Informaciniai pranešimai

Data Gavėjas Tipas Informacija Adresas
2018-02-22 08:50 VLADIMIR SABILO
Dokumento numeris: A320-255/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø48cm.
Rokantiškių kapinėse, 38-3-2 Sabilo šeimos kapavietėje,
2018-02-22 08:41 ARVYDAS ŠIMĖNAS
Dokumento numeris: A320-254/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį ąžuolą Ø27cm.
Rokantiškių kapinėse, 64-6-3 nuo pagrindinio kelio šlaite,
2018-02-22 08:21 VLADIMIR SABILO
Dokumento numeris: A320-252/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią eglę Ø28cm.
Rokantiškių kapinėse, 77-8-8 prie Popovų šeimos kapavietės,
2018-02-22 08:11 JADZĖ GRIGIENĖ
Dokumento numeris: A320-250/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų keliančią, žalą kapavietėms darančią eglę Ø55cm.
Karių kapų g., Antakalnio kapinėse prie J. Grigienės šeimos kapavietės,
2018-02-15 09:03 IGNAS MARCIŠAUSKAS
Dokumento numeris: A320-226/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti uos.klevui Ø48cm šakas besiremiančias į pastato konstrukcijas.
Svajonių g. 1,
2018-02-12 09:26 KLEOPATRA JŪRATĖ DAKTARAITĖ
Dokumento numeris: A320-210/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti į fasadą besiremiantį klevą Ø31cm bei nuo laidų liepą Ø31cm.
Mildos g. 12,
2018-02-07 10:17 Tvarkau miestą
Dokumento numeris: A320-196/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kelio ženklą užstojantį, ant važiuojamosios dalies pasvirusį uos.klevą Ø22cm bei džiūstančias obelis Ø17;10cm.
Nugalėtojų g. 12 palei kelią,
2018-02-07 09:28 Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lakštingala"
Dokumento numeris: A320-193/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusius, pavojų keliančius šermukšnius Ø18;23cm bei genėti apdžiūvusias šakas šermukšniui Ø23cm.
Lakštingalų g. 10 L/D "Lakštingala" teritorijoje,
2018-02-06 08:32 EGLĖ DOVEIKIENĖ
Dokumento numeris: A320-190/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, pėstiesiems kelkraščiu eiti trukdančias uos.klevų ir tuopų atžalas.
Vileišio g. šlaite atkarpoje nuo 6C iki Žirmūnų tilto,
2018-02-06 07:34 IRENA SINKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-188/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias pušis Ø28;28;48cm bei pavojingai pasvirusią pušį Ø28cm.
Baniškių kapinėse,
2018-02-05 16:02 UAB "SKRAIDA"
Dokumento numeris: A320-187/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu, išduotu statybos leidimu bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-11, 10.2 punktu pjauti uos.klevus Ø14;15;16;10;12;11;22;18;17;9;10;10cm kaip invazinę rūšį.
Nakvišų g. 33 paleis sklypą,
2018-02-02 09:43 VIKTORIJA POZNIAK
Dokumento numeris: A320-175/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el. linijos apsaugos zonoje augančius, pavojų saugiai eksploatacijai keliančius medžius bei atlikti sklypų valymus, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
M. Husoviano g. 12 žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/0003:2395, 0101/0003:2396 ir 0101/0003:0477),
2018-01-31 13:38 Alicija Tretiak
Dokumento numeris: A320-158/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias pušis Ø21;22;32cm bei pušį Ø42cm pagenėti sausas, iš apačios, aplūžusias šakas..
Šilo g. 121A,
2018-01-31 13:26 Dainius Dundulis
Dokumento numeris: A320-157/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias pušis Ø29;35cm.
Šilo g. 123,
2018-01-31 13:11 Rasa Jurkuvėnienė
Dokumento numeris: A320-156/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančią, šviesą užstojančią, žalą darančią, pavojų keliančią eglę Ø27cm.
Antavilių g. 25 ir 27,
2018-01-30 10:31 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-147/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pegenėti kaulenio krūmus trukdančius saugiam transporto pravažiavimui.
Debesijos g. tarp 6 ir 8 bromo,
2018-01-25 07:59 LINAS VERBUŠAITIS
Dokumento numeris: A320-116/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį gluosnį Ø64cm.
Gvazdikų g. 46 prie upelio,
2018-01-25 07:28 Dovilė Svetikienė
Dokumento numeris: A320-115/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti krūmus bei atžalas, dengiančius bei trukdančius saugiai naudotis pėsčiųjų laiptų turėklu.
Sruogos g. 2A,
2018-01-17 10:08 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-69/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti stipriai apdžiūvusią, pavojų keliančią pušį Ø45cm bei pagenėti apatines šakas pušiai Ø38cm sausas šakas.
Nemenčinės pl./Pasakų g. sankirta,
2018-01-16 08:54 REMIGIJUS JAKUTIS
Dokumento numeris: A320-62/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti atraminę sienelę verčiančią, pasvirimo turinčią, pavojų keliančią pušį Ø36cm.
Meškeriotojų g. 21C palei įvažiavimą,
2018-01-15 14:53 ARŪNAS VALATKA
Dokumento numeris: A320-60/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, menkavertes, savaime užaugusias, pasvirusias ant laidų ir gatvės b.robinijas Ø10;10;12;17;19;16;16;17;18;12;16cm bei pakelti lajas ar šakas nuo fasado liepoms Ø26;32;28;24;26;26cm.
Smėlio g. 15 palei kelią,
2018-01-12 08:52 JONAS GRADAUSKAS
Dokumento numeris: A320-48/18(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti šlaito valymą nuo menkaverčių, savaime priaugusiu klevukų, vaismedžių bei krūmų.
Vileišio g. 9 iš kiemo pusės šlaite,
2018-01-08 07:54 Eksploatacijos poskyris
Dokumento numeris: A320-19/18(2.3.1.20-UK2):
Vykdant gyvenamosios aplinkos gerinimo programa 2017 m. bei vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pėsčiųjų šaligatvio įrengimui trukdančius beržus Ø24;28;26;30cm.
Viršupio g.,
2017-12-27 13:35 GYVENTOJŲ ASOCIACIJA "DVARČIONIŠKIAI"
Dokumento numeris: A320-2145/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, grėsmę žmonėms bei statiniams keliantį gluosnį Ø52cm.
Moliakalnio g. 70 prie gatvės,
2017-12-21 09:33 Vaclas Balkė
Dokumento numeris: A320-2142/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.15 punktu pjauti ant inžinerinių tinklų augančią, žalą darysiančią eglę Ø12cm.
Ajerų g. 12 priešais kitoje gatvės pusės, ties Ajerų g. 7 namu esančioje valstybinėje žemėje,
2017-12-20 10:48 GIEDRĖ SAULĖ
Dokumento numeris: A320-2137/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti, paformuoti b.sedulos ir k.t. krūmus trukdančius saugiai naudoti šaligatviu.
Nemenčinės pl. tarp 42B ir 42F,
2017-12-19 09:30 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-2125/17(2.3.1.20-UK2):
Vykdant gyvenamosios aplinkos gerinimo programa 2017 m. bei vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pėsčiųjų šaligatvio įrengimui trukdantį, pavojingo pasvirimo ant važiuojamosios dalies turintį uosį
Šilo g. ties 40A,
2017-12-19 07:51 VILNIAUS ANTAKALNIO VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Dokumento numeris: A320-2121/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės, pavojų vaikų saugumui keliančius ar iš tvoros augančius uos.klevus Ø76;40;53;12;25;45;47;17;32cm, tuopą Ø92cm, b.robinijas Ø54;28;21;20;36;16cm, klevus Ø13;16;24;21;8;21;20;65;13;32;30;19cm, liepas Ø21;16;9cm, vinkšną Ø55;51cm ir beržą 62cm.
Grybos g. 29 teritorijoje,
2017-12-14 14:05 UAB „ELEKTROMONTUOTOJAS“
Dokumento numeris: A320-2110/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei atsižvelgiant į AB "ESO" rangos sutartį Nr. 40400/560144, pjauti elektros tinklų apsaugos zonoje augančius, bei numatytiems darbams trukdančius medžius: liepą 13 cm skersmens bei pušys 8, 8, 12, 14 cm skersmens; taip pat nuo važiuojamosios dalies pusės apgenėti 8 cm skersmens liepą ir 14 cm skersmens pušį, pašalinant pravažiavimui trukdančias šakas.
Kalvų sodų 4-oji g. 54 (tarp 54 ir 34, miškelio puseje),
2017-12-12 14:13 LINA MUKIENĖ
Dokumento numeris: A320-2105/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, grėsmę žmonių bei jų turto saugumui keliančią pušį Ø42cm.
Balžio g. 21C teritorijoje,
2017-12-11 07:56 Eglė Vilkočinskienė
Dokumento numeris: A320-2095/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turinčius beržus Ø21;31cm bei džiūstančias drebules Ø23;35cm.
Pupojų sodų 14-oji g. 4 palei gatvę,
2017-12-08 14:29 Liucija Sinkevičienė
Dokumento numeris: A320-2093/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, arti namo bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, šviesą užstojančią eglę Ø17cm.
Šilo g. 64 kieme,
2017-12-08 14:06 ROMUALDAS JONAS KIZLAITIS
Dokumento numeris: A320-2092/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį maumedį Ø32cm bei privačioje namų valdoje augantį, džiūstantį, pavojų namui saugumui kelsiantį maumedį Ø38cm.
Nemenčinės pl. 166 skype bei už ribos,
2017-12-08 09:14 Mindaugas Jukonis
Dokumento numeris: A320-2089/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačiame sodo sklype augančias, grėsmę keliančias, nesaugotinas egles Ø54;55cm bei pušį Ø64cm.
Karačiūnų sodų 4-oji g. 8A privačiame sodo sklype,
2017-11-30 11:01 DONATAS LADYGA
Dokumento numeris: A320-2061/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančius, pažeistus puvinio ar pavojų keliančius uos.klevus Ø36;42;10;8;10;6cm, slyvas Ø24;16;10;16;14;10;8;8;8;6;10;6;8;8;9;10;10;8cm, obelį Ø16cm, liepas Ø14;20cm, šermukšnį Ø16cm, klevus Ø8;10;21;46cm ir uosį Ø24cm bei atlikti sanitarinį genėjimą, lajų retinimą klevams Ø36;41;47;32;58;38;32;38;26;41;36cm, kaštonams Ø43;27;42cm, šermukšniui Ø18cm, tuopai Ø60cm, liepoms Ø28;26;29;41;26;26;34;42;33;36;42;41;36cm ir egle Ø16cm; Paformuoti, sužemintu 4 vnt pūslenio krūmų.
Tramvajų g. 2,4 ir Smėlio g. 14 kieme,
2017-11-30 10:07 UAB "A Namai"
Dokumento numeris: A320-2060/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2015.BST10, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-171110-01811 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius. Taip pat šalinti inžinerinių tinklų bei privažiavimo gatvės įrengimui trukdančius, savaime priaugusius invazinės rūšies, naikintinus uosialapius klevus.
Bistričios g. 10 privačioje namų valdoje bei tinklų ir gatvės įrengimo teritorijoje,
2017-11-29 10:36 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-2057/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią, pagal projektą kapaviečių įrengimui trukdančią tuopą Ø50cm.
Antakalnio kapinėse prie koplyčios,
2017-11-29 09:55 VIDA MIČIUDIENĖ
Dokumento numeris: A320-2055/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, teismo sprendimu Nr. 2A-1315-340/2014 bei Vilniaus miesto želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos aktu Nr. A32-2785(2.1.15-UK2) pjauti inžinerių tinklų apsaugos zonoje bei ant sodų kelio augantį, patenkinamos būklės, grėsmę orinei el.linijai bei eismo saugumui keliantį maumedį Ø24cm.
Mileišiškių g. tarp 67 ir 69 sklypų,
2017-11-24 07:41 JULIJA MAČIONIENĖ
Dokumento numeris: A320-2037/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, poliardiruoti gluosnį Ø49cm, kadangi yra nemažai sausų šakų.
Smėlio g. 5 kieme,
2017-11-23 15:20 JONAS ŽEMKUS
Dokumento numeris: A320-2034/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti invazinės rūšies, nepatenkinamos būklės, naikintinus uos.klevus Ø22;24;26;16;14;22;28;32;16;14;10;8;10;15;16;17;42cm, klevuką Ø15cm, daugiakamienę slyvą Ø21;23;23;18;16;19;16cm, penkiakamienės liepos kamienus Ø18;16cm; Atlikti sanitarini formuojamąjį lajų genėjimą, retinimą vinkšnai Ø24cm bei ~15vnt liepų Ø32-48cm. Paformuoti pagal pėsčiųjų šaligatvį krūmus.
Vileišio g. 14 nuo upės pusės,
2017-11-22 09:19 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-2029/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu sutvarkyti išvirtusį beržą Ø32cm bei pagenėti pušį Ø40cm.
Rokantiškių kapinėse (už Rugsėjo 28 d. atliktus darbus),
2017-11-15 08:40 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-2005/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti džiūstančius, pažeistus grybinių ligų klevus Ø35;24cm.
Nemenčinės pl./Lakštingalų g. sankirtoje esančiame apsisukimo žiedė,
2017-11-14 15:02 DANGUOLĖ LOVERY
Dokumento numeris: A320-2003/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime iš pamatų priaugusius menkaverčius beržiukus, alksnius, pušaites, menkaverčius krūmus bei atžalas, paliekant pavienius vertingesnius medžius.
Ližiškių g. 14 privačioje nuosavybės teise valdomame žemės sklype,
2017-11-13 08:11 DNSB "26 PYLIMĖLIAI"
Dokumento numeris: A320-1987/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti užstelbtą, neperspektyvų klevuką Ø13cm ir vinkšną Ø14cm bei atlikti lajų retinimą ar nuo fasado pagenėjimą klevams Ø35;25;19;16;15;15;36;28cm.
Pylimėlių g. 26 besiribojančiame kaimyniniame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0026:348),
2017-11-13 07:39 VIDAS ANDRIKIS
Dokumento numeris: A320-1986/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos būklės ant pastato virstančias ievas Ø10;14;14;16;18;9;7;6;10;8;9;10;9;7cm.
Lakštingalų g. 8A prie pastato teritorijoje,
2017-11-08 13:20 Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Dokumento numeris: A320-1979/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, pjauti žalą paveldo saugomiems pastatams ir tvorai keliančius beržus Ø55;16;29;29;21;57;35cm, liepą Ø34cm bei klevus Ø51;29cm.
Sapiegų g. 13 teritorijoje,
2017-11-07 10:04 DONATAS SKULSKIS, ALEKSANDRA SKULSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1974/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus, atžalas bei el.linijos apsaugos zonoje augančius savaiminius medelius.
Rokantiškių sodų 1-oji g. privačios nuosavybės žemės sklype (kad. Nr. 0101/0151:503),
2017-11-06 08:42 Arvydas Macijauskas
Dokumento numeris: A320-1970/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą pastatui darysiančias, pavojų keliančias pušis Ø48;43;34;32;36cm, ažuoliuką Ø22 ir klevą Ø28cm
Maudyklos g. 62 ir 64 privačiose namų valdose,
2017-11-06 08:12 Jonas Valančiūnas
Dokumento numeris: A320-1969/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, blogos sanitarinės būklės, užstelbtus, neperspektyvius medžius: baltalksnius Ø20;13cm, eglę Ø32cm, liepą Ø23cm, ąžuolus Ø12;13cm, beržus Ø38;26;19;30;24;19;29;18;21;16cm, klevus Ø24;28cm, pušis Ø18;19;15;13;22;15;18cm, blindę Ø15cm ir drebules Ø25;29cm.
Žuvėdrų g. privačios nuosavybės žemės sklype (kad. Nr. 0101/0012:299),
2017-11-03 07:23 UAB ,,AMERIGAS"
Dokumento numeris: A320-1967/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 bei Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis Nr. 1-446 atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime privačioje namu valdoje priaugusius, nesaugotinus, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančius medžius.
Nemenčinės pl. 58 privačioje namų valdoje,
2017-10-31 07:11 UAB "Antakalnio ūkis"
Dokumento numeris: A320-1961/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, grėsmę keliantį kaštoną Ø16cm.
Antakalnio g. 22 prie automobilių aikštelės,
2017-10-30 15:21 UAB „ELEKTROMONTUOTOJAS“
Dokumento numeris: A320-1959/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atsižvelgiant į vykdomą daugiabučio namo Nemenčinės pl. 41 statybos projektą Nr. 4P17 ir leidimą kasimui Nr. AK-1913/42/2017, pjauti kasimo ir el. kabelio paklojimo darbams trukdančius menkaverčius krūmus ir savaime išaugusius medelius iki 8 cm skersmens bei vieną džiūstančią eglę 10 cm skersmens, stengiantis nepažeisti kitų ( vertingų) medžių gyvybinių funkcijų.
Nemenčinės pl. ties 41, 43 sklypais (krūmai), prie Nemenčinės pl. 49 (eglė) ir Ežerelių gatveje (krūmai),
2017-10-30 09:41 GYVENTOJŲ ASOCIACIJA "DVARČIONIŠKIAI"
Dokumento numeris: A320-1954/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pėsčiųjų tako tiesimui trukdančias pušis Ø32;36cm.
Pupojų g. palei šlaitą,
2017-10-27 07:22 Renata Gražulevičienė
Dokumento numeris: A320-1938/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, aplūžusias šakas penkakamieniui gluosniui Ø43;64;63;63;73cm
Vileišio g. 28 nuo upės,
2017-10-25 07:31 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-1917/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią tują Ø24cm bei eglę Ø52cm.
Antakalnio kapinėse prie įėjimo bei 1 kv prie Amduraso Judelio Berelovičio kapo,
2017-10-24 08:44 UAB "CONSTRA"
Dokumento numeris: A320-1913/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačioje namų valdoje augantį, žalą pastato konstrukcijoms darantį, pavojų keliantį kaštoną Ø57cm, klevą Ø45cm, uosį Ø61cm bei palei gatvę augančius, blogos sanitarinės būklės, skilusius, pavirtusius gluosnius Ø77;27;43cm.
Lauksargio g. 37 ir 37B privačioje namų valdoje bei palei gatvę,
2017-10-16 08:32 Jolita Ziborovė
Dokumento numeris: A320-1862/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas braižančias namo fasadą, langus, kaukazinės slyvos iki 8 cm skersmens bei pašalinti besiremiančias į langus jazmino krūmo šakas.
Volungės g. 18,
2017-10-11 11:49 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1847/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, siekiant pagerinti natūralų apšvietimą, genėti dvikamienę slyvą 11 ir 12 cm skersmens, praretinant, paformuojant ir apie 1 m sužeminant.
Antakalnio g. 94 , po balkonais,
2017-10-10 15:36 LINAS SESICKAS
Dokumento numeris: A320-1837/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, bei Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 18.5. punktu, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, bei šalinti kitus medžius, keliančius grėsmę sklype esančiam gyvenamam namui ir kitiems statiniams.
Lakštingalų g. 25D privačios namų valdos sklype nr. 4400-44070-3794,
2017-10-06 13:30 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1828/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pėsčiųjų tako platinimui trukdančias tuopas 21, 25 cm skersmens.
Saulėtekio alėjoje, link Pylimėlių g.
2017-10-06 12:02 Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos
Dokumento numeris: A320-1826/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti puvinio pažeistą, pavojų keliantį 41 cm skersmens klevą, taip pat pjauti arti pastato augantį ir jam kenkiantį, pasvirusį 45 cm skersmens klevą, atlikti sanitarinį-formuojamąjį genėjimą klevams 41, 56, 25, 15 cm skersmens, pjauti dvikamienio skroblo džiūstantį kamieną, 25 cm skersmens.
Paco g. 4, Viešojo saugumo tarnybos teritorijoje,
2017-10-03 10:59 UAB "MITNIJA"
Dokumento numeris: A320-1807/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. D-347-VPK-01-TP, bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170823-01481 pjauti projekte šalinti numatytas, Policijos komisariato pastato statybos darbams trukdančias liepas Ø25;47;38;41;44;22;38;48;30;40;30;38;35cm, beržą Ø20cm ir gluosnį Ø90cm.
P. Vileišio g. 20C,
2017-10-03 10:13 Rima Prikopavičienė
Dokumento numeris: A320-1806/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas braižančias pastato fasadą ir langus, uos. klevų 24,29 cm; genėti pravažiavimą gožiančius, pavojų eismo saugumui keliančius, alyvos krūmą ir uos. klevą 15 cm skersmens.
Antakalnio g. 69 iš namo galo,
2017-10-03 09:56 Romuald Jachimovič
Dokumento numeris: A320-1805/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimo nr. 206, 3.11 punktu, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-343 ir D1-87 atlikti deklaruoto sklypo valymą išpjaunant savaime priaugusius medžius iki 20 cm skersmens bei natūraliai išaugusius krūmus.
Žemės sklype, kad. nr. 0101/0151:703 Vilniaus m. k. v.,
2017-10-02 15:17 UAB "LBR OIL"
Dokumento numeris: A320-1802/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant sklypo ribos bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančią pušį Ø48cm
Gelvadiškių sodų 2-oji g. megėjų sodo žemės sklype (kad. Nr. 0101/0007:5902),
2017-10-02 15:00 Artūras Ubartas
Dokumento numeris: A320-1800/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačiame mėgėjų sodo žemės sklype augančias, pavojų statiniui keliančias pušis Ø46;42;46;44;45cm.
Vinciūniškių sodų 5-oji g. 1, S/B "Veržuva-1" privačiame mėgėjų sodo žemės sklype,,
2017-09-29 09:59 Vaiva Naudužienė
Dokumento numeris: A320-1781/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačiame mėgėjų sodo žemės sklype augančias, pavojų statiniui keliančias pušis Ø30;34;35;15;17;30;16;18;26cm.
Laurų sodų 2-oji g. 9, S/B "Šilelis" privačiame mėgėjų sodo žemės sklype,
2017-09-27 10:28 JONAS VYTAUTAS TAUTKUS
Dokumento numeris: A320-1773/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, pavojų el.linijai keliantį kaštoną Ø24cm.
Plytinės g. 17 prie gatvės,
2017-09-27 10:00 VILNIAUS UNIVERSITETO BOTANIKOS SODAS
Dokumento numeris: A320-1772/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūsią tuopą Ø60cm bei pušis Ø32;36cm; Pagenėti sausas, pavojų keliančias šakas tuopai Ø54cm bei ąžuoliui Ø80cm
Saulėtekio al. 6, 8 ir 41 žemės sklypuose,
2017-09-27 08:37 GYVENTOJŲ ASOCIACIJA "DVARČIONIŠKIAI"
Dokumento numeris: A320-1768/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti teritorijos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkavertes savaime užaugusius, ant važiuojamosios dalies svyrančias, nesaugią aplinką automobilių stovėjimo aikštelei sudarančias blindes Ø42;37cm bei tuopas Ø11;8;14;12;10;8;38;63;16;10;20;17;18;17;16;15;16;8;14;10;12;10 bei iki Ø8cm.
Dvarčionių g. ir Pupojų g. sankirtoje,
2017-09-27 08:11 Bronislava Balčikonienė
Dokumento numeris: A320-1767/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki Ø8cm, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Rato g. 13 privačiame sklype (kad. Nr. 0101/0012:371),
2017-09-27 07:49 Gintautas Pangonis
Dokumento numeris: A320-1766/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turinčias, grėsmę statinių bei žmonių saugumui keliančias pušis Ø45;50;48;32cm.
Rukeliškių g. 23A privačioje namų valdoje,
2017-09-26 14:54 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-1763/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu sutvarkyti nulaužtas beržo Ø64cm ir pušies Ø62cm šakas bei šalintį jų likusius kamienus stuobrius.
Saulės kapinėse prie Černių kapavietės,
2017-09-26 11:08 Saugaus miesto departamentas
Dokumento numeris: A320-1761/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 atlikti dėl gyventojų saugumo formuojamąjį genėjimą bei sužeminti kaulenio krūmų gyvatvorę.
Tramvajų g.,
2017-09-26 10:47 UAB "TUKOMPA"
Dokumento numeris: A320-1760/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai virš gyvenamųjų namų pasvirusias pušis Ø30;28cm.
Turniškių g. 21 ir 27 privačiose namų valdose,
2017-09-20 16:01 AKVILĖ BASOKAITĖ
Dokumento numeris: A320-1733/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, redukuoti 1/3 lajos bei išgenėti sausas, pavojų keliančias šakas tuopai Ø71cm; Pagenėti nuo vaikų žaidimo aikštelės bei nuo langų šakas klevams Ø31;37 ir bei kaštonui Ø36cm.
Antakalnio g. 20 apie namą,
2017-09-20 15:30 VŠĮ Vilniaus Montessori
Dokumento numeris: A320-1729/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, aplūžusias, grėsmę keliančias šakas pušims Ø42;46;56cm bei riešutmedžiui Ø30cm.
Naujakurių g. 29 greta esančiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0024:26),
2017-09-20 15:05 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-1726/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu išpjauti savaime iš pamatų išaugusius menkaverčius krūmus ir atžalas.
Vileišio g. 14A apie namą,
2017-09-20 08:36 Rimantė Ivaškovaitė
Dokumento numeris: A320-1713/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai sutvarkyti nulaužtą ir į fasadą įsirėmusią ievą Ø29cm.
Vileišio g. 29-24 nuo laiptinės pusės,
2017-09-19 07:25 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1691/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias liepas Ø31;29;34;33;24;28;21;29cm bei pasvirusį ant šaligatvio uos.klevą Ø14cm.
Antakalnio g. iš abiejų pusių, nuo Antakalnio žiedo iki Žirgo g.,
2017-09-18 10:55 Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius
Dokumento numeris: A320-1688/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu "Kairėnų g. nuo Plytinės g. iki miesto ribos, Vilniaus m. rekonstravimo projektu" Nr. VP 13-130 (VP17.168 nauja laida), išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160404-00340 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.16 punktu pjauti projekte šalinti numatytus, gatvės rekontravimo darbams trukdančius medžius bei krūmus, viso 471vnt. medžių.
Kairėnų g. atkarpa nuo Plytinės g. iki Vilniaus m. ribos,
2017-09-14 10:12 MORTA NORVAIŠĖ
Dokumento numeris: A320-1674/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 17/01-TDP-SP 02 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170803-01387 pjauti projekte šalinti numatytas, statybos darbams trukdančias egles Ø67;49;56cm, beržą Ø25cm ir ąžuolą Ø54cm.
Nugalėtojų g. 26A privačiame žemės sklype,
2017-09-14 09:34 VILNIAUS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRAS "AIDAS"
Dokumento numeris: A320-1673/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo bei puvinio turinčias, pavojų vaikų saugumui keliančias b.robinijas Ø26;28;28;38cm, gluosnius Ø35;40cm, uos.klevus Ø50;38;40cm, klevą Ø54cm ir eglę Ø32cm; Atlikti sanitarinį genėjimą, pašalinat sausas, pavojų keliančias šakas eglėms Ø28;36;24;34cm, liepoms Ø70;60cm, beržui Ø60cm bei poliardiruoti gluosnius Ø45;50cm.
Lakštingalų g. 8 teritorijoje,
2017-09-13 15:15 RIMA BITKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-1664/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį, pavojų keliantį ąžuolą Ø24cm.
Rokantiškių kapinėse, 64-3-19 prie Bitkevičių šeimos kapavietės (nuo gatvės pusės),
2017-09-13 10:59 IGORIS SMIRNOVAS
Dokumento numeris: A320-1662/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
J. Pabrėžos g. žemės sklype (0101/0150:13),
2017-09-12 12:34 Leonardas Lapašinskas
Dokumento numeris: A320-1649/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai iš atraminės sienelės ant pravažiavimo pasvirusį uos.klevą Ø21cm.
Oginskio g. 6 kieme,
2017-09-12 12:11 SPECIALIEJI GLOBOS NAMAI "TREMTINIŲ NAMAI"
Dokumento numeris: A320-1648/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 13-TP-P13073-BD bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-140110-00017 pjauti projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius.
Meškeriotojų g. 22 privačioje teritorijoje,
2017-09-12 08:12 Daiva Jonikienė
Dokumento numeris: A320-1645/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią b.robiniją Ø36cm, liepą Ø22cm, pavirtusius ant praėjimo uos.klevus Ø12;10cm bei pagenėti nuo fasado, sausas ir paformuotį lają uos.klevams Ø32;52cm.
Antakalnio g. 91/Oginskio g. kampas bei prie gatvės,
2017-09-12 07:53 Danutė Juozapaitienė
Dokumento numeris: A320-1644/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato pamatų augančius, žalą pastatui darančius uos.klevus Ø28;38;58cm.
Olandų g. 10 iš garažų pamatų,
2017-09-07 15:48 ANDREJ ŠOSTAK
Dokumento numeris: A320-1625/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietėje augantį, žalą paminklui darantį, bortą keliantį uosialapį klevą Ø45cm.
Rokantiškių kapinėse, 45-5-10 Šostak šeimos kapavietėje.,
2017-09-07 15:34 VIDA KALEINIKOVIENĖ
Dokumento numeris: A320-1624/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, žalą kapavietėms darančias egles Ø36;38cm.
Rokantiškių kapinėse, 43-2-7 prie Kaziukėnų šeimos kapavietės,
2017-09-07 14:20 INDRAJA MARIJA MASILIŪNAITĖ
Dokumento numeris: A320-1623/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø43cm.
Rokantiškių kapinėse, 8-2-2 prie Masiliūno šeimos kapavietės,
2017-09-07 14:07 LAIMUTĖ DOVYDĖNIENĖ
Dokumento numeris: A320-1622/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø43cm.
Rokantiškių kapinėse, 29-9-11 prie Matiuhovos šeimos kapavietės,
2017-09-07 13:39 DOMININKAS VYTAUTAS MATULIS
Dokumento numeris: A320-1621/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią, pavojų keliančią eglę Ø43cm.
Rokantiškių kapinėse, 8-3-3 prie Matulių šeimos kapavietės,
2017-09-07 13:29 Regina Šorochova
Dokumento numeris: A320-1620/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darantį beržą Ø41cm.
Rokantiškių kapinėse, 2kv 8eilė Šorohovų šeimos kapavietėje,
2017-09-07 13:11 Irina Komarovienė
Dokumento numeris: A320-1619/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu džiūstančią, pavojų keliančią eglę Ø42cm.
Rokantiškių kapinėse, 39-4-12 prie Dulko šeimos kapavietės,
2017-09-07 12:46 Ilona Krištopaitienė
Dokumento numeris: A320-1618/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pavojų keliančią drebulę Ø38cm bei atlikti sanitarini lajos formavimą, retinimą bei suveržimą dvikamieniui klevui Ø56;45cm.
Rokantiškių kapinėse, 39-9-19 prie Valeikų šeimos kapavietės,
2017-09-07 12:32 ROMANAS TUMĖNAS
Dokumento numeris: A320-1617/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietėje augantį, žalą paminklams bei tvorelei darantį, pavojų keliantį maumedį Ø63cm.
Rokantiškių kapinėse, 60kv Tumėnų šeimos kapavietėje,
2017-09-07 12:27 NIJOLĖ BUJAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1616/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojingo pasvirimo turinčią pušį Ø31cm.
Rokantiškių kapinėse, 34-3-2 prie Onos Vaitkevičienės kapavietės,
2017-09-07 12:21 Liuba Druskienė
Dokumento numeris: A320-1615/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojingo pasvirimo turinčią eglę Ø36cm.
Rokantiškių kapinėse, 15-3-12 prie Druskių šeimos kapavietės,
2017-09-07 12:17 Jolanta Garčinskaitė
Dokumento numeris: A320-1614/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pasvirusią, žalą kapavietei darančią pušį Ø44cm.
Rokantiškių kapinėse, 13 ir 15 kv tarpe esančiame akligatvyje prie Garčinskų šeimos kapavietės,
2017-09-07 11:56 RITA GLUMOVA
Dokumento numeris: A320-1613/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusius ąžuolus Ø21;30cm bei išgenėti sausas šakas ąžuolams Ø36;42cm.
Rokantiškių kapinėse, 43-5-33 prie Mazur šeimos kapavietės,
2017-09-07 10:53 JURGITA BIKERIENĖ
Dokumento numeris: A320-1612/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, aplūžusią, pavojingai pasvirusią pušį Ø44cm, bei nudžiūvusią pušį Ø34cm.
Rokantiškių kapinėse, 43-1-3 prie Gilusevičių šeimos kapavietės (1.aikštelėje prie lentelės bei 2. po kaire keliuku į kalniuką),
2017-09-07 10:25 Jelena Čaikova
Dokumento numeris: A320-1611/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią eglę Ø26cm.
Rokantiškių kapinėse, 47-9-3 Petrovič ir Miadzelic šeimos kapavietėje,
2017-09-07 10:25 Jelena Čaikova
Dokumento numeris: A320-1610/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, žalą kapavietei darančią eglę Ø54cm.
Rokantiškių kapinėse, 47-9-3 prie Petrovič ir Miadzelic šeimos kapavietės,
2017-09-07 10:12 Violeta Koreckytė
Dokumento numeris: A320-1609/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darantį beržą Ø42cm.
Rokantiškių kapinėse, 68 prie Kareckų šeimos kapavietės,
2017-09-07 09:54 Ilona Daunoravičienė
Dokumento numeris: A320-1608/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti sausas, aplūžusias šakas bei atlikti bandažą dvikamienei pušiai Ø76;59cm.
Rokantiškių kapinėse, 13-11 Pazniakovų šeimos kapavietės (nuo Viršupio g. esančios konteinerių aikštelės),
2017-09-07 09:42 STANISLAVA NOVOŠINSKAJA
Dokumento numeris: A320-1607/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų keliančią, žalą darančią dvikamienę blindę Ø36;35cm.
Rokantiškių kapinėse, 10-13-8 prie Roma Halceva šeimos kapavietės,
2017-09-07 09:22 Rasa Vaitulevičienė
Dokumento numeris: A320-1606/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų pavojingo pasvirimo turinčius, pavojų keliančius, žalą darančius beržus Ø42;56cm.
Rokantiškių kapinėse, 25-2-3 prie Talaikų šeimos kapavietės,
2017-09-07 09:17 LAIMA GRIGORAVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-1605/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią drebulę Ø37cm, eglę Ø38cm ir beržą Ø47cm.
Rokantiškių kapinėse, 64kv prie Grigoravičių šeimos kapavietės (palei takelį nuo Rokantiškių g.),
2017-09-07 08:16 Violeta Janulionienė
Dokumento numeris: A320-1604/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias egles Ø24;30cm.
Rokantiškių kapinėse, 13kv prie Keršulių šeimos kapavietės (ties Viršupio g. autobuso stotele),
2017-09-05 09:15 MARIUS BALTRUŠAITIS
Dokumento numeris: A320-1589/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, pavojų keliančias šakas liepai Ø63cm.
Pylimėlių g. 4 palie šaligatvį,
2017-09-01 09:42 UAB ADEPT LT
Dokumento numeris: A320-1586/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti ant gyvenamojo pastato pasvirusius uos.klevus Ø16;17;10cm, uosį Ø22cm, klevą Ø16cm bei pagenėti uos.klevui Ø22cm šakas.
Jūratės g. 4 prie namo galo,
2017-08-31 09:22 LAURA BUDREVIČIŪTĖ-BAKŠYS
Dokumento numeris: A320-1581/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti savaiminių pušaičių sanuojančius, redukcinius genėjimus.
Pavasario g. 21E už sklypo ribos šlaite,
2017-08-30 09:16 Didžiosios Britanijos ambasada
Dokumento numeris: A320-1571/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato pamatų augančią, pavojingai ant važiuojamosios dalies bei kontaktinių troleibusų laidų pasvirusią eglę Ø38cm.
Antakalnio g. 2 ambasados teritorijoje,
2017-08-29 08:10 209-oji DNSB "Aušra"
Dokumento numeris: A320-1554/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato augantį, šviesą užstojantį, žalą darantį beržą Ø36cm, džiūstančius, pavojingai svyrančius, šviesą užstojančius uos.klevus Ø41;85cm, menkavertes, arti fasado augančias, šviesą užstojančias slyvas Ø17;14;15;10;6cm bei vyšnaites 4;3;4;5cm; Pakelti bei retinti lajas liepoms Ø28;27;64(+ bandažas), klevams Ø24;18cm bei uosiui Ø26cm apatines bei nuo laidų šakas.
Tverečiaus g. 10 šlaite,
2017-08-28 09:40 Ieva Labanauskienė
Dokumento numeris: A320-1544/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą skroblams Ø38;36;32;10;14cm bei maumedžiams Ø32;27;23;28cm.
Mildos g. 45 nuo gatvės pusės,
2017-08-18 10:33 SODININKŲ BENDRIJA "ANTAVILIAI"
Dokumento numeris: A320-1512/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančius, pavojų keliančius juodalksnius Ø35;46cm.
Antavilių sodų 6-oji g. 15, už sklypo ribos prie upelio,
2017-08-10 15:13 UAB „Namų priežiūros centras“
Dokumento numeris: A320-1490/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius uos.klevus Ø30;25cm bei klevą Ø17cm.
Bistryčios g. 9 link 13 namo palei atraminę,
2017-08-10 15:01 UAB „Namų priežiūros centras“
Dokumento numeris: A320-1489/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias vinkšnas Ø18;18cm bei išgenėti sausas šakas pušims Ø75;41;33;44;26;52;39cm.
Bistryčios g. 12 prie namo galo,
2017-08-10 08:46 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1485/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu šalinti ievas Ø17;12;18;14;13cm ir šaltalankius Ø13;11cm + kelmų rovimas bei pagenėti liepas Ø16;17cm trukdančias vykdyti gatvės ir šaligatvio remonto darbus.
Karių kapų g.,
2017-08-09 07:40 Jonas Karčiauskas
Dokumento numeris: A320-1474/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias pušis Ø28;32cm.
Mėlynių g. 2 privačioje namų valdoje,
2017-08-08 13:00 Danguolė Kasinskienė
Dokumento numeris: A320-1473/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, aplaužytas, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis Ø53;68;31;54cm.
Laurų g. 46 privačioje namų valdoje bei už ribos valstybinėje žemėje.,
2017-08-08 12:41 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-1472/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išpuvusią, pavojojų namo bei žmonių saugumui keliančią tuopą Ø68cm bei pakelti lajas ir šakas nuo fasado beržams Ø62;42cm.
Švyturio g. 19 apie namą,
2017-08-08 12:16 Irena Elena Galinauskienė
Dokumento numeris: A320-1471/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančius, pavojų keliančius uos.klevus 85;36;36;49cm; Pagenėti nuo fasado bei iš apačios šakas liepai Ø23cm bei sausas šakas uos.klevui Ø64cm.
Antakalnio g. 85 ir 87,
2017-08-08 12:08 Anelė Vorotnikova
Dokumento numeris: A320-1470/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti link fasado nusvirusias ar apdžiūvusias šakas obelims Ø32;24;34cm.
Grybo g. 24 prie namo galo,
2017-08-08 12:04 Jurgis Meidus
Dokumento numeris: A320-1469/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti savavališkai ant garažo ušaugusius, į namą pasvirusius uos.klevus Ø16;17;8;4cm ir slyvą Ø7;3cm.
Vileišio g. 11 ant garažų,
2017-08-08 09:57 TAURAS VILŪNAS
Dokumento numeris: A320-1463/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusias, pavojų keliančias pušis Ø62;24cm bei išgenėti sausas, pavojų keliančias šakas pušims Ø48;28cm.
Elniakampio g. 9 prie namo,
2017-08-04 19:23 Aušra Motekaitytė evelina.gumu@gmail.com 865666199
Dokumento numeris: E657-661/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-08-25 Konstitucijos pr. 3, 215 salė 16 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-08-25 el. paštu evelina.gumu@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Laurynas Žakevičius evelina.gumu@gmail.com 865666199
Lentupio g 23, Antakalnis, Vilnius,
2017-08-04 14:32 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1458/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis dviračių takų statybos P. Vileišio g. dalyje nuo Šilo tilto iki M. Daukšos vidurinės mokyklos Vilniuje ir P. Vileišio g. dalies nuo Šilo tilto iki M. Daukšos vidurinės mokyklos, Vilniuje, rekonstravimo projektu šalinti naujai tiesiamo dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimui trukdančius uo.klevus Ø15;11;18;47;19;20;15;12;27;25;15;23;18;12;14;22;8;44;23;30;14;12cm, gluosnius Ø27;14;11;14cm, liepą Ø17cm ir b.robiniją Ø21cm.
Vileišio g. ties 28 namu ir gatvės pabaigoje ties naujai įrengiamu dviračio taku,
2017-08-04 10:36 Stasys Liaugaudas, l.stasys@gmail.com, 869964457
Dokumento numeris: E657-658/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-08-25, 17:30val. Kalvarijų g. 1, Vilnius.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Projektinius pasiūlymus teikti adresu UAB"House Projects Ltd." Kalvarijų g. 1, Vilnius. El. paštu: info@namoprojetkas.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Juršėnienė, tel. 860443379, lina@namoprojektas.lt
Vaidilutės g 45, Antakalnis, Vilnius,
2017-08-03 17:52 UAB "Constra" Filaretų g. 31-5, LT-01211 Vilnius, slavomir@constra.lt
Dokumento numeris: E657-656/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", Z. Sierakausko g. 17-1, Vlnius, tel 2163867, 868773626, algisarchd@gmail.com, 2017-08-21 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", Z. Sierakausko g. 17-1, Vlnius, tel 2163867, 868773626, algisarchd@gmail.com
Lauksargio g 37, Antakalnis, Vilnius,
2017-08-03 17:42 UAB "Constra", Filaretų g. 31-5, LT-01211 Vilnius, 867614663, slavomir@constra.lt
Dokumento numeris: E657-655/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, 2017-08-21 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, algisarchd@gmail.com, 868773626, 2163867
Lauksargio g 37, Antakalnis, Vilnius,
2017-08-03 17:18 UAB "Constra", Filaretų g. 31-5, LT-01211 Vilnius, 867614663, slavomir@constra.lt
Dokumento numeris: E657-654/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-08-21 17:00 val. UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės" patalpose

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", algisarchd@gmail.com, 868773626, 2163867
Lauksargio g 35, Antakalnis, Vilnius,
2017-08-03 07:49 477-oji Daugiabučio namo savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-1434/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias liepas Ø44;36cm, išgenėti sausas šakas liepai Ø38cm ir pušiai Ø62cm bei pagenėti užstojančias šviesą ir nuo fasado šakas kaštonams Ø32;42;42cm.
Žirgo g. 5 bendrijos teritorijoje,
2017-08-02 13:53 Irena Valiušaitienė, el.paštas: irena.v.privat@gmail.com , +370 61626024
Dokumento numeris: E657-646/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. Rugpjūčio 24 d. 17:00 - 18:00 val. Verkių g. 1-11, Vilnius.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu.: jurate@baigiaustatyti.com arba mob. tel. nr.: +370 655 12459, iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. 17 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jūratė Čapskienė, el. paštas: jurate@baigiaustatyti.com, mob. tel. nr.: +370 655 12459
Rudausių Sodų 4-oji g 22, Antakalnis, Vilnius,
2017-08-01 10:24 Povilas Kolgovas
Dokumento numeris: A320-1411/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.14 punktu bei 2017-07-10 atliktos natūralios apšvietos matavimo protokolu Nr. ATC-n-2017/865 pjauti arti pastato augančią, šviesos patekimui į butus trukdančią, sąlygas laikytis drėgmei patalpose sudarančią eglę Ø21cm, blindę Ø21cm bei daugiakamienę slyvą Ø14;15;17cm ir obelaitę Ø13cm.
Debesijos g. 10 nuo balkonų pusės,
2017-08-01 09:29 LORETA MAKUTĖNIENĖ
Dokumento numeris: A320-1410/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą klevui Ø67cm, pagenint besiremiančias į fasadą bei stogą šakas.
Debesijos g. 2A palei gatvę,
2017-08-01 09:19 Skambučių Centras2
Dokumento numeris: A320-1408/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiau pjauti nudžiūvusį b.robinijos kamieną Ø18cm.
Tramvajų g. 7 kieme prie 9 namo kampo,
2017-07-31 19:57 Pranas Šimkus gyvenantis Saulės g. 10 Vilniuje, tel. 868799146
Dokumento numeris: E657-644/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-21 d. 18:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-21 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Saulės g 10, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-31 18:24 Aušra Motekaitytė 865666199, evelina.gumu@gmail.com
Dokumento numeris: E657-642/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, 215 salė 2017 08 21 17val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017 08 21 elektroniniu adresu evelina.gumu@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
PV Laurynas Žakevičius 865666199, evelina.gumu@gmail.com
Lentupio g 23, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-31 16:43 Stasys Liaugaudas, l.stasys@gmail.com, tel. 869964457
Dokumento numeris: E657-640/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-08-17, 17:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Informaciją teikti el. paštau info@namoprojektas.lt, tel. 868781781. Atvykti į ofisą Kalvarijų g. 1, Vilnius darbo dienomis 8-17val iki 2017-08-17.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Juršėnienė, lina@namoprojektas.lt, tel. 860443379
Vaidilutės g 45, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-31 16:24 Stasys Liaugaudas, Pramonės g. 10, Šilutė. Tel. 869964457.
Dokumento numeris: E657-639/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 1, Vilnius. 2017-08-17, 17.30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-08-17, 8-17val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Juršėnienė, lina@namoprojektas.lt, 860443379.
Vaidilutės g 45, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-31 08:17 Teresa Klim
Dokumento numeris: A320-1392/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų pastato bei žmonių saugumui keliančius klevus Ø43;43;49;36cm bei nudžiūvusią pušį Ø29cm; Pagenėti klevui Ø44cm šakas nuo pastato.
Pragiedrulių g. 5A palei sklypą,
2017-07-31 07:42 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Dokumento numeris: A320-1388/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį beržą Ø27cm, kėnį Ø28cm ir šermukšnį Ø21;22cm bei pavojingai iš šaknų pavirtusį beržą Ø16cm.
Šilo g. 5A teritorijoje,
2017-07-27 11:52 Irena Valiušaitienė, el.paštas: irena.v.privat@gmail.com , +370 61626024
Dokumento numeris: E657-632/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. Rugpjūčio 21 d. 17:00 - 18:00 val. Verkių g. 1-11, Vilnius.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu.: jurate@baigiaustatyti.com arba mob. tel. nr.: +370 655 12459, iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. 17 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Jūratė Čapskienė, el. paštas: jurate@baigiaustatyti.com, mob. tel. nr.: +370 655 12459
Rudausių Sodų 4-oji g 22, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-27 09:03 Lilija Makovskaja
Dokumento numeris: A320-1360/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti nudžiūvusį beržą Ø56cm bei pavojingai pasvirusį dvikamienės pušies vieną kamieną Ø62cm.
Pragiedrulių g. 12 už sklypo ribos,
2017-07-27 07:50 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1359/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti gudobeles 19,22,22,6,7,8cm; uosialapius klevus 4,8cm; gluosnį 37cm; nudžiūvusius medžius 18,20,18cm ir uosialapių savaiminukus iki 8 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti gudobelę 22 cm skersmens bei pašalinti atžalas.
P. Vileišio skvero teritorijoje ir prie upės,
2017-07-25 20:20 Pranas Šimkus gyvenantis Saulės g. 10 Vilniuje, tel. 868799146
Dokumento numeris: E657-628/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-14 d. 18:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-14 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projektuotojas: UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Saulės g 10, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 20:18 Zbignev Stanislav Gulbinovič gyvenantis Kuosų g. 4 Vilniuje, tel. 869931825
Dokumento numeris: E657-627/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-14 d. 17:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-14 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projektuotojas: UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Kuosų g 4, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 19:25 Pranas Šimkus gyvenantis Saulės g. 10 Vilniuje, tel. 868799146
Dokumento numeris: E657-625/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-11 d. 18:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-11 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Saulės g 10, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 19:21 Zbignev Stanislav Gulbinovič gyvenantis Kuosų g. 4 Vilniuje, tel. 869931825
Dokumento numeris: E657-624/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2017-08-11 d. 17:30val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2017-08-11 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projektuotojas: UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Kuosų g 4, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 16:04 UAB "Constra", Filaretų g. 31-5, Vilnius telefonas 86 76 14663, slavomir@constra.lt
Dokumento numeris: E657-623/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105 2017-08-21 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu: Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105 algisarchd@gmail.com, iki 2017-08-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105, proj. vadovas Algimantas Vyšniauskas, algisarchd@gmail.com, 868773626, 852163867
Lauksargio g 37, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 16:03 Stasys Liaugaudas, Pramonės g. 10, Šilutė, tel. 869964457
Dokumento numeris: E657-622/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas numatomas 2017 rugpjūčio 15 d. 17 val UAB " HouseProjects " patalpose adresu Kalvarijų g. 1 Vilnius.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Darbo dienomis ( 8:00 - 12 ir 13:00 - 17:00) nuo pranešimo Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2017 Rugpjūčio 15 dienos

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Juršėnienė, 868781781. info@namoprojektas.lt
Vaidilutės g 45, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 15:54 UAB "Constra", Filaretų g. 31-5, Vilnius telefonas 86 76 14663, slavomir@constra.lt
Dokumento numeris: E657-621/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105 2017-08-21, 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Raštu Z. Sierakausko g. 17-1 Vilnius 03105 algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės" proj. vadovas Algimantas Vyšniauskas, algisarchd@gmail.com, 868773626, 852163867
Lauksargio g 37, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 15:46 UAB "Constra", Filaretų g. 31-5, Vilnius telefonas 86 76 14663, slavomir@constra.lt
Dokumento numeris: E657-620/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, 2017-08-21, 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
raštu: Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius 03105 algisarchd@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "A. Vyšniausko architektų dirbtuvės", proj. vadovas Algimantas Vyšniauskas, adr. Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius 03105, tel 868773626, algisarchd@gmail.com
Lauksargio g 35, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-25 10:55 Regina Mizarienė
Dokumento numeris: A320-1344/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant pastato svyrančius, grėsmę namui keliančius klevus Ø43;64cm.
Vasaros g. 2A privačioje namų valdoje,
2017-07-20 18:13 Laura Mackevičiūtė
Dokumento numeris: E657-611/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9-405 2017-08-08 18:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
p.vroblevicius@gmail.com Telefonu +37069874512

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Paulius Vroblevičius p.vroblevicius@gmail.com 869874512
Gvazdikų g 15A, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-19 22:35 Donatas Mika, donatas.mika@gmail.com, 861015872
Dokumento numeris: E657-607/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks: Vilnius, V. Grybo g. 30-4 Viešo susirinkimo laikas: rugpjūčio mėn. 08 d. 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017 m. rugpjūčio mėn. 08 d. (imtinai) visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti el. paštu donatas.mika@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Andrius Skiezgelas, skiezgelas@gmail.com, 865852702
V. Grybo g 30, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-19 15:37 Pranas Dailidė
Dokumento numeris: A320-1314/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojų ir jų turto saugumui, nudžiūvusias pušis 32, 32 cm skersmens.
,
2017-07-18 15:37 Laura Mackevičiūtė
Dokumento numeris: E657-602/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9 2017-08-08 17:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-08-07 p.vroblevicius@gmail.com Telefonu +37069874512

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Paulius Vroblevičius p.vroblevicius@gmail.com 869874512
Gvazdikų g 15A, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-18 09:36 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-1310/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu sutvarkyti Saulės kapinių teritorijoje vėjavartas ir vėjalaužas; nupjauti pušies stuobrį 38 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti atlūžusias šakas, pušies 40 cm skersmens.
Saulės kapinėse,
2017-07-14 15:09 Petras Šimeliūnas
Dokumento numeris: E657-590/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Saulės g. 27a, Vilnius, 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017 08 04d., 18val., arunas.blusius@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arūnas Blūšius, arunas.blusius@gmail.com, 8 699 14369
Saulės g 27A, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-13 13:51 UAB „BINKAUSKAS IR STAŠINSKAS“
Dokumento numeris: A320-1288/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. PB-045-TP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170620-01179 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, iškėlimo darbams trukdančius medžius (projektinis Nr. 11;18;19;31;32;33;34;35;36;37;45;46;48;58;59;60;65), blogos sanitarinės būklės, pavojų keliančius medžius (projektinis Nr. 13;16;22;23;42) bei likusius projekte šalinti numatytus, statybos darbams trukdančius medžius.
Nemenčinės pl. 48,
2017-07-12 19:35 Agnė Nausėdaitė, arnas.nauseda@gmail.com ,tel. +370 698 74002
Dokumento numeris: E657-580/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „Miesto mozaika“ biuro patalpose, Smėlio g. 8, Vilnius, 2017-08-01 d. nuo 17:30 iki 18:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-08-01 d. 17:00 val. elektroniniu paštu info@archbiuras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Miesto mozaika“, projekto vadovas Vykintas Šeškus, info@archbiuras.lt , tel.+370 698 13422
Žirgo g 30B, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-11 14:57 Valerij Urazov
Dokumento numeris: A320-1280/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turinčią, pavojų kapavietėms keliančią pušį Ø82cm.
Saulės kapinėse, nuo Mildos g pusės palei kotedžų tvorą iki galo, prie Urazovų šeimos kapavietės,
2017-07-10 08:49 Mykolo Romerio universitetas
Dokumento numeris: A320-1270/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį Ø24cm.
Valakupių g. 5 teritorijoje,
2017-07-10 08:07 Arūnas Venckūnas
Dokumento numeris: A320-1269/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančius, pavojų keliančius beržus Ø56;49cm.
Rokantiškių kapinėse, 20-14-7 prie Sugentaičių šeimos kapavietės,
2017-07-07 14:36 Agnė Nausėdaitė, arnas.nauseda@gmail.com ,tel. +370 698 74002
Dokumento numeris: E657-567/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB „Miesto mozaika“ biuro patalpose, Smėlio g. 8, Vilnius, 2017-07-27 d. nuo 17:30 iki 18:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-07-27 d. 17:00 val. elektroniniu paštu info@archbiuras.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Miesto mozaika“, projekto vadovas Vykintas Šeškus, info@archbiuras.lt , tel.+370 698 13422
Žirgo g 30B, Antakalnis, Vilnius,
2017-07-07 10:14 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS
Dokumento numeris: A320-1259/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti senos tvoros demontavimo bei naujos tvoros tvėrimo darbams trukdančius klevus Ø16;15;12;18;10;23;14;16;16;15;10;6;7;8;19;18;26;20;21;27;10;14;8cm, obelį Ø13cm, slyvą Ø12cm, uos.klevus Ø25;13;18;21;18;12;8;21;14cm, pavojingai pasvirusį liepos Ø34cm kamieną bei blogos sanitarinės būklės blindes Ø23;23;15;17cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, pakėlimą nuo naujai įrenginėjamos tvoros klevams Ø62;36;37;30;33;16;13cm, kaštonams Ø28;28;25cm, uos.klevams Ø22;16;17cm bei klevams Ø46;23;25cm šakas nuo fasado.
Antakalnio g. 120,
2017-07-07 08:03 DNSB „Beržų terasa“
Dokumento numeris: A320-1258/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai šalinti nudžiūvusius, pavojų keliančius beržus Ø51;55cm.
Žalakevičiaus g. 4A, DNSB "Beržų terasos" teritorijoje,
2017-07-07 07:23 Virginija Žurauskaitė-Mikutienė
Dokumento numeris: A320-1256/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti sutvarkyti išvirtusias drebules Ø14;22;19;16;27cm, nulaužtą pušį Ø22cm bei pagenėti pušiai Ø16cm nulaužtą šaką.
Bistryčios g. 12,
2017-07-04 15:14 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1243/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai šalinti nudžiūvusias, pavojų keliančias pušis Ø23;38;42;23;21;25;56;16;35;38;48;28;21;25;22;45;30;24;43;44;26;41;20;18;28;43;23;18;27;22;21;17;41;45;46;48;32;26;63;65;62;22;64cm, tuopas Ø28;38;36;36cm, beržus Ø20;16;26;16cm, slyvąØ14cm, ąžuolą Ø15cm ir eglę Ø18cm.
Nemenčinės pl. skiriamoji juosta, atkarpoje nuo Gaidžių g. iki Kairėnų g.,
2017-07-04 14:07 TADEUŠAS GRINEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-1242/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį Ø63cm.
Medžiotojų g. 52,
2017-07-04 07:36 SKAIDRŪNĖ VERCELIENĖ
Dokumento numeris: A320-1231/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pažeistas puvinio bei pavojų eismo saugumui keliančias pušis Ø32;13;12cm bei blindes Ø18;17;21;22;42;46;32cm.
Šatrijos Raganos g. 65 ir 71 prie gatvės ir sankirtos,
2017-07-04 07:24 Sodininkų bendrija „Pušynas“
Dokumento numeris: A320-1230/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, arti kelio augančią, pavojų žmonių, pastatų bei transporto saugumui keliančią pušį Ø41cm.
Gvazdikų sodų g./Gvazdikų sodų 11-oji g. sankirta, S/B "Pušynas" bendro naudojimo žemėje,
2017-07-04 07:07 Aloyzas Bakšys
Dokumento numeris: A320-1229/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą tuopoms Ø66;45;66;82cm.
Antakalnio g. 76,
2017-07-03 08:53 UAB „Grinda
Dokumento numeris: A320-1224/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais sutvarkyti vėjo išverstus ir nulaužtus medžius.
Valakampių I pliaže ir Verkių seniūnija Žaliųjų ežerų pliaže, ne miško žemėse,
2017-07-02 19:27 Valdemaras Monastyrskis, El.p.: vmonas@gmail.com, tel.nr.:868924426
Dokumento numeris: E657-558/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks 2017-07-21, 17val., Konstitucijos pr. 3, pirmo aukšto foje prie informacijos.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti raštu adresu Centrinė g. 13D, Vilnius arbas el. paštu:dovile.sitaviciute@gmail.com iki 2017-07-21

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Projekto vadovė Dovilė Sitavičiūtė, El.p.: dovile.sitaviciute@gmail.com, tel. nr.:864883343
Centrinė g 39, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-30 17:20 Stasys Liaugaudas, Pramonės g. 10, Šilutė, tel.869964457
Dokumento numeris: E657-553/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas numatomas 2017 liepos 19 d. 17:00 val. UAB “House projects Ltd.“ patalpose (Kalvarijų g. 1, Vilnius).

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
darbo dienomis (8:00-12 ir 13:00-17:00) nuo pranešimo Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje paskelbimo dienos iki 2017 liepos 19d

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Lina Juršėnienė, 860443379, lina@namoprojektas.lt
Vaidilutės g 45, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-29 15:44 KAZIMIERAS KARALIUS
Dokumento numeris: A320-1220/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų keliančias b.robinijas Ø22;20;21;24;14cm, blindę Ø25cm, uos.klevą Ø42;28;26cm, eglę Ø15cm bei arti statinio augančias, žalą konstrukcijoms darančias b.robinijas Ø13;8;8;10;10;8cm, uos.klevus Ø14;16cm, eglę Ø22cm, šermukšnį Ø15cm, gudobeles Ø13;15;10cm bei savaimines atžalas; Atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą tuopoms Ø67;28;31cm, uosiams Ø18;23;25;33cm, uos.klevams Ø27;57;42;38cm, kaštonams Ø24;42cm, b.robinijai Ø35cm, beržui Ø37cm ir klevui Ø28cm.
Grybo g. 38 sklype bei greta esančioje teritorijoje.,
2017-06-29 15:15 Vida Gečienė
Dokumento numeris: A320-1219/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos retinimą, šakų nuo fasado pagenėjimą bei lajos surišimą klevui Ø65cm; Pjauti nudžiūvusį klevą Ø32cm.
Grybo g. 41,
2017-06-29 14:22 ANTANAS BUBNELIS
Dokumento numeris: A320-1218/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, džiūstančią, grėsmę kapaviečių saugumui keliančią pušį Ø42cm.
Antakalnio kapinėse, Meninkų kalnelyje prie A.J.Ambrazo kapavietės,
2017-06-29 14:07 Dzidas Vaitkus
Dokumento numeris: A320-1217/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias egles Ø56;46cm.
Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje C sektoriuje prie Juozo Vaitkaus kapavietės,
2017-06-29 13:28 Aleksandras Juodišius
Dokumento numeris: A320-1216/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, žalą kapavietei darančią eglę Ø83cm.
Antakalnio kapinėse 17kv prie Juodišių šeimos kapavietės,
2017-06-29 10:13 Anatolijus Mičiuda
Dokumento numeris: A320-1215/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darantį, pavojų keliantį klevą Ø53cm.
Antakalnio kapinėse 17kv prie Anatolijaus Mičiūdos kapavietės,
2017-06-29 09:46 Dovilė Svetikienė
Dokumento numeris: A320-1214/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojingo pasvirimo turinčią pušį Ø61cm.
Antakalnio kapinėse 1kv prie Juozo Rimanto kapavietės,
2017-06-27 09:22 Indrė Patamsienė
Dokumento numeris: A320-1195/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turinčią, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančią pušį Ø82cm.
Saulės kapinėse, šlaite virš Mildos g. 15 namo,
2017-06-26 10:43 UAB "Arminsta" įm.k. 302588943, Meistrų g. 12, Vilnius, El.p. info@arminsta.lt, Tel.: 8-612 90971
Dokumento numeris: E657-532/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
A. Goštauto g. 8 - 210, Vilnius, 2017-07-14 17.30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu - d.cekanauskas@gmail.com. Pasiūlymus teikti iki 2017-07-14 17 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
MB Formos studija. Deimantas Čekanauskas, El.p. d.cekanauskas@gmail.com Tel.: +370 650 50 125
S. B. Jundzilo g 77, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-25 19:08 Aleksandr Korsak
Dokumento numeris: E657-531/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Konstitucijos pr. 3, II aukšto fojė, 2017-07-13 17:05.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017-07-13, el. paštu aliprojektai@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Alina Kanapėnienė, aliprojektai@gmail.com, 869998557
M. Girdvainio g 38, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-23 08:24 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
Dokumento numeris: A320-1178/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pažeistą puvinio, džiūstančią šešiakamienę blindę Ø18;11;14;21;12;22cm.
Saulėtekio al. 11, VGTU teritorijoje,
2017-06-23 07:44 Pranas Dailidė
Dokumento numeris: A320-1175/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį Ø30cm.
Turniškių g. 24, privačioje namų valdoje,
2017-06-23 07:34 Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius
Dokumento numeris: A320-1174/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis Susisiekimo komunikacijų skyriaus tarnybinių raštu Nr. A121-13217/17(2.1.19-UK7), Vilniaus miesto savivaldybės mero protokolu Nr. 28-158/17 (1.2.13-T1) bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu šalinti pėsčiųjų tako įrengimui bei gatvės platinimo darbams trukdančias pušis Ø12;32;18;14;40;30;25;24;23;14;26;20;52;36;33;30;25;21;28;33;27;8;19;32;29;38;25;25;40;33cm, liepas Ø15;9cm ir klevą Ø11cm.
Pupojų gatvės dalyje,
2017-06-22 12:47 Vytautas Dudėnas
Dokumento numeris: A320-1168/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistas puvinio, skylimo turinčias, pavojų keliančias blindes Ø28;30;30;32cm
Žolyno g. 51,
2017-06-20 13:23 Zbignev Makovski
Dokumento numeris: A320-1150/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Sadūniškių g. 23,25,27,29,31,33,36,37,39,51 žemės sklypuose bei projektu "Naujasis Antakalnis" (zonoje T13) žemės sklypuose Nr. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 privačios nuosavybės teise priklausančiais Zbignev Makovski ir Kristina Pralvucka,
2017-06-16 16:19 Aleksandr Korsak
Dokumento numeris: E657-500/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, II aukšto foje, 2017-07-03, 17.05

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017 m. liepos 3 d. 17:00 val. raštu aliprojektai@gmail.com.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Alina Kanapėnienė, aliprojektai@gmail.com, +37069998557.
M. Girdvainio g 38, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-14 10:18 Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Dokumento numeris: A320-1119/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusį uosį Ø18cm bei išgenėti nudžiūvusias šakas pušims Ø52;49;56cm.
Meškeriotojų g. 22 teritorijoje,
2017-06-13 16:36 Karolis Mickevičius, el. paštas: uab.provida@gmail.com, tel.: +370 698 23616
Dokumento numeris: E657-491/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, prie 206 kab., laikas: 2017-06-29; 17:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui galima teikti el. paštu: uab.provida@gmail.com iki 2017-06-28, 17:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Provida“, el. paštas: uab.provida@gmail.com Direktorius Vidmantas Davidonis, tel.: +370 698 23616 Projekto vadovė Vida Davidonienė, tel.: +370 655 44540
Pavasario g 21A, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-13 16:28 Karolis Mickevičius, el. paštas: uab.provida@gmail.com, tel.: +370 698 23616
Dokumento numeris: E657-490/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, prie 206 kab.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui galima teikti el. paštu: uab.provida@gmail.com iki 2017-06-28, 17:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Provida“, el. paštas: uab.provida@gmail.com Direktorius Vidmantas Davidonis, tel.: +370 698 23616 Projekto vadovė Vida Davidonienė, tel.: +370 655 44540
Pavasario g 21A, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-12 14:53 Arnoldas Nausėda
Dokumento numeris: A320-1110/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypų valymą pašalinant ar persodinant dekoratyvinius medelius ir krūmus, bei pašalinti įvažiavimui į sklypus trukdančias egles Ø16;15cm.
Žirgo g. 30B privačiuose sklypuose,
2017-06-11 23:22 Aleksandr Korsak
Dokumento numeris: E657-482/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, II aukšto foje, 2017-06-28, 17.00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2017 m. birželio 28 d. 17:00 val. raštu aliprojektai@gmail.com.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Alina Kanapėnienė, aliprojektai@gmail.com, +37069998557.
M. Girdvainio g 38, Antakalnis, Vilnius,
2017-06-09 12:35 NIJOLĖ JADVYGA BARTUSEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-1104/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LAC atlikta medžio (vinkšnos) sanitarinės būklės ir vertingųjų savybių pažyma bei Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti prasto gyvybingumo ir blogos būklės, pavojų aplinkai keliančią vinkšną Ø39cm.
Antakalnio g. 18 už sklypo ribos valstybinėje žemėje,
2017-06-09 10:24 Rimanta Kučinskienė
Dokumento numeris: A320-1098/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pegenėti klevui Ø65cm šakas nuo fasado ir stogo.
Mildos g. 1 nuo Paco g. pusės,
2017-06-09 10:15 Živilė Lukšienė
Dokumento numeris: A320-1097/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti ant sklypo nusvirusias šakas pušims Ø41;36cm.
Dvarčionių sodų 3-ioji g. 11 už ribos valstybinėje žemėje,
2017-06-09 09:57 Arūnas Pakėnas
Dokumento numeris: A320-1095/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą grybinių ligų bei puvinio, džiūstantį, arti pastato augantį, žalą inžinerinėms sistemos ir pastatui darantį klevą Ø74cm.
Mildos g. 9 privačioje namų valdoje,
2017-06-09 09:33 BIRUTĖ VERONIKA BUBULYTĖ BRAZDŽIUVIENĖ
Dokumento numeris: A320-1094/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis draugijos "Žaliuojanti Vilnija" atliktu Vaidilutės g. žemės sklypų (kad. Nr. 0101/00:235 ir 0101/0011:239) želdynų vertinimu bei LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pertvarkyti atliktame vertinime numatytus želdinius.
Vaidilutės g. žemės sklypuose (kad. Nr. 0101/00:235 ir 0101/0011:239),
2017-06-07 10:53 VŠĮ "MANO DARŽELIS"
Dokumento numeris: A320-1077/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato augančias, žalą darančias, pavojų keliančias kriaušes Ø31;27;25;4cm, tują ir kadagį bei pavojingai ant pastato pasvirusius klevus Ø17;17;41cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevui Ø45cm ir liepai Ø35cm, genėjimo ir pjovimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Antakalnio g. 17, Sapiegu parke prie naujai rekonstruojamo pastato vaikų darželiui,
2017-06-07 10:12 Želdynų poskyris
Dokumento numeris: A320-1076/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą, išgenint sausas, aplūžusias, pavojų žmonių saugumui keliančias šakas klevams Ø42;48;62;26;42;52;38;41;75;43;53;82;76cm, liepoms Ø91;107;42;60;43;89;41;66;37;64cm, uosiui Ø40cm, ąžuolams Ø58;52cm, kaštonui Ø52cm, tuopai Ø113cm, guobai Ø48cm bei pjauti blogos sanitarinės būklės uos.klevą Ø52cm.
Antakalnio g. 17 Sapiegų parko teritorijoje, pagal prie leidimo pridėtą schemą,
2017-06-06 12:32 ANTON GASIUL
Dokumento numeris: A320-1066/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą valymą, pašalinant menkavertes, blogos sanitarinės būklės tuopas Ø14;23;22cm, liepas Ø28;22;31;28;18;16cm bei pocūgę Ø37cm.
Nakvišų g. 7 privačioje valdoje,
2017-06-05 08:05 Valdas Rušas
Dokumento numeris: A320-1045/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nulaužtą viršūne pušį Ø47cm bei pažeistą puvinio, džiūstantį, pavojų el.linijai keliantį beržą Ø52cm.
Lauksargio g. 89 prie sklypo ribos,
2017-06-01 11:11 Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Dokumento numeris: A320-1035/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų eismo, darbuotojų ir gyventojų saugumui, aplūžusį, turintį puvinio uos. klevą 85 cm skersmens.
Meškeriotojų g. 22,
2017-05-29 09:26 ALA PAVLIUKEVIČ
Dokumento numeris: A320-1021/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato bei el.linijos augančias, pavojų keliančias drebules Ø23;25;22cm ir beržus Ø19;29;22;24;28;20cm.
Viršupio sodų 13-oji g. 17 privačiame sodo sklype,
2017-05-24 10:54 Halina Dadelo
Dokumento numeris: A320-1009/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Šalpusnių g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0151:273),
2017-05-24 10:14 Mindaugas Žibas
Dokumento numeris: A320-1008/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius 2 daugiakamienius uos.klevus Ø12;13;16;18;21;16;8cm.
Antakalnio g. 99 šlaite,
2017-05-24 09:41 Malvina Šarkienė
Dokumento numeris: A320-1007/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusius uos.klevus Ø21;41;51cm bei poliardiruoti gluosnius Ø33;37cm.
Tverečiaus g. 5,
2017-05-24 09:33 Ana Bernotienė
Dokumento numeris: A320-1006/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, redukuoti uos.klevui Ø46cm apdžiūvusią viršūnę.
Antakalnio g. 98-18 nuo balkonų pusės,
2017-05-24 09:13 MICHAIL SARIN
Dokumento numeris: A320-1004/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančias, šviesą užstojančias vyšnias Ø13;14;12cm.
Vileišio g. 29-43 nuo balkonų,
2017-05-24 09:04 Diana Kudarauskienė
Dokumento numeris: A320-1002/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajų besiremiančių į pastato fasadą pagenėjimą klevui Ø64cm ir riešutmedžiui Ø62cm.
Smėlio g. 29 prie kampo,
2017-05-24 08:32 573-oji DNBS
Dokumento numeris: A320-1000/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant tvoros pasvirusį, ją verčiantį, pavojų keliantį uos.klevą Ø67cm.
Rimšos g. 8 kieme,
2017-05-24 07:48 DNSB L.Sapiegos g. 5, Vilniuje
Dokumento numeris: A320-998/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš pastato pamatų augantį, žalą pastato konstrukcijoms darantį klevą Ø24cm bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą b.robinijai Ø22cm, uos.klevui Ø28cm ir liepai Ø23cm.
L. Sapiegos g. 5,
2017-05-23 08:35 UAB "VILMESTOS PROJEKTAI"
Dokumento numeris: A320-989/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis 2017-05-22 suderintu apželdinimo planu Nr. 17-01-TP-SA bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160301-00239 pjauti suprojektuotoms statyboms trukdančias pušis Ø31;41cm.
Nemenčinės pl. 41 žemės sklype,
2017-05-22 15:50 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-983/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti po el.linija saviame išaugusius, menkaverčius, pasvirimo turinčius uos.klevus Ø16;16;12cm.
Rokantiškių g. 18 palei kelią,
2017-05-22 14:23 Teresė Katilienė
Dokumento numeris: A320-982/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius klevus Ø52;14cm.
Rokantiškių kapinėse, 56-9-6 prie Katilių šeimos kapavietės,
2017-05-22 14:14 RAISA BOGDAN
Dokumento numeris: A320-981/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti beržui Ø32cm sausas šakas.
Rokantiškių kapinėse, 5-2-1 prie Karabužinų šeimos kapavietės,
2017-05-22 14:07 Zita Baltrušaitienė
Dokumento numeris: A320-980/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žala kapavietėms darančius, pavojų keliančius beržus Ø21;14;30;14;25cm, džiūstantį ąžuolą Ø14cm bei skubiai pašalinti lūžusią viršūne ievą Ø26cm.
Rokantiškių kapinėse, 9-11-11 prie Gudų ir Andrejevu šeimos kapaviečių,
2017-05-22 13:52 KRISTINA BOGDEVIČ
Dokumento numeris: A320-979/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią drebulę Ø26cm, eglę Ø27cm ir nudžiūvusį beržą Ø38cm.
Rokantiškių kapinėse, 25-6-6 prie Kochanovska šeimos kapavietės,
2017-05-22 13:36 Valerij Bavtuto
Dokumento numeris: A320-978/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø27cm.
Rokantiškių kapinėse, 7-8-1 prie Šumskaja šeimos kapavietės,
2017-05-22 13:11 NIJOLĖ ČELNIENĖ
Dokumento numeris: A320-977/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø21cm.
Rokantiškių kapinėse, 34-11-6 prie Čelnų šeimos kapavietės,
2017-05-22 13:07 AUDRONIS KAZIMIERAS KVEDARAS
Dokumento numeris: A320-976/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietės įrengimui trukdantį beržą Ø28cm.
Rokantiškių kapinėse, 35-6-7 prie Kvedarų šeimos kapavietės,
2017-05-22 12:53 VILIJA MICKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-975/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, pavojų keliančias egles Ø50;48cm bei nudžiūvusią eglę Ø47cm.
Rokantiškių kapinėse, 43-2-4 prie Pikturnių šeimos kapavietėws,
2017-05-22 09:13 Beata Morjak-Mečkauskienė
Dokumento numeris: A320-970/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø47cm.
Rokantiškių kapinėse, 15-5-2 prie Guščo šeimos kapavietės,
2017-05-22 09:06 LIUDMILA BICON
Dokumento numeris: A320-969/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø44cm.
Rokantiškių kapinėse, 16-4-2 prie Vasilij Lisanov šeimos kapavietės,
2017-05-22 09:00 BOLESLOVAS BUKAUSKAS
Dokumento numeris: A320-968/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią eglę Ø31cm.
Rokantiškių kapinėse, 1-11-4 prie Kasteckų šeimos kapavietės,
2017-05-22 08:52 MARINA RAČKOVSKAJA
Dokumento numeris: A320-966/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pavojų keliantį, sužalotą beržą Ø33cm.
Rokantiškių kapinėse, 14-10-5 prie Račkovskaja šeimos kapavietės,
2017-05-22 08:39 IRINA JADEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-964/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią eglę Ø33cm.
Rokantiškių kapinėse, 14-8-1 prie Josifo Laran šeimos kapavietės,
2017-05-19 13:53 JULIUS BUDZINAUSKAS
Dokumento numeris: A320-962/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti mechaniškai pažeistą, pavojų keliantį klevą Ø47cm.
Rokantiškių kapinėse, 13-17-10 prie Budzinauskų šeimos kapavietės,
2017-05-19 13:49 NADEŽDA STANKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-961/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, kapavietės įrengimui trukdančią drebulę Ø33cm.
Rokantiškių kapinėse, 43A-8-4 prie Stankevičių šeimos kapavietės,
2017-05-19 13:44 GALINA MAČIENĖ
Dokumento numeris: A320-960/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią pušį Ø23cm.
Rokantiškių kapinėse, 63-3-7 prie Aškelovič šeimos kapavietės,
2017-05-19 12:46 JŪRATĖ STUKIENĖ
Dokumento numeris: A320-959/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pakelti lają beržui Ø36cm.
Rokantiškių kapinėse, 72-6-6 šalia Trepšienės kapavietės,
2017-05-19 12:41 ONA GATAVECKIENĖ
Dokumento numeris: A320-958/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusius ąžuoliukus Ø16;23cm.
Rokantiškių kapinėse, 66-9-12 prie Žvirblių šeimos kapavietės,
2017-05-19 12:25 JOLANTA MATIJEVIČĖ
Dokumento numeris: A320-957/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti kapaviečių augančią, žalą darančią pušį Ø31cm, eglę Ø51cm ir klevuką Ø14cm.
Rokantiškių kapinėse, 64A-7-30 prie Dapkų šeimos kapavietės,
2017-05-19 12:04 ELENA SUČILIENĖ
Dokumento numeris: A320-956/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, žalą kapavietei darančią pušį Ø34cm.
Rokantiškių kapinėse, 43-7 prie Čelinskų šeimos kapavietės,
2017-05-19 11:49 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-955/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti lūžusią, pavojų keliančią trikamienę obelį Ø24;26;26cm.
Saulės kapinėse,
2017-05-16 12:26 VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "VOVERAITĖ"
Dokumento numeris: A320-933/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti atlikti sanitarinius formuojamuosius lajos genėjimus kaštonams Ø34;37;38;44;34;44;46;39;45;46cm, klevams 62;45;44;42;23cm, uosiams Ø31;47cm, ąžuolams Ø44;33cm; Pjauti pavirtusią obelį Ø22cm, užstelbtus, neperspektyvius klevukus Ø8;10cm, blogos būklės, iš tvoros augančias slyvas Ø30;8;13;10;12cm ir vyšnias 16;14;10;13cm.
Jūratės g. 4A, L/D "Voveraitė" teritorijoje, ne miško žemėje,
2017-05-16 09:16 Algimantas Panka
Dokumento numeris: A320-928/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti išdžiūvusius sedulos krūmus ~7vnt.
Grybo g. 3 ir Karių kapų g. sankirta,
2017-05-16 07:03 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-920/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinius formuojamuosius lajų genėjimus beržui Ø49cm i gluosniui Ø62cm.
Vileišio g. 24 nuo upės pusės,
2017-05-15 15:26 Arvydas Andrijauskas
Dokumento numeris: E657-394/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Lvovo g. 25, "Mažoji burė", 16 aukštas, 2017-06-07 d., 17:00val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu iki 2017‐06‐07 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Ponama", Vidmantas Kančiauskas, kanciauskas@ponama.lt, +370 618 83846
Valakupių g 22A, Antakalnis, Vilnius,
2017-05-15 14:52 Arvydas Andrijauskas
Dokumento numeris: E657-393/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Lvovo g. 25, "Mažoji burė", 16 aukštas, 2017-06-07 d., 17:00val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu iki 2017‐06‐07 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Ponama", Vidmantas Kančiauskas, kanciauskas@ponama.lt, +370 618 83846
Valakupių g 22A, Antakalnis, Vilnius,
2017-05-15 08:37 VIDIMANTAS KUČAS
Dokumento numeris: A320-911/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį, pavojų keliantį uos.klevą Ø63cm bei nudžiūvusius klevus Ø26;17;35;19;20;14;17;17;19cm; Išgenėti sausas šakas klevams Ø28;48;38;24;26;29;46;23;20;34;16;29;29;36;37cm.
Grybo g. atkarpoje nuo Šilo g. iki Karių kapų g.,
2017-05-15 07:48 REMIGIJUS JUKNA
Dokumento numeris: A320-910/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusias vinkšnas Ø31;16;24cm bei menkaverčius krūmus, atžalas.
Antavilių g. 9 kieme esančiame šlaite,
2017-05-15 07:44 STANISLAVA URBONAITĖ
Dokumento numeris: A320-909/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią tują Ø18cm bei išgenėti sausas šakas pocūgėms Ø26;17;28;18;26;24;32;30;30;26cm.
Antavilių g. prie 7 ir 9 palei kelią,
2017-05-11 14:42 Edvardas Malinauskas, S. Stanevičiaus g. 11-88, Vilnius, Tel. nr. +370 686 526613, el. p. andrius@rimgauda.lt
Dokumento numeris: E657-384/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešo susirinkimo duomenys: Adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius (210 kabinetas) Data: 2017.05.30 Laikas: 19:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikiami iki 2017.05.17 UAB „ LAGOS PROJEKTAI “, Kalvarijų g.1,Vilnius, Tel. nr. +370 659 25365, el. p.k.akelaitis@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „ LAGOS PROJEKTAI “ , įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1,Vilnius, Tel. nr. +370 659 25365, el. p. k.akelaitis@gmail.com
Filaretų g 119, Antakalnis, Vilnius,
2017-05-10 15:20 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-884/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais sutvarkyti nulaužtas blindes Ø14;24cm bei sutvarkyti gluosnio šakas.
Saulėtekio al. 19 kieme bei prie gatvės,
2017-05-10 15:20 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-884/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais sutvarkyti nulaužtas blindes Ø14;24cm bei sutvarkyti gluosnio šakas.
Saulėtekio al. 19 kieme bei prie gatvės,
2017-05-10 14:39 Žana Kazina
Dokumento numeris: A320-882/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią pušį Ø34cm. Pastaba: leidimas įsigalios suderinus S/B "Rasa" pirmininkui.
Gvazdikų sodų 8-oji g. 1, už sklypo ribos S/B "Rasa" teritorijoje,
2017-05-10 14:39 Žana Kazina
Dokumento numeris: A320-882/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią pušį Ø34cm. Pastaba: leidimas įsigalios suderinus S/B "Rasa" pirmininkui.
Gvazdikų sodų 8-oji g. 1, už sklypo ribos S/B "Rasa" teritorijoje,
2017-05-10 13:29 Tadeuš Maciulevič
Dokumento numeris: A320-880/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančius, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančius beržus Ø41;38;47;63;53cm.
Smilgų g. 3 ir 5 prie gatvės,
2017-05-10 13:29 Tadeuš Maciulevič
Dokumento numeris: A320-880/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, džiūstančius, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančius beržus Ø41;38;47;63;53cm.
Smilgų g. 3 ir 5 prie gatvės,
2017-05-10 07:54 Valdas Špakauskas
Dokumento numeris: A320-874/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darantį klevą Ø84cm bei pažeistą puvinio, nulaužta viršūne klevą Ø88cm.
Saulės kapinės prie Špakauskų šeimos kapavietės (nuo Paco g. link Mildos g. pusės),
2017-05-10 07:54 Valdas Špakauskas
Dokumento numeris: A320-874/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darantį klevą Ø84cm bei pažeistą puvinio, nulaužta viršūne klevą Ø88cm.
Saulės kapinės prie Špakauskų šeimos kapavietės (nuo Paco g. link Mildos g. pusės),
2017-05-09 11:33 Marius Juodviršis, el. p.: marius.juodvirsis@me.com
Dokumento numeris: E657-374/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
R. Mikulionio architektūros studija “Plazma”, T. Ševčenkos g. 16A, Vilnius 2017 m. gegužės 30 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
El. paštu info@plazma.lt iki 2017 m. gegužės 29 d. 18:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
R. Mikulionio architektūros studija “Plazma” PV Rytis Mikulionis, el. p.: rytis@plazma.lt, tel. 8 612 23170
Jūratės g 27A, Antakalnis, Vilnius,
2017-05-09 10:07 VLADAS ALGIRDAS BUMELIS
Dokumento numeris: A320-871/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusias, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančias pušis Ø19;40;29;34cm.
Gaidžių g. 2 privačioje namų valdoje,
2017-05-09 10:07 VLADAS ALGIRDAS BUMELIS
Dokumento numeris: A320-871/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusias, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančias pušis Ø19;40;29;34cm.
Gaidžių g. 2 privačioje namų valdoje,
2017-05-09 09:57 Alina Litvinovič
Dokumento numeris: A320-868/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pažeistą puvinio ir grybo, pavojų keliantį beržą Ø49cm.
Žūvėdrų g. 33, priešais įvažiavimą,
2017-05-09 09:57 Alina Litvinovič
Dokumento numeris: A320-868/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pažeistą puvinio ir grybo, pavojų keliantį beržą Ø49cm.
Žūvėdrų g. 33, priešais įvažiavimą,
2017-05-09 09:11 ANTANAS JANULEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-866/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo pamatų bei inžinerių tinklų apsaugos zonoje augančią, pasvirimo ant namo turinčią, pavojų keliančią liepą Ø70cm.
Moliakalnio g. 6 privačioje namų valdoje,
2017-05-09 09:11 ANTANAS JANULEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-866/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo pamatų bei inžinerių tinklų apsaugos zonoje augančią, pasvirimo ant namo turinčią, pavojų keliančią liepą Ø70cm.
Moliakalnio g. 6 privačioje namų valdoje,
2017-05-08 12:14 VILIJA VAITKUTĖ PAVAN
Dokumento numeris: A320-853/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo turinčias, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančias pušis Ø23;42cm; Išgenėti sausas, aplūžusias, grėsmę keliančias šakas pušims Ø85;42;56;52;45cm.
Žolyno g. 33, esančioje valstybinėje žemėje,
2017-05-08 12:14 VILIJA VAITKUTĖ PAVAN
Dokumento numeris: A320-853/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo turinčias, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančias pušis Ø23;42cm; Išgenėti sausas, aplūžusias, grėsmę keliančias šakas pušims Ø85;42;56;52;45cm.
Žolyno g. 33, esančioje valstybinėje žemėje,
2017-05-08 12:04 Audronė Usonienė
Dokumento numeris: A320-852/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią pušį Ø45cm bei išgenėti sausas šakas bei nudžiūvusias viršūnes pušims Ø43;59;40cm.
Naujakurių g. 29 greta esančiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0024:26),
2017-05-08 12:04 Audronė Usonienė
Dokumento numeris: A320-852/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią pušį Ø45cm bei išgenėti sausas šakas bei nudžiūvusias viršūnes pušims Ø43;59;40cm.
Naujakurių g. 29 greta esančiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0024:26),
2017-05-05 14:15 Edvardas Malinauskas, S. Stanevičiaus g. 11-88, Vilnius, Tel. nr. +370 686 526613, el. p. andrius@rimgauda.lt
Dokumento numeris: E657-367/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Adresas: Kalvarijų g. 1, Vilnius (210 kabinetas) Data: 2017.05.18 Laikas: 19:00

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų sprendinių teikiami iki 2017.05.17 UAB „ LAGOS PROJEKTAI “, Kalvarijų g.1 (210 kabinetas), Vilnius, Tel. nr. +370 659 25365, el. p. k.akelaitis@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „ LAGOS PROJEKTAI “ , įm.k. 303463444, Kalvarijų g.1,Vilnius, Tel. nr. +370 659 25365, el. p. k.akelaitis@gmail.com
Filaretų g 119, Antakalnis, Vilnius,
2017-05-04 10:46 BERNARD TOMAŠEVIČ
Dokumento numeris: A320-846/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypų valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Plytinės g. žemės sklypų (kad. Nr. 0101/0013:309, 0101/0013:310, 0101/0013:308, 0101/0013:305, 0101/0013:20) dalyse priklausančiose Česlav Tomaševič,
2017-05-04 10:29 Anonimas
Dokumento numeris: A320-845/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti saugiam transporto bei dviratininkų eismui trukdančias blindes 12;11;13;10;12;12;11;13cm bei pagenėti pasvirusias ant važiuojamosios dalies medžių šakas, ne miško žemėje. (Dėl vietos patikslinimo kreiptis į Vytautą Dabrišką)
Plytinės g. atkarpoje nuo Dvarčionių žiedo link Kairėnų,
2017-04-28 08:37 ANDRIUS JANKUNAS
Dokumento numeris: A320-793/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačiame sodo sklype augančias, pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis Ø48;51cm.
Lakšingalų sodų g. 7, S/B "Šilelis" privačiame mėgėjų sodo žemės sklype,
2017-04-26 10:51 Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensionas
Dokumento numeris: A320-774/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias pušis Ø18;15;20;26;21;29;16;23;28;20;15;27;25cm, pavojingai pasvirusią, nulaužta viršūne pušį Ø34cm bei pakeltomis šaknimis, pavojų keliantį klevą Ø45cm.
Lakštingalų g. 7 teritorijoje,
2017-04-26 10:41 Evaldas Pankevičius
Dokumento numeris: A320-773/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti privačiame sodo sklype ant ribos augantį, nepatenkinamos sanitarinės būklės klevą Ø22cm.
Gvazdikų sodų 3-ioji g. 47, megėjų sodo žemės sklype,
2017-04-25 12:05 SB PRAGIEDRULIAI
Dokumento numeris: A320-767/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti Pragiedrulių sodų 6-oji g. augantį, išpuvusį, aplūžusį, džiūstantį, pavojų keliantį ąžuolą Ø120cm. Vandenvietės teritorijoje augančias, pažeistas puvinio, pavojų keliančias liepas Ø44;27;30cm, arti rezervuaro savaime užaugusį uos.klevą Ø20cm bei pagenėti šakas nuo vandens bokšto liepoms Ø47;50cm
S/B "Pragiedruliai" bendro naudojimo teritorijoje, (1. Pragiedrulių sodų 6-oji g. ir 2. Mileišiškių sodų 1-oji g. esančioje Vandenvietėje),
2017-04-25 11:52 DAUGIABUČIŲ NAMŲ LENTUPIO 10 SAVININKŲ BENDRIJA
Dokumento numeris: A320-766/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti šakas nuo fasado, laidų bei atlikti lajos suveržimą (bandažą) liepai Ø105cm
Lentupio g. 10,
2017-04-25 10:08 ALINA VARTAČ-VARTECKA
Dokumento numeris: A320-765/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliančią liepą Ø63cm.
Jūratės g. 10 privačioje namų valdoje,
2017-04-24 09:50 Andrius Moskvičiovas
Dokumento numeris: A320-757/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pasvirusius, pavojų keliančius uos.klevus Ø8;8;8;8;8;8;12;12;12;12;12;12;12;12;16;16;16;16;16;16;20;20;20;20;24cm.
Nemenčinės pl ir Pasakų g. sankirta bei Nemenčinės pl ir Rato g. sankirta,
2017-04-24 09:38 Andrius Moskvičiovas
Dokumento numeris: A320-756/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti ant šaligatvio pavirtusius, saugiam naudojimuisi trukdančius šaltalankių ir alyvų krūmus, ~40m atkarpa.
Nemenčinės pl. 24B palei šaligatvį,
2017-04-21 12:55 Dovilė Lapytė-Jaščembskienė; e.paštas: dovile.lapyte@vizija.eu; tel.: +370 618 23288
Dokumento numeris: E657-313/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Olimpiečių g. 4-1. Laikas: 2017-05-22; 18:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų projektuotojui galima teikti el.paštu: studija@lape.lt iki 2017-05-22, 18:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vytenis Eitminavičius; e.paštas: v.eitminavicius@lape.lt; tel: +370 616 82237
Pavasario g 12, Antakalnis, Vilnius,
2017-04-21 12:14 Artūras Michejenko. Arturas.Michejenko@dkv-euroservice.com +370614 11007
Dokumento numeris: E657-312/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Švitrigailos 11A, Vilnius. +37061624011. 2017-05-11 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu - info@archimodus.lt. Pasiūlymus teikti iki 2017-05-10. 17 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Archimodus". Vytautas Silevičius. info@archimodus.lt. +37061624011
Žirgo g 133A, Antakalnis, Vilnius,
2017-04-21 08:34 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-734/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti puvinio pažeistą, virš važiuojamosios dalies pavojingai pasvirusį 53 cm skersmens klevą.
Bistryčios g. 23, prie kelio,
2017-04-21 08:19 VALENTINA PUČNINA
Dokumento numeris: A320-732/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstantį, pasvirusį 28 cm skersmens uos. klevą ir nuo elektros laidų genėti kitą 31 cm skersmens uos. klevą.
Švyturio g. 11, arčiau 4 buto,
2017-04-21 08:19 ANDRIUS PIKELIS
Dokumento numeris: A320-731/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 16.04-TDP, išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-170413-00737 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 jauti projekte šalinti numatytus medžius bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą ąžuolui Ø110cm ir beržui Ø54cm, genėjimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Lauksargio g. 97, privačioje valdoje bei už ribos (genėjimas),
2017-04-21 07:59 ROMANAS PADAGĖLIS
Dokumento numeris: A320-730/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namui ir žmonėms keliančius medžius: pušį 62 cm skersmens, pušį 49 cm skersmens, bei beržą 54 cm skersmens.
Vasaros g. 18 namo aplinkoje,
2017-04-12 12:07 Daina Valentinavičienė
Dokumento numeris: A320-697/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pasvirusius į gyvenamąjį namą, ant pėsčiųjų bei važiuojamosios dalies uos.klevą Ø13;14;11;21cm ir ievą Ø16;8;8cm bei atžalas.
Smėlio g. 18 nuo Tramvajų g. pusės,
2017-04-12 12:00 VIRGINIJA IVANAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-696/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti eismo saugumui trukdančius, menkaverčius, savaime užaugusius blindžių krūmus, atžalas bei savaiminukus.
Lauksargio g. 4 ties posūkiu,
2017-04-10 07:39 Raisa Cyunelis
Dokumento numeris: A320-666/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliančias pušis Ø48;41;33;39;46;43;45cm bei pagenėti nuo pastatų šakas pušims Ø58;54cm.
Keramikų g. 90 privačioje namų valdoje bei greta esančiame sklype (gavus kaimynų sutikimą).,
2017-04-06 10:40 VAIKŲ LOPŠELIS - DARŽELIS ,,KAŠTONAS"
Dokumento numeris: A320-652/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų vaikų bei statinių saugumui keliančią tuopą Ø88cm, pavojingo pasvirimo turintį uosialapį klevą Ø45cm bei pažeistą puvinių, pavojų keliantį uosį Ø55cm.
Antakalnio g. 108, L/D "Kaštonas" teritorijoje,
2017-04-06 10:33 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-650/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas bei į stogą ir fasadą besiremiančias šakas ąžuolui Ø76cm.
Antakalnio g. 51 prie namo galo,
2017-04-06 09:41 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-648/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti klevui Ø34cm šakas užstojančias šviesą 5 butui bei išgenėti sausas šakas obeliai Ø24cm.
Antakalnio g. 46-5 nuo vakarinės pusės,
2017-04-04 12:21 Nerijus Linkus
Dokumento numeris: A320-625/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti Neries šlaito kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant menkaverčius, natūraliai savaime užaugusius uos.klevus iki Ø8cm bei atžalas.
Vileišio g. 16 ir 14 Neries upės pakrantė,
2017-04-04 10:41 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-622/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais skubos tvarka sutvarkyti vėjo nulaužtą pušį 62cm skersmens.
Saulės kapinėse šlaite prie įėjimo nuo Mildo g. 11 kiemo pusės,
2017-04-04 10:36 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-621/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias egles Ø48;32cm.
Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje C sektoriuje,
2017-04-04 10:29 Rasa Kauzonaitė
Dokumento numeris: A320-620/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias, priežiūros darbams trukdančias egles 18;14cm skermens.
Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje (24 kvartele) prie Juknų šeimos kapavietės,
2017-04-04 10:21 Teresė Merkienė
Dokumento numeris: A320-619/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti kapavietės augantį, kapavietės įrengimo ir tvarkymo darbams trukdysiantį klevuką 23cm skersmens.
Antakalnio kapinėse 18kv prie Akademiko A.Merkio kapavietės,
2017-04-04 10:15 Janina Navickienė
Dokumento numeris: A320-617/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią, pavojų keliančią eglę Ø48cm.
Antakalnio kapinėse, 18kv-450 prie Paleckienės, Jakimavičienės ir Kirslio šeimos kapavietės,
2017-04-04 10:05 EDUARDAS PAJARSKAS
Dokumento numeris: A320-616/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią pušį 20cm skersmens.
Antakalnio kapinėse, 19kv, prie Pajarskų šeimos kapavietės esančioje, apleistoje kapavietėje (Šajevič Judelm),
2017-04-04 08:48 Mirija Monachova
Dokumento numeris: A320-611/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pasvirimo ant važiuojamosios dalies turinčią liepą Ø20cm, pasvirusį ir pažeistą puvinio kaštoną Ø22cm, užstelbtą, neperspektyvų klevą Ø15cm bei iš pamatų augantį, žalą darantį, šviesą užstojantį uos.klevą Ø20;17 ir klevuką Ø14cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepai Ø32cm, beržams Ø39;29;35cm ir kaštonams Ø42;32cm bei atjauninti alyvų krūmus.
Volungės g. 3 apie namą,
2017-03-30 23:15 Gediminas Rimkus, el.p. gediminas.rimkus@gmail.com, mob. 861208702
Dokumento numeris: E657-230/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 3, Vilnius (Vilniaus m. savivaldybė) II a. foje, prie 216 kab. 2017-04-18d. 17:30h.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2017-04-18d. 17:00h. el.p. andriusmarma@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Andrius Marma, el.p. andriusmarma@gmail.com, mob. 861274475
Smilgų g 8B, Antakalnis, Vilnius,
2017-03-30 14:13 UAB Vilmestos projektai
Dokumento numeris: A320-590/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sklypo bei teritorijos palei sklypo ribą kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant savaime priaugusius medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Nemenčinės pl. 41 sklype bei sklypo prieigose nuo Nemenčinės pl. pusės,
2017-03-29 07:34 158-oji daugiabučio namo savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-582/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, aplūžusias, į fasadą besiremiančias šakas ąžuolui Ø80cm. Pastaba: genėjimo darbus atlikti kvalifikuotiems specialistams.
Mildos g. 11 prie namo,
2017-03-29 07:28 Andrej Orlov
Dokumento numeris: A320-581/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią, pavojų keliančią eglę 43cm skersmens.
Baniškių kapinėse prie Orlovų šeimos kapavietės,
2017-03-28 08:49 Vilniaus lopšelis darželis „Pušaitė"
Dokumento numeris: A320-573/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti išpuvusį, džiūstantį, pavojų vaikų saugumui keliantį gluosnį Ø70cm, pažeistus puvinio, pavojingo pasvirimo turinčius uos.klevus Ø49;25cm bei pavojų keliančią tuopą Ø51cm; Pagenėti sausas, aplūžusias ar nuo fasado šakas klevams Ø57;42;43cm, uos.klevams Ø60;47 ir eglėms Ø42;40cm.
Bistričios g. 3 darželio teritorijoje,
2017-03-28 08:21 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-571/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti šakas besiremiančias į fasadą ir langus klevui 42cm bei klevui Ø42cm išgenėti sausas, aplūžusias, apšvietimo stulpą apaugusias, saugiam eismui trukdančias šakas.
Debesijos g. 4 nuo gatvės pusės,
2017-03-27 08:40 Marija Aleksandrova
Dokumento numeris: A320-563/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti uosiui Ø34cm apatines šakas, trukdančias saugiam naudojimuisi šaligatviu.
Antakalnio g. 16 prie gatvės,
2017-03-24 13:25 Daiva Sušinskienė
Dokumento numeris: A320-554/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio bei grybinių ligų, pavojų namo, žmonių bei el.linijos saugumui keliantį beržą Ø28cm.
Gvazdikų g. 173, S/B "Pušynas" privačiame megėjų sodo žemės sklype,
2017-03-23 07:37 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-542/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias pušis Ø44;43;48;47cm; Pagenėti nudžiūvusias šakas pušiai Ø47cm.
Vasaros g. 4 šlaite,
2017-03-22 09:00 VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS
Dokumento numeris: A320-534/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti blogos sanitarinės būklės, pavojų žmonių saugumui keliančius klevus Ø17;12;47;40;20cm, gluosnius Ø72;48;72;26;20cm, uos.klevus Ø28;23;26;39;47;27;64;44;26;21;42;35;10;32;40;23;21;28;86cm, b.robinijas Ø22;27;34;26cm, ievą Ø22cm ir vinkšną Ø22cm; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą klevams Ø57;20;49;85cm, b.robinijai Ø45cm bei viršūnės redukavimą liepai Ø72cm.
Antakalnio g. 120,
2017-03-22 08:39 Renata Gulbinovič
Dokumento numeris: A320-532/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, nupjautomis viršūnėmis gluosnius 62;50;40cm, uosį 75cm, klevus 45;45cm ir kaštoniukus 14;7;10cm skersmens.
Kuosų g. 4, privačioje namų valdoje,
2017-03-22 08:27 RITA BALTRŪNIENĖ, VALENTINAS BALTRŪNAS
Dokumento numeris: A320-531/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, pavojų namų bei žmonių saugumui keliančią eglę 26cm skersmens.
Rudausių sodų 13-oji g. 8, S/B "Vilija" privačiame mėgėjų sodo žemės sklype,
2017-03-21 11:43 UAB “Urbas” a.k. 303494945 Antano Tumėno g. 4, Vilnius, donatasvaitkus@gmail.com, +370 616 36 771
Dokumento numeris: E657-202/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017 m. balandžio 10 d., 17:30 val. Sodų g. 8, Vilniaus m.,. UAB “2L Architektai” būstinėje. Tel.: 8616 20 988

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Projektuotojui pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu: El.paštas: paulius@2Larchitektai.lt Iki 2017 m. balandžio 10 d. 16:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "2L Architektai" Adresas: Sodų g. 8, Vilnius Projektų vadovas: Paulius Latakas El.paštas: paulius@2Larchitektai.lt Tel.nr.: +370 616 20 988
Saulėtekio al 31A, Antakalnis, Vilnius,
2017-03-21 07:53 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-523/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato savaime užaugusį, į fasadą besiremiantį, šviesą užstojantį dvikamienį uos.klevą Ø15;13cm.
Antakalnio g. 102 nuo laiptinių pusės,
2017-03-21 07:48 POVILAS DICEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-522/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti dvikamienio gluosnio vieną kamieną 63cm skersmens, kadangi išpuvęs, skilęs, kelia pavojų; Išgenėti sausas, aplūžusias šakas gluosniams 86;83cm skersmens.
Vileišio g. 29 aikštelėje,
2017-03-20 09:40 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-514/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato pamatų bei ant tinklų augančią, žalą darančią liepą Ø52cm, link namo pasvirusius uos.klevus Ø10;14cm bei pašalinti menkaverčius, išvirtusius, sąlygas asocialiems asmenims rinktis sudarančius uos.klevus Ø16;23;26;20;18;16;10cm ir klevuką Ø17cm; Pagenėti tuopai Ø93cm šakas nuo pastato.
Antakalnio g. 70 bei prie vaikų žaidimo aikštelės,
2017-03-20 09:26 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-513/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, džiūstančią, pavojų keliančią b.robiniją Ø26cm ir gluosnį Ø67cm.
Antakalnio g. 63,
2017-03-20 08:43 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-512/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusį šermukšnį Ø17cm.
Vileišio g. 32, prie L/D "Kaštonas" tvoros,
2017-03-20 08:40 VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS "KAŠTONAS"
Dokumento numeris: A320-511/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį, skylantį, pavojų keliantį dvikamienį uos.klevą Ø48;45cm bei nudžiūvusį šermukšnį 23cm skersmens.
Antakalnio g. 108, L/D "Kaštonas" teritorijoje,
2017-03-20 08:31 Alina Silickienė
Dokumento numeris: A320-510/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, skubos tvarka pjauti į namą įsirėmusią, skilusią ievą Ø43cm bei atžalas Ø14;10cm, taip pat šalinti arti namo augančią eglę Ø12cm ir sutvarkyti išvirtusią alyvą Ø10cm; Pagenėti sausas, aplūžusias šakas klevui Ø72cm.
Volungės g. 14, nuo darželio pusės,
2017-03-20 08:21 VILNIAUS TARPTAUTINIS PRANCŪZŲ LICĖJUS
Dokumento numeris: A320-509/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą totoriniams klevams Ø16;17;14;14;13;14;13;15;16;14;10;11;10;13cm, išgenint sausas, aplūžusias, nusvirusias šakas; Pjauti pažeistus puvinio, skilusius, grėsmę keliančius tot.klevus 10;9;13;13;8cm bei atžalas.
Šilo g. 13 palei tvorą,
2017-03-20 08:11 Aldona Kliukienė
Dokumento numeris: A320-508/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, aplūžusias šakas uos.klevui 45cm skersmens.
Oginskio g. 5 kieme,
2017-03-16 14:28 DNSB M.K. Oginskio g. 19
Dokumento numeris: A320-502/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo ant važiuojamosios dalies turintį uos.klevą 44cm skersmens; Išgenėti sausas, aplūžusias šakas klevui 85cm skersmens.
Oginskio g. 19 kieme bei prie gatvės, valstybinėje žemėje,
2017-03-16 14:22 417-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija
Dokumento numeris: A320-501/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pažeistom ir atvirom šaknim, pavojų keliančią pušį 68cm bei skylančią, pažeistą saklio, džiūstančią ir svyrančią pušį 54cm skersmens; Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 51;64cm, klevui 51cm ir pušiai 45cm skersmens.
Oginskio g. 26, 417-osios GSEB teritorijoje,
2017-03-16 13:50 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-500/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato pamatų augantį bei prie automobilių aikštelės augančius, blogos būklės uos.klevus 63;53cm; Atlikti alyvų krūmų atjauninimą bei alyvų ir gudobelių atžalų pašalinimą.
Oginskio g. 9 prie namo ir kieme,
2017-03-16 13:05 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-499/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el.linijos apsaugos zonoje augančius, žalą darančius, pavojų keliančius uos.klevus Ø16;21;32;16;14;12;10;3;8;7cm.
Oginskio g. 15,
2017-03-16 08:41 Ignas Krivickas
Dokumento numeris: A320-496/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu techniniu projektu Nr. 118-UA, išduotu rekonstrukcijos leidimu Nr. LRS-01-170215-00033 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projekte šalinti numatytas, arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias liepas 41;47cm skersmens bei patenkinamos būklės (turinčias aplūžusių, džiūstančių šakų bei pasvirimo), ant suprojektuotos įvažos į sklypą augančias liepas 50;32cm skersmens. Atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 25;32;42;34;35;48;45;28;42;27;36;31;30;21;33;26;27cm, genėjimo darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Smilgų g. 4 privačioje valdoje bei greta sklypo,
2017-03-09 09:40 Daugiabučio namo savininkų bendrija „Žaibas" Nr. 84
Dokumento numeris: A320-462/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančias, pavojų namo, žmonių bei transporto saugumui keliančias egles 26;28;27cm bei iš šaknų pavirtusią gudobelę 21cm skersmens.
Antakalnio g. 92, DNSB 84-oji "Žaibas" teritorijoje,
2017-03-09 08:53 GIRMANTAS ŠILEIKIS
Dokumento numeris: A320-461/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu išgenėti sausas šakas klevams 61;51;41cm skersmens; Pjauti užstelbtą, neperspektyvų klevuką 13cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 56-4-7 prie Šileikio šeimos kapavietės,
2017-03-09 08:37 Liudmila Gricajenko
Dokumento numeris: A320-460/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančias, menkavertes tujas 13;10;14;22;18;17;10;8;27;31cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 39-1-7 prie V. Vasiljev šeimos kapavietės,
2017-03-09 08:30 Piotras Tomaševskis
Dokumento numeris: A320-459/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią drebulę 38cm ir blindę 31cm, pavojingai svyrančią drebulę 29cm bei džiūstantį, nukapota žieve ąžuoliuką 15cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 9-10-5 prie Tomaševskij šeimos kapavietės,
2017-03-09 08:20 JULIUS PLESKEVIČIUS
Dokumento numeris: A320-458/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliančius, žalą kapavietėms darančius beržus 38;34;36cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 2-1-5 prie Pleskevičių šeimos kapavietės,
2017-03-09 08:13 Judita Puzienė
Dokumento numeris: A320-457/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą darantį, pavojų keliantį klevą 48cm skersmens bei pagenėti sausas šakas ąžuolui 53cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 11-10-13 prie Raziūnų šeimos kapavietės,
2017-03-08 15:34 Aldona Latvienė
Dokumento numeris: A320-456/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį 23cm bei beržą 38cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 17-7-1 (takoskyra) prie Motiejunų šeimos kapavietės,
2017-03-08 15:26 Regina Varno
Dokumento numeris: A320-455/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliantį, žalą kapavietėms darantį klevą 24cm ir pušį 46cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 17-2-1 (takoskyra) Varno šeimos kapavietės,
2017-03-08 15:15 Jūratė Važnevičiūtė
Dokumento numeris: A320-454/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią eglę 30cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 12-6-25 prie Motiekos šeimos kapavietės,
2017-03-08 15:06 Vida Gečienė
Dokumento numeris: A320-453/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu nudžiūvusias ievas 17;16cm bei džiūstančią, pasvirimo turinčią drebulę 32cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 16-7-19 prie Vaitiekūnų šeimos kapavietės,
2017-03-08 14:56 Aleksandr Sitnikov
Dokumento numeris: A320-452/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią, pavojų keliančią dvikamienę eglę 42;43cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 48-4-8 prie Sitnikovų šeimos kapavietės,
2017-03-08 14:50 RITA VILEMIENĖ
Dokumento numeris: A320-451/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas, aplūžusias šakas ąžuolui 50cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 49-2-2 prie Sidarkevičių šeimos kapavietės,
2017-03-08 14:38 Stefanija Krikštaponienė
Dokumento numeris: A320-450/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusį, kapavietės tvorelę verčiantį beržą 42cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 45-17-3 prie Leščevskij šeimos kapavietės,
2017-03-08 14:32 Daina Južentienė
Dokumento numeris: A320-449/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų keliančią, žalą kapavietėms darančią eglę 43cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 45-4-8 prie Šabonų šeimos kapavietės,
2017-03-08 14:11 Birutė Vitkauskienė
Dokumento numeris: A320-447/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti apatinių nusvirusių šakų pagenėjimą daugiakamienės liepos 3 kamienams 23;28;24cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 69-1-2 prie D. Dumbravienės šeimos kapavietės,
2017-03-08 14:02 MARIJA ROMAŠKEVIČ
Dokumento numeris: A320-446/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, pavojų kapavietėms keliančias egles 26;22;19cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 13-8-10 prie Rodiewič šeimos kapavietės,
2017-03-08 13:36 DAIVA JURĖNIENĖ
Dokumento numeris: A320-444/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti sausas, aplūžusias šakas pušiai 50cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 34-3-4 prie Jurėnų šeimos kapavietėws,
2017-03-08 13:00 Alma Krempovskaja
Dokumento numeris: A320-443/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti brandos amžių pasiekusią, pavojų kapavietėms ir žmonėms keliančią tuopą 74cm skersmens
Rokantiškių kapinėse, 65-1-7 prie N. Krempovskio šeimos kapavietės,
2017-03-08 11:50 ČESLAVA GOLUBOVSKAJA
Dokumento numeris: A320-442/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią eglę 37cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 65-2-5 prie B. Berina šeimos kapavietės,
2017-03-08 10:22 Nijolė Miškinienė, tel. +370 601 49272, Gelvadiškių Sodų 2-oji g. 11, Vilnius.
Dokumento numeris: E657-175/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-04-07, Vytenio g. 50, Vilnius, 803 kab., 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Vytenio g. 50, Vilnius, 803 kab., iš anksto susitarus telefonu 866228160 Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti: el. paštu: gabrielius.segzdavicius@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Gabrielius Šegždavičius, gabrielius.segzdavicius@gmail.com, 866228160
Gelvadiškių Sodų 2-oji g 11, Antakalnis, Vilnius,
2017-03-06 08:09 GYVENTOJŲ ASOCIACIJA "DVARČIONIŠKIAI"
Dokumento numeris: A320-411/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusią, pavojų keliančią pušį 34cm, atlikti lajos pakėlimą ne vegetacijos metu beržams 33;31cm bei krūmų šalinimą trukdantį mokyklos sporto aikštyno platinimo darbams. Taip pat atlikti priešais esančių liepų sanitarinį lajų formavimą ir atžalų šalinimą, darbus atliekant kvalifikuotiems specialistams.
Keramikų g. 38 priešais mokyklos sporto aikštę,
2017-03-03 10:53 Vilniaus lopšelis-darželis „Molinukas“
Dokumento numeris: A320-408/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato augančias, džiūstančias, šviesą užstojančias, pavojų keliančias egles 38;28;22;24;32;33;23;34;36;30;33;35;33;20;21;20;26;20cm bei pasvirusį ant pastato beržą 36cm skersmens; Pakelti lają beržui 42cm skersmens.
keramikų g. 34, L/D "Molinukas" teritorijoje,
2017-03-03 10:46 RASA PRUSKUVIENĖ
Dokumento numeris: A320-407/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti sklypo valymą Aukštagirio g. (kad. Nr. 0101/0013:279), pašalinant menkavertes, savaime priaugusias, blogos sanitarinės būklės blindes 22;21;23;12;12;8;10;22;10;8;18;28;21;20;10;10cm, pušaites 10;8;15;10;11;10;8;6;8;10cm ir beržiukus 10;7;8;10;10;9cm. Taip pat atlikti teritorijos už sklypo ribos kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant sanitarinės blogos būklės, džiūstančius, pavojų keliančius gluosnius 30;27;26;25;26;10;21;82cm, ievas 18;11;10;8;8;9;10cm, lazdynų krūmus bei menkavertes atžalas iki 8cm skersmens.
Aukštagirio g. privačiame sklype (kad. Nr. 0101/0013:279) bei greta sklypo besiribojančioje valstybinėje žemėje,
2017-02-27 13:49 Leonas Butkus
Dokumento numeris: A320-389/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį 36cm skersmens.
Pupojų sodų 5-oji g. 55 prie keliuko,
2017-02-27 12:33 Vaidotas Kareckas
Dokumento numeris: A320-383/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų keliančią liepą 39cm ir beržą 30cm skersmens. Taip pat šalinti džiūstančias, blogos būklės, pažeistas grybinių ligų slyvas 10;8;14;18;17;14;12;10;16;10;10;6;8;16;15;10;13;12;10;8;11;10;12;9;10cm skersmens.
Mileišiškių g. 27 palei sklypą,
2017-02-22 15:56 UAB Nikla
Dokumento numeris: A320-364/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2015-11-TP-A-04 bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160712-00518 pjauti projekte šalinti numatytus, statyboms trukdančius medžius: pušis 55;25;35;24;46;48cm, eglaitę 5cm bei vaismedžius.
Rukeliškių g. 5 privačiame sklype,
2017-02-22 08:51 STASYS KAUPYS
Dokumento numeris: A320-360/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias egles 24;23cm skersmens.
Rudens g. 7 nuo gatvės pusės,
2017-02-22 08:47 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-359/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pjauti ištrūnijusį, pavojų keliantį gluosnį 54cm, į namą pasvirusią ir besiremiančią slyvą 17cm bei arti pamatų ir nuogrindos augančias menkavertes, savaimines užaugusias b.robinijų ir alyvų atžalas.
Antakalnio g. 20, nuo balkonų pusės,
2017-02-22 08:39 DNSB Nr.471
Dokumento numeris: A320-358/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augančią, šviesą užtojančią, žalą pastato konstrukcijoms darančią dviviršūnę tują 34cm skersmens.
Tverečiaus g. 6 nuo balkonų pusės,
2017-02-22 08:05 Ignas Stankus
Dokumento numeris: A320-356/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti apatinių šakų pagenėjimą ir atžalų šalinimą klevams 22;16cm, liepai 15cm ir uosiui 17cm trukdančias saugiai naudotis pėsčiųjų šaligatviu.
Sruogos g. 19 ties lenktu posūkiu išorinėje pusėje,
2017-02-20 09:39 UAB "Mano būstas LT"
Dokumento numeris: A320-339/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, jų atžalas bei vaismedžius, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Mileišiškių g. 80, privačiame žemės sklype (kad. Nr. 0101/0025:1249),
2017-02-17 15:40 Teresa Rožanovska
Dokumento numeris: E657-133/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Verkių g. 34A-402, Vilnius. UAB Jaukus namas. 2017-03-10 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-03-10, Raštu. UAB Jaukus namas, Verkių g. 34A-402, Vilnius. UAB Jaukus namas, info@archipelag.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Anna Grydziuško, info@archipelag.lt, 8 61621266
Igno Domeikos g 40, Antakalnis, Vilnius,
2017-02-17 12:27 Ričardas Kalytis
Dokumento numeris: A320-337/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, jų atžalas bei atlikti sanitarinį formuojamąjį medžių lajų genėjimą.
Kiškių g. žemės sklype (kad. Nr. 0101/0012:406),
2017-02-17 09:59 UAB ,,LABRADORAS"
Dokumento numeris: A320-334/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią puši 38cm skersmens (prie E.Petrikienės kapavietės) bei kapavietėje augančią, žalą darančią, pavojų keliančią pušį 48cm skersmens (Kaučikų kapavietėje).
Kairėnų kapinėse 15-9-6 prie E.Petrikienės kapavietės ir 23-6-1 Kaučikų šeimos kapavietėje,
2017-02-13 09:18 UAB „GRADERLITAS“
Dokumento numeris: A320-308/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais, skubos tvarka pjauti vandentiekio tinklų apsaugos zonoje augantį, avarijos likvidavimui trukdantį beržą 14cm skersmens.
Vileišio g. 14,
2017-02-09 14:50 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-299/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis parengtais Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso teritorijos sutvarkymo projektiniais pasiūlymais Nr. VP-15-21 PP-DP, Želdinių apsaugos priežiūros ir tvarkymo komisijos aktu Nr. A32-184/17(2.1.15-UK2) bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pažeistus puvinio, grėsmingai pasvirusius, pavojų žmonių bei statinių saugumui keliančius medžius, pagal projektą pažymėtus Nr. 1.5, 1.9, 1.14, 1.21, 1.27, 6.6, 6.10, 6.38, 6.40, 7.78, 7.79, 7.100, 7.101, 7.121, 7.152, 7.153, 7.154, viso 17vnt. Pastaba: Prieš vykdant darbus šalintinus medžius susitikslinti su projekto vadovu.
Antakalnio g. 17, Sapiegų parke,
2017-02-09 14:22 INGA GRIŠKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-298/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti 36 cm sausą beržą, keliantį pavojų žmonėms ir pastatui, taip pat pjauti klevus 36 cm skersmens ir daugiakamienį 16, 15, 16 cm skersmens klevą, augančius iš pamatų ir darančius žalą pastato konstrukcijoms.
Lizdeikos g. 10A, privačiame sklype,
2017-02-09 13:24 Tvarkau Vilnių
Dokumento numeris: A320-296/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti pažeistą puvinio, džiūstančią, pavojų keliančią tuopą 148vm skersmens.
Žolyno g. 33A priešais, kitoje gatvės pusėje,
2017-02-09 09:00 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-286/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas ąžuolams 164;168cm skersmens.
Rimšos g. 8 vidiniame kieme,
2017-02-08 11:38 Miroslav Monkevič
Dokumento numeris: E657-113/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas įvyks UAB „Puikus Būstas" patalpose, adresu Kareivių g. 19-168, LT- 09117 Vilnius. 2017.03.01 17 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima telefonu +37068518666 arba elektroniniu paštu: zalys.justinas@gmail.com Pasiūlymų teikimo terminas: iki 2017.02.28

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „PUIKUS BŪSTAS“ Įmonės kodas: 301313549 Adresas: Kareivių g. 19-168, LT- 09117 Vilnius Projekto vadovas: Justinas Žalys Tel. Nr.: +37068518666
Nugalėtojų g 1I, Antakalnis, Vilnius,
2017-02-06 15:22 Dainius Dundulis
Dokumento numeris: A320-273/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią pušį 33cm skersmens bei atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą klevui 37cm skersmens.
Šilo g. 123 prie sklypo,
2017-02-03 11:16 Arvydas Andrijauskas
Dokumento numeris: E657-101/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Lvovo g. 25, "Mažoji burė", 16 aukštas, 2017-02-21 d., 17:00val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu iki 2017‐02‐19 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Ponama", Vidmantas Kančiauskas, kanciauskas@ponama.lt, +370 618 83846
Valakupių g 22A, Antakalnis, Vilnius,
2017-02-03 08:49 VILHELMINA BARDAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-251/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusį beržą 33cm skersmens, sutvarkyti beržo 47cm skersmens vėjavartą bei pašalintį likusį beržo kamieną 45cm, kadagi turintis pasvirimo, pažeistas šaknų puvinio, kelia pavojų; Išgenėti sausas šakas pušims 53;45;40;42;34;46;33;43;38cm skersmens.
Bistričios g. 42 už namo link stadiono bei palei gatvę,
2017-02-01 10:46 LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTAS
Dokumento numeris: A320-236/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti saugomo šešiakamienių klevų rato (medžių kamienų apimtys 1.3 m aukštyje 2,20m, 1,53m, 2,37m, 1,78m, 1,01m, 0,84m) arboristinius lajos priežiūros darbus. Darbus atliekant kvalifikuotiems arboristikos specialistams.
Antakalnio g. 6 kieme,
2017-01-26 08:00 UAB "GELMITA"
Dokumento numeris: A320-203/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų paklojimo vietoje augančius menkaverčius medelius, iki 8 cm skersmens, trukdančius atlikti numatytus darbus.
Gavzdikų gatveje, ties 159, 159B, 161,
2017-01-25 08:26 UAB "Saugos garantas"
Dokumento numeris: A320-202/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas, siekiančias, braižančias pastato fasadą , langus bei kondicionierių sistemas, klevo 21 cm; uos. klevų 25,26 cm skersmens.
P. Vileišio g. 18, 1 korpusas,
2017-01-25 08:06 Antakalnio seniūnija
Dokumento numeris: A320-200/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti sausas, aplūžusias, pasvirusias virš važiuojamosios kelio dalies, keliančias pavojų eismo saugumui, šakas uosių 34,47,38,32,45,35,32,33,34,31,28,33,30,27,35,34 cm skersmens.
Klinikų g.,
2017-01-25 07:54 ALGIRDAS RAUBA
Dokumento numeris: A320-199/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, genėti kaštonus 43, 38, 36, 53 cm skersmens, pašalinant sausas šakas, palengvinant ir paformuojant lajas.
P. Vileišio g. 13 namo kieme, arčiau garažų ir prie tvoros,
2017-01-25 07:24 Romanas Juodkazis
Dokumento numeris: A320-198/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Pupojų-Anapilio sankirta, ties Anapilio g. 66
2017-01-23 23:27 Nijolė Miškinienė, tel. +370 601 49272, Gelvadiškių Sodų 2-oji g. 11, Vilnius.
Dokumento numeris: E657-71/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-02-17, Vytenio g. 50, Vilnius, 803 kab., 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: gabrielius.segzdavicius@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Gabrielius Šegždavičius, gabrielius.segzdavicius@gmail.com, 866228160
Gelvadiškių Sodų 2-oji g 11, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-20 08:34 Pranas Dailidė
Dokumento numeris: A320-168/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį 45cm skersmens.
Turniškių g. 24, privačioje namų valdoje,
2017-01-19 09:34 Pranešta Telefonu
Dokumento numeris: A320-159/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas, nulinkusias, keliančias pavojų eismo saugumui, uosio 26 cm skersmens.
Smėlio g. 7, prie garažų
2017-01-18 08:56 ALOYZAS KREIVYS
Dokumento numeris: A320-142/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti apatines šakas bei siekiančias, pasvirusias virš transformatorinės, pušų 39,36cm skersmens.
Mileišiškių g. 29d,
2017-01-18 08:35 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-141/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti šakas siekiančias, braižančias pastato fasadą ir langus, liepos 30cm, kaštono 62cm; sausas, aplūžusias šakas uosio 44cm skersmens.
Smėlio g. 17,
2017-01-17 08:32 ASTA STAPULIONYTĖ
Dokumento numeris: A320-133/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti pėsčiųjų bei transporto eismo saugumui trukdančius savaiminius krūmus ir atžalas.
Milašiaus g. 5 ant posūkio ties pesčiųjų perėją link Lizdeikos g. tilto,
2017-01-16 13:47 Nijolė Miškinienė, tel. +370 601 49272, Gelvadiškių Sodų 2-oji g. 11, Vilnius.
Dokumento numeris: E657-36/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2017-01-30, 18:00 Vytenio g. 50, Vilnius, 803 kab.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki viešojo susirinkimo, el. paštu: Gabrielius Šegždavičius, gabrielius.segzdavicius@gmail.com, 866228160

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Gabrielius Šegždavičius, gabrielius.segzdavicius@gmail.com, 866228160
Gelvadiškių Sodų 2-oji g 11, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-13 16:16 Teresa Rožanovska
Dokumento numeris: E657-31/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Verkių g. 34A - 402, Vilnius. UAB Jaukus namas. 2017-02-07 17:30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
2017-02-07, Raštu. UAB Jaukus namas, Verkių g. 34A - 402, Vilnius. UAB Jaukus namas. info@archipelag.lt

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Anna Grydziuško, info@archipelag.lt, 8 61621266
Igno Domeikos g 40, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-13 09:34 Mindaugas Dagys
Dokumento numeris: A320-117/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančia, pavojų keliančią eglę 37cm ir tujas 15;14cm skersmens; Pjauti nudžiūvusį kaštoną 42cm, klevą 31cm skersmens bei savaime priaugusius menkaverčius klevukų savaiminukus 10;6;9;8;12;12;11;12;10cm skersmens.
Grybo g. 41 prie namo bei link garažų,
2017-01-12 10:23 Morta NORVAIŠĖ, el.paštas: morta.paule@gmail.com, tel.: 867194199
Dokumento numeris: E657-27/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2017-02-01 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el.paštu: indre@a-i.lt iki 2017-01-31

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Indrė Dubovskytė, el.paštas: indre@a-i.lt, tel.: 861550001
Nugalėtojų g 26A, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-12 08:57 Gvidas Drobužas
Dokumento numeris: A320-108/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai ant pastato pasvirusį, grėsmę namo bei žmonių saugumui keliantį klevą 57cm skersmens bei svyrantį dvikamienio klevo vieną kamieną 48cm skersmens.
Pavasario g. 19 privačioje namų valdoje,
2017-01-10 14:20 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-92/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir Nr. D1-87, 4.2 punktu sutvarkyti vėjalaužas bei vėjavartas, pagal pridedamą sąrašą.
Antakalnio g. 66, Genių g. 17, Mokyklos g. 17, Žemynos g. 8, Jeruzalės g. 7,Žirgo g. 55, Panevėžio g. 28, Eišiškių pl.,Kelmijos sodų g.55-oji, Rodėnės kelias prie pašto, Pelesos g. 15, Šilo g. 4, Liepkalnio g.129,
2017-01-09 16:28 Justinas Šimkus, el.paštas: simkus.justinas@gmail.com, tel 8-601-46666.
Dokumento numeris: E657-20/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 1-2.7, Vilnius; 2017 m. sausio 26 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių sprendinių gali teikti projektuotojui el.paštu per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pradžios (2017-01-26 18:00 val.).

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arch. Algirdas Barkauskis, PV – Šarūnas Šliužas, Kalvarijų g. 1-2.7, Vilnius; el.paštas: abarkauskis@gmail.com, tel.: 8-616-88723.
Saulės g 6B, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-09 09:47 Ovidijus Zonas
Dokumento numeris: A320-76/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti sausa, apdžiūvusias, aplūžusias, pavojų žmonių, pastatų bei el.linijos saugumui keliančias liepas 54;53;51cm skersmens.
Saulės g/ 1/Paco g. sankirta nuo Saulės kapinių pusės,
2017-01-06 15:09 Andrėjus Perepečka gyvenantis „Pušynas“ 76 skl. Vilniuje, tel 869901070
Dokumento numeris: E657-14/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2016-12-07 d. 17:30val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2016-12-07 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel.868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Gvazdikų g 157, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-06 15:09 Andrėjus Perepečka gyvenantis „Pušynas“ 76 skl. Vilniuje, tel 869901070
Dokumento numeris: E657-13/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2016-12-07 d. 17:30val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2016-12-07 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel.868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Gvazdikų g 157, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-06 08:20 Vismantas Baršys
Dokumento numeris: A320-60/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti sklypo augančią, pažeistą ligų ir puvinio, pavojų keliančią vinkšną 82cm, menkavertę, savaime užaugusią daugiakamienę vinkšną 10;12;16;14;10;15;8;10cm, išpjauti menkaverčius savaiminukus bei sutvarkyti vejavartas; Taip pat Vaidilutės g. 25 sklype atlikti sanitarinį formuojamąjį lajos genėjimą tuopoms 64;61cm skersmens; Pašalinti ties išvažiavimu į pagrindinį kelią pavojų saugiam eismui keliančius krūmus.
Vadilutės g. 27 ir 25 sklypuose, jų priegose bei ties išvažiavimu į pagrindinį kelią,
2017-01-05 17:21 Gvidas Drobužas, g.drobuzas@iocopackaging.lt, 8 698 27775
Dokumento numeris: E657-8/17:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks Pavasario g. 19, 2017-01-25, 17.30 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti paštu adresu: Šv. Ignoto g. 5-273 ir el.paštu: vivaskaite@gmail.com, archihale@zebra.lt iki 2017-01-25

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Vaida Ivaškaitė, vivaskaite@gmail.com, 8 650 62335
Pavasario g 19, Antakalnis, Vilnius,
2017-01-05 07:54 Arnoldas Kregždė
Dokumento numeris: A320-52/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančią, pavojų keliančią pušį 45cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 45-4-21 prie Valentinos Kregždienės kapavietės,
2017-01-05 07:18 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-49/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo ant pravažiavimo ir pastato turinčius, pavojų keliančius uos.klevus 16;23;43(pažeistas puvinio, džiūstantis)cm, gudobeles 16;9cm; Pagenėti sausas, apdžiūvusias šakas, atžalas bei viršūnės redukavimą liepai 36cm ir pasvirusios šakos pašalinimą gudobelei 22cm.
Antakalnio g. 86 vidiniame kieme palei pravažiavimą,
2017-01-04 15:50 Irena Janina Ribinskienė
Dokumento numeris: A320-46/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pažeistą grybinių ligų slyvą 26cm skersmens; Išgenėti sausas šakas akacijoms 21;27cm ir beržą 36cm skersmens.
Smėlio g. 7 kieme tarp 5 namo,
2017-01-04 15:45 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-45/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu atlikti vėjovartų ir vėjalaužų šalinimo darbus pagal pridedamą sąrašą.
,
2017-01-04 15:42 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-44/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4 punktu atlikti vėjovartų ir vėjalaužų šalinimo darbus pagal pridedamą sąrašą.
Mileišiškių, Sapiegos, Birelių, Karių kapų, Vaikų, Kalvarijų, Zanavykų gatvėse,
2017-01-04 15:11 Rima Kareckienė
Dokumento numeris: A320-42/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti el.linijos apsaugos zonoje augančią, pavojų saugiai eksploatacijai keliančią liepą 42cm skersmens.
Gelvadiškių sodų 6-oji g. 28 ant sklypo ribos su S/B "Smėlynė" bendro naudojimo teritorija,
2017-01-04 14:39 ROBERTAS TURAUSKAS
Dokumento numeris: A320-39/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią vyšnią 9cm (aprazgyta apinio) skersmens bei palei gatvę namo ilgiu paformuoti alyvų gyvatvorę.
Grybo g. 24 kieme prie garažų bei palei gatvę išilgai namo,
2017-01-03 08:48 MIROSLAVA JACHIMOVIČ
Dokumento numeris: A320-21/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas, paliekant vertingus saugotinus medžius.
Mėtų/Šalpusnių g. 2 žemės sklype (kad. Nr. 0101/0151:675)),
2017-01-02 14:05 Mantas Račkauskas
Dokumento numeris: A320-12/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti skubiai pjauti pažeistą puvinio, džiūstantį, avarinės būklės beržą 48cm skersmens. Pastaba: pareiškėjas pageidavo palikti stuobrį 2m. aukščio bei prieš planuojant vykdyti darbus susisiekti.
Vinciūniškių sodų 19-oji g./Vinciūniškių g. kampas,
2017-01-02 10:27 STANISLOVAS VEGĖLA
Dokumento numeris: A320-3/17(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo, žmonių bei orinei elektros linijai keliančią eglę 29cm skersmens.
Juodvarnių sodų 15-oji g. 20, privačiame sodo sklype,
2016-12-29 09:00 Pranešta Telefonu
Dokumento numeris: A320-1530/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusias, džiūstančias ar puvinio pažeistas liepas 28;46cm skersmens; Sutvarkyti išvirtusį šermukšnį 22cm skersmens.
Antakalnio g. 61 nuo laiptinių pusės,
2016-12-29 08:17 UAB "SDS"
Dokumento numeris: A320-1529/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ar genėti orinės elektros linijos apsaugos zonoje augančius, saugiai eksploatacijai trukdančius medžius bei krūmus. Pastaba: genėjimą ir pjovimą atlikti laikantis kirtimo ir genėjimo taisyklių bei atlikus kirtimo ar genėjimo darbus privaloma savo lėšomis sutvarkyti ir išvežti žaliąsias atliekas.
Verkių ir N.Vilnios seniūnijose po 110kV OL Verkiai-Vilnia tarp 1-84 atramų, neliečiant Valstybinės reikšmės miško ploto bei privačių valdų ir sodininkų sklypų,
2016-12-23 08:28 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-1521/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš pastato pamatų augančias, šviesą užstojančias, žalą darančias vinkšnas 18;15cm, klevukus 13;14cm, uos.klevuką 8cm bei arčiausiai namo augantį alyvos krūmyną.
Antakalnio g. 32 prie I laiptinės,
2016-12-23 08:06 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-1518/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti tuopoms 82;84cm skersmens šakas liečiančias pastato fasadą bei stogą.
Antakalnio g. 76,
2016-12-22 10:30 VšĮ „BALTIJOS APLINKOS FORUMAS“ (BEF)
Dokumento numeris: A320-1512/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206 bei LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87 atlikti kraštovaizdžio formavimo gerinimo kirtimą išpjaunant menkaverčius natūraliai išaugusius krūmus, išsaugant vertingą mezofitų pievą.
Plytinės g., Dvarčionių natūralios pievos teritorijoje,
2016-12-13 09:12 JURGITA KASNAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-1475/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti orinės el.linijos apsaugos zonoje augančią, pavojų keliančią 26cm, svyrančią, ievą 18cm bei nudžiūvusį baltalksnį 16cm ir ievą 10cm skersmens.
Šlamučių g. 30 už sklypo, valstybinėje žemėje,
2016-12-13 08:38 JONAS GRADAUSKAS
Dokumento numeris: A320-1474/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu išpjauti menkavertes, savaimines klevukų ir slyvaičių atžalas.
Vileišio g. 9 kieme ant atraminės sienelės,
2016-12-09 14:31 Ugnė Jakaitytė
Dokumento numeris: A320-1464/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš nuotekų šulinio savaime išaugusį, žalą darantį keturkamienį klevą 22;19;21;18cm.
Antakalnio g. 32,
2016-12-09 08:46 Tomas Milius
Dokumento numeris: A320-1456/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žala kapavietei darančią pušį 60cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 52-7-9 prie Vetrov šeimos kapavietės,
2016-12-09 07:39 Algimantas Zakarevičius
Dokumento numeris: A320-1452/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingo pasvirimo ir puvinio turinčią b.robiniją 32cm bei atlikti genėjimą ir bandažą dvikamienei b.robinijai 25;26cm skersmens.
Vileišio g. 14 kieme,
2016-12-06 14:16 ASTA ŠIAULIENĖ
Dokumento numeris: A320-1445/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus, avietynus bei atžalas, taip pat praretinti bei paformuoti krūmus.
Saulės g. 31 privačioje valdoje (kad. Nr. 0101/0043:31) neliečiant Valstybinio miško,
2016-11-30 13:46 Ona Lukšienė; Saulės g. 15, Vilnius; r.valeckas@yahoo.com; Tel.: 861526559; 861241063
Dokumento numeris: E657-413/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Saulės g. 15, Vilniuje; 2016-12-20 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pastabos ir/ar pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami raštu Projektuotojui asmeniškai arba skenuota forma siunčiami pateiktu Projektuotojo el. paštu iki 2016-12-20 d. 11:00 val. Atsakymai į pastabas/pasiūlymus bus pateikti viešo susirinkimo metu 2016-12-20 d. 18:00 val. Saulės g. 15, Vilniuje

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Rimas Valeckas; r.valeckas@yahoo.com; Tel.: 861526559; 861241063
Saulės g 15, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-30 13:46 Ona Lukšienė; Saulės g. 15, Vilnius; r.valeckas@yahoo.com; Tel.: 861526559; 861241063
Dokumento numeris: E657-412/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Saulės g. 15, Vilniuje; 2016-12-20 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pastabos ir/ar pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami raštu Projektuotojui asmeniškai arba skenuota forma siunčiami pateiktu Projektuotojo el. paštu iki 2016-12-20 d. 11:00 val. Atsakymai į pastabas/pasiūlymus bus pateikti viešo susirinkimo metu 2016-12-20 d. 18:00 val. Saulės g. 15, Vilniuje

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Rimas Valeckas; r.valeckas@yahoo.com; Tel.: 861526559; 861241063
Saulės g 15, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-29 10:10 Ilona Liesienė
Dokumento numeris: A320-1399/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, pavojingo pasvirimo turinčias, grėsmę kapavietėms keliančias egles 76;63cm skersmens.
Antakalnio kapinėse, 17kv prie Štrimaičių ir Liesių šeimos kapavietės,
2016-11-29 10:03 Anelė Juknevičienė
Dokumento numeris: A320-1398/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistus puvinio, pavojingo pasvirimo turinčius, pavojų keliančius klevus 68;72cm bei į paminklą įsirėmusią tują 24cm skersmens; Sutvarkyti po vėjavartos likusį klevo kelmą.
Saulės kapinėse 2 kv prie Kavaliauskų šeimos kapavietės (kelmas), klevai ir tują (priešais Saulės g. 3 ir 5 namus),
2016-11-29 09:42 KRISTINA ZAVISTOVSKA
Dokumento numeris: A320-1396/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų kapaviečių saugumui keliančią liepą69cm skersmens bei džiūstantį, pasvirusį, aplūžusį, pavojų keliantį klevą 85cm skersmens.
Saulės kapinėse 3 kv prie Zavistovskų šeimos kapavietės (priešais Saulės g. 5 namą šlaite),
2016-11-29 09:34 Ana Ostašova
Dokumento numeris: A320-1394/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pasvirimo turinčias, pavojų kapaviečių saugumui keliančias pušis 44;55cm bei pažeistą puvinio, pasvirusį, aplaužytą klevą 64cm skersmens.
Saulės kapinėse, 1 kv prie Pavlovskų šeimos kapavietės (priešais Saulės g. 7 namą),
2016-11-29 08:27 UAB "ELVIOLĖ"
Dokumento numeris: A320-1390/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkaverčius, savaime iš pastato pamatų bei tvoros išaugusius, žalą darančius uos.klevus 38;28;23cm skersmens.
Olandų g. 6 prie kepyklėlės pastato sienos bei tvoros,
2016-11-29 07:36 Gintaras Čepulis
Dokumento numeris: A320-1387/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti menkavertį, savaime užaugusį, ant kaštonų svyrantį, nepatenkinamos būklės uos.klevą 84cm skersmens.
Smėlio g. 23 kieme,
2016-11-24 18:04 Ona Lukšienė, Saulės g. 15, Vilniaus m.; r.valeckas@yahoo.com; 861526559; 861241063
Dokumento numeris: E657-403/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Saulės g. 15, Vilniuje, 2016-12-15 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pastabos ar/ir pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymųteikiami raštu Projektuotojui asmeniškai arba skenuota forma siunčiami pateiktu Projektuotojo el. paštu iki 2016-12-15 d. 11:00 val. Atsakymai į pastabas/pasiūlymus bus pateikti viešo susirinkimo metu 2016-12-15 d. 18:00 val. Saulės g. 15, Vilniuje

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Rimas Valeckas; el.p.: r.valeckas@yahoo.com; tel.: 861526559, 861241063
Saulės g 15, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-24 11:17 Teresa Maconko
Dokumento numeris: E657-399/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Konstitucijos pr. 23, "B" korp., 614 kab. 17:30

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti e.paštu: info@tavoprojektas.lt iki 2016-12-20

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Remigijus Jutelis e.paštas: info@tavoprojektas.lt mob.: 868541094
S. B. Jundzilo g 67, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-23 11:23 Justinas Šimkus, el.paštas: simkus.justinas@gmail.com, tel 8-601-46666.
Dokumento numeris: E657-395/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 1-2.7, Vilnius; 2016 m. gruodžio 14 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių sprendinių gali teikti projektuotojui raštu nurodytu adresu arba el.paštu per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, t.y. likus vienai dienai iki viešo susirinkimo pradžios (2016-11-13).

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arch. Algirdas Barkauskis, PV – Šarūnas Šliužas, Kalvarijų g. 1-2.7, Vilnius; el.paštas: abarkauskis@gmail.com, tel.: 8-616-88723.
Saulės g 6B, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-22 09:14 Jurgita Bakasėnienė
Dokumento numeris: A320-1351/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti namo augantį, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį, puvinio pažeistą beržą 32cm skersmens.
Laurų g. 9A privačiame sodo sklype,
2016-11-21 08:10 Pavelas Rulevičius
Dokumento numeris: A320-1336/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti dėl šviesos patekimo į butus, šakas braižančias pastato fasadą bei langus, retinti lajas kaštonų 41,32 cm skersmens.
Antakalnio g. 65,
2016-11-16 07:12 Ivanas Stvolovičius
Dokumento numeris: A320-1311/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pažeistą puvinio, pavojų namo bei žmonių saugumui keliantį beržą 63cm skersmens.
Keramikų g. 66 prie gatvės,
2016-11-14 10:57 Vilniaus Antakalnio gatvės daugiabučio namo nr. 58 savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-1295/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti arti pastato augančią, pavojų keliančią tuopą 73cm, arti namo augantį, šviesą užstojantį uo.klevą 27cm skersmens; Pjauti arti namo augančią, šviesą užstojančią, šaligatvio plyteles keliančią kriaušę 18;16cm ir klevus 41;52cm skersmens; Pjauti pažeistą kelminio ir kamieninio puvinio, pavojų keliantį klevą 76cm skersmens bei pavirtusią, skilusią slyvą 21;18cm skersmens; Genėti kriaušei 48cm skersmens sausas, aplūžusias šakas bei atjauninti alyvas 16;17;13;12;14;13;12cm skersmens.
Antakalnio g. 58 apie namą, bei nuo Vileišio g. 21 ir Antakalnio g. 60 namų,
2016-11-14 09:36 63-ioji daugiabučio namo savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-1293/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti džiūstančią, pavojų keliančią pastatui ir žmonėms dvik.tuopą 63;72cm, blogos sanitarinės būklės, pasvirusius, pavojų keliančius uos.klevus 83;47;55;48;28cm bei jų atžalas 8;9;10;10;8;6;10;6;4;5;5cm skersmens; Pagenėti liepoms 41;65cm ir beržams 67;66cm apatines ar nuo statinio šakas; Pašalinti alyvos krūmą (apie uos.klevą).
Antakalnio g. 96 apie namą bei prie gatvės,
2016-11-14 08:41 Karolis Latvys
Dokumento numeris: A320-1288/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai pasvirusią, pavojų keliančią pušį 30cm; drebulę 22cm bei uos.klevus 18;14;16;13;10;6cm skersmens, skilusį, ant pravažiavimo pasvirusį klevą 30cm; Pašalinti menkevarčius savaiminukus iki 8cm skersmens, atžalas bei blogos sanitarinės būklės vaismedžius; Pagenėti sausas šakas pušiai 92cm skersmens (Gamtos paminklas).
Mileišiškių g./Mileišiškių sodų 5-oji g. esančiame želdynų masyve.,
2016-11-11 14:36 ELENA PAŠKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-1282/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės (blindžių, uos.klevų, drebulių, baltalksnių, tuopų) medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Juodvarnių g. privačiame žemės ūkio paskirties sklype (kad. Nr. 0101/0151:802),
2016-11-11 09:02 UAB PROMO VISION
Dokumento numeris: A320-1278/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. 2016-21-DP-SP03 bei išduotu statybos leidimu Nr. LSNS-01-160615-00094 pjauti projekte šalinti numatytas pušis 66;49;58cm skersmens.
Rūtų g. 21,
2016-11-09 14:50 Rokantiškių kapinės
Dokumento numeris: A320-1262/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka šalinti gluosnius 30;36;17;17cm, klevą 21cm, egles 35;36;37;34;34;20;23;26;27;28;37;22cm, vinkšną 47cm. Sutvarkyti pušies kelmą 13kv.
Rokantiškių kapinėse 12,14,16,17,18,25,27,34,51 sektoriuose,
2016-11-08 07:33 Donatas Celešius
Dokumento numeris: A320-1237/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį lajų genėjimą liepoms 31;32;34;26;24cm skersmens; Pjauti ant gatvės pasvirusias menkavertes blindes 26;14cm ir beržiuką 14cm skersmens.
Nugalėtojų g. 14C privačioje namų valdoje bei prie gatvės,
2016-11-07 07:56 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1222/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nuvirtusią robiniją 21 cm skersmens.
Vileišio g. 14,
2016-11-07 07:53 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1221/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nulūžusią ir pakibusią pušies 42 cm skersmens viršūnę.
Nemenčinės pl. prie st."Veržuva",
2016-11-07 07:47 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1220/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nukritusią, gluosnio 35 cm, šaką 12 cm skersmens.
Nemenčinės pl. prie Norfos,
2016-11-07 07:31 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-1217/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr.D1-87, 4.2. punktu nupjauti nuvirtusį gluosnį 48cm skersmens.
Antakalnio g. 43,
2016-11-04 12:27 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-1209/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu sutvarkyti vėjavartas, vėjalaužas: pušų 13vnt. Ø 40-60cm, klevų 4vnt. Ø 40-60cm, pušų 3vnt. 60-80cm ir žilvitį Ø 56cm
Šeškinės, Senamiesčio, Panerių, Pilaitės seniūnijose esančiose Žydų, Bernardinų, Saulės, Antakalnio, Panerių, Varnės, Karveliškių ir Saltoniškių kapinėse,
2016-11-03 14:32 Andrėjus Perepečka gyvenantis Gvazdikų g. 157 Vilniuje, tel 869901070
Dokumento numeris: E657-357/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2016-12-07 d. 17:30val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2016-12-07 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel.868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Gvazdikų g 157, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-03 14:03 Andrėjus Perepečka gyvenantis Gvazdikų g. 157 skl. Vilniuje, tel 869901070
Dokumento numeris: E657-356/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešasis susirinkimas vyks, Pamėnkalnio g. 25-12, 2016-12-07 d. 17:30val

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2016-12-07 d., el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel.868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Geri projektai", geriprojektai@gmail.com, direktorius Tauras Bernatavičius tel. 868672572
Gvazdikų g 157, Antakalnis, Vilnius,
2016-11-03 10:10 UAB "Namų priežiūros centras"
Dokumento numeris: A320-1189/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti iš pamatų išaugusią, žalą pastatui darančią, pasvirusią, pažeistą grybo slyvą 24cm, iš pamatų augantį uosiuką savaiminuką 4cm, atžalas bei ant praėjimo pasvirusias alyvas 6;6;4;3;4cm ir atžalas.
Rudens g. 2/Rūtų g.,
2016-10-27 08:46 ALGIMANTAS KUNIGĖLIS
Dokumento numeris: A320-1148/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti savaime užaugusius, menkaverčius, pasvirusius ant kelio, pavojų eismo ir žmonių saugumui keliančius medžius bei menkaverčius krūmus.
Ajerų g. /Ližiškių g. sankirta~100m atkarpoje nuo Kairėnų g.,
2016-10-27 08:27 RŪTA GARASIMAVIČĖ
Dokumento numeris: A320-1146/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą klevams 58;43;47;31cm ir kaštonui 21cm skersmens, pakeliant lajas, išgenins sausas, aplūžusias šakas.
Antakalnio g. 49,
2016-10-26 07:52 Danguolė Lukošiūnienė
Dokumento numeris: A320-1134/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti tuopai 98cm skersmens lajos redukavimo darbus, pažeminant/pašalinant 1/3 medžio aukšio, tuom sumažinant pavojų ataugusioms atšakoms lūžti bei padaryti žalos žmonėms, pastatui, transportui.
Švyturio g. 19-14, prie namo galo,
2016-10-25 11:46 IĮ Nekta
Dokumento numeris: A320-1132/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti transformatorinės augančius, pasvirusius, žalą transformatorinės konstrukcijoms ir tinklams darančius klevus 28;32;18;14;8cm ir uos.klevus 8;8cm skersmens.
Mildos g. 12 prie transformatorinės,
2016-10-25 10:23 Almantas Zykus
Dokumento numeris: A320-1130/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos leidimu Nr. LNS-01-151222-01636 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 4 punktu pjauti projekte numatytą, statybos darbams trukdantį, beržą 36 cm skersmens.
Svajonių g., sklype (kad.Nr.0101/0012:0337)
2016-10-20 14:58 Vladislovas Vaišnoras
Dokumento numeris: A320-1105/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusias, pavojų keliančias pušis 32;44cm skersmens.
Žuvėdrų g. 33 prie sklypo šlaite,
2016-10-20 12:01 Justinas Šimkus, el.paštas: simkus.justinas@gmail.com, tel 8-601-46666.
Dokumento numeris: E657-340/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Kalvarijų g. 1-2.7, Vilnius; 2016 m. lapkričio 07 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių sprendinių gali teikti projektuotojui el.paštu per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pradžios (2016-11-07 17:00 val.)

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arch. Algirdas Barkauskis, PV – Šarūnas Šliužas, Kalvarijų g. 1-2.7, Vilnius; el.paštas: abarkauskis@gmail.com, tel.: 8-616-88723.
Saulės g 6B, Antakalnis, Vilnius,
2016-10-19 15:50 VILNIAUS UNIVERSITETAS
Dokumento numeris: A320-1095/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu atlikti kraštovaizdžio gerinimo kirtimą, pašalinant užstelbtus, pavirtusius bei blogos sanitarinės būklės medžius (viso 110vnt): uos.klevus 8cmx34vnt.,12cmx14vnt.,14cmx10vnt.,20cmx2vnt.,24cmx1vnt.,28cmx3vnt., kaukazines slyvas 8cmx8vnt.,12cmx8vnt.,16cmx4vnt.,blindes 8cmx8vnt.,12cmx5vnt.,16cmx1vnt.,20cmx2vnt.,24cmx1vnt.,32cmx1vnt., ir obelis 16cmx3vnt.,20cmx5vnt.
Saulėtekio al. 7 teritorijoje,
2016-10-19 15:50 VILNIAUS UNIVERSITETAS
Dokumento numeris: A320-1094/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pastato (angaro) pamatų augančius, žalą darančius uos.klevus 8;8;8;8;12;12;12;12;12;12;12;12;16;16;20cm, klevus 8;12;12;16;20;20cm, blindę 32cm ir obelis 12;12;12;16cm skersmens.
Saulėtekio al. 9A,
2016-10-19 14:19 VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS AMBASADA
Dokumento numeris: A320-1091/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pažeistas, pavojingo pasvirimo turinčias, išdžiūvusias pušis 28;32;16;20;12;12;16;16;16;15;14;12;12;20;16;24;12;16;32;36;12;20;24;20;12;18;15;20;16;10;10cm skersmens.
Turniškių g. 22 rezidencijos teritorijoje,
2016-10-19 08:36 JOLANTA NIAURIENĖ
Dokumento numeris: A320-1080/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, grėsmę namo bei žmonių saugumui keliančią pušį 38cm skersmens.
Balžio g. 39 privačioje teritorijoje,
2016-10-18 09:40 SODININKŲ BENDRIJA "ANTAVILIAI"
Dokumento numeris: A320-1071/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusius, grėsmę namo bei žmonių saugumui keliančius juodalksnius 45;48cm, beržus 56;59cm,skilusią ievą 30cm ir pažeistom šaknim gluosnį 27cm skersmens.
Antavilių sodų 3-ioji g. palei upelį,
2016-10-17 12:33 Irmina Dūdėnienė
Dokumento numeris: A320-1062/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos poliardiravimą gluosniui 64cm skersmens, sumažinant gluosnio kelia pavojų.
Naujakurių g. 28 palei keliuką prie garažų,
2016-10-17 10:36 NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
Dokumento numeris: A320-1058/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti lajos formavimo, pavojingu šakų genėjimo darbus klevui 82cm skersmens bei klevų šakų pagenėjimą nuo pastatų.
Antakalnio g. 10 laboratorijos teritorijoje,
2016-10-13 12:07 Remigijus Žemaitaitis
Dokumento numeris: A320-1039/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, grėsmę keliančią liepą 36cm skersmens.
Laurų g. 56 privačioje valdoje,
2016-10-13 09:05 Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius
Dokumento numeris: A320-1034/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu, Miesto ūkio ir transpordo departamento pavedimu pjauti paprastajam dviratininkų tako remontui trukdančius klevus 8;16;16;16cm, blindes 8;9;8;8;8;9;7;9;8;8;8;12;12;12;16cm, beržą 32cm, uos.klevus 12;26;28cm, ievas 10;10;12cm, slyvą 16cm, nudžiūvusią pušį 54cm skersmens bei menkaverčius krūmynus, atžalas ir savaiminukus iki 8cm skersmens.
Nemenčinės pl. atkarpoje nuo Saulėtekio al. iki Gvazdikų sodų 1-osios g.,,
2016-10-10 13:19 Sodininkų bendrija "Tyrinėtojas"
Dokumento numeris: A320-1016/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusį, grėsmę namo bei žmonių saugumui keliantį beržą 54cm ir pušį 45cm skersmens.
Kairėnės sodų 1-oji g. 23 ir Kairėnės sodų 2-oji g. 9 prie sklypų, S/B,
2016-10-10 09:40 Miroslav Nosevič
Dokumento numeris: A320-1007/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti palei sklypą inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, menkaverčius, savaime priaugusius, naikintinus uos.klevus 8;9;12;11;10;10;8;7;10cm, blindes 12;10;8;9;6;14;12;10;8;13;10;11;16;10;10;12;8;12cm, savaiminukus iki 8cm skersmens, atžalas bei menkaverčius krūmus.
Pylimėlių g. 21A palei sklypą,
2016-10-07 09:40 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-1000/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti blogos sanitarinės būklės, pasvirusias, mechaniškai pažeistas, pavojų eismo saugumui keliančias liepas 34;36cm skersmens.
Antakalnio g. 102 palei gatvę,
2016-10-07 08:37 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-997/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai nudžiūvusį, pavojų keliantį beržą 43cm skersmens
Rokantiškių kapinėse 26kv palei taką apačioje,
2016-10-07 08:32 JAN PAŠKEVIČ
Dokumento numeris: A320-996/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią drebulę 43cm skersmens.
Did. Pupojų kapinėse prie Paškevič kapavietės,
2016-10-07 08:26 Genovaitė Tyminskienė
Dokumento numeris: A320-995/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią pušį 37cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 63-1-23 prie Smailių šeimos kapavietės,
2016-10-07 08:21 Sofija Gorochova
Dokumento numeris: A320-994/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią drebulę 40cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 65-1-14 prie Suško kapavietės,
2016-10-07 08:17 REGINA URBONAITĖ
Dokumento numeris: A320-993/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią tuopą 36cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 43A-3-1 prie Urbonavičių kap.,
2016-10-07 08:09 RAMONA DRĖGVIENĖ
Dokumento numeris: A320-992/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, žalą kapavietei darančią eglę 54cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 46-5-3 prie kapavietės,
2016-10-07 07:53 Larisa Fedotova
Dokumento numeris: A320-991/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią eglę 39cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 19-2-1 prie Ždanovič šeimos kapavietės,
2016-10-07 07:46 Regina Mininienė
Dokumento numeris: A320-990/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pasvirimo purinčią, pavojų keliančią pušį 42cm, ant tako svyrantį klevą 18cm bei džiūstančią, žalą darančią eglę 31cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 16-1-28 prie Leonavičių šeimos kapavietės,
2016-10-06 15:54 Vytautas Marcinkevičius
Dokumento numeris: A320-989/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią eglę 31cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 14-3-6 apleistoje kapavietėje, šalia palaidas J. Marcinkevičius,
2016-10-06 15:21 TATJANA ZAVIALOVA
Dokumento numeris: A320-988/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darantį beržą 28cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 13-1-6 šeimos kapavietėje,
2016-10-06 15:12 Liudmila Timko
Dokumento numeris: A320-987/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančią, pavojų keliančią trikamienę blindę 30;35;33cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 13-6-15 prie Timko šeimos kapavietės,
2016-10-06 14:50 RIMANTAS BUNDONIS
Dokumento numeris: A320-986/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias egles 32;27cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 34-10-5 prie Bundonių šeimos kapavietės,
2016-10-06 14:30 SVETLANA NOVIČICHINIENĖ
Dokumento numeris: A320-985/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias egles 18;17cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 28-3-5 Artenijev šeimos kapavietėje,
2016-10-06 14:10 LAIMA LAZAREVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-984/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą darantį, pavojų keliantį klevą 36cm ir beržą 40cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 9-9-3 prie Pakalnių šeimos kapavietės,
2016-10-06 13:54 Teresa Poznanskaja
Dokumento numeris: A320-983/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietės įrengimui trukdančią, žalą darančią blindę 22;20cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 23-7-5 Poznanskij šeimos kapavietėje,
2016-10-06 13:38 DOVILĖ SABALIAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-982/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietės aptvėrimui darantį beržą 37cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 35-6-1 prie Urbonų šeimos kapavietės,
2016-10-06 08:18 Žana Zinevič
Dokumento numeris: A320-979/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias egles 18;24;29;16cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 63-1-18 prie Glebov šeimos kapavietės,
2016-10-06 07:35 Linas Pažemeckas
Dokumento numeris: A320-977/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubiai pjauti nudžiūvusią, pavojingai svyrančią pušį 28cm skersmens.
Rato g. 2 palei gatvę,
2016-10-05 15:04 Dalia Skaidra Šalkauskienė
Dokumento numeris: A320-972/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pjauti blogos būklės, pavojų keliančius uos.klevus 43;63;10cm bei arti pastato augančias, žalą pastatui darančias egles 12;22cm; Atlikti lajos genėjimo darbus uos.klevui 31cm bei redukuoti lają uos.klevui 95cm skersmens.
Oginskio g. 11,
2016-10-05 14:49 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS (AB ESO)
Dokumento numeris: A320-971/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros augančius, žalą darančius, pavojingai ant dujų pastotės pasvirusius, aplūžusius klevus 38;72;20;26;18cm skersmens.
Sapiegų g. 13, teritorijoje,
2016-10-03 21:18 Artūr Danilov, el.paštas: pv@inekstra.lt, tel (8 5) 2122668.
Dokumento numeris: E657-313/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
UAB "Inekstra" patalpose, V.Kudirkos g. 18B-16, Vilnius; 2016 m. spalio 21 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių gali teikti projektuotojui el.paštu per visą laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais iki viešo susirinkimo pradžios (2016-10-21 17:00 val.)

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Inekstra", V.Kudirkos g. 18B-16, Vilnius; PV - Dalia Kriaučiūnienė, el.paštas: pv@inekstra.lt, tel (8 5) 2122668.
Smilgų g 7, Antakalnis, Vilnius,
2016-09-30 15:43 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-941/16(2.3.1.20-UK2):
vėjovartų sutvarkymas pagal pridedamą sąrašą. Viso 54 adresai.
ir kitose seniūnijose,
2016-09-28 15:53 Kristina Mickevičienė
Dokumento numeris: A320-922/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų kapaviečių saugumui, eglę 66cm skersmens.
Antakalnio kapinėse, šalia V.D.Mickevičių kapavietės,
2016-09-28 09:26 Karolis Latvys
Dokumento numeris: E657-300/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Vilnius, Kareivių g. 19-176, 2016 spalio 12 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Arch. Julius Tomaševičius Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907 iki 2016 spalio 12 d.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Arch. Julius Tomaševičius Vilnius, Kareivių g. 19-176, el. paštas: julius.arch@gmail.com Tel. Nr.: + 370 634 11907
Mileišiškių Sodų 5-oji g 2, Antakalnis, Vilnius,
2016-09-23 11:43 Karolis Latvys
Dokumento numeris: E657-292/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
2016-10-07 d., Kareivių 19-176, Vilnius 16.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2016-10-07 d. imtinai teikti pasiūlymus dėl projekto galima raštu ir el. paštu: Kareivių 19-176, Vilnius ir julius.arch@gmail.com

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Julius Tomaševičius, 863411907, julius.arch@gmail.com
Mileišiškių Sodų 5-oji g 2, Antakalnis, Vilnius,
2016-09-19 15:13 Valteris Kliukas
Dokumento numeris: A320-876/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sanitarinį formuojamąjį genėjimą, pagenint sausas, aplūžusias, pasvirimo į pastatą turinčias šakas liepoms 28;26cm, kaštonui 36cm ir tuopai 70cm skersmens; Taip pat atlikti medžių šakų genėjimą nuo orinės elektros linijos, trukdančias saugiam tiekimui.
Vileišio g. 10B prie sklypo bei palei gatvę,
2016-09-19 08:25 Viešosios įstaigos "Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba"
Dokumento numeris: A320-871/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pagenėti apatines, nuo statinio bei tvoros šakas klevui 74cm ir uosiui 90cm skersmens.
Antakalnio g. 3 teritorijoje,
2016-09-14 20:06 Ona Lukšienė, Saulės g. 15, Vilnius, r.valeckas@yahoo.com, 861526559, 861241063
Dokumento numeris: E657-277/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Saulės g.15, Vilniuje, 2016-09-30 d. 18:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami raštu Projektuotojui asmeniškai arba skenuota forma siunčiami pateiktu Projektuotojo el. paštu iki 2016-09-30 d. 11:00 val. Atsakymai į pastabas /pasiūlymus bus pateikti viešo susirinkimo metu 2016-09-30 d. 18:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
R. Valecko tyrimo-projektavimo įmonė; Rimas Valeckas, r.valeckas@yahoo.com, 861526559, 861241063
Saulės g 15, Antakalnis, Vilnius,
2016-09-14 15:49 UAB "Narasta"
Dokumento numeris: A320-853/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. JPA-2014-10-17 bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-151214-01584 pjauti projekte šalinti numatytus, daugiabučio gyvenamojo namo statybai trukdančius medžius: egles 19;14;18cm, klevus 23;19cm, beržus 34;23;26;32;33;58;42;19;35;36cm, b.robinijas 51;26cm ir uos.klevus 12;10;10;11;12;8cm.
Nemenčinės pl 4, privačiame sklype,
2016-09-14 09:54 UAB „VSG DEVELOPMENT“
Dokumento numeris: A320-846/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu statybos projektu Nr. 14-06-TP bei išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-160301-00239 pjauti projekte šalinti numatytas, daugiabučio gyvenamojo namo statybai trukdančias pušis 50;38;46;24;18;20;17;35;20;31;39;40;40;54;45;43;44;51cm skersmens
Nemenčinės pl. 41 privačiame sklype,
2016-09-13 17:03 MINDAUGAS NAVICKAS
Dokumento numeris: A320-838/16(2.3.1.20-UK2):
Pagal suderintą projektą pjauti pavojingą su puviniu beržą, kurio skersmuo 30 cm
Šilo g. 92B,
2016-09-09 11:36 ČESLAVAS ANTANOVIČIUS
Dokumento numeris: A320-812/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojų namo bei žmonių saugumui keliančią pušį 38cm skersmens.
Lauksargių g. 85D, privačioje namų valdoje,
2016-09-09 09:12 UAB „Antakalnio būstas“
Dokumento numeris: A320-811/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį skilimo, klevą 59 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti važiuojamąją dalį užgožusius, kaulenio, meškytės krūmus. Pašalinti kaštono savaiminuką 3 cm skersmens.
Šilo g. 4,
2016-09-09 08:34 RENATA MAZŪRIENĖ
Dokumento numeris: A320-808/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstančias, keliančias pavojų pėsčiųjų, gyventojų bei jų turto saugumui, liepas 45, 32 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas ir atžalas, liepų 37, 28, 40cm, šermukšnio 23 cm skersmens.
Antakalnio g.72,70 kieme,
2016-09-09 08:22 IRMA ČERNAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-806/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusį, šviesą butuose tamsinantį, džiūstančiomis šakomis uos. klevą 53 cm; užgožusį tują ir kaštoną, pasvirusį uos. klevą 40 cm skersmens; keliantį pavojų gyventojų bei jų turto saugumui, turintį puvinio gluosnį 60 cm skersmens. Paformuoti lanksvos krūmus.
Tverečiaus g., 3
2016-09-09 08:13 VYTAUTAS NAVICKAS
Dokumento numeris: A320-805/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas ir palinkusias link namo fasado, liečiančias ir braižančias stogą bei langus, tuopos 66 cm; pagenėti uos. klevą 54 cm skersmens.
Tverečiaus g., 8
2016-09-09 08:05 274-oji DNSB "Ivetta"
Dokumento numeris: A320-804/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusį į namo pusę, keliantį pavojų pėsčiųjų ir gyventojų saugumui, džiūstančiomis šakomis uos. klevą 35 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti sausas šakas, palinkusias link namo stogo, robinijų 27, 33 cm skersmens.
Antakalnio g. 89,
2016-09-08 15:12 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-793/16(2.3.1.20-UK2):
Kirtimas (uosialapiai): 60,40,12,15,17,17,19,20,15,16,15,16,20,27,30,30,31,37,35,35,42,18,35,35,35,15,18,22,19,20, 10 vnt. iki 20 skersmens, 11 vnt. nuo 21 iki 40 skersmens, Atžalų naikinimas (uosialapiai)300 kv.m
Viešojoje erdvėje ties P.Vileišio g.,
2016-09-07 07:50 Genovaitė Tyminskienė
Dokumento numeris: A320-777/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti šakas siekiančias laidus, retinti lają tuopos 56 cm skersmens.
Tramvajų g., tarp 6a ir 4 namo
2016-09-06 16:26 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-769/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti išdžiuvusius bei pavojingus uosialapius klevus: 15, 12, 14, 13, 12, 8, 10, 18, 11, 10, 21, 22 cm skersmens
Žirgo g. 5,
2016-08-31 18:10 DGNSB "PUŠŲ TERASOS"
Dokumento numeris: A320-741/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti sausą pušį, kurios skersmuo 25 cm
V. Žalakevičiaus g. 19,
2016-08-30 13:08 IRENA RUTKAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-733/16(2.3.1.20-UK2):
Nupjauti 13 vnt. paprastųjų eglių ties sklypo riba, kurių skersmuo 5-8 cm.
Kairėnės sodų g. 44,
2016-08-30 11:15 IEVA ANDZIULIENĖ
Dokumento numeris: A320-730/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti pavojingai pasvirusius medžius: pušis, kurių skersmuo 40 ir 46 cm ir beržą, kurio skersmuo 40 cm
Gvazdikų g. 100,
2016-08-22 19:00 158 DNSB
Dokumento numeris: A320-720/16(2.3.1.20-UK2):
kirsti sausą ir džiūstantį dvikamienį šermukšnį, kurio kamienų skersmenys po 21 cm
Mildos g. 11 vidiniame kieme,
2016-08-17 15:56 Danijos Karalystės ambasada
Dokumento numeris: A320-706/16(2.3.1.20-UK2):
pjauti menkaverčius medžius su puviniu arba stipriai pasvirusius - baltoji eglė - 2 vnt. (skersmuo - 36, 26 cm), paprastieji klevai - 7 vnt. (skersmuo - 38, 39, 28, 42, 44, 38, 18 cm), uosialapis klevas, kurio skersmuo 52 cm, akaciją, kurios skersmuo 26 cm, gluosniai - 2 vnt. (skersmuo - 36, 44 cm). Genėti paprastuosius klevus- 5 vnt. (skersmuo - 46,38,48,56, 38 cm), akaciją, kurios skersmuo 39 cm.
T. Kosciuškos g. 36,
2016-08-16 11:12 Dovilė Bugienė
Dokumento numeris: A320-701/16(2.3.1.20-UK2):
išpjauti 15 m. ligustro gyvatvorės, kuri neatitinka sklypo ribų, bei iškirsti pavienius vaiskrūmius
Šilo g. 10,
2016-08-10 10:02 Statytojas: UAB “Keramikų 4“ įm.k. 302462072; Užsakovas: MGF „ Šviesos konversija“ Keramikų g. 2B, Vilnius. įm.k.222598890 Rimgaudas Žaliauskas mob.+370 652 65533
Dokumento numeris: E657-235/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
P.Lukšio g. 32 IV aukštas, Vilnius. 2016-08-31, 17:30.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
e.paštu: rk@vas.lt iki 2016-08-31, 17:00

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Romualdas Kirdulis el.p. rk@vas.lt +370 615 72805
Keramikų g 4, Antakalnis, Vilnius,
2016-08-05 07:52 Auksė Guogytė Lindblad
Dokumento numeris: A320-685/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų kapavietei, tvorelę ardančią eglę 36 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 63-4-15, šalia Guogių kapavietės
2016-08-05 07:33 SUAD SAGLIK
Dokumento numeris: A320-684/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų pėsčiųjų ir eismo saugumui, pavojingai pasvirusius uos. klevus 18,28cm skersmens bei pašalinti atžalas.
Saulėtekio al., prie "Universiteto" stotelės
2016-08-04 15:39 Leonora Servetkienė
Dokumento numeris: A320-682/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietę ardantį, pavojų kapavietės saugumui keliantį, beržą 40 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 6-3-6, šalia Elenos Semenėnės kapavietės
2016-08-04 15:27 AUKSĖ MARMIENĖ
Dokumento numeris: A320-681/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietėje augančią, paminklą verčiančią, pavojų kapavietės saugumui keliančią, džiūstančią eglę 26 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 60-9-5, Peškaičio kapavietėje
2016-08-04 15:16 LUCIJA KEROPIAN
Dokumento numeris: A320-680/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų kapaviečių saugumui keliančią, džiūstančią eglę 42 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 60-4-5, šalia Rynkiewicz, Lubnewicz kapavietės
2016-08-04 15:10 Danuta Monkevič
Dokumento numeris: A320-679/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų kapavietės saugumui keliančią, tvorelę verčiančią pušį 40 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 43-3-10, šalia Monkevič kapavietės
2016-08-04 15:03 Andrejus Savčenko
Dokumento numeris: A320-678/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų kapavietės saugumui keliančią, tvorelę verčiančią pušį 30 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 43-2, šalia Nikolajaus Savčenko kapavietės
2016-08-04 14:58 Michail Melničenko
Dokumento numeris: A320-677/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų kapavietės saugumui keliančią, nudžiūvusią eglę 20 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 48-3-10, šalia Melničenko kapavietės
2016-08-04 14:51 AUDRIUS JANUŠAUSKAS
Dokumento numeris: A320-676/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietę ardantį, pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui keliantį, tvorelę verčiantį beržą 40 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 9-7, šalia Janušauskų kapavietės
2016-08-04 14:44 NADIEŽDA BUTKEVIČ
Dokumento numeris: A320-675/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietę ardantį, pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui keliantį, tvorelę verčiantį beržą 30 cm, pavojingai pasvirusį beržą 32 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 7-9-4, šalia Ščeglov kapavietės
2016-08-04 14:39 Artūras Karaliūnas
Dokumento numeris: A320-674/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietę ardantį, pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui keliantį, tvorelę verčiantį beržą 30 cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse, 3-2-6, šalia Algirdo Karaliūno kapo
2016-08-04 14:19 Raimundas Žilinskas
Dokumento numeris: A320-673/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti kapavietę ardančią, pavojų kapaviečių saugumui keliančią, paminklą verčiančią eglę 40 cm skersmens.
Antakalnio kapinėse, šalia M.,G.Žilinskų kapavietės, 1-271A
2016-08-04 14:13 PATRICIJA PETRONYTĖ
Dokumento numeris: A320-672/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti džiūstančius vaismedžius kauk. Slyvą 8 cm, vyšnias 10,8 cm skersmens.
St. Batoro g. 56, prie rūsio
2016-08-03 12:31 212-oji DNSB "Mokslas"
Dokumento numeris: A320-670/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pasvirusią, keliančią pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, tuopą 57cm skersmens.
Tverečiaus g., šalia 1 ir 4 namų
2016-08-03 12:19 Liutauras Čiurlys
Dokumento numeris: A320-669/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, nudžiūvusią blindę 20 cm, boilerinę ir atraminę sienelę ardančius uos. klevus 9,9,10,12,8,8,9,10,10,11,16,9,12,8,12,6,6,12 cm; pašalinti sedulos krūmą, šaligatvį ardančią bei ant tinklų augančią gudobelę 11 cm, klevą 8 cm skersmens.
Debesijos g. 3A,
2016-07-22 12:42 UAB "PROMO VISISION"
Dokumento numeris: A320-635/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis rašytiniu pritarimu Nr. LSNS-01-160615-00094 bei techniniu projektu Nr. 2014-29- TP-SO2 šalinti projekte numatytus, namo statybai trukdančius, turintį išorinio puvinio požymių, pavojų keliantį džiūstantį beržą 46 cm, eglę 65 cm skersmens.
Rūtų g.21, šalia sklypo (kad.Nr.0101/0045:0063)
2016-07-20 15:30 VILNIAUS VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI ,,GILĖ"
Dokumento numeris: A320-613/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančius pavojų vaikų ir darbuotojų saugumui, užpultus grybinių ligų, aplūžusius gluosnius 35,43 cm, pušies stuobrį 35 cm, nudžiūvusią pušį 28 cm skersmens .
Lakštingalų g. 9, teritorijoje
2016-07-20 13:43 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-610/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 genėti, keliančias pavojų vaikų saugumui, sausas, aplūžusias bei pasvirusias link stogo, šakas klevų 55,30 cm skersmens.
Jūratės g. 4, tarp namo ir darželio
2016-07-20 08:02 Nijolė Baikienė
Dokumento numeris: A320-608/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, skubos tvarka atlikti, klevo 54 cm skersmens, bandažą. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4. punktu nupjauti išvirtusius karaganos krūmus bei nudžiūvusį medelį 6 cm skersmens.
Antakalnio g. 83, nuo balkonų pusės
2016-07-15 13:52 JOLANTA SAVULIONIENĖ
Dokumento numeris: A320-582/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka keliančias pavojų eismo, gyventojų ir jų turto saugumui, nudžiūvusias pušis 28, 34, 41 cm skersmens.
Žuvėdrų g. 36, sklype
2016-07-14 15:26 Igor Varec
Dokumento numeris: A320-576/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų eismo, gyventojų ir gyventojų turto saugumui, nudžiūvusias pušis 30,40 cm skersmens. Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti pasvirusias šakas į namo pusę, pakelti lajas, pušų 44,48 cm skersmens.
Žuvėdrų g.47,
2016-07-14 08:05 Vilniaus miesto savivadybės administracijos misto ūkio ir transporto departamento eismo organizavimo skyrius
Dokumento numeris: A320-572/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, trukdantį „Anapilio“ stotelės rekonstrukcijai, dvikamienį klevą 25, 35 cm skersmens.
Viršupio g., prie "Anapilio" stotelės
2016-07-13 14:32 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-571/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti skubos tvarka, keliančias pavojų eismo, gyventojų ir jų turto saugumui, nudžiūvusias pušis 14,16,20,24,28,28,35 cm skersmens.
Bistryčios g., prieš 27A namą
2016-07-12 16:51 UAB "KOS INVEST", Šaltkalvių g. 24-44, Vilnius, rolandas@indema.lt, +37068616517
Dokumento numeris: E657-211/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Žirmūnų g. 67A, Vilnius, 2016-07-29, 17:00.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu gintautas@artex.lt; iki 2016-07-28 d. 17:00 val.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
Dalius Striukas, dalius@artex.lt; +37061154412
Žolyno g 27, Antakalnis, Vilnius,
2016-07-12 08:13 Henrikas Varnas
Dokumento numeris: A320-550/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, turinčias kamieninių pažeidimų, pušis 32, 28, 26 cm skersmens.
Maudyklos g.19, sklype (kad.Nr.0101/0011:0205)
2016-07-08 08:25 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-539/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45 paformuoti, sužeminti šaligatvį užgožusią, praėjimą apsunkinančią, ̴ 6 m. lanksvos krūmų gyvatvorę. Genėti apatinęs šakas kaštono 32 cm skersmens. Nupjauti pavojingai palinkusį uos. klevą 14 cm skersmens.
Bistryčios g.4,
2016-07-08 07:31 Ieva Labanauskienė
Dokumento numeris: A320-535/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu nupjauti pavojų keliančią gyventojams bei jų turto saugumui, nudžiūvusią eglę 28 cm skersmens.
Mildos g. 45, sklype (kad.Nr.0101/0045:0746)
2016-07-07 14:12 Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius
Dokumento numeris: A320-530/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pašalinti raudonųjų linijų ribose augančią, pėsčiųjų tako įrengimui trukdančią, pušį 24 cm skersmens.
Saulėtekio al.,
2016-07-05 08:32 Eugenijus Valiukas
Dokumento numeris: A320-525/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8 cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
atkarpoje nuo Vileišio g. 5 namo iki Vileišio g. 10,
2016-07-04 19:30 Svetlana Vaitechovskaja, tel.+370 656 53501.
Dokumento numeris: E657-197/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Antakalnio g. 52, LT-10303 Vilnius, 2016-07-25, 17:00val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2016-07-15, 17:00val. pasiūlymai teikiami UAB A TRE atstovui, raštu, el. p. atrepost@gmail.com, tel.+37068791607.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB A TRE atstovas Vytautas Baltrūnas, e.p. atrepost@gmail.com, tel.+370 687 91607.
Švyturio g 5, Antakalnis, Vilnius,
2016-07-01 10:28 Rytis Ivanauskas, Lauksargio g. 26, Vilnius, ivarytis@gmail.com, +370 698 36976
Dokumento numeris: E657-191/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas svarstymas įvyks Tauro g. 12, Vilniuje, II aukšto patalpose, 2016 liepos 20 d. 17:00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai projektuotojui pasiūlymus gali teikti raštu arba e-paštu, siųsdami adresu Dunojaus g. 14, Vilnius. Teikiant pasiūlymus turi būti labai aiškiai, įskaitomai nurodyta: 1. Pareiškėjo vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, e-paštas, telefonas; 2. Pasiūlymo teikimo data; 3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas;

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB "Projektų horizontai", architektė, projekto vadovė Ieva Leinartaitė - Gerliakienė, projektu.horizontai@gmail.com, +370 655 43413
Bistryčios g 10, Antakalnis, Vilnius,
2016-06-28 12:16 BARBARA AGANAUSKIENĖ
Dokumento numeris: A320-478/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo, džiūvismo, puvinio požymių turinčias, pavojų statiniams keliančias pušis 48;53;50;56;28;29;25cm skersmens.
Nemenčinės pl. 37, privačioje namų valdoje, pareiškėjai priklausančioje sklypo dalyje,
2016-06-27 12:06 AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS (AB ESO)
Dokumento numeris: A320-467/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, sutvarkyti nėjo aplaužytų klevų šakas, trukdančias saugiam dujų slėgio reguliavimo įrenginio eksploatacijai.
Sapiegos g. 13 nuo Kuosų g. pusės, Vilnius,
2016-06-27 10:18 VITA DEGUTIENĖ
Dokumento numeris: A320-466/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti eismo saugumui trukdančius menkaverčius uos.klevų krūmus, medelius ir jų atžalas.
Vaidilutės g. ties 1-ojo Valakupių pliažo posūkiu,
2016-06-23 08:40 UAB "TIMIDUS"
Dokumento numeris: A320-453/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. JPA-2015-SA-BA-1.1 šalinti menkaverčius, naikintinus, projekto įgyvendinimui trukdančius uos.klevus 10;10;15;15;15;10;10;10;10;10;15;20;20;20;20;30;30;30;40;40;30;30cm skersmens.
Žalakevičiaus g. link Lizdeikos g.,
2016-06-21 13:25 Aušra Jurčiukonienė
Dokumento numeris: A320-441/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti kapavietėje augančią, džiūstančią, žalą darančią eglę 32cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 41-2-5 šeimos kapavietėje (palaidota M. Jakštaitė),
2016-06-21 13:11 DANUTĖ BINGELYTĖ
Dokumento numeris: A320-440/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti kapavietės augančią, žalą darančią eglę 45cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 13-1-15 prie Bingelių šeimos kapavietės,
2016-06-21 13:04 Jonas Kureckas
Dokumento numeris: A320-439/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti kapavietės augančias, džiūstančias, pavojų keliančias, žalą darančias pušis 36;31;34cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 13-4-8 prie Koreckų šeimos kapavietės,
2016-06-21 12:44 Žana Pilipenko
Dokumento numeris: A320-438/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias egles 41;32;28;33cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 13-5-15 Radčenko ir Barsuk šeimos kapavietėje,
2016-06-21 12:17 Stanislava Zagorskienė
Dokumento numeris: A320-437/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pasvirimo turintį, žalą kapavietei darantį beržą 53cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 17-7-7 prie Zagorskų šeimos kapavietės,
2016-06-21 12:07 Aleksandr Vižin
Dokumento numeris: A320-436/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančias, žalą darančias, pavojų kapaviečių saugumui keliančias tuopas 86;87;72;67cm ir eglę 43cm skersmens
Rokantiškių kapinėse 13-6-8 prie Vižin, Agarinos, Morjan ir Paulauskų šeimos kapaviečių,
2016-06-21 11:54 Vytautas Norkūnas
Dokumento numeris: A320-435/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti užstelbtą, arti kapavietės augančią vinkšną 16cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 12-1-2 prie Norkūnų šeimos kapavietės,
2016-06-21 11:07 LAIMA KABELIENĖ
Dokumento numeris: A320-434/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pažeistą, pavojų keliantį, žalą darantį beržą 36cm bei menkavertes, savaime priaugusias blindes 16;10;8;12;6;8;11;10;6;12;6;10;11cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 15-10-10 prie Erininių šeimos kapavietės,
2016-06-21 10:58 Dagmara Zubkonienė
Dokumento numeris: A320-433/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka nupjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią eglę 30cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 64-7-7 už Zubkonių šeimos kapavietės,
2016-06-21 10:52 Tatjana Zaikauskienė
Dokumento numeris: A320-432/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti šaknimis trinkeles pakėlusią, žalą kapavietei darančią eglę 47cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 64-1-4 prie Zaikauskų šeimos kapavietės,
2016-06-21 10:39 Laurynas Dailidė
Dokumento numeris: A320-431/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, puvinio pažeistą, žalą kapavietei darančią drebulę 30cm ir eglę 18cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 65-3-5 prie Dailidės šeimos kapavietės,
2016-06-21 10:24 DIANA LAMSODIENĖ
Dokumento numeris: A320-430/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą bei pavojų kapavietėms darančią pušį 34cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 43-5-22 prie Rotkių šeimos kapavietės,
2016-06-21 10:17 RIMA IŽIČKIENĖ
Dokumento numeris: A320-429/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pažeistą puvinio, žalą kapavietei darantį šermukšnį 24cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 61-1-1 prie Ižičkų šeimos kapavietės,
2016-06-21 10:09 Alė Januškevičienė
Dokumento numeris: A320-428/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas ąžuolui 31cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 62-8-8 už kapavietės,
2016-06-21 09:55 IRENA MAKAROVA
Dokumento numeris: A320-427/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti sausų šakų šalinimą bei lajos pakėlimą eglei 64cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 36-1-5 prie Šliužų šeimos kapavietės,
2016-06-21 08:54 Kristina Mikulska
Dokumento numeris: A320-426/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti kapavietės augantį, žalą darantį klevą 25cm ir tujas 12;8;9cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 36-2-2 prie Mikulski šeimos kapavietės,
2016-06-21 08:47 Irena Jeriominaitė
Dokumento numeris: A320-425/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstantį, pavojų keliantį, žalą kapavietei darantį beržą 30cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 7-6-1 prie Kutkų šeimos kapavietės,
2016-06-21 08:37 ALDONA RADŽVILIENĖ
Dokumento numeris: A320-424/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pjauti džiūstančias, pavojų kapavietės saugumui keliančias egles 23;21cm ir tuopą 36cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 47-10-1 prie Paliulių šeimos kapavietės,
2016-06-21 08:17 Jelena Lipinska
Dokumento numeris: A320-423/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusį, žalą kapavietėms darantį beržą 27cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 34-1-17 prie Stankievic šeimos kapavietės,
2016-06-21 08:08 Nijolė Stasiūnaitė
Dokumento numeris: A320-422/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pavojų kapavietėms keliančią tuopą 95cm ir baltalksnį 43cm skersmens; Pakelti lają vinkšnai 44cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 36-4-6 prie Kontauto šeimos kapavietės,
2016-06-21 07:53 ALGIRDAS TUPČIAUSKAS
Dokumento numeris: A320-421/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingo pasvirimo turinčią pušį 43cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 32-2-3 prie Tupčiauskų šeimos kapavietės,
2016-06-20 13:43 Galina Angir
Dokumento numeris: A320-413/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą bei pavojų kapavietei darančias drebules 36;28cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 25-6-1 prie Angur šeimos kapavietės,
2016-06-20 10:47 Ona Giedrutė Butkienė
Dokumento numeris: A320-412/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietei darančias tujas 22;20;13;10;12;8;16;14cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 2-10-9 šeimos kapavietėje,
2016-06-20 08:10 GINTAUTAS PANGONIS
Dokumento numeris: A320-408/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti privačioje namų valdoje, inžinerinių tinklų apsaugos zonoje bei arti buvusių statinių pamatų augančius, naujoms suprojektuotoms statyboms trukdančius beržus 43;32;23;36;30;37;21;24cm skersmens.
Rukeliškių g. 23A, privačioje namų valdoje,
2016-06-14 08:15 GYVENTOJŲ ASOCIACIJA "DVARČIONIŠKIAI"
Dokumento numeris: A320-374/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pašalinti saugiam pėsčiųjų bei transporto eismui trukdančias, savaime priaugusias, pavojingo pasvirimo bei puvinio turinčias blindes, drebules, savaiminius klevukus bei kitus menkaverčius krūmus.
Pupojų g. atkarpoje nuo Dvarčionių g. iki Juodvarnių g. neliečiant Valstybinės reikšmės miško,
2016-06-13 14:51 Renaldas Ragauskas
Dokumento numeris: A320-370/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 atlikti sklypo valymą, pašalinant menkaverčius, savaime priaugusius, nudžiūvusius, baigiančius džiūti bei džiūvimo, pavojingo pasvirimo požymių turinčius, virtimo ar lūžimo atveju pavojų sukelsiančius, užstelbtus, pažeistus puvinio bei ligų medžius ir krūmus (uos.klevus, juodalksnius, guobas, blindę, uosį, ąžuoliuką). Kirtimo darbus vykdyti nepažeidžiant paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos reikalavimų.
Meškeriotojų g. 27C, privačioje valdoje,
2016-06-13 13:55 Rita Šipkauskienė
Dokumento numeris: A320-369/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti nudžiūvusią, pavojų keliančią pušį 22cm bei sutvarkyti nulūžusią pušį 38cm skersmens.
Švyturio g. 25 už garažų,
2016-06-13 12:43 VILNIAUS ŠILO MOKYKLA
Dokumento numeris: A320-368/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš tvoros pamatų išaugusius bei inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, naujos tvoros renovacijai trukdančius, pavojų keliančius klevus 56;41;21;16;36;34;15;20cm skersmens.
Šilo g. 15, Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos teritorijoje,
2016-06-07 10:09 390-oji DNSB
Dokumento numeris: A320-333/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, išgenėti sausas šakas maumedžiui 27cm, klevams 42;37;36;38cm, tuopoms 55;52cm, beržui 83cm, liepai 83cm ir ąžuolui 76cm skersmens.
Vileišio g. 23 kieme prie automobilių aikštelės,
2016-06-02 14:12 Leopoldas Romualdas Seibutis
Dokumento numeris: A320-299/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje bei arti pastato augantį, pavojų keliantį beržą 46cm bei ant tinklų augantį, pasvirimo ir puvinio turintį uos.klevą 64cm skersmens.
Vileišio g. prie 29 ir 31 namų,
2016-06-02 08:28 VILNIAUS SPECIALUSIS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽOLYNĖLIS"
Dokumento numeris: A320-290/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti užstelbtas, nudžiūvusias, grėsmę keliančias egles 23;11;16;11;33;11;11;21;20;16;17;13;18;13;21;14;17;26;17;17;13;13;11; 14;13;15;14;16;10;11;13;12;12;14;18;16;11cm bei pavojingai pasvirusį beržą 24cm skersmens.
Žolyno g. 44 teritorijoje,
2016-06-01 08:46 UAB "Rinvest"
Dokumento numeris: A320-280/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti pastato augantį, pavojingo pasvirimo turintį, žalą pasatui darantį, renovacijai trukdantį beržą 67cm skersmens.
Nugalėtojų g. 26, prie sklypo,
2016-06-01 07:30 Melika Barauskienė
Dokumento numeris: A320-276/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, atlikti šakų besiremiančių į fasadą bei langus genėjimą vinkšnoms 41;22;36cm skersmens.
Sapiegos g. 3 apie namą,
2016-05-27 13:23 Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“
Dokumento numeris: A320-262/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti pavojingai pasvirusius, keliančius pavojų žmonių ir pastatų saugumui, turinčius puvinio beržus 28, 30 cm skersmens.
Meškeriotojų g., 22
2016-05-26 10:49 Aliona Zubova
Dokumento numeris: A320-249/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti pavojingai į namą pasvirusį, žalą pastatui darantį liepos kamieną 44cm skersmens; Sutvarkyti pavirtusius uos.klevus 14;13cm bei pagenėti/sutvarkyti aplūžusį uos.klevą 66cm skersmens.
Antakalnio g. 118 ir prie Vileišio g. 33,
2016-05-25 11:45 Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyrius
Dokumento numeris: A320-235/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45, pjauti nudžiūvusią tuopą 72cm, tuščiavidurę, išpuvusią, išdegusią eglę 65cm bei džiūstantį, pažeistą puvinio klevą 66cm skersmens; Išgenėti sausas, ligų pažeistas šakas liepai 61cm, maumedžiui 43cm ir klevui 66cm skersmens.
Antakalnio g. 17/Sapiegų g. 13 palei Sapiegų parko tvorą (iš abiejų gatvių pusės),
2016-05-25 08:29 Božena Komosa
Dokumento numeris: A320-232/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darantį, džiūstantį beržą 52cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 46-7-4 prie Komosa šeimos kapavietės,
2016-05-19 10:31 Komunalinio ūkio poskyris
Dokumento numeris: A320-224/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 ir 11 punktais skubiai šalinti nudžiūvusią, pavojų kapaviečių saugumui keliančią pušį 42cm skersmens.
Antakalnio kapinėse 12 kvartale,
2016-05-19 08:17 Margarita Gruodienė
Dokumento numeris: A320-222/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti žalą kapavietėms darančias tujas 21;20;22cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 48-8-2 prie Gruodžių šeimos kapavietės,
2016-05-18 09:00 ANDRIUS JURGINIS
Dokumento numeris: A320-219/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti puvinio pažeistą, lūžusį, pavojų žmonėms, statiniams, el.linijai bei transportui keliantį klevą 72cm skersmens.
Sapiego g. 9A, nuo gatvės pusės,
2016-05-18 08:56 Irena Zimuš
Dokumento numeris: A320-218/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti iš pamatų augančią, žala darančią, šviesą butuose tamsinančią dvikamienę vinkšną 12;13 cm ir klevą 9 cm skersmens; Atjauninti alyvų krūmus.
Antakalnio g. 32-8 prie namo,
2016-05-16 08:40 Stasė Andrulienė
Dokumento numeris: A320-196/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti išvirtusį, keliantį pavojų aplinkinių kapaviečių saugumui, daugiakamienį gluosnį 16,20,12,14,12,15 cm skersmens.
Rokantiškių, kapinėse 13-2-3
2016-05-13 14:11 Stefanija Survilienė
Dokumento numeris: A320-194/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti sklypo tvoros pamato augančias, žalą darančias slyvas 18;8;8cm ir eglę 30cm skersmens. Darbus atlikti ne vegetacijos metu.
Mileišiškių g. 23 prie sklypo,
2016-05-12 15:15 Dovilė Trakymė
Dokumento numeris: A320-191/16:
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią, pasvirimo turinčią, pavojų pastatų, žmonių bei transporto saugumui keliančią dvikamienę pušį 62;63cm skersmens.
Žuvėdrų g. 43A už sklypo ribos,
2016-05-12 09:44 VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS MIESTO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS
Dokumento numeris: A320-184/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-45 ir Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančias pavojų pastatų ir ligonių saugumui sausas bei džiūstančias pušis 45,40,26,35cm; turinčią puvinio blindę 22cm; klevus nudžiūvusiomis viršūnėmis 30,16,15cm; genėti sausas šakas pušų 35,37,33,30,44cm, klevo 20 cm skersmens.
Vasaros g., 5 įstaigos teritorijoje
2016-05-12 08:14 Jurijus Savickis
Dokumento numeris: A320-183/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-45 ir Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti ne vegetacijos metu, keliančius pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, su puviniu liepas 30, 44; klevą 40 cm skersmens. Genėti sausas ir apatines šakas, apsunkinančias praėjimą šaligatviu, kaštono 30, liepos 30 cm skersmens.
Antakalnio g., 61
2016-05-11 14:27 Daugiabučio namo Pavasario g. 2 savininkų bendrija
Dokumento numeris: A320-179/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti keliančią pavojų gyventojams bei jų turto saugumui, turinčią puvinio robiniją 22 cm skersmens.
Pavasario g., 2
2016-05-11 14:18 VILNIAUS ŠILO MOKYKLA
Dokumento numeris: A320-178/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-87, 4 punktu nupjauti iš tvoros augančius uos. klevus 21, 33, 25 cm skersmens.
Šilo g., 15 mokyklos teritorijoje
2016-05-10 13:21 ZITA KOLOŠEVSKA
Dokumento numeris: A320-172/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, pažeistą puvinio, trešti pradėjusią, grėsme kapaviečių saugumui keliančią pušį 55cm skersmens.
Saulės g., Saulės kapinėse 11kv, prie Reginerių kapavietės,
2016-05-10 09:21 Miesto tvarkymo skyrius
Dokumento numeris: A320-166/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, genėti nulūžusias šakas, klevo 65 cm skersmens.
Antakalnio g., 8
2016-05-10 08:07 Malvina Šarkienė
Dokumento numeris: A320-160/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, pasvirimo turinčią, pažeistą ligų tują 41cm skersmens.
Mildos g. 5, Saulės kapinėse 10kv, prie Blaževičių šeimos kapavietės,
2016-05-09 13:50 NIJOLĖ RADAVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-154/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, grėsmę namo saugumui keliančią dviviršūnę tuopą 68cm. Taip pat papildomai atlikus apžiūrą pjauti grėsmingai svyrantį liepos 50cm kamieną bei atlikti sausų, pavojų keliančių šakų išgenėjimą vinkšnai 62cm skersmens.
Mildos g., 5, Saulės kapinėse 10kv,
2016-05-09 13:40 Petras Vaitiekūnas
Dokumento numeris: A320-152/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai pasvirusią, grėsme kapaviečių saugumui keliančią pušį 53cm skersmens.
Saulės g. Saulės kapinėse 21kv, prie Mateikų šeimos kapavietės,
2016-05-06 11:54 JADVYGA RANŠIS
Dokumento numeris: A320-143/16:
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu pjauti ant šlaito augančias, pasvirimo turinčias, pavojų keliančias pušis 64;68cm skersmens. Atlikti savaiminiu krūmų formavimo/retinimo darbus.
Rudens g. 13 šlaite link miško,
2016-05-06 09:02 Elžbeta Baranovska
Dokumento numeris: A320-139/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis VMS Miesto ūkio ir transporto departamento raštu Nr. A51-11587/16(2.9.4.9-UK4) bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu šalinti laikinai suderinto įvažiavimo įrengimui trukdančius, blogos sanitarinės būklės baltalksnius 28;26cm ir blindė 12cm skersmens.
Rokantiškių g., Didžiųjų pupojų k., palei žemės sklypą (kad. Nr. 0101/0151:873),
2016-05-06 08:52 JOLITA COKOVA
Dokumento numeris: A320-138/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 atlikti sausų šakų genėjimą ąžuolams 86;64cm skersmens bei patrumpinti sausas šakas ir strampus klevui 54cm skersmens.
Lauksargio g. sklype (kad. Nr. 0101/0013:41),
2016-05-05 17:06 VILNIAUS TECHNIKOS KOLEGIJA
Dokumento numeris: A320-134/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87, 4 punktu skubiai šalinti grėsmingai į kolegijos pastatą pasvirusias tuopas 26;28cm skersmens.
Olandų g. 16 šlaite link kolegijos pastato,
2016-04-29 12:12 RAMŪNAS PIKČIUS
Dokumento numeris: A320-96/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti pavojingai link statomo namo pasvirusią 32cm skersmens.
Rokantiškių g. 163, privačioje namų valdoje,
2016-04-29 08:16 SODININKŲ BENDRIJA "RASA"
Dokumento numeris: A320-83/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4.1.- 4.6. punktais pašalinti nudžiūvusius, grėsmingai pasvirusius, išpuvusius, nulaužtus ar išverstus medžius.
Gvazdikų g., SB "Rasa" bendro naudojimo teritorijoje, neliečiant Valstybinės reikšmės miško,
2016-04-28 08:48 Miesto ūkio ir transporto departamento Susisiekimo komunikacijų skyrius
Dokumento numeris: A320-74/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-87 ir D1-45 pagenėti ant naujai įrengtos gatvės nulinkusias, eismui trukdančias eglių šakas.
Rokantiškių sodų 1-oji g.,
2016-04-27 12:52 UAB "Sago"
Dokumento numeris: A320-66/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. AD-2012-0141, išduotu statybos leidimu Nr. LNS-01-130712-00631 bei LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-87 pjauti objekto statybai trukdančius, projekte šalinti numatytus medžius. Taip pat kirsti projekte šalinti neparodytas b.robinijas 18vnt, nuo 8-18cm skersmens (neatlygintinai).
Pylimo g. 30 privačiame sklype,
2016-04-27 08:58 UAB "BAGORUS"
Dokumento numeris: A320-64/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu pakoreguotu projektu Nr. 14/04-15TP-LŠT-01 pjauti suprojektuotos šiluminės trasos įrengimui trukdantį klevą 25cm skersmens.
Vileišio g. 10E,
2016-04-25 09:41 IRINA OKUNEVIČ
Dokumento numeris: A320-48/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti brandos amžių pasiekusį, pavojų prasidedančioms statyboms keliantį juodalksnį 62cm skersmens. PRIVALOMA PASTATBA: Leidimą būtina suderinti su S/B "Giros" pirmininku.
Karačiūnų sodų 4-oji g. prie 1 sklypo, ne miško žemėje,
2016-04-25 08:30 UAB "NEW AKACIJA TEAM"
Dokumento numeris: A320-46/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymais Nr. D1-45 ir D1-87 atlikti lajų genėjimą/formavimą, keliantį pavojų saugiai orinės elektros linijos eksploatacijai. Genėjimo darbus atlikti ~70vnt eglių nuo 8cm-18cm skersmens, kaštonams 38;28;27;26cm, liepoms 28;41;39;40;29;42;48;34;29cm ir klevams 34;23cm. Genėjimą atlikti laikantis genėjimo taisyklių ir metodikos. PRIVALOMA PASTABA: atlikus genėjimo darbus skubiai išsivežti genėjimo atliekas.
Nemenčinės pl./Nugalėtojų g. ir Rasų seniūnija Stadiono g. ir Tyzenhauzų g., ne miško žemėje,
2016-04-20 12:42 Generolo Jono Žemaičio karo akademija
Dokumento numeris: A320-27/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintais projektais Nr. P/6828 ir P/6829, išduotais rašytiniais pritarimais Nr. RPP-01-151126-01423 ir RPP-01-151221-01555 bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti projektų įgyvendinimui trukdančius, arti pastato konstrukcijų augančius, žalą darančius beržus 53;30;57;26;21;40;41;39;36;43;34;31cm bei džiūstantį, pažeistą puvinio gluosnį 40cm skersmens.
Šilo g. 5 teritorijoje,
2016-04-19 12:33 Nijolė Pragarauskienė
Dokumento numeris: A320-25/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu bei LR aplinkos ministerijos raštu Nr. (18-2)-D8-8978 pjauti inžinerinių, tinklų ir kelio apsaugos zonoje augančias, pažeistas puvinio bei pasvirimo turinčias pušis 39;38;42;37;41cm skersmens.
Svajonių g. 43, privačioje gyvenamosios paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 0101/0011:207) dalyje prikausančioje Nijolei Pragarauskienei,
2016-04-19 09:00 Anatolijus Augustas Tarasevičius
Dokumento numeris: A320-22/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu skubos tvarka pjauti nudžiūvusį, pavojų kapavietėms keliantį šermukšnį 35cm bei pavojingai pasvirusį baltalksnį 25cm skersmens.
Rokantiškių kapinėse 12 kvartale prie Tarasevičių šeimos kapavietės,
2016-04-18 09:09 NATALJA ALIŠKEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-17/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-45, atlikti sanitarinį genėjimą klevui 63cm skersmens, pašalinant sausas, puvinio pažeistas šakas.
Antakalnio kapinėse, 1 kvartalas 102 kapavietės (prie Karių kapų g. kotedžo),
2016-04-18 08:49 Monika Danguolė Juodikaitytė
Dokumento numeris: A320-16/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti džiūstančią, šaknimis žalą kapavietei darančią tuopą 51cm skersmens.
Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje prie V. Adamkevičiaus kapavietės,
2016-04-15 09:29 UAB „BINKAUSKAS IR STAŠINSKAS“
Dokumento numeris: A320-5/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis suderintu projektu Nr. Z-14-05-02-MMM-3-TP bei LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančius, blogos sanitarinės būklės, pavirtusius, savaime užaugusius, menkaverčius uos.klevus 13;8;26;46;25;8;6;5;6;8;10;6;5cm, klevus 6;5;8;4;5cm ir sedulos krūmus.
P. Širvio g. pagal projektą įrengiamo šaligatvio vietoje,
2016-04-15 08:38 KRISTINA LUKAŠEVIČIENĖ
Dokumento numeris: A320-3/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 206, LR Aplinkos ministro įsakymais Nr.D1-343 ir D1-87, atlikti sklypo valymą, pašalinant savaime priaugusius I medžių grupės medelius iki 8cm skersmens, menkaverčius savaiminius krūmus bei atžalas.
Lakštingalų g. 25D, žemės sklype (kad. Nr. 0101/0012:145),
2016-04-14 16:07 Donatas Celešius
Dokumento numeris: A320-2/16(2.3.1.20-UK2):
Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-87, 4 punktu pjauti arti statinio augančius, grėsmę žmonių bei statinio saugumui keliančius kaštonus 41;38cm, liepą 38cm, nudžiūvusias slyvas 14;10;16;12;12cm, blindes 8;10cm ir pušį 17cm skersmens.
Nugalėtojų g. 14C, privačioje namų valdoje bei už sklypo,
2016-02-02 11:58 VšĮ „Šv. Roko ligoninė“, Tyzenhauzų g. 18, LT-02106 Vilnius, direktorius Robertas Prokurotas, el. p.: rastine@ligonine.eu, tel./faks.: (8 5) 261 0019
Dokumento numeris: E657-31/16:
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas:
Viešas susirinkimas vyks UAB „Projektų rengimo centras" patalpose, adresu Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius; laikas 2016-02-18 18.00 val.

Kaip galima teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima iki 2016-02-18d., siunčiant pasiūlymus adresu: UAB „Projektų rengimo centras", Žemaitės g. 21, LT-03118 Vilnius arba el. paštu: info@prc.lt.

Projektuotojo įgaliotas atstovas:
UAB „Projektų rengimo centras“, architektė Dovilė Naudžiuvienė, el. paštas: dovile.naudziuviene@prc.lt, tel.: 8 605 55032, projekto vadovė Lina Šliogerytė, el. paštas: lina.sliogeryte@prc.lt, tel.: 8 656 11866
Klinikų g 2, Antakalnis, Vilnius,