grigonytė, liucina@globalus.lt, 863105133
Karvaičių g 19A, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-16 08:29 UAB "Naujoji Pilaitė"
Dokumento numeris: A320-927/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti per arti namo pamato augančią, šviesą butuose tamsinančią, langus užgožusią, fasadą braižančią eglę 16cm skersmens.
Įsrūties g. 20,
2017-05-16 08:19 UAB "Naujoji Pilaitė"
Dokumento numeris: A320-926/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakeles, siekiančias, braižančias balkoną bei fasadą, pušies 24 cm skersmens.
Įsrūties g. 28,
2017-05-12 14:58 Vilniaus lopšelis- darželis ,,Gilužis``
Dokumento numeris: A320-908/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusį, tvorą verčiantį beržą 28 cm skersmens.
Vydūno g. 11A,
2017-05-12 14:51 IDILIJA LAPINIAUSKAITĖ
Dokumento numeris: A320-907/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų, jų turto ir eismo saugumui, džiūstantį uosialapį klevą 26 cm skersmens.
Įsrūties g. 20,
2017-05-11 08:53 Eksploatacijos poskyris
Dokumento numeris: A320-893/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, dėl norminius dokumentus atitinkančių laiptų bei neįgaliesiems skirto panduso įrengimo, alyvų krūmus.
Gabijos g. 17,
2017-05-11 08:53 Eksploatacijos poskyris
Dokumento numeris: A320-893/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti, dėl norminius dokumentus atitinkančių laiptų bei neįgaliesiems skirto panduso įrengimo, alyvų krūmus.
Gabijos g. 17,
2017-05-09 08:55 Inga Miltienienė
Dokumento numeris: A320-864/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo, gyventojų ir jų turto saugumui, džiūstančias tuopas 27,66 cm skersmens.
Kraučiūnų g. 29M,
2017-05-09 08:55 Inga Miltienienė
Dokumento numeris: A320-864/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo, gyventojų ir jų turto saugumui, džiūstančias tuopas 27,66 cm skersmens.
Kraučiūnų g. 29M,
2017-05-05 12:29 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B, Vilnius; paulius@empa.lt; 869924876
Dokumento numeris: E657-366/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius; 2017-05-22; 17:30val.; 215 salė;

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
indre@voveresnamai.lt iki 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; 863322777
J. Bretkūno g 32, Pilaitė, Vilnius,
2017-05-05 12:24 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B, Vilnius; paulius@empa.lt; 869924876
Dokumento numeris: E657-365/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius; 2017-05-22; 17:30val.; 215 salė;

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
indre@voveresnamai.lt iki 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; 863322777
J. Bretkūno g 30, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-28 12:03 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B, Vilnius; paulius@empa.lt; +37069924876
Dokumento numeris: E657-339/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius, 2017-05-22; 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
indre@voveresnamai.lt; 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
J. Bretkūno g 32, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-28 11:56 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B, Vilnius; paulius@empa.lt; +37069924876
Dokumento numeris: E657-338/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-215; 2017-05-22; 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu: indre@voveresnamai.lt iki 2017-05-22

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
J. Bretkūno g 30, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-25 09:36 MARIJA VAŠČIŪNAITĖ
Dokumento numeris: A320-764/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti šviesą tamsinančius gudobelės krūmus.
Įsrūties g. 20, vidiniame kiemelyje prie 2 buto langų
2017-04-21 12:46 UAB "Omberg investicijos"
Dokumento numeris: A320-750/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymą bei kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, blogos sanitarinės būklės ar inžinerinių tinklų (elektros, ryšio,šilumos ir karšto vandens, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos bei dujotiekio) apsaugos zonoje augančius medžius: blindžių 28vnt., Ø8-26cm., beržų 23vnt., Ø8-16cm., drebulių 30vnt., Ø8-25cm bei pušų 249vnt., Ø8-21cm.
Padekaniškės, Gilužio g., nuosavybės teise valdomuose žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0167:2227 ir 0101/0167:2215),
2017-04-20 09:32 UAB "Naujoji Pilaitė"
Dokumento numeris: A320-725/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti langą užgožusią ir jį braižančią, į balkoną besiremiančią, kaukazinę slyvą 9,10,9cm skersmens.
Kanto al. 3-71,
2017-04-20 09:05 BRONISLAVA VERKOVSKAJA
Dokumento numeris: A320-724/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą bei sužeminti lanksvos krūmus.
Vydūno g. 7-37,
2017-04-18 14:38 SĮ "SUSISIEKIMO PASLAUGOS"
Dokumento numeris: A320-710/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti vieną šakelę palinkusią link dviračių tako, šermukšnio 9 cm skersmens.
Vydūno g. 17A,
2017-04-12 11:27 UAB "Vilmestos Projektai" Nidos G.2-47, Info@vilmesta.lt, 8 5 240 6469
Dokumento numeris: E657-281/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3 Laikas: 2017-05-11 17:00:00 - 18:00:00 Konstitucijos pr. 3 216 salė

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-05-01 el.paštu info@4plius.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "4 PLIUS" PV.Donaldas Trainauskas info@4plius.com, mob.+37068644575
Karaliaučiaus g 26, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-11 08:43 UAB "VILNIUS TOWN GROUP"
Dokumento numeris: A320-678/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti teritorijos valymą, pašalinant menkavertes, savaime priaugusias, blogos sanitarinės būklės blindes, uos.klevus, pušaites ir beržiuką.
Karaliaučiaus g. 7B privačioje teritorijoje (pagal prie prašymo pridėtos schemos vietose),
2017-04-10 17:41 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B, Vilnius; paulius@empa.lt; +37069924876
Dokumento numeris: E657-270/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-215, Vilnius, 17:00 h

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-05-02

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-10 09:14 GRAŽINA RAVDO
Dokumento numeris: A320-671/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias pušis Ø13;11;18;14;20;12;15;12;8;12;9;11;14;15;11;11;8;12;7;9;12;8;15;14;20;17;17;18;12;11;6;9;12;13;12;10;14;13;15;17;11;10;17;18;18;15;14;15;17;13;21;14;32cm bei beržus Ø14;28;22;14;11cm.
Čekoniškių g. privačioje valdoje (kad. Nr. 0101/0167:2269),
2017-04-06 13:50 UAB "Vilmestos Projektai" Nidos G.2-47, Info@vilmesta.lt, 8 5 240 6469
Dokumento numeris: E657-253/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3 Laikas: 2017-05-11 17:00:00 - 18:00:00 Konstitucijos pr. 3 216 salė

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-05-01 el.paštu info@4plius.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "4 PLIUS" PV.Donaldas Trainauskas info@4plius.com, mob.+37068644575
Karaliaučiaus g 26, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-04 16:28 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B,Vilnius; paulius@empa.lt; +37060375136
Dokumento numeris: E657-243/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2017-04-21; 17:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-04-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 29, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-04 16:22 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B,Vilnius; paulius@empa.lt; +37060375136
Dokumento numeris: E657-242/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2017-04-21; 17:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-04-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-04 16:16 UAB "Coreal"; Bukčių g. 80B,Vilnius; paulius@empa.lt; +37060375136
Dokumento numeris: E657-241/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, 216 kab.; 2017-04-21; 17:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-04-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius; vytautas@voveresnamai.lt; +37063322777
Piliavos g 21, Pilaitė, Vilnius,
2017-04-03 09:04 Anatolijus Guželis ir Gražina Petrik
Dokumento numeris: A320-605/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:1295),
2017-04-01 17:15 Ferdinandas Raudonius, el. p.: vadyba@egomuzika.lt, tel. +370 672 30658
Dokumento numeris: E657-237/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Želvos g. 2, LT-08100 Vilnius, Vilniaus m. sav., 2017-04-17 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-04-17 18:00 raštu: Želvos g. 2, LT-08100 Vilnius, Vilniaus m. sav.; el. paštu: adas@adas.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
A. Daunoravičiaus architektūros studija, PV Aurimas Daunoravičius, el. p.: adas@adas.lt, tel. +370 684 66339
Lūjos g 15, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-16 10:53 UAB "Coreal", Bukčių g. 80B, LT-04127, Vilnius, paulius@empa.lt, +37060375136
Dokumento numeris: E657-193/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius, 2017-03-30, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
vytautas@voveresnamai.lt iki 2017-03-30

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytautas Pocius, vytautas@voveresnamai.lt, +37063322777
Piliavos g 25, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-14 20:54 Irmantas Stulpinas, irmantas.stulpinas@gmail.com, 862145267, Priegliaus g. 17-14 Vilnius.
Dokumento numeris: E657-189/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017 m. balandžio 03 d. 17-18val., Konstitucijos pr. 3 Vilnius, 216 salė.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2017 04 03, Kalvarijų g. 3-428 Vilnius, +37068233702, justina.lipskyte@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Justina Lipskytė, justina.lipskyte@gmail.com, +37068233702
Ievos Labutytės g 65, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-08 10:00 Nijolė Šikšnienė
Dokumento numeris: A320-437/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
, sklype (Kad.nr.0101/0167:2515)
2017-03-07 17:36 Viktoras Valkūnas, viktvalk@gmail.com, tel. 867629193
Dokumento numeris: E657-173/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. kovo 21 d. Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Laikas: 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Tel. 867543255, Laikas: 9-17 val. El. paštu: info@projektavimostrategija.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Paulius Ladyga, info@projektavimostrategija.lt, tel. 867543255
Toplaukio g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-03-07 17:35 Viktoras Valkūnas, viktvalk@gmail.com, tel. 867629193
Dokumento numeris: E657-172/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Laikas: 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresu: A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius. Tel. 867543255, Laikas: 9-17 val. El. paštu: info@projektavimostrategija.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Paulius Ladyga, info@projektavimostrategija.lt, tel. 867543255
Toplaukio g 27, Pilaitė, Vilnius,
2017-02-15 10:38 UAB "Naujoji Pilaitė"
Dokumento numeris: A320-325/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje bei arti namo augantį, žalą pastatui darantį, šviesą užstojantį beržą 22cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2017-02-15 09:25 ČESLAVA STANKEVIČ
Dokumento numeris: A320-320/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančius, pažeistus puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančius klevus 42;43cm skersmens.
Kriaučiūnų g. 91 prie namo,
2017-02-14 10:33 JANINA KAMINSKAJA
Dokumento numeris: A320-311/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
Pilaitės k., sklype (Kad. Nr.0101/0167:3364)
2017-02-10 07:47 UAB „ERIADAS“
Dokumento numeris: A320-300/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas.
sklypuose (Kad. Nr.0101/0167:2239; 0101/0167:2240; 0101/0167:2245; 0101/0167:2241; 0101/0167:2242; 0101/0167:2243; 0101/0167:2244),
2017-01-31 07:04 Mikita Zabuga
Dokumento numeris: A320-229/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2077),
2017-01-20 09:26 Alfredas Gulbinas
Dokumento numeris: A320-172/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojų bei turto saugumui, pažeistus puvinio, beržus 34,40 cm skersmens.
S. Rapolionio g. 13,
2017-01-20 09:20 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-65/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 64, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:20 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-64/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 66, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:19 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-63/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 68, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:18 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-62/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 70, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:18 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-61/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 72, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:17 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-171/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti, skilusio beržo 31cm skersmens, suveržimą.
Vydūno g. 6, kieme
2017-01-20 09:03 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-60/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Liubavos g 22, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 09:03 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-59/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-09

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 54, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-20 08:34 NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VILNIAUS MIESTO SKYRIUS
Dokumento numeris: A320-167/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo saugumui, pasvirusias, pažeistas puvinio, džiūstančias blindes 37,33,14,8,7,17,12,11,10,10,9,8,11,13,14,12,10,7,6,16,18,25,22cm bei turintį puvinio beržą 51cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, aplūžusias, sausas,keliančias pavojų eismo saugumui, pašalinti atžalas, tuopų 77,75,65,68,80cm skersmens.
Varnės g. atkarpoje nuo Zujūnų g. iki Varnės g. 34 namo,
2017-01-19 23:40 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-55/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-08

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 52, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-19 23:31 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-54/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-08

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 50, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-19 22:34 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-51/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-09 17:00 val. Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-02-08

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 23, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-16 08:50 UAB „Diodenta“
Dokumento numeris: A320-124/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą/pakėlimą trikamienei ievai 16;17;18cm skersmens.
Vydūno g. 7-38 nuo gatvės pusės,
2017-01-10 10:21 IRENA KAZIMEREVIČ
Dokumento numeris: E657-22/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius. 1 aukštas, UAB "Kubinis metras" patalpose. Data ir laikas: 2017 m. vasario 02 d., 18:00-19:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti nurodytu el. paštu iki 2017m. vasario 02 d. vyksiančio viešojo susirinkimo ir viešojo susirinkimo metu.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vita Žilytė, vita@kubinismetras.lt , tel.: 868407937
Varnės g 42, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-02 16:01 Jevgenij Jakovlev
Dokumento numeris: E657-3/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-19 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-19

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Kriaučiūnų g 5B, Pilaitė, Vilnius,
2017-01-02 14:06 Ingrida Mickūnienė
Dokumento numeris: A320-13/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį gyvatvorės genėjimą.
Vydūno g. 7,
2016-12-23 22:25 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-460/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 54, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-23 22:25 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-459/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 52, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-23 22:14 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-455/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Sasnos g 23, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-23 15:43 Jadvyga Salnikienė
Dokumento numeris: E657-454/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-16 17:30 val. Švitrigailos g. 7-402, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: globalus.projektavimas@gmail.com iki 2017-01-15

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Aleksandra Ivanova, globalus.projektavimas@gmail.com
Liubavos g 22, Pilaitė, Vilnius,
2016-12-12 07:45 VIDMANTAS KAŽUKAUSKAS
Dokumento numeris: A320-1466/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti beržui 18cm skersmens šakas nuo el.apšvietimo stulpo.
Bitėnų g. 9,
2016-12-09 14:20 LAIMUNDAS BARŠAUSKAS
Dokumento numeris: A320-1463/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią tuopą 38cm skersmens bei išgenėti sausas, pažeistas ligų, aplūžusias šakas tuopoms 38;63;66;88;48;50;43;51;46;45cm.
Salotės g. 59 ~100m atkarpoje nuo Salotės g. (11 medžių, kiti patenka i rajoną),
2016-12-09 10:51 RASA BĖKIŠIENĖ, SERGEJUS BEKIŠ
Dokumento numeris: A320-1461/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti apatines šakas bei atžalas liepoms 13;15;21cm skersmens.
Papilėnų g. 3,
2016-12-08 08:17 Gintautas Ramaslauskas
Dokumento numeris: A320-1449/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti drebulę 16 cm skersmens ir vinkšną 14 cm skersmens. Medžiai auga per arti namo, šakos liečia langus ir fasadą, tamsiną į kambarius natūraliai patenkančią šviesą.
Įsrutės g. 20 namo vidiniame kieme, prie balkonų,
2016-12-01 09:04 ASTA ČIPKUVIENĖ
Dokumento numeris: A320-1416/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 5528-STDP bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160601-00450 pjauti projekte šalinti numatytą, suprojektuotos įvažos į sklypą vietoję augantį beržą 13cm skersmens.
Vėluvos g. 20,
2016-11-28 18:42 Paulius Kazlauskas, p.kazlauskas@gmail.com 865020020
Dokumento numeris: E657-407/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2016-12-19 Konstitucijos pr. 3 antrame aukšte

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
laurynas01@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Blauzdavičius, laurynas01@gmail.com, 865020020
Priekulės g 1, Pilaitė, Vilnius,
2016-11-22 14:25 UAB „Grinda
Dokumento numeris: A320-1353/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu bei statybos projektu VP16-141-TP-ITS.B nupjauti lietaus nuotekų tinklo kameros įrengimui trukdančius baltalksnius 8,9,13,9cm, blindes 11,9cm, pušis 10,12,10,8,8,12,8,14,8,8,10,12,12,8,12,8,11,10,11,8,8,8cm ir savaiminukus iki 8cm skersmens.
Taurupės g.,
2016-11-21 13:23 Paulius Kazlauskas, Šv. Stepono 3-8 Vilnius, p.kazlauskas@gmail.com, tel. 865020020
Dokumento numeris: E657-386/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3 Vilnius Antrame aukšte

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2016-12-05, elektroniniu paštu laurynas01@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Blauzdavičius el. p. laurynas01@gmail.com tel: 865020020
Priekulės g 1, Pilaitė, Vilnius,
2016-11-03 17:25 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1195/16(2.3.1.20-UK2):
Kirsti du paliegusius, atšokusia žieve kaštonus, kurių kamieno skersmuo 10 ir 11 cm
Smalinės g. 18,
2016-10-20 15:56 UAB Naujoji Pilaitė
Dokumento numeris: A320-1108/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų robinijų stuobrius 11,16,8,15cm skersmens.
Tolminkiemio g. 13,
2016-10-18 12:22 UAB "LT ŽEMĖ"
Dokumento numeris: A320-1077/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:2582),
2016-09-22 16:16 UAB “Pilaitės kotedžai” (įmonės kodas 303334264), Senasis Ukmergės kel.4, Užubaliai, LT-14013, Vilniaus r. LT-14013, telefonas +370 687 35026, darius@domusestate.lt
Dokumento numeris: E657-290/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB “Pilaitės kotedžai” patalpose - Senasis Ukmergės kel.4, Užubaliai, LT-14013, Vilniaus raj. spalio 11 dieną, 17:15 val..

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2016 m. rugsėjo 27 - spalio 10 dienomis siunčiant pasiūlymus S. Žukausko g. 21-23, Vilnius, LT-08234 arba elektroniniu paštu info@projektubiuras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ingrida Levickienė, info@projektubiuras.lt, +370 614 92305
Simono Grunau g 30, Pilaitė, Vilnius,
2016-09-15 10:35 UAB "EDIFICA"
Dokumento numeris: A320-858/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Dituvos ir Vorupės g. 24-iuose sklypuose (pagal prie prašymo pridedą sklypų sąrašą).,
2016-09-09 14:06 LUCIJA TOMAŠEVIČ
Dokumento numeris: A320-818/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
sklype (kad.Nr.0101/0167:0549),
2016-09-06 16:19 UAB „FEGDA“
Dokumento numeris: A320-768/16(2.3.1.20-UK2):
Pagal patvirtintą projektą pjauti 17 gluosnių, kurių kamienų skersmuo 15-20 cm; 2 pušis - skersmuo 15 cm; 2 obelis -skersmuo 15,30 cm; 8 beržus, skersmuo -15,15,25,20,15,30,25,30; 2 drebules, skersmuo - 20,40 cm; pjauti 360 kv.m krūmų
Varnės g. atkarpa nuo Smalinės g. iki Bretkūno g.,
2016-08-17 14:38 ZENONAS NAUS
Dokumento numeris: A320-704/16(2.3.1.20-UK2):
atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, išpjaunant natūraliai, savaime išaugusius medelius iki 8 cm, sausuolius bei krūmus
Plytinės kaime, žemės sklype, kurio kad. nr.:0101/0167:2581,
2016-07-07 15:23 UAB ,,NT PROJEKTAI,,
Dokumento numeris: A320-532/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Plytinės k. sklype (Kad.Nr.0101/0167:0625),
2016-06-29 08:13 MB "BIONERGO"
Dokumento numeris: A320-493/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Buivydiškių k., sklype (kad.Nr.0101/0167:0839)
2016-06-28 10:47 UAB "RIVONA"
Dokumento numeris: A320-476/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Čekoniškių/Zujūnų g. žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 0101/0167:198),
2016-06-28 08:39 MB "BIONERGO"
Dokumento numeris: A320-475/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Padekaniškių k., sklype (kad.Nr.0101/0167:2206)
2016-06-07 12:25 Ona Ambrazevičienė
Dokumento numeris: A320-337/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš namo pamatų augančią, šviesą užstojančią, žalą darančią slyvą 10;12cm skersmens bei atžalas.
Smalinės g. 17-2 nuo gatvės pusės,
2016-05-17 07:56 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-204/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tuščiavidurį, keliantį pavojų klevą 98 cm skersmens.
Kriaučiūnų g., 91
2016-05-11 15:15 d jociu
Dokumento numeris: A320-182/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines ir sausas šakas, pušies 12; apatines šakas beržų 20,18; apatines šakas ir siekiančias bei braižančias pastato fasadą beržo 28 cm skersmens.
Įsrūties g., 4
2016-04-29 07:48 Asta Bingelienė
Dokumento numeris: A320-81/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstančias, sausas, su puviniu, keliančias pavojų eismo saugumui tuopas 38,45,30,45,33,23,11,9,34,40,30,34,44,25,34,30,45,30,40,37,24,39,34,45,40 cm skersmens bei atžalas; genėti sausas, palinkusias virš važiuojamosios kelio dalies, aplūžusias šakas tuopų 100,60,70,58,80,70,60,60,50,45,60 cm skersmens.
kelio atkarpoje tarp Zujūnų ir Papiškių g.,
2016-04-28 14:35 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-79/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.2. punktu nupjauti skubos tvarka skilusį, įkibusį į kitą medį, lūžtantį beržą 37 cm skersmens.
Zujūnų g.,
2016-04-22 13:55 MIROSLAV ZUBRICKIJ
Dokumento numeris: A320-39/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (baltalksnių, blindžių, uos.klevų, drebulės)medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Angelavos g., privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0167:2595),