Informaciniai pranešimai

Data Tipas Informacija Adresas
2019-02-26 10:39
Dokumento numeris: A320-293/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 486, atsižvelgiant į AB "Lietuvos energijos gamyba" raštą "Dėl medžių kirtimo TE-3 teritorijoje", leidžiama neatlygintinai kirsti medžius ir krūmus augančius Jočionių g.13 sklypo teritorijoje, 4,97 Ha ir 3,16 Ha plotuose,nurodytuose pridėtame (prašyme kurio reg. Nr. E319-11/19) situacijos plane.
Jočionių g. 13, pagal pridedamą situacijos planą,
2019-02-12 09:31
Dokumento numeris: A320-201/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms, 31, 34, 29, 24, 31, 35 cm skersmens, pjauti blogos būkles, 22 cm skersmens liepą, pjauti liepų ir išnykusių liepų atžalas, paliekant augti po vieną stiebą (nežymėtus); pjauti uos. klevus 13, 12, 6, 10, 4, 10, 6, 14, 22, 12, 12, 16, 13 cm skersmens, bei atžalas smulkias.
Šaltupio (Titnago) g. 5, palei gatvę,
2019-02-12 08:59
Dokumento numeris: A320-200/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti ant šlaito augančius, 28, 13, 6 cm skersmens blindes, 17, 15, 10, 32 cm skersmens ievas, 5, 5 cm skersmens obelis, bei smulkias jų atžalas, šalinti lazdyno pasvirusias šakas, 7, 8 cm skersmens, sutvarkyti aplūžusią, išvirtusią alyvą, bei pjauti pasvirusią gudobelę.
Vaduvos g. 10, už namo, arčiau privataus namo, bei palei taką, link darželio,
2019-02-11 15:24
Dokumento numeris: A320-197/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti matomumui trukdančius ir eismo sąlygas bloginančius pakelėje užaugusius krūmus ir menkaverčius medelius.
Melioratorių gatvėje, nuo Mechanikų gatvės gatvės dešinėje pusėje, iki sankryžos (už 77 namo),
2019-02-11 08:54
Dokumento numeris: A320-180/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti ir/ar genėti po elektros laidais augančius medžius: alksnius, beržus, drebules.
Vėjo g. 59/Drevininkų g., palei gatvę,
2019-02-11 07:36
Dokumento numeris: A320-178/19(2.3.1.20-UK2):
Pjauti privačiame sklype augančius, pasvirusius, kitus medžius stelbiančius beržus, 2 vnt.
Dubelės g. 17,
2019-01-31 08:07
Dokumento numeris: A320-147/19(2.3.1.20-UK2):
Atlikti nesaugotinų želdinių kirtimą privataus sklypo teritorijoje, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens, bei menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, medžiai (iki 20 cm skersmens) augantis privačiame sklype nėra saugotini, todėl gali būti tvarkomi savininko nuožiūra, leidimas tokių medžių tvarkymui nereikalingas. Privačioje žemėje (kitos paskirties) prie saugotinų medžių priskirti: ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens.
Kovarniškių g. 6, sklype kurio unikalus nr. 4400-4972-4661,
2019-01-29 08:16
Dokumento numeris: A320-116/19(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Trakų Vokės dvaro sodybos, Žalioji a. 2A Vilniuje, komplekso teritorijos centrinės dalies tvarkymo projektu VP16.195-00-TPDP, atlikti numatytus arboristinius darbus, genėjimus - pagenint ir sutvarkant 172 teritorijoje augančius medžius.
Žalioji g. 2A, Trakų Vokės dvaro sodybos teritorijoje,
2019-01-17 13:23
Dokumento numeris: A320-79/19(2.3.1.20-UK2):
Pagenėti alyvos krūmą prie laiptų, paformuojant, pašalinant praėjimui trukdančias šakas, balkonų pusėje, tarp namo ir atraminės sienos, bei virš jos tvarkyti netvarkingai augančius krūmus: viršuje augančius pjauti iki pagrindo, apačioje pjauti išgulusią alyvą (3-4 šakos), sutvarkyti hortenzijas, jas paformuojant ir pritrumpinant.
Vaduvos g. 18, prie laiptų vedančių link namo, bei už namo, balkonų pusėje,
2018-12-20 13:47
Dokumento numeris: A320-2044/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti prie orinės elektros linijos augančią drebulę, apie 30 cm skersmens, taip pat šalinti kitus, keliuko įrengimui trukdančius menkaverčius želdinius – medžius iki 12 cm skersmens, bei krūmus.
Motejaus Butrimavičiaus gatvėje, nuo I. Masalskio gatvės iki M. Butrimavičius g. 14 namo ir 15 sklypo,
2018-12-11 09:51
Dokumento numeris: A320-1968/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti palei Vilniaus trečiosios termofikasinės elektrinės perimetro tvoros apsaugos zonos 3m atstumu iš abiejų pusių savaime užaugusius, žalą darančius medžius bei krūmus.
Jočionių g. 13 pagal prie prašymo pridėtą schemą.,
2018-11-21 10:47
Dokumento numeris: A320-1811/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 43 cm skersmens prie pat pastato augančią pušį, kurios kamienas yra pažeistas.
Baravykų g. 12, privačioje valdoje,
2018-11-21 08:24
Dokumento numeris: A320-1809/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 55 cm skersmens puvinio pažeistą, džiūstantį kaštoną, genėti 91 cm skersmens liepą, pašalinant šakas nuo namo puses, paformuojant bei išretinant lają, atlikti lajos surišimą.
Baravykų g. 2, šalia namo,
2018-11-20 07:40
Dokumento numeris: A320-1796/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis patvirtintu Jaunystės gatvės Vilniuje rekonstravimo techniniu projektu Nr. UL-16-39-01-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-170810-00137, pjauti projekte šalinti numatytus, darbams trukdančius želdinius (kiekiai, rūšis bei kamienų diametrai nurodyti projekto žiniaraščiuose).
Jaunystės g., nuo Jaunystės/Medkirčių gatvių sankryžos iki Jaunystės/ J. Vaičiūnaitės gatvių sankryžos,
2018-11-19 11:15
Dokumento numeris: A320-1785/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti savaime priaugusias, pasvirusias, menkaverčias tuopas, keliančias pavojų ūkiniam pastatui, 5 vnt., ≈ 12-30 cm skersmens.
Gurelių g. 19G, už ūkinio pastato,
2018-11-19 10:54
Dokumento numeris: A320-1784/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 49 cm skersmens, pasvirusią, pavojų keliančią pušį.
Juodšilių g. 33, privačioje valdoje,
2018-11-16 07:53
Dokumento numeris: A320-1778/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, šalinti (kirsti), arba esant poreikiui, genėti medžius bei krūmus užaugusius dujotiekio trasos apsaugos zonoje.
Dujotiekis nuo DPS (A.Paneriai) iki E-3 DRP (Jočionių g. 13),
2018-11-07 14:56
Dokumento numeris: A320-1727/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu "kitos paskirties inžinerinių statinių - aikštelių, un. Nr. 4400-3132-3334 ir 4400-3132-3412, E. Pliaterytės g. 2, Vilniaus m., supaprastintu rekonstravimo projektu, bei išduotu išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-180918-00187, pjauti projekte šalinti numatytus medžius: Pušys 26, 20, 23 cm skersmens, bei kitus, į užstatymo zoną patenkančius, medžius iki 20 cm skersmens.
E. Pliaterytės g. 2, sklype, unikalus Nr. 4400-3132-3334;,
2018-11-07 14:56
Dokumento numeris: A320-1726/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu "kitos paskirties inžinerinių statinių - aikštelių, un. Nr. 4400-3132-3334 ir 4400-3132-3412, E. Pliaterytės g. 2, Vilniaus m., supaprastintu rekonstravimo projektu, bei išduotu išduotu statybos leidimu Nr. LRS-01-180918-00187, pjauti projekte šalinti numatytus medžius: Pušys 21, 24, 27, 20, 21, 27 cm skersmens bei kitas iki 20 cm skersmens; Beržus 24, 29, 25, 25, 22, 31, 28, 22, 21, 20 cm skersmens, bei kitus iki 20 cm skersmens; Drebules 22, 22, 20, 26, 24, 24 cm skersmens, bei kitas iki 20 cm skersmens.
E. Pliaterytės g. 2, sklype, unikalus Nr. 4400-3132-3412;,
2018-11-05 09:29
Dokumento numeris: A320-1712/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti žemės ūkio paskirties žemės sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø30cm.
Graičiūno g., Vaidotų k., žemės ūkio paskirties žemės sklype (kad. Nr. 0101/0161:1661),
2018-10-30 10:01
Dokumento numeris: A320-1698/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius krūmus bei medžius iki Ø30cm.
Guobų g. žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr/ 0101/0161:57) dalyje priklausančioje Valdemarui Januševskiui,
2018-10-18 08:47
Dokumento numeris: A320-1640/18(2.3.1.20-UK2):
Skubiai šalinti 16, 16, 15, 12, 5 cm skersmens uos. klevus ir jų atžalas, bloginančius matomumą, trukdančias saugiam eismui.
Savanorių g. 207, šalia sklypo tvoros, priešais troleibuso žiedą,
2018-10-11 08:50
Dokumento numeris: A320-1581/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į gautą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento Archyvo vedėjo el. laišką, pjauti prie pat pastato, bei pastato aplinkoje augančius menkaverčius, savaime užaugusius medelius ir krūmus.
V. A. Graičiūno g. 20, Archyvo pastato aplinkoje,
2018-10-11 08:21
Dokumento numeris: A320-1578/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 19 cm skersmens, privačioje valdoje valdoje ant įvažos augantį, beržą.
Kaimynų g. 136J sklype, kurio kad. Nr. 0101/0165:2058,
2018-09-26 09:42
Dokumento numeris: A320-1519/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti palinkusius link pastato fasado, stogą braižančius, uosialapius klevus 12 vnt. iki 12 cm bei savaiminukus iki 8 cm skersmens.
Savanorių pr.187, prie UAB "Autogoda" tvoros
2018-09-14 12:04
Dokumento numeris: A320-1451/18(2.3.1.20-UK2):
Atsižvelgiant į Girių g. 31 ir 31A namų gyventojų prašymą, pjauti 28, 23, 15, 25 cm skersmens obelys ir 22. 21, 31 cm skersmens kriaušes.
Girių g. 31, 31A, palei sklypą,
2018-09-11 14:47
Dokumento numeris: A320-1419/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti ar kirsti krūmus, bei menkaverčius medžius trukdančius saugiam automobilių bei pėsčiųjų judėjimui.
Baltosios Vokės Sodų gatvėje, palei 1, 5 sklypus, pagal poreikį abejose kelio pusėse, bei prie sankryžos su Baltosios Vokės g. (plentas),
2018-09-06 08:31
Dokumento numeris: A320-1375/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 136.1.17 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180904-01092 pjauti statybos projekto įgyvendinimui trukdančius, savaime priaugusius, menkaverčius medžius ir krūmus.
Graičiūno g. 36D privačioje teritorijoje,
2018-09-06 07:04
Dokumento numeris: A320-1374/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 30 cm skersmens, pasvirusį, arti namo, privačioje namų valdoje augantį ir jo pamatams galimai kenkiantį beržą.
Gurelių g. 87, sklype šalia privataus gyvenamojo namo,
2018-08-31 08:09
Dokumento numeris: A320-1348/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 45 cm skersmens valstybinėje žemėje, šalia privačios namų valdos sklypo augančią, sausą pušį. Medžio nupjovimą organizuos pareiškėjas.
Margirio g. 6, šalia sklypo, valstybinėje žemėje,
2018-08-28 13:12
Dokumento numeris: A320-1318/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Vidutinio slėgio skirstomojo dujotiekio nuo esamo dujotiekio Kunigiškių gatvėje įrengimo projektu Nr. 145-18-TDP-LD-1, pjauti įrengimo darbams trukdančius, menkaverčius, savaime priaugusius, medelius ir krūmus: blindes, baltalksnius karklus, beržiukus, drebulaites, egles augančius Vėjo gatvėje, šalia sankirtos su Strazdų g. Darbų atlikimo metu stengtis nepažeisti vertingesnių brandžių medžių.
Vėjo g. projekte numatytoje vietoje,
2018-08-24 08:38
Dokumento numeris: A320-1300/18(2.3.1.20-UK2):
Genėti arba esant poreikiui pjauti, palei gatvę (abejose kelio pusėse) augančius, saugiam eismui trukdančius medžius bei krūmus.
Riovonių gatvėje, atkarpoje nuo 10 n. iki 18 n. (iki miško ribos),
2018-08-14 14:07
Dokumento numeris: A320-1230/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti 11 cm skersmens slyvą, džiūstančias, 41 ir 44 cm skersmens gudobeles, genėti 16 cm skersmens slyvą, pašalinant sausas ir žemai nusvirusias šakas, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą alėjoje augančioms liepoms, 53, 41, 36, 71, 44, 31, 45 cm skersmens. Surinkti ir išvežti nulūžusias medžių šakas.
J. Tiškevičiaus g. 4 namo aplinkoje,
2018-08-14 08:18
Dokumento numeris: A320-1223/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti keliančią pavojų eismo saugumui, nudžiūvusią liepą 24 cm skersmens.
J. Tiškevičiaus g. 1,
2018-08-14 07:44
Dokumento numeris: A320-1222/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti nudžiūvusią pušį 35 cm skersmens.
Agrastų g. 12,
2018-08-14 07:27
Dokumento numeris: A320-1220/18(2.3.1.20-UK2):
Pjauti privačiame sklype augantį, pavojų žmonėms ir jų turtui keliantį, džiūti baigiantį beržą, apie 60 cm skersmens.
Vaidotų g. 5, privačiame sklype,
2018-08-08 14:28
Dokumento numeris: A320-1182/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2018-05-30 nutarimu Nr. 521, atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medžius ir krūmus, paliekant vertingus, saugotinus medžius.
Keturiasdešimt Totorių k., žemės ūkio paskirties žemės sklype Nr. 4400-4548-0264,
2018-08-08 10:01
Dokumento numeris: A320-1177/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens.
Vaidotų k. žemės sklype Nr. 4400-2551-1262,
2018-07-31 08:31
Dokumento numeris: A320-1128/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ir genėti (pagal poreikį) menkaverčius medžius ir krūmus augančius palei gatvę, abiejuose gatvės pusėse, Liepų al., trukdančius gatvės važiojamosios dalies dangos įrengimo ir asfaltavimo darbų atlikimui.
Liepų al., neasfaltuotos gatvės atkarpoje iki Vilniaus miesto ribos,
2018-07-27 13:28
Dokumento numeris: A320-1118/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti įmonės teritorijoje, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius medžius: 44 cm skersmens gluosnį, 18, 29, 37, 28, 46, 32, 29 cm skersmens klevus, 28, 21, 18, 25, 22, 14, 26, 22, 24, 22, 14, 22, 28, 24, 14, 24 cm skersmens kaštonus, 19, 21, 22, 17, 21 cm skersmens uosius ir 29 cm skersmens liepą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-11, 10.2. punktu, invazinėms medžių rūšims leidimas nereikalingas, atsižvelgiant į tai teritorijoje augančios baltažiedės robinijos gali būti pjaunamos be leidimo.
Žarijų g. 8, sklypo teritorijoje, arčiau gatvės,
2018-07-23 10:21
Dokumento numeris: A320-1088/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87, 4 punktu pjauti, dėl gyventojų bei jų turto saugumo, nudžiūvusią pušį 60 cm skersmens.
tarp Grinės g. 16, 22 namų,
2018-07-18 09:24
Dokumento numeris: A320-1026/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 63 cm skersmens, arti pastato augantį ir jo konstrukcijoms kenkiantį gluosnį.
Jankiškių g. 18, prie pastato, šalia įejimo,
2018-07-18 09:09
Dokumento numeris: A320-1022/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 52 (pasvirusi), 46, 53, 65 (džiūstančios, puvinio pažeistos) cm skersmens, pavojų žmonėms ir jų turtui keliančias pušys.
Zuikių g. 25, namo aplinkoje,
2018-07-18 08:44
Dokumento numeris: A320-1019/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pavojingai pasvirusią, grėsmę namui bei žmonėms keliantį, 43 cm skersmens beržą.
Padugių g. 2 privataus, gyvenamo namo aplinkoje,
2018-07-18 07:17
Dokumento numeris: A320-1010/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 45, 48, 42 cm skersmens pušys, pašalinant sausas, aplūžusias ir žemiau nulinkusias šakas.
Daniliškių kapinėse, arčiau miško, netoli vandens talpyklos,
2018-07-17 15:51
Dokumento numeris: A320-1009/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, iš apačios pagenėti 41 cm skersmens liepą, šalinti (pažymėtus medelius) liepos savaiminukus iki 10 cm skersmens, klevo, guobos savaiminukus iki 10 cm skersmens, kaukazines slyvas 17, 13, 19 cm skersmens ir kitas smulkias, džiūstančias slyvaites.
J. Tiškevičiaus g. 2, nuo namo kampo, palei E. Andre gatvę iki transformatorinės,
2018-07-17 15:35
Dokumento numeris: A320-1008/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 47 cm skersmens uosį, pašalinant sausas šakas ir šakas virš pravažiavimo
Trampolio g. 2, prie įvažiavimo į kiemą,
2018-07-17 15:22
Dokumento numeris: A320-1007/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos būkles, džiūstančias, bei puvinio ir grybinių lygų pažeistas kaukazines slyvas nuo 6 iki 20 cm skersmens(ne tik pažymėtas), paliekant pavienius sveikesnius medelius, pjauti 8 cm skersmens alyvą, pašalinti jos atžalas nuo laiptų ir praėjimo pusės.
J. Tiškevičiaus g. 11 už automobilių stovėjimo aikštelės, link 13 namo, dešiniau nuo laiptų ir nuo tako,
2018-07-13 14:27
Dokumento numeris: A320-992/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 521, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens.
Keturiasdešimt Totorių k. Žemės ūkio paskirties žemės sklype Nr. 4400-0126-6406,
2018-07-12 09:45
Dokumento numeris: A320-983/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pastato-laboratorijos Žalioji g. 1, Vilniuje griovimo projektu VP17.215-XX-GP, pjauti projekto plane sužymėtus, griovimo darbams trukdančius medžius: klevus 17, 14, 19, 29, 8, 9, 40 cm skersmens, šermukšnį 16 cm skersmens, baltalksnį 10 cm skersmens, vinkšną 12 cm skersmens, tujas 15, 21, 17, 8, 15 cm skersmens, liepą 68 cm skersmens, taip pat kitus, arčiau pastato augančius menkaverčius krūmus ir smulkius medelius iki 8 cm skersmens.
Žalioji a. 1, Trakų vokės dvaro, parko teritorijoje,
2018-07-05 11:07
Dokumento numeris: A320-956/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 20, 28, 32, 36 cm skersmens sausas pušys.
Kirtimų gatvėje, geležinkelių pusėje, tarp žiedo ir posukio link Eišiškių plento,
2018-07-03 15:32
Dokumento numeris: A320-937/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį krūmų genėjimą/formavimą.
Tiškevičiaus g. 1,
2018-07-03 15:23
Dokumento numeris: A320-936/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį krūmų genėjimą/formavimą.
Agrastų g. 16 skvere,
2018-07-03 13:26
Dokumento numeris: A320-929/18(2.3.1.20-UK2):
Vykdant pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimo darbus palei Žarijų gatvę pjauti takų įrengimui trukdančius medžius ir krūmus bei atlikti šakų pagenėjimą.
Žarijų g. nuo Viados,
2018-07-03 08:00
Dokumento numeris: A320-923/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punkto 4.4., 4.7., 4.15 papunkčiais, pjauti 51 cm skersmens, pavojingai pasvirusį beržą, 12 cm skersmens, užstelbtą, nykstantį beržą, 32 cm skersmens, inžinerinių tinklų (kanalizacijos vamzdys 150 Ø) apsaugos zonoje augantį ir vamzdyno remonto darbų atlikimui trukdantį klevą, bei 25 cm skersmens džiovimo požymių turinti, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augantį beržą.
Titnago g. 15, UAB "Darsela" teritorijoje,
2018-06-28 13:27
Dokumento numeris: A320-894/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pėsčiųjų tako J. Tiškevičiaus g. nuo E. Pliaterytės g. iki I. Masalskio g. įrengimo projektu VP 11-35-TP-S2 , pjauti projekte šalinti numatytus ir darbams trukdančius želdinius: 12, 8, 8 cm sk. alksnius, 10 cm skersmens drebulę, 7,7,7 cm skersmens beržus, 7-8 cm skersmens vaismedžius, 11 vnt., bei krūmus, 5 vnt.
J. Tiškevičiaus gatvėje,
2018-06-25 15:39
Dokumento numeris: A320-853/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, poliardiruoti trijų kamienų gluosnį, 43, 42, 32 cm skersmens, šalinti sausas šakas.
J. Tiškevičiaus g. 11, namo kieme, šalia automobilių aiškštelės,
2018-06-25 15:22
Dokumento numeris: A320-852/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu, ties Vilkiškės g. 5, pjauti sausą drebulę, 29 cm skersmens, bei toliau ties Vilkiškės g. 3, pjauti sausas baltąsias egles, 21, 17, 24(išvirtusi), 21, 20, 22, 15, 15 cm skersmens.
Trakų Vokėje, Vilkiškės g. 5 ir Vilkiškės g. 3, prie gatvės,
2018-06-19 08:09
Dokumento numeris: A320-808/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti uos. klevus 20, 21, 26, 30, 38 cm skersmens bei 36 cm skersmens robiniją; genėti 40 cm skersmens uos. klevą, bei 28, 20 ir 14 cm skersmens blindes.
Titnago g. 1, sklypo teritorijoje,
2018-06-07 12:35
Dokumento numeris: A320-751/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti sausą pušį Daniliškių kapinių teritorijoje.
Daniliškių kapinės,
2018-06-07 10:29
Dokumento numeris: A320-747/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti palei gatvę augančias sausas egles 20 ir 49 cm skersmens ir kitoje kelio pusėje sausas blindes 16, 15, 12, 10, 11, 12, 24, 27, 28, 14, 10, 16, 17, 14, 14 cm skersmens ir kitus išdžiuvusius medžius (pagal faktą).
Lentvario ir Murinės Vokės gatvių sankryža, abejose kelio pusėse,
2018-06-07 10:13
Dokumento numeris: A320-746/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išvirtusią, 29 cm skersmens drebulę, bei 30 cm skersmens palinkusią į tvorą besiremiančią, bei pastatui kenkiančią drebulę, genėti 48 bei 28 cm skersmens drebulės, išretinant ir paformuojant lajas bei išimant sausas bei aplūžusias šakas.
Vaduvos g. 38, namo gale, arčiau balkonų, šlaito viršuje,
2018-06-07 09:52
Dokumento numeris: A320-745/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusius, puvinio turinčius klevus 26, 28 cm skersmens, pasvirusius, pavojų keliančius gluosnius 33, 25, 31 cm skersmens, bei gatvės raudonų linijų ribose augančią, puvinio turinčią, 39 cm skersmens liepą.
Mačiuliškių k., sklype, kad. Nr. 0101/0165:1970, suplanuotos gatvės raudonosiose linijose ir prie Užutrakio ir Lentvario gatvių sankryžos,
2018-06-07 08:30
Dokumento numeris: A320-743/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti džiūstančius klevus, 38, 41 cm skersmens, bei pavojingai link gyvenamojo namo pasvirusią liepą, 48 cm skersmens, šalinti atžalas, o kitoms dviems liepoms surišti kamienus tarpusavyje.
Gurelių g. 99 (teritorija tarp 95 ir 99 namų), ant šlaito,
2018-06-06 15:49
Dokumento numeris: A320-738/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu pjauti alyvos atžalas iki 8 cm skersmens.
Bražuolės g. 9, prie gatvės
2018-05-30 12:53
Dokumento numeris: A320-697/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Taip pat, vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15. ir 4.16. punktais, bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pjauti aukštos įtampos orinės 110 kV elektros linijos apsaugos zonoje (po 20 m nuo atramos), augančius visus medžius medžius ir krūmus.
Dobrovolės k. sklype kurio unik. Nr. 4400-2581-2757,
2018-05-30 11:02
Dokumento numeris: A320-696/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės ūkio paskirties sklype, unik. nr. 0101-0161-0253, tarp Guobų ir Meduvio gatvių,
2018-05-25 10:08
Dokumento numeris: A320-669/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Kogeneracinės jėgainės Jočionių g. 13, Vilniuje, statybos projektu Nr. VKJ01, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-180102-00003, LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu bei 2016-10-12 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1018 "Dėl UAB Kogeneracinės jėgainės pripažinimo valstybinės reikšmės atliekų tvarkymo objektu" pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius želdinius.
Jočionių g. 13 teritorijoje,
2018-04-26 11:11
Dokumento numeris: A320-560/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti supuvusias , pavojų keliančias tuopas 87, 100, 106 cm skersmens, likusias tuopas genėti, skersmenis: 68, 76, 106, 85, 87, 96, 82, 65, 74 cm. Palei tuopas yra daug, savaime priaugusių menkaverčių medžių bei krūmų, vyrauja baltalksniai ir blindes, reikėtų atlikti retinimą, iškertant (iki 50 proc.) menkaverčius, medžius, krūmus, bei atžalas.
palei nuovažą nuo Galvės g. link Savanorių pr.,
2018-04-25 10:39
Dokumento numeris: A320-555/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 501_6010S1NG-XX, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170330-00617 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytus, suprojektuotai lietaus nuotėkynei įrengti trukdančius beržus Ø18;18;18;18cm.
Jočionių g. 13 teritorijoje,
2018-04-24 07:58
Dokumento numeris: A320-547/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 25 cm skersmens sausą klevą, genėti 38 ir 31 cm skersmens, arčiau namo balkonų augančius klevus, labiau apgenint šakas nuo namo pusės.
Vaduvos g. 12, balkonų pusėje,
2018-04-23 13:11
Dokumento numeris: A320-541/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Guobų km. žemės sklype, kad. nr. 0101/0161:1321,
2018-04-17 08:00
Dokumento numeris: A320-506/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti sausas pušys 34, 31, 21, 23, 19, 21, 21, 25, 23, 10, 32, 22 cm skersmens.
Jankiškių g. 40, palei gatvę,
2018-04-17 06:53
Dokumento numeris: A320-504/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
V. A. Graičiūno g. 1, sklypo unikalus Nr. 0101-0076-0171,
2018-04-13 09:18
Dokumento numeris: A320-499/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti krūmų genėjimą, paformuojant, patrumpinant, apkarpant nuo šaligatvio pusės.
Salininkai, Pupinės gatvieje, palei šaligatvį, ties 1 ir 3 namais,
2018-04-13 07:35
Dokumento numeris: A320-498/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei parengtu projektu, pjauti 25 ir 35 cm skersmens obelys trukdančias aikštelės įrengimui. Taip pat reikalingas kelmų šalinimas.
Liudvinavo g. 128, Vilniaus lazdynų mokyklos teritorijoje,
2018-04-10 09:24
Dokumento numeris: A320-479/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 33 ir 34 cm skersmens išdžiuvusias pušys.
Trakų Vokėje, Gunkliškių g. 2, kitoje gatvės pusėje, prie pėsčiųjų tako,
2018-04-10 09:01
Dokumento numeris: A320-478/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 53 cm skersmens, pasvirusi, kamieninio puvinio pažeistą uosį, genėti (sanitarinį-formuojamąjį) uosius 52, 39, 54 cm skersmens, klevams 41 ir 39 šalinti sausas šakas, intensyviai apgenėti 95 cm skersmens puvinio pažeistą vinkšną, išlengvinant lają, pašalinant sausas šakas.
E. Andre g. 6, skverė priešais Trakų Vokes vaikų darželį,
2018-04-10 08:32
Dokumento numeris: A320-477/18(2.3.1.20-UK2):
Palei pravažiavimą (link 15-o namo) karpyti krūmus, šalinti medžių savaiminukus, menkaverčius, neperspektyvius medelius, pjauti 21 ir 25 cm skersmens gluosnio kamienus, o likusius, 25 ir 24 stipriai genėti, genėti liepas 29, 31, 26, 23 cm skersmens bei prie namo augančią, 61 cm skersmens liepą genėti pašalinant šakas nuo stogo bei nuo fasado pusės.
J. Tiškevičiaus g. 9 namo kieme,
2018-04-06 10:11
Dokumento numeris: A320-453/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Daniliškių km. žemės ūkio paskirties sklype Nr. 4400-0278-3862,
2018-04-05 10:38
Dokumento numeris: A320-446/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius, blindes, pušaites. Medžių kirtimas turi būti suderintas su sklypo savininkų.
Gunkliškių g. žemės sklype nr. 4400-0092-3153,
2018-04-04 13:57
Dokumento numeris: A320-436/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. DSIV-17-LČ-TDP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170915-01592 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytą, gyvenamojo namo statybos darbams trukdančią pušį Ø10cm bei pagenėti pušų šakas.
Bičiulių g. 4 privačioje valdoje,
2018-04-04 08:05
Dokumento numeris: A320-432/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į tai, jog 2016-12-15 buvo išduotas analogiškas leidimas Nr. A320-1502/16(2.3.1.20-UK2), atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Daniliškių km., žemės sklypas Nr. 4400-0547-0371, kurio kadastro Nr. 0101/0161:1242 Vilniaus m. k. v.,
2018-03-29 08:59
Dokumento numeris: A320-419/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo dalies išvalymą, pašalinant savaime priaugusius nevertingus, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius.
Valstybinėje žemėje, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2151-0021, dalyje (pagal pridedamą schemą).,
2018-03-22 08:21
Dokumento numeris: A320-390/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, bei atsižvelgiant į tai, jog 2014 metais buvo išduotas leidimas Nr. 1412/2014, pjauti privačioje namų valdos sklype augančias pušys 57, 28, 42, 41, 40, 41, 43, 39, 54, 62, 42, 46 cm skersmens bei eglę 46 cm skersmens.
Baltosios Vokės g. 10, žemės sklype 4400-4574-4608,
2018-03-20 09:55
Dokumento numeris: A320-379/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 45 ir 44 cm skersmens sausas pušys.
Baltosios vokės g. 6, Juodšilių g. 3, šalia esančio miškelio, valstybinėje žemėje,
2018-03-19 13:14
Dokumento numeris: A320-370/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti privačioje valdoje, šalia orinės el. linijos augančias, pasvirimo turinčias, pavojų žmonėms ir pastatams keliančias, 40 ir 52 cm skersmens pušys.
Kadugių g. 3, privačiame sklype,
2018-03-14 08:36
Dokumento numeris: A320-344/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87, atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Sklype kurio unikalus Nr. 4400-0296-6663, Daniliškių k., Vilniuje,
2018-03-13 13:26
Dokumento numeris: A320-335/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklype kurio unikalus Nr. 7970-0002-0172, Vaidegių k. Vilnius,
2018-03-13 13:08
Dokumento numeris: A320-334/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti žemės ūkio paskirties sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype Nr. 7940-0004-0413, Mačiuliškių k., Vilnius,
2018-03-05 08:35
Dokumento numeris: A320-295/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti džiūstančias, aplūžusias, ant elektros tinklų augančias, pavojų žmonėms ir šalia statomiems automobiliams keliančias egles, 33, 30, 25, 31, 38, 42 cm skersmens, taip pat pjauti kieme, prie pat pastato augančią, stogą užgožiančią eglę, 42 cm skersmens, bei pavojingai pasvirusią eglę, 36 cm skersmens.
Kirtimų g. 41A, šalia sklypo ir sklypo teritorijoje,
2018-02-28 10:26
Dokumento numeris: A320-275/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti šermukšnius 21, 22, 21, 19, 18, 23, 23, 15, 13, 18, 19, 16, 21 cm skersmens, tuopą 34 cm skersmens, klevą 21 cm skersmens, pašalinant sausas šakas, bei apgenint šakas nuo pastato ir nuo stogo pusės; pjauti sausas, puvinio pažeistas ir/ar pasvirusius šermukšnius 10, 13, 11, 10, 17, 23, 12, 8, 8, 11, 21, 20, 13, 10, 11, 17, 8, 11, 12, 22, 9, 10, 10, 5 cm skersmens, klevus 15 ir 13 cm skersmens, smulkius klevų savaiminukus, slyvas 6, 7 cm skersmens.
Juodšilių g. 10, palei Panerių lopšelio-darželio teritoriją,
2018-02-28 09:16
Dokumento numeris: A320-272/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pavojingai palinkusį, žmonėms bei pastatams pavojų keliantį pušį, apie 38 cm skersmens.
Kadugių g. 5 namo kieme, valstybinėje žemėje,
2018-02-27 15:11
Dokumento numeris: A320-269/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15. ir 4.16. punktais, bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, pjauti ir/ar genėti 0,4 kV orinės elektros linijos apsaugos zonoje, valstybinėje (ne miško paskirties) žemėje augančius medžius ir krūmus (beržus, uos. klevus, klevus, blindės, žilvičius, drebules ir kt.), keliančius pavojų žmonėms bei saugiai el. linijų eksploatacijai.
Gamyklos gatvė ir Barčių gatvė, Salininkai,
2018-02-26 13:02
Dokumento numeris: A320-264/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu administracinio pastato, Žarijų g. 6, Vilniuje statybos projektu 53-00-TP, statybos leidimu Nr. LSNS-01-180214-00219 ir parengtu apželdinimo planu 53-00-TP-SP.B-04 , pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: liepas 41 liepą (nuo 10 iki 48 cm skersmens), 13 beržų (nuo 6 iki 41 cm skersmens), 3 kaštonus (po 19 cm skersmens), 2 klevus ( po 41 cm skersmens), bei 10 cm skersmens obelį.
Žarijų g. 6, sklype 0101/0076:0388,
2018-02-23 09:07
Dokumento numeris: A320-261/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 103 cm skersmens ąžuolą, pašalinat ir/ar patrumpinant šalia esančiam pastatui pavojų keliančias šakas, taip pat pašalinant sausas šakas, pjauti 41 cm skersmens puvinio pažeistą klevą.
Gariūnų aklg. 16, valstybinėje žemėje,
2018-02-20 09:51
Dokumento numeris: A320-240/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius medžius ir krūmus bei atžalas.
Mačiuliškių g. 64 privačioje namų valdoje,
2018-02-05 15:31
Dokumento numeris: A320-186/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 75 cm skersmens liepą, atliekant sanitarinį-formuojamąjį genėjimą, bei saugumo sumetimais sumažinti medžio aukštį, 1/5 patrumpinant lają.
Liudvinavo g. 41, prie kelio,
2018-02-02 08:53
Dokumento numeris: A320-174/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti iš pamatų augančią, pasvirusią, praėjimui trukdančią slyvą, 14, 21, 15 cm skersmens.
Titnago g. 1/Šaltupio g. kampas,
2018-02-02 08:30
Dokumento numeris: A320-170/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti netaisyklingai augantį, puvinio pažeistą 25 cm skersmens beržą, bei 39 cm skersmens džiūstantį klevą; 39 cm skersmens ąžuolą pagenėti, pašalinant apatines šviežiai atžėlusias šakas iki storesnių šakų lygio.
Naujasodžio g. 56B, privačiame sklype,
2018-01-23 08:16
Dokumento numeris: A320-90/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, bei invazinės rūšies medžiai (pvz. uos. klevas, akacija) gali būti šalinami be leidimo.
Savanorių pr. 247, žemės sklype kurio unikalus Nr. 0101-0076-0394,
2018-01-17 10:34
Dokumento numeris: A320-71/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis (uosialapis klevas, akacija) nėra saugotinos ir gali būti šalinamos be leidimo (išskyrus tam tikrus atvejus).
Naujakiemio km. žemes ūkio paskirties sklype, unikalus nr. 4400-3153-8462,
2018-01-17 08:12
Dokumento numeris: A320-65/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išvalyti kelio kelkraštį, pašalinant saugiam eismui trukdančius krūmus bei patrumpinant medžių šakas.
Vėjo g., pradedant už 82 namo link Vilniaus centro, apie 50 m ir kitoje kelio pusėje keli krūmai,
2018-01-11 08:17
Dokumento numeris: A320-43/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti 43 ir 44 cm skersmens liepas, viena iš kurių pasvirusį į gatvę, o kitą stipriai pažeista puvinio, abu medžiai kelia pavojų žmonėms, transportui ir šalia esantiems statiniams.
Liudvinavo g. 128, šalia Liudvinavo ir Ižos gatvių sankryžos,
2018-01-11 08:07
Dokumento numeris: A320-42/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti 62 cm skersmens, pasvirusią, pavojų keliančią akaciją, bei pasvirusį, nustelbtą, neperspektyvų, 15 cm skersmens klevą; taip pat, pagal poreikį atlikti teritorijoje augančių medžių sanitarinį genėjimą, šalinant sausas, nusvirusias ir aplūžusias šakas.
Liudvinavo g. 128, Vilniaus lazdynų mokyklos teritorijoje,
2017-12-28 13:22
Dokumento numeris: A320-2149/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti stipriai puvinio pažeistą, pavojų žmonėms bei jų turtui keliantį, 94 cm skersmens uosį.
Žalioji a. 10, už namo, šlaito viršuje,
2017-12-28 08:23
Dokumento numeris: A320-2147/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 39 cm skersmens aplūžusi, puvinio pažeistą uosį, pjauti 53 cm skersmens, ant kitų medžių pakibusią liepą, bei 43 cm skersmens pavojų keliančią liepą, pjauti 65 cm skersmens, skylusį, pavojų keliantį uosį; genėti 20 cm skersmens vyšnią nuo balkonų pusės, apgenėti 41, 38, 36, 54 cm skersmens uosius, 54, 61, 41 cm skersmens klevus, genėti 71 cm skersmens liepą, paformuojant ir išlengvinant lają.
Vaikų g. 15, 17, 19, 21 namų apsuptyje,
2017-12-07 15:53
Dokumento numeris: A320-2085/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti puvinio pažeistus, grėsmę keliančius gluosnius 43, 41 ir 31 cm skersmens.
Juodšilių g. 10, Panerių lopšelio-darželio teritorijoje,
2017-12-07 08:28
Dokumento numeris: A320-2079/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10 punktu, bei atsižvelgiant į suderinta Pastato el. įrenginių prijungimo prie el. tinklų Savanorių pr. 178F Vilniuje projektą Nr. 16-07-39A-TP-E, pjauti 51 cm skersmens uos. klevą trukdantį transformatorinės įrengimui.
Savanorių pr. 178,
2017-12-04 15:32
Dokumento numeris: A320-2075/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augantį, žalą darantį beržą Ø43cm, pažiestą puvinio, pasvirusį, pavojų keliantį ąžuolą Ø61cm bei nudžiūvusias pušis Ø42;28cm.
Savanorių pr. 231 teritorijoje,
2017-11-14 08:25
Dokumento numeris: A320-1995/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliančią pušį Ø48cm.
Pagirio g. 8 privačioje namų valdoje,
2017-11-09 15:24
Dokumento numeris: A320-1983/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR aplinkos ministro įsakymais D1-343 ir D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą pašalinant menkavertes, savaime sandėliavimo aikštelėje bei inžinerinių komunikacijų apsaugos zonoje priaugusias pušaites, beržiukus, drebules, blindes (viso: 527vnt.) bei menkaverčius krūmynus.
Baltosios vokės g. 39 žemės sklype,
2017-11-08 07:43
Dokumento numeris: A320-1977/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 53 cm skersmens sausą pušį.
Mechanikų g. 79, kieme,
2017-10-26 14:22
Dokumento numeris: A320-1935/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į Gamybos ir pramonės paskirties pastato (8.8) Savanorių pr. 219 Vilniuje statybos projektą Nr. 14/055, statybos leidimą Nr. LSNS-01-170619-01164 ir parengtą apželdinimo planą, pjauti gatvės raudonųjų linijų zonoje, ant inžinerinių tinklų augančius ir vandentiekio įvado įrengimui trukdančius beržus 17, 19, ir 23 cm skersmens ir pušį 7 cm skersmens.
Titnago gatvėje, tarp 6 ir 8 sklypų, valstybinėje žemėje, priešais įvažiavimą į Savanorių pr. 219 sklypo teritoriją,
2017-10-24 09:54
Dokumento numeris: A320-1914/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis leidimu statybai LSNS-01-170419-00766 ir suderintu želdinių inventorizacijos (taksacijos) planu, kirsti saugotinus želdinius (medžius, krūmus) augančius Jogėliškių gatvės raudonųjų linijų ribose, esant galimybei paliekant pavienius, vertingus medžius gatvės pakraščiuose. Taip pat, vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų bei gretimų teritorijų valymą, pašalinant savaime priaugusius iki 8 cm skersmens, menkaverčius, natūraliai išaugusius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Jogėliškių g. nuo Fabriko gatvės iki Konstantino Ostrogiškio gatvės, UAB „Eika“ priklausančiose sklypuose (sklypų išvalymas), palei Jogėliškių gatvę, bei Konstantino Ostrogiškio g., valstybinėje žemėje, tarp suformuotų sklypų ir Palentvario miško ribos.,
2017-10-05 15:23
Dokumento numeris: A320-1819/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti 53 cm skersmens, puvinio pažeistą liepą, augančia už kapinių tvoros. Medis turi pažeistą kamieną, nemažai išdžiuvusių šakų, kelia grėsmę antkapiams.
Savavorių pr. 229A, šalia Panerių kapinių,
2017-10-03 15:27
Dokumento numeris: A320-1810/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti 61 cm skersmens pušį, augančią arti pastato, keliančia jam grėsmę.
Pagirio g. 18, šalia sklypo, valstybinėje žemėje,
2017-10-02 09:23
Dokumento numeris: A320-1788/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, skubiai pjauti pavojų keliantį sausą ąžuolą 72 cm skersmens ir sausą drebulę 41 cm skersmens. Krentančios šakos kelia pavojų žmonėms ir automobiliams.
Kibirkšties g. 5 (ąžuolas) ir Kibirkšties g. 1A (drebulė),
2017-09-26 09:33
Dokumento numeris: A320-1753/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti dėl gyventojų saugumo, įaugusius į gatvės apšvietimo stulpą klevus 8,7cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šaką palinkusią link gatvės šviestuvo, klevo 16 cm skersmens.
E. Andre g., prieš autobusų stotelę
2017-09-26 07:56
Dokumento numeris: A320-1749/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, vaismedžiai, vaiskrūmiai, natūraliai išaugę krūmai (išskyrus bendro naudojimo teritorijoje), gali būti šalinami be leidimo.
Drevininkų g. 60, žemės sklype Nr. 4400-2162-8402,
2017-09-19 12:38
Dokumento numeris: A320-1703/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti šešias išdžiuvusias tuopas 21, 25, 29, 23, 24, 28 cm skersmens. (medžiai nežymėti, auga šalia UAB "SVARITA", leidimas išduotas pagal Panerių seniūnijos pateiktus duomenys).
Kirtimų g. 57A, šalia UAB "Svarita",
2017-09-19 11:52
Dokumento numeris: A320-1702/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu Vidutinio slėgio dujotiekio įrengimo projektu Nr. 17-86-LD, žemės kasimo leidimu Nr. AK-2589/42/2017, pjauti įrengimo darbams trukdančius, pakelėse, savaime priaugusius, menkaverčius medelius ir krūmus: blindes, karklus, beržiukus, drebulaites ir kt., Jaunystės, Drevininkų, Medkirčių ir Daubiškių gatvėse.
Daubiškių g. 6, 18; Drevininkų g. 51, 53; Medkirčių g. 25; Jaunystės g.,
2017-09-14 08:22
Dokumento numeris: A320-1670/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Jaunystės g., Vaidotų k., žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0160:1672, 0101/0160:6578, 0101/0160:6583, 0101/0160:6580, 0101/0160:6582, 0101/0160:6084, 0101/0160:5912, 0101/0160:6581, 0101/0160:6579, 0101/0160:6584),
2017-09-12 07:45
Dokumento numeris: A320-1643/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti arti pastato augančią, 35 cm skersmens eglę. Medžio pjovimo darbus organizuos pareiškėjai.
Granito g. 3, šalia UAB "Vildoma" pastato,
2017-09-11 08:19
Dokumento numeris: A320-1634/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skilusią, avarinės būklės dvikamienę eglę Ø32;30cm.
Tvarkų vokės dvaro sodybos parke,
2017-08-29 07:44
Dokumento numeris: A320-1553/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti komunikacijų apsaugos zonoje augančias, radijo ryšiui tarp E-3 pagrindinio pastato ir nuskaidrinto vandens siurblinės trukdančias drebules Ø16;17;21;23;22;23cm.
Jočionių g. 13 teritorijoje,
2017-08-24 08:31
Dokumento numeris: A320-1535/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 52 cm skersmens sausą liepą.
Lentvario g., tarp Žarijų ir Liudvinavos gatvių, važiuojant nuo Regitros, iš dešinės pusės,
2017-08-23 14:10
Dokumento numeris: A320-1530/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, bei Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18.1. punktu, pjauti keturias senas obelys, trukdančias numatytiems aplinkos tvarkymo darbams.
Savanorių pr. 237 sklype, prie įvažiavimo,
2017-08-18 13:07
Dokumento numeris: A320-1517/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias, pavojų statomoms bei pravažiuojančioms transporto priemonėms keliančias pušis Ø42;35;41cm
Kirtimų g. 11 ties pravažiavimu iš Pirklių g. valstybinėje žemėje,
2017-08-18 09:49
Dokumento numeris: A320-1511/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, bei atsižvelgiant į bei LR aplinkos ministerijos raštą Nr. (18-2)-D8-8978, atlikti privataus sklypo valymą (1 ha plote), pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens ir kitus nevertingus, savaime užaugusius, nepatenkinamos bei blogos būklės medžius: pušys nuo 8 iki 45 cm skersmens, drebules nuo 8 iki 34 cm skersmens, beržus nuo 8 iki 29 cm skersmens.
Privačiame žemės sklype, unikalus Nr. 4400-1768-4809,
2017-08-11 09:00
Dokumento numeris: A320-1497/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu bei atsižvelgiant į NŽT 2017-01-18 sutikimą Nr. SUVA-459-(8.53-49), pjauti geležinkelio apsaugos zonoje augančius ir elektros kabelio klojimo darbams trukdančius uos. klevą 24 cm skersmens, pušys 28, 28, 40 cm skersmens, drebules 17, 18, 24, 28 cm skersmens, beržus 10, 20, 36, 41 cm skersmens, blindes 22 ir trikamienę 22, 26, 27 cm skersmens.
Vaidotų – Panerių tarpstotyje, Agrastų g. (Panerių geležinkelio stoties teritorijoje),
2017-08-09 10:20
Dokumento numeris: A320-1476/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti žmonių bei jų turto saugumui pavojų keliantį 49 cm skersmens beržą.
Vaduvos g. 46 namo teritorijoje,
2017-07-13 15:41
Dokumento numeris: E657-585/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Aguonų g. 24, Vilniuje, 2017‐08‐03 17.30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu ‐ UAB "Hidroterra", Zietelos g. 3, 03160 Vilnius El. paštu ‐ info@hidroterra.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Hidroterra", Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, projekto vadovas Darius Kalesnykas, el. paštas info@hidroterra.lt, tel. 8 (5) 232 1807
Jočionių g 13, Paneriai, Vilnius,
2017-07-11 14:37
Dokumento numeris: E657-574/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Aguonų g. 24, Vilniuje, 2017‐08‐03 17.30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu ‐ UAB "Hidroterra", Zietelos g. 3, 03160 Vilnius El. paštu ‐ info@hidroterra.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Hidroterra", Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, projekto vadovas Darius Kalesnykas, el. paštas info@hidroterra.lt, tel. 8 (5) 232 1807
Jočionių g 13, Paneriai, Vilnius,
2017-07-07 17:10
Dokumento numeris: A320-1266/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti genėjimą liepoms 42, 63, 54, 56 cm skersmens, pakeliant ir išretinant lajas, pašalinant sausas šakas, pjauti sausas slyvas 18, 16, 17, 21, 24 cm skersmens.
J. Tiškevičiaus g. 8, arčiau gatvės,
2017-07-07 15:44
Dokumento numeris: A320-1263/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti stipriai puvinio pažeistą, pavojų žmonėms ir transportui keliančią, 96 cm skersmens liepą.
Žalioji a., priešais Vinkšnų g. 14 namą,
2017-07-05 17:18
Dokumento numeris: E657-564/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
110 kV skirstyklos VP patalpose Jočionių g. 13, Vilniaus m. sav. nuo 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikti iki 2017-07-26, el paštu vaidotas.vasiliauskas@eti.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vaidotas Vasiliauskas, el. paštas vaidotas.vasiliauskas@eti.lt 869909580
Jočionių g 13, Paneriai, Vilnius,
2017-07-05 15:40
Dokumento numeris: A320-1254/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į tai, kad medžiai auga privačioje namų valdoje, leidžiama pjauti blogos būklės, džiūstančius beržus 42, 43, 49, 42 cm skersmens. Saugumo sumetimais, rekomenduojama atlikti ąžuolo lajos suveržimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-446 patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18 punkte yra numatyta, kad želdiniams, esantiems privačių namų valdose, privačiuose sodų sklypuose (išskyrus atvejus, kai kadastro registro pažymoje yra įrašas apie saugotinus želdinius) leidimo medžiams ir krūmams kirsti ar kitaip pašalinti nereikia. Atsižvelgiant į tai, privačių namų valdų ir individualių sodo sklypų savininkai, sklype augančius želdinius tvarko savo nuožiūra be atskiro savivaldybės leidimo.
Melioratorių g. 43, privačioje namų valdoje.,
2017-07-05 14:53
Dokumento numeris: A320-1252/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medžius ir krūmus.
Rūtenių g. 14 privačiame sklype (kad. Nr. 0101/0165:1527),
2017-07-05 14:51
Dokumento numeris: A320-1251/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius, menkaverčius medžius ir krūmus.
Rūtenių g. 20 privačiame sklype (kad. Nr. 0101/0165:1528),
2017-07-03 08:31
Dokumento numeris: A320-1223/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų žemės sklype (kad. Nr. 0101/0165:212 ir 0101/0165:975), Vilniaus m. statybos projektu Nr. 2015-12-TP-BD, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-160914-00332 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu, pjauti inžinerinių tinklų klojimui bei gatvės tiesimui trukdančius medžius: pušys Ø 18-50 cm, apie 100 vnt.; ąžuoliukus Ø 9-15 cm, apie 20 vnt.; beržai Ø 15, 13, 12 cm; tuopos Ø 73, 85 cm.
žemės sklype, kad. Nr. 0101/0165:212 ir 0101/0165:975,
2017-06-30 14:35
Dokumento numeris: E657-550/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius, II aukšto fojė prie 216 kab., 2017-08-01 17:00val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu ieva@sprik.lt iki 2017-07-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Irena Olšauskienė, irena.olsauskiene@gmail.com, +37069844860
Žarijų g 6, Paneriai, Vilnius,
2017-06-28 08:57
Dokumento numeris: A320-1204/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti džiūstančius beržus 11, 12, 13 cm skersmens. Rekomenduojama nukasti šalia medžių supiltą gruntą, nes tai gali būti medžių džiovimo priežastys.
Kovarniškių g. 4, šalia sklypo,
2017-06-28 07:46
Dokumento numeris: A320-1201/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti pasvirusį, pavojų keliantį, 58 cm skersmens uos. klevą. Kontaktinis asmuo Drozdovas Vitalijus, tel. 8 655 68 126; ir 8 5 264 0257;
Pašto g. 1/18, netoli gyv. namo.,
2017-06-21 07:30
Dokumento numeris: A320-1156/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės ūkio paskirties sklype, kad. Nr. 0101/0162:1931 Vilniaus m. k. v., Dobrovolės g.,
2017-06-20 15:59
Dokumento numeris: A320-1154/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0160:6030 Vilniaus m. k. v.,
2017-06-20 15:05
Dokumento numeris: A320-1153/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (karklų, juodalksnių, blindžių) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklype, kad. Nr. 0101/0162:1269 Vilniaus m. k. v., Trakų Vokė,
2017-06-20 10:28
Dokumento numeris: A320-1143/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą liepoms 41, 48, 47, 32, 36, 39, 40 cm skersmens.
J. Tiškevičiaus g. 6, priešais namą,
2017-06-20 09:17
Dokumento numeris: A320-1142/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, J. Tiškevičiaus g. 7 namo aplinkoje, pjauti išdžiuvusią, 30 cm skersmens eglę ir 18 cm skersmens gudobelę,nuo langų ir sienų pusės apgenėti dvikamienę trešnė 18 ir 20 cm skersmens, pašalinti sausas šakas eglėms 42 ir 22 cm skersmens, genėti 45 cm skersmens gluosnį, formuojant lają ir šalinti sausas šakas. J. Tiškevičiaus g. 3 namo aplinkoje genėti 24 cm skersmens klevą, pakeliant lają, genėti 40 cm skersmens obelį, šalinti sausus ir genėti kitus praėjimui trukdančius krūmus (alyvas), pjauti sausą, 20 cm skersmens obelį. (auga gyliau už namo esančiame sode).
J. Tiškevičiaus g. 7 namo aplinkoje ir J. Tiškevičiaus g. 3, praejime nuo gatvės ir gyliau už kiemo esančiame sode,
2017-06-09 14:46
Dokumento numeris: A320-1109/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti sausą, daugiakamienį baltalksnį 14, 18, 15, 16, 10 cm skersmens, bei arčiau tvoros džiūstantį baltalksnį 24 cm skersmens.
Daniliškių kapinėse, iš J. Tiškevičiaus g. pusės, įvažiavus tiesiai ir iš dešinės,
2017-06-09 14:30
Dokumento numeris: A320-1107/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti sausą, 58 cm skersmens beržą, taip pat išrauti išdžiuvusią (neprigijo), tolėliau, apsisukimo vietoje esančią tują.
E. Andre g., tarp 6 ir 8 namų ir tolėliau, priešais darželį.,
2017-06-09 13:55
Dokumento numeris: A320-1106/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nykstantį, palinkusi uosi 18 cm skersmens, skurstanti, nykstantį klevą 18 cm skersmens, stipriai pasvirusį, pavojų kelianti, pavaldiniai koplyčios tvorai kenkiantį klevą 30 cm skersmens, kitoje koplyčios pusėje, prie tvoros, pjauti džiūstančią, 14 cm skersmens slyvą; kitoje kelio pusėje, prie J. Tiškevičiaus g. 2 namo galo (E. Andre gatvėje), skubiai pjauti sausą liepą 34 cm skersmens, džiūstančią akaciją 9 cm skersmens, pjauti dvikamienio uosio išdžiuvusį 22 cm skersmens kamieną, o kitą 37 cm skersmens genėti, nupjaunant sausas šakas, taip pat šalinti visas smulkias šalia esančias medžių atžalas.
E. Andre g. 19, šalia koplyčios, prie aikštelės ir kitoje gatvės puseje,
2017-06-08 14:26
Dokumento numeris: A320-1086/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti išdžiuvusias,sutrūnijusias, pavojų keliančias pušys 50, 39 ir 52 cm skersmens.
Vovierių g. 29. Nuo Eišiškių pl. važiuoti iki Zuikių gatvės, toliau Zuikių gatve iki gyvenvietės ir sąnkryžoje dešiniau,,
2017-06-08 13:38
Dokumento numeris: A320-1085/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti sausas pušys keliančias pavojų žmonių sveikatai ir transporto priemonių saugumui. Išdžiuvusių medžių kamienų skersmenys 25, 23, 23, 30 ir 16 cm.
Lentvario g. 7, priešais Regitra, pušų gojelyje,
2017-06-05 14:26
Dokumento numeris: A320-1058/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti suveržimą 168 cm skersmens skylimą turinčiai liepai, šalinti sausas ir aplūžusias šakas.
Grinės g. 14, nusileidus nuo kalniuko, po kairė,
2017-05-24 07:41
Dokumento numeris: A320-997/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius, savaime užaugusius medelius ir krūmus (uos. klevai, klevukai, šermukšniai, drebulaitės, obelys, sedula) iki 8 cm skersmens, augančius iš pastato pamatų ir šalia jo. Krūmynai užstoja, pervažą, jose kaupiasi šiukšles.
Kirtimų g. 59D, prie pastato galo,
2017-04-20 15:38
Dokumento numeris: E657-306/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-05-09, 17:00 h, Ulonų g. 5, Vilnius (4 a., I laiptinė);

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Paštu – Ulonų g. 5, Vilnius El. paštu: rokas@eksploit.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Martynas Mačiulis, info@eksploit.lt, +370 609 79272
Salpos g 40, Paneriai, Vilnius,
2017-04-13 15:26
Dokumento numeris: E657-286/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žirmūnų g. 67 A, Vilnius, 2017-05-11, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu dalius@artex.lt iki 2017-05-10 d. 17:00.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Dalius Striukas, dalius@artex.lt, 861154412
Granito g 3, Paneriai, Vilnius,
2017-04-10 14:27
Dokumento numeris: E657-265/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas numatomas balandžio 27 d. 17.00 val. Konstitucijos pr. 3 (2a foje).

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki balandžio 26 d. 18.00 val. elektroniniu adresu jurgita.mack@gmail.com arba paštu Kranto g. 41A Grigiškės.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jurgita Šniepienė. jurgita.mack@gmail.com 862089066
Antano Gudaičio g 38, Paneriai, Vilnius,
2017-04-10 11:08
Dokumento numeris: E657-262/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žirmūnų g. 67A, Vilnius 2017-04-28 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu dalius@artex.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Dalius Striukas, 861154412, dalius@artex.lt
Granito g 3, Paneriai, Vilnius,
2017-04-05 15:43
Dokumento numeris: A320-642/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, pjauti blogos būklės, savaime išaugusią, neišvaizdžią penkiakamienę blindę 18, 20, 22, 24, 28 cm skersmens. Medis trukdo įvažiavimui į nuosavą sklypą.
Kopūstėlio gatvejė, šalia kelio, priešais privatų sklypą (Kopūstėlių g. 27),
2017-03-22 08:58
Dokumento numeris: A320-533/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, tvarkyti teritoriją (šlaitą ir aukščiau šlaito) šalia privataus namų valdos sklypo, pašalinant blogos būkles, džiūstančius, aplūžusius, pažeistus puvinio, stipriai pasvirusius medžius, krūmus bei atžalas. Gali būti kertami šie blogos būklės medžiai: tuopa dvikamienė, blindės, gluosniai, liepos bei visi uosialapiai klevai (naikintinas invazinis medis).
Teritorija šalia Savanorių pr. 171c namų valdos sklypo,
2017-03-21 09:48
Dokumento numeris: A320-525/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
E. Pliaterytės g. 2, Vilnius, kad. Nr. 0101/0162:55 Vilniaus m. k. v.,
2017-03-15 10:16
Dokumento numeris: A320-493/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu parduotuvės pastato, Maksimiškių g. 5 Vilniuje, naujos statybos projektu Nr. 16-TP-GRN-BD, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170123-00092, pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms darbams trukdančius šalia inžinerinių tinklų augančius medžius: pušys (viso 16 vnt., bendras skersmuo 529 cm), drebules (viso 6 vnt., bendras skersmuo 150 cm), uos. klevus (22 vnt., bendras skersmuo 340 cm), beržus (4 vnt., bendras skersmuo 69 cm), dvi liepas 22 ir 22 cm skersmens, gluosnį 22 cm skersmens, bei ąžuolą 28 cm skersmens.
Maksimiškių g. 5, nuo el. pastoties link upės, palei šilumos trasą.,
2017-03-10 13:26
Dokumento numeris: A320-479/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų kapaviečių saugumui, paminklus verčiantį, kapavietes ardantį, beržą 43cm skersmens.
Panerių kapinėse,, Marios Chlebovskos kapavietėje
2017-03-08 10:39
Dokumento numeris: A320-439/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu nupjauti nulūžusius skroblus 20,19 cm skersmens.
Gariūnų g. skiriamojoje juostoje,
2017-03-08 08:49
Dokumento numeris: A320-435/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vaidotų k. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0160:6030 ),
2017-03-07 15:12
Dokumento numeris: E657-170/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „Subtili erdvė" Lvovo g. 13-10, 09313 Vilnius. 2017-03-27 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-03-27 raštu info@subtilierdve.lt, UAB „Subtili erdvė", Lvovo g. 13-10, Vilnius, tel. (+370) 68697849

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ingrida Zmejauskienė tel. (+370) 68697849, el. paštas info@subtilierdve.lt
Dirkliškių g 8, Paneriai, Vilnius,
2017-03-07 08:04
Dokumento numeris: A320-426/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai svyrantį trikamienio klevo vieną kamieną 43cm skersmens.
Liuvinavo kapinėse, (kapavietėje),
2017-03-07 07:52
Dokumento numeris: A320-425/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, aplūžusį, pavojų keliantį klevą 73cm skersmens bei atlikti sanitarinį genėjimą klevui 76cm skersmens.
Sirpučių g. 42 privačioje namų valdoje,
2017-03-07 07:51
Dokumento numeris: A320-424/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pavojų el.linijai, namui bei žmonių saugumui keliantį klevą 83cm skersmens.
Sirpučių g. 42, prie gatvės valstybinėje žemėje,
2017-03-07 07:42
Dokumento numeris: A320-423/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti pušies 46cm ir kriaušės 23cm skersmens šakų nuo fasado pagenėjimą bei obels 23cm skersmens apatinių šakų, nuo praėjimo pagenėjimą.
Baltosios vokės g. 4,
2017-03-02 07:26
Dokumento numeris: A320-404/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Aluonos g., Guobų k. privačios nuosavybės žemės sklype (kad. Nr. 0101/0161:1670),
2017-02-24 08:11
Dokumento numeris: A320-376/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, šaligatvio dangą keliančias, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis 49;50cm skersmens bei nudžiūvusią pušį 28cm skersmens.
Agrastų g. 4 tarp namų bei link miško,
2017-02-20 14:46
Dokumento numeris: E657-135/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kareivių g. 6-608, LT-09117 Vilnius; 2017-03-10 18 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu Kareivių g. 6-608, LT-09117 Vilnius; el. paštu uab.acib@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "ACIB", Albinas Mocevičius; el. paštas uab.acib@gmail.com, tel. +37061499300
Plikakalnio g 34, Paneriai, Vilnius,
2017-02-20 11:56
Dokumento numeris: A320-343/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti 2-jų kamienų uos. klevą 26 ir 21 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 10.2. punktu, invazinės medžių rūšis gali būti šalinamos be leidimo. Atsižvelgiant į tai ir esant poreikiui, minėtas uos. klevas gali būti pašalintas (nupjautas).
Žarijų g. 2A teritorijoje,
2017-02-20 10:38
Dokumento numeris: A320-341/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Račkūnų k., Galvės g. žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0164:516, 0101/0164:217, 0101/0164:218 ir 0101/0164:219),
2017-02-10 15:28
Dokumento numeris: E657-120/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-03-01, 12 val., Kareivių g. 6-608, VIlnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-02-28, raštu adresu Kareivių 6-608, Vilnius. El. paštu uab.acib@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Albinas Mocevičius, el. paštas uab.acib@gmail.com, tel. Nr. 861499300
Plikakalnio g 34, Paneriai, Vilnius,
2017-02-09 08:42
Dokumento numeris: A320-284/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančią, pavojų keliančią liepą 71cm skersmens.
Ražienų g. 15 privačioje namų valdoje,
2017-02-06 12:54
Dokumento numeris: E657-107/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-24, 12 val. Kareivių g. 6-608, Vilnius

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-02-23. El. paštu uab.acib@gmail.com arba paštu Kareivių g. 6-608, LT-09117 Vilnius.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Albinas Mocevičius, el. paštas uab.acib@gmail.com, tel. Nr. 8 614 99300
Plikakalnio g 34, Paneriai, Vilnius,
2017-02-02 07:59
Dokumento numeris: A320-242/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, turinčią puvinio, tuščiavidurę liepą 42cm, nulūžusia viršūne liepą 48cm ir džiūstančią liepą 20cm skersmens.
Žalioji a.10,
2017-02-01 10:37
Dokumento numeris: E657-92/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks adresu: S.Moniuškos g. 10-7, Vilniuje, UAB „Architektų gildija“ patalpose, 2017-02-21 17:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-02-21 el. paštu rokas.mazuronis@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Rokas Mazuronis el.p. rokas.mazuronis@gmail.com tel. nr. 860195589
Sandėlių g 16, Paneriai, Vilnius,
2017-01-30 11:44
Dokumento numeris: A320-221/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išdžiuvusią, 40 cm skersmens liepą, keliančia grėsmę eismui ir žmonių saugumui.
Senasis Gardino pl., priešais autobusų stotelė "Kazbėjų žiedas", šalia posukio į Naujasodžio g.,
2017-01-26 10:01
Dokumento numeris: A320-204/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, atlikti kelio pakraščių valymą, pašalinant arba apgenint medžius ir krūmus (beržai, blindės, pušys ir kt.) besiplečiančius ant važiuojamosios dalies ir trukdančius eismo saugumui. Iš viso, apie 1 km kelio, pradedant nuo Senojo Gardino plento.
Ražienų gatvėje, pradedant nuo Senojo Gardino plento, iš viso apie 1 km ruožas,
2017-01-24 15:31
Dokumento numeris: E657-74/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks adresu: S.Moniuškos g. 10-7, Vilniuje, UAB „Architektų gildija“ patalpose, 2017-02-10 17:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-02-10 el. paštu rokas.mazuronis@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Rokas Mazuronis el.p. rokas.mazuronis@gmail.com tel. nr. 860195589
Sandėlių g 16, Paneriai, Vilnius,
2017-01-24 14:08
Dokumento numeris: A320-195/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Žemės sklype kurio kadastrinis nr. 0101/0160:384 Vilniaus m. k. v., unikalus nr. 4400-2627-7954,
2017-01-24 12:18
Dokumento numeris: A320-193/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas. Taip pat, vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti medžius augančius arti besiribojančių sklypų tvorų ir galimai joms kenkiančius, pavojingus, turinčius didelį pasvirimo kampą, bei blogos būklės, puvinio pažeistus medžius, taip pat medžius augančius valstybinėje žemėje, augančius el. linijos tinklų apsaugos zonoje.
Tabariškių g. 12, sklype kurio kadastrinis Nr. 0101/0078:45 Vilniaus m. k. v., bei valstybinėje žemėje, tarp sklypo ir kelio.,
2017-01-20 07:29
Dokumento numeris: A320-163/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti transporto eismo saugumui trukdančius, ant važiuojamosios dalies besiplečiančius blindžių, gluosnių krūmus.
Rėvos g. atkarpoje nuo Vėjo g. iki Vaidotų g.,
2017-01-20 07:17
Dokumento numeris: A320-162/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pažeistą grybinių ligų, pavojų keliančią tuopą 90cm skersmens; Pagenėti tuopai 110cm skersmens aplūžusias, ant pravažiavimo pasvirusias šakas.
Speigo g. 8 prie keliuko,
2017-01-19 08:38
Dokumento numeris: A320-158/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Žemės sklypuose kurių kad. adresas yra 0101/0165:870 Vilniaus m. k.v. ir 0101/0165:871 Vilniaus m. k.v.,
2017-01-19 08:32
Dokumento numeris: A320-156/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą vinkšnai 70cm ir klevui 69cm skersmens, pagenint sausas, aplūžusias, nuo pastato ar pavojų keliančias šakas.
Žalioji a. 9 už namo, Andre parko teritorijoje,
2017-01-18 11:02
Dokumento numeris: A320-149/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Jaunystės g. 19,21,21A,25,27,27A,27B,29,31,33,35 žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0161:90, 0101/0161:101, 0101/0161:126, 0101/0161:139, 0101/0161:182, 0101/0161:200, 0101/0161:183, 0101/0161:214, 0101/0161:163, 0101/0161:157, 0101/0161:91),
2017-01-11 10:16
Dokumento numeris: A320-100/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 kirsti bei genėti krūmus Daniliškių kapinėse, augančius iš tvoros ir šalia jos, nuo įvažiavimo iš J. Tiškevičiaus gatvės, taip pat genėti (patrumpinti bei pašalinti pasvirusias šakas) gudobeles augančias palei Daniliškių kapinių tvorą, nuo įėjimo iš Senojo Gardino plento pusės. Pastaba: Planuojant darbus, susisiekti su Panerių seniūne kuri tiksliai parodys darbų atlikimo vietas, tel. 8 698 45 387.
Daniliškių kapinėse, iš J. Tiškevičiaus g. pusės ir iš Senojo gardino pl. pusės,
2017-01-11 09:30
Dokumento numeris: A320-99/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubiai pjauti 74 cm skersmens išdžiuvusį beržą (Senojo Gardino plentas maždaug ties 38 n.), kelianti pavojų eismui ir žmonių saugumui, taip pat dėl eismo saugumo iškirsti krūmus bloginančius matomumą prie Senojo gardino plento ir J. Tiškevičiaus gatvių sankryžos. Pastaba: Planuojant darbus, susisiekti su Panerių seniūne kuri tiksliai parodys darbų atlikimo vietas, tel. 8 698 45 387.
Senasis gardino plentas ties 38 namų ir sankryžoje su J. Tiškevičiaus g.,
2017-01-10 16:59
Dokumento numeris: A320-95/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti trys išdžiuvusias pušys 45, 46 ir 44 cm skersmens.
Voverių g. 29, netoli namo,
2017-01-10 16:20
Dokumento numeris: A320-93/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 67 cm skersmens seną, džiūstantį, avarinės būklės beržą be viršūnės, bei 55 cm skersmens prastos būklės aplūžusią liepa. Abu medžiai dėl savo būklės kelią pavojų.
Gurelių g. 101, kapinių teritorijoje,
2017-01-10 10:42
Dokumento numeris: A320-90/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti višūnių redukavimą sid. klevams Ø 63;54;66;98;96;97;102;93;96cm, pažeminant 1/3 medžio aukščio, tuom palenginat medžio lają bei sumažinant grėsmę medžiui nulūžti ar nuvirsti ir padaryti žalos.
Trampolio gatvėje bei prie Tiškevičiaus g. 6 namo palei gatvę,
2017-01-10 10:29
Dokumento numeris: A320-89/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 27;31;32;42;36cm bei poliardiruoti gluosnį 68cm skersmens; Pjauti užstelbtą, adpžiūvusią vyšnaitę 12cm skersmens.
Trampolio g. 4 nuo balkonų pusės,
2017-01-10 09:08
Dokumento numeris: A320-85/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti liepas 47, 34, 32, 33, 35, 19, 22, 28, 22, 38, 37, 44, 37, 32, 46, 36, 34, 44, 28, 49, 34, 36, 35, 47, 37 cm skersmens. Pašalinti sausas, aplūžusias ir žemai pasvirusias šakas.
Andre g. 6, vaikų darželio teritorijoje,
2017-01-09 11:33
Dokumento numeris: E657-15/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
E. Šimkūnaitės g. 10, Vilnius, UAB "AIF LT" 2017-01-30, 17:30-18:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti el. paštu aliubinas@aif.lt Pasiūlymų teikimo pabaiga- 2017-01-30, 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Andrius Liubinas, aliubinas@aif.lt, 865534749
Baltosios Vokės g 37, Paneriai, Vilnius,
2017-01-06 11:33
Dokumento numeris: A320-64/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti išdžiuvusią, pavojų keliantį pušy 50 cm skersmens.
Pirklių g. 4, priešais Pirklių g. 9, šalia padangų parduotuvės,
2017-01-02 13:34
Dokumento numeris: A320-11/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų įmonės darbuotojų bei jų turto saugumui, turintį puvinio, pavojingai palinkusį beržą 45,14 cm; turinčią puvinio drebulę 22 cm; nudžiūvusias pušis 32,15,16,32 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas pušų 32,26,30 cm skersmens.
Kirtimų g. 33, teritorijoje
2016-12-21 10:31
Dokumento numeris: A320-1509/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu automobilių stovėjimo vietų Granitų g., Vilniaus m., statybos projektu Nr. ARCHI-15-70-TP-01, statybos leidimu Nr. LRS-01-161115-00052, pjauti projekte šalinti numatytus ir statyboms darbams trukdančius medžius: pušys 17, 18, 33, 13, 13, 10, 8, 15, 18, 7, 19, 14 cm skersmens; beržus 24, 19, 18, 9 cm skersmens; tuopą 2-jų kamienų 15 ir 16 cm skersmens, gudobelės krūmų gyvatvorę palei taką. Kadangi šalinami medžiai auga vandentiekio ir kanalizacijos apsaugos zonoje, atkuriamoji vertė jiems netaikoma.
Granito g. 3B,
2016-12-15 12:45
Dokumento numeris: A320-1502/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Daniliškių km., žemės sklypas Nr. 4400-0547-0371, kurio kadastro Nr. 0101/0161:1242 Vilniaus m. k. v.,
2016-12-14 17:52
Dokumento numeris: E657-433/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB ,,Archturis‘‘ patalpose Mindaugo g. 16, Vilnius, 2017-01-02 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami projektuotojui raštu Mindaugo g.16, Vilnius d.d. 9:00-17:00 2016-12-14 – 2017-01-02 dienomis

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Ramūnas Beinortas, archturisuab@gmail.com, 8698 37353
Lentvario g 55, Paneriai, Vilnius,
2016-12-12 11:50
Dokumento numeris: A320-1472/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, dėl keliamo pavojaus žmonėms ir jų turtui, skubiai pjauti išdžiūvusias pušis 34 ir 36 cm skersmens, taip pat pjauti dvi pušis 18 ir 22 cm skersmens ir egles 16, 17, 20, 10, 17, 18 cm skersmens, kadangi šie medžiai auga arti pamatų yra pasvirę, kenkia pastatui ir kelia grėsmę dėl saugumo.
Granito g. 3 (už degalinės),
2016-12-06 10:43
Dokumento numeris: A320-1442/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, pavojų keliančią pušį 35cm skersmens.
Juodšilių g. 16B,
2016-12-06 10:18
Dokumento numeris: A320-1439/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pjauti pažeistas puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis 67;52cm skersmens.
Juodšilių g. 2 prie namo galo,
2016-12-02 07:49
Dokumento numeris: A320-1424/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų keliančią koloninę tuopą 64cm bei ant sandėliukų pavirtusį, statinį pažeidusį gluosnį 63cm skersmens.
Vėsos g. 18,
2016-12-01 08:47
Dokumento numeris: A320-1415/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 54 cm skersmens beržą kuris yra pasviręs, kamienas pažeistas puvinio, kelia pavojų žmonių bei ir jų turto saugumui.
Titnago g. 39A privačiame sklype,
2016-11-30 13:12
Dokumento numeris: E657-411/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Goštauto 8-422, Vilnius 2016 gruodžio 22d., 17.30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
paštu adresu Goštauto 8-422, Vilnius, iki viešo susirinkimo arba viešame susirinkime

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julius Volungevičius, julius@priedanga.lt, +37069917790
Fabriko g 155, Paneriai, Vilnius,
2016-11-10 13:08
Dokumento numeris: A320-1274/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Bartų g. 11 sklype,
2016-11-10 08:05
Dokumento numeris: A320-1268/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusias, pažeistas puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis 45;39cm skersmens.
Margirio g. 6 už sklypo ribos,
2016-11-09 07:36
Dokumento numeris: A320-1244/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu rašytiniu pritarimu statinio projektui Nr. RPP-01-150629-00677 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytus, statybos darbams trukdančius, ąžuolus 18,31,32cm, liepą 30cm, pušį 27cm skersmens.
Kirtimų g. 61B, sklype (Kad. Nr.0101/0082:0028)
2016-11-03 12:19
Dokumento numeris: A320-1192/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Vilniaus m. sav., Daniliškių km., žemės sklypas Nr. 4400-0128-9120, kurio kadastro Nr. 0101/0161:305 Vilniaus m. k. v.,
2016-11-03 11:58
Dokumento numeris: A320-1190/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (karklų, juodalksnių) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Maciuliškių km., žemės sklype Nr. 7940-0004-0297, kadastrinis Nr. 0101/0165:297 Vilniaus m. k. v.,
2016-10-26 08:24
Dokumento numeris: A320-1136/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti savavliškai užaugusius, menkaverčius, žalą bei pavojų el.linijai, tvorai bei eismo saugumui keliančius uos.klevus 23;28;18;18;19;9;8;10;18;29;27;28;23;21;26;8;10;18;20cm skersmens.
Agrastų g. 14, prie sklypo bei palei gatvę,
2016-10-18 10:59
Dokumento numeris: A320-1075/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistus puvinio, džiūstančius, grėsmę statiniams ir žmonėms keliančius, blogos būklės ar pavojingai pasvirusius medžius: liepas 30;32;35;32;68;57;40cm, klevus 94;50;90;71;54;70;90;50cm, uosius 78;63;37;20;19;37cm, ąžuolą 60cm, guobas 47;33cm ir akacijas 30;31;30;24;20cm skersmens.
Andre g., Trakų vokės dvaro parke,
2016-10-17 12:40
Dokumento numeris: A320-1063/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augančią, pamatus gadinančią, džūstančią 13 cm šermukšnį.
Kirtimų g. 2, UAB "Eva King" teritorijoje,
2016-10-07 08:42
Dokumento numeris: A320-998/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos pakėlimą klevui 65cm skersmens, kadangi šakos liečia paminklus.
Panerių kapinėse prie Zacharevič šeimos kapavietės,
2016-09-29 07:38
Dokumento numeris: A320-924/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti važiuojamąją kelio dalį užgožusių, keliančių pavojų eismo saugumui, 1 km atkarpoje, gluosnių, baltalksnių, šaltalankių, blindžių, laukinių obelų šakas.
Rėvos g., atkarpoje tarp Vėjo ir Prūdiškių g.
2016-09-19 16:19
Dokumento numeris: E657-281/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Švitrigailos 11A-342, Vilnius, 2016-10-06d; 17:10 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-10-06d. imtinai teikti pasiūlymus dėl projekto galima raštu ir el. paštu: Švitrigailos 11A-342, Vilnius ir info@architonas.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB ARCHITONAS PV. Irmantas Gudaitis; info@architonas.lt; tel.: 864645140
Degučių g 15, Paneriai, Vilnius,
2016-09-19 10:14
Dokumento numeris: A320-874/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Sandėlių g. 26 (0101/0165:1114), Sandelių g. 28 (0101/0165:1116), Sandėlių g. 30 (0101/0165:1115), Sandėlių g. 32 (0101/0165:1117) privačiuose žemės sklypuose ar jų dalyse priklausančiuose UAB "IBC logistika",
2016-09-19 09:57
Dokumento numeris: A320-873/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Krautuvių g. 8 (0101/0165:329); Krautuvių g. 35 (0101/0165:213); Krautuvių g. 37 (0101/0165:320); Krautuvių g. 41 (0101/0165:326); Krautuvių g. 43 (0101/0165:321) privačiuose žemės sklypuose ar sklypo dalyse priklausančiuose UAB,
2016-09-12 16:49
Dokumento numeris: E657-272/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Švitrigailos 11A-342, Vilnius, 2016-09-29 d, 17:10 h

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2016-09-29 d., el. paštu info@architonas.lt. ir raštu Švitrigailos 11A-342, Vilnius

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB ARCHITONAS, PV Irmantas Gudaitis; info@architonas.lt; tel.: 864645140
Degučių g 15, Paneriai, Vilnius,
2016-09-09 08:24
Dokumento numeris: A320-807/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti džiūstančius, pavojingais skilusius, nudžiūvusius ar kitaip pavojų keliančius medžius: ąžuolus 42;20;12;8;8;20;16;12;8;8;8;8;20;8;8;12;16cm, pušis 27;24;55;16;8cm, blindes 20;24;12;30;16;12;20;28;32cm, drebules 16;20;24;16;12;12;16cm, beržą 20cm ir vaismedžius; Atlikti lajos sanitarinį formuojamąjį genėjimą ąžuolams 33;33;60;43;45cm ir drebulei 36cm skersmens.
Kibirkšties g. 2 teritorijoje,
2016-09-06 16:52
Dokumento numeris: A320-773/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti pavojingą 28 cm skersmens beržą
Fizikų g. 7,
2016-08-30 13:42
Dokumento numeris: A320-736/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti 3 pavojų keliančias pušis, kurių skersmenys 38,46,68 cm
Margirio g., 4
2016-08-19 14:49
Dokumento numeris: A320-716/16(2.3.1.12-UK2):
kirsti blindes 8 cm ø – 8 vnt., 9 cm ø – 8 vnt., 10 cm ø – 3 vnt., 12 cm ø – 3 vnt., 14 cm ø – 2 vnt., 16 cm ø – 1 vnt., 18 cm ø – 1 vnt., pušis 8 cm ø – 1 vnt., 10 cm ø – 1 vnt., 16 cm ø – 1 vnt., 26 cm ø – 1 vnt., drebules 8 cm ø – 3 vnt., 9 cm ø – 2 vnt., 10 cm ø – 3 vnt. ir menkaverčius medelius ir krūmus iki 8 cm ø trukdančius vykdyti pagal projektą lauko inžinierinių tinklų tiesimą.
Dubliškių g. šalia sklypo kad. nr. 01010067:172,
2016-08-03 10:31
Dokumento numeris: A320-666/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusius uos. klevus 26,12 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas, trukdančias stebėjimo kamerų matomumui, klevų 30,16 cm skersmens.
Eišiškių pl. 8A,
2016-08-03 10:07
Dokumento numeris: A320-664/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Mačiuliškių km., sklype
2016-08-03 09:57
Dokumento numeris: A320-663/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, peraugusias į važiuojamąją kelio dalį, kad būtų užtikrintas eismo saugumas, ̴ 800 metrų kelio atkarpoje, eglių, blindžių, drebulių bei menkaverčių krūmų.
Petro Joniko gatvėje,
2016-07-27 09:19
Dokumento numeris: A320-653/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti nulūžusio beržo stuobrį 25 cm skersmens.
Kelmijos sodų 34-oji,
2016-07-26 11:33
Dokumento numeris: A320-649/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. VKJS2016.51-XX-GA-GO.B-01 ir LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti projekte šalinti numatytus 1353 vnt. medžių, pagal pridedamą šalinamų želdinių taksacijos lentelę.
Jočionių g.13, sklype (kad.Nr.0101/0067:0021)
2016-07-20 13:38
Dokumento numeris: A320-609/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliančius pastatų ir žmonių saugumui, su puviniu liepą 38 cm, džiūstantį klevą 42 cm skersmens .
V. A. Graičiūno g. 8, sklype (kad.Nr.0101/0082:0297)
2016-07-18 08:18
Dokumento numeris: A320-591/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti stipriai pavirtusius uos. klevus 20,22 cm bei pavirtusias, padžiūvusias kaukazines slyvas iki 8 cm skersmens, sudarančius sąlygas kauptis šiukšlėms.
prie Savanorių pr.222, ir viaduko
2016-07-18 08:02
Dokumento numeris: A320-590/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų pėsčiųjų saugumui, užpultą grybinių ligų, stipriai puvinio pažeistą gluosnį 60 cm; aplūžusį uos. klevą 68 cm; pavojingai pasvirusius uos. klevus 9,10,10,10,10,12,12 cm; pašalinti klevų ir uos. klevų atžalas, savaiminukus iki 8 cm skersmens bei kaulenio ir lanksvos krūmus, sudarančius sąlygas kauptis šiukšlėms. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti formuojamąjį genėjimą šeivamedžio, poliardiruoti gluosnį 70 cm skersmens.
Savanorių pr.217 kitoje gatvės pusėje,, šalia Šaltupio g.3 automobilių aikštelės
2016-07-18 07:47
Dokumento numeris: A320-589/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, nudžiūvusius ir džiūstančius, stipriai puvinio pažeistus kaštonus 16,17,17,19,20,20,21,21,24,24,27,30,30,32,33,34,34,38,42,44,44; liepas18,28; tuopą 34cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias šakas kaštono 46 cm skersmens.
Savanorių pr., tarp Vaduvos ir Naujosios Rivonių g.
2016-07-14 08:42
Dokumento numeris: A320-574/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Jaunystės g. 23,
2016-07-08 14:06
Dokumento numeris: A320-545/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų nudžiūvusį beržą 50 cm bei aplūžusį gluosnio stuobrį 40 cm skersmens.
Titnago g. važiuojant nuo Savanorių pr., link Gariūnų apie 130m nuo įvažiavimo į 13 namą
2016-07-08 13:45
Dokumento numeris: A320-544/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusias, trukdančias pėsčiųjų saugumui obelis 2,8,11; pasvirusį virš laidų uos. klevą 23; su puviniu, aplūžusias, džiūstančias blindes 5,6,8,8,10,10,10,10,12,18,20,24,28 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 pakelti lają, genėti pasvirusias virš šaligatvio, klevo 16 cm skersmens, šakas.
Titnago g., Šaltupio stotelė
2016-07-08 13:35
Dokumento numeris: A320-543/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 pakelti lajas ir genėti sausas aplūžusias šakas slyvų 20,20,16 cm bei obels 24 cm skersmens.
Vaduvos g.4A, prieš IKI automobilių stovėjimo aikštelė
2016-07-08 13:24
Dokumento numeris: A320-542/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti turinčias puvinio, keliančias pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, aplūžusias blindes 9,13cm skersmens.
Titnago g. prie Jankiškių VVT stotelės,
2016-07-04 08:38
Dokumento numeris: E657-194/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
J. Kazlausko g. 21, LT-08314, Vilnius (3 a. UAB „Bioprojektas“ posėdžių salėje); 2016-07-19, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-07-15 registruotu paštu adresu: S. Daukanto g.19, Kazlų Rūda, LT-69430, Lietuva

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Nerijus Gasiūnas El. paštas: n.gasiunas@bioprojektas.lt Tel.: +37068509974
Jočionių g 13, Paneriai, Vilnius,
2016-06-28 17:42
Dokumento numeris: E657-189/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
J. Kazlausko g. 21, LT-08314, Vilnius (3 a. UAB „Bioprojektas“ posėdžių salėje); 2016-07-19, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-07-15 registruotu paštu adresu: S. Daukanto g.19, Kazlų Rūda, LT-69430, Lietuva

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Nerijus Gasiūnas El. paštas: n.gasiunas@bioprojektas.lt Tel.: +37068509974
Jočionių g 13, Paneriai, Vilnius,
2016-06-15 16:35
Dokumento numeris: A320-386/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius bei neliečiant valstybinės reikšmės miško plotų.
Gurelių k., privačiuose žemės ūkio paskirties sklypuose (kad. Nr. 0101/0165:643, 0101/0165:23),
2016-06-13 08:12
Dokumento numeris: A320-364/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu šalinti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius, menkaverčius, savaime užaugusius medelius bei krūmus.
Jaunystės g. pabaigoje link Pagirių, neliečiant Valstybinės reikšmės miškų, privačių valdų bei Vilniaus rajono teritorijų,
2016-06-13 07:55
Dokumento numeris: A320-363/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu šalinti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančias slyvas.
Vanagiškių g. 11 palei sklypą,
2016-06-13 07:49
Dokumento numeris: A320-362/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu šalinti dujotiekio apsaugos zonoje augančias, pavojų saugiai eksploatacijai keliančias egles ~35vnt, 10cm-28cm skersmens.
Artojų g. 2 palei sklypą ir gatvę,
2016-06-10 12:56
Dokumento numeris: A320-359/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius medžius bei krūmus.
Sirpučių g., Vaidegių k., privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0162:249),
2016-06-08 09:11
Dokumento numeris: A320-348/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, ligų ir puvinio pažeistus, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančius beržus 52;42;43;46;46;50cm skersmens.
Tiškevičiaus g. 8 kieme,
2016-06-08 09:01
Dokumento numeris: A320-347/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius, pavojų keliančius beržus 52;42;46;28;56cm skersmens bei džiūstančius, pavojų keliančius beržus 27;28cm skersmens.
Liepų al. 1 privačioje namų valdoje,
2016-06-07 10:03
Dokumento numeris: A320-332/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti privačiame sklype augančius, pavojų keliančius, su puviniu beržą 48 cm skersmens bei liepą 68 cm skersmens.
Neskučių g., 16-1
2016-06-07 08:42
Dokumento numeris: A320-323/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines šakas, retinti lają liepos 58 cm skersmens.
Speigo g., 8
2016-05-26 15:16
Dokumento numeris: A320-253/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti tamsuojančius, pasvirusius, keliančius pavojų gyventojų turto saugumui, beržus 31,33,26, džiūstančia viršūne ąžuolą 27 cm skersmens.
Kunigiškių g., 35B
2016-05-17 08:02
Dokumento numeris: A320-205/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti nulūžusią ir pakibusią, pušies 43cm skersmens, šaką.
Vilijos g., 15
2016-05-10 08:46
Dokumento numeris: A320-161/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų, nudžiūvusią, pavojingai pasvirusią drebulę 24 cm skersmens.
Juodšilių g., 1A
2016-05-03 08:01
Dokumento numeris: A320-111/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti apatines, nudžiūvusias ir aplūžusias šakas liepų 54,36,35,38,43,38,43,42,49,52,33,59, guobos26, ąžuolo63 cm skersmens.
Liudvinavo g., 128 palei mokyklos tvorą
2016-05-02 15:59
Dokumento numeris: A320-110/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Jaunystės g., 21B privačioje valdoje
2016-05-02 07:49
Dokumento numeris: A320-103/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Mačiuliškių k., sklype (kad.Nr.0101/0165:433)
2016-04-29 16:45
Dokumento numeris: E657-115/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
J. Kazlausko g. 21, LT-08314, Vilnius (3 a. UAB „Bioprojektas“ posėdžių salėje); 2016-05-19, 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-05-18 elektroniniu ar registruotu paštu

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Nerijus Gasiūnas El. paštas: n.gasiunas@bioprojektas.lt Tel.: +37068509974
Jočionių g 13, Paneriai, Vilnius,
2016-04-29 08:06
Dokumento numeris: A320-82/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius krūmus bei pušaičių savaiminukus.
žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 0101/0165:859),
2016-02-26 09:42
Dokumento numeris: E657-54/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Trimitų g. 6-38, Vilnius Nuo 17:30 iki 18:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu arba elektroniniu paštu iki viešojo svarstymo dienos, 2016-03-17 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Projektavimo sprendimai" Projektų vadovas Mindaugas Stanišauskas Tel. 867444090 El. p. mindaugas@projektavimosprendimai.lt
V. A. Graičiūno g 2A, Paneriai, Vilnius,
2016-02-25 16:59
Dokumento numeris: E657-52/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Trimitų g. 6-38, Vilnius, 2016-03-17, 17:30 - 18:00 h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu arba elektroniniu paštu. Pasiūlymus galima teikti iki viešojo svarstymo dienos (2016-03-17)

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Projektavimo sprendimai" Projektų vadovas Mindaugas Stanišauskas Trimitų g. 6-38, LT-09318, Vilnius Mob.: +370 674 44 090 mindaugas@projektavimosprendimai.lt
Maksimiškių g 5, Paneriai, Vilnius,