Informaciniai pranešimai

Data Gavėjas Tipas Informacija Adresas
2017-07-07 17:10 TIŠKEVIČIAUS 8 GYVENTOJAI
Dokumento numeris: A320-1266/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti genėjimą liepoms 42, 63, 54, 56 cm skersmens, pakeliant ir išretinant lajas, pašalinant sausas šakas, pjauti sausas slyvas 18, 16, 17, 21, 24 cm skersmens.
J. Tiškevičiaus g. 8, arčiau gatvės,
2017-07-07 15:44 Olga Marijona Volungevičienė
Dokumento numeris: A320-1263/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti stipriai puvinio pažeistą, pavojų žmonėms ir transportui keliančią, 96 cm skersmens liepą.
Žalioji a., priešais Vinkšnų g. 14 namą,
2017-07-05 15:40 ARIS PAULIUKONIS
Dokumento numeris: A320-1254/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į tai, kad medžiai auga privačioje namų valdoje, leidžiama pjauti blogos būklės, džiūstančius beržus 42, 43, 49, 42 cm skersmens. Saugumo sumetimais, rekomenduojama atlikti ąžuolo lajos suveržimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus atvejus, kai kadastro registro pažymoje yra įrašas apie saugotinus želdinius) leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia. Atsižvelgiant į tai, privačių namų valdų ir individualių sodo sklypų savininkai, sklype augančius želdinius tvarko savo nuožiūra be atskiro savivaldybės leidimo.
Melioratorių g. 43, privačioje namų valdoje.,
2017-07-05 14:53 Inga Kunigiškienė
Dokumento numeris: A320-1252/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medžius ir krūmus.
Rūtenių g. 14 privačiame sklype (kad. Nr. 0101/0165:1527),
2017-07-05 14:51 MANTAS RADZEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-1251/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medžius ir krūmus.
Rūtenių g. 20 privačiame sklype (kad. Nr. 0101/0165:1528),
2017-07-03 08:31 UAB „IBC LOGISTIKA“
Dokumento numeris: A320-1223/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų žemės sklype (kad. Nr. 0101/0165:212 ir 0101/0165:975), Vilniaus m. statybos projektu Nr. 2015-12-TP-BD, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-160914-00332 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu, pjauti inžinerinių tinklų klojimui bei gatvės tiesimui trukdančius medžius: pušys Ø 18-50 cm, apie 100 vnt.; ąžuoliukus Ø 9-15 cm, apie 20 vnt.; beržai Ø 15, 13, 12 cm; tuopos Ø 73, 85 cm.
žemės sklype, kad. Nr. 0101/0165:212 ir 0101/0165:975,
2017-06-28 08:57 Jolanta Balandienė
Dokumento numeris: A320-1204/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti džiūstančius beržus 11, 12, 13 cm skersmens. Rekomenduojama nukasti šalia medžių supiltą gruntą, nes tai gali būti medžių džiovimo priežastys.
Kovarniškių g. 4, šalia sklypo,
2017-06-28 07:46 Jelena Galčenkienė
Dokumento numeris: A320-1201/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pasvirusį, pavojų keliantį, 58 cm skersmens uos. klevą. Kontaktinis asmuo Drozdovas Vitalijus, tel. 8 655 68 126; ir 8 5 264 0257;
Pašto g. 1/18, netoli gyv. namo.,
2017-06-21 07:30 IRENA KAVOLIŪNAITĖ
Dokumento numeris: A320-1156/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės ūkio paskirties sklype, kad. Nr. 0101/0162:1931 Vilniaus m. k. v., Dobrovolės g.,
2017-06-20 15:59 Jevgenijus Lavrinovičius
Dokumento numeris: A320-1154/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0160:6030 Vilniaus m. k. v.,
2017-06-20 15:05 LIUCIJA BARTAŠEVIČ
Dokumento numeris: A320-1153/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (karklų, juodalksnių, blindžių) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0162:1269 Vilniaus m. k. v., Trakų Vokė,
2017-06-20 10:28 Regina Šlikienė
Dokumento numeris: A320-1143/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 41, 48, 47, 32, 36, 39, 40 cm skersmens.
J. Tiškevičiaus g. 6, priešais namą,
2017-06-20 09:17 VILMA GLEBIENĖ
Dokumento numeris: A320-1142/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, J. Tiškevičiaus g. 7 namo aplinkoje, pjauti išdžiuvusią, 30 cm skersmens eglę ir 18 cm skersmens gudobelę,nuo langų ir sienų pusės apgenėti dvikamienę trešnė 18 ir 20 cm skersmens, pašalinti sausas šakas eglėms 42 ir 22 cm skersmens, genėti 45 cm skersmens gluosnį, formuojant lają ir šalinti sausas šakas. J. Tiškevičiaus g. 3 namo aplinkoje genėti 24 cm skersmens klevą, pakeliant lają, genėti 40 cm skersmens obelį, šalinti sausus ir genėti kitus praėjimui trukdančius krūmus (alyvas), pjauti sausą, 20 cm skersmens obelį. (auga gyliau už namo esančiame sode).
J. Tiškevičiaus g. 7 namo aplinkoje ir J. Tiškevičiaus g. 3, praejime nuo gatvės ir gyliau už kiemo esančiame sode,
2017-06-09 14:46 Panerių seniūnija
Dokumento numeris: A320-1109/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti sausą, daugiakamienį baltalksnį 14, 18, 15, 16, 10 cm skersmens, bei arčiau tvoros džiūstantį baltalksnį 24 cm skersmens.
Daniliškių kapinėse, iš J. Tiškevičiaus g. pusės, įvažiavus tiesiai ir iš dešinės,
2017-06-09 14:30 Panerių seniūnija
Dokumento numeris: A320-1107/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti sausą, 58 cm skersmens beržą, taip pat išrauti išdžiuvusią (neprigijo), tolėliau, apsisukimo vietoje esančią tują.
E. Andre g., tarp 6 ir 8 namų ir tolėliau, priešais darželį.,
2017-06-09 13:55 Panerių seniūnija
Dokumento numeris: A320-1106/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nykstantį, palinkusi uosi 18 cm skersmens, skurstanti, nykstantį klevą 18 cm skersmens, stipriai pasvirusį, pavojų kelianti, pavaldiniai koplyčios tvorai kenkiantį klevą 30 cm skersmens, kitoje koplyčios pusėje, prie tvoros, pjauti džiūstančią, 14 cm skersmens slyvą; kitoje kelio pusėje, prie J. Tiškevičiaus g. 2 namo galo (E. Andre gatvėje), skubiai pjauti sausą liepą 34 cm skersmens, džiūstančią akaciją 9 cm skersmens, pjauti dvikamienio uosio išdžiuvusį 22 cm skersmens kamieną, o kitą 37 cm skersmens genėti, nupjaunant sausas šakas, taip pat šalinti visas smulkias šalia esančias medžių atžalas.
E. Andre g. 19, šalia koplyčios, prie aikštelės ir kitoje gatvės puseje,
2017-06-08 14:26 ANŽELIKA KARPOVIČ
Dokumento numeris: A320-1086/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti išdžiuvusias,sutrūnijusias, pavojų keliančias pušys 50, 39 ir 52 cm skersmens.
Vovierių g. 29. Nuo Eišiškių pl. važiuoti iki Zuikių gatvės, toliau Zuikių gatve iki gyvenvietės ir sąnkryžoje dešiniau,,
2017-06-08 13:38 VĮ "Regitra"
Dokumento numeris: A320-1085/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti sausas pušys keliančias pavojų žmonių sveikatai ir transporto priemonių saugumui. Išdžiuvusių medžių kamienų skersmenys 25, 23, 23, 30 ir 16 cm.
Lentvario g. 7, priešais Regitra, pušų gojelyje,
2017-06-05 14:26 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1058/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti suveržimą 168 cm skersmens skylimą turinčiai liepai, šalinti sausas ir aplūžusias šakas.
Grinės g. 14, nusileidus nuo kalniuko, po kairė,
2017-05-24 07:41 Saugaus eismo poskyris
Dokumento numeris: A320-997/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius, savaime užaugusius medelius ir krūmus (uos. klevai, klevukai, šermukšniai, drebulaitės, obelys, sedula) iki 8 cm skersmens, augančius iš pastato pamatų ir šalia jo. Krūmynai užstoja, pervažą, jose kaupiasi šiukšles.
Kirtimų g. 59D, prie pastato galo,
2017-04-05 15:43 Artūras Šliachtovič
Dokumento numeris: A320-642/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būklės, savaime išaugusią, neišvaizdžią penkiakamienę blindę 18, 20, 22, 24, 28 cm skersmens. Medis trukdo įvažiavimui į nuosavą sklypą.
Kopūstėlio gatvejė, šalia kelio, priešais privatų sklypą (Kopūstėlių g. 27),
2017-03-22 08:58 Virginija Kazlauskienė
Dokumento numeris: A320-533/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti teritoriją (šlaitą ir aukščiau šlaito) šalia privataus namų valdos sklypo, pašalinant blogos būkles, džiūstančius, aplūžusius, pažeistus puvinio, stipriai pasvirusius medžius, krūmus bei atžalas. Gali būti kertami šie blogos būklės medžiai: tuopa dvikamienė, blindės, gluosniai, liepos bei visi uosialapiai klevai (naikintinas invazinis medis).
Teritorija šalia Savanorių pr. 171c namų valdos sklypo,
2017-03-21 09:48 UAB INVESTICIJŲ SRAUTAS
Dokumento numeris: A320-525/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
E. Pliaterytės g. 2, Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:55 Vilniaus m. k. v.,
2017-03-15 10:16 UAB "TOREZA"
Dokumento numeris: A320-493/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu parduotuvės pastato, Maksimiškių g. 5 Vilniuje, naujos statybos projektu Nr. 16-TP-GRN-BD, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170123-00092, pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms darbams trukdančius šalia inžinerinių tinklų augančius medžius: pušys (viso 16 vnt., bendras skersmuo 529 cm), drebules (viso 6 vnt., bendras skersmuo 150 cm), uos. klevus (22 vnt., bendras skersmuo 340 cm), beržus (4 vnt., bendras skersmuo 69 cm), dvi liepas 22 ir 22 cm skersmens, gluosnį 22 cm skersmens, bei ąžuolą 28 cm skersmens.
Maksimiškių g. 5, nuo el. pastoties link upės, palei šilumos trasą.,
2017-03-10 13:26 Jadvyga Jankovskaja
Dokumento numeris: A320-479/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų kapaviečių saugumui, paminklus verčiantį, kapavietes ardantį, beržą 43cm skersmens.
Panerių kapinėse,, Marios Chlebovskos kapavietėje
2017-03-08 10:39 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-439/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu nupjauti nulūžusius skroblus 20,19 cm skersmens.
Gariūnų g. skiriamojoje juostoje,
2017-03-08 08:49 Jevgenijus Lavrinovičius
Dokumento numeris: A320-435/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vaidotų k. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0160:6030 ),
2017-03-07 08:04 Irina Bodyreva Mūrinės Vokės seniūnaitė
Dokumento numeris: A320-426/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai svyrantį trikamienio klevo vieną kamieną 43cm skersmens.
Liuvinavo kapinėse, (kapavietėje),
2017-03-07 07:52 Aleksandr Kasperskij
Dokumento numeris: A320-425/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, aplūžusį, pavojų keliantį klevą 73cm skersmens bei atlikti sanitarinį genėjimą klevui 76cm skersmens.
Sirpučių g. 42 privačioje namų valdoje,
2017-03-07 07:51 Aleksandr Kasperskij
Dokumento numeris: A320-424/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pavojų el.linijai, namui bei žmonių saugumui keliantį klevą 83cm skersmens.
Sirpučių g. 42, prie gatvės valstybinėje žemėje,
2017-03-07 07:42 544-oji daugiabučio namo savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-423/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti pušies 46cm ir kriaušės 23cm skersmens šakų nuo fasado pagenėjimą bei obels 23cm skersmens apatinių šakų, nuo praėjimo pagenėjimą.
Baltosios vokės g. 4,
2017-03-02 07:26 Zita Maknickienė
Dokumento numeris: A320-404/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Aluonos g., Guobų k. privačios nuosavybės žemės sklype (kad. Nr. 0101/0161:1670),
2017-02-24 08:11 Stanislav Buščik
Dokumento numeris: A320-376/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, šaligatvio dangą keliančias, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis 49;50cm skersmens bei nudžiūvusią pušį 28cm skersmens.
Agrastų g. 4 tarp namų bei link miško,
2017-02-20 11:56 Paulius Rudokas
Dokumento numeris: A320-343/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 2-jų kamienų uos. klevą 26 ir 21 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, minėtas uos. klevas gali būti pašalintas (nupjautas).
Žarijų g. 2A teritorijoje,
2017-02-20 10:38 UAB "Mano būstas LT"
Dokumento numeris: A320-341/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Račkūnų k., Galvės g. žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0164:516, 0101/0164:217, 0101/0164:218 ir 0101/0164:219),
2017-02-09 08:42 Jurgita Kojienė
Dokumento numeris: A320-284/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančią, pavojų keliančią liepą 71cm skersmens.
Ražienų g. 15 privačioje namų valdoje,
2017-02-02 07:59 ZITA IEVA KUKŠTIENĖ
Dokumento numeris: A320-242/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, turinčią puvinio, tuščiavidurę liepą 42cm, nulūžusia viršūne liepą 48cm ir džiūstančią liepą 20cm skersmens.
Žalioji a.10,
2017-01-30 11:44 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-221/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išdžiuvusią, 40 cm skersmens liepą, keliančia grėsmę eismui ir žmonių saugumui.
Senasis Gardino pl., priešais autobusų stotelė "Kazbėjų žiedas", šalia posukio į Naujasodžio g.,
2017-01-26 10:01 Božena Golnis
Dokumento numeris: A320-204/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atlikti kelio pakraščių valymą, pašalinant arba apgenint medžius ir krūmus (beržai, blindės, pušys ir kt.) besiplečiančius ant važiuojamosios dalies ir trukdančius eismo saugumui. Iš viso, apie 1 km kelio, pradedant nuo Senojo Gardino plento.
Ražienų gatvėje, pradedant nuo Senojo Gardino plento, iš viso apie 1 km ruožas,
2017-01-24 14:08 GENRIKAS GOLNIS
Dokumento numeris: A320-195/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype kurio kadastrinis nr. 0101/0160:384 Vilniaus m. k. v., unikalus nr. 4400-2627-7954,
2017-01-24 12:18 UAB "TM verslo sprendimai"
Dokumento numeris: A320-193/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Taip pat, vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti medžius augančius arti besiribojančių sklypų tvorų ir galimai joms kenkiančius, pavojingus, turinčius didelį pasvirimo kampą, bei blogos būklės, puvinio pažeistus medžius, taip pat medžius augančius valstybinėje žemėje, augančius el. linijos tinklų apsaugos zonoje.
Tabariškių g. 12, sklype kurio kadastrinis Nr. 0101/0078:45 Vilniaus m. k. v., bei valstybinėje žemėje, tarp sklypo ir kelio.,
2017-01-20 07:29 Nijolė Katinė
Dokumento numeris: A320-163/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti transporto eismo saugumui trukdančius, ant važiuojamosios dalies besiplečiančius blindžių, gluosnių krūmus.
Rėvos g. atkarpoje nuo Vėjo g. iki Vaidotų g.,
2017-01-20 07:17 JURGITA IVICKIENĖ
Dokumento numeris: A320-162/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pažeistą grybinių ligų, pavojų keliančią tuopą 90cm skersmens; Pagenėti tuopai 110cm skersmens aplūžusias, ant pravažiavimo pasvirusias šakas.
Speigo g. 8 prie keliuko,
2017-01-19 08:38 Zbignev Kopačel
Dokumento numeris: A320-158/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklypuose kurių kad. adresas yra 0101/0165:870 Vilniaus m. k.v. ir 0101/0165:871 Vilniaus m. k.v.,
2017-01-19 08:32 Marytė Zinevičiūtė
Dokumento numeris: A320-156/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą vinkšnai 70cm ir klevui 69cm skersmens, pagenint sausas, aplūžusias, nuo pastato ar pavojų keliančias šakas.
Žalioji a. 9 už namo, Andre parko teritorijoje,
2017-01-18 11:02 UAB „Vilniaus klevas"
Dokumento numeris: A320-149/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Jaunystės g. 19,21,21A,25,27,27A,27B,29,31,33,35 žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0161:90, 0101/0161:101, 0101/0161:126, 0101/0161:139, 0101/0161:182, 0101/0161:200, 0101/0161:183, 0101/0161:214, 0101/0161:163, 0101/0161:157, 0101/0161:91),
2017-01-11 10:16 Panerių seniūnija
Dokumento numeris: A320-100/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 kirsti bei genėti krūmus Daniliškių kapinėse, augančius iš tvoros ir šalia jos, nuo įvažiavimo iš J. Tiškevičiaus gatvės, taip pat genėti (patrumpinti bei pašalinti pasvirusias šakas) gudobeles augančias palei Daniliškių kapinių tvorą, nuo įėjimo iš Senojo Gardino plento pusės. Pastaba: Planuojant darbus, susisiekti su Panerių seniūne kuri tiksliai parodys darbų atlikimo vietas, tel. 8 698 45 387.
Daniliškių kapinėse, iš J. Tiškevičiaus g. pusės ir iš Senojo gardino pl. pusės,
2017-01-11 09:30 Panerių seniūnija
Dokumento numeris: A320-99/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti 74 cm skersmens išdžiuvusį beržą (Senojo Gardino plentas maždaug ties 38 n.), kelianti pavojų eismui ir žmonių saugumui, taip pat dėl eismo saugumo iškirsti krūmus bloginančius matomumą prie Senojo gardino plento ir J. Tiškevičiaus gatvių sankryžos. Pastaba: Planuojant darbus, susisiekti su Panerių seniūne kuri tiksliai parodys darbų atlikimo vietas, tel. 8 698 45 387.
Senasis gardino plentas ties 38 namų ir sankryžoje su J. Tiškevičiaus g.,
2017-01-10 16:59 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-95/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti trys išdžiuvusias pušys 45, 46 ir 44 cm skersmens.
Voverių g. 29, netoli namo,
2017-01-10 16:20 STANISLAV URBANOVIČ
Dokumento numeris: A320-93/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 67 cm skersmens seną, džiūstantį, avarinės būklės beržą be viršūnės, bei 55 cm skersmens prastos būklės aplūžusią liepa. Abu medžiai dėl savo būklės kelią pavojų.
Gurelių g. 101, kapinių teritorijoje,
2017-01-10 10:42 Stafanija Baranova
Dokumento numeris: A320-90/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti višūnių redukavimą sid. klevams Ø 63;54;66;98;96;97;102;93;96cm, pažeminant 1/3 medžio aukščio, tuom palenginat medžio lają bei sumažinant grėsmę medžiui nulūžti ar nuvirsti ir padaryti žalos.
Trampolio gatvėje bei prie Tiškevičiaus g. 6 namo palei gatvę,
2017-01-10 10:29 Milda Ona Sušinskienė
Dokumento numeris: A320-89/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 27;31;32;42;36cm bei poliardiruoti gluosnį 68cm skersmens; Pjauti užstelbtą, adpžiūvusią vyšnaitę 12cm skersmens.
Trampolio g. 4 nuo balkonų pusės,
2017-01-10 09:08 EGLĖ ŠIŠKIENĖ VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS VAIKŲ DARŽELIO DIREKTORĖ
Dokumento numeris: A320-85/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti liepas 47, 34, 32, 33, 35, 19, 22, 28, 22, 38, 37, 44, 37, 32, 46, 36, 34, 44, 28, 49, 34, 36, 35, 47, 37 cm skersmens. Pašalinti sausas, aplūžusias ir žemai pasvirusias šakas.
Andre g. 6, vaikų darželio teritorijoje,
2017-01-06 11:33 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-64/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išdžiuvusią, pavojų keliantį pušy 50 cm skersmens.
Pirklių g. 4, priešais Pirklių g. 9, šalia padangų parduotuvės,
2017-01-02 13:34 UAB „Inservis“
Dokumento numeris: A320-11/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų įmonės darbuotojų bei jų turto saugumui, turintį puvinio, pavojingai palinkusį beržą 45,14 cm; turinčią puvinio drebulę 22 cm; nudžiūvusias pušis 32,15,16,32 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas pušų 32,26,30 cm skersmens.
Kirtimų g. 33, teritorijoje
2016-12-21 10:31 UAB "VEIKMĖS STATYBA"
Dokumento numeris: A320-1509/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu automobilių stovėjimo vietų Granitų g., Vilniaus m., statybos projektu Nr. ARCHI-15-70-TP-01, statybos leidimu Nr. LRS-01-161115-00052, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: pušys 17, 18, 33, 13, 13, 10, 8, 15, 18, 7, 19, 14 cm skersmens; beržus 24, 19, 18, 9 cm skersmens; tuopą 2-jų kamienų 15 ir 16 cm skersmens, gudobelės krūmų gyvatvorę palei taką. Kadangi šalinami medžiai auga vandentiekio ir kanalizacijos apsaugos zonoje, atkuriamoji vertė jiems netaikoma.
Granito g. 3B,
2016-12-15 12:45 Živilė Jančiauskienė
Dokumento numeris: A320-1502/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Daniliškių km., žemės sklypas Nr. 4400-0547-0371, kurio kadastro Nr. 0101/0161:1242 Vilniaus m. k. v.,
2016-12-12 11:50 Akcinė bendrovė "Problematika"
Dokumento numeris: A320-1472/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, dėl keliamo pavojaus žmonėms ir jų turtui, skubiai pjauti išdžiūvusias pušis 34 ir 36 cm skersmens, taip pat pjauti dvi pušis 18 ir 22 cm skersmens ir egles 16, 17, 20, 10, 17, 18 cm skersmens, kadangi šie medžiai auga arti pamatų yra pasvirę, kenkia pastatui ir kelia grėsmę dėl saugumo.
Granito g. 3 (už degalinės),
2016-12-06 10:43 Onutė Ščerbienė
Dokumento numeris: A320-1442/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, pavojų keliančią pušį 35cm skersmens.
Juodšilių g. 16B,
2016-12-06 10:18 DNSB JUODŠILIŲ G. 2
Dokumento numeris: A320-1439/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pjauti pažeistas puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis 67;52cm skersmens.
Juodšilių g. 2 prie namo galo,
2016-12-02 07:49 Donata Lukašenkovienė
Dokumento numeris: A320-1424/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų keliančią koloninę tuopą 64cm bei ant sandėliukų pavirtusį, statinį pažeidusį gluosnį 63cm skersmens.
Vėsos g. 18,
2016-12-01 08:47 MARIAN ŠUMEL
Dokumento numeris: A320-1415/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 54 cm skersmens beržą kuris yra pasviręs, kamienas pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonių bei ir jų turto saugumui.
Titnago g. 39A privačiame sklype,
2016-11-10 13:08 UAB "BARTŲ VALDA"
Dokumento numeris: A320-1274/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Bartų g. 11 sklype,
2016-11-10 08:05 VLADISLOVAS KUOLYS
Dokumento numeris: A320-1268/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusias, pažeistas puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis 45;39cm skersmens.
Margirio g. 6 už sklypo ribos,
2016-11-09 07:36 UAB ,,SD RANGA"
Dokumento numeris: A320-1244/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. RPP-01-150629-00677 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius, ąžuolus 18,31,32cm, liepą 30cm, pušį 27cm skersmens.
Kirtimų g. 61B, sklype (Kad. Nr.0101/0082:0028)
2016-11-03 12:19 Nerijus Gudaitis
Dokumento numeris: A320-1192/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Daniliškių km., žemės sklypas Nr. 4400-0128-9120, kurio kadastro Nr. 0101/0161:305 Vilniaus m. k. v.,
2016-11-03 11:58 DARIUS KAZLAUSKAS
Dokumento numeris: A320-1190/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (karklų, juodalksnių) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Maciuliškių km., žemės sklype Nr. 7940-0004-0297, kadastrinis Nr. 0101/0165:297 Vilniaus m. k. v.,
2016-10-26 08:24 Larisa Žibortė
Dokumento numeris: A320-1136/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti savavliškai užaugusius, menkaverčius, žalą bei pavojų el.linijai, tvorai bei eismo saugumui keliančius uos.klevus 23;28;18;18;19;9;8;10;18;29;27;28;23;21;26;8;10;18;20cm skersmens.
Agrastų g. 14, prie sklypo bei palei gatvę,
2016-10-18 10:59 VŠĮ "Vilniaus miesto parkai"
Dokumento numeris: A320-1075/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistus puvinio, džiūstančius, grėsmę statiniams ir žmonėms keliančius, blogos būklės ar pavojingai pasvirusius medžius: liepas 30;32;35;32;68;57;40cm, klevus 94;50;90;71;54;70;90;50cm, uosius 78;63;37;20;19;37cm, ąžuolą 60cm, guobas 47;33cm ir akacijas 30;31;30;24;20cm skersmens.
Andre g., Trakų vokės dvaro parke,
2016-10-17 12:40 UAB "EVA KING"
Dokumento numeris: A320-1063/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augančią, pamatus gadinančią, džūstančią 13 cm šermukšnį.
Kirtimų g. 2, UAB "Eva King" teritorijoje,
2016-10-07 08:42 ALICIJA ZACHAREVIČ
Dokumento numeris: A320-998/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą klevui 65cm skersmens, kadangi šakos liečia paminklus.
Panerių kapinėse prie Zacharevič šeimos kapavietės,
2016-09-29 07:38 Nijolė Katinė
Dokumento numeris: A320-924/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti važiuojamąją kelio dalį užgožusių, keliančių pavojų eismo saugumui, 1 km atkarpoje, gluosnių, baltalksnių, šaltalankių, blindžių, laukinių obelų šakas.
Rėvos g., atkarpoje tarp Vėjo ir Prūdiškių g.
2016-09-19 10:14 UAB IBC LOGISTIKA
Dokumento numeris: A320-874/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Sandėlių g. 26 (0101/0165:1114), Sandelių g. 28 (0101/0165:1116), Sandėlių g. 30 (0101/0165:1115), Sandėlių g. 32 (0101/0165:1117) privačiuose žemės sklypuose ar jų dalyse priklausančiuose UAB "IBC logistika",
2016-09-19 09:57 UAB IBC LOGISTIKA
Dokumento numeris: A320-873/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Krautuvių g. 8 (0101/0165:329); Krautuvių g. 35 (0101/0165:213); Krautuvių g. 37 (0101/0165:320); Krautuvių g. 41 (0101/0165:326); Krautuvių g. 43 (0101/0165:321) privačiuose žemės sklypuose ar sklypo dalyse priklausančiuose UAB,
2016-09-09 08:24 UAB GELSAUGA
Dokumento numeris: A320-807/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti džiūstančius, pavojingais skilusius, nudžiūvusius ar kitaip pavojų keliančius medžius: ąžuolus 42;20;12;8;8;20;16;12;8;8;8;8;20;8;8;12;16cm, pušis 27;24;55;16;8cm, blindes 20;24;12;30;16;12;20;28;32cm, drebules 16;20;24;16;12;12;16cm, beržą 20cm ir vaismedžius; Atlikti lajos sanitarinį formuojamąjį genėjimą ąžuolams 33;33;60;43;45cm ir drebulei 36cm skersmens.
Kibirkšties g. 2 teritorijoje,
2016-09-06 16:52 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-773/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti pavojingą 28 cm skersmens beržą
Fizikų g. 7,
2016-08-30 13:42 Virginija Maravičiūtė
Dokumento numeris: A320-736/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti 3 pavojų keliančias pušis, kurių skersmenys 38,46,68 cm
Margirio g., 4
2016-08-19 14:49 UAB Investma
Dokumento numeris: A320-716/16(2.3.1.12-UK2):
kirsti blindes 8 cm ø – 8 vnt., 9 cm ø – 8 vnt., 10 cm ø – 3 vnt., 12 cm ø – 3 vnt., 14 cm ø – 2 vnt., 16 cm ø – 1 vnt., 18 cm ø – 1 vnt., pušis 8 cm ø – 1 vnt., 10 cm ø – 1 vnt., 16 cm ø – 1 vnt., 26 cm ø – 1 vnt., drebules 8 cm ø – 3 vnt., 9 cm ø – 2 vnt., 10 cm ø – 3 vnt. ir menkaverčius medelius ir krūmus iki 8 cm ø trukdančius vykdyti pagal projektą lauko inžinierinių tinklų tiesimą.
Dubliškių g. šalia sklypo kad. nr. 01010067:172,
2016-08-03 10:31 MAXIMA LT, UAB, Savanorių pr. 247, Vilnius, tel.: 8-5-2686787, faksas 8-5-2686607
Dokumento numeris: A320-666/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusius uos. klevus 26,12 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, trukdančias stebėjimo kamerų matomumui, klevų 30,16 cm skersmens.
Eišiškių pl. 8A,
2016-08-03 10:07 Franciška Ivanovič
Dokumento numeris: A320-664/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Mačiuliškių km., sklype
2016-08-03 09:57 Daiva Ruplėnė
Dokumento numeris: A320-663/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, peraugusias į važiuojamąją kelio dalį, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, ̴ 800 metrų kelio atkarpoje, eglių, blindžių, drebulių bei menkaverčių krūmų.
Petro Joniko gatvėje,
2016-07-27 09:19 Edmundas Mantrimas
Dokumento numeris: A320-653/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti nulūžusio beržo stuobrį 25 cm skersmens.
Kelmijos sodų 34-oji,
2016-07-26 11:33 UAB Vilniaus kogeneracinė jėgaine
Dokumento numeris: A320-649/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. VKJS2016.51-XX-GA-GO.B-01 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti projekte šalinti numatytus 1353 vnt. medžių, pagal pridedamą šalinamų želdinių taksacijos lentelę.
Jočionių g.13, sklype (kad.Nr.0101/0067:0021)
2016-07-20 13:38 UAB ,,THERMO FISCHER SCIENTIFIC BALTICS"
Dokumento numeris: A320-609/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliančius pastatų ir žmonių saugumui, su puviniu liepą 38 cm, džiūstantį klevą 42 cm skersmens .
V. A. Graičiūno g. 8, sklype (kad.Nr.0101/0082:0297)
2016-07-18 08:18 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-591/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti stipriai pavirtusius uos. klevus 20,22 cm bei pavirtusias, padžiūvusias kaukazines slyvas iki 8 cm skersmens, sudarančius sąlygas kauptis šiukšlėms.
prie Savanorių pr.222, ir viaduko
2016-07-18 08:02 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-590/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pėsčiųjų saugumui, užpultą grybinių ligų, stipriai puvinio pažeistą gluosnį 60 cm; aplūžusį uos. klevą 68 cm; pavojingai pasvirusius uos. klevus 9,10,10,10,10,12,12 cm; pašalinti klevų ir uos. klevų atžalas, savaiminukus iki 8 cm skersmens bei kaulenio ir lanksvos krūmus, sudarančius sąlygas kauptis šiukšlėms. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą šeivamedžio, poliardiruoti gluosnį 70 cm skersmens.
Savanorių pr.217 kitoje gatvės pusėje,, šalia Šaltupio g.3 automobilių aikštelės
2016-07-18 07:47 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-589/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, nudžiūvusius ir džiūstančius, stipriai puvinio pažeistus kaštonus 16,17,17,19,20,20,21,21,24,24,27,30,30,32,33,34,34,38,42,44,44; liepas18,28; tuopą 34cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas kaštono 46 cm skersmens.
Savanorių pr., tarp Vaduvos ir Naujosios Rivonių g.
2016-07-14 08:42 AURIMAS PELDŽIUS
Dokumento numeris: A320-574/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Jaunystės g. 23,
2016-07-08 14:06 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-545/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų nudžiūvusį beržą 50 cm bei aplūžusį gluosnio stuobrį 40 cm skersmens.
Titnago g. važiuojant nuo Savanorių pr., link Gariūnų apie 130m nuo įvažiavimo į 13 namą
2016-07-08 13:45 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-544/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusias, trukdančias pėsčiųjų saugumui obelis 2,8,11; pasvirusį virš laidų uos. klevą 23; su puviniu, aplūžusias, džiūstančias blindes 5,6,8,8,10,10,10,10,12,18,20,24,28 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 pakelti lają, genėti pasvirusias virš šaligatvio, klevo 16 cm skersmens, šakas.
Titnago g., Šaltupio stotelė
2016-07-08 13:35 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-543/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 pakelti lajas ir genėti sausas aplūžusias šakas slyvų 20,20,16 cm bei obels 24 cm skersmens.
Vaduvos g.4A, prieš IKI automobilių stovėjimo aikštelė
2016-07-08 13:24 Giedrius Bagdonas
Dokumento numeris: A320-542/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti turinčias puvinio, keliančias pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, aplūžusias blindes 9,13cm skersmens.
Titnago g. prie Jankiškių VVT stotelės,
2016-06-15 16:35 UAB "Mano būstas LT"
Dokumento numeris: A320-386/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius bei neliečiant valstybinės reikšmės miško plotų.
Gurelių k., privačiuose žemės ūkio paskirties sklypuose (kad. Nr. 0101/0165:643, 0101/0165:23),
2016-06-13 08:12 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS (AB ESO)
Dokumento numeris: A320-364/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu šalinti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius, menkaverčius, savaime užaugusius medelius bei krūmus.
Jaunystės g. pabaigoje link Pagirių, neliečiant Valstybinės reikšmės miškų, privačių valdų bei Vilniaus rajono teritorijų,
2016-06-13 07:55 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS (AB ESO)
Dokumento numeris: A320-363/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu šalinti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančias slyvas.
Vanagiškių g. 11 palei sklypą,
2016-06-13 07:49 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS (AB ESO)
Dokumento numeris: A320-362/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu šalinti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančias egles ~35vnt, 10cm-28cm skersmens.
Artojų g. 2 palei sklypą ir gatvę,
2016-06-10 12:56 GENIA DEBESIENĖ
Dokumento numeris: A320-359/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medžius bei krūmus.
Sirpučių g., Vaidegių k., privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0162:249),
2016-06-08 09:11 RIČARDAS ŠALNA
Dokumento numeris: A320-348/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, ligų ir puvinio pažeistus, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančius beržus 52;42;43;46;46;50cm skersmens.
Tiškevičiaus g. 8 kieme,
2016-06-08 09:01 Kazys Laimas Kasperavičius
Dokumento numeris: A320-347/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius, pavojų keliančius beržus 52;42;46;28;56cm skersmens bei džiūstančius, pavojų keliančius beržus 27;28cm skersmens.
Liepų al. 1 privačioje namų valdoje,
2016-06-07 10:03 Jelena Barišauskienė
Dokumento numeris: A320-332/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti privačiame sklype augančius, pavojų keliančius, su puviniu beržą 48 cm skersmens bei liepą 68 cm skersmens.
Neskučių g., 16-1
2016-06-07 08:42 JULIJA LAIMUTĖ LUKOŠEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-323/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, retinti lają liepos 58 cm skersmens.
Speigo g., 8
2016-05-26 15:16 AUDRIUS NARVIDAS
Dokumento numeris: A320-253/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tamsuojančius, pasvirusius, keliančius pavojų gyventojų turto saugumui, beržus 31,33,26, džiūstančia viršūne ąžuolą 27 cm skersmens.
Kunigiškių g., 35B
2016-05-17 08:02 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-205/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nulūžusią ir pakibusią, pušies 43cm skersmens, šaką.
Vilijos g., 15
2016-05-10 08:46 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-161/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų, nudžiūvusią, pavojingai pasvirusią drebulę 24 cm skersmens.
Juodšilių g., 1A
2016-05-03 08:01 Vilniaus Lazdynų vidurinės mokyklos Liudvinavo filialas
Dokumento numeris: A320-111/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, nudžiūvusias ir aplūžusias šakas liepų 54,36,35,38,43,38,43,42,49,52,33,59, guobos26, ąžuolo63 cm skersmens.
Liudvinavo g., 128 palei mokyklos tvorą
2016-05-02 15:59 Rimvydas Juodka
Dokumento numeris: A320-110/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Jaunystės g., 21B privačioje valdoje
2016-05-02 07:49 MARIJA ZINEVIČ
Dokumento numeris: A320-103/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Mačiuliškių k., sklype (kad.Nr.0101/0165:433)
2016-04-29 08:06 ARTUR KLEBINSKAS; ANŽELIKA MAKUTUNOVIČ
Dokumento numeris: A320-82/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius krūmus bei pušaičių savaiminukus.
žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 0101/0165:859),